Jaroslav Koreš: Školní WiFi síť – jak a proč

středa 31. března 2010 · 24 komentářů

V příspěvku je stručně představena WiFi technologie a možnosti jejího využití v prostředí školy. V článku je nastíněn postup při návrhu školní bezdrátové sítě na Gymnáziu olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Na závěr je zhodnocen její půlroční provoz.

Bořivoj Brdička: Neformální vzdělávání nabývá na významu

· 5 komentářů

Profesor americké Carnegie-Mellon University Robert Kelley ve své knize How To Be a Star at Work (Jak se stát v práci hvězdou), jež vyšla v roce 1998, popisuje jeden poměrně zajímavý a často citovaný výzkum. V delším časovém období zjišťoval u různých zaměstnanců, jakou část faktických znalostí potřebných k výkonu jejich povolání nosí sebou v hlavě. Trend nás asi nepřekvapí, skutečná čísla ale ano – ještě v roce 1986 to bylo kolem 75%, v roce 1997 už jen 15% až 20% a pro rok 2006 Kelley předpovídal pokles pod 10%.

Bohumil Kartous: Přijímací zkoušky „Scio“ je třeba hodnotit se znalostí věci

· 6 komentářů

 Reakce na článek „Přijímací zkoušky přes SCIO aneb zkouška servilnosti a ochoty platit“

Letos byl poprvé udělen titul EKO-Ámos

· 0 komentářů

Titulem EKO-Ámos se může pyšnit Bronislava Pechánková ze Šternberku na Olomoucku. Letos se tato kategorie, v rámci udílení cen o nejoblíbenějšího kantora Zlatý Ámos, vyhlašovala poprvé.

EU peníze školám: Kde váznou informace o projektu?

úterý 30. března 2010 · 6 komentářů

MŠMT, NIDV a ČŠI neaktualizují informace na svých webech a ředitelé základních škol nemají přístup k aktuálním informacím o projektu. Zeptali jsme se MŠMT na kritická místa v toku informací, bohužel řada odpovědí Šárky Svobodové z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT je nepřesných a neodpovídajících skutečnosti.

Jiří Kadavý: Licencování produktů společnosti Microsoft pro školy

· 6 komentářů

Velké množství škol dnes používá produkty společnosti Microsoft. Ne všechny školy však bohužel vědí o možnosti pořídit své licence za mnohem výhodnějších podmínek než běžný koncový uživatel či komerční společnost.

ElearningEuropa.info: Vzdělání, inovace a ICT

· 3 komentářů

Publikace výstupu z programu ICT cluster Education & Training 2010.

Informační centra pro mládež v ČR vyhlašují soutěž

· 0 komentářů

Národní informační centrum pro mládež spolu s Informačními centry pro mládež v ČR vyhlašují na oslavu Evropského dne informací pro mládež výtvarnou soutěž o nejlepší plakát vytvořený na téma inspirované libovolnou oblastí, jíž se zabývá informační web www.icm.cz.

Dan Franc: Internet nejsou informace. Internet jsou vztahy.

pondělí 29. března 2010 · 45 komentářů

Což je i váš názor, pokud patříte do Síťové generace (…ať už demograficky, nebo osobnostně). Setkávám se s tímto pohledem na svých akcích natolik konzistentně, že o tom musím pár slov ztratit.

Petr Kožíšek: Tvůrčí psaní - jeho výstupy a prezentace

· 2 komentářů

Tvůrčí psaní nemusí končit u psaní. Mohou se k němu pojit i jiné doprovodné aktivity a navazovat na něj mohou činnosti spojené s prezentací a publikováním textů. Na různé možné výstupy tvůrčího psaní se zaměřuje tento článek.

Andrea Patáková: Co má meliorace společného s modelem TPCK?

· 6 komentářů

Mnozí by možná souhlasili s tímto citátem: „Dnešní svět studenta je takřka neomezený. Musí získat znalosti týkající se matoucího množství oblastí a předmětů, musí si uvědomit dalekosáhlou vzájemnost vztahů. Obsah a metody učení musí být předmětem neustálého vývoje. Každým okamžikem jsou zkoumána nová témata a prostředky výuky z pohledu jejich možného využití pro učební proces.“

Národní informační centrum pro mládež (NICM) spolu s Informačními centry pro mládež v ČR se chystají na oslavu Evropského dne informací pro mládež

· 0 komentářů

Evropský den informací pro mládež s Mottem „Feel free to ask“ („Neboj se zeptat“) se už tradičně koná na oslavu vzniku Evropské informační a poradenské agentury pro mládež (Eryica*) dne 17. 4. 1986.

Miloš Dokulil: Otázka hamletovská: Matematiku výrazně ve školním „menu“ mít, anebo ji potopit?

sobota 27. března 2010 · 1 komentářů

Už v minulé stati této série úvah hned úvodem padla zmínka, že možná je předčasné vytyčovat ve školství nějaké mety. Také se tam uvádělo, že možná lidské poznávání se šíří geometrickou řadou, zatímco v rozvrhu nejsou žádné časové rezervy ani pro jeho nějakou aritmeticky rostoucí posloupnost. Pro matematicky nevybaveného čtenáře ta předchozí věta postrádala přiměřený smysl. To je snad zatím vedlejší. Ale měli bychom zaregistrovat, že zhruba od počátku 17. století začala vznikat novověkým způsobem orientovaná věda právě kvantifikací (Galileo Galilei a jeho vzorce pohybu!). Ve 20. století nejedno vědní odvětví se výrazně matematizovalo; někdy třeba proto, aby díky jedinečné možnosti počítačového zpracování dat bylo možné některé procesy modelovat. 21. století se stává výrazně informatickým. Bez přiměřené matematické průpravy nebude mít ČR šanci udržet se mezi civilizačně vyspělými státy.

ČT24: Zlatý Ámos putuje na základní školu do Ostravy

· 0 komentářů

Zlatým Ámosem roku 2009 se stala Martina Čiklová, učitelka z ostravské základní školy v Ostrčilově ulici. Ve finále soutěže porazila dalších šest soupeřek. Letošní vítězku přihlásili do soutěže o titul Zlatý Ámos její čtvrťáci. Do přihlášky napsali, že je nejen nejlepší na světě, ale i to, že se do všeho vrhne po hlavě a je z toho občas šílená.

Erik Dohnálek: Přijímačky přes SCIO aneb zkouška servilnosti a ochoty platit

· 23 komentářů

V sobotu 20. 3 jsem se zúčastnil tréninkového dne Scio, abych se lépe připravil na národní srovnávací zkoušky z OSP (obecné studijní předpoklady), které mnoho českých vysokých škol (FSV UK. Právnická fakulta) akceptuje jako právoplatnou přijímací zkoušku, anebo jako první kolo přijímacího řízení.

David Hawiger: Radím, koučuji, (spolu)řídím v projektu EU peníze školám

pátek 26. března 2010 · 0 komentářů

Slovo šablona se pomalu stává nedílnou součástí slovníku managementu základních škol. Projekt EU peníze školám je nastartován a školy se seznamují se základními parametry. Vedení škol přechází z fáze "seznamovací" do fáze přípravné - a zde je každá rada drahá...

CERMAT: Generálka prověří připravenost na spuštění nové maturity

· 4 komentářů

Necelých sedm měsíců zbývá do startu tzv. Maturitní generálky, která ověří funkčnost, spolehlivost a bezpečnost nové maturity. Studenti, kteří budou maturovat v roce 2011, budou mít možnost vyzkoušet své schopnosti a obtížnost maturity podle nové koncepce ještě před tím, než podají přihlášku k ostré maturitní zkoušce.

Miloš Dokulil: Ani didaktika či metodiky nejsou „za vodou“!

· 3 komentářů

V málokteré oblasti se vynakládá tolik energie a času studiu podmínek „KUDY NA TO“, jako je tomu v pedagogické sféře. Že se v některých závažných ohledech klima v nejedné škole v posledních letech dokonce zhoršilo, pronikne na veřejnost výjimečně spíše jen publicisticky, pokud vůbec. Kupodivu stále se říká, že pokud se děti (ale i mládež) baví, nezlobí. Případné kázeňské problémy ve škole mají ovšem svá východiska většinou v nikoli optimální situaci doma, v rodinách. To nemusíme teď rozvádět. A ve škole? Učitel, který má autoritu (ten, který umí zaujmout přístupem k výuce svého předmětu), mívá kupodivu nejen respekt, ale žáci jej doslova „milují“ a na výuku se těší. Takový učitel nebo učitelka nemá pak problém ani s kázní, ani se známkováním, protože jeho žáci se předhánějí v tom, aby si kantor(ka) všiml(a), že jeho svěřenci učivo znají a mají o jeho další taje zájem.

CERMAT: Dejme šanci české vzdělanosti

· 1 komentářů

Klíčové otázky směřování českého vzdělávání, kvality absolventů středních škol a dalšího vývoje škol vysokých ale i prezentace stávající podoby připravované státní maturity spolu s ukázkami jednotlivých zkoušek. To jsou hlavní témata a cíle Maturitního informačního veletrhu s názvem Dejme šanci české vzdělanosti, který proběhne poslední březnový den na pražské Pankráci.

MŠMT: Výuka romského jazyka pouze nepovinně

· 3 komentářů

Doplnění a upřesnění informací o výuce romštiny, které se objevily v tisku.

MŠMT podpoří vzdělávání pedagogů 430 miliony

čtvrtek 25. března 2010 · 1 komentářů

Příliš vysoký podíl pedagogů bez požadované odborné kvalifikace je jedním z bolavých míst našeho školství. MŠMT chce nyní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyčlenit na vzdělávání pedagogů celkem 430 milionů korun z evropských prostředků.

EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 7.

· 0 komentářů

Další tucet otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!

Stanovisko SKAV k „zeštíhlování úřadu“ ministryně Kopicové

· 2 komentářů

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání – sdružuje 17 nevládních organizací působících v oblasti vzdělávání) má jako svůj prvotní cíl podporovat a chránit možnosti progresivních změn v systému vzdělávání a prostředí, které tyto změny umožňuje.

SKAV: Změna struktury MŠMT ohrožuje řešení podstatných úkolů v resortu

· 3 komentářů

MŠMT provedlo personální a organizační změny v odborech, které se věnují speciálnímu, všeobecnému a odbornému vzdělávání. SKAV upozorňuje na to, že tyto kroky mohou narušit práci na zásadních problémech v českém školství, jako je například selektivita dětí v základním vzdělávání, absence profesního a platového růstu učitele nebo dotažení kurikulární reformy.

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

· 0 komentářů

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2010 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 4 040/2010-26 ze dne 18. března 2010.

MŠMT: Cesta k projektu EU peníze školám otevřena

· 0 komentářů

Poslanci Parlamentu ČR schválili v pátek 19. března 2010 novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která umožní spuštění projektu EU peníze školám.

Miloš Dokulil: Škola hrou? Ani náhodou! (1)

· 7 komentářů

Málem se roztrhl pytel se školskými náměty. Od integrační problematiky na začátku školní kariéry přes jednotné maturity až po rychlokvašné absolvování vysoké školy. Od začátku tohoto školního roku bylo už těch námětů nebo praktických řešení bezpočet. Nadpis příspěvku by mohl svádět k domněnce, že jeho autor by mohl mít možná na mysli waldorfskou nebo montessoriovskou verzi výuky někde na počátku té cesty za vzděláním. Ne-li přímo odkaz Komenského? Nadpis rozhodně nevypadá na to, že bych chtěl strkat nos do plzeňské „odměrky“ (nemálo proslulé jedné verze, jak na to).

Maturitní generálka

· 0 komentářů

Plný text Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou.

Vyjádření MŠMT k projektu Studentské volby 2010

· 0 komentářů

V poslední době se objevují pochybnosti týkající se projektu Studentské volby 2010, který organizuje společnost Člověk v tísni pod záštitou MŠMT.

CERMAT: Spuštění projektu Studenti studentům

· 1 komentářů

V pondělí byl školám emailem odeslán oslovovací dopis k projektu Studenti studentům, který je svým pojetím v oblasti informační podpory žáků SŠ naprosto unikátní – realizují ho sami žáci SŠ a studenti VŠ. Projekt je iniciativou samotných žáků SŠ a studentů VŠ, kteří se v minulém roce nabídli, že zrealizují semináře pro své vrstevníky, které mají za cíl skoncovat s fámami o nové maturitě a informovat o ní co nejširší žákovskou veřejnost.

80 milionů na vybavení pro prvňáčky

· 0 komentářů

Stejně jako v loňském roce, také letos MŠMT vyhlašuje rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání. Základní školy všech zřizovatelů (tedy i církevní a soukromé) se mohou ucházet celkem o 80 milionů korun na nákup školního vybavení pro prvňáčky.

Radek Sárközi: Tvořivá škola – více škody než užitku – reakce na reakci

středa 24. března 2010 · 6 komentářů

Po zveřejnění článku „Tvořivá škola – více škody než užitku!“ v Učitelském zpravodaji mi přišlo několik pozitivních reakcí od učitelů, kteří sdílejí můj negativní názor na Tvořivou školu.

ConnectLearning – jako jedná z odpovědí na nové výzvy?

· 0 komentářů

Poslední zprávy ukazují na to, že vzdělávání vstupuje do nové epochy, kde studenti jsou navzájem propojeni prostřednictvím moderních technologií a internetu. Stále rostoucí vliv světové internetové sítě vede ke zrychleným znalostním cyklům a Studentům nového tisíciletí (New Millennium Learners), u kterých se předpokládají různé vzdělávací styly. Nicméně v tomto článku nepřistupujeme k dnešním mladým lidem jako k mimozemšťanům, kteří se učí zcela jinou formou: oni pouze zavádějí nové způsoby jak se dostat k informacím a k vzájemné komunikaci a zároveň i k příslušnému výukovému procesu.

Jan Vrba: Semináře ITveSkole.cz na podporu projektu EU peníze školám v plném proudu

· 0 komentářů

V minulém týdnu byla zahájena série 36 seminářů Komplexní řešení šablon věnovaných efektivnímu čerpání prostředků z projekt EU peníze školám. Na seminářích pro ředitele a ICT koordinátory základních škol jsou představeny čtyři součásti komplexního řešení ITveSkole.cz: inovativní podpora výuky, tvorba a sdílení výukových materiálů, moderní interaktivní výuka a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fiktivní firmy se představí na mezinárodním veletrhu

· 0 komentářů

24. - 26. března 2010 proběhne v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti již 16. Mezinárodní veletrh studentských firem.

Ondřej Neumajer: Školní informační systémy

úterý 23. března 2010 · 10 komentářů

Moderních informačních systémů škol je na českém trhu několik. Článek shrnuje možnosti těchto systémů a předkládá doporučená kritéria pro výběr toho pravého, který bude řešit potřeby vaší školy. Na závěr článku je uveden seznam nejrozšířenějších školních systémů v ČR.

Výzvy na podporu otevřeného a distančního vzdělávání v druhé dekádě 21. století: scénáře pro institucionální inovace

· 0 komentářů

Evropské univerzity jsou připraveny uvést v život své strategie v horizontu po roce 2010. Jsou však dnešní univerzity dostatečně vybaveny k uspokojení požadavků zítřka? Evropa čelící obrovským sociálně-ekonomickým a demografickým problémům potřebuje zlepšené formy vzdělávání s větším důrazem na inovace, konkurenceschopnost a ekonomický růst.

29. 3.: přednáška Hrajeme si s roboty

· 2 komentářů

Co jsou to roboti? Kde žijí a čemu se věnují? Jak vidí svět autonomní roboti? Jak se v něm orientují a proč se v něm neztratí? Na tyto otázky se pokusíme ve stručnosti odpovědět.

Bořivoj Brdička: Přichází nová iGenerace

pondělí 22. března 2010 · 13 komentářů

Ještě jsme si ani pořádně nezvykli na to, že před námi v lavicích sedí rozjívené a nedostatečně se soustředící děti přelomu tisíciletí (generace Y), a už je na obzoru další, tzv. iGenerace. Ten, koho by, jako mě, na první pohled napadlo, že se jedná o generaci internetovou, mýlil by se. To „i“ charakterizuje jinou její vlastnost, a sice individualitu. I ta samozřejmě souvisí s technologiemi. Vyjadřuje přirozenou schopnost jejích příslušníků chápat sebe sama jako jedinečný prvek sítě s individuálními vlastnostmi. Ukazuje se, že děti, které již nepamatují dobu, kdy bylo nutné se do sítě v případě potřeby připojovat, se od těch starších něčím liší.

EU peníze školám: Potřebná novela zákona schválena

· 4 komentářů

 Podívejme se na stenogram jednání poslanecké sněmovny v pátek 19. března 2010.

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

· 0 komentářů

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2010 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 4 040/2010-26 ze dne 18. března 2010.

Miquel Àngel Prats i Fernández: Od analogového k digitálnímu: nové formy výuky a učení. Stručný přehled využívání ICT ve španělských školách

· 0 komentářů

Vzdělávání a nové technologie jsou vždy kontroverzní. Po stručném úvodu o informačních technologiích ve školství se náš příspěvek zaměřuje především na otázku hledání cesty jak naši metodiku inovovat a jak naše vzdělávání transformovat tak, aby reflektovalo současný svět.

Internet jim dává svobodu i respekt

· 0 komentářů

Jak mi internet přinesl respekt se jmenuje povídka nevidomého Zdeňka Rybáka, se kterou zvítězil v literární soutěže Internet a můj handicap. Získal za ni USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu a mobilní telefon od společnosti Telefónica O2. Do 6. ročníku soutěže došlo jejím organizátorům z občanských sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO rekordních 53 příspěvků od autorů s nejrůznějším zdravotním postižením.

Petr Naske: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

pátek 19. března 2010 · 10 komentářů

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) provedl na podzim roku 2009 dotazníkové šetření (dále jen šetření) mezi učiteli, které mělo za cíl zjistit oblasti a formy školení, které by čeští učitelé pro využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) uvítali. Článek reaguje na toto šetření a poukazuje na možnosti základních škol v procesu vzdělávání učitelů a jejich metodické podpory.

MŠMT vyhlašuje maturitní generálku

· 8 komentářů

Maturitní generálka, která má ověřit funkčnost, spolehlivost a bezpečnost nové maturity, se uskuteční v první polovině října letošního roku. Ministerstvo dnes zveřejnilo k pokusnému ověřování státní maturity všechny podrobnosti.

Vize vzdělávání v roce 2025 v Evropě

· 0 komentářů

Projekt Learnovation financovaný z fondů EU a realizovaný v letech 2008 až 2009 s cílem podporovat v Evropě proces konzultací byl zaměřen na dosažení kolektivní a na konsenzu založené nové vize e-learningu. Důvodem této iniciativy bylo posoudit, nakolik jsou inovace prosazovány do procesu vzdělávání v rámci evropské společnosti a jakými změnami prochází vzdělávání díky využívání ICT.

Soutěž a staň se „Šampiónem pro Afriku“

· 0 komentářů

Dne 15. března 2010 byla vyhlášena soutěž o nejlepší rozvojový projekt. Jejím cílem je aktivně zapojit děti a mladé lidi do poznávání problémů třetího světa a zamýšlet se nad cestami k jejich řešení. Soutěž je doprovodnou akcí kampaně Šampióni pro Afriku, která právě probíhá na českých i evropských školách. Cílem soutěže je vytvořit projekt, který bude šířit informace o problematice rozvojových zemí.

Zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons

· 0 komentářů

Výstava o světovém hnutí za alternativní autorská práva pořádaná u příležitosti zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons (CC) se koná od 18. března v Malé věži Centra současného umění DOX.

20. 4.: mezinárodní pracovní seminář Skryté hodnoty v kultuře školy

· 0 komentářů

Tento seminář pořádá iniciativa Člověk-škola-hodnoty, která myšlenkově navazuje na rakouskou iniciativu Lebens-werte-schule. Cílem iniciativy je otevřít veřejnou diskusi o náboženské dimenzi v kultuře školy a zasadit se o to, aby se začalo v rámci všeobecného vzdělávání počítat s religiozitou v nejširším slova smyslu, protože patří k obecné kvalitě života každého člověka.

Ministerstvo vyhlásilo na říjen maturitní generálku

čtvrtek 18. března 2010 · 2 komentářů

Generální zkouška státních maturit proběhne od 11. do 14. října a celý její průběh bude stát 140 milionů korun. Oznámilo to dnes ministerstvo školství.

Jan Wagner: Web 2.0

· 4 komentářů

Podle internetové encyklopedie Wikipedie je termín „Web 2.0“ ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Sama Wikipedie je právě internetovou službou této nové generace. S Webem 2.0 je ale spojena celá řada technologických změn, které zásadně mění využívání informačních a komunikačních technologií nejen ve firemní či mediální, ale i ve školní praxi.

Terry Freedman: Úžasné projekty Web 2.0

· 2 komentářů

Pánové Vít Pátek a Jiří Fraus nás vyprovokovali k zahájení série příspěvků a článků o tom, co kvalitního můžeme získat bezplatně online. Dnes nabízíme přehled Terry Freedmana, který jako editor představuje 87 online projektů.

31. 3.: Konference Maturitní zkouška, rozcestník českého vzdělávání

· 2 komentářů

"Dejme šanci české vzdělanosti", tak zní motto Maturitního informačního veletrhu pro zástupce fakult českých vysokých škol. Při příležitosti jejich setkání se uskuteční tisková konference za účasti ministryně Miroslavy Kopicové.

Výtvarná soutěž Spravedlnost očima dětí

· 1 komentářů

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje první ročník Soutěže o zlatý paragraf s podtitulem Spravedlnost očima dětí. Výtvarná soutěž je určena žákům základních škol.

APU: Návrh struktury Standardu po 2. kole veřejné diskuse

· 2 komentářů

Z Podkladového materiálu pro tvorbu Standardu kvality profese učitele Asociace profese učitelství (APU) přinášíme dnes druhou část – Návrh struktury Standardu.

APU: Idea Standardu kvality profese učitele

středa 17. března 2010 · 1 komentářů

Z Podkladového materiálu pro tvorbu Standardu kvality profese učitele Asociace profese učitelství (APU) přinášíme dnes první část – východiska. Následovat bude 2. část – Návrh struktury Standardu.

Ondřej Neumajer: Jednoduše na školní web

· 0 komentářů

Díky masivnímu rozvoji internetu mají dnes české školy možnost využívat mnoha on-line služeb, pomocí nichž mohou školní webové stránky vytvářet i lidé, kteří v tomto oboru nejsou profesionály. Pro školy nabízejí poskytovatelé zajímavé slevy, některé kvalitní služby jsou zcela zdarma.

Ministerstvo školství chce, aby se na ZŠ a SŠ učila romština

· 10 komentářů

Ministerstvo školství podle dnešních Lidových novin (LN) chce, aby se na základních i středních školách nově vyučovala romština, která by měla být volitelným předmětem. Nově by se romskému jazyku, kultuře i historii měli věnovat ve výuce i učitelé. "Podporujeme vzdělávání etnických menšin.

Klára Bílá, Milan Kopp: Docházka do mateřských škol by mohla být povinná

· 4 komentářů

Poslední ročník mateřské školy před vstupem do první třídy by mohl být povinný. Do budoucna o tom uvažují ministerstva školství a pro lidská práva. Mateřské školy totiž navštěvuje 93 procent předškoláků. Zbylých 7 procent jsou většinou děti ze sociálně nepřizpůsobivých rodin. A právě kvůli nim chce ministerstvo novinku zavést.

Čím dříve se peníze z EU dostanou do škol, tím lépe, říká prezident Asociace profese učitelství České republiky František Tomášek

· 1 komentářů

František Tomášek je prezidentem Asociace profese učitelství České republiky (APU) a zakladatelem Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ). Asociace profese učitelství je sdružením proreformně orientovaných lidí, kteří se dlouhodobě podíleli na transformaci českého školství (zejména základních škol a přípravy učitelů). Na APU je podle jejích zakladatelů výjimečné to, že propojuje akademický svět se školní praxí.

Náš časopis 2010 – soutěž školních časopisů mimopražských ZŠ

· 0 komentářů

Vydává Vaše základní škola časopis? Pokud ano, přihlaste se do soutěže Náš časopis 2010. Jestli ne, dejte nám vědět, že chcete s vydáváním školního časopisu začít, a my Vám s ním pomůžeme :).

Jan Wagner: Připojení k internetu

úterý 16. března 2010 · 6 komentářů

Způsobů připojení k internetu je celá řada a aktuální nabídka jeho poskytovatelů je široká. Za poslední desetiletí se ale poměry na trhu a technologie výrazně změnily a i ve školách je třeba na tyto změny reagovat. Co bylo výhodné před pěti lety, nemusí být výhodné dnes.

Bořivoj Brdička: Nová radikální transformace amerického školství

· 13 komentářů

Až dosud nebylo zcela jasné, jaký postoj administrativa prezidenta Obamy zaujme vůči vzdělávacím technologiím. Po svém loňském nástupu zaváděla hlavně opatření na záchranu bank a průmyslu, která se školství dotkla jen okrajově (viz Obamův stimul pro školy). V pátek 5. března 2010 však bylo hodně nejasností rozptýleno. Americké federální ministerstvo školství prostřednictvím tiskové konference pana ministra Arne Duncana zveřejnilo předběžný návrh nového Národního plánu pro vzdělávací technologie (National Education Technology Plan), který nejenže integruje využívání technologií do všech složek vzdělávacího systému, ale jde ještě dál. Navrhuje v souvislosti s technologiemi zavést bezprecedentní, někdy přímo radikální, změny školského systému.

Rozprava v poslanecké sněmovně o státní maturitě

· 9 komentářů

Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2.

NADÍLKA NAŠICH DÍLEK 2010 – soutěž školních literárních sborníků mimopražských ZŠ

· 0 komentářů

Vydává Vaše základní škola literární sborník? Pokud ano, přihlaste se do soutěže Nadílka našich dílek 2010. Jestli ne, dejte nám vědět, že chcete s vydáváním školního literárního sborníku začít, a my Vám s ním pomůžeme :).

Tatiana Čabáková: Studentské volby Člověka v tísni nejsou plagiát

· 1 komentářů

V návaznosti na článek, který se objevil 28. února na stránkách České školy, bychom chtěli uvést na pravou míru informace, které v něm byly uvedené.

Dan Franc: Desatero síťových překvapení od sedmáků – deváťáků, včetně zábavné historky.

pondělí 15. března 2010 · 21 komentářů

Pod rouškou expertní přednášky jsem byl poučovat (…ne, byl se poučit…) v MŠ a ZŠ v jedné obci na Třebíčsku, kteří byli tak laskaví, že mi předhodili celý druhý stupeň, tzn. přes 60 dětí ve věku 13-15 let,  k povídání o Sítích. Děcka měla netradiční odpoledko a já se toho spoustu naučil. Pár zjištění přikládám zde.

Bořivoj Brdička: Digitální revoluce v australském školství

· 0 komentářů

Australská ministryně školství Julia Gillard vyhlásila 18. února nový program, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělání v oblasti technologií pro učitele a vedoucí pracovníky škol. Tento nejnovější 40 milionový projekt (nazvaný The Digital Strategy for Teachers and School Leaders) je součástí mnohem rozsáhlejší iniciativy australské vlády (Digital Education Revolution), do níž je plánováno investovat do roku 2013 2.2 miliardy AUD.

CERMAT: Školy mohou maturovat podle nové metodiky už letos

· 8 komentářů

Přestože státem garantovaná maturitní zkouška startuje až v roce 2011, první studenti odmaturují podle koncepce nové maturity už letos. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nabízí ředitelům středních škol a odborných učilišť zakončených maturitní zkouškou možnost konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka formou, která koncepci nové maturity odpovídá.

15. 4.: Konference Google - využití v práci učitele, Brno

· 2 komentářů

Metodický kabinet ICT při SSŠ Brno, ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a Google User Group zvou na 3. metodickou konferenci „Google – využití v práci učitele“, která je akreditována MŠMT pro DVPP pod č. akr. 25 688/2008-25-551.

16. 4.: Konference Google - využití v práci učitele, Břeclav

· 0 komentářů

Metodický kabinet ICT při SSŠ Brno, ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a Google User Group zvou na 3. metodickou konferenci „Google – využití v práci učitele“, která je akreditována MŠMT pro DVPP pod č. akr. 25 688/2008-25-551.

17. 3.: seminář Komplexní řešení Šablon, Kutná Hora

· 0 komentářů

 Dovolujeme si pozvat ředitele základních škol či jimi vybrané zástupce na regionální semináře, které připravily společnosti Microsoft a Boxed ve spolupráci s dalšími partnery a vzdělávacími centry po celé ČR. Semináře budou věnovány možnostem efektivního čerpání finančních prostředků pro základní školy z dotačního programu EU peníze školám za pomoci takzvaných projektových šablon, účast na seminářích je bezplatná.

16. 3.: seminář Komplexní řešení Šablon, Liberec, Česká Lípa

· 0 komentářů

Dovolujeme si pozvat ředitele základních škol či jimi vybrané zástupce na regionální semináře, které připravily společnosti Microsoft a Boxed ve spolupráci s dalšími partnery a vzdělávacími centry po celé ČR. Semináře budou věnovány možnostem efektivního čerpání finančních prostředků pro základní školy z dotačního programu EU peníze školám za pomoci takzvaných projektových šablon, účast na seminářích je bezplatná.

19. 3.: Nadační fond Prague Post vyhlašuje druhý ročník ankety ´The Best teacher of English award´

sobota 13. března 2010 · 0 komentářů

Diskuse ohledně reformy školství a učitelské profese se staly v poslední době aktuální záležitostí a i české školy se učí rozpoznat dobré učitele.

9. 4.: kurs Mýty moderních dějin

· 0 komentářů

Školní dějepis se vedle historiografických zdrojů střetává též s publicistickými, literárními a filmovými obrazy dějin. Obecné povědomí o moderních dějinách často konstituují spíše tyto mediální zkratky než vědecká historiografie. Seminář nabídne možnosti, jak s těmito často mytologizujícími obrazy dějin pracovat. Z kritické analýzy těchto příběhů lze vytěžit řadu postřehů, které osvětlí proces konstituování historického vědomí.

19. 3.: kurs Nacismus a komunismus - teorie a praxe totalitních režimů

· 0 komentářů

Seminář se zaměří na komparaci totalitních ideologií. Vedle teoretické reflexe politologické a historické nabídne také možnosti praktického uchopení tématu v hodinách dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd. Dopolední blok bude zaměřen spíše teoreticky, odpolední spíše prakticky, jeho součástí budou projekce dobových snímků a ukázky práce s textem.

MŠMT: Ministryně Kopicová zeštíhluje úřad

pátek 12. března 2010 · 12 komentářů

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová se rozhodla v rámci úsporných opatření reorganizovat strukturu úřadu. Zanikne tak jedna ze šesti skupin a MŠMT bude mít napříště o jedno náměstkovské místo méně.

Jitka Gobyová: České školy a školní standardy učitelské práce

· 11 komentářů

Únorový kulatý stůl SKAV řešil otázku, zda české školy potřebují standard učitelské práce a pokud ano, k čemu a za jakých podmínek plní standard učitelské práce pozitivní roli. Setkání bylo pojato jako sdílení praktických zkušeností škol, kde je vnímána důležitost zavedení standardu práce učitele a kde s hodnocením práce učitelů již mají zkušenosti. Mezi účastníky byli zastoupeni především pracovníci odborných institucí, některých médií, téměř však chyběli učitelé, jimž by právě toto pojetí mohlo přinést impulsy k jejich vlastní práci.

12. Bambiriáda provede děti oblastí volného času – a možnostmi, které se jim nabízejí

· 0 komentářů

Už podvanácté se bude v naší republice konat celostátní akce známá pod názvem Bambiriáda. Letošní ročník největší přehlídky dětských sdružení a center volného času se uskuteční konkrétně v době od 20. do 23. května 2010, a to v celkem 13 „bambiriádních“ městech. Organizátoři z pořadatelské České rady dětí a mládeže (ČRDM) tentokrát vybrali pro akci motto Tvůj průvodce volným časem.

Středoškoláci budou soutěžit v prezentování

· 2 komentářů

Nekoktat, netrémovat a udělat prezentaci na úrovni - to by se měli naučit středoškoláci, kteří se přihlásí do Prezentiády, nové soutěže, která má mnoho co nabídnout studentům i středním školám.

Ústecký kraj se bude pyšnit moderními lektory

· 0 komentářů

Nově zahájený projekt „Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně a efektivně“ pomůže zvýšit úroveň vzdělávacích institucí a lektorů v našem kraji. Zaměří se na potřeby a úskalí práce školitelů a pedagogů, kteří se specializují na takzvané další vzdělávání. Ti dostanou během dvou let bezplatnou možnost přejít od zkostnatělých výukových metod k modernímu e-learningu. Všechny nabídky dalšího vzdělávání budou navíc fungovat v rámci jednoho celokrajského katalogu tištěného i internetového, který bude zároveň portálem pro výměnu názorů a rady. V každém okrese vznikne koordinační centrum.

17. 3.: Úvodní konference projektu CLIL „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“

· 0 komentářů

Národní institut pro další vzdělávání v rámci realizace projektu Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií (CLIL) pořádá úvodní konferenci k tomuto projektu.

Studentské volby 2010

· 1 komentářů

Společnost Člověk v tísni pořádá ve dnech 26.– 28. dubna studentské volby, ve kterých budou žáci gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť ve věku od 15 let volit tytéž politické strany, hnutí a koalice, které o měsíc později kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Komplexní řešení Šablon – pozvánka na semináře

· 0 komentářů

Dovolujeme si pozvat ředitele základních škol či jimi vybrané zástupce na regionální semináře, které připravily společnosti Microsoft a Boxed ve spolupráci s dalšími partnery a vzdělávacími centry po celé ČR. Semináře budou věnovány možnostem efektivního čerpání finančních prostředků pro základní školy z dotačního programu EU peníze školám za pomoci takzvaných projektových šablon, účast na seminářích je bezplatná.

E-learning – nový trend ve školní výuce

· 3 komentářů

V posledních letech zaznamenalo e-learningové vzdělávání mohutný rozvoj. Ať již v oblasti vývoje e-learninových vzdělávacích technologií či v rámci tvorby různých e-learningových vzdělávacích kurzů. Vhodným využitím pro moderní internetové kurzy je především školní výuka. Internetové aplikace zvyšují efektivitu i kvalitu vyučování a zároveň podporují samostatnou práci žáků i individualizaci výuky. Obvyklou výuku sice nelze nahradit, ale je možné ji e-learningem velmi dobře doplnit a rozšířit.

Nakladatelství Fraus chce ve spolupráci s Googlem podpořit moderní vzdělávání na českých školách

· 0 komentářů

Interaktivní vzdělávací semináře přiblíží učitelům využití nových technologií ve výuce.

CERMAT: Zpráva o zprovoznění přihlašovací aplikace pro projekt Ústní zkouška 2010 (UZKA 2010)

čtvrtek 11. března 2010 · 0 komentářů

V aktualitě ze dne 11. 1. jsme informovali o možnosti využití pracovních listů CERMATu u ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010. Školám, které chtějí v tomto školním roce zařadit do ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků své maturitní zkoušky některé nové prvky maturitní zkoušky, bychom rádi oznámili, že na adrese uzka2010.cermat.cz je již funkční aplikace pro přihlašování do projektu. Pro přihlášení použijte přístupové heslo do IS CERTIS, přihlašovacím jménem je REDIZO.

EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 6.

· 0 komentářů

Další tucet otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!

Roman Úlovec: ICT metodik, ICT koordinátor

· 1 komentářů

Často se setkávám s různými výklady pojmů ICT metodik a ICT koordinátor. Někteří vykladači dokonce tyto dva pojmy považují za různé funkce. Ve skutečnosti se jedná o označení jediné pozice ve škole. Kde mají různá označení původ? Označení ICT koordinátor má původ ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, ve které se v § 9 uvádí: „Studium k výkonu specializovaných činností: a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.“

Pavla Šabatková, Petr Chaluš: eTwinning – spolupráce žáků partnerských škol v Evropě

· 0 komentářů

Aktivita eTwinning, založená v roce 2005 z iniciativy Evropské komise, podporuje spolupráci evropských základních, středních a mateřských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby na portálu www.etwinning.net pro realizaci mezinárodních projektů. Celý portál je přeložen do všech jazyků používaných v zemích zapojených do eTwinningu. Každoročně přibývá počet uživatelů, v současné době je registrováno téměř 80 000 učitelů pracujících na více než 4 000 projektech (údaje ke konci roku 2009).

19. 3.: Konference Google - využití v práci učitele, Brno

· 0 komentářů

Metodický kabinet ICT při SSŠ Brno, ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a Google User Group zvou na 3. metodickou konferenci „Google – využití v práci učitele“, která je akreditována MŠMT pro DVPP pod č. akr. 25 688/2008-25-551.

Stanovisko SKAV k tvorbě standardu učitelské profese

· 0 komentářů

V dobře prosperujících pracovních společenstvích se lze jen těžko obejít bez jasně definovaných nároků na kvalitní výkon profese. Učitelství je postrádá.

18. 3.: Kulatý stůl SKAV ke vzdělávací politice na téma: Profesní standardy učitelské práce v zahraničí – co si z jejich zkušeností vzít pro naši současnou situaci?

· 0 komentářů

Věstník MŠMT ČR - sešit 3/2010

· 9 komentářů


Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2010

· 3 komentářů

MŠMT vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na podporu integrace romské komunity.

Jan Wagner: Otázky pro Pavla Zeleného, ředitele CERMAT, 3. část

středa 10. března 2010 · 5 komentářů

Další otázky se týkají konkrétních nákladů na jednotlivá dílčí řešení.

Vychází publikace o ICT, která je šitá na míru pedagogům

· 1 komentářů

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, přímo řízená organizace MŠMT, právě vydává praktickou metodickou příručku Informační a komunikační technologie ve škole. Tato publikace je určena vedoucím pracovníkům ve školách a ICT metodikům.

Klára Veselá Samková: Ostatně soudím, že Kartágo….a taky sciotesty

· 0 komentářů

Ve svém blogu Filipika proti scio testům jsem se opřela do způsobu, jakým jsou na některých vysokých školách vybíráni uchazeči o studium. Poukázala jsem na to, že scio testy jsou neobjektivní, že při investici dostatečných finančních prostředků je možno si zajistit i dostatečné množství „vzorových“ testů a tím výrazně zvýšit šanci studenta na přijetí. Vskutku jsem s touto svojí ideou příliš nepochodila a nejen od majitele Scio společnosti jsem dostala v diskusi co proto….

Alena Černá, Zdeněk Slejška: Metodický portál

· 0 komentářů

Díky podpoře ESF se Výzkumnému ústavu pedagogickému v Praze (VÚP), který projekt realizuje, podařilo do roku 2008 portál významně proměnit a především zvětšit do podoby, která si mezi pedagogy získala ohlas. I díky tomu se v lednu 2009 rozběhl pokračující projekt Metodika II, který možnosti Metodického portálu dále rozvíjí. Metodický portál v současné době nabízí návštěvníkům přes 5 000 recenzovaných výukových textů a řadu dalších materiálů.

Ivo Rašín: Jak jsem se nechal opět nachytat…

· 1 komentářů

Věřte slibům politiků. Já opět věřil. V říjnu 2009 jsem byl osloven redaktory MF Dnes s dotazem, zda naše univerzita 3. věku dostává příspěvek na činnost seniorů od Středočeského kraje. Po pravdě jsem odvětil, že nedostáváme. Na dotaz, jak je to možné, když v Programových cílech ČSSD ve Středočeském kraji pod bodem 6. – podpora seniorů je i podpora univerzit 3. věku, sem nedokázal odpovědět.

Staňte se advokáty klimatu

· 8 komentářů

British Council a jeho partneři hledají mladé lidi, kteří přispějí k udržitelné budoucnosti s nízkými emisemi skleníkových plynů. Motivovaným dobrovolníkům nabízíme příležitost učit se od expertů, společně navrhovat řešení a stát se součástí aktivní generace ochránců, tzv. advokátů a advokátek klimatu.

CERMAT: Zpráva o zprovoznění přihlašovací aplikace pro projekt Ústní zkouška 2010

· 0 komentářů

11. ledna CERMAT informoval o možnosti využití pracovních listů CERMATu u ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010.

Jiří Fraus: NIC NENÍ ZDARMA aneb otevřený dopis pánům Brdičkovi a Neumajerovi

úterý 9. března 2010 · 38 komentářů

Jiří Fraus, jednatel nakladatelství Fraus a. s. reaguje na nedávnou polemiku na České škole.

Jan Wagner: Otázky pro Pavla Zeleného, ředitele CERMAT, 2. část

· 9 komentářů

Další část rozhovoru o tom, jak se dostanou testy do škol a jak to bude s maturitou z informatiky.

Daniel Tocháček: Výzkum STEPS - Study of the impact of TEchnology in Primary Schools

· 0 komentářů

Cílem výzkumného projektu bylo provést srovnávací analýzy jednotlivých strategií pro integraci ICT do výuky v ZŠ. Předmětem zájmu se stal především dopad využívání ICT ve škole na vlastní výuku, žáky a učitele. V projektu byly sledovány také perspektivy budoucího vývoje v této sféře a plány dalšího rozvoje implementace ICT do základního vzdělávání.

Vít Pátek: Re: Re: Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo?

· 3 komentářů

Představy pana Wagnera o tom, co je všechno zadarmo, ve mně taktéž vzbudily úsměv - což je asi dobře, oba budeme chvíli veselí... Ale navrch budu také "neurvalý" a dovolím si k jeho replikám ještě něco připsat.

Jana Hrubá: APU – Standard profese učitele potřebujeme

· 0 komentářů

To bylo resumé diskuse, kterou uspořádala 11. 2. 2010 pro své členy a příznivce Asociace profese učitelství (APU), která si stanovila za své poslání dbát o kvalitu vzdělávání.

MŠMT: Metodické doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

· 0 komentářů

Metodické doporučení se vztahuje k podpoře vzdělávání dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním , především pokud je jeho základem příslušnost k odlišnému sociokulturnímu prostředí. Specifika tohoto prostředí mohou z rozličných důvodů představovat překážku pro úspěšné vzdělávání, získání profesní kvalifikace a uplatnění plného vzdělávacího potenciálu dětí, žákyň a žáků z něho pocházejících. Metodické doporučení se vztahuje k zajištění jejich speciálních vzdělávacích potřeb v předškolním a základním vzdělávání .

8. 3.: Hyde Park na ČT 24 na téma Státní maturity

pondělí 8. března 2010 · 8 komentářů

Státní maturity - strašák pro studenty, učitele i daňové poplatníky. Kantoři kritizují jejich obsah i formu, někteří mluví o šlendriánu a tunelu. Jeden z tendrů na zajištění jednotných zkoušek prošetřuje Antimonopolní úřad. Mnohaleté přípravy spolykaly už 350 milionů korun, další stovky milionů budou potřeba na rozjezd a provoz maturit. Kam vlastně tyto peníze míří? Je vůbec sjednocení maturit žádoucí? Ptejte se pondělního hosta Hyde Parku - přijde náměstek ministryně školství Jindřich Kitzberger.

Jan Wagner: Otázky pro Pavla Zeleného, ředitele CERMAT, 1. část

· 10 komentářů

S Pavlem Zeleným se známe bezmála devět let díky společné opozici proti projektu Indoš. Nyní je již podruhé v roli ředitele CERMAT a odpovídá za přípravu kontroverzních státních maturit maturit. Na nové maturity se ho ptám již po několikáté, ale stále jsme ve stádiu příprav. Kam se přípravy v poslední době posunuly?

Pavel Laskavec: Předmětový okruh Euroobčanství

· 2 komentářů

V každé době, ve které máme pocit, že směřujeme do temnoty, se nakonec objeví světýlko. Nevím, čím to je. Ale vždycky, když už mám pocit, že tohle je opravdový konec, objeví se naděje.

Bořivoj Brdička:eSkills Week 2010

· 0 komentářů

Tak pro tento rok už ho máme za sebou. Přestože celá řada doprovodných akcí ještě dobíhá, Evropský týden IT dovedností, jak je česky eSkills Week nazýván, začal v pondělí 1. března a skončil v pátek 5. března výsledky shrnující konferencí Go digital v Bruselu. Podívejme se ale nejprve v rychlosti na to, co jí předcházelo.

Jana Straková: Změny v požadavcích na práci učitele

· 2 komentářů

Vyspělé země jsou si v posledních letech stále více vědomy významu kvalitní práce učitelů. Tvůrci vzdělávacích politik i členové pedagogických komunit si zároveň uvědomují, že práce učitele je čím dál tím náročnější a jsou na ni kladeny stále vyšší, a mnohých ohledech zcela nové, nároky.

Jak začlenit Etickou výchovu do škol se dnes projednává na Fóru etiků v Praze

· 4 komentářů

Pracovní schůzku pod názvem Fórum etiků měli v sobotu v Clam Gallasově paláci v Praze nejangažovanější učitelé etické výchovy ze škol z celé republiky a odborná komise ministerstva školství ČR, tzv. Skupina pro implementaci etické výchovy.

Zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci

sobota 6. března 2010 · 0 komentářů

Novela mimo jiné stanoví, že nadále budou záznamy o úrazech (a aktualizace záznamů o úrazech) zasílány České školní inspekci (dříve "místně příslušnému inspektorátu České školní inspekce").

3. 3. 2010 - Semifinále ankety Zlatý Ámos

pátek 5. března 2010 · 1 komentářů

Ve středu 3. března se v prostorách MŠMT za přítomnosti ministryně školství Miroslavy Kopicové bojovalo o postup do finále ankety Zlatý Ámos 2010. V regionálních kolech ankety, která se konala v únoru letošního roku, se postupu dočkalo třináct učitelek a jeden učitel.

Reakce MŠMT na vystoupení viceprezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jaroslava Ponce

· 0 komentářů

MŠMT touto cestou dementuje informaci, kterou médiím poskytl viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jaroslav Ponec.

Ludvík Eger: Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn

· 0 komentářů

Příspěvek prezentuje studii zaměřenou na kvalitu pracovního života a komunikaci ve vybraných základních školách v ČR. Navazuje na již publikované výstupy a vrací se k problematice po deseti letech v době vrcholící kurikulární reformy.

Literární soutěž mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha a společnosti Google o Cenu Waltera Sernera: Život je hledání

· 0 komentářů

Mezinárodní Festival spisovatelů Praha ve spolupráci se společností Google vyhlašuje literární soutěž pro mladé autory o nejlepší dosud nepublikovanou povídku na téma ŽIVOT JE HLEDÁNÍ. Soutěž je zaměřená na středoškoláky, kteří mohou své povídky zasílat do prvního května. Kromě cen pro tři nejlepší autory český Google připravil jako dárek k dvacátému výročí festivalu také speciální překvapení pro prvních dvacet finalistů. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v rámci Festivalu spisovatelů Praha, mezi 6. a 10. červnem.

VÚP: Manuál k přípravě ŠVP mateřské školy

· 0 komentářů

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který publikoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Intel představil novou verzi školního počítače Classmate PC

· 1 komentářů

Společnost Intel zveřejnila informace o novém designu přenosného školního počítače Classmate PC. Ten rozšíří stávající řadu Intel Learning Series. Novinka kombinuje estetickou stránku věci, vyšší odolnost, lepší schopnost elektronického čtení, vyšší výkon a lepší energetickou účinnost. Nový model doplní stávající výklopné Classmate PC. Výrobci počítačů na základě tohoto designu začnou s výrobou konkrétních modelů, které budou představeny v průběhu letošního roku.

Úspěch žáků u přijímacích zkoušek je vizitkou školy

· 1 komentářů

Podpora přípravy na přijímací zkoušky (PPPZ) škole napoví, jak jsou žáci připraveni na přijímací zkoušky.

Ondřej Neumajer: Rozhovor s vizionářem

čtvrtek 4. března 2010 · 1 komentářů

Nacházíme se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prostorách Katedry informačních technologií a technické výchovy. Přede mnou sedí Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. Pane doktore, budeme si povídat o využívání technologií, zejména těch digitálních, ve vzdělávání, v učení, ve školách. Některé zásadní myšlenky jste vyjádřil již ve svém článku Difuze technologií ve škole 21. století. Přesto se vás zeptám…

Jan Wagner: Re: Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo?

· 21 komentářů

Příspěvek Víta Pátka Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo? ve mne vzbudil úsměv, podobných argumentů vyplývajících z nepochopení vývoje a aktuální situace jsem zažil v posledních letech při různých diskuzích například o open source software nebo o Webu 2.0 či o cloud computingu.

Petice Učitelé pro kvalitní maturitu

· 17 komentářů

My, učitelé středních škol, na základě svých poznatků i zkušeností vyjadřujeme své stanovisko k současné podobě připravované maturitní zkoušky a obracíme se s ním na členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a členy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Adéla Lábusová: Zajímavá příručka pro multikulturní výchovu

· 0 komentářů

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům řadu konkrétních technik a návodů pro práci ve třídě. Zároveň v ní věnují také prostor pro podrobný rozbor současného pojetí multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech.

Co pro nás znamená euro?

· 0 komentářů

Fotografická soutěž o ceny pro všechny obyvatele Evropské unie ve věku od 14 do 18 let.

NIDV: Učitelé se zdokonalují v jazykových znalostech

· 0 komentářů

Celkem 566 pedagogů a pedagogických pracovníků je v Královéhradeckém kraji zapojeno do projektu Brána jazyků otevřená, což je grantový projekt realizovaný Národním institutem pro další vzdělávání, jehož cílem je zvýšit jazykové znalosti pracovníků ve školství, kteří se svými jazykovými schopnostmi chtějí přiblížit svým kolegům v Evropě. Jazykové kurzy probíhají nejen v Hradci Králové, ale i v Trutnově, Vrchlabí, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Kostelci nad Orlicí, Jičíně, Hořicích, Dvoře Králové nad Labem a v Novém Bydžově. Tento projekt, který trvá od ledna loňského roku, skončí v dubnu 2011.

Ondřej Neumajer: Re: Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo?

středa 3. března 2010 · 1 komentářů

"Rozumím tomu, že jakožto osoba komerčně profitující na produkci výukových materiálů máte nemalé obavy o Váš byznys."

Bořivoj Brdička: Re: Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo?

· 4 komentářů

K reakci pana Pátka na článek Učitelského spomocníka Má nabídka je toto: NIC, jež je založen na příspěvku v blogu profesora Wellera mohu uvést hlavně to, že mě velice potěšila. Znamená, že článek splnil svůj hlavní cíl, jímž bylo vyvolat polemiku.

Vít Pátek: Mohou být kvalitní materiály pro výuku zadarmo?

· 1 komentářů

Kudy "chodím" po internetu, tudy zakopávám o představy a tvrzení, že (jak říkal jistý český politik, později eurokomisař) "zdroje jsou" - tedy že kvalitní výukové materiály někde rostou zadarmo. Dovoluji si vyjádřit své přesvědčení, že hlasatelé této myšlenky s ní dopadnou stejně jako zmíněný politik.

Reakce MŠMT na články „Chyby v žádostech, Česko přijde o 350 milionů“ a "Eurodotace v mlze"

· 0 komentářů

Články v časopisu Týden „Chyby v žádostech, Česko přijde o 350 milionů" a "Eurodotace v mlze" jsou postaveny na vykonstruovaných tvrzeních a bohužel šíří neopodstatněnou paniku.

Česká škola pro eSkills Week 2010: Otestujte si své IT znalosti!

· 0 komentářů

Dům zahraničních služeb nabízí školám i široké veřejnosti test dovedností práce s počítačem a dalších instrumentů ICT. Test představuje jednu z hlavních českých součástí celoevropské kampaně Týden I  dovedností 2010 (E-Skills Week 2010), který probíhá právě nyní v týdnu od 1. - 5. března. Cílem testu je umožnit široké veřejnosti zhodnotit své IT dovednosti a otevřít v ČR diskusi o  těchto doveností pro kvalitnější život v 21. století.

Virtuální hospitace: věc veřejná

úterý 2. března 2010 · 7 komentářů

Výzkumný ústav pedagogický v Praze v rámci projektu Kurikulum G dnes zahájil ostrý provoz modulu Virtuální hospitace. Na webových stránkách Metodického portálu www.rvp.cz se mohou zájemci podívat na autentické záznamy vyučovacích hodin z gymnázií z celé České republiky.

VÚP: ICT ve škole – metodická příručka

· 3 komentářů

Impulzem pro vznik metodické příručky Informační a komunikační technologie ve škole byla tematická zpráva České školní inspekce nazvaná Úroveň ICT v základních školách v ČR, která byla zveřejněna v září 2009. ČŠI v ní vystavila českým základním školám vysvědčení, které by si asi nechtěl přinést domů žádný školák. Výzkumný ústav pedagogický v Praze byl MŠMT pověřen, aby připravil opatření na negativní zjištění popsaná ve zprávě.

Wiki.RVP.cz: Pedagogický lexikon

· 0 komentářů

Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ, kde vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie.

24. 3.: seminář Práce s diversitou ve školách - portály Inkluzivní škola a Czechkid.

· 0 komentářů

Dne 24. března 2010 se v prostorách MŠMT uskuteční seminář s názvem Práce s diversitou ve školách - portály inkluzivní škola a czechkid. Je určený pedagogickým pracovníkům i odborné veřejnosti, účast nutno nahlásit do 19. 3.

Vrcholí kampaň na podporu počítačové gramotnosti

pondělí 1. března 2010 · 3 komentářů

Dnešním dnem začíná Evropský týden IT dovedností 2010 (European e-Skills Week 2010). Jedná se o kampaň zaměřenou na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u žáků a studentů i široké veřejnosti. V rámci Evropského týdne IT dovedností proběhne řada akcí ve formě seminářů, interaktivních workshopů, exkurzí do podniků a firem a soutěží. Tyto aktivity slouží především ke zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Aktuálně.cz: Školy kvůli stávce odkládají výuku. Volno ale nebude

· 0 komentářů

Pokud ve čtvrtek proběhne stávka v dopravě, budeme připraveni, hlásí kromě firem a úřadů také ředitelé základních a středních škol v Praze. Zatímco studenti by přivítali mimořádné prázdniny, školy většinou půjdou jinou cestou.

Petr Kukal: Pedagogická encyklopedie (recenze)

· 10 komentářů

Sousloví „nakladatelský počin“ je dnes do té míry nadužíváno, až se zdá, jako by se v rámci naší knižní produkce nic jiného než nakladatelské počiny nedělo. Mnohdy jsou tak označovány i brožury vydané okresním muzeem, takže jistá preventivní rezervovanost je rozhodně na místě. Prohlásit však za nakladatelský počin Pedagogickou encyklopedii editora Jana Průchy a více než stovky spoluautorů z nakladatelství Portál je to nejmenší, co se o ní dá říct. Na souhrnnou, reprezentativní monografii oboru, na svou summu pedagogicu čekala česká pedagogická věda déle než 60 let. A Pedagogická encyklopedie tato očekávání po mém soudu důstojně naplnila.

Bořivoj Brdička: Cesta modelu TPCK do praxe

· 0 komentářů

Když jsme před rokem informovali o existenci teoretického modelu TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) popisujícího základní strukturu potřebných znalostí učitelů (viz Integrace technologií podle modelu TPCK), bylo zřejmé, že naplnění jím definované struktury konkrétním obsahem bude nějakou dobu trvat a dá hodně práce. Dnes již je možno konstatovat, že právě této činnosti se věnuje hned několik pracovišť, a to nejen ve Spojených státech. Jednu takovou aktivitu nedávno popisoval článek o projektu Judi Harris z College of William & Mary ve Virginii (viz Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK), na další se podíváme tentokrát.

Kam jedeme, tati?

· 0 komentářů

Jean-Louis Fournier napsal s nadhledem a cynickým humorem hořký příběh svých dvou těžce tělesně postižených synů. Vzpomínky a příhody, často popisované jen na několika řádcích a vždy s brilantní pointou, téměř vždy zamrazí v zádech. Kniha byla oceněna v roce 2008 cenou Prix Femina, porotou složenou výhradně z žen, ale její příběh dojme každého, kdo má vlastní děti nebo zkušenosti s hendikepovanými.

Nová příručka učí žáky, jak se vyhnout dluhové pasti

· 2 komentářů

Vyučovat finanční gramotnost je už letos na většině středních odborných škol a učilišť povinné. Souvisí to s přechodem na výuku podle nových vzdělávacích programů, které finanční gramotnost obsahují. Národní ústav odborného vzdělávání proto vydal příručku s názvem Finanční gramotnost – úlohy a metodika, která má středním školám s výukou nového tématu pomoci.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.