Jan Wagner: Otázky pro Pavla Zeleného, ředitele CERMAT, 2. část

úterý 9. března 2010 ·

Další část rozhovoru o tom, jak se dostanou testy do škol a jak to bude s maturitou z informatiky.
JAK SE DOSTANOU TESTY DO ŠKOL


Nyní probíhá další výběrové řízení na distributora zkušební dokumentace do škol. Znovu padají otázky, zda není možné distribuci testů do škol zajistit jinou levnější cestou? Třeba s využitím datových schránek…

Za stávajících podmínek neexistuje levnější a přitom bezpečná cesta. Elektronická distribuce zadání zkoušek znamená ve své podstatě dvě možnosti, jak se zadání dostane žákům na „maturitní“ stůl. Buď zkoušky proběhnou formou „e-maturity“, tj. to, čemu se v hantýrce říká maturita on-line nebo maturita na počítači. Nebo testy proběhnou klasicky, zkušební dokumentaci musí vytisknout škola a žák zadání dostane v listinné podobě. V prvním případě nám na školách chybí nějakých 50-60 tisíc funkčních počítačů, v druhém případě decentralizace výroby zkušební dokumentace zvýší náklady o 12-15 milionů ročně, tedy o 100%. A k nim musíte přidat téměř stoprocentní jistotu, že žáci budou znát řešení testů ještě dříve, než oficiálně obdrží zadání a začne zkouška.

Nejprve pojďme k variantě e-maturity. Kde se vzal počet 50-60 tisíc chybějících počítačů?

Maturitní testy musí začínat ve školách ve stejný okamžik. Maturantů je dnes okolo 107 tisíc. Potřebujeme tedy 107 tisíc funkčních počítačů. Ty navíc musí být ve školách rozmístěny rovnoměrně dle počtu maturantů. Nahlédneme-li do statistik, zjistíme, že 50-60 tisíc chybějících PC stanic je proklatě konzervativní odhad. A to vůbec nediskutuji jejich stav a tedy záruky spolehlivosti. Řečí peněz hovoříme o nejméně 1,5 až 2 miliardách. Při předpokládané 4-5leté životnosti je toto řešení 25x dražší, jakkoli by školám jistě pomohlo. Problém je v tom, že nikdo takové prostředky zejména v souvislosti s reformou maturitní zkoušky neuvolní.

Tisk testů ve školách. Rozumím zvýšeným nákladům, jistotě vyzrazení obsahu testů už méně.

Za prvé platí, že jsme v Česku, kde je národním sportem obcházení všeho. Za druhé, když se stavěl logistický model, prověřovaly se všechny možné varianty distribuce, tuto nevyjímaje. Měli jsme k dispozici tříčlenný tým, který neměl za úkol nic jiného, než vymýšlet, jak se dají bezpečnostní předpisy a opatření obejít. Byli to takoví naši ďáblovi advokáti. A skutečně platí – do 10 minut poté, co je obsah testů uvolněn – v tomto případě pro tisk – mohou mít žáci správná řešení ve svých mobilech. A na výrobu listinné podoby zkušební dokumentace ve školách musíte zadání uvolnit nejméně 120 minut před zahájením zkoušky. Tedy s jistotou desetinásobek času. Nemáte šanci. To už lepší s testy posílat rovnou správná řešení. Vyjde to nastejno. Způsob, jak toto riziko odstranit, je natolik bizardní a natolik drahé, že je mimo kategorii proveditelných řešení.

V čem je ale připravované řešení jiné?

Zadavatelé otevírají bezpečnostní balení zkušební dokumentace až v učebně – pět minut před zahájením zkoušky, před žáky. V té době již nikdo nesmí učebnu opustit a přítomnost komunikačních technologií v učebně je přirozeně vyloučena.

Fyzický rozvoz zkušební dokumentace však v sobě skrývá nemalá rizika. Kde bereš jistotu, že distribuční firma testy během dopravy nerozbalí a nevyzradí.

Opatření k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy budou velmi komplexní, efektivní a účinná. Jejich projekce byla stavěna na základě dlouholetých zkušeností s přepravou bezpečnostně velmi citlivých dokumentů – maturitní testy nejsou jediným takovým artiklem, který se pohybuje na silnicích. Jediné bližší k tomu řeknu - každé vozidlo pojede s doprovodem interního zaměstnance CERMATu, který bude zajišťovat fyzické předání bezpečnostního kontejneru řediteli školy. Ale dále už Vás do bezpečnostní kuchyně nepustím.

A co pošta, standardní přepravní společnosti, ty se používají například bez problému v USA?

Zkusme se na to podívat znovu optikou čísel. Příprava jedné kompletní sady zadání zkoušek, včetně testů a výroba, kompletace a balení zkušební dokumentace jedné sady pro 107 tisíc žáků se v nákladech pohybuje celkem okolo nějakých 40 mil. Kč. Ztráta či porušení jednoho jediného balení při přepravě znamená tedy škodu 40 mil. Kč. Zkusil jste si někdy pojistit u pošty či jiné distribuční společnosti rozesílku balíku na 40 mil. Kč? Ostatně pošta či standardní distribuční společnosti mají nyní příležitost podat nabídku.

MATURITA Z INFORMATIKY

V roce 2012 budou mít žáci možnost skládat třetí povinnou zkoušku státní maturity také z předmětu Informatika. Katalogy požadavků musí ministerstvo zveřejnit nejpozději v polovině května tohoto roku. Zveřejní?

Zveřejní. Příprava koncepce zkoušky základní i vyšší úrovně obtížnosti probíhá dle plánu. Podle harmonogramu dojde ke zveřejnění katalogů pro rok 2012 v průběhu dubna. V těchto dnech se dokončuje první ucelená verze, která bude v nejbližších dnech podrobena odborné oponentuře. První oficiální informace o podobě koncepce a katalogů budou zveřejněny až poté, kdy oponovaný návrh projde schvalovacím procesem na MŠMT.

Kdo připravuje návrh koncepce a katalogů? Nejde opět o kabinetní práci pracovníků CERMATu?

Koncepci a návrh katalogů zpracovává pro CERMAT desetičlenný tým externích konzultantů – didaktiků informatiky a zástupců VÚP a NÚOV. Takže žádní vycpaní ptáci z kabinetu, ale praktici. Šéfem týmu je Petr Chlebek. Složení týmu je velmi vyvážené z hlediska požadavku, aby výsledek práce byl realizovatelný na straně jedné, na straně druhé aby odpovídal rámcovým vzdělávacím programům. Informatika v tomto smyslu vyžaduje větší péči hledání proveditelného konsensu, než jiné předměty. Zúčastnil jsem se části jednání konzultačního týmu a musím říct, že jsem byl nadšen.

Je možné nyní zveřejnit detaily navrhované koncepce?

Prozradím snad jen to, že součástí zkoušky bude samozřejmě praktický subtest, že základní úroveň obtížnosti zkoušky sleduje logiku nadnárodní standardizace požadavků na dovednosti a znalosti v této oblasti a že je důsledně dodržován princip multiplatformnosti a nezávislosti na konkrétních uživatelských programových aplikacích. Podrobnosti o návrhu až po odborné oponentuře.

Kdo a jak bude tvořit a oponovat úlohy a didaktické testy z informatiky?

Postup bude stejný jako v případě jiných zkušebních předmětů. Tedy autoři testových úloh a revizoři testových úloh z řad pedagogických pracovníků škol a dále pak pretesty úloh na reprezentativním vzorku žáků. Před tím, než bude zahájen standardní proces vývoje obsahu zkoušek, bude nutné ověřit proveditelnost modelu zkoušky z informatiky. V mnoha ohledech se od zkoušek ostatních maturitních předmětů odlišuje.

9 komentářů:

BoBr řekl(a)...
9. března 2010 v 0:40  

Sním o tom, až přijde doba, kdy bude možné zadání mat. zkoušky zveřejnit týdny dopředu a žák jen prokáže, že je schopen úkol na místě prakticky vyřešit.
Jako vizionář si to mohu dovolit, že!

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 4:22  

To bude po letech,
snad v pětiletce dvacáté páté,
ve školách davy zadavatelů rozesmáté a v duších maturantů strašné, strašné zmatky.

Proč sníte o tom, co léta normálně funguje?

http://stribny.name/sans-garantie/prakticka-maturita-za-mnou/

Luděk Blaha řekl(a)...
9. března 2010 v 14:26  

dojde ke zveřejnění katalogů (informatika) pro rok 2012 v průběhu dubna

Asi nebudu moci dospat. Podle katalogu z roku tuším 2005 by moji žáci měli nejpíš problémek.
Nemyslím si, že bychom nějak zvlášť lenošili a přesto jsme v průběhu výuky zvládali tak tři čtvrtiny rozsahu požadavků.
Při té hodinové dotaci, koncepci zdatného, ale stále "jen" uživatele a mojí míry inovativní vyprahlosti nevím, nevím.
Konejším se nadějí, že se nakonec nikdo nepřihlásí.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 16:01  

Jaký způsob by se v textu nikdy neměl použít pro vyznačení?

•jiná barva písma
•tučné písmo
•kurzíva
•jiný typ písma (font)

Tady jsem skoro šílel. Opravdu, div jsem nevyletěl z kůže. Nemám rád podtrhávání textu. Je to pravděpodobně profesní deformace (na webu mají být podtržené jen odkazy), ale fakt jsem měl namále.

A když jsem navíc zjistil, že ani jedna z možností není "ta moje", div jsem nezačal běhat nahý po škole a řvát "Neeeeee!" :) Usadil jsem se zpět k psanému textu a zaškrtl správnou možnost - jiný typ písma.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 16:07  

Co je to schránka (anglicky clipboard)?

•část operační paměti, kde se uchovávají informace i po vypnutí počítače
•část pevného disku, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými aplikacemi
•část operačního paměti, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými uživateli
•část operační paměti, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými aplikacemi

Vstanu od počítače a pronesu "Hele, Pepo, napsal jsem ti zprávu."
Pepa: "A kde je?"
Já: "Máš ji ve schránce, dej si CTRL V a uvidíš"
Pepa: "Aha, díky, já ti odepíšu taky do schránky"

Teoreticky by to šlo, ne? Nezbylo mi však zase nic jiného, než zvolit možnost číslo čtyři.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 20:42  

anonymní 9. března 2010 16:01:

Celkem Vaše pocity chápu. Touto cestou zvládly některé kolegyně počítačovou gramotnost excelentně. Prostě se ty testy na Z a pak na P a na nějakém dalším nadrtily. Jinak ale samozřejmě neumí počítač skoro ani zapnout :)

P.S. Jinak opatrně s tou nahotou ve škole. Všimne si toho nějaký odborář a ...

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 23:26  

Došlo k drobnému nedorozumění, pane Brome. To není otázka z testů Z ani P pro češtinářky, nýbrž součást státní maturity z ITZ. :-(

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 7:31  

Anonymní 9. března 2010 23:26:

No nazdar!!!!!

Zdeněk Brom

Luděk Blaha řekl(a)...
28. dubna 2010 v 0:05  

zveřejnění katalogů pro rok 2012 v průběhu dubna

Řekl bych, že duben probíhá zdařile a spěje ke svému vyvrcholení.
Hořím nedočkovavostí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.