EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 6.

čtvrtek 11. března 2010 ·

Další tucet otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!


Mohu si v rámci šablony 1.2 vytvořit pracovní listy k čítance, se kterou pracujeme, nebo to musí být na učebnici nezávisející text?

Jsou možné obě v otázce zmíněné varianty. Důležité ale je, aby šlo o průkaznou kvalitativní změnu vzdělávacího materiálu a aby byl případně citován zdroj původního materiálu.

Proč u šablony I /2 musí být vytvořené materiály pro dvě vzdělávací oblasti? U této šablony se mi zdá tato podmínka dost tvrdá. Všechny školy by uvítaly, kdyby si mohly připravit materiály spíše pro čtenářskou gramotnost. Ta informatika je tam dost násilná.

Šablona I/2 je šablona zaměřená na tvorbu vzdělávacích materiálů, sloužících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. Škola by si tuto šablonu měla zvolit v případě, že chce podpořit u svých žáků rozvoj čtenářství, práci s textem, vyhledávání a třídění informaci, práci s moderními technologiemi apod. V praxi je tato činnost občas vnímána výlučně jako záležitost vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. MŠMT se domnívá, že pracovat s informacemi a textem je potřeba žáky učit i v jiných vzdělávacích oblastech, proto jsou v příručce uvedeny modelové příklady pro vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie. Škola si však při realizaci této šablony může vybrat jakékoli dvě vzdělávací oblasti dle vlastního uvážení. Výběr by měl korespondovat s projektovým záměrem školy.

Mohu tedy žádat např. peníze na dělení hodin českého jazyka v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti (platy zaměstnanců) a zároveň financovat nákup interaktivní tabule? Tam však bude částka přesahovat 40 000 Kč.

V případě, že se rozhodnete realizovat šablonu individualizace, je potřeba naplnit požadované výstupy této klíčové aktivity. Výstupem se rozumí odučená vyučovací hodina zaznamenaná v třídní knize. Finanční prostředky můžete použít jak na financování platů pedagogů, tak na nákup učebních pomůcek a výukových materiálů. Finanční prostředky nelze v rámci oblasti podpory 1.4 použít na investiční výdaje. Investičními výdaji se rozumí dlouhodobý hmotný majetek, nebo soubor movitých věcí nad 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč. Vždy je zapotřebí, aby se příjemce řídil platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace.

Můžeme z dotace proplatit nabídku Pomoc školám společnosti SCIO, případně do jaké procentní části dotace?

Smyslem šablon je ulehčit a zjednodušit základním školám dosažení na dotaci a realizaci jejich projektů. Školy by tedy neměly mít problémy s podáváním projektů ani s jejich samotnou realizací. Proto MŠMT nedoporučuje spolupráci s poradenskými firmami. Pokud si škola neví rady, může se obrátit na bezplatnou telefonní informační linku 800 228 229 nebo e-mail.: esf@ msmt.cz. Dále NIDV pořádá menší workshopy a školení v jednotlivých krajích. Žadatelé také mohou využít individuální konzultace v regionálních centrech ČŠI.

Bude možné z projektu uhradit náklady spojené s nezávislým poradenstvím či koučingem?

Ano.

a) lze využít vztah pracovně právní i obchodně právní či pouze jeden z nich?

Obojí je možné.

b) bude muset příslušný kouč nebo poradce prokazovat nějakým způsobem své předpoklady?

Ne. Vše je v kompetenci ředitele školy.

Bude možné financovat zatemnění tříd (k výuce použijeme dataprojektor, PC)?

Pokud se bude jednat o neinvestiční výdaj a nebude přesažena částka 40.000 Kč, pak ano (viz.otázka výše).

Jsme málotřídka/dvojtřídka. Učíme dva ročníky v jedné třídě. Mohu v rámci individualizace jeden ročník vyjmout a učit zvlášť? Považuje se to za dělenou hodinu?

Ano v rámci individualizace můžete jeden ročník vyjmout a učit zvlášť. Ano, považuje se to za dělenou hodinu.

Můžeme na vytváření sad třeba v šabloně II/2 využívat pomůcek, které si stáhneme z internetu, nebo musíme učební pomůcky vypracovávat samostatně. Každá sada musí obsahovat metodický návod?

Metodický návod není třeba (viz první dnešní otázka).

V nabídce SCIO, kterou jsme k projektu EU peníze školám obdrželi, je nabízena kontrola správnosti předkládaných dokladů MŠMT. Máme tedy předpokládat komplikace nebo věřit prohlášení na workshopu o jednoduchosti správy projektu? Jaké sankce nám hrozí? Budeme na případné nedostatky upozorněni a vyzváni k nápravě?

MŠMT předpokládá 100% úspěšnost podaných žádostí. Jak na případné nedostatky během procesu hodnocení, tak v průběhu realizace projektů budou příjemci dotace v případě nedostatků vyzýváni k nápravě (viz otázka o SCIO výše).

Můžeme z dotace hradit následující poplatky za:


a. kabelovou televizi – Ano, za předpokladu, že jsou naplněny požadované výstupy jednotlivých klíčových aktivit.


b. předplatné/jednotlivé lístky pro žáky na divadelní/filmové představení (případně i dopravu na představení) – Ano, za předpokladu, že jsou naplněny požadované výstupy jednotlivých klíčových aktivit.


c. vstupné na výstavy/muzea/galerie? – Ano, za předpokladu, že jsou naplněny požadované výstupy jednotlivých klíčových aktivit.Odkazy:

Kontaktní adresa MŠMT pro dotazy esf@msmt.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.