Jiří Fraus: NIC NENÍ ZDARMA aneb otevřený dopis pánům Brdičkovi a Neumajerovi

úterý 9. března 2010 ·

Jiří Fraus, jednatel nakladatelství Fraus a. s. reaguje na nedávnou polemiku na České škole.

Vážení pánové,

dovolte, abych Vám touto formou sdělil názor na Vaše články, které jste uveřejnili v Učitelském spomocníkovi http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2443 a následně na portálu Česká škola http://www.ceskaskola.cz/2010/03/borivoj-brdicka-re-mohou-byt-kvalitni.html a http://www.ceskaskola.cz/2010/03/ondrej-neumajer-re-mohou-byt-kvalitni.html. Důvodem mé reakce je fakt, že se obsah zásadním způsobem dotýká mne osobně, zaměstnanců naší firmy, dalších komerčních firem a v neposlední řadě všech daňových poplatníků. Vzhledem k tomu, že pan Neumajer je náměstkem státem zřízené instituce Výzkumného ústavu pedagogického, musím brát jeho vyjádření jako stanovisko samotného VÚP, resp. v jistém kontextu i jako názor jeho zřizovatele, tj. MŠMT.

Rozhodl jsem se, že odpovím na všechny články najednou s cílem objasnit podstatu problému. Přesto je nutné uvést, že vysvětlení některých témat by vyžadovalo větší prostor. Omlouvám se tedy laskavému čtenáři, že příspěvek bude možná trochu delší, než je obvyklé. Pro dobré pochopení dalšího by bylo vhodné se nejprve s výše uvedenými články seznámit.

Pan Neumajer: „Rozumím tomu, že jakožto osoba komerčně profitující na produkci výukových materiálů máte nemalé obavy o Váš byznys. Doktor Brdička líčí vizi, která pro Vás jistě není příliš příjemná.“

Vážený pane náměstku, nevím, jak vidí naši budoucnost vizionář pan Brdička, ale u nás to zatím na krach nevypadá. V průběhu uplynulých 19 let firma kontinuálně rostla, a to i včetně loňského krizového roku, ve kterém dosáhl příspěvek státu, určený na nákup učebnic (ONIV), rekordně nejnižšího stavu v historii. Pro Vaši informaci bych si dovolil podotknout, že v současné době je naše nakladatelství se stovkou zaměstnanců největším komerčním subjektem v oblasti vzdělávacích materiálů v ČR. Abyste si mohl udělat představu o celkovém objemu, vloni jsme prodali více jak 1,2 milionu produktů, mezi něž již dávno nepatří jenom tištěné (papírové) učebnice a pracovní sešity, ale i multimediální materiály a SW. Naše firma je průkopníkem interaktivní výuky v naší zemi, přičemž pouze v posledních dvou letech od nás základní školy nakoupily řádově několik tisíc školních licencí interaktivních učebnic, které jim umožnily velmi rychle zvládnout výuku pomocí interaktivních tabulí. O náš SW navíc jeví velký zájem zahraniční firmy ze zemí, jako je Norsko, Finsko, Švédsko či Belgie. Takže má odpověď zní: Děkuji Vám mnohokrát za Vaši péči, ale mé místo ředitele naší firmy je možná mnohem jistější než Vaše křeslo náměstka VÚP.

Pan Brdička: „Je pozoruhodné, že se některým firmám dodnes daří prodávat školám i žákům takové materiály, testy či programy, které mají volně dostupnou a použitelnou alternativu. Je na učitelích a rodičích, zda na to přistoupí.“

Osobně jsem zcela zastáncem volného trhu, tj. toho řešení, kdy si koncový zákazník sám vybírá výrobek nebo službu. Naším zákazníkem není naštěstí přímo stát, ale jsou to především ředitelé škol, jejich zástupci nebo vedoucí předmětových komisí, na jejichž bedrech ve finále výuka v dané škole leží. Jsou to tedy vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří vědí nejlépe, co mají a nemají koupit. Měl byste tedy nechat především na nich, zda budou chtít ve volných chvílích vyhledával open source zdroje a vytvářet z nich použitelné výukové materiály, nebo zda si raději koupí profesionální didakticky kvalitní obsah (je jedno, zda tištěný nebo digitální), který si podle svého přizpůsobí specifickým potřebám dané školy.

Pan Neumajer: „Princip DUMů je jiný. I komerční vydavatelé mohou navíc čerpat finanční prostředky z ESF a být v úplně stejné pozici, jako je VÚP s tímto projektem. Ostatně, i některé školy obdobné portály vytvářejí a relativně úspěšně, viz např. Veskole.cz.“

Naše firma nikdy nečerpala přímé státní dotace (např. ze SIPVZ nebo ESF). Můj osobní názor je ten, že rozdělování ESF není nic jiného než naprosto nesystémové a velmi neefektivní rozdělování našich vlastních daní, navíc výrazně zvyšující hladinu korupce a morálního marastu v naší zemi. Tento názor nikomu nevnucuji, ale mohu Vám potvrdit, že tento názor sdílí i desítky ředitelů škol, se kterými jsem v nedávné době hovořil, kteří měli tu čest o peníze z ESF žádat (někteří opakovaně). Podstatou jejich zklamání nebylo to, že by neuspěli, ale to, jakým ponižujícím způsobem vše probíhalo. Jako otec dítěte, které navštěvuje základní školu, se hrozím Vašeho vyjádření, že budoucnost našeho školství vězí v „soutěži“ státem zřízeného VÚP (či kraji zřizovanými příspěvkovými organizacemi) a privátních firem o ESF!

Když už ale naše zem může čerpat tyto nesystémové prostředky, neměli bychom je využít na lepení děr ve státním rozpočtu, ale na smysluplné investice, které budou mít prorůstový charakter, který nenahrazuje, ale podporuje systémové dlouhodobě udržitelné řešení. Pokud tedy VÚP jako státem zřízená organizace poctivě vysoutěžila miliony z nějakého evropského operačního fondu v řízení, o kterém rozhodoval sám stát (pozornému čtenáři jistě neujdou souvislosti), mám stále právo se jako daňový poplatník, který tam své peníze formou daní přes Brusel poslal, ptát, zda je jejich využití opravdu efektivní. Zda se za ně např. školám neměl koupit pořádný HW nebo SW (učebnice si raději nedovolím vůbec zmínit!).

Pan Neumajer: „Vztáhnu Vaše popisované obavy na konkrétní příklad, na Metodický portál RVP.CZ. Jeden z jeho osmi modulů (DUM) nabízí učitelům ke stažení výukové materiály, které vznikly z projektů hrazených z ESF, nebo je učitelé sami pro portál připravili. Tyto materiály prošly oponenturou a následně je může kdokoli komentovat, vyjadřovat se k nim, měnit je, používat. A to vše zdarma, pod licencí (Creative Commons – Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko).“

Předpokládejme, že zmíněný DUM do dnešního dne stál náš státní rozpočet např. 25 milionů korun a pohledem na portál zjistíme, že je na něm 2592 výukových objektů (7. 3. 2010). Několik stránek převážně textu, tj. jeden výukový objekt, stojí naše daňové poplatníky zhruba 10.000, – Kč (matematici mi jistě odpustí zaokrouhlení, ale i ta částka za vznik portálu je spíše nižším odhadem). Nějak mi tam tedy chybí to Vaše kouzelné slovo ZDARMA.

Pokud tedy koncoví uživatelé, tj. školy, sami vytvářejí úspěšně své komunitní portály, a to ať už formou, že to dělají ze svého entuziasmu (znám jich pár a těm fandím nejvíce J), nebo proto, že mají povinnost šířit výsledky své práce na základě podmínek čerpání ESF (Neumajer: „Ostatně, i některé školy obdobné portály vytvářejí a relativně úspěšně, viz např. Veskole.cz.“), nabízí se otázka, zda DUM není v současné finanční situaci našeho školství zbytečný luxus, resp. zda by nebylo možné stejnou službu zajistit jinými cestami, které by nevyžadovaly vydávání státních prostředků. A to zejména s ohledem na to, co jste sám (dle mého názoru správně) napsal: „Metodický portál nenabízí ucelené řady učebnic, nezprostředkovává tradiční učebnice ani jiné komplexnější materiály pokrývající systematicky ucelené oblasti vzdělávacího obsahu.“ Pokud je tedy Váš portál z pohledu vzdělávacího kurikula doplňkovou složkou, měl by si daňový poplatník rozmyslet, zda bude chtít na tuto službu vydávat své daně, nebo ji nechat na těch, kterým je určena, tj. na učitelích. Navíc pokud stát dělá něco, co zajišťují jiné subjekty, a využívá přitom veřejné prostředky, může se velmi snadno dostat do konfliktu např. se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Ale to Vy i Vaši nadřízení zcela jistě dobře víte.

Podtrženo, sečteno, vážený  pane náměstku, Vaše vyjádření „A to vše zdarma.“ není pravdivé, protože, jak zní staré české rčení: NIC NENÍ ZDARMA. Učitelský plat není zadarmo, plat úředníka není zadarmo, Váš plat není zadarmo atd. A pokud se něco tváří, že je to zadarmo, není to zadarmo. Platíte za to nákupem jiného výrobku, akceptací vložené reklamy, ztrátou svobody rozhodování, svými daněmi atd. Vy jste pouze postavil pod střechou Výzkumného ústavu pedagogického (daňový poplatník se možná zamyslí nad tím, co všechno se dá u nás pod slovo „výzkum“ zařadit) de facto normální komerční firmu, která by se mohla jmenovat např. DUM, s. r. o. Ta udržuje internetový portál a nakupuje zcela standardním způsobem obsah od autorů tak, jak to dělají jiné komerční subjekty. Na rozdíl od nich to však neděláte na své vlastní riziko, ale za peníze vazalů – daňových poplatníků.

A nyní Vám, pane náměstku, prozradím velké tajemství, jak efektivně snížit výdaje státu na vedení portálu. Za výukové materiály totiž vůbec nemusíte platit! Navštivte na PF UK v Praze jistého pana Brdičku. Ten ví, jak na to, neboť v Učitelském spomocníkovi zasvěceně radí: „Téměř všechen digitální obsah, který je k dispozici na internetu, má někde alternativu, jež je volně dostupná. Nemusí být vždy stejně kvalitní, ale pro výukové účely bývá často vyhovující. Netýká se to jen obrázků, ale třeba i odborných textů. Jakmile někdo chce za přístup k odborným článkům platit, skoro vždy můžete najít volnou alternativu, která pojednává vlastně o tomtéž. Každý, kdo by chtěl nabízet placený obsah, se proto musí nejprve zamyslet, zda tento má, či nemá, volně dostupnou alternativu. Je-li odpověď ano, měl by se svého komerčního záměru raději vzdát.“

Má to tedy jenom jednu malou chybičku  – musel byste se vzdát svého „komerčního záměru“.

V souvislosti s tématem, zda lze placený obsah opravdu nahradit bezplatnou alternativou z internetu, si dovoluji uvést příklady z různých zemí.

Příklad první, zem zvaná Kocourkov. V roce 1994 zruší Kocourkovští financování učebnic na III. stupni ze státního rozpočtu. Z možnosti používání didakticky kvalitních materiálů tak v první fázi stát okamžitě vyloučil sociálně slabší vrstvy. Starší didakticky kvalitní učebnice se přestaly používat, a pokud je nějaké nahradily, jednalo se většinou pouze o shrnující přehledy učiva jednotlivých předmětů. Uběhne patnáct let a Kocourkovští zjistí, že chybí ve školách kvalitní učebnice. (Čtenář si jistě všimne, že tu něco nehraje, neboť si je přece měli středoškolští učitelé po večerech z open source materiálů sami vyrobit!). Na základě tohoto překvapivého zjištění je nutné NĚCO udělat. Úředník začne systematicky a v roce 2009 vypíše za státní prostředky grant, jehož cílem je, světe div se, studie „Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání“ (http://www.pcul.cz/soubory/ucebnice.pdf). Výsledkem průzkumu má být vypsání dalších grantů, na jejichž základě budou za státní prostředky vydány učebnice na základě výběrových řízení (v Kocourkově bývá zvykem, že většinou vítězí firmy úředníkovi důvěrně známé). Kruh se uzavírá.

Příklad druhý, Rakousku a Finsko. V těchto zemích stát jasně deklaruje, kolik je ochoten každý rok do učebnic investovat. Tuto částku vyvěsí na internet, aby byla zřejmá pro všechny subjekty – školy, nakladatele a rodiče, tj. daňové poplatníky. Jak je to jednoduché, můžete zjistit pohledem na jejich stránky http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18855/1011_limitvorinformation.pdf. Již dnes tak rakouští nakladatelé například vědí, že jejich stát vydá v příštím školním roce 2010/11 na jednu hlavu gymnazisty 170, – euro (Poznámka pro našeho daňového poplatníka – u nich 4500, – Kč, u nás nula!). Vynásobením počtem žáků je tak přesně dán rozpočet, o který privátní sektor soutěží.

Podobně je tomu ve Finsku, kde jsou každoroční výdaje na žáka ještě vyšší  (v roce 2008 to bylo 191, – euro). V praxi to znamená, že v obou zemích zůstávají učebnice ve všech ročnících všech stupňů žákovi (u nás pouze v první třídě, a to ještě většinou pouze slabikář). Dochází tak k absolutní výměně všech učebnic každým rokem. Bylo by ode mne samozřejmě troufalé tvrdit, že toto opatření je důvodem toho, že je Finsko na špici vzdělávání nejen v Evropě (jedná se o jedinou zemi na světě, která se trvale umisťuje na prvních místech ve všech třech kategoriích ve srovnávacích testech PISA!). Těch faktorů je samozřejmě více a nepochybně je to i o penězích. Finové např. investují do školství zhruba 7,5 % svého HDP, což je téměř dvakrát tolik ve srovnání s námi. Nicméně ale i na rozumné investici do nákupu profesionálního obsahu něco bude.

Pokud se čtenář zamyslí nad tím, proč to ti Finové dělají, dává to smysl (mně ano, ale připouštím, že někomu možná ne). Každoroční výměna všech učebnic je totiž výhodná pro všechny subjekty. Žákovi zůstávají učebnice po dobu celého studia, takže se může k probrané látce v čase kdykoliv vracet. Dobrý učitel může vyměnit učebnici za jinou každý rok podle situace, kterou ve škole aktuálně má, případně tehdy, pokud předcházející není dobrá. Líný učitel, který „vaří“ z jedné přípravy patnáct let, se nemůže rodičům vymlouvat na to, že nejsou na učebnice peníze, jak tomu je u nás. Rodiče tak mohou vyvolávat příznivý tlak na učitele, aby byly školní pomůcky „up to date“. Pro soukromý sektor to znamená jasně deklarovanou velikost trhu, která tak způsobuje zájem firem investovat do vzdělávacího sektoru. Ale zároveň na druhé straně jasně deklarovanou nejistotu, že se musejí každý rok o svého zákazníka prát. Což zpětně vytváří tlak na kvalitu produkce a její příznivou cenu. A rodič alias daňový poplatník je spokojen, že může žít v zemi, kde stát zcela přirozeně spolupracuje se soukromým sektorem, a nevytváří tak ve společnosti dojem, že kapitalisté ožebračují chudé školy, zatímco „stát“ funguje zadarmo.

Pan Brdička: „Jasné je i to, že šířící se fenomén volně dostupných výukových zdrojů nutně bude trnem v oku komerčním nakladatelstvím, zvláště pak těm, které samy sebe vidí jako téměř monopolní distributory digitálních učebních materiálů v celé zemi…“

Vážený pane Brdičko, to snad ani nemyslíte vážně! Když jsem tohle viděl poprvé, tak jsem nevěřil vlastním očím. Kde jste se, prosím Vás, dočetl o tom, že se vidíme jako monopolní distributor? Navíc distributor není ani přesné vyjádření, neboť my jsme výrobci digitálních učebních materiálů. Zatím to spíše vypadá, že jsme trnem oku my Vám. Dost dobře sice nechápu proč a také kde se ve Vás bere ta nenávist, neboť jsem Vás v životě viděl pouze jedinkrát. Možná je to ale proto, že Vaši víru, že si každý učitel má všechno dělat sám, u nás i v zahraničí nikdo příliš nesdílí.

Celou diskuzi jsem bral spíše jako užitečné tříbení názorů, než jsem došel k této větě: „…a pokoušejí se dokonce i suplovat stát definováním vzdělávací koncepce „pro 21. století“. To poslední by si stát a spolu s ním celá občanská společnost neměla dát líbit.“

To už je opravdu síla. Prosím Vás, v čem suplujeme stát? Tím, že na vlastní náklady vyvíjíme, vyrábíme a nabízíme školám vlastní výrobky? Tím, že na vlastní náklady pilotujeme nasazení informačních technologií na základních školách? A co by si „občanská společnost“ neměla dát líbit? Učebnice, které dostaly druhou a třetí cenu v prestižní soutěži Best European Schooolbook Awards na loňském Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu? Nebo to, že jsme poskytli spolu s našimi partnery (Intel, Microsoft, HP a AV Media) téměř tři čtvrtě milionu korun a sponzorsky koupili třem třídám šesťáků netbooky, jejich učitelům notebooky a interaktivní tabule a všem poskytli zdarma učebnice a výukový software? Že jsme z privátních zdrojů zaplatili to, co by měl platit stát? Za to, že platíme nemalé finanční prostředky Vašim kolegům z fakulty (která je navíc oficiálním partnerem projektu!) za výzkum efektivnosti výuky v digitálních třídách ve srovnání s klasickou třídou? Za to, že chceme, aby byl tento výzkum na zúčastněných komerčních subjektech nezávislý? Za to, že chceme, aby se evropské fondy, když už v téhle zemi jsou, vydávaly efektivně a neplýtvalo se s nimi? Za to, že máme všichni své děti v českých školách a chceme, aby se vzdělávaly lépe?

Vážený pane Brdičko, je mi z Vás opravdu smutno. Dosud jsem Vás považoval za odborníka s docela zajímavými názory, i když jsem se vším, co jste publikoval, nesouhlasil. Výše uvedenými invektivami jste se bohužel sám deklasoval z vysokoškolského pedagoga na demagoga odtrženého od reality české základní školy.

Vážený pane Neumajere, Vaše dítě DUM je v zásadě dobře udělaný internetový portál pro učitelskou veřejnost. Vaše mladické pomýlení ovšem spočívá v tom, že není zdarma. Na základě dvaceti let působení v soukromé firmě, která dodává veřejnému sektoru, jsem došel k následujícímu závěru:

Pokud poskytuje soukromý subjekt jakoukoliv službu či zboží škole (bez předchozí státní zakázky shora), dělá to na své vlastní riziko. Stát prostřednictvím školy nakupuje pouze jeden z nabízených produktů, které na trhu jsou. Riziko neuplatnění služeb či zboží na trhu jde ZCELA na vrub privátního sektoru. Vzniklé tržní prostředí pak zpětně pozitivně působí na kvalitu nabízených produktů i na jejich ceny. V případě, že stát sám začne přímo financovat prostřednictvím různých dotací či grantů vznik konkrétních produktů, nebo dokonce začne sám podnikat, dochází zpravidla k neefektivnímu vynakládání státních prostředků, deformaci trhu a následnému zhoršení kvality zboží a služeb.

Vzdělaným ekonomům se omlouvám za možné nepřesnosti definice, ale snažil jsem se spíše shrnout své životní zkušenosti s tématem naší diskuze, tj. zda je pro daňové poplatníky efektivnější mít vzdělávací obsah „zadarmo“, ve skutečnosti hrazený formou mezd učitelů a různých grantů či dotací, nebo je pro ně výhodnější ho nakupovat profesionálně zpracovaný (jedno, zda v papírové, či digitální podobě) na volném trhu za transparentních podmínek.

S rčením klasika, že NIC NENÍ ZDARMA, přeji všem čtenářům hezký den.

Jiří Fraus

Jednatel

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

38 komentářů:

BoBr řekl(a)...
9. března 2010 v 0:19  

Pan Fraus se snaží vyvolat dojem, že mi on osobně nějak vadí, ale to naprosto odmítám. Nebyl jsem to já, kdo tuto výměnu názorů začal a je tudíž zcela zjevné, že opak je pravdou. V každém případě se jedná jen o problém odborný, který nemá s osobními antipatiemi nic společného. Pane Frausi, neznám Vás, nemám nic proti Vám ani proti učebnicím, a Vašich výsledků na poli obchodním si vážím!
Článek, který naši polemiku vyvolal, tlumočil názor profesora Wellera a byl se záměrem vyvolat diskuzi publikován. Docela rozumím tomu, že
přístup Vaší firmy je v souladu s většinovými zájmy učitelů. Můj přístup je poněkud odlišný, i když od počátku říkám, že proti vývoji a
prodeji profesionálních výukových materiálů nic nemám. Na právu zveřejňovat své názory však trvám a nikdy se ho nevzdám!
V souvislosti s Vaším útokem na VUP si dovolím poznamenat, že Učitelský spomocník nikdy na publikovaný obsah neobdržel žádnou dotaci
z žádných fondů ani jakékoli jiné grantové peníze.
Skutečnost, že se firma Fraus podílí na realizaci experimentu ověřujícího vybavení žáků počítači 1:1, skutečně vnímám jako zasahování
do oblasti zájmů oboru, v němž pracuji a jež by měl být pod kontrolou státu. Experiment považuji za velmi citlivý a riskantní, vyžadující zachovat nejvyšší opatrnost. O tom, že je opravdu nezávisle odborně ověřován, mám své pochybnosti. Otevřeně Vás proto vyzývám, aby mi bylo umožněno se s výsledky důkladně seznámit a vypracovat skutečně nezávislou expertizu (bez nároku na honorář), kterou zveřejním.
Děkuji.

Simona CARCY řekl(a)...
9. března 2010 v 8:10  

Bravo, pane Frausi! Postačí, když pod článek připojíte kondoleční arch k pohřbeným nadějím českého školství a já se hned podepíšu. Stanovisko pana Frause nelze jinak než potvrdit. Osobní zkušenost s kvalitou věcí tzv. zadarmo je tristní. A ještě etymologická připomínka - slovo zadarmo vychází ze slovanského základu a není bez zajímavostí, že "děrmo" znamená rusky hovno.

Ondřej Neumajer řekl(a)...
9. března 2010 v 10:06  

Vážený pane Frausi,

musím bohužel napsat, že jsem Vaší reakcí do jisté míry zaskočen. V mnoha případech je mi vkládáno do úst nebo mi jsou přisuzovány názory, které nezastávám. Navíc jsou v textu používány manipulativní způsoby diskuze s cílem moji osobu před čtenářem diskvalifikovat – narážky na věk („Vaše mladické pomýlení“), narážky na nečestné postupy („Pokud tedy VÚP jako státem zřízená organizace poctivě vysoutěžila miliony z nějakého evropského operačního fondu v řízení, o kterém rozhodoval sám stát“) nebo pro mne nepochopitelné narážky na zaměstnání („mé místo ředitele naší firmy je možná mnohem jistější než Vaše křeslo náměstka VÚP.“). Od inteligentních argumentů, které od osoby Vašeho formátu očekávám, text často sklouzává k pejorativní personifikaci mé osoby se státním úředníkem, který se snaží dělat byznys na vlastním písečku („Vy jste pouze postavil pod střechou VÚP...de facto normální komerční firmu, která by se mohla jmenovat např. DUM, s. r. o.“)*. Z tohoto vyjadřování je cítit – pro mne nepochopitelná – osobní zášť a na tu se mi moc nechce reagovat.

Píšete, že chcete „objasnit podstatu problému“. Ta je podle mne poměrně jednoduchá a přes zbytečná nařknutí spočívá v tomto: Vy zastáváte názor jediného řešení a to liberalizovaného trhu a svobodné volby učitelů/ředitelů. Já netvrdím v podstatě nic jiného (základem by měl být svobodný trh a decentralizovaná kompetentní rozhodnutí ředitelů), jen si navíc myslím, že stát by si měl v této oblasti nechat rozhodující roli, včetně role metodické. Například tak, že malá část financí, které stát na vzdělávání vynakládá, může být smysluplně investována do kvalitních projektů, které otevírají v digitálním věku nový rozměr sdílení pedagogické zkušenosti. Asi bych měl problém Vám oponovat, kdyby pro pedagogy existovaly „konkurenční“ nabídky řešení obdobné Metodickému portálu RVP.CZ, který sám chválíte („Vaše dítě DUM je v zásadě dobře udělaný internetový portál pro učitelskou veřejnost.“). Skutečnost, že tomu tak není a relativně liberalizovaný trh takové platformy nevytváří, mne vede k závěru, že moje obhajoba takového projektu ze státních peněz je správná. A rozhodně tím neříkám, jak mi je podsouváno, že mají být podporovány všechny takové projekty, že něco je vytvářeno zadarmo, či že české pojetí ESF je systémové řešení.

Pěkný den
ON

* Pozn.: DUM jsem nepostavil. Projekt Metodického portálu jsem nevymyslel. Pouze se mi ty myšlenky líbily tak, že jsem se kvůli nim rozhodl před lety ucházet o zaměstnání ve VÚP a pomoci dokázat, že v Česku mohou i ve „státním“ vznikat kvalitní výstupy.

Vít Pátek řekl(a)...
9. března 2010 v 11:04  

Dobrý den, pane Brdičko,
tenhle Váš komentář pod značkou BoBr mě opravdu zaujal a těším se na "pokračování" :o)...
Nejdřív na reakci Vašich kolegů z Pedagogické fakulty UK, jejichž odbornost a nezávislost jste bez argumentů značně neomaleně zpochybnil.
Potom na Vaše objasnění, jak by měla vypadat "kontrola státu" nad Vaším oborem. Že byste ho chtěl svěřit do působnosti BIS? :o))) Třeba byste u nich při té příležitosti získal nové zajímavější zaměstnání :o)))

A nejvíc se těším na výsledky toho výzkumu efektivnosti výuky s počítačovým vybavením 1:1. Dovolím si zabrousit do jedné Vaší specializace, konkrétně vizionářství, a zavěštit si, že tento průzkum (srovnáním s dalšími, kde byla problematika kvality digitálního výukového obsahu víceméně zanedbána) ukáže, že to, co rozhoduje o úspěchu podobných akcí, je - spolu s kvalitní přípravou učitelů - právě kvalitní obsah (který může být i z volně šířených zdrojů, ale ten profesionální dává mnohem větší jistotu a záruku).

BoBr řekl(a)...
9. března 2010 v 12:24  

Kontrolovat obor, je blbost. Zato kontrolovat experiment, to dává smysl. Dobrá tedy - těšme se!

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 13:37  

Vážený pane Frausi,

po konkrétních osobních zkušenostech s Vaším nakladatelstvím se zdržuji podrobného komentáře článku, neb by to byl čas zbytečně vynaložený.

Zdeněk Brom

Luděk Blaha řekl(a)...
9. března 2010 v 14:29  

Pane Brome, upřesněte konkretizaci, prosím.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 16:02  

Kterou konkretizaci byste si přál upřesnit?

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 16:25  

Tipněte si, pane Blaho správnou odpověď na otázku: Co je distribuovaná databáze

a)každá databáze, ke které přistupuje více uživatelů

b)každá databáze, která poskytuje data v síti

c)databáze, která má svá data umístěna na různých serverech sítě

d)databáze je uložena na jednom serveru a při dotazu jsou přenášena jen ta data, která splňují podmínky dotazu

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 16:31  

Naprosto excelentně pane Frausi, fandím Vám protože to je tak jak říkáte. Penězi z EU se plýtvá a jsou vynakládány neefektivně, neúměrně velkou část spolknou například hodinové odměny za sestavování různých zpráv a "psaní o psaní" různých projektových hodin. EU fondy a boj o peníze z nich, to je veliký tunel, kde mizí prostředky u konzultantů nebo na nesmyslné administrativní zprávy. Nemluvím o "formálních chybách", které často spláchnou kvalitní projekt do .... včak víme. Celému školství pak chybí většinou jedno podstatné - přestat psát "řeči" a začít něco dělat, a hlavně vybavit kvalitní technikou a platy. Pracuji jako učitel, mám 14 let praxe, z toho bohužel 10 let nestátní (byl jsem OSVČ) a mám plat ve školství jako pražská sekretářka s roční praxí. Přivydělávám různě, nejvíce překlady do češtiny pro různé překlad. agentury. Co se týká mě, přivítám raději profesionálně udělaný software s více připravenými možnostmi (protože při všem tom byrokratickém bláznění na toto nemám čas), než výstup "zdarma", který je z nějakého projektu a funguje v tom lepším případě jen někdy nebo ho je nutné zdlouhavě adaptovat na vlastní potřeby. V projektech panuje jakýsi socialismus, všechny výstupy patří všem, a podle toho to taky vypadá. Vítám každý koncepční podklad nebo software, který mi ušetří čas zdlouhavě hledat na internetu jen proto, že to je zdarma. Hezký den, Galis

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
9. března 2010 v 17:16  

Pane Brome,

prosím, podělte se s námi o Vaše osobní zkušenosti s nakladatelstvím FRAUS.

Děkuji

Janek Wagner

BoBr řekl(a)...
9. března 2010 v 17:51  

Velice mě znepokojuje snaha dávat rovnítko mezi volně dostupné výukové materiály a výstupy EF či jiných grantů. K volně dostupným výukovým materiálům patří vše, co je online na webu k dispozici, především pak primární zdroje jako archivy novin, virtuální muzea, výstavy, a také specializované úložiště, jako třeba LRE (http://lre.eun.org/) vyvinuté EUN.
Naprosto souhlasím s tím, že většina specializovaných výukových materiálů je k ničemu. Zatracovat vše je ovšem hloupost!

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 18:05  

Ta zkušenost byla z přípravy-nepřípravy učebnice. Nejprve mne kontaktovali, pak následovaly jakési abstraktní porady, na které se někdo dostavil nebo nedostavil, spousta neurčitých řečí, zasílání některých podkladů, které musely být strašně rychlě a nutně - např. ŠVP atd. Potom nějaké prapodivné ukončení.
Když to porovnám s jinými partnery, se kterými jsem měl a mám tu čest spolupracovat, pak toto byla dost prapodivná zkušenost.
Tím nehodnotím celé nakladtelství, jehož učebnice nepoužívám, ale pouze sděluji jeden konkrétní zážitek s některými lidmi z tohoto nakladatelství.

Zdeněk Brom

Luděk Blaha řekl(a)...
9. března 2010 v 19:29  

Tipněte si správnou odpověď na otázku: Co je distribuovaná databáze

Mám vtíravý pocit, že touto otázkou jsme se už kdysi s žáky-maturanty zabývali. Nakonec jsme ji odložili pro nedostatek důkazů.

Ta zkušenost byla z přípravy-nepřípravy učebnice.

Děkuji Vám, pane Brome.

Daniel Sládek řekl(a)...
9. března 2010 v 20:52  

Pánové Fraus a Pátek se dostatečně zesměšnili svou řevnivostí, podpásovkami a vlastně i obyčejnou hloupostí. Čeho se bojí? Že konečně i díky Neumajerovi, Brdičkovi i Wagnerovi do ZŠ doputuje 4,5 miliardy z ESF a v konkurenci neuspějí?

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 21:11  

Frausi, drž se svého kopyta a nesnaž se být novým Langmastrem. Taky se oháněl spoustou cen a jak dopadl! Ani po něm pes neštěkne.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 21:16  

Gálisi, vy jste nikdy nebyl moc kompetentní, to víme. Ale pro Frause můžete být ten pravý. Takže napište pořádně CV a honem pucovat kliky!

ignorant řekl(a)...
9. března 2010 v 21:29  

Tuto debatu sleduji se zájmem praktika, který učí již několik desetiletí. Profesionální věci s přijatelnou cenou již ve výbavě kabinetů mám, to co si získají sami vyučující z různých zdrojů je také v pořádku. Jak naložíme s evropskými penězi ? Dozajista je uplatníme za věci, které budou na škole fungovat minimálně 10 let. Předpokládám totiž, že za školení učitelů nedám až tolik, protože předpokládám že PdF připraví budoucí učitele kvalitně. Tedy výsledek - co se mi líbí a mám na to peníze a potřebuji to, tak to koupím. Normální proces a dál to nemá cenu řešit.Občas si začínám myslet, že část pedagogické veřejnosti se nachází v mimoprostoru.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 22:00  

Kolegové používejte prosím zdravý "selský" rozum, ten překonal staletí a tisíciletí. Víme, že jde o peníze, hodně peněz z evropských fondů. Dejme konečně šanci ředitelům škol, nechť je pomocí šablon uplatní tam, kde to potřebují. Již žádný Eduard Zeman a Miloš Zeman. Proboha, to už stačilo tento neslavný model !!!

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 22:50  

Rád učebnice kupuju, ale občas jsou opravdu alternativy "zdarma" na webu. Je pravda, že v angličtině mnohem více. Jak se třeba díváte na učebnici fyziky http://www.motionmountain.com/ ?

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 7:27  

Pane Brome,

díky, mám pracovníky Frause stejné zkušenosti, jen mě napálili víc a napsal jsem pro ně s kolegy na jejich popud celou učebnici, kterou pak nevydali. Zkazili jsme si prázdniny. Na plzeňských školách je dalších napálených plno. To není náhoda, ale systém.

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 7:33  

Anonymní 10. března 2010 7:27:

Tak to není dobrá zpráva. Možná by se k tomu mohl pan Fraus vyjádřit.

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 7:44  

Pane Brome,

pan Fraus je liberál a kapitalista, jak sám uvádí. Tohle je ale ten jeho trh. Ale když někdo něco nabídne zdarma, tak to není košer a musíme autory dehonestovat. Zkusme se podívat jen na českou scénu: www.dejepis.com, www.zemepis.com, www.matweb.cz, www.fyzika.net, www.e-matematika.cz, www.astro.cz, samý brak, že panové Frausi a Pátku? Jděte s tím Vaším trhem už konečně do háje!

krtek řekl(a)...
10. března 2010 v 9:05  

A to bych k seznamu ještě dodal http://www.texty.krynicky.cz
Prostč jsou tu alternativy, některé ohrožující zisk, některé stojící úplně mimo. A dobře udělaný výukový kompletúkomplex pro matematiku na OA jsem ještě nikde nenašel.
Mimochodem pro psaní na počítači existují tři komerční a nejméně tři nekomerční programy, přičemž nekomerční mají význam jen pro individuální domácí výuku. U nás používáme dva komerční (http://www.zav.cz a http://www.mountblue.cz/), přičemž ten první, dražší, má na sebe nabalen ještě systém soutěží.

Vít Pátek řekl(a)...
10. března 2010 v 12:31  

Nějak nám tady směrem dolů po stránce ubývá racionální argumentace a přibývá emocí.

Anonymy, kteří se nepodepíšou ani v textu příspěvku, vynechávám ze zásady úplně, takže jen pro pana Daniela Sládka:

To, že mě někdo bez argumentů nazve hlupákem, se mnou celkem nic nedělá. Zbytečně si šoupete prsty. Na Váš dotaz, čeho se bojím, rád odpovím: lidí, kterým je všechno jasné. Úplně nejvíc toho, když se takových dá víc dohromady. Toho, že (někdy, zatím se neví kdy) přijde pár miliard z našich daní do škol oklikou přes ESF, nemám důvod se bát. Jen konstatuji, že mohou být utraceny různě efektivně a říkám svůj názor na to, jaký způsob je efektivnější. Ohledně vlivu jmenovaných pánů na tuto událost se mýlíte - limitně se blíží nule.

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 12:59  

Vít Pátek:

No že by z Vaší klávesnice vzešla zrovna nějaká logická a věcná odpověď, to se také nedá říci.

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 13:11  

Voni, Pátek, budou trochu na palici, nebo se mejlím? Napřed tady znectí koho může a pak se diví, že je za vola i se svým šéfikem. Voni platěj daně poctivě, takže si musej pro ulejvání udělat stejnou vopičárnu jako před deseti lety ten ministerskej trouba Zemanů. Jen si měli dát ten opravdovej název, tedy ne obecně, ale nám prospěšná společnost. I ten Štefl toho včas nechal a voni né. Holt někdo je nepoučitelnej, že jo, ty telátko z roští?

Vít Pátek řekl(a)...
10. března 2010 v 13:15  

Pane Brome,
jestli tomu, jak jsem zde odpověděl panu Sládkovi, nerozumíte, můžu Vám to zkusit vysvětlit. Ale navrhuji, nezdržujme s tím ostatní, kteří pravděpodobně rozumějí. V mém profilu najdete e-mail, tam napište, co byste chtěl vysvětlit, v mezích svých časových možností rád odpovím.

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 13:40  

Vít Pátek,

díky za odpověď. Skutečně mi to nějak není jasné. E-mailem Vás obtěžovat nebudu, protože s lidmi z nakladatelství Fraus nechci být v žádném dalším užším kontaktu. Pokud chcete, odpovězte zde. Pokud ne, nechte to být.

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 13:41  

Zachraň se kdo můžeš! Grizzly se navzdory přetrvávajícím mrazům probudil! A začal pěkně zostra řádit. Chudák pan Pátek: http://obrazky.kudlanka.cz/utok.jpg

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 21:17  

Abych předešel dalším emotivním reakcím, osobně se znám s kolegou Brdičkou i kolegou Neumajerem a neznám se ani s panem Pátkem ani panem Frausem (pouze předpokládám, že zastupují stejnou firmu).

Danou diskusi sleduji od samého počátku a netušil jsem, že od bezesporu poučné výměny názorů a korektní diskuse vše přejde v ryze iracionální výstupy.
Myslel jsem si, že spor mezi Open Source a komerčním SW nemůže mít ve školství ekvivalent. Ale má a stejně jako u problematiky SW nemůže dle mého názoru dojít k situaci, kdy jeden se může považovat za vítěze a druhý za poraženého.
Buď nastane stav vítěz-vítěz, budou-li se obě strany vzájemně respektovat a uznávat kvality "soupeře". Nebo nastane stav poražený-poražený a to tehdy, když racionalitu přebíjí emoce.

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 23:03  

David Hawiger:

Váš vstup je hezký a pokud by nastal vámi navrhovaný stav, bylo by to dobré.
Domnívám se, že pan Brdička a Neumajer jsou toho schopni. Na základě vlastních zkušeností si ale myslím, že Fraus nikoli.

Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
11. března 2010 v 11:47  

Panu Frause a jeho nakladatelství jde ovšem, na rozdíl od státních úředníků, tak říkajíc o krk...

Vít Pátek řekl(a)...
11. března 2010 v 13:03  

Dobrý den, pane Hawigere,
moc mě těší, že se tahle diskuse zdá vracet do racionální polohy.

Ono to, alespoň podle mne, není v rovině OpenSource versus komerční produkt. Když někdo vytvoří kvalitní produkt pro výuku ve svém volném čase (nebo se svolením soukromého zaměstnavatele v pracovní době - u státního zaměstnance už je to sporné) a za své peníze nebo za peníze svého zaměstnavatele to dá ke sdílení, je všechno v pořádku. Takové produkty opravdu dobrým producentům těch profesionálních nemůžou dělat starost a kdyby nedokázali za peníze dodávat lepší, nezaslouží si nic než padnout. Něco úplně jiného je, když "volně sdílitelné" produkty vznikají za horentní sumy z našich daní (ať už v grantech nebo ve výdajích na státní instituce), v přepočtu fakticky za daleko vyšší "kusovou cenu", resp. cenu za jedno použití, než ty profesionální. Tohle dělá starost těm, kdo si chtějí produkty pro výuku vydělávat na chléb svůj vezdejší a mělo by to dělat starost i všem, kdo platí daně.

BoBr řekl(a)...
11. března 2010 v 16:38  

Koukám, že ta diskuze nemá konce. Nedá mi to, a pro vášnivé čtenáře ČŠ, jichž na toto místo jistě zabloudí jen pár, jěště připojím dvě shrnující poznámky.
1. Pan Fraus neodpověděl na mou nabídku vypracování posudku na jejich experiment s výukou 1:1, který jsem ochoten udělat zadarmo.
2. Podle představ pana Pátka je úkolem učitele pouze učit. V okamžiku, kdy začne připravovat vlastní výukové materiály (teď mluvíme o něčem, co je víc než pouhá příprava), nemá nárok tuto činnost zahrnout do své placené pracovní náplně.
Těším se na příští příležitost ke konstruktivní diskuzi a zdravím všechny diskutéry!

Luděk Blaha řekl(a)...
11. března 2010 v 17:24  

nemá nárok tuto činnost zahrnout do své placené pracovní náplně

Správně. Vlastní výuku mám jenom jako zástěrku pro to, abych se mohl po nocích věnovat svojí největší vášni, to jest přípravě pro týrání žactva.
V žádné učebnici (a dokonce ani na DUMu) jsem nenašel zadání třeba tohoto typu:
Od aktuálního dneška za T let, S měsíců R dnů se mi narodí potomek. Za kolik dní budu N krát starší než on. Uveďte datum i den v týdnu.
(Následuje frenetické křepčení před tabulí, provázené ďábelským chechotem. Premianti omdlévají a ostatní, v rozporu s pravidly BOZP, vytahují z počítačů napájecí kabely s úmyslem se na nich příležitostně oběsit.)

Vít Pátek řekl(a)...
12. března 2010 v 8:59  

Koukám, že pan Brdička je skutečný vizionář - vidí nejen do budoucnosti, ale i mně do hlavy :o)...
To v diskusích tady koneckonců není jediný.
Ad 2. Asi mám smůlu, že pracuji v soukromé firmě. Když se v takové zaměstnanec řekněme třeba 20 % pracovní doby věnuje něčemu jinému (i třeba pro ni užitečnému), než co má v popisu práce, začne tato přemýšlet, za co ho vlastně platí, za co platí další podobné, kteří to nedělají, a kde je chyba (se zahrnutím jí samé, samozřejmě). Špatně se vciťuji do stavu ve státním sektoru, kde se zřejmě toto neděje (tj. efektivnost práce se neřeší).
Ad 1. Za pana Frause odpovídat nebudu, jen konstatuji, že kvalifikovaných a nezávislých odborníků z PF UK, kteří zmiňovaný experiment vedou a vyhodnocují je hned několik. A nejspíš je mrzí, jak moc jim a priori nedůvěřujete. Nicméně informací o experimentu, bude na akademické půdě k dispozici jistě dost a budete mít příležitost práci Vašich kolegů "rozcupovat"...

Anonymní řekl(a)...
20. března 2010 v 10:33  

Pan Fraus ani tak nepolemizuje, spíše nevynechá jedinou příležitost k sebepropagaci. V první řadě musí všechny učitele a další čtenáře ujistit, že firma Fraus není před krachem. Není to ale tak dávno, co muselo podat pomocnou ruku jejich mateřské nakladatelství Cornelsen Verlagsholding GmbH. Ani loňské uzavření slovenské pobočky v tomto směru nebudí příliš důvěru. Zadruhé je potřeba vychválit vlastní produkci, zaštítit se mezinárodními cenami, přitom je jasné, že v Německu neposuzují obsahovou správnost českého textu, spíše věci jako je grafický vzhled či jiné formální aspekty. Zatřetí je potřeba zmínit učebnice na interaktivní tabule, aby spřátelaná firma AV Media oživila skomírající poptávku. Přitom taktně pomlčí o tom, že právě skutečná interaktivita je to, co učitelům na těchto produktech chybí. Dále podsouvá čtenáři myšlenku, že je nutné kupovat nové učebnice každý rok jako to údajně dělají ve Finsku (to by byl byznys jako hrom, panečku). Když se nad tím ale zamyslíme selským rozumem a ne skrze marketingová zaklínadla o moderní výuce, je skutečně výuka základů češtiny, fyziky, chemie, přírodopisu či dějepisu na ZŠ natolik jiná než třeba před 10 lety? Z celé produkce nakladatelství Fraus mám navíc pocit, že rádobyatraktivní obrázky a fotografie mají často jen zamaskovat málo kvalitní obsah a jiné nedostatky a že mnohé klasické učebnice jsou i dnes pro výuku vhodnější než "moderní" rychlokvašky. Roztomilá je i pasáž, kde se pan Fraus staví do role mecenáše, který financuje výzkum efektitity výuky v digitálních třídách, přitom je jasné, jaký závěr se od placených kolegů očekává. Nemluvě o tom, že tři třídy nejsou žádný statiticky významný vzorek, který by něco dokazoval nebo vyvracel.
S čím naopak lze souhlasit je to, že stát často vynakládá prostředky neefektivně, to ale není nic nového pod sluncem a problém se netýká jen České republiky.
Dušan Dvořák

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.