Kateřina Mahdalová: Schopnost změnit obor nebo si práci klidně vymyslet. Učí tohle nějaký český učňák?

úterý 31. března 2015 · 0 komentářů

Česko je tradičně průmyslová země a potřebuje více lidí s technickým vzděláním, říkají politici, řada majitelů firem a do omrzení to opakuje i vedení Svazu průmyslu. Podle prezidenta Zemana máme příliš mnoho kulturních antropologů, obecně je rozšířen názor, že člověk s humanitním vzděláním se uplatní výrazně hůře než člověk se vzděláním technickým. Všechno je ale jinak.

Miloš Rathouský: Imago pana Kartouse

· 0 komentářů

Svého času Karel Čapek ve svém „Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky“ popsal pojem imago, spočívající v tom, „že se místo odpůrce, jaký skutečně je, podvrhne jakýsi světu nepodobný hastroš, načež se tento hastroš polemicky vyvrací. Polemizuje se tedy s něčím, co potíraný odpůrce nikdy neměl na mysli a nikdy v tom smyslu neřekl; dokazuje se mu to, že je pitomec a že se mýlí na jakýchsi tezích, které jsou opravdu pitomé a mylné, ale nejsou jeho“.

Zoja Franklová: Na cestě k legalizaci domácího vzdělávání

· 0 komentářů

Domácí vzdělávání nepředstavuje ve školských systémech žádnou žhavou novinku. Jde naopak o tradiční formu vzdělávání, kterou využívaly od nepaměti hlavně bohaté rodiny. Ty svým dětem najímaly domácí učitele, kteří je připravovali pro život i pro vstup na vysokou školu. Bylo to tak i na území dnešní České republiky, a to až do období druhé světové války, kdy bylo domácí vzdělávání zakázáno a za socialismu pak už nebylo obnoveno.

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích

· 0 komentářů

S cílem představit vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení, které jsou vyvinuty či průběžně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), pořádá Česká školní inspekce již od roku 2012 zpravidla dvakrát ročně setkávání s vedoucími pracovníky škol v jednotlivých krajích.

„Woooow“ ozývalo se z publika

· 0 komentářů

Corinth se svou vzdělávací pomůckou získal evropské ocenění za nejlepší aplikaci.

Přečtěte si: Co vás v alternativní škole nenaučí

pondělí 30. března 2015 · 4 komentářů

Obstojí absolventi všech těch nových alternativních škol v reálném životě? Jsou vůbec schopni dostat se na víceleté gymnázium? Vystudovat nějakou náročnější vysokou, třeba medicínu nebo techniku? Nejsou všechny ty školy jen nepřípustný experiment na dětech?

Přečtěte si: Informační věk je tu. Někoho to straší

· 7 komentářů

Mám svého žákovského ajťáka. Miluji eKabinet. Náš ředitel je nejzlatější, protože jde s dobou. Takhle nadšeně mluví o využívání nových technologií Jana Doležalová, učitelka ZŠ Smetanova ve Vimperku. Učí matematiku a angličtinu, a jak řekla Deníku, bez využívání tabletů už by si svoje hodiny nedovedla vůbec představit.

Za to můžeš ty... můj mozku

· 0 komentářů

Jste spíš šelma, primát nebo plaz?

Máte občas pocit, že nechápete chování svého partnera, dítěte či kolegy v práci? Že jednají naprosto nesmyslně? Nebo někdy nedokážete vysvětlit, proč jste něco řekli či udělali?

Náš mozek je složitý a bylo o něm vypracováno již mnoho studií, ale stále je co objevovat. Teorie trojjediného mozku není neznámá, ale autor této knihy vám nabízí nové poznatky, jak právě trojjedinost mozku ovlivňuje naše chování. Dozvíte se, jak se chovají lidé, u nichž dominuje plazí mozek, mozek šelem či mozek primátů, jak tyto lidi mezi sebou rozpoznat a jak s nimi jednat. Zjistěte i vy, zda jste plaz, šelma či primát.

Ondřej Šteffl: Totálně neúspěšný experiment

· 9 komentářů

Školství u nás, ale i ve světě, je čím dál méně úspěšný projekt, který experimentuje s námi a s našimi (i vašimi) dětmi a vnuky. Být to v jakékoliv jiné oblasti, byl by dávno zakázán.

Kateřina Lánská: Povinná předškolní docházka s sebou přináší řadu otázek

· 0 komentářů

Jednou z nich je, zda není na čase uvažovat o zrušení ministerstva školství. Mohlo by jej nahradit ministerstvo vzdělávání, schopné vidět i za hranice povinné školní docházky.

Josef Soukal: Znovu na téma centrálního hodnocení maturitních písemných prací: Deník Mladá fronta Dnes opět nepřesně, povrchně a nekorektně

· 8 komentářů

Deník Mf Dnes přinesl ve čtvrtek 23. března článek Markéty Březinové Sloh mají opět hodnotit anonymové z Cermatu. Celkové vyznění není zcela objektivní, i když je v článku citováno vyjádření ředitele Cermatu Jiřího Zíky – „u gymnázií se centrální hodnocení se školním shoduje, u slabších učebních oborů jsou rozdíly až osminásobné“, a i když se zde kromě jiného objevují dvě citace z vyjádření předsedy ASČ (o něž autorka článku požádala). Už jen slovo „anonymové“ z názvu článku je spojeno s negativním významovým podtextem a (jediný) mezititulek Studenti začnou psát bezbarvě není výsledkem střetu názorů uváděných v článku, ale pouze zhutněním názoru Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Článek v úvodu bez uvedení bližších okolností konstatuje, že centrální hodnocení „nefungovalo“, a o dva odstavce dále, že po rozhodnutí vrátit hodnocení do škol „byl klid“. Klid samozřejmě byl, jak by ne, když se problémy, které centrální hodnocení v plné nahotě ukázalo – nedostatečné schopnosti části žáků, ale také slabá úroveň výuky slohu a komunikační výchovy na některých středních školách –, zase pěkně zametly pod koberec.

Finsko: Žáci budou spolurozhodovat o podobě vzdělávání

· 1 komentářů

Washington Post reaguje na článek deníku The Independent o reformě finského školství, spočívající v přechodu od běžných předmětů (matematika, dějepis, zeměpis atp.) k tzv. phenomenon - based teaching, tedy učení na konkrétních jevech (například Evropská unie), které na sebe znalosti a dovednosti z předmětů navazují. Hostující profesor z Harvardu Pasi Sahlberg relativizuje, že by se jednalo o úplný přechod. Poukazuje nicméně na další velmi zajímavou skutečnost, a to je aktivní zapojení žáků do rozhodování, v čem a jak se budou vzdělávat.

Daniel Pražák: Elise Andrew a IFLS

· 0 komentářů

Zpráva o britské blogerce a popularizátorce vědy, její stránce I Fucking Love Science a využití do výuky.

22. Zlatým Ámosem se stala Hana Pacíková z Holešova

neděle 29. března 2015 · 0 komentářů

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek v pátek 27. března korunoval vítězku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2014. Stala se jím Hana Pacíková z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

31. 3.: EduFórum: Informatické myšlení pro každého

pátek 27. března 2015 · 0 komentářů

“Informatické myšlení pro každého” otevře diskusi o roli školy, rodiny i neformálního vzdělávání v osvojování dovednosti efektivního řešení problémů s pomocí technologií. Jak můžeme motivovat učitele a děti na ZŠ, SŠ i jejich rodiče k tvořivému užívání technologií? Příspěvky prezentujících nabídnou příklady dobré praxe a nástroje, jak můžeme my sami objevovat svět informatiky a programování v každém věku. Přineste si svůj notebook či tablet a vyzkoušejte, jak může vypadat informatické myšlení pro každého. V části networkingu setkání budeme sdílet, zkoušet, experimentovat.

Ministr ocenil 42 vynikajících pedagogů Medailí MŠMT

· 0 komentářů

Ministr školství Marcel Chládek předal oceněným učitelům Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání?

· 15 komentářů

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Odpovídají stávající výukové cíle (RVP) potřebám 21. století?
  • Jakým způsobem by měly být technologie ve výuce využívány?
  • Jaký vliv má volná dostupnost výukových zdrojů na rovný přístup ve vzdělávání?
  • V čem spočívají rizika digitálních technologií pro děti a jak jim bránit?
  • Jak docílit toho, aby se učitelé naučili odpovídajícím způsobem integrovat technologie do výuky?


Responzivní webdesign Okamžitě

· 0 komentářů

Ovládněte reponzivní webdesign za víkend

Seznamte se za víkend se základy responzivního designu. Vaše webové stránky se budou zobrazovat na nejrůznějších zařízeních vždy korektně s maximálním využitím možností, které dané zařízení nabídne.

V šesti kapitolách vás dvojice autorů provede postupy, jejichž aplikací zpřístupníte svou webovou prezentaci širokému spektru uživatelů. Bez ohledu na to, zda vaše stránky navštíví na počítači, tabletu či mobilním telefonu, získají plnohodnotné informace nezkažené nevhodným zobrazením. S využitím technik responzivního designu zkrátíte další vývoj webu i případné pozdější úpravy.

Marcela Bernardová: Zrušení upravené přílohy Základního vzdělávání

· 17 komentářů

Návrh novely školského zákona byl poslanci PČR přijat. Nedávno jsem slyšela vyjádření jak je dobré, že novela školského zákona byla přijata – otevírá se tím možnost čerpání až devadesáti miliard korun z fondů Evropské unie.

Jiří Pilař: Školský zákon - vzdělávací kompromis

· 0 komentářů

Před nedávnem byl poslanci schválen poslední návrh novely školského zákona. Konečná podoba nemůže zcela vyhovovat nikomu, ale pámbů zaplať za kompromis, který z četných debat u kulatých stolů s ostrými hranami mezi poslanci, úředníky, odborníky a příslušníky různých neziskovek vzešel. Nakonec je dobře, že se v textu zrcadlí více názory odborné veřejnosti než přání různých aktivistů, ať již pocházejí z neziskového či ziskového sektoru.

Tony Buzan: Jak se učit pomocí myšlenkových map (recenze)

· 0 komentářů


mapd
Publikujeme recenzi Boba Kartouze knihy Tony Buzan: Myšlenkové mapy pro děti: Efektivní učení., kterou přeložil Zdeněk Mužík a vloni vydal brněnský BizBooks. Kniha představuje využití mentálních map ve vzdělávání, je psaná přímo pro děti a obsahuje návod, jak takové myšlenkové mapy tvořit.

Soutěž popáté ocení nejlepší středoškoláky a jejich školy

· 0 komentářů

Nejlepší student je soutěž pro studenty středních škol ČR. Oceňuje nadané studenty se širokým záběrem aktivit či specialisty v určitém oboru, které nominují ředitelé a učitelé škol. Tři Nejlepší studenti pravidelně získají odměnu 5 000 Kč a ten nejlepší také 10 000 Kč pro svou školu. Bonusem je také možnost dalšího rozvoje a spolupráce. Půlkulatý pátý ročník přináší i další lákavé novinky.

Otevřený dopis prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavu Hanákovi

čtvrtek 26. března 2015 · 0 komentářů

Tři otázky pro prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ve věci vzdělávání a zaměstnatelnosti současných absolventů českých učilišť.

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2014/15

· 0 komentářů


Destrukční deník

· 0 komentářů

Destrukce je hra! Světový bestseller nyní i pro české tvořitele a kreativce!

Destrukční deník je pro všechny, kteří si vždycky přáli vést si deník nebo skicář, ale měli potíž s tím začít, pokračovat, nebo ho dokonce dokončit. Jeho autorkou je kanadská konceptuální umělkyně Keri Smithová (originál Wreck This Journal), která se zaměřila na výrobu kreativních deníků, a donutí vás podívat se na svět z jiného úhlu pohledu. V téhle knížečce najdete nesmírnou sbírku nápadů, jak ji zničit (pardon, kreativně vyzdobit!).

Bořivoj Brdička: Učit se znamená zamazat si ruce

· 5 komentářů

Článek se věnuje významu konstrukcionismu jako odkazu Seymoura Paperta pro současnost. Propojuje zavádění různých vlastnoručních badatelsky a prakticky orientovaných aktivit ve světě s děním u nás a upozorňuje na iniciativu Eduforum.

Jakub Mlynář: Centrum vizuální historie Malach: brána k tisícům jedinečných životních příběhů

· 0 komentářů

V Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsou zpřístupněny videonahrávky životopisných rozhovorů s pamětníky celého 20. století. Studenti, pedagogové, badatelé i nejširší veřejnost zde již přes pět let mohou pracovat s více než 50 tisíci nahrávkami z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation a dalších zdrojů.

Finanční gramotnost Čechů není valná, banky vedou iniciativu

· 1 komentářů

Česká bankovní asociace se zapojila do celoevropské informačně-vzdělávací kampaně European Money Week, jejímž cílem bylo dostat problematiku finančního vzdělávání do popředí zájmu odborníků i širší veřejnosti. V České republice proběhla od 9. do 13. března celá řada aktivit, které poukázaly nejen na to, že úroveň finanční gramotnosti se v poslední dekádě u nás téměř nezlepšila, ale současně představily způsoby, jak je možné ke zlepšení této situace přispět. Stěžejními tématy celého týdne byly kvalita výuky, nutnost spolupráce školy, rodiny a dalších subjektů na zlepšování znalostí dětí, a také negativní dopady nedostatečné finanční gramotnosti u nás.

V celostátním kole matematické olympiády dominovali studenti z České Třebové, Olomouce a Ledče nad Sázavou

· 0 komentářů

Od 22. do 25. března byla Praha centrem mladých matematických talentů. Pražské Gymnázium Christiana Dopplera hostilo celostátní kolo matematické olympiády. Nejlepšími řešiteli 64. ročníku soutěže se stali Radovan Švarc z Gymnázia Česká Třebová, Pavel Turek z Gymnázia Olomouc-Hejčín a Tomáš Fiala z Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Nejúspěšnější účastníci budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní matematické soutěži, jež se letos bude konat v Thajsku. Od partnera soutěže, Skupiny ČEZ, získali tři nejúspěšnější účastníci 10 tisíc korun na další rozvoj.

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z Maturitní zkoušky 2015

středa 25. března 2015 · 0 komentářů

I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz.

EDUin: Hlasitě upozorňujeme na Den učitelů

· 0 komentářů

Takyučitel Jarda Svoboda (Traband) a další zakuklení kumštýři z řad učitelstva spáchají v předvečer Dne učitelů atentát na předsudek, že co učitel, to 0.

Přečtěte si: Nepřijmou vám neočkované dítě do školky? Přesto podejte přihlášku!

· 4 komentářů

Vážení rodiče, pokud jste to právě vy, kteří máte neočkované nebo neúplně očkované dítě, které vám s velkou pravděpodobností letos nepřijmou do mateřské školky, čtěte prosím pozorně následující článek, může se vám to vyplatit.

Přečtěte si: Pohled z praxe. Zvláštnímu školství vládnou diletanti

· 24 komentářů

Stále se diskutuje o existenci základních škol praktických (ZŠP), o problematické inkluzi a integraci, o diskriminaci tzv. zdravých romských žáků, o rozsudku ze Štrasburku z roku 2007, který diskriminaci na základě nepravdivého podání potvrdil, o pláči a smutku romských žáků, kteří stále trpí onou diskriminací v přístupu ke vzdělání, tak rádi by se vzdělávali v hlavním vzdělávacím proudu a pokračovali pak na středních a vysokých školách.

Jak to bylo s ředitelem NÚV?

· 2 komentářů

Transparentnost ministerstva školství i personální politika samotného ministra školství utrpěly další šrámy. EDUin nejprve v pondělní tiskové zprávě Národní ústav pro vzdělávání má nového ředitele, bez výběrového řízení upozornil na změnu ve vedení Národního ústavu pro vzdělávání a poté v další tiskové zprávě Ředitel Národního ústavu pro vzdělávání nebyl jmenován, pouze pověřen i na reakci ministerstva školství na původní tiskovou zprávu.

Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod

· 0 komentářů

Aktualizované a rozšířené vydání bestselleru

Česká republika je e-shopová velmoc. Máme nejvíce internetových obchodů na jednoho obyvatele v Evropě. A přesto drtivá většina z nich pouze přežívá. Proč? Majitelé často nemají ponětí, na čem stavět provoz ani propagaci. Komplexní zkušenosti od znalých obchodníků – autorů této publikace – vám odhalí principy provozu internetového obchodu tak, aby se váš e-shop nestal dalším v řadě, co jen přežívá.

NÚV: Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání

· 0 komentářů

Srovnávací analýza byla zpracována v rámci úkolu Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na druhém stupni základní školy a byla publikována v lednu 2012. Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na druhém stupni základní školy má ověřit, zda je možné rozšířit individuální vzdělávání i na druhý stupeň ZŠ. Pracovníci ministerstva školství i ministr Marcel Chládek analýzu při přípravě novely školského zákona plně nerespektovali, proto ji připomínáme.

Přečtěte si: Ǔlohou učitele je naučit žáky učit se – jak s informacemi zacházet, jak si osvojovat poznatky a zvládat dovednosti

úterý 24. března 2015 · 16 komentářů

V současné době přesycené informacemi dochází k proměně úlohy učitele. Jak uvádí Jackie Gerstein na svém blogu, učitel byl tradičně ten, kdo předával žákům informace a poznatky. Informace jsou však dnes všeobecně dostupné a úlohou učitele je naučit žáky učit se – jak s informacemi zacházet, jak si osvojovat poznatky a zvládat dovednosti. Sami učitelé si nejprve musí ujasnit proces učení, aby mohli žáky vést a učit je potřebné strategie a postupy.

Hlas pro vraha

· 1 komentářů

 Téměř šedesát let byla smrt její matky zahalena tajemstvím

V roce 1952 vzbudila v Kroměříži rozruch náhlá smrt dvaadvacetileté Marie, manželky stranického potentáta. Zůstaly po ní tři děti ve věku od tří měsíců do tří let. Údajně zemřela na otravu svítiplynem. Nalezl ji v kuchyni na podlaze časně ráno kolega Mariina manžela Františka. Přišel pro něj, protože František zaspal před služební cestou do Prahy.

Bohumil Kartous: V ničem ČR nezaostává tak hluboce, jako ve vzdělávání

· 8 komentářů

Nejde zde o výsledky PISA nebo podobných měření, na která poukazují povrchní média (včetně těch západních). Ostatně Singapur, vůbec nejúspěšnější stát, uvažuje, že se z této dost zpochybňované a drahé „legrace“ napříště odhlásí. I když je Finsko v těchto soutěžích pravidelně mezi nejlepšími, neměli bychom se snažit „dohnat a předehnat“, to nemá smysl. Způsob, jakým finská společnost funguje, usnadňuje jakékoliv sociální procesy, vzdělávání nevyjímaje. Ta česká toho prostě není schopna a ještě desítky let nebude. Nejhorší je, že současný kurz vzdělávání směřuje přesně opačným směrem než ten finský. Měřeno tímto prizmatem, vzdělávání je skutečně nejzaostalejším odvětvím lidské činnosti, srovnáme-li ČR a Finsko či další skandinávské země.

Ředitel Národního ústavu pro vzdělávání nebyl jmenován, pouze pověřen

· 0 komentářů

Po upozornění EDUin na netransparentní obsazení pozice ředitele NÚV ministerstvo školství situaci vyjasnilo, oficiální zprávu vydat nechce.

bEDUin: Jakým směrem jde reforma finského školství

· 1 komentářů

Podívejte se, co přináší aktuální týdenní přehled bEDUin.

DVTV: Škola bez známek? Žádný experiment na dětech, říká ředitelka

· 0 komentářů

Na tradičním vzdělávání mi vadí snaha naučit všechny děti ve stejný moment stejné učivo, říká šéfka soukromé Základní školy Livingston Eva Dittrich Sanigová. Přechod na klasickou školu děti podle ní zvládnou.Články dle data

Knižní novinky

Učitelské listy

Školní.TV

Komentáře

MŠMT.CZ

EDUkalendář

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.


Šéfredaktor: Jan Wagner

Technický kontakt: J4W s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webu

České školství