Dějepisář Radek Aubrecht: Každý si dnes může udělat výuku, jak chce, nemusí jet jako tupá ovce postupně všechna období.

pondělí 18. června 2018 · 0 komentářů

Učitel dějepisu na gymnáziu Na Zatlance Radek Aubrecht popírá všeobecně rozšířený stereotyp učitelů dějepisu, kteří žáky nutí učit se nazpaměť letopočty bitev a jména egyptských faraonů, kvůli nimž jim pak nezbývá čas učit moderní dějiny a výuku končí zhruba po druhé světové válce. Když před patnácti lety na gymnázium nastoupil jako čerstvě vystudovaný pedagog, dějepisné učební osnovy, kterými se pedagogové řídí, prý zpočátku považoval za něco posvátného. Pak se ale rozhodl obsah výuky osekat podle svého: úplně přestal učit o pravěku a starověk zestručnil na minimum. Reportáž o tom, jak se také dá učit dějepis přináší týdeník Respekt.

Lars Lyster: Dítě potřebuje zažít dobrou zkušenost. Nemáme žádnou medikaci, která nahradí zkušenost.

· 0 komentářů

„Tyhle děti potřebují především vztah. Dívám se na jejich problémy spíš jako postižení schopnosti učit se. Před třiceti lety jsme si mysleli, že dyslektici jsou líní, protože dost nečtou. Pravda byla, že četli víc než kdokoli jiný. Na děti s problémy v chování a komplexním traumatem musíme nahlížet stejně. Potřebují získat dovednost, jak zacházet s vlastní frustrací, jak sami sebe regulovat. Musíme jim něco dát, a ne vzít,“ říká dětský psycholog Lars Lyster, který se specializuje na pomoc dětem s vážnými poruchami chování. Rozhovor přináší týdeník Respekt.

Vadí mi, že musím děti známkovat. Ty méně úspěšné to demotivuje, říká vítězka české Global Teacher Prize

· 0 komentářů

„Nerada předávám dětem hotové poznatky, pravdy, které by si měly zapamatovat. Daleko důležitější je pro mě jejich přemýšlení, diskuze, hledání důkazů a argumentů. Snažím se, aby se na všechno snažily přijít nejdřív sami. Jsme sice úplně obyčejná státní škola, ale moje děti chodily do montessori školky a montessori motto „pomoz mi, abych to dokázal sám“ je pro mě opravdu zásadní. Nedělat ty věci za ně, vést je k tomu, že oni jsou odpovědní za svoje vzdělání a za svůj život,“ říká vítězka českého národního kola Global Teacher prize Kateřina Vrtišková v rozhovoru pro server Rodiče vítáni.

Chodit do školy? Ztráta času, některé české děti se nelegálně učí jen to, co samy chtějí

· 0 komentářů

Desetiletá Sára nemá učebnice ani aktovku. Nikdy totiž nebyla ve škole. „Připadá nám to jako ztráta času. Děláme spoustu věcí, které nás obě baví, a tím se Sára dostatečně rozvíjí,“ říká její maminka Lucie. Oběma redakce Lidových novin na přání změnila jméno. Lidové noviny přinášejí reportáž o „unschoolingu“.

ČŠI: Pouze v 12% škol jsou jasně definována pravidla internetové bezpečnosti

· 0 komentářů

„Méně než polovina učitelů uvedla mezi prioritami využití digitálních technologií ve svém předmětu pro změnu pojetí výuky a vzdělávání. Využívání digitálních technologií pro hodnocení a získání zpětné vazby potvrdilo mezi prioritami pro svou výuku 17 % učitelů a pro svou školu 31 % ICT koordinátorů. Necelá polovina ICT koordinátorů (46 %) kolegům radí jen tehdy, když o to sami požádají,“ píše ČŠI v Tematické zprávě Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách.

Martin Lána: Výuka informatiky na základních školách projde radikální změnou

· 1 komentářů

Výuka informatiky na základních školách projde radikální změnou. Podle návrhu nového rámcového vzdělávacího programu se žáci budou méně učit pracovat s kancelářským softwarem a mnohem více se budou věnovat tzv. informačnímu myšlení. „Měla by dostat prostor informatika jako vlastní předmět. Dovednosti jako znalost kancelářských balíků se budou integrovat do jiných předmětů,“ uvádí v Magazínu Leonardo informatik a pedagog Martin Lána, člen Jednoty školských informatiků.

Hana Havlínová: Žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (4. část a závěr)

· 0 komentářů

Každá integrace má svá pozitiva i negativa. Mezi pozitiva patří možnost nápodoby chování v běžném sociálním prostředí, odbourání izolace, kontakt s vrstevníky, lepší adaptace na pozdější studium či zaměstnání, lepší dostupnost školy. K negativům se řadí ztráta ochranného prostředí, nedostatečné uspokojování specifických potřeb dítěte, vyšší zátěž, stres a strach ze selhání, chybějící speciálně pedagogické vzdělání učitelů, málo zkušeností s výukou dítěte s PAS, problematičtější souhra mezi rodinou a školou, nebezpečí šikany. Jak vyplývá z předchozího výčtu, jsou pozitiva i negativa poměrně vyrovnaná a záleží pouze na přání a rozhodnutí rodičů dítěte.

Ondřej Šteffl: V Česku máme dojem, že čím méně lidí bude vystudovaných, tím bude úroveň vzdělání lepší

neděle 17. června 2018 · 4 komentářů

„Ve všech zemích světa dělají všechno možné, aby děti co nejvíce studovaly. My místo abychom pomáhali slabším dětem studovat, dáváme peníze na přijímačky. My odrazujeme lidi od vzdělávání. To nikdo nedělá, jen v Česku máme dojem, že čím méně lidí bude vystudovaných, tím bude úroveň vzdělání lepší. Je to dílo mj. Svazu průmyslu a dopravy, který svým vlivem přijímačky prosadil, aby měl dost málo vzdělaných pracovníků, které zrovna teď potřebuje. Stejně si nakonec koupí roboty a lidi, které teď žene na učňáky, budou na dlažbě. Je to morální hazard. ,“ říká zakladatel společnosti Scio a sítě ScioŠkol Ondřej Šteffl v rozhovoru pro iHNED.cz.

Petra Dočkalová: Učení a myšlení, myšlení v souvislostech

· 0 komentářů

Proces učení je velmi zajímavý. Je potřeba si dávat otázky, které nás vedou k zamyšlení. Jak funguje mozek při učení? Co nám může v procesu učení pomoci? Jak mohu využít klíčová slova? Jak si lépe pamatovat, přemýšlet? Jak funguje oko při čtení a jak tuto znalost využít? A jak podpořit myšlení v souvislostech a proč je to důležité ?

Odkladů školní docházky přibývá skutečně proto, že přibývá dětí, které mají nějaké potíže, říká speciální pedagožka

· 1 komentářů

„Odkladů přibývá skutečně hlavně proto, že přibývá dětí, které mají nějaké potíže. To znamená, že před nástupem do školy nejsou tak zralé ve všech oblastech, jak by měly být. Upozorňují na to učitelky ve školce a znatelněji se to rodiče dozvědí, když jdou k zápisu, a tam jim řeknou: nezvažovali jste odklad? Největší důvod, se kterým se v poslední době setkávám, je problematická výslovnost u dětí a chudá slovní zásoba,“ říká speciální pedagožka Hana Imlaufová v rozhovoru pro server Rodiče vítáni.

Výzva pro mladé badatele: T-expedice 2018

· 0 komentářů

Realizujte s námi svůj vlastní výzkumný záměr! T-expedice, kterou pořádá Talentcentrem NIDV v době od 25. srpna až 2. září 2018, nabízí mladým badatelům možnost objevovat a naučit se objevovat svět kolem nás.

Robert Plaga: Maturitní testy nemají stát na chytácích. A víc než u maturity je otázka, zda se vyplatí jednotné přijímačky

sobota 16. června 2018 · 1 komentářů

„Přemýšlím, proč by slohová práce z českého jazyka měla být vyhodnocována centrálně. Chci znát odpověď na to, jestli toto „bojové cvičení“ a náklady s ním spojené mají smysl. A druhou debatu chci vést o tom, jak mají být formulovány otázky v testech. Můj vlastní dojem je, že by úlohy měly být určitě formulovány jednoznačně a testovat skutečně nabyté vědomosti, a ne být postavené na „chytácích“,“ říká Robert Plaga v rozhovoru pro Lidové noviny.

Stanislav Štech: Maturita je problém zejména nezvládnuté demokratizace školství

· 18 komentářů

„Diskuse nad podobou maturit, kterou avizoval ministr školství Robert Plaga, je velmi žádoucí. Měla však přijít mnohem dříve a soustředit se v první řadě na zásadní otázky po smyslu maturity jako takové,“ píše Stanislav Štech v Deníku referendum.

Hana Havlínová: Žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (3. část)

· 0 komentářů

Pro výuku anglického jazyka jsme cíleně zvolili místnost s interaktivní tabulí, což pro Michala znamenalo významný motivační prvek. Při práci s tabulí byl ochoten i schopen počkat, až se všichni žáci vystřídají, dokázal respektovat ostatní děti ve třídě. Se spuštěním tabule okamžitě ožil a začal se sám hlásit o slovo. Interaktivní tabule zcela splňuje princip názornosti, umožňuje aktivní podíl žáka na výuce. Výukové materiály jsem tvořila a přizpůsobovala jak probíranému učivu, tak přítomnosti Michala ve skupině a jeho potřebám.

Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

· 1 komentářů

Česká školní inspekce (ČŠI) zorganizovala odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které ČŠI realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

Nejdůležitější při vzdělávání je lidský přesah, shodli se vítězové ceny Global Teacher Prize Czech Republic

pátek 15. června 2018 · 8 komentářů

Vítězkou prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR) se stala Kateřina Vrtišková ze ZŠ Jílové u Prahy. Porotu oslovila její zacílená a relativně náročná výuka, organizovaná tak, aby se děti učily samy objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem. Z hodiny, kterou měli porotci možnost zhlédnout, bylo evidentní, že žáci se učí s radostí, mají nadstandardní návyky a dovednosti, dokáží pracovat samostatně i ve skupině, domlouvat se mezi sebou a respektovat se.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.