Memorandum o spolupráci mezi ministrem pro lidská práva a Českou školní inspekcí

pátek 24. října 2014 · 1 komentářů

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal podepsali ve čtvrtek 23. 10. 2014 memorandum o vzájemné spolupráci.

Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

· 0 komentářů

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy.

Přečtěte si: Ministr Chládek na hanbě

· 5 komentářů

Ministr školství jmenoval do Národní rady pro vzdělávání Václava Klause. Lepší symbol ideologického vyprázdnění ČSSD bychom hledali těžko.

Přečtěte si: Učně chce stát získávat už z malých dětí projektem technických mateřských školek

· 1 komentářů

Ministr školství Marcel Chládek podpořil vznik takzvaných technických mateřských školek. Tento projekt by podle něho mohl řešit problém s ubývajícím zájmem o učňovské obory.

Ondřej Douša: Desatero „přikázání“ pro studenty cizích jazyků

· 0 komentářů

Naučit se cizí jazyk není jednoduché, ale je možné si ušetřit práci minimálně tím, že si v hlavě nevytvoříme psychické bloky, které pak zákonitě zpomalují náš pokrok. Připravili jsme si proto do začátku studia několik rad a doporučení, platných v libovolném pořadí, abyste snáze dosáhli kýženého pokroku, naučili se trochu přemýšlet nad svým učením a to svoje učení si pak i lépe užili.

Portál o češtině www.nechybujte.cz rozšířený a v novém kabátu

· 0 komentářů

Chcete se správně vyjadřovat? Rádi byste obohatili svoji slovní zásobu? Nejste si jisti v pravopisu? Na tomto webu najdete ještě více potřebných informací ke zlepšení svého jazykového projevu.

Přečtěte si: ...a do každé školy jednoho Koniáše

· 0 komentářů

Začátkem 90. let býval Václav Klaus ještě "pouze" nekriticky ortodoxním zastáncem menšinového teoretického směru v tehdejší ekonomii, nikoliv šarlatánem a tmářem. Nicméně osoby s ním spojené skrze ODS už dávaly jasně najevo, kam celá věc směřuje.

MŠMT: Právo svobody projevu ve školách

· 3 komentářů

Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních.

Inspekční elektronické zjišťování k alternativním metodám v základním vzdělávání

· 0 komentářů

Česká školní inspekce spustila dne 22. října 2014 inspekční elektronické zjišťování k problematice vybraných alternativních metod používaných v základním vzdělávání. Zjišťování se týká všech základních škol zapsaných ve školském rejstříku.

Václav Klaus předsedou Národní rady pro vzdělávání je cestou zpátky

· 5 komentářů

Národní rada pro vzdělávání by měla být platformou pro širokou a otevřenou diskusi o budoucnosti vzdělávací politiky. Její prozatímní složení proto vyvolává otázky, zda bude schopná tomuto úkolu dostát.

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.

· 0 komentářů

Dne 12. září 2014 byla pod č. 197/2014 Sb. vyhlášena novela zákona o pedagogických pracovnících, která pro vymezené specifické případy upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly. Novela mj. reaguje na blížící se konec „přechodného období“, kdy po 31. prosinci 2014 již obecně nebudou moci vykonávat pedagogickou činnost osoby, které nemají odbornou kvalifikaci, a které ani do uvedené doby nezahájí studium vedoucí k jejímu získání. Novela zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

· 0 komentářů

V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická zpráva, která však jen okrajově komentuje příčiny a souvislosti daného stavu, jen velmi málo poskytuje návrhy pro jeho zlepšení a jen velmi málo nastiňuje další možné aktivity českých škol i vzdělávacího systému jako celku v příslušných oblastech. Právě s cílem lépe vymezit možné příčiny konkrétních výsledků žáků v jednotlivých mezinárodních šetřeních, zasadit je do patřičného kontextu a naznačit možné relevantní cesty do budoucna zpracovala Česká školní inspekce ve spolupráci s experty Univerzity Karlovy podrobnější sekundární analýzy.

Přečtěte si: Měsíc propojených pedagogů

· 0 komentářů

Úřad pro vzdělávací technologie (Office of Educational Technology) amerického ministerstva školství pořádá v říjnu již třetí každoroční Měsíc propojených pedagogů (Connected Educator Month – CEM). Vloni se CEM zúčastnilo více než 300 vzdělávacích institucí a prostřednictvím Twitteru bylo zapojeno na 14 miliónů pedagogů.

Máte na víc! Trénujte svůj mozek

· 0 komentářů

Věnujte svému mozku alespoň stejnou starostlivost a péči jako svému autu – vyplatí se to

V profesionální části našeho života rozhodují tři schopnosti: umět se rozhodnout, umět se učit a být kreativní. K těmto schopnostem přicházejí i sociální a emoční atributy, umění komunikovat, umění se prodat, umění vycházet s lidmi a umění vydržet často velkou zátěž.

Kateřina Lánská: Dobře víme, jak se ve škole cítí mentálně zaostalé děti

· 0 komentářů

Paragraf 16 novely školského zákona by se měl vyučovat na právnických fakultách jako učebnicový příklad toho, jak vytvořit zákon ohybatelný pro každou příležitost.

MŠMT vydalo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

· 0 komentářů

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.

Nové číslo časopisu Škola all inclusive

· 0 komentářů

V říjnu vydala o. p. s. Člověk v tísni společně s Univerzitou Palackého již čtvrté číslo časopisu Škola all inclusive, který vznikl v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.

5 důvodů, proč zákon o dětské skupině zlikviduje péči o předškolní děti

čtvrtek 23. října 2014 · 0 komentářů

Zákon o dětské skupině, který bude zítra schvalovat Poslanecká sněmovna, nepřináší avizovanou podporu rodičům a jejich dětem, naopak vážně ohrožuje fungování klubů a zařízení, které o ně pečují. Jeho dopady budou likvidační pro všechny subjekty - od těch, které se zaměřují na odstranění hendikepů nejchudších dětí, přes dětské kluby pro nejmenší a skautské kluby až po lesní školky. Česká rada dětí a mládeže, Člověk v tísni, Unie center pro rodinu a komunitu a Junák – svaz skautů a skautek ČR proto naléhavě vyzývají poslance, aby tento zákon neschválili.

Přečtěte si: Zapojení rodičů ovlivní vzdělávání dětí

· 0 komentářů

Kanadská vzdělávací asociace (Canadian Education Association) a Simon Fraser University se prezentují řadou článků The Facts on Education, které jsou zaměřeny na vzdělávání. Poslední z nich se zabývá tím, jak zapojení rodičů ovlivní vzdělávání dětí.

Studentské trenérské centrum Microsoft zve studenty do nového ročníku

· 0 komentářů

Středoškolští studenti se zájmem o ICT a osobní rozvoj se mohou opět hlásit do oblíbeného programu Studentské trenérské centrum. Registrace je otevřena do 20. listopadu 2014.

Gumičkování - duhová zábava

· 0 komentářů

Šperky, hračky a další cool nápady

Holky i kluci gumičky prostě milují! Nosit náramek z barevných gumiček je velká móda. Ovšem nyní můžeš uplést daleko více!

Přinášíme 25 zcela nových a neobyčejných nápadů, díky kterým si děti užijí zábavu a ještě se blýsknou před kamarády. Srozumitelné návody doprovázené názornými fotografiemi jim umožní ozdobit se výjimečnými šperky, udělat radost praktickými dárky, postrašit rodinu svítící rukou kostlivce a mnohem, mnohem více.

Vladimír Doležal: Jsou naše předpoklady o čtení nesprávné?

· 1 komentářů

Informace o často diskutovaném tématu týkajícím vlivu technologií na úroveň čtenářské gramotnosti postavená na překvapivém blogovém příspěvku Tima Kastelleho a vlastním názoru autora.

Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. lednu 2015

· 0 komentářů

Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Horizon Report Europe - 2014 Schools Edition

· 0 komentářů

Vůbec první zpráva Horizon Report Europe - 2014 Schools Edition shrnuje trendy a technologický vývoj, které pravděpodobně v příštích pěti letech ovlivní vzdělávání.

Zpráva o projektu Horizon vyzývá školy, aby se vypořádaly s výzvou, kterou představují „zapeklité“ digitální dovednosti

· 0 komentářů

Podle zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise a New Media Consortium, nezisková organizace sdružující odborníky z oblasti vzdělávacích technologií se sídlem v USA, patří mezi nejnaléhavější výzvy, kterým dnes evropské školství čelí, nízká úroveň digitálních dovedností žáků škol a potřeba zapojit účinné využívání informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů. Vůbec první zpráva Horizon Report Europe: 2014 Schools edition shrnuje trendy a technologický vývoj, které pravděpodobně v příštích pěti letech ovlivní vzdělávání. Zpráva rozděluje výzvy, jimž evropské školy čelí, do tří kategorií: „řešitelné“, „obtížné“ a „zapeklité“.

Alena Maršálková: Moderní výuka je ta, která je zajímavá a zábavná pro žáky, stejně jako pro učitele

· 0 komentářů

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) realizuje ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery Program podpory digitalizace škol. Jeho cílem je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Výsledky dotazníkového šetření mezi školami, které se zapojily do programu v předchozím školním roce, ukázaly, že je to krok správným směrem. Učitelé digitální materiály používají, dětem se líbí a rády se podle nich učí. V tomto školním roce otevřel EDULAB program pro tisíc škol. „Zapojené školy získají řadu zajímavých výhod,“ říká v rozhovoru Eva Výšková Greblerová, lektorka a koordinátorka Programu podpory digitalizace škol.

Horizon Report Europe 2014

středa 22. října 2014 · 0 komentářů

Evropská komise a New Media Consortium zveřejnily poprvé zprávu Horizon Report Europe 2014, podle které patří mezi nejnaléhavější výzvy, kterým dnes evropské školství čelí, nízká úroveň digitálních dovedností žáků škol a potřeba zapojit účinné využívání informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů.

Přečtěte si: Policie si posvítí na předražený nájem kanceláří pro úředníky MŠMT

· 0 komentářů

Až na 180 miliónů korun vyčíslilo před pár měsíci ministerstvo školství škodu, která mu mohla vzniknout kvůli údajně předraženému nájemnému za kanceláře pro jeho úředníky. O tom, že by nemuselo jít o plácnutí do vody, svědčí aktuální zájem policie.

Přečtěte si: Povinná maturita z matematiky už v roce 2019, zvažuje ministerstvo školství

· 17 komentářů

Ministerstvo školství uvažuje, že zavede povinnou maturitu z matematiky už od roku 2019. Znamenalo by to, že by ji skládali už dnešní žáci devátých tříd.

Vývojová ročenka školství 2004/05–2013/14

· 0 komentářů

Ročenka podává základní přehled o školství za sledované období (2004/05–2013/14) a obsahuje údaje z oblasti výkonové, ekonomické a z oblasti zaměstnanci a mzdy.

DOMINO 2014: IV. ročník celostátní soutěže výukových objektů učitelů ZŠ a SŠ

· 0 komentářů

V letošním roce je opět vypsána soutěž DOMINO 2014. Letos není cílem vlastní výukový objekt (DUM chcete-li), ale představení metodiky celé hodiny právě s využitím vhodného didaktického materiálu. Uzávěrka již 25. října 2014!

Americká zbraň - Dějiny USA v deseti střelných zbraních

· 0 komentářů

Od autora knihy Americký sniper

Chris Kyle, nejúspěšnější odstřelovač v americké historii, stačil ještě před svou smrtí připravit publikaci, ve které unikátním způsobem zachycuje příběhy z dějin Spojených států – prostřednictvím deseti nejslavnějších střelných zbraní vypráví historii USA od občanské války až po současnost.

Seznámíte se tak např. se Spencerovou opakovačkou, armádním revolverem Colt ráže 45, Thompsonovým samopalem, puškou M16 a mnoha dalšími. Čtivou a poutavou formou poznáte nejen jejich dobu, ale i hrdiny, kteří je používali. Objevíte příběhy plné lidské odvahy, kreativity a inovací, které posouvaly americkou historii.

Zahrajte si interaktivní hru Víme, co jíme

· 1 komentářů

Zajímá vás, jaký je příběh jídla, které kupujete? Chcete zjistit, jak to, co jíte, ovlivňuje svět? Zkuste si novou interaktivní hru, kterou spustil vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni u příležitosti Světového dne výživy a také v rámci zapojení do celoevropské iniciativy Týdne globálního vzdělávání, který proběhne od 15. do 23. listopadu.

30. 10.: Montessori jako nástroj pro moderní vzdělávání - Přednáška a beseda s Dr. Elizabeth Coe

· 0 komentářů

Institut Duhovka srdečně zve na přednášku a besedu s Dr. Elizabeth Coe na téma Montessori jako nástroj pro moderní vzdělávání. Dozvíte se, v čem montessori pedagogika odpovídá moderním nárokům na vzdělávání a jak si stojí ve srovnání se současnými vědeckými výzkumy.

29. 10.: EduFórum - osmnácté setkání v Praze

· 0 komentářů

Další setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční ve středu 29. října od 19 hodin v Impact Hubu Praha, Drtinova 10, Praha 5.

Ve vztahu mezi rodiči a školou „vykopává“ škola

úterý 21. října 2014 · 0 komentářů

Ve čtvrtek 16. října proběhl další ze série kulatých stolů Stalé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a EDUin. Jeho tématem byl vztah mezi školou a rodiči a základní otázka diskuse zněla: Jak mohou rodiče ovlivňovat vzdělávání ve školách. Nápadů a projektů na rozvoj je dost, ale chybí systémová podpora. Vše je tak nejvíce závislé na řediteli, učitelích a přístupu zřizovatele.

Přečtěte si: Pedagogická strategie argumentace při výuce budoucích učitelů

· 0 komentářů

Pedagogové a výzkumníci Tan Aik Ling a Peter Lee ze singapurského National Institute of Education (NIE) vysvětlují pedagogickou strategii argumentace, kterou používají při výuce budoucích učitelů.

Přečtěte si: Automat na zdravé svačinky

· 0 komentářů

Od jedné maminky od nás ze školy nám přišel následující e-mail: „Přišla za mnou Janička, že mají nové „MLÉČNÉ KARTY“ a abych jí dobila kredit. Ještě jsem se zkusmo podívala, zda něco nezbývá na starší kartě a zjistila, že za 14 dnů vloni na konci roku vyčerpala 250 korun, vesměs za „zdravé“ sušenky, mléko s čokoládovými kuličkami nebo rovnou čokoládové tyčky. Tak jsem si vzala oba andílky k počítači a s nimi prošla nabídku automatu na www.happysnack.cz. Obě děti i mě zarazil výpočet ceny tzv. DOTOVANÉHO polotučného mléka – v nejobyčejnější variantě nás vychází litr na cca 39 korun, v ochucené 42 a v případě, kdy dojde dotace a čerpají za nedotovanou cenu, platí 72 korun za litr. Podobně hrůzné přepočty vyšly i u ostatních pochutin a „zdravých“ svačinek. Například musli tyčinka „ProFigur“ u nás v automatu za 12,50 – dle Heureky k dostání od různých dodavatelů od 6 Kč za kus! Street XL u nás za 12,50 – k dostání od 7 Kč.“

Nevíte, co jíte

· 0 komentářů

Jak vás klame potravinářský průmysl

Jak na vás působí reklamy na dětské sladkosti a k nim přidané hračky? Do některých fast food restaurací chtějí děti pro hračky, které k jídlu dostanou, vůbec ne pro jídlo. Ale – jde vůbec o jídlo vhodné pro děti? Tento fakt je jedním z důvodů, proč se odborníci na výživu Petr Fořt a Ivan Mach rozhodli formulovat skutečně etickou, i když písemnou, reklamu na kvalitní zdravou výživu.

Čekejte explozi nečekaných informací směrem k vašemu rozumu.

Přečtěte si: My chceme s dětmi pracovat, ne je jen hlídat

· 0 komentářů

Vychovatelky ve školních družinách a školních klubech se stále nechtějí smířit s tím, že je zaměstnavatelé přeřazují z deváté platové třídy do osmé. Tento trend bohužel pokračuje i letos. Republikový výbor profesní sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení upozorňuje na tento problém dlouhodobě. Jeho předsedkyně Jana Brdová jej hodlá znovu otevřít na jednání poradního sboru ministerstva školství. „Převedením do 8. platové třídy přichází vychovatelka až o pět tisíc měsíčně,“ říká Jana Brdová, „a to často vykonává úplně stejnou práci, jakou po ní ředitel požadoval i předtím. To je v rozporu s platnou legislativou.“

Výzkum přechodu dětí z MŠ do 1. třídy ZŠ: Předškoláci umějí čím dál tím lépe počítat. U odkladů rozhoduje věk a pohlaví dítěte. Školu prvňákům vybírají hlavně vzdělaní rodiče ve větších městech

· 0 komentářů

Rozsáhlý výzkum vědců z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zjistil, že předškoláci jsou lépe připraveni na výuku matematiky než před 40 lety. Dále ukázal, že odklady školní docházky zvažují rodiče častěji v případě chlapců a mladších dětí. Rodiče prvňáků věnují výběru školy velkou pozornost a dávají přednost příjemným učitelům před náročnými. Díky rostoucí nabídce výběru školy lze očekávat, že se v některých školách budou čím dál tím více koncentrovat děti vzdělaných a  motivovaných rodičů a v jiných děti rodičů, kteří nepřikládají vzdělávání dítěte velkou váhu. Tím dojde k posilování vzdělanostních nerovností už na vstupu do základního vzdělávání.

Připomínkové řízení ke Standardům ostatních vzdělávacích oborů - POZOR! Uzávěrka již 27. října!

· 7 komentářů

V průběhu minulého roku vznikly pracovní verze Standardů ostatních vzdělávacích oborů, mezi které patří Standardy pro následující vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie (ICT); Člověk a jeho svět; Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství; Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie); Umění a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova; Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví, Tělesná výchova; Člověk a svět práce. V tomto roce se počítá s jejich dopracováním.

Barbora Grečnerová, Vladimíra Pavlicová: Masivní vzdělávací kurzy European Schoolnet Academy

· 0 komentářů

Aktuální trendy v evropském vzdělávání, tipy a doporučení na zajímavé online nástroje a jejich praktické využití ve výuce, ale také sdílení zkušeností a názorů od učitelů z celé Evropy. To vše nabízí masivní online kurzy, které pořádá sdružení European Schoolnet v rámci European Schoolnet Academy.

Dnes vysílání od 20.00: Pinterest ve výuce

· 0 komentářů

Znáte Pinterest? A myslíte, že se nehodí do školy? Podívejte se a přesvědčíte se o opaku. Zjistíte, že se může být dobrým pomocníkem třeba v přírodopise. Vše vám ukáže Pavel Hodál ve vysílání GEG Učte s námi v úterý 21. 10. od 20.00.bEDUin: Studium v zahraničí posiluje toleranci, sebedůvěru, zvídavost a rozhodnost

· 0 komentářů

Podívejte se, co přináší aktuální týdenní přehled bEDUin.

Nové nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

pondělí 20. října 2014 · 0 komentářů

Vláda na jednání 15. října 2014 schválila nové znění nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Přečtěte si: Co by mělo být starostí ministra školství? Být v televizi?

· 0 komentářů

Se vzrůstající nechutí sleduji mediální aktivity ministra Chládka navazující na trestné činy.

Galaxia

· 0 komentářů

Očekávaný druhý díl románové trilogie Vzpoura mozků

Dobrodružný příběh o hvězdoletu Galaxia vycházel jako komiks v 80. letech 20. století na zadní straně časopisu ABC s ilustracemi Františka Kobíka.

Dva astronauti ztracení ve vesmíru proletí červí dírou a náhodou objeví jinou Zemi, která byla zničena neznámou katastrofou, ale kde stále existuje život. Setkají se s jejími obyvateli a čelí obřímu hmyzu. Obrovští sršni, pavouci a mravenci jsou důsledkem genetických pokusů, které se vymkly kontrole.

Hledáte práci? Poradíme, jak vyplnit motivační dopis Europassu on-line

· 0 komentářů

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co umí, nabízí i on-line přístupnou šablonu k vyplnění motivačního dopisu. Novinkou Europassu je také možnost propojení s LinkedIn pro všechny, kdo mají na této sociální síti vytvořený profesní profil. Snahou Europassu je co nejvíce usnadnit uchazečům o práci vyplnění životopisu a dalších dokumentů, které mu pomohou na trhu práce.

Šimon Pánek se stane učitelem občanky

· 0 komentářů

Ředitel Člověka v tísni se stane dalším ambasadorem kampaně CHCI UČIT, který se na hodinu představí v roli učitele. Říká, že školy by měly mladé lidi více provokovat k přemýšlení.

Přečtěte si: Jak předcházet šikaně s využitím modelu komunikace soucítění

· 0 komentářů

Komunitní škola Odyssey ve státě North Carolina se snaží předcházet šikaně s využitím modelu Compassionate Communication (komunikace soucítění) podle Marshalla Rosenberga.

Hotel v Paříži: pokoj č. 1

· 0 komentářů

První díl erotické trilogie, která je označována jako francouzská odpověď na Fifty Shades of Grey

Paříž, hotelový pokoj uprostřed odpoledne… Tak začíná dekadentní příběh Annabelle, mladé společnice z Paříže, která přijme poslední práci před tím, než se stane ženou mocného a velkorysého muže. Tím je mediální magnát David Barlet, před kterým Annabelle, jinak studentka žurnalistiky, své noční povolání tají.

Přečtěte si: Děti trpí školní fobií, konce mohou být tragické

· 0 komentářů

Polovina pacientů, které léčí psychologové ve stacionáři pro dorost, trpí školní fobií. Ráno zvracejí, mají strach ze spolužáků, trpí depresemi a úzkostí. Často si i sáhnou na život. Na vině může být podle odborníků, v době internetu a sociálních sítí, i neschopnost zapojit se do opravdového života.

Bořivoj Brdička: Je konektivismus didaktickou teorií?

· 3 komentářů

Bližší popis podstaty konektivismu jako didaktické teorie založený na reakci Stephena Downese na dotaz studentů amerického kurzu DVPP shrnující též aktuální polemiky vztahující se k tomuto tématu.

30. 10.: Rodičovská loterie: jak vybrat dobrou školu

· 1 komentářů

Jak vybrat základní školu pro své dítě? Jaké jsou znaky dobré školy? Co vás čeká u zápisů? Jak školy komunikují s rodiči? Pokud vás zajímají tato témata, přijďte diskutovat 30. října 2014 od 19 hodin do Langhans - Centra Člověka v tísni na veřejnou debatu Rodičovská loterie: jak vybrat dobrou školu.

Přečtěte si: Stephen Downes představuje novou generaci technologií ve vzdělávání: systémy pro podporu učení a výkonu

neděle 19. října 2014 · 0 komentářů

Stephen Downes, jeden z otců konektivismu a prvních masově otevřených online kurzů (MOOC), představuje novou generaci technologií ve vzdělávání: systémy pro podporu učení a výkonu (learning and performance support systems - LPSS).

Přečtěte si: Tři výzkumné zprávy zaměřené na učení do hloubky (deeper learning)

· 0 komentářů

Instituce Americké výzkumné ústavy (AIR) zveřejnila tři výzkumné zprávy zaměřené na učení do hloubky (deeper learning). Při učení do hloubky žáci zvládnou hlubší porozumění vzdělávacímu obsahu, osvojí si dovednost aplikovat tento obsah na nové problémy a situace a rozvíjejí široký okruh kompetencí, včetně interpersonálních a sebeřízení.

První věci

sobota 18. října 2014 · 0 komentářů

Povídky obnažené až na dřeň... 

Novinka od kontroverzní spisovatelky Ireny Obermannové První věci zaujme nejen zcela novým grafickým pojetím, ale hlavně upřímností, se kterou je napsána.

Sedm příběhů o důležitých změnách v ženském životě i těle. Sedm různých hrdinek postupně zažívá zmatky dospívání, první lásku, těhotenství, rozchod, zklamání, nenávist i lásku na sklonku života. Každá z nich je jiná, přesto dala autorka všem stejné jméno Ofélie, symbolizující archetyp ženské něhy, lásky, ale i tragiky.

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2013

· 0 komentářů

Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace.

Články dle data

Computer Press - knižní novinky

Učitelské listy

Školní.TV

Komentáře

Fórum České školy

MŠMT.CZ

EDUkalendář

Test hlasovacích služeb

Jak se vám líbí Česká škola (známkujte jako ve škole)?
  
pollcode.com free polls 
Líbí se vám Česká škola (známkujte jako ve škole)?
1
2
3
4
5

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.


Šéfredaktor: Jan Wagner

Technický kontakt: J4W s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webu

České školství