MŠMT pošle do škol na rozvoj základních gramotností přes 3 a půl milionu korun

úterý 30. září 2014 · 0 komentářů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program pro nestátní neziskové organizace, jejichž vzdělávací a publikační aktivity přispějí k rozvoji základních gramotností dětí a žáků. MŠMT vyčlenilo na tyto aktivity pro příští rok 3 miliony 600 tisíc korun.

Šité doplňky nejen pro náctileté

· 0 komentářů

Jehla, niť, střih a šmik - s touto knihou budeš chic!

Praktická a zábavná kniha (nejen) pro náctileté slečny, které by se chtěly naučit šít a vyrobit si elegantní a cool záležitosti – květinové čelenky, brože, tašky, kabelky, peněženku, obal na mobil a mnoho dalšího.

Postupně, krok za krokem, se nejprve seznámíte s materiálem a potřebnými pomůckami, potom se naučíte základním technikám i stehům, a pak se můžete bez obav pustit do 17 báječných projektů. Všechny výrobní postupy a návody jsou doprovázeny bohatou fotografickou přílohou a šablonami, takže práce vám půjde pěkně od ruky.

Přečtěte si: Jak dlouho mají děti denně sedět ve škole?

· 0 komentářů

Osm hodin jako dospělí v práci? A proč?

Úspěšní vychovávají své děti jinak

· 0 komentářů

Vychovávejme své děti jako elitu, jen tak se elitou mohou stát!

Autor knihy rozebírá hlavní a klíčové zákonitosti a principy, které jsou pro výchovu a vzdělání úspěšného člověka nezbytné, důležité, ba zcela nutné. Popisuje výchovu k úspěchu jako cílený, propracovaný a plánovaný proces. Jako cílevědomou činnost, jež ke kýženému úspěchu skutečně vede.

Tvrdí, že bychom měli vychovávat své děti jako elitu a že jen tak se elitou mohou stát! Jsou však modely, které využívá elita, přístupné každému? Ano, jsou! A co více, jsou zdarma, leží nám přímo před nosem, a proto je nevidíme. Používáme je, ale ne cíleně, vědomě, plánovitě a samozřejmě ne systematicky. Známe je, ale jejich zapojení a využití je často náhodné, spíše intuitivní než promyšlené.

Ondřej Šteffl: Jak to vidí učitelé

· 8 komentářů

Co dělá škola, každý jednotlivý učitel pro to, aby se žáci na internetu správně orientovali? Nikdo snad nepochybuje, že to je potřeba, ale kdo to dělá? Ono to v RVP totiž není a u maturity a přijímaček se to nezkouší. Je to jen další ukázka toho, že škola je odtržená od reality měnícího se světa, i ukázka toho, že jednotlivý učitel s tím může dělat něco jen navzdory systému.

bEDUin: Poslanci podpořili kritizované znění zákona o dětské skupině, řada zařízení pro předškolní děti končí

pondělí 29. září 2014 · 0 komentářů

Podívejte se, co přináší aktuální týdenní přehled bEDUin.

Přečtěte si: Děvčata mají lepší výsledky než chlapci ve všech předmětech včetně matematiky a přírodních věd

· 0 komentářů

Studie kanadských psychologů z University of New Brunswick přináší výsledky metaanalýzy 369 studií věnovaných školním výsledkům více než miliónu děvčat a chlapců po celém světě. Zjištění uvádí, že děvčata mají lepší výsledky než chlapci ve všech předmětech včetně matematiky a přírodních věd, které byly vždy pokládány za doménu chlapců.

Vyznejte se v pracovním právu

· 0 komentářů

Nezbytná příručka každého zaměstnance

Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsanou odpověď na otázku, která jej v jeho pracovním životě zrovna zajímá. V této publikaci se dozvíte ty nejpodstatnější informace, které jako zaměstnanec potřebujete vědět.

Text je psán srozumitelným jazykem a je prokládán praktickými doporučeními a poznatky autorů – profesionálních právníků. Je také doplněn o praktické příklady, které vám pomohou porozumět rozebírané problematice.

Ministerstvo školství věnuje mimořádnou pozornost rovnému přístupu ke vzdělávání

· 0 komentářů

Současná vláda věnuje mimořádnou pozornost zajištění rovného přístupu všech dětí, žáků a studentů ke vzdělávání. Evropská komise vytýká České republice současnou právní úpravu z dílny bývalé vlády, která umožňuje zařazování žáků do praktických škol. Současné vedení naopak zavádí novelu školského zákona s výraznou podporou proinkluzivních kroků, z nichž některé začnou platit už od příštího školního roku.

Yvona Kostelecká: Doma, nebo ve škole?

· 0 komentářů

Devatenácté století je považováno za období vzniku „moderního školství“. Ve vyspělých zemích jsou postupně přijímány zákony, jejichž cílem bylo zajistit všeobecné vzdělání pro všechny děti. Tyto zákony ve většině případů ukládaly obcím povinnost zakládat školy a rodičům povinnost zajistit svým dětem základní vzdělání. Postupem času se vzdělávací povinnost změnila na všeobecnou „školní povinnost“ a v průběhu dvacátého století v některých zemích také na povinnou školní docházku. V průběhu druhé poloviny dvacátého století se však znovu začaly intenzivněji objevovat tendence rodičů vzdělávat své děti mimo školu. Cílem této studie je identifikovat důvody, které rodiče vedou k domácímu vzdělávání, a otevřít debatu o vhodnosti či nevhodnosti tohoto způsobu vzdělávání pro dítě i společnost.

Ondřej Šteffl: Připravujeme naše děti na život, ale nevíme na jaký

· 4 komentářů

Systém veřejného školství je v krizi, která se prohlubuje. A to nejen u nás. Prvotní příčiny krize ale nejsou v závadách uvnitř systému. Jsou důsledkem prudkého vývoje, ke kterému dochází mimo školství. Něco se změnilo – ve světě, ve společnosti. Chceme-li řešit nebo alespoň hledat příčiny problémů školství a vzdělávání, je třeba se především podívat na změny v okolním světě a posoudit jejich dopady na školství. A právě tomu je věnován tento text.

Milan Žemlička: Digitální návštěvníci a rezidenti mezi dětmi na společném hřišti sociální sítě

· 0 komentářů

Článek vychází ze studia výzkumu profesora Davida Whita z Oxfordu, který se zabýval typologií uživatelů sociálních sítí ve školním prostředí, a propojuje ho s vlastním průzkumem u vlastních žáků autora.

Přečtěte si: Rozvoj ekonomiky a její konkurenceschopnost nejsou závislé na dostatku specializovaných odborníků

neděle 28. září 2014 · 0 komentářů

Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Edmund S. Phelps se ve svém článku staví kriticky ke snaze vlád zvyšovat počet studentů v oborech STEM (science, technology, engineering, mathematics, tedy přírodních věd, technologie, inženýrství a matematika). Poukazuje na to, že rozvoj ekonomiky a její konkurenceschopnost nejsou závislé na dostatku specializovaných odborníků a úzce odborně zaměřených institucí a škol.

Přečtěte si: Platforma pro sociální učení a učení mezi vrstevníky

sobota 27. září 2014 · 0 komentářů

Cílem společnosti StudyRoom je přenést učení v rámci studijních skupin a doučování online a vytvořit platformu pro sociální učení a učení mezi vrstevníky (peer-to-peer learning). Program byl v pilotní fázi na šesti amerických univerzitách a využívalo jej podle tvůrců až 40 000 studentů.

Přečtěte si: Adaptivní digitální učebnice

pátek 26. září 2014 · 0 komentářů

Projekt OpenStax texaské Rice University vyvíjí digitální učebnice, které se budou přizpůsobovat úrovni jednotlivých žáků, tedy budou adaptivní.

Přečtěte si: Tablety do škol: zatím spíš pro učitele. Děti díky nim mohou dělat úkoly z domu

· 0 komentářů

Ministr školství Marcel Chládek podporuje zavádění tabletů do základních a středních škol. Učitelé se s nimi učí pracovat a školy shánějí peníze na školení i přístroje. Děti si zatím někde mohou nosit vlastní tablety a v jiných už dokonce používají i zařízení školní. Přístroje, které jsou lehčí než učebnice a sešity, však podle některých mají nevýhody. Jejich počet na školách i přesto stále roste.

Cestovní ruch - Principy, příklady, trendy

· 0 komentářů

Nejprodávanější učebnice ve svém oboru

Kniha vyčerpávajícím způsobem pojednává o cestovním ruchu ve všech jeho souvislostech, od historických kořenů po současnost s nástinem pohledu do budoucnosti; čtenáři se v ní dozvědí mnohé o tom, co to cestovní ruch vlastně je, z čeho se skládá, jaké jsou jeho dopady, jakými nástroji měříme jeho jednotlivé složky, kdo jsou lidé, kteří se v něm pohybují a kam jej směřují.

V originále dvanácté vydání bestselleru Cestovní ruch: principy, příklady, trendy bylo revidováno a aktualizováno tak, aby odráželo nejnovější trendy v cestování a turistice, a pojednává změny, které se v odehrály. Může se stát vašim pomocníkem při hlubším studiu tohoto největšího fenoménu služeb posledního půlstoletí, který ovlivňuje život doslova každého z nás.

Přečtěte si: Tupost a neznalost neomlouvá

· 0 komentářů

Poslanci likvidují předškolní péči s bohorovným klidem. Pokud se rozhodli poslanci před komunálními volbami nas*at tu vzdělanější a aktivnější část rodičů, nemohli si vybrat lepší čas a lepší téma. To slovo s hvězdičkou je zcela na místě. Sněmovna v úterý definitivně schválila zákon o dětské skupině v podobě, která fakticky likviduje velkou část zařízení, kam chodí předškolní děti a nemají ty správně vykachlíkované záchody.

Přečtěte si: Řada škol kvůli vyrušování a hrám zakazuje mobily. Nosí si je už i prvňáci

· 4 komentářů

Mobilní telefon je už skoro tradiční výbavou školáků v Česku, což se týká dětí už od první třídy. Protože však přístroje ruší nebo odvádí školáky od jejich povinností, řada škol je zakazuje.

Ondřej Šteffl: Vzdělávání mimo školství

· 24 komentářů

Všichni už dnes vidí, jak do vzdělávání zasáhla dostupnost informací, která během posledních dvaceti let narostla k nepoznání. Dopad rozvoje komunikačních technologií, internetu, mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů, médií, televize, počítačových her, zábavy, ale třeba i reklamy na vzdělávání je však mnohem hlubší.

16.-20.11: Týden globálního vzdělávání poprvé v Česku

· 0 komentářů

Už od roku 1999 pořádá North-South Centre při Radě Evropy Týden globálního vzdělávání, jehož cílem je podpora výuky globálních témat v evropských školách. Každoročně vyzývá k účasti školy a organizace ze 47 zemí.

E-kniha pro vás: Co ti brání v podnikání

· 0 komentářů

V rámci celostátní kampaně informačních center pro mládež Právo na informace právě teď – Co ti brání v podnikání? vytvořilo NICM elektronickou publikaci Co ti brání v podnikání.

26. 9.: Evropský den jazyků

čtvrtek 25. září 2014 · 0 komentářů

Evropský den jazyků: změnit způsob myšlení a s pochopením vítat rozmanitost.

Člověk v tísni: Ministerstvo práce a sociálních věcí zákonem o dětské skupině zavírá předškolní kluby pro chudé děti

· 0 komentářů

Poslanecká sněmovna schválila v úterý 23. 9. 2014 původní ministerskou verzi zákona o dětských skupinách. Podmínky zákona staví neodstranitelné bariéry pro provoz předškolních klubů, které představují šanci pro ohrožené děti uspět v českém vzdělávacím systému a získat kvalifikované zaměstnání.

Startuje Sportovní liga základních škol o Pohár ministra školství – šest odvětví prověří týmový duch a motivuje k pravidelnému pohybu

· 1 komentářů

Vydat se nejen ve stopách hvězd českého i světového sportu, ale především si osvojit sport a pohyb jako součást pravidelných aktivit. Právě to nabídne žákům druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé Ceské republiky „Sportovní liga základních škol o Pohár ministra školství“. Účastníci budou o tuto trofej soutěžit ve školním roce 2014/2015 v šesti sportovních odvětvích – atletice (Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou), minifotbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu a házené.

Ministr školství představil rozpočtové priority svého resortu

· 0 komentářů

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek dnes na tiskové konferenci představil rozpočtové priority resortu školství. Jak je známo, ministru školství se podařilo vyjednat s ministrem financí navýšení resortního rozpočtu o 4,2 mld. Kč a resort dostane navíc ještě 465 milionů korun na platy pedagogů ještě pro letošní rok.

Školský zákon prošel prvním čtením: co je v něm dobře a co ne

· 7 komentářů

Velká část navržených opatření může zlepšit vzdělávací systém, novela ale obsahuje i riziková místa, která je třeba před schválením ještě prodiskutovat.

Přečtěte si: Jednotné přijímačky Česku jen uškodí

· 1 komentářů

Chládek obhajuje svůj záměr tím, že podniky mají nouzi o vyučené pracovníky, zatímco absolventi s maturitou těžko shánějí práci. Realita je přitom přesně opačná. Vloni bylo bez práce jen 15 procent studentů z průmyslovek a pouhá čtyři procenta gymnazistů. Zato počet nezaměstnaných absolventů učilišť vystoupal na 27 procent.

Přečtěte si: Omluvte se, žádá ombudsmanku ředitelka školy, která neschválila hidžáb

· 0 komentářů

Omluvte se, nebo podáme žalobu, vyzývá veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou ředitelka pražské zdravotnické školy, která studentkám zakázala nosit muslimské šátky. Ombudsmanka se totiž nedávno postavila na stranu studentek a opatření školy označila za diskriminační.

Přečtěte si: Žáci si jsou vědomi toho, že neustálé připojení online je rozptyluje ve výuce

· 0 komentářů

Ze šetření, které provedla profesorka Helle Mathiasen ze Střediska pro rozvoj výuky a digitálních médií Aarhuské univerzity v Dánsku mezi 2400 středoškoláky, vyplynulo, že přibližně polovina z nich by přivítala, kdyby učitel omezil možnost připojení k internetu v hodinách, někteří by dokonce byli pro úplný zákaz počítačů ve třídě.

Jak se stát rodičem, jakým jste vždy chtěli být

· 0 komentářů

Výchovné metody, návody a tipy bestsellerových autorek nyní v kostce!

Celosvětově známé odbornice na komunikaci mezi dospělými a dětmi shrnuly své zkušenosti a rady do stručné knížky, vlastně spíše pracovního sešitu. Věnují se situacím a nárokům, jimž musejí rodiče čelit den co den. Obsah publikace je doslova koncentrátem všeho, co bylo dosud autorkami napsáno. Je to vlastně čtivý přehled modelových situací, svou názorností užitečný pro každého zaneprázdněného rodiče.

Realistický a respektující přístup autorek této knihy k rodičovství již zlepšil životy nespočtu rodin po celém světě, snížil stres ve vztazích mezi rodiči a dětmi a zvýšil jejich vzájemné porozumění a citové vazby.

Jan Loužek: Seminář o otevřených vzdělávacích materiálech v EDUin

· 0 komentářů

V pondělí 15. září 2013 se v pražském EDUpointu, centru EDUin, sešli zástupci škol, MŠMT, státních vzdělávacích institucí, spolků pohybujících se v oblasti vzdělávání, šíření svobodné tvorby (včetně zástupců Wikimedia Česká republika) a další odborníci z oboru.

Marta Semelová: Obavy máme také z toho, že obce budou upřednostňovat zřizování dětských skupin na úkor mateřských škol, které vyjdou dráž

· 0 komentářů

Vystoupení poslankyně Marty Semelové k projednávání vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů vráceném Senátem, v Poslanecké sněmovně dne 23. září 2014.

Radka Maxová: Velmi se mi nelíbí vymezení, vyškrtnutí kvalifikace chůvy a vyškrtnutí lidí s vyšším odborným vzděláním

· 0 komentářů

Vystoupení poslankyně Radky Maxové k projednávání vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů vráceném Senátem, v Poslanecké sněmovně dne 23. září 2014.

Petr Fiala: Co jsme připravili? Nejednoznačný zákon, který prostředí komplikuje, složitě reguluje a kde existuje spousta nebezpečí pro ty, kteří o děti chtějí pečovat

· 0 komentářů

Vystoupení poslance Petra Fialy, bývalého ministra školství, k projednávání vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů vráceném Senátem, v Poslanecké sněmovně dne 23. září 2014.

Alena Gajdůšková: Neuvážený detail v legislativní novince má potenciál likvidovat rodiči vyzkoušená a prověřená zařízení, která mají jiné parametry než dětské skupiny

· 0 komentářů

Vystoupení senátorky Alena Gajdůšková, místopředsedkyni Senátu, k projednávání vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů vráceném Senátem, v Poslanecké sněmovně dne 23. září 2014.

E-kniha pro vás: Učící se společnost

· 0 komentářů

Společnost CISCO, která se zaměřuje na nejmodernější technologie v oblasti síťového propojení, nabízí a uplatňuje řadu svých produktů také ve vzdělávání. Spolu s nabídkou hardware a software je CISCO partnerem řady globálních vzdělávacích programů a uskutečňuje i vlastní projekty v této sféře. V roce 2010 CISCO zveřejnilo strategický dokument The Learning Society, který se zabývá změnami a trendy v oblasti vzdělávání. Dokument nás zaujal svou aktuálností a tím, že jasně pojmenovává problémy vzdělávacích systémů a přináší náměty na nové přístupy a řešení.

Tomáš Chrstoš: Technologie, které měly změnit výuku

· 0 komentářů

Další ze série článků mapujících minulé představy o světě, v němž budou technologie ovlivňovat vzdělávání. Tentokrát inspirovaný blogem amerického publicisty Matta Novaka Paleofuture.

Kariérové poradenství se rozvíjí i v České republice a nabývá na profesionalizaci

středa 24. září 2014 · 0 komentářů

Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly koncem minulého týdne vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenilo celkem 7 příspěvků. Rozmanitost přihlášených příspěvků a udělených cen svědčí o rozvíjejícím se poradenství u nás a jeho postupující profesionalizaci. Soutěž se, stejně jako v minulých dvou letech, konala ve spolupráci s Euroguidance Slovensko.

Projekt Škola dotykem probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

· 0 komentářů

Mezi 12 škol v České republice, které se zapojily do projektu Škola dotykem, patří také Gymnázium U Libeňského zámku v Praze 8. Od nového školního roku tam studenti a učitelé využívají digitální třídu vybavenou nejmodernějšími technologiemi, tedy dotykovou obrazovkou a tablety. Realizátorem projektu, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce, je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Vybraným školám daly k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pedagogická fakulta nabízí nekvalifikovaným učitelům řadu možností, jak si doplnit vzdělání

· 0 komentářů

Nekvalifikovaní učitelé ze základních a středních škol mají kvůli změně zákona povinnost doplnit si svou způsobilost. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vyšla vstříc požadavku ministra školství Marcela Chládka a přijala 52 učitelů z praxe k doplňujícímu vzdělání. Studovat budou obory zaměřené na předškolní pedagogiku, speciální pedagogiku, učitelství pro 1. stupeň a učitelství pro 2. stupeň a střední školy, zejména pro cizí jazyky. Těm zájemcům, které fakulta nepřijala, nabízí řadu studijních programů z celoživotního vzdělávání.

Čeští studenti se svými vědomostmi opět zazářili

· 0 komentářů

Po letošním květnovém mimořádném úspěchu studentů v kalifornském Los Angeles na soutěži INTEL ISEF si čeští studenti svůj úspěch zopakovali! Tentokrát na soutěži mladých vědců EUCYS ve Varšavě. Sice to zpočátku vypadalo, že naši mladí badatelé jsou se svými projekty trochu mimo hlavní zájem porotců a účastníků a jen těžko budou konkurovat všem těm pohybujícím se robotům a lesklým obrazovkám. Nakonec všechny tři projekty získaly výborné ocenění.

Poslanci odsoudili tisíce míst pro děti k zániku

· 0 komentářů

Sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon o dětských skupinách v původním znění likvidujícím lesní školky. Všichni, kdo dosud pravidelně pečují o malé děti, se musí do roka povinně přizpůsobit parametrům zákona, jinak jim hrozí sankce a zákaz provozu. Přizpůsobit se zákonu však pro stovky organizací není možné. Poslanci tak odhlasovali zrušení tisíců existujících míst pro děti. Hlasy 14 000 občanů zákonodárci ignorovali.

Přečtěte si: Při čtení z papíru si prý zapamatujete víc, než když čtete z digitálu. Opravdu?

· 0 komentářů

Další studie tvrdí, že čtení v digitální podobě přináší horší výsledky než čtení z papíru. Pokud se na vše podíváte blíže, tak jednoznačné to rozhodně není.

Zapojte se do soutěže Příběhy 20. století!

· 0 komentářů

Vzhledem k zájmu veřejnosti a žádostem dalších zájemců o účast v soutěži byla uzávěrka posunuta až na 20. říjen 2014.

Infografika: Deset znaků technologicky zdatného učitele

· 6 komentářů

Portál eLearning nabízí infografiku, která uvádí deset znaků technologicky zdatného učitele:

  1. vaši žáci čtou váš blog, vědí, že se tam dozvědí leccos užitečného, 
  2. vaše skutečné další vzdělávání probíhá online s využitím sociálních médií, 
  3. máte vytvořenu osobní/profesionální vzdělávací síť (PLN – personal learning network), jejímž prostřednictvím jste spojeni s kolegy, mentory a dalšími odborníky, od kterých se můžete něco dozvědět, 
  4. sdílíte vlastní zážitky na síti se vzdálenými kolegy ve formě fotografií, videí apod., 
  5. váš týdenní program zahrnuje účast na chatování na Twitteru a sledování novinek, 
  6. v létě se účastníte odborných konferencí a seminářů, 
  7. znáte jazyk vzdělávacích technologií a víte, co se skrývá pod výrazy a zkratkami jako např. BYOD, PLN, 1:1, kombinované formy výuky, 
  8. v případě potřeby se obracíte na kolegy z jiných zemí, kteří mohou zodpovědět vaši otázku, 
  9. jste digitálním občanem, který zná pravidla netikety a snaží se být užitečným členem online komunity, 
  10. stále se snažíte poznávat něco nového v oblasti vzdělávacích technologií, zkoušet nové produkty a možnosti a sám něco vymýšlet. 

Nejste tak chytří, jak si myslíte

· 1 komentářů

Klamou vás média, politici a ze všeho nejvíc vlastní mozek

Čím víc se dozvídáme o mozku, tím horší zprávy z toho pro lidskou hrdost plynou. Když se rozhodujete, který mobilní telefon koupit nebo kterému politikovi důvěřovat, a myslíte si, že jsou vaše rozhodnutí racionální, pak máme pro vás dost špatnou zprávu – nejste tak chytří. Naše chování, naše pozornost, paměť i duševní výkon se dají změnit několika slovy, anebo šálkem horkého nápoje. Pokusy s primingem dokázaly, jak křehký nástroj je mozek. Autor knihy Nejste tak chytří, jak si myslíte představuje 48 způsobů, kterými nás může vlastní mozek zmást. Lze je rozdělit do tří hlavních oblastí: kognitivní zkreslení, heuristické a logické klamy.

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jaká jsou rizika jednotných přijímacích zkoušek na střední školy

· 0 komentářů

Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal dne 18. září 2014. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Potřebujeme jednotné přijímací zkoušky? Proč? Jaká rizika nese jejich zavedení? V čem to pomůže základním školám a v čem středním? Jak to (ne)pomůže samotným žákům? Jak má být přechod žáků ze základních na střední školy realizován? Proč byl zvolen právě tento model?

Co si myslí o jednotných přijímačkách ředitelé středních škol

· 10 komentářů

Nabízíme obrazový a zvukový záznam kulatého stolu SKAV a EDUin, který se věnoval záměru ministra školství zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy. V rámci debaty, jíž se účastnili především ředitelky a ředitelé středních škol, padly argumenty podporující jednotné přijímačky i ty, které vysvětlují, proč jejich zavedení spíše zhorší kvalitu vzdělávání. EDUin tyto argumenty shrnuje a předkládá je pro startující debatu o smyslu projektu, která během podzimu velmi pravděpodobně proběhne jak mezi odbornou veřejností, tak v médiích.

Michal Nosek: Kdy začít děti učit s internetem? Podle 85 % rodičů nejpozději v 1. třídě

· 3 komentářů

Internet je dnes médium, se kterým rodiče dětí ve věku 2-12 let vyrostli. Často si pamatují vytáčené připojení a levnější tarify po osmé hodině večerní. Poslední průzkum realizovaný přes Seznam.cz Výzkumník se zajímal o to, kdy mladí rodiče ukazují svým dětem poprvé internet a co na něm děti učí. Podle 85 % dotázaných by se děti měly seznámit s internetem nejpozději v 1. třídě.

Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie projektu CENTRES

· 0 komentářů

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools). Je spolufinancovaný evropským programem celoživotního učení a jeho hlavním koordinátorem je British Council. V České republice odpovídá za projektovou realizaci Národní ústav pro vzdělávání.

Podpora vícejazyčnosti v českých školách

· 0 komentářů

Na III. mezinárodní konferenci zaměřené na podporu výuky dalších cizích jazyků ve školách v České republice se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze sešli zástupci kulturních a vzdělávacích institucí z USA, Belgie, Francie, Německa, Slovenska, Turecka, Polska a hostitelské České republiky. Konferenci zahájili náměstek ministra pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc, ředitelka Národního institutu pro dalšího vzdělávání Helena Plitzová a Otto Pacholík, vedoucí českého překladatelského odboru Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise.

Články dle data

Computer Press - knižní novinky

Učitelské listy

Školní.TV

Komentáře

Fórum České školy

MŠMT.CZ

EDUkalendář

Test hlasovacích služeb

Jak se vám líbí Česká škola (známkujte jako ve škole)?
  
pollcode.com free polls 
Líbí se vám Česká škola (známkujte jako ve škole)?
1
2
3
4
5

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.


Šéfredaktor: Jan Wagner

Technický kontakt: J4W s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webu

České školství