Jan Wagner: Otázky pro Pavla Zeleného, ředitele CERMAT, 3. část

středa 10. března 2010 ·

Další otázky se týkají konkrétních nákladů na jednotlivá dílčí řešení.

Dostal jsem přehled veřejných zakázek CERMAT na různé dodávky pro přípravu nové maturity. Kromě jiného tam je 211 milionů na bezpečnou tiskárnu a 40 milionů na rekonstrukci prostor. Nebudou ty drahé stroje po většinu roku zbytečně stát? Nešlo tiskové služby objednat externě?

Nejprve k danému číslu 211 mil. Kč. V žádném případě nejde o jednorázové náklady. Jednorázovým nákladem je pouze vybudování tiskových produkčních technologií, automatizovaných kompletačních linek a balících technologií tzv. tiskového produkčního a kompletačního centra (TPKC), které představuje částku cca 60 milionů korun. Zbývající částku tvoří kompletní materiálové a servisní náklady (SLA) na výrobu, kompletaci a balení veškeré zkušební dokumentace pro maturitní zkoušku na období následujících 4 let, které budou realizovány na základě reálných výkonů TPKC v letech 2010-2013. Jinými slovy částka 211 milionů se skládá z 60+151 milionů korun, kde 151 mil. Kč jsou náklady rozložené do následujících 4 let.

Částka 40 mil. Kč navíc souvisí s tiskovým produkčním centrem jen částečně. Jedná se o rekonstrukci celkem 7podlažního objektu, kde TPKC představuje pouze 1 patro, zbylých 6 pater je určeno pro 4 přímo řízené organizace resortu (mj. VÚP, NIDV, ADV), které nyní sídlí v pronajatých objektech. Důvodem, proč se částka za rekonstrukci objektu objevuje v položkách CERMATu, je to, že ministerstvo určilo objekt do správy naší organizace.

Ještě k realizaci výroby, kompletace a balení zkušební dokumentace pro zkoušky společné části maturitní zkoušky interními prostředky Centra (tedy nikoli bylo rozhodnuto MŠMT na základě návrhu CERMAT v roce 2008. Veřejná zakázka na dodavatele technologií TPKC a servisně materiálové podpory výroby zkušební dokumentace do roku 2013 proběhla v roce 2008 a 2009 s tím, že smlouva s vítězným dodavatelem byla podepsána v březnu 2009):

CERMAT zvolil cestu výroby vlastními prostředky Centra, tedy nikoli dodavatelsky, zejména kvůli zajištění ochrany zkušebního tajemství v průběhu výroby (technologická i organizačně režimová bezpečnostní opatření)a nižší nákladům. Předběžným průzkumem trhu jsme si ověřili, že neexistuje dodavatel, který je schopen ve srovnatelné cenové relaci splnit bezpečnostní záruky a převzít rizika ochrany vyráběného obsahu. Prokázal to ostatně i pokus bývalého ředitele CERMATu realizovat veřejnou zakázku na zajištění výroby jedné sady zkušební dokumentace dodavatelskou cestou v roce 2009. Zadávací řízení bylo nakonec zrušeno.

Celoroční kapacita technologií TPKC bude pro účely maturitní zkoušky a účely související vytížena ve dvousměnném provozu z 65%. Zbývajících 35% kapacit je určeno pro další projekty Centra a samozřejmě pro potřeby resortu, resortních organizací a škol. Jde o technologie digitálního tisku, jejichž uplatnění je velmi široké. S ministerstvem jsme se už shodli na několika projektech, kterým může TPKC pomoci na svět. Namátkou lze jmenovat oblast vzdělávání učitelů, výrobu malonákladových učebnic a tak dále. V současné době technologie běží v druhé fázi ověřovacího provozu.

Několik zakázek za celkem 2,4 milionu bylo směřováno do výzkumu STEM/MARK. Zvláště diskusní fórum za půl milionu skončilo, pokud si vzpomínám, fiaskem. Nebyly to vyhozené peníze?

Výzkumná agentura STEM/MARK realizovala pro Centrum dva rozsáhlé výzkumy veřejného mínění k otázkám reformy maturitní zkoušky, zaměřené na všech klíčové cílové skupiny odborné i laické zainteresované veřejnosti. Kvalita dodávek i způsob jejich provedení byla na vynikající kvalitativní úrovni.

Součástí zakázek ale nebylo zmíněné diskusní fórum, tedy uplatnění metody analýzy řízené on-line diskuse. Tuto metodu nám dodavatel navrhl zrealizovat nad rámec předmětných zakázek a po dohodě s ním zajistil ověřovací provoz této metody zcela zdarma. Výsledky této metody nás nepřesvědčily, a proto obě strany od ostré realizace výzkumu upustily.

Na web pro nové maturity byly vypsány tři zakázky za celkem 2,7 milionu. Trochu mne zaskočilo 450 tisíc za analýza projektu internetových stránek dle zásad a pravidel přístupného webu. Opět, nebylo to příliš? (odpověď připravil vedoucí ICT CERMAT)

Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu o informace na téma státní maturity byla provedena analýza internetových stránek www.cermat.cz a www.novamaturita.cz. Analýzu prováděla firma VDI Meta, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Cílem analýzy bylo podrobné zhodnocení projektů internetových stránek www.cermat.cz a www.novamaturita.cz ve struktuře a členění dle nástrojů testování na platné standardy a dle testů tzv. reálné přístupnosti. Výstupem bylo pak zpracování závěrečné zprávy s doporučením změn a úprav stávajících projektů.

V potaz byly brány jak základní dokumenty konsorcia W3C (World Wide Web Consortium) v aktuálních verzích, tak i obecná pravidla tvorby webu a specifické požadavky na tvorbu webových stránek institucí veřejné správy, zejména s ohledem na zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novelizace (zákon č. 81/2006 Sb.), komentář MVČR k zákonu č. 365/2000 Sb., vyhlášku č. 64/2008 Sb. o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy a Metodický pokyn Ministerstva vnitra, stanovující formu vytváření, užívání, provoz a rozvoj informačních systémů, které zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem, umožňujícím dálkový přístup, mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Pro tvorbu komplexní analýzy byla zvolena dvojí metoda testování:

 1. porovnáním internetových prezentací s Pravidla přístupného webu, přičemž byly brány v potaz doporučené metodiky testování WGAC 2.0
 2. skupinou handicapovaných testérů z TyfloCentrum Brno, o. p. s. pro test na tzv. reálnou přístupnost
Metoda testování standardu spočívá v konfrontaci internetové prezentace s platnými standardy WCAG, stanovenými consorciem W3C, v úpravě platné dle zákonů České republiky (více část Popis současného stavu Pravidel přístupnosti, vysvětlení odlišností, terminologie), stanovení a popisu odlišností a vydání závěrečné zprávy.

Dále byla provedena validace zdrojových kódů nástrojem služby Markup Validation Service na stránkách konsorcia W3C a provedení vybraných uživatelských testů za použití Web Developer verze 1.1.8. pro prohlížeč Mozilla Firefox, některé za použití standardních nástrojů prohlížeče nebo operačního systému (např. vypnutí grafiky v prohlížeči, vypnutí aktivních prvků JavaScript, vypnutí kaskádových stylů, ověření kontrastu popředí a pozadí za pomocí nástroje Kontrast barev, zapnutí funkce Vysoký kontrast, změna velikosti písma a velikosti okna prohlížeče, navigace pomocí klávesnice aj.)

Testování na tzv. reálnou přístupnost přibližuje výsledek analýzy praxi. Při tomto druhu testování totiž není kladen důraz jen na technickou stránku věci, ale jsou brány v potaz i další skutečnosti, které mají na přístupnost konkrétní webové prezentace významný vliv, např. aktuální situace na poli asistivních technologií, požadavky handicapovaných uživatelů či charakter webu.

V analýze jsou proto zohledněny i konkrétní připomínky testérů s těžkým postižením zraku, kteří se na testování významně podíleli.

Zúčastnění zrakově postižení testéři jsou zkušenými uživateli asistivních technologií, řada z nich dlouhodobě působí jako lektoři náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC.

Podkladem pro vytvoření Analýzy projektů internetových stránek www.cermat.cz a www.novamaturita.cz dle zásad a pravidel přístupného webu byly následující dokumenty a internetové stránky:
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (příloha č. 1).
 • komentář Ministerstva vnitra k zákonu č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů „Co je a co není informační systém veřejné správy“ (příloha č. 2)
 • vyhláška č. 64/200 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (příloha č. 3)
 • metodický pokyn Ministerstvo vnitra k vyhlášce č. 64/2008 Sb. „Jak postupovat při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v oblasti informačních systémů veřejné správy“ (příloha č. 4)
 • Best Practise – Pravidla pro tvorbu přístupného webu (příloha č. 5)
 • Český překlad části metodiky WCAG 2.0 (příloha č. 6)
 • http://www.w3.org/2005/11/Translations/Lists/ListLang-cs.html – české překlady dokumentů W3C
 • dokument Understanding WCAG 2.0, obsahující detailní výklad pravidel a kontrolních kritérií, který je součástí metodiky WCAG 2.0, viz http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
 • dokument Techniques for WCAG 2.0, obsahující desítky technických postupů, jak naplnit požadavky na přístupnost webového obsahu dle WCAG 2.0, a zároveň popis typických prohřešků proti přístupnosti, viz http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
 • http://www.pristupnost.cz, citace vyznačena pomocí (1)
 • http://cs.wikipedia.org, citace vyznačena pomocí (2)
 • http://pristupnost.nawebu.cz/ - web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek, citace vyznačena pomocí (3)
 • http://www.pravidla-pristupnosti.cz/ - oficiální znění českých pravidel přístupného webu, citace vyznačena pomocí (4)
 • http://www.sons.cz/ - internetové stránky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 6:56  

Ježíšmarjá, kolik zastávek bude mít jízda tramvají s tímhle člověkem?
Školy bojují s nedostatkem peněz, ale v tomhle seriálu lítají miliony sem a tam jako koule u Hradce Králové.

BoBr řekl(a)...
10. března 2010 v 7:02  

Měl jsem včera sen, a v tom snu mohl každý žák dělat státní část maturity splněním předem obecně známého zadání s náhodně generovanou částí v libovolném čase za kontrolovaných podmínek - samozřejmě na počítači. Ten sen má jednu přednost. Tu zkoušku vůbec nemusí dělat všichni maturanti najednou. Má ovšem také velký nedostatek - nelze v něm utopit stovky milionů za papír!

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 7:17  

To je neskutečná mrhání peněz. Weby,které se dělají za desítky tisíc, dělá Cermat za stovky milionů. Neuvěřitelné.

ignorant řekl(a)...
10. března 2010 v 9:32  

a já si bláhově myslel, že po velké privatizaci už nebude z čeho "krást". Ony se nám ty korunky sypou do nějaké černé díry. Jsou však lidé, kteří je z té černé díry dokázali a jak vidím dokáží vyzvednout a převést na patřičná konta. Krize, nekrize - psi štěkají a karavana ( státní maturita ) jede dál.

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 14:22  

Ježíšmarjá, kolik zastávek bude mít jízda tramvají s tímhle člověkem?

Spíš to vypadá jako jízda na lochnesce v kočkolandu, kterou nikdo neumí vypnout :-)
http://www.pragueout.cz/UserFiles/lochneska.jpg

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.