Tomáš Feřtek: Pan ministr Dobeš

středa 30. června 2010 · 9 komentářů

Tak máme nového ministra školství. Josef Dobeš z Věci veřejných je ze tři možných kandidátů (Jan Vitula – TOP 09, Jiří Pospíšil – ODS) pravděpodobně tím nejméně vhodným řešením. Je sice povoláním psycholog, ale zatím příliš velkou míru empatie neprojevil. Ze všech dostupných informací vyplývá, že jeho přístup ke školství je technokratický a dočkáme se od něj spíše ještě většího tlaku na třídění a testování dětí už od prvního stupně základní školy.

Prázdniny na České škole

· 0 komentářů

Stejně jako většina učitelů a papírové pedagogické časopisy, i náš portál Česká škola si v následujících prázdninových týdnech dopřeje alespoň trochu odpočinku. Ale vzhledem k postupu projektu EU peníze školám a změně vedení ministerstva to bude nejen pro nás odpočinek oproti předchozím rokům jen krátký.

Přes prázdniny dokončíme naše redakční technologické resty: import archivu článků a doplnění dosud neobnovených částí: adresářů, archivů výukových objektů, modifikované verze KING a dalších.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČTENÁŘSKÝ ZÁJEM A PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

MŠMT: Do projektu EU peníze školám se již zapojilo 1500 škol

· 0 komentářů

Do projektu EU peníze školám , který mimopražským základním školám nabízí možnost získat s minimálními náklady a zanedbatelnou administrativou celkem 4,5 miliardy korun, se už přihlásilo 1500 škol a další přibývají.

Tomáš Janík: Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol

· 0 komentářů

Prezentace vedoucího výzkumného týmu doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph. D., M. Ed., z kulatého stolu na MŠMT 22. 6. 2010, na kterém pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze prezentovali výsledky první etapy rozsáhlého výzkumu „Kvalitní škola“.

Jana Hrubá: Pozdě, ale přece!

úterý 29. června 2010 · 3 komentářů

Na kulatém stole pořádaném 22. 6. 2010 Výzkumným ústavem pedagogickým v Zrcadlovém sále MŠMT byla představena první etapa výzkumu „Kvalitní škola“, který mapuje zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Vedoucí výzkumného týmu doc. Tomáš Janík prezentoval výsledky řízených rozhovorů uskutečněných na přelomu let 2009–2010 s koordinátory školních vzdělávacích programů na pilotních a partnerských gymnáziích.

Vojtěch Mrózek: NewtonDictate – ovládání počítačů hlasem

· 1 komentářů

„Texty v češtině lze vytvářet už pouze diktováním do mikrofonu. Tuto zprávu přivítali všichni, kdo nemají rádi "datlování". Alternativa k psaní na klávesnici již bezmála dva roky významně usnadňuje práci všem, kteří vytvářejí delší texty s pomocí NewtonDictate, nejvýkonnějšího systému pro rozpoznávání hlasu a přepis lidské řeči do textové podoby v češtině.“ (Tisková zpráva společnosti Intel)

Filmová a audiovizuální výchova jako nový předmět

· 4 komentářů

Od září 2010 se na základních školách a gymnáziích začne vyučovat Filmová a audiovizuální výchova. Jde o nový doplňující, tedy nepovinný vzdělávací obor, který vyšel z dílny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

Miroslav Melichar: Nová učebnice Úvod do obecné a anorganické chemie pro 8.ročník ZŠ

pondělí 28. června 2010 · 0 komentářů

 Na trh byla nedávno uvedena učebnice Chemie Úvod do obecné a anorganické  chemie pro 8.ročník základní školy autorů Macha, Plockové a Šibora z nakladatelství Nová škola. Tato učebnice má všechny předpoklady zaujmout pedagogickou veřejnost tím, že zdůrazňuje návaznost na RVP ZV, má moderní a kvalitní grafickou úpravu, nabízí spolupráci s interaktivní tabulí, lze jí doplnit pracovními sešity pro žáky a příručkou pro učitele. Přes všechny tyto klady má však celou řadu zásadních nedostatků.

Vladimíra Karlová: Soustředění se v éře internetu

· 0 komentářů

V minulém čísle časopisu Respekt v článku Na hladině autor Petr Kočí předkládá polemiku na téma „Soustředění se v éře internetu stává luxusním zbožím“. Autor se zamýšlí nad přínosem multitaskingu, tedy možností „překlikávat“ a pohybovat se ve větším množství otevřených oken a záložek, a to jak v počítači tak nyní i v mobilním telefonu. Obsah se sice vztahuje k pracovnímu a nikoliv školnímu prostředí, ale jsem přesvědčena, že tato problematika se dá zevšeobecnit.

Milena Pouchová: Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů

· 0 komentářů

Článek se zabývá projektovým vyučováním jakožto prostředkem vhodným k naplňování obecných vzdělávacích cílů a utváření klíčových kompetencí žáků základní školy.

5.-9. 7.: Letní škola artefiletiky 2010

· 0 komentářů

Účastníci jsou formou praktického, zážitkového a současně velmi osobního setkání seznámeni s reflektivně tvořivým přístupem k umění. Jsou konfrontováni se svou vlastní kreativitou. Současně se jim nabízí množství použitelných nápadů, návodů a zážitků. Program je založen na integraci hudby, výtvarného i dramatického umění, jako součásti lidského života a je pojat jako komplex praktických, zážitkových metod, které si účastníci mohou odnést do své praxe.

David Hawiger: EU peníze do škol - výběrové řízení - ICT
- e-Tržiště

pátek 25. června 2010 · 7 komentářů

V posledních dnech se na mne začínají obracet školy z mého okolí ohledně "přátelské" rady v rámci projektu EU peníze školám. Povětšinou si vystačíme přes chat, ale v těchto dnech se mi mírně uvolnily ruce a proto jsem s povděkem přijal možnost "osahat" si problematiku v terénu.

MŠMT: Ředitelé škol se připravují na výzvy nového tisíciletí

· 5 komentářů

V Praze proběhla evropská konference ke kvalitnímu a efektivnímu vedení škol ve 21. století.

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010

· 0 komentářů

MŠMT zveřejňuje přehled učebních plánů dobíhajících vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od školního roku 2010/11. Ve srovnání se školním rokem 2009/10 nedošlo v uvedených učebních plánech a v textu učebních osnov k žádným dalším změnám.

Sdělení MŠMT k přechodu žáků vyššího stupně víceletých gymnázií na výuku podle ŠVP

· 1 komentářů

MŠMT informuje ředitele gymnázií, jak postupovat při přechodu žáků 1. ročníků vyššího stupně víceletých gymnázií od 1. září 2010 na výuku dle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou (RVP G/GSP).

Prestižní titul Ekoškola letos získalo 5 škol z Prahy

· 0 komentářů

Žáci a učitelé 33 českých a moravských škol se od včerejška mohou pyšnit čerstvým titulem Ekoškola. V Senátu PČR ho včera převzali z rukou ministryně životního prostředí Rut Bízkové a jednatele společnosti Povident Financial Davida Vaňka. Prestižní titul je již pátým rokem udělován školám, které se nejaktivněji zapojí do hledání cesty, jak by jejich škola mohla být ekologičtější. Do mezinárodního programu Ekoškola je z celé České republiky zapojeno 222 škol, na celém světě se ho účastní přes 21 000 školních zařízení. V České republice je koordinátorem programu Sdružení Tereza a generálním partnerem společnost Provident Financial.

NIDV pokračuje v konferencích k inkluzivnímu vzdělávání i na svých krajských pracovištích

· 0 komentářů

Po celostátní konferenci k inkluzivnímu vzdělávání pro management škol a školských zařízení, která se konala v prostorách MŠMT ČR v květnu 2010, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) od října 2010 pokračuje v pořádání konferencí Proměny školy - inkluzivní vzdělávání na svých krajských pracovištích. V prvním pololetí školního roku 2010/2011 se uskuteční konference – v Budějovicích, Karlových Varech, Jihlavě, Brně, Praze, Olomouci, Ústí nad Labem a Hradci Králové. Další krajská pracoviště NIDV (Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Zlín) konference zorganizují ve druhé polovině školního roku 2010/2011.

Šárka Miková, Jiřina Stang: Typologie osobnosti u dětí. Využití ve výchově a vzdělávání

· 0 komentářů

Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem.

Daniel Poslušný: Doodletoo.com – online kreslení

čtvrtek 24. června 2010 · 0 komentářů

V průběhu své pedagogické praxe jsem měl možnost díky svým žákům objevit zajímavou internetovou aplikaci. Jmenuje Doodletoo a je doopravdy moc užitečná. Lze pomocí ní kreslit v mnoha uživatelích na online virtuální tabuli. Dá se použít i jako komunikační nástroj a ve volných chvílích také jako nástroj pro tvorbu vlastních obrázků.

Radka Kvačková: Za čas nebude strop školného potřeba

· 0 komentářů

Koaliční jednání napovídají, že školné na veřejných vysokých školách, o němž se diskutuje už víc než deset let, se může stát skutečností. Sociolog Petr Matějů, který se dlouhodobě zabývá systémy vysokoškolského vzdělávání, hovoří o nutnosti takového kroku už dlouho.

27.-28. 8.: letní škola - Etická výchova pro učitele ZŠ a SŠ

· 6 komentářů

V návaznosti na zavedení nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který byl s účinnosti od 1. září 2010 zaveden do výuky v základních školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro učitele letní vzdělávací akci, na které budou například seznámeni se základní metodologií Etické výchovy, s příklady dobré praxe, s aplikací Etické výchovy do vzdělávání ve škole, s výchovnými styly Etické výchovy atd. Vzdělávací akci z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádá Kabinet Etické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na tuto vstupní, úvodní, vzdělávací akci může navazovat ucelené další vzdělávání učitelů k problematice etické výchovy.

26.-27. 8.: letní škola moderních dějin v Ostravě

· 0 komentářů

Ústav pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3) ve spolupráci s o. s. PANT zvou učitele na letní školu moderních dějin, která se koná ve dnech 26. a 27. srpna 2010 v budově Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra Na Hradbách 27, Ostrava .

ČTK: Školští experti stran chtějí zachovat podporu soukromým školám

středa 23. června 2010 · 0 komentářů

Školští experti ODS, TOP 09 a Věcí veřejných nechtějí omezit podporu soukromým školám tak razantně, jak to chystá ministr financí Eduard Janota. Zástupci ODS naopak zvažují vyšší příspěvek pro soukromé školy, tak aby se více vyrovnala podpora státních a soukromých škol. Podle místopředsedy ODS Jiřího Pospíšila by to bylo "ideově správné", znamenalo by to ale další výdaje ze státního rozpočtu, což musí posoudit lídři stran.

David Hawiger: Pomůcka pro sestavení projektu EU peníze školám

· 0 komentářů

Projekt EU PES motá hlavu nejen managementu základek, ale i učitelům jako budoucím realizátorům a komerčním subjektům jako potenciálním dodavatelům potřebných zdrojů.

IT fitness 2010: Své IT znalosti si zdarma otestovalo téměř 30.000 Čechů

· 0 komentářů

Až do včerejší půlnoci si mohli Češi zdarma otestovat své počítačové znalosti a dovednosti. Test IT Fitness zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií nabídl široké veřejnosti na svých webových stránkách Dům zahraničních služeb (DZS) v rámci celoevropské kampaně za počítačovou gramotnost s názvem Evropský týden IT dovedností 2010 (European e-Skills Week 2010). Test si v období od 1. 3. do 21. 6. 2010 vyzkoušelo celkem 29 197 lidí s průměrným výsledkem 46 %.

Najdi se v Evropě! 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

· 0 komentářů

Letošní 3.ročník akce „Najdi se v Evropě!“ se konal k tématu Evropského roku 2010, kterým je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Spoluorganizátory akce byly instituce, které spravují evropské vzdělávací a kulturní programy – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), Česká národní agentura Mládež, Eurodesk, Česká kancelář programu Culture a Zastoupení Evropské komise v ČR. Záštitu nad akcí převzal primátor Pavel Bém.

Jaké jsou zkušenosti učitelů gymnázií se školskou reformou

· 6 komentářů

V úterý proběhl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve Velkém zrcadlovém sále kulatý stůl, na kterém pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze prezentovali výsledky první etapy rozsáhlého výzkumu „Kvalitní škola“.

ÚOHS: Tendr na přípravu státních maturit proběhl transparentně

· 2 komentářů

Veřejná zakázka za téměř 300 milionů korun na zajištění digitalizace a logistiky státních maturit v příštích pěti letech, kterou v únoru letošního roku vyhrála společnost Logica Czech Republic, proběhla transparentně a v souladu se zákonem. Vyplývá to z výsledků šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Stížnost senátora Marcela Chládka se tak ukázala jako neodůvodněná.

25. 6.: národní finále soutěže „Šampióni pro Afriku - přidej se do hry

úterý 22. června 2010 · 0 komentářů

V pátek 25. 6. 2010 proběhne v Salesiánském centru Dona Boska v Praze-Kobylisích národní finále soutěže netradičního projektu „Šampióni pro Afriku - přidej se do hry“. Do soutěže je přihlášeno 39 projektů žáků základních a středních škol nebo dětí z nízkoprahových klubů. Projekt Šampióni pro Afriku využívá mediálního ohlasu mistrovství světa ve fotbale v JAR, aby evropským dětem přiblížil život jejich vrstevníků v Africe. Kampaň je od prosince loňského roku realizována na školách nejen u nás, ale i v Německu, Polsku, Rakousku, Španělsku a Itálii a má za cíl zvýšit povědomí evropské mládeže o problémech rozvojových oblastí a vzbudit u ní zodpovědnost a zájem o jejich řešení.

Kam na Slovensku s dětmi i bez nich

· 0 komentářů

Na oblíbené Výlety s dětmi po České republice navazujeme titulem, který mapuje Slovensko. I zde najdete výběr těch nejlepších lokalit, které stojí za návštěvu, ať už cestujete s dětmi nebo bez nich. Hrady, muzea, aquaparky, zoo, botanické zahrady – vybere si každý. Zavedeme vás i do pohádek či do tajemného podzemí. Publikaci doplňují stovky ilustrací i fotografií, přehledná mapa, kontakty a informace o otvíracích dobách a výši vstupného, které vám pomohou naplánovat výlet přesně na míru.

Jana Hrubá: Budeme dobře učit všechny žáky?

· 0 komentářů

Já vím, že mnozí učitelé nemají rádi taková slova, jako je individualizace, integrace, nebo dokonce inkluze. Přesto je povinností naší profese se těmito otázkami vážně zabývat. Proč?

24.6.: přednáška Využití technologií Google ve škole v SPŠ Tábor

· 0 komentářů

Zveme vás na první akci táborského GUGu pod vedením Radka Šimka. Na přednášce Janka Wagnera se dozvíte, jak si mohou učitelé a žáci ulehčit práci, jak snadno spolupracovat online, jak užitečně publikovat na webu a co je nového v Dokumentech Google a balíčku Google Apps.

29. 6.: Diskuse Může blokování nežádoucího obsahu na internetu ochránit naše děti?

· 1 komentářů

Iuridicum Remedium, o.s. ve spolupráci s Informačním Centrem OSN v Praze srdečně zvou na veřejnou debatu věnovanou tématu blokování nežádoucího obsahu na internetu. Debata se uskuteční 29. června 2010, od 10 hodin v Informačním Centru OSN (knihovna), nám. Kinských 6, Praha 5.

Petr Naske: Učení pomocí her - workshop projektu IMAGINE

pondělí 21. června 2010 · 0 komentářů

V rámci projektu IMAGINE(Increasing Mainstreaming of Games In Learning Policies) proběhl dne 14. června v Praze workshop, které se účastnili partneři projektu i další zájemci. Za Jednotu školských informatiků a ve své roli učitele a ICT metodika na základní škole jsem vystoupil s příspěvkem  s tématem "ICT metodik na českých školách a využití digitálních her ve výuce" (prezentace je přílohou tohoto článku).

Bořivoj Brdička: Co má být náplní výuky, ale často není?

· 5 komentářů

S představou amerického profesora ze Stanfordu a experta na vzdělávací technologie Alana Novembera o Škole jako digitální vzdělávací farmě jsme se již měli možnost seznámit. Podobně jako Tony Wagner (viz 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera) je značně kritický k tomu, jak školy připravují žáky na život v 21. století. Ve své nedávné přednášce na konferenci FETC (Florida Educational Technology Conference) v Orlandu November svá doporučení vpravil do popisu 4 základních schopností, které mají školy učit, ale často neučí. Podívejme se na ně.

Den informatiky 2010 již zítra!

· 0 komentářů

Na zítřek je pro 2. stupeň základní školy připravena informatická soutěž pro zpestření závěru školního roku. Bude to soutěž podobná Bobříkovi informatiky, se stejnými pravidly a podobnými otázkami z informatiky a o použití počítačů.

Radek Mikuláš: Zaniklý svět Rychlých šípů

· 3 komentářů

Dříve šly děti po příchodu ze školy obvykle samy ven. Doba se však změnila a rodiče dnes řeší otázku, jak svým ratolestem zajistit dostatek pohybu. Dětem ale nehrozí jen obezita. Podstatné je, že přišly o možnost prozkoumávat svět bez dohledu dospělých.

Děti chrání životní prostředí a bojují o titul Ekoškola

· 0 komentářů

Mezinárodní tituly a vlajky „Ekoškola“ budou ve středu předány na půdě Senátu PČR zástupcům třiceti tří škol, které splnily náročná kritéria programu Ekoškola. Z nich 14 škol získá titul poprvé, ostatní svůj titul v letošním roce obhajovaly, některé školy poprvé a 5 škol dokonce již potřetí. V programu Ekoškola pracují školáci ve více než 200  školách v celé České republice. Snaží se spolu s pedagogy o ekologičtější provoz své školy. Hledají úspory energie, třídí a minimalizují odpad, pečují o zeleň v okolí školy a mnoho dalšího.

Tomáš Bouda: Výstupy ze základního školství u kulatého stolu v Ostravě

· 0 komentářů

Proč diskutovat právě u kulatého stolu? Protože tyto diskuze mají navozovat a udržovat rovnost zúčastněných: volbou témat, prostorem pro individuální aktivitu, svobodou názoru, vhodným umístěním akcí, absencí rozhodovacích pravomocí (kromě vyplývajících z nutnosti moderovat diskuzi); mají umožnit k aktuálním tématům se vyslovovat a navzájem poslouchat.

Jana Hrubá: Bude vedení škol strategickou prioritou i u nás?

pátek 18. června 2010 · 1 komentářů

3. 6. 2010 se v Praze konala zajímavá konference České školy a Evropa: Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století jako fórum pro výměnu názorů a zkušeností souvisejících s evropskou spoluprací ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020). Základní otázkou bylo, jak vytvořit ty nejlepší podmínky pro to, aby žáci a studenti mohli dosáhnout těch nejlepších výsledků.

VÚP: Mapování změn ve školství – výzkum kurikulární reformy

· 0 komentářů

Výzkumný ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydal výzkumnou zprávu „Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol“.

Prevence internetové kriminality - a dětské oběti v ČR. Názory dětí zazněly v Senátu

· 0 komentářů

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR zorganizovali odbornou konferenci o prevenci internetové kriminality pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové, JUDr. Miroslava Antla, místopředsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a RNDr. Igora Němce, předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů.

Oldřich Suchoradský: Aktivizující činnosti ve výuce matematiky

čtvrtek 17. června 2010 · 3 komentářů

Aktivizující činnosti ve vyučování umožňují učiteli motivovat žáky k efektivnější spolupráci. V článku shrnuji vlastní zkušenosti s použitím aktivit v matematice v základní škole, které jsem získal za 40 let své pedagogické dráhy, kdy jsem působil jako učitel matematiky na 2. stupni ZŠ. Poznal jsem, že k úspěšnému působení učitele nestačí obsah toho, co je učí, ale metody, které při výuce používá. Proto jsem permanentně hledal a postupně sám ověřil několik desítek aktivit. Popsal jsem je podrobně v příspěvcích, které jsou vystaveny ve Wiki.RVP.cz – ve Sborovně, v sekci Aktivity.

Kamil Melichárek: Reakce ČŠI na diskusi o elektronickém sběru dat o úrazech

· 13 komentářů

Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT Česká školní inspekce, reagoval na diskusi u článku ČŠI: Úrazy - základní informace a elektronický formulář.

Život je hledání

· 0 komentářů

Soubor studentských povídek, který vydal Nadační fond Festival spisovatelů Praha za podpory české pobočky společnosti Google.

Jana Vašťatková: O čem se zatím v souvislosti s autoevaluací nemluví

středa 16. června 2010 · 0 komentářů

Autoevaluace má potenciál pozitivně podporovat rozvoj školy. Bývá přirovnávána k zrcadlu: zrcadlením reality může pomoci udržet či rozvíjet kvalitu fungování určité školy.

Rešerše publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu z pohledu potřeb pedagogické praxe, výchovy a vzdělávání

· 0 komentářů

Národní pedagogická knihovna zpracovala rešerši publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu.

Frankenstein - Dvojjazyčná kniha

úterý 15. června 2010 · 0 komentářů

Román, ve kterém švýcarský vědec Victor Frankenstein stvořil oživením mrtvoly umělé monstrum, fascinuje lidi od roku 1818. Není jen strašidelným hororovým příběhem, při kterém čtenáři naskakuje husí kůže, ale i hlubší sondou, co vlastně věda přináší v moderní epoše lidstvu, zamyšlením nad smyslem života a úlohou citu v něm.

Karel Kaprálek: Základní školy praktické – mýty a realita

· 9 komentářů

O základních školách praktických, dříve zvláštních školách, se v poslední době v médiích hojně diskutuje i informuje. Bohužel většina informací je emociálně zabarvena a je zkreslena.

Jiří Šperl: Instalace Moodle

· 1 komentářů

Naše gymnázium - Karlínské gymnázium - je zvláštní tím, že zde vedle klasického čtyřletého vzdělávání běží i forma vzdělávání dálková. Proto začal být mezi kolegy zájem o nějakou formu e-learningové výuky. Materiály, které studenti získávají ke studiu, se zatím předávaly v různých formách. Přes tištěné podoby, kopie, přefocení pomocí mobilních telefonů, ukládání na nějaký společný email (často vytvořený samotným učitelem) nebo stahování z webových stránek zprovozněných za tímto účelem. Z těchto důvodů vyvstala potřeba nějakým způsobem panující informační „nepořádek“ sjednotit.

Václav Revenda: Moodle a jeho využití při výuce

· 0 komentářů

V první řadě je třeba připomenout obecně platné výhody výukového on-line prostředí, jímž Moodle bez pochyby je. Umožňuje prostřednictvím internetu přistupovat k výukovým materiálům a komunikovat se spolužáky i učitelem odkudkoliv, např. z domova. Žákům se tak velice ulehčuje práce a rozšiřují možnosti učení. Moodle je nástroj, s jehož pomocí lze celkem snadno zajistit pro současné technologie tolik typickou mobilitu žáků i učitelů. Komunikace, stejně jako ukládání nových materiálů, je v Moodlu možná kdykoli, a to i v případě, že se někdo z uživatelů nemůže výuky osobně zúčastnit.

Prováděcí dokument operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze k 9. 6. 2010)

· 0 komentářů

Dne 9. 6. 2010 byla Monitorovacím výborem OP VK schválena revidovaná podoba Prováděcího dokumentu OP VK.

Martin Šín: Gymnázium Jevíčko: S open source to jde lépe

· 1 komentářů

Gymnázium Jevíčko se rozhodlo vstoupit na neprobádanou půdu a vyzkoušet Linux a open source v praktické výuce. Po roce zkušebního používání Linuxu rozšiřuje jeho nasazení a je připraveno ukázat, že používání svobodného a otevřeného softwaru ve školství je nejen možné, ale oproti komerčním řešením přináší i řadu výhod. Studentům se Linux líbí, učitelé a rodiče jsou z toho trochu nesví. Na otázky nám odpověděli vyučující informatiky Mgr. Martin Raus, Bc. Martin Korbel a Ing. Ladislav Lór.

Pilotní vzdělávání o udržitelné dopravě je u konce. Auto*Mat ale pokračuje dál…

· 0 komentářů

Vliv dopravy na náš každodenní život a životní prostředí ve městě, to byla dvě hlavní témata pilotního vzdělávacího projektu, který provedla iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s vybranými základními školami v severních Čechách. Zábavná metodika, kterou vypracovala Jana Pírková z organizace Auto*Mat podle zahraničních vzorů, ukazuje dětem, jak se dívat na své město. Nové se dozvídali nejen žáci, ale i jejich učitelé, a to v rámci školení, jak metodiku používat. Aktivity Auto*Matu na poli vzdělávání tím ale teprve začínají. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí bude projekt pokračovat začleňováním vzdělávacích aktivit do výuky ve školách po celé České republice.

Kamil Ubr: Máme dost informací pro řízení kurikulární reformy v základním školství?

· 0 komentářů

Prezentace z kulatého stolu SKAV 20. 5. 2010 „Školství řízené daty. Co potřebujeme znát a neznáme. A jak se to dovíme?“

Jindřich Kitzberger: Školství řízené daty

pondělí 14. června 2010 · 0 komentářů

Prezentace z kulatého stolu SKAV 20. 5. 2010 „Školství řízené daty. Co potřebujeme znát a neznáme. A jak se to dovíme?“

David Hawiger: Alespoň základní informovanost učitelů v EU Peníze do škol je nezbytností

· 1 komentářů

Projekt EU Peníze do škol nabírá na obrátkách. Otázkou však je, zda jsou všechny skupiny budoucích realizátorů dostatečně informovány. Více či méně účelově jsem se pokoušel toto zjistit u "řadových" učitelů při neformálních rozhovorech z poslední doby, měl-li jsem k tomu příležitost. Informovanost byla převážně poměrně nízká a proto se pokusím co nejstručněji popsat základní parametry.

EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 13.

· 0 komentářů

Dalších tentokrát osmnáct otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!

Bořivoj Brdička: 7 základních kompetencí pro 21. století podle Wagnera

· 6 komentářů

Tony Wagner je již druhým profesorem působícím na Harvardu (konkrétně Harvard Graduate School of Education), jehož máme příležitost blíže poznat. Po Chrisu Dedem, který nám před časem vzkazoval, že v dnešním informacemi přesyceném světě musíme také umět zapomínat (Zapomeňte! vzkazuje Dede), se tentokrát podíváme na Wagnera jako na specialistu, jež je jedinečným způsobem schopný přesvědčovat o potřebě komplexní transformace školství.

Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

· 1 komentářů

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

· 0 komentářů

Platnost metodického dopisu je od 10. 6. 2010.

Jak je to s maturitní generálkou?

pátek 11. června 2010 · 5 komentářů

Měli jsme možnost hovořit s řadou ředitelů středních škol. Mezi nebylo málo těch, kteří se do maturitní generálky nepřihlásili se zdůvodněním, že si počkají, až bude jisté, že to není zbytečná práce. Podle propozic projektu maturitní generálky však termín pro přihlášení škol již dávno vypršel. Obrátili jsme se tedy na šéfa projektu maturitní generálky CERMATu, pana Jiřího Zíku, s několika otázkami.

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

· 0 komentářů

V poslední době se setkáváme se stále větším zájmem o dřeviny, tedy stromy a keře. Tento zájem je patrný zejména u okrasných rodů a druhů, kde úzce souvisí se snahou o dokonalejší a také pestřejší uspořádání veřejných i soukromých sadovnických úprav. Dřeviny mají také značný význam národohospodářský a biologicko-ekologický.

Česko-španělský odborný slovník, 1. a 2. díl

· 0 komentářů

Dvoudílný Česko-španělský odborný slovník je určen lidem s pokročilou znalostí španělského jazyka, především firemním a profesionálním překladatelům a tlumočníkům, případně lidem z univerzitního prostředí. Neobsahuje obecné výrazy uvedené v běžných česko-španělských slovnících.

Ondřej Klamt: eSkills IT Fitness Test v praxi

čtvrtek 10. června 2010 · 2 komentářů

IT Fitness Test uveřejněný na stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT v rámci letošní celo-evropské akce eSkills week je dobrým, volně přístupným a poměrně i objektivním nástrojem na ověření počítačových dovedností. Nápad otestovat „mé“ studenty 1. ročníků jedné nejmenované obchodní akademie v Praze se zrodil v rámci výuky na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

ČŠI: Úrazy - základní informace a elektronický formulář

· 6 komentářů

Od 1. 5. 2010 již bylo přijato 4 200 "elektronických" záznamů o úrazech (za celý loňský školní rok to bylo 35 000 klasických "papírových"), pracovníci helpdesku vyřešili 520 dotazů elektronicky a zhruba stejné množství telefonicky na téma elektronického sběru dat o úrazech.

18. 6.: Konference Inkluzivní vzdělávání není sci-fi

· 0 komentářů

Liga lidských práv pořádá ve spolupráci s MŠMT konferenci Inkluzivní vzdělávání není sci-fi, v rámci které proběhne slavnostní předávání Certifikátů Férová škola šesti oceněným školám a s tím spojená tisková konference.

NÚOV: Žáci učebních oborů právě skládají závěrečné zkoušky

· 0 komentářů

V průběhu června probíhají na všech školách s učebními obory závěrečné zkoušky. Většina z nich je letos uspořádá podle jednotného zadání. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.

Michael Zimmer: Tools for the 21st Century Teacher

· 0 komentářů

Zajímavá e-kniha o nástrojích pro učitele, která je k dispozici na úložišti issuu.com.

ČTK: Zastřelte si svého učitele, lákal e-mail žáky na paintball

středa 9. června 2010 · 1 komentářů

Ředitele brněnských základních škol zaskočil e-mail z paintballového klubu. Nabízí vyměnit návštěvu zoo či památky za adrenalinovou aktivitu a klub ho nadepsal "Zastřelte si svého učitele". Primátorův náměstek odpovědný za školství Daniel Rychnovský (KDU-ČSL) to dnes na tiskové konferenci označil za šokující v době, kdy se střílí na školách ve Spojených státech i Evropě. Martin Gretschmer z Paintball Clubu Brno dnes ČTK řekl, že výzvu učitelé dezinterpretovali. Nadpis e-mailu byl podle něj recese.

ČTK: Státní maturity v Rusku provázejí sebevraždy i skandály

· 1 komentářů

Série skandálů pronásleduje skládání jednotných státních zkoušek na středních školách v Rusku, kde představují obdobu státních maturit chystaných v Česku. Zpočátku se média rozepisovala o sebevraždách studentů, kteří tlak neunesli, vzápětí se pozornost přesunula k podvodům, s nimiž měly zkoušky skoncovat.

Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let - Jak krtek Barbora pomohl objevit poklad

· 0 komentářů

http://knihy.cpress.cz/KDV0018">Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní plynoucích z nedostatečné zrakové percepce. Knížka se věnuje rozlišení a pojmenování barev, odlišení tvarů prvků. V knize jsou zahrnuta cvičení z oblasti zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, rozlišení figury a pozadí, rovněž také cvičení k rozvoji očních pohybů.

21. -25. 6.: Týden dokumentárního filmu pro školy

· 0 komentářů

Na závěr školního roku připravuje program Jeden svět na školách pro žáky středních škol a vyšších ročníků základních škol „Týden dokumentárního filmu pro školy“. V týdnu od 21. do 25. června 2010 proběhnou v Praze a Brně projekce pěti dokumentárních filmů z projektu Příběhy bezpráví.

Ivan Kutil: Jak napsat týmovou práci bez jediného emailu

· 0 komentářů

Přinášíme vám audiovizuální záznam z přednášky Ivana Kutila a týmu VŠE.GUG.CZ. V devadesátiminutovém bloku byly představeny všechny důležité aspekty pohledu na nový přístup vytváření dokumentů s nástroji Webu 2.0.

ČTK: Ministerstvo chystá plán na regulaci počtu škol

úterý 8. června 2010 · 7 komentářů

Ministerstvo školství chystá plán, jak regulovat počty škol nebo naplněnost tříd. O rušení nebo slučování škol dosud rozhodují kraje a obce, ty se k tomu zatím příliš nemají. Podle mluvčí ministerstva Kateřiny Böhmové však dětí ve školách ubývá a úřad navíc bude muset v příštích letech šetřit. Ministerstvo si proto nechalo zpracovat analýzu financování škol, chce podle ní připravit konkrétní návrhy změn.

22. 6.: soutěž Den informatiky

· 0 komentářů

Na konec června je pro školy připravena informatická soutěž pro zpestření závěru školního roku. Bude to soutěž podobná Bobříkovi informatiky, se stejnými pravidly a podobnými otázkami z informatiky a o použití počítačů.

VÚP: Praktické školy se chystají učit podle svých školních vzdělávacích programů

· 1 komentářů

V září 2010 dostanou školy, které vzdělávají žáky s mentálním postižením, rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté. O dva roky později začnou tyto školy vyučovat podle svých vlastních školních vzdělávacích programů.

Vzdělávací projekt finanční gramotnosti pro žáky základních škol

· 0 komentářů

Společnost OVB Allfinanz v Liberci za účasti vrcholných představitelů statutárního města, v čele s primátorem Ing. Jiřím Kittnerem, představila vzdělávací projekt zaměřený na žáky základních škol. Projekt má bojovat s nízkou úrovní finanční gramotnosti české populace.

David Hawiger: Projektový školský informatik pracuje pro svůj region

pondělí 7. června 2010 · 6 komentářů

Tímto svým příspěvkem uzavírám trilogii úvah, která začala článkem Přichází zlaté časy pro informatika na základkách? a na to navázal článek Školský informatik projektovým manažerem. Tentokrát roztočím kolo myšlenek nad otázkou, jak zajistit pro základky informatika tam, kde není.

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

· 0 komentářů

Po prvním čísle, které informovalo o novém projektu, by redakce chtěla další čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě věnovat jednotlivým fázím autoevaluačního procesu. Jednotlivá čísla si můžete zakládat, takže by vám postupně měla vzniknout jakási metodická příručka. Druhé číslo bulletinu je zaměřeno na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma prolíná v různé podobě řadou příspěvků, ať už jsou to články odborné, nebo věnované zkušenostem škol a ředitelů.

Bořivoj Brdička: Zpráva SETDA o vývoji amerického školství

· 0 komentářů

Americké Sdružení vedoucích státních školských technologů (State Educational Technology Directors Association) publikovalo v dubnu zprávu shrnující výsledky na technologie zaměřené kapitoly (Title II-D) federálního projektu NCLB za školní rok 2008/9. NCLB byl iniciován ještě prezidentem Bushem. Obama ho zatím nezrušil, jen k němu přidal další mimořádnou finanční injekci v rámci plánu boje proti hospodářské krizi (American Recovery and Reinvestment Act), kde je pro letošek k dispozici navíc přes 600 mil. dolarů (viz Obamův stimul pro školy). Nový strategický plán již administrativa prezidenta Obamy připravuje (viz Nová radikální transformace amerického školství).

Martin Chvál: Chválozpěv

· 0 komentářů

Školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb.) byla českým školám poprvé v historii udělena povinnost realizovat vlastní hodnocení, zpracovávat zprávu o něm, vést ji jako povinnou dokumentaci školy a předkládat ji České školní inspekci. Tato skutečnost je na jednu stranu z vnějšku povinně vynucovanou změnou v práci škol, tedy z podstaty změnou nepříjemnou, na stranu druhou je jasným signálem a přiznáním, že kvalitu školy nejlépe znají ti, kteří o ni každodenně pečují.

RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

· 0 komentářů

Ministryně školství dne 25. května 2010 schválila dva rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání - Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá a uvolnila je k zahájení dvouletého období tvorby školních vzdělávacích programů. Výuku podle těchto programů zahájí praktické školy v 1. ročníku od 1. září 2012. Opatření ministryně školství pod č.j. 13 155/2010-28 včetně obou výše uváděných dokumentů naleznete na webových stránkách MŠMT a ve Věstníku MŠMT č. 7/2010.

24. 6.: diskusní fórum Přežijí učiliště rok 2020?

pátek 4. června 2010 · 6 komentářů

Zveme vás na diskusní fórum k otázkám učňovského školství. Z ekonomické krize povede cesta mimo jiné i přes dostatečně silný průmysl. Je to ale reálná cesta, když si firmy stěžují na nedostatek zkušených řemeslníků a kvalifikovaných dělníků? Co můžeme udělat pro to, aby „živit se rukama“ bylo zase zajímavé a lákavé? Potřebujeme vůbec učňáky, nemáme je zrušit? A jestliže nemáme, co s nimi můžeme udělat?

MŠMT: Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2010/2011

· 1 komentářů

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2010/2011.

17. 6.: Kulatý stů SKAV "Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?"

· 0 komentářů

SKAV, o. s. a SVP PedF UK Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 17. června v 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

5. 6.: Celorepublikový seminář o etické výchově

· 0 komentářů

Pořadatelem je občanské sdružení Etické fórum České republiky ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Spell a Picture

· 0 komentářů

Jednoduchá výuková online hra pro výuku angličtiny pro mateřské školy i první stupeň, která je vhodná i pro interaktivní tabule.

NÚOV: Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010

· 0 komentářů

Od podzimu 2008 se v české ekonomice projevuje celosvětová hospodářská krize, která měla dopad i na domácí trh práce. Počet pracovních míst v ekonomice se v důsledku recese výrazně snížil a rostla celková nezaměstnanost. To se projevilo i v nezaměstnanosti absolventů jednotlivých skupin oborů v dubnu a září 2009 a ještě vyšší byly počty nezaměstnaných absolventů v dubnu 2010 u všech skupin oborů (kromě několika s nízkým počtem absolventů).

Prevence HIV/AIDS mezi žáky a studenty na českých školách

· 0 komentářů

Česká společnost AIDS pomoc, o.s. si dovoluje oslovit všechny vedoucí pracovníky, pedagogy a pedagogické pracovníky působící na základních a středních školách a v dětských domovech a vyzvat je ke spolupráci na projektu „Prevence HIV/AIDS mezi žáky a studenty na českých školách“.

Kdo to je, co to je, jakpak se to jmenuje? Učíme se s předškoláky, pro děti od 3 do 6 let

čtvrtek 3. června 2010 · 0 komentářů

Milí rodiče!
Vaše děti poznávají svět.
V tom jim můžete pomoci vy – a tato knížka!
Co se v ní naučí?
Především logicky uvažovat, počítat, pozorovat, hledat, řadit do souvislostí.
Naučí se rýmovat, hledat opačná slova.
Naučí se shrnout pojmy, pracovat s homonymy.
Rozšíří si slovní zásobu.
Budou si rozvíjet fantazii, trénovat paměť.
Tuto knížku mohou (zcela nebo aspoň částečně) využít i rodiče postižených dětí.

Barevný svět Google – Miluji fotbal: Hlasujte o nejlepším svátečním logu

· 0 komentářů

Děti z České republiky navrhly do soutěže Barevný svět Google sváteční loga na téma Miluji fotbal. Nyní nastal čas, aby si Česko vybralo své nejlepší logo. Hlasovat můžete od 1. do 7. června.

David Hawiger: Školský informatik projektovým manažerem

· 31 komentářů

V článku Přichází zlaté časy pro informatika na základkách? jsem se snažil naznačit riziko, které je spojeno s úvahou, zda může být školský informatik v rámci projektu EU peníze školám "hybatelem" na škole. Zjednoduším-li to, informatik na základce (je-li tam vůbec) na to nemá čas a ani potřebné kompetence.

Škola21: ICT ve školách kvalitně

· 0 komentářů

Tým pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického spolupracuje s dalšími odborníky na vývoji on-line prostředí, v němž si školy budou moci zhodnotit, jak na tom která škola v začlenění ICT do života školy je, a jaké má další možnosti se zlepšovat. Tak, aby škola dosáhla na cíle, které si sama vytyčí. On-line aplikace bude zdarma k dispozici od října 2010.

Výstup z kulatého stolu "Školství řízené daty: Co potřebujeme znát a neznáme – a jak se to dozvíme?

· 0 komentářů

Výstup z květnového kulatého stolu SKAV na téma „Školství řízené daty: Co potřebujeme znát a neznáme – a jak se to dozvíme?“ v článku Jitky Gobyové.

ČŠI: Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

· 0 komentářů

Je „čtenářská gramotnost“ totéž, co „umět číst“? Anebo něco navíc? Něco úplně jiného? Odpověď se nevejde do dvou tří řádků, a tak Česká školní inspekce, pro kterou je čtenářská gramotnost jednou z priorit tohoto školního roku, připravila pro zájemce z řad učitelů a inspektorů obsáhlejší sborník - najdete ho v příloze a můžete si z něj libovolné části pro vlastní potřebu vyjmout nebo vytisknout. Nadto nabízíme možnost zprostředkování přímého kontaktu s autory – ti o vaši reakci rozhodně stojí. Ostatně i tak lze získat důkaz, jak na tom se čtenářskou gramotností jsme...

Ondřej Šteffl: 12 bodů pro české vzdělávání

· 2 komentářů

ODS, TOP09 a VV vytvoří 7 expertních skupin. Skupina 5. školství, věda, výzkum, kultura. Uvidíme, kdo v ní bude,... Ale z programů stran ve vzdělávání (souhrn zde) se nezdá, že by měly jasná východiska.

Peter Weis: ThinkQuest – motivujte žiakov a zapojte sa do súťaže!

· 0 komentářů

Využívanie projektov na podporu výuky umožňuje žiakom objavovať význam spolupráce pri riešení problémov reálneho sveta. Vyučovanie pomocou projektov podporuje vývoj schopností žiakov, ktoré sú od nich vyžadované v 21. storočí. Na základe toho vzdelávacia nadácia Oracle Education Foundation poskytuje výukovú platformu nazývanú ThinkQuest, ktorá umožňuje využívanie projektového vyučovania v školách na celom svete. Tento web funguje už od roku 1996 a každoročne usporadúva medzinárodné súťaže.

Ondřej Šteffl: Kočkopes státní maturity

středa 2. června 2010 · 1 komentářů

Debatám o státní maturitě se snažím vyhnout, ale marně. I přesto, že pozornost, která se tomuto tématu věnuje, mnohonásobně převyšuje jeho význam a že v českém školství jsou daleko důležitější témata.

5. 6.: seminář Etická výchova – prostředek mravního rozvoje žáků

· 0 komentářů

Seminář s názvem „Etická výchova – prostředek mravního rozvoje žáků“ je určen učitelům a ředitelům mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. Dále všem, které zajímá, kam se bude v českém školství ubírat mravní, sociální a osobnostní výchova žáků.

Jarmila Novotná a kol.: Pojetí CLIL a bilingvní výuky

· 0 komentářů

Příspěvek vymezuje formy bilingvního vzdělávání. Zabývá se výukou předmětů v cizím jazyce, bilingvní výukou a integrovanou výukou cizích jazyků s nejazykovými předměty, tj. Content and Language Integrated Learning, známého pod zkratkou CLIL. Načrtá i legislativní rámec těchto forem vzdělávání v České republice.

Country Report on ICT 2009/10

· 2 komentářů

European Schoolnet zveřejnil Czech Republic Country Report on ICT in Education 2009/2010. Do zpráv podávajích přehled o oblasti ICT ve vzdělávání se poprvé zapojila i Česká republika.

VÚP: Poslední možnost přihlásit se na oborové semináře

· 0 komentářů

Využijte poslední možnosti přihlásit se na červnové oborové semináře, které jsou určeny především pro gymnaziální učitele.

Zapojte svou školu do projektu věnovanému lidským právům RESPEKT NEBOLÍ

· 0 komentářů

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? Ano! A ani to moc nebolí! Důkazem je nový projekt Respekt nebolí, v němž vznikne unikátní metodika k výuce o lidských právech. Výukový materiál bude určen středoškolákům i jejich pedagogům a umožní jim osvojit si znalosti z koncepcí lidských práv a rovných příležitosti, ale získat i kompetence, díky nimž se budou moci snáze podílet na pozitivních změnách ve společnosti ve vztahu k dané problematice.

1. - 7. 8.: Letní škola Kritického myšlení na Křivoklátsku

· 0 komentářů

Občanské sdružení Kritické myšlení pořádá v tomto roce letní školu pro ty, kdo ještě neměli možnost se seznámit se základní nabídkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo mají pocit, že by potřebovali do pedagogiky kritického myšlení víc proniknout. Průvodkyněmi jim budou lektorky Anna Chocholová a Jarka Budíková, organizačně je podpoří Jiřina Homolová.

12. 6.: dílna Animace z jedné a druhé kapsy

· 0 komentářů

Chcete si vyzkoušet práci s profesionálním vybavením a dozvědět se zajímavosti ze světa filmových ateliérů? Pokud ano, tak právě pro vás Oblastní galerie v Liberci připravila dílnu „Animace z jedné a druhé kapsy“.

Eva Fruhwirtová: Mateřská centra pomáhají přeplněným školkám

· 0 komentářů

Mateřská centra v Královéhradeckém kraji, ale i v celé republice jsou alternativním řešením problémů s přeplněností mateřských školek. Rodiče často stojí před rozhodnutím, zda zůstat s dítětem doma, nebo jít do práce. Podle radního pro sociální oblast Miroslava Uchytila je navíc důležité, aby se děti i rodiče nestavěli do izolace vůči společnosti.

21. 6.: Najdi se v Evropě!

· 0 komentářů

DZS - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, NIDM – Česká národní agentura Mládež, Eurodesk, Česká kancelář programu Culture a Zastoupení Evropské komise v ČR pořádají oslavu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010  - NAJDI SE V EVROPĚ! 

Zapni Mozek a přijď k nám….

· 0 komentářů

Internet je plný zpravodajských serverů, které se soustřeďují na seriosní i neseriosní souhrn informací. Ne však tolik serverů se soustřeďuje na generaci studentů, kteří mají zájem o vyhledávání zajímavých a hlavně ověřených informací. Právě za tímto účelem vznikl projekt Zapni Mozek, který je stále častěji vyhledáván mezi studenty.

Indra Hildebrandt-Sochor: Co dělá dítě šťastným?

úterý 1. června 2010 · 0 komentářů

Když rodiče sní o budoucnosti, zcela určitě před sebou vždy vidí, jak jejich děti procházejí životem s úsměvem na tváři. Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly stále šťastné – ale dá se štěstí naučit? Nebo se člověk musí šťastným narodit? Co je to vlastně dětské štěstí?

17. 6.: Safer Internet Konference 2010

· 0 komentářů

Zveme vás na odbornou konferenci Národního Centra bezpečnějšího internetu - Safer Internet Konference 2010 (SIC 2010) - na téma Prevence internetové kriminality - a dětské oběti v ČR.

VÚP: E-learning pro učitele má první absolventy

· 0 komentářů

Metodický portál www.rvp.cz Výzkumného ústavu pedagogického v Praze je úspěšný v e-learningovém vzdělávání učitelů. V květnu skončily první dva běhy akreditovaných kurzů: Tvorba a realizace individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka a Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Další kurzy se chystají.

Martin Šín: Převod VHS kazety do počítače

· 0 komentářů

Kde by byla škola bez videa. Na kazetách je možno mít různé fyzikální nebo chemické pokusy, videa pro učitele cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu, češtiny, odborných předmětů a dalších. Stejně jako se dřív vybavovaly učebny videem a televizí, dnes se do nich dávají dataprojektory a počítače. Jak převést videokazetu do digitální podoby, na to se podíváme v následujícím článku.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.