EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 13.

pondělí 14. června 2010 ·

Dalších tentokrát osmnáct otázek a odpovědí k projektu EU peníze školám, součástí článku je i formulář pro další dotazy!

Jak je to se závaznými ukazeteli tj. limity počtu pedagogických pracovníků? Zvýším-li učitelce úvazek z 0,8 na 1,0 kde 0,2 bude tedy vyučovat hodiny povinného předmětu v rámci projektu, pak můžu překročit závazný ukazatel KÚ. Jak pak vykazovat výkaz P1 04?

Případné navýšení počtu ped. pracovníků musíte konzultovat s příslušným krajským úřadem. Kraje byly ministerstvem o projektu informovány a požádány o součinnost. Údaje v souvislosti s realizací projektu budete ve výkaze P1O4 vyplňovat do kolonky ESF.

V současné době máme v učebním plánu pro 6. ročník pouze 4 hodiny ČJ. Zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti hodláme dosáhnout přidáním jedné hodiny českého jazyka celé třídě. Je to možné v rámci šablony individualizace?

Ano, při dodržení minimální časové dotace.

Jak je to s udržitelností projektu? Platí u všech šablon, že je nutné udržet výstupy projektu po pět let, tedy po skončení projektu z běžného rozpočtu školy?

Ne. Udržitelnost v rámci oblasti podpory 1.4 není nastavena.

Naším cílem je ve všech vzdělávacích oblastech tak, jak jsou stanoveny v švp, vytvořit sady DUM. Každý vyučující vytvoří svou sadu 20 ks DUM. Chceme využít šablonu III/2, protože je finančně nejvýhodnější. Je to možné? Je na takto vytvořené materiály nějaký zvláštní požadavek? Opravdu stačí vytvořit např. pracovní list s křížovkou i v této šabloně?

Ano. Výstupy šablon jsou uvedeny v Příručce pro oblast podpory 1.4.

Jak by měla vypadat úprava švp, jestliže použité šablony budou III/2, I/3, II/3 a III/3 ? Co je potřeba do švp uvést?

V případě DVPP není třeba ŠVP upravovat. Vzdělávací materiály lze vytvářet pro předměty, které jsou uvedeny v ŠVP. V případě zařazení nového předmětu je potřeba toto uvést v příloze ŠVP.

Jak je to s limitem úvazků ped. pracovníků stanovených KÚ. V rámci projektu rozdělím vyučovací hodiny a zvýším tak počet hodin v úvazku pedagogům. To se ale v závěru projeví na zvýšení celkového limitu počtu ped. pracovníků organizace. Co s tím? Poruším tak závazný ukazatel KÚ. Budou toto KÚ tolerovat?

Případné navýšení počtu ped.  pracovníků musíte konzultovat s příslušným krajským úřadem. Kraje byly ministerstvem o projektu informovány a požádány o součinnost.

Prosím znovu o konkrétní odpověď: Jakým způsobem se bude projekt vyúčtovávat? Jednotlivě po šablonách (a pak je třeba dokládat náklady na každou šablonu zvlášť) anebo celkem za projekt a při splnění výstupů lze prostředky sdružovat? Doplňuji: v případě, že všechny výstupy budou naplněny 100%. Jde o způsob vyúčtování poskytnutých prostředků.

Důležité je naplnění výstupů z jednotlivých šablon. Těmi jsou odučená vyučovací hodina zaznamenaná v třídní knize, výukové materiály nebo certifikát o absolvování DVPP. Finanční prostředky můžete využít napříč všemi šablonami.

Lze použít pro tvorbu výukových materiálů pro hudební či výtvarnou výchovu některou z nabízených šablon?

Ano, nejvhodnější je šablona III/2 nebo I/2.

Budou při realizaci a vyúčtování projektu platit i všechna ustanovení uvedená v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK a zásady uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK?

Pro příjemce oblasti podpory 1.4 je závazná Příručka pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4, znění Výzvy a v případě schválení projektové žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Je pro projekt založený na šablonách někde uveden seznam tzv. způsobilých výdajů?

Doporučuji prostudovat si Příručku pro oblast podpory 1.4. O způsobilých výdajích pojednává kapitola 7.5.1.

V tisku bylo představiteli MŠMT prezentováno, že se nebude kontrolovat, co bude pořízeno za peníze z projektu, že jde o projekt založený na důvěře. Na čem se zakládají tato prohlášení? Sdílí tento názor také příslušné orgány EU, které většinu těchto veřejných prostředků poskytují? Jakou má škola záruku, že se při politických či personálních změnách na ministerstvu, nezmění nazírání představitelů MŠMT na tento problém? Jak je to potom s povinností financovat z projektu pouze tzv.způsobilé výdaje? Jak bude naplněna podmínka, že výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné?

Je pravdou, že účetní doklady nebudou předmětem kontroly ze strany MŠMT. Kontrola např. z FÚ nebo ČŠI, či zřizovatele však může tyto doklady kontrolovat v rámci kontroly účetnictví celé organizace. Proto je nezbytné dodržovat platné právní předpisy a vnitřní směrnice organizace. Finanční prostředky nelze použít na investiční výdaje.

Platí pro tento projekt ustanovení, že celkový podíl výdajů na zařízení může činit nejvýše 25% finančních prostředků z projektu, nákup služeb 49% a náklady na přímou podporu jednotlivců nejvýše 20%?

Ne.

Prosím, o vysvětlení pojmů: vzdělávací oblast a tematická oblast.

Pojem vzdělávací oblast vychází z RVP. Pojem tematická oblast se vyskytuje v rámci šablony III/2. V tomto případě lze vytvořit 3 sady vzdělávacích materiálů ze 3 vzdělávacích oborů, nebo jako 3 témata ze vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů.

Jsme církevní škola, která má zřizovatele biskupství. Co mámy vyplnit v Benefitu v záložce zřizovatel (pole- typ zřizovatele), když v nabídce je pouze obec a kraj?

Do kolonky nebudete vyplňovat žádné údaje.

Ráda bych na naší malotřídní škole začala co nejdříve, ale počet dětí nám v září 2010 stoupne z 26 na 30. Což přináší nezanedbatelných téměř 20.000,-Kč. Na druhé straně mám obavy, jestli nebude "pozdě" začít v lednu 2011. Mohu se spolehnout, že průběh projektu bude stabilní a neskončí hned po začátku?

S podáním žádosti spěchat nemusíte. Výzva je průběžná, ukončena bude 20.12.2012.

Musí být v žádosti Benefit7 uvedeni v osobách žadatele všichni učitelé, kterých se bude projekt týkat?

Ne, uvádí se pouze statutární zástupce a popřípadě kontaktní osoba.

Šablona I/2, IV/2 - lze za vzdělávací materiál považovat také, např. pracovní list určený pro samostatnou práci žáků, ale bez pomoci počítače?

Ano.

Monitorovací kód 06.43.10: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů je v podstatě počet sad v dané šabloně?

Ano.

Je nutné z peněz šablony platit zaměstnance, který činnost bude vykonávat (dělená hodina)? Nebo je možné použít celou sumu na nákup techniky a pomůcek?

Odměny pedagogům jsou plně v kompetenci ředitele školy.Odkazy:
Kontaktní adresa MŠMT pro dotazy esf@msmt.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.