Kamil Melichárek: Reakce ČŠI na diskusi o elektronickém sběru dat o úrazech

čtvrtek 17. června 2010 ·

Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT Česká školní inspekce, reagoval na diskusi u článku ČŠI: Úrazy - základní informace a elektronický formulář.

1. Elektronický podpis není žádný modní výstřelek, ale naprosto standardní, v legislativě zakotvený, podporovaný a bezpečný (na rozdíl od jiných způsobů ověření) a bežně používaný nástroj...možná zejména mimo oblast školství, ale netuším, proč bychom tu měli být ještě více pozadu. I tak ale stejný el. podpis a stejnou formulářovou technologii již používá řada škol pro komunikaci s bankami, ČSSZ a FÚ.

2. Cena el. podpisu je 190 Kč za rok. Ta nesmírně drahá "investice" v něj se vrací dříve než s 10. zásilkou úrazů pro ČŠI, příkazů do banky, přiznání pro FÚ nebo ČSSZ a tento podpis bude zcela jistě dalším přínosem pro školy (vedoucím k omezení byrokracie), pokud ČŠI začne sbírat za použití stejné technologie data běžně pořizovaná přímo ve škole během inspekční činnosti, nově před ní, tak aby tato samotná činnost mohla být zkrácena a personál školy byl méně zatížen.

ČŠI přijímá i záznamy opatřené el. podpisem zřizovatele školy. Zejména malým školám tak náklady na el. podpis vůbec nevznikají.

3. Datovou schránku nepoužívá cca 30 % škol, 10 % má el. spis. službu. Výklad legislativy o povinnosti škol mít datovou schránku není jednoznačný, tzn. ne všechny školy mají tu povinnost. Technologie datové schránky je vhodná pro doručení el. písemností (dokumentů), hůř (téměř vůbec) už pro el. formuláře sloužící k el. sběru dat přímo do informačních systémů, kde jsou data dále vyhodnocována.

4. Pokud pominu poněkud nevhodnou možnost provozovat sběr pomocí dat. schránky (viz výše), jediným dalším řešením je webový systém s přihlašováním na jméno a heslo. Cena takového systému s požadovanou robustností je v řádu milionů Kč pro vývoj a implementaci, dále pak v řádu statisíců pro roční údržbu. Takový systém funguje zpravidla pouze online a nelze zamezit riziku prozrazení přístupových údajů (a následné irelevanci dat). Vývoj, nasazení a testování trvá několik měsíců až klidně i rok.

Na závěr základní fakta...

Vyhláška vstoupila v platnost 26. 2. 2010. "Technologická" účinnost od 1. 5. 2010 dala pouhé 2 měsíce pro přípravu řešení (včetně realizace výběrového řízení na dodavatele) ČŠI pro tento projekt obdržela 0 Kč. I tak jsem ale přesvědčen, že zvolené "levné" a "rychlé" řešení je otevřené, univerzální a nejlépe vhodné. Chápeme rozezlení některých ředitelů (zejména díky problémům na některých pobočkách pošty) a velmi nás mrzí. Jakékoliv další problémy se snažíme eliminovat na našem helpdesku.

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
17. června 2010 v 13:26  

Pane ředitel - jistě jen náhodou - pominul jednu zásadní připomínku. Školy, které mají databázi úrazů vedenou elektronicky, jsou trestány za přílišnou aktivitu tím, že data do inspekčního formuláře nelze importovat, takže školní bezpečák jako debil nejprve zadá data do školní databáze a pak je ručně přepíše do formuláře pro ČŠI. Pane řediteli, děkujeme, vaše levné řešení je bohužel zcela naprd. :/

Anonymní řekl(a)...
17. června 2010 v 13:54  

Že se formulář změnil (bez ohledu na to, že je nyní ještě ke všemu elektronický), je důsledek tlaku mnoha stran a organizací, které data z něj dál používají. Připomínám, že se změnil poprvé za 5 let a mimo jiné také proto, že odpadla povinnost daná jinou vyhláškou - posílat souhrnná data o úrazech ÚIV. I proto bylo některé položky třeba doplnit.

Jinak pokud disponujete nějakým komerčním SW, který problematiku úrazů řeší, je na výrobci tohoto SW, jak změnu legislativy zohlední...podobně jako v oblasti účetních, mzdových, personálních a jiným informačních systémů modelujících něco, co je upraveno legislativou. ČŠI je připravena umožnit import dat z jiných systémů, pokud o to jejich výrobci budou mít zájem (který zatím neměli). Rozhodně ale státní orgán nebude přizpůsobovat své technologie komerčním produktům, které ani nemůže znát všechny (jejich horší či lepší každopádně však různé technologie už vůbec ne). Můžu Vás ujistit, že to je naprosto běžné i mimo oblast školství a ČR.
Závěrem si, ačkoliv proti Vám mám nevýhodu a nemůžu si jen tak napsat cokoliv a cítit se potom jako hrdina, neodpustím jednu nápovědu...vyhlášku nevydala ta ošklivá, zlá a hloupá ČŠI. Zkuste si to prověřit.
Kamil Melichárek

Anonymní řekl(a)...
17. června 2010 v 17:36  

Pane řediteli, nečtete pozorně. Kolega přede mnou mluvil o tom, že nejde importovat do vašeho formuláře. Rozhodně ČŠI nemusí „přizpůsobovat své technologie komerčním produktům“, ale pokud neumožní ani primitivní import např. z XML či CSV, pak ani sebelepší komerční produkt s exportem do čehokoliv nebude mít úspěch.

Luděk Blaha řekl(a)...
17. června 2010 v 18:20  

Buďme rádi, že se nemusí posílat po dvou kopiích vytištěné excelovské tabulky ještě hasičům, památkářům a odboru cestovního ruchu.

Anonymní řekl(a)...
17. června 2010 v 22:05  

Import pomocí XML samozřejmě teoreticky možný je. Nikoliv však do el. formuláře, ale přímo do informačního systému ČŠI, což je myslím pochopitelné. Platí ale, že na jakoukoliv integraci dvou systémů je nutná spolupráce obou stran vývoje...a to je kámen úrazu, nikdo o ni nejeví zájem.
Uvědomme si také, že tato konkrétní úloha není triviálním přenosem jednoduchých dat jen tak odněkud někam...zvláště pokud má být automatická a bezobslužná. Zejména díky procesu autentifikace, aktualizace (dle vyhlášky) a různým dalším omezením, která aplikačně zajišťuje právě el. formulář samotný, nelze jen tak vytvořit a otevřít komunikační rozhraní pro kohokoliv, kdo se právě sám rozhodnul, že vytvořil správnou a funkční pomocnou aplikaci pro školy dle platné legislativy.
Databáze úrazů je v podstatě státním rejstříkem s cca 35.000 záznamů ročně.
Kamil Melichárek

poste.restante řekl(a)...
18. června 2010 v 8:32  

Zkusme to ještě jednou.
Řeč není o přihlašování a přímém vstupu do databáze ČŠI, ale o prachobyčejném importu dat do formuláře ČŠI. Tedy o exportu dat ze systému školy v nějakém standardním formátu dat, který se běžně k tomuto účelu používá - již zmiňovaný XML, CSV, nebo třeba památný DBF, či aspoň TXT.

Soubor odeslaný ve stanoveném formátu a třeba i autorizovaný elektronickým podpisem si pak může ČŠI importovat. (Pokud je vybaveno příslušnými kompetencemi.)

Doporučuji pro inspiraci třeba systém předávání dat z ordinací praktických lékařů zdravotním pojišťovnám, kde jde taktéž o velmi citlivá data. Funguje to tam již mnoho let.

P.S.: Kolego Blaho, souhlasím, buďme rádi.
Pamatuji dobu ne tak dávnou, kdy nejmenované ministerstvo vyžadovalo zasílání vytištěných excelovských tabulek faxem a v Praze se několik pracovnic zabývalo jejich luštěním, přepisováním do jejich systému a telefonickému dožadování se čitelnějších kopií..

Anonymní řekl(a)...
18. června 2010 v 10:54  

Já jsem Vám rozuměl...i to co ale navrhujete vyžaduje spolupráci s výrobcem systému. Zkuste si představit, že jeden z mnoha takových uvolní svou aplikaci s chybou, která způsobí to, že data z Vašeho formuláře se nepřenesou korektně, např. dojde k prohození políček...nebo se formulář vyhlášky mírně změní a výrobce nezareaguje včas. Jak se Vám bude líbit vše přepisovat? Umíte odhadnout náklady na straně ČŠI k odhalení takové chyby a identifikaci všech chybných z několika tisíc záznamů celkově a následnému obeslání všech odesílatelů?
Nebojte, celý systém rozhodně nenavrhovala skupina amatérských nadšenců a ve světě IT existují jistá pravidla, zásady a politiky pro tvorbu a integraci robustních systémů. A ne všechno, co na doma stačí, je použitelné na jiné úrovni.

I proto je vhodnější uvažovat import přímo do IS ČŠI, kde lze celý interface zajistit jistou aplikační logikou a validací dat na vstupu a hlavně uvolňovat tento přístup prověřeným a důkladně otestovaným (z pohledu správnosti importu) producentům SW pro školy. Nemám zde jinou příležitost to důkladněji vysvětlit, omlouvám se, ale k tomuto tématu je to ode mě poslední reakce.
Kamil Melichárek

poste.restante řekl(a)...
18. června 2010 v 12:22  

I když odpověď neočekávám, přesto spíše pro čtenáře článku a diskuse musím doplnit:

Nemáte pravdu.
V systémech, které jsou z podstaty činnosti charakteru off-line se běžně postupuje tak, že příjemce dat (nebo autorita, odpovědná za jejich správnost) stanoví a zveřejní jejich formát, způsob ověření (validace) a potvrzení původu (autorizace).
Je tedy na výrobcích SW na straně odesílatele dat, aby se těmto podmínkám přizpůsobili.

(V oblasti ekonomického SW je běžné, že SW firmy spolupracují s předkladateli zákonů a začínají pracovat na změnách se záměrem začlenit je do plánovaných aktualizací, často ještě před přijetím příslušného zákona. (Jinak by to při soudnosti zákonodárců třeba nemuseli stihnout.) U tvůrců SW pro školství takovou pružnost nepředpokládám, ale přesto - je to prostě jejich problém, nikoliv ČŠI, či MŠMT.)

Import dat pak pouze zkontroluje formální správnost, autenticitu a detekovatelné chyby (- např. nesoulad pohlaví a rodného čísla, kontrola na číselníky a pod.)
Pokud ověřovacímu algoritmu importovaná data nevyhoví, nejsou akceptována ke zpracování a odesílatel je informován o chybě.

Opakuji. Zkuste se inspirovat u zdravotních pojišťoven - je to, koneckonců, podobná problematika a jde tam přitom o nemalé peníze, nikoliv pouze, s trochou nadsázky, "o statistiku" jako ve Vašem případě.

Anonymní řekl(a)...
18. června 2010 v 15:17  

Naprosto jste potvrdil, že si vlastně rozumíme. Vy jen nevidíte, co je v pozadí komponent tohoto systému a já Vám to tu bohužel nenakreslím a neukážu...i když by mě to možná bavilo.
Děkuji za reakci a přeji příjemný víkend.
Kamil Melichárek

Anonymní řekl(a)...
18. června 2010 v 16:18  

Rozhodně ale státní orgán nebude přizpůsobovat své technologie komerčním produktům

Jak typické pro aroganci státních úředníků.

poste.restante řekl(a)...
18. června 2010 v 18:52  

Anonymní 18.6 16:18:

Tentokrát se musím pana Melichárka zastat. Není žádný důvod, proč by ČŠI měla akceptovat formát dat např. SASu, nebo Bakalářů.
Což neznamená, že si budou vymýšlet nějaký vlastní nestandardní formát.

Kromě toho, hlavní kámen úrazu vidím v inteligenci toho, kdo zjevně bez znalosti souvislostí rozhodnul.

Odbor informatky ČŠI byl tedy zřejmě tím, kdo musel hasit něco, co sám nezapálil. Možná nezvolil nejlepší řešení s ohledem na školy a soustředil se spíše na to, jak nepřidělávat problémy sobě.

To ale nemění nic na faktu, že prvotní chyba se stala někde jinde.
Inu zpoza generálské mapy jsou problémy běžných vojáků nepodstatné, že.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2010 v 19:53  

Sranda je, že když si tu vyhlášku pozorně přečtete, zjistíte, že tam o nějakém formuláři není ani slovo. V příloze je pouze vzor toho, jak to má vypadat. Zajímalo by mě, co by ČŠI dělala, kdyby jim to někdo podepsané poslal v PDF, jak by zdůvodnili, že to není v souladu s právními předpisy. :)

Reeve řekl(a)...
20. června 2010 v 20:24  

Za prvé nechápu, proč po těch miliardách vyplácaných na nejrůznější projekty MŠMT pro školy nepřipravilo jeden univerzální, uživatelsky přívětivý (k čertu s Bakaláři!) a zdarma průběžně aktualizovaný evidenční software, který by obsahoval všechny běžné funkce (evidence žáků, zaměstnanců a majetku, tisk vysvědčení) a zároveň by umožňoval jednoduché odesílání veškerých předepsaných údajů na "vyšší" místa. Případné "nadstavby" (rozvrh, úvazky, suplování...) by už klidně mohly být záležitostí komerčních subjektů. Proč školy musí individuálně pytlíkovat nejrůznější evidenční SW s jádrem z doby krále Klacka, platit za jeho upgrade, kdykoliv se změní formuláře (třeba vysvědčení), a ještě dublovaně zadávat tytéž údaje do "centrálních" sběrů?
A za druhé: Nechápu, v čem spatřuje MŠMT problém při exportu dat ze stávajících evidenčních programů. Přece stačí, aby příslušná instituce (MŠMT, ČŠI) publikovala vzorový soubor pro export dat (csv, xls...), škola si ho stáhne a "nějak" do něj naleje data ze své databáze. Přesně tak, jak to dělá například Scio při přijímačkách na SŠ (jistě nikdo nebude tvrdit, že jde o nespolehlivý postup a že při přijímačkách na nějaké chybičce nesejde).

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.