„Jedná se o standardizovaný autoevaluační nástroj, který chce škole napomoci se zapojením technologií do každé oblasti činnosti školy,“ říká Daniela Růžičková, didaktička ICT, která se na úkolu za Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) podílí.

Jak to funguje


Ředitel školy, nebo školní koordinátor ICT bude moci on-line dotazník vyplnit a téměř okamžitě získat zpětnou vazbu. „Škola získá stávající popis své úrovně, a tím si bude moci naplánovat další kroky, které je třeba podniknout, aby se dostala do další úrovně,“ vysvětluje Růžičková.

Čtyři fáze vývoje


Fáze jsou celkově čtyři: začínáme, máme první zkušenosti, nabýváme sebejistoty, jsme příkladem ostatním. V rámci každé fáze se nachází pět oblastí, které jednotlivé fáze blížeji specifikují. Například jde o zařazení ICT do školního vzdělávacího programu, technické vybavení školy, nebo profesní rozvoj učitelů.

V říjnu začínáme


Tvůrci Profilu Školy21 si přinesli inspiraci ze zahraničí. Podobný nástroj totiž využívají ve Velké Británii (BECTA) nebo Irsku (ICT Planning Matrix), kde se tento model sebeevaluace školy osvědčil. První školy v Česku se vlastního on-line evaluačního nástroje dočkají v říjnu 2010. V současné době se nástroj ověřuje na pilotních školách.

Spolupráce


Škola21 je jedním ze třiceti evaluačních nástrojů projektu Cesta ke kvalitě, který zastřešuje Národní ústav odborného vzdělávání. Připravuje jej tým pracovníků z VÚP a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. z katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné fázi se na úkolu spolupracuje se šesti školami, dvěma základními, dvěma gymnázii a dvěma středními odbornými školami. Bližsí informace o nástroji jsou dostupné na adrese http://www.nuov.cz/ae/profil-skola21