Má škola právo hnát nemocné dítě pro omluvenku k lékaři? Pokud to není záškolák, tak by neměla

pátek 21. února 2020 ·

Českem proletěla chřipková epidemie, v některých školách kvůli ní odložili předávání pololetního vysvědčení, jinde raději zavřeli. Rodiče píší omluvenky a mnohdy kvůli nim tahají nemocné děti k lékaři. Mají školy právo po nich něco takového chtít? A mají lékaři povinnost omluvenky psát? Tématu se věnuje magazín Rodiče vítáni.
„Zrovna řeším, co mám dělat, když s dětmi při běžných virózách nechodím – a ani nechci začít chodit – k doktorce, a ve škole nám řekli, že při absenci déle než tři dny je potřeba omluvenka od lékaře,“ stěžuje si Milena Šumanová z Prahy 6. Jelikož je matkou prvňačky, která ve škole chybí poprvé, je takový přístup školy zbytečně přísný. Zdravý rozum velí, že nemocné dítě má ležet v posteli, a nikoli běhat k lékaři pro omluvenku, a lékař má léčit, a nikoli razítkovat žákovské.

Není tomu tak vždy, ale v tomto případě je zdravý rozum dokonce v souladu s legislativou: Dle §50 školského zákona omlouvá nepřítomnost žáka vždy jeho zákonný zástupce, a to do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti (osobně, telefonicky nebo emailem). Potvrzení od lékaře smí škola vyžadovat jen v případě, kdy je nepřítomnost delší než tři dny, a škola k tomu navíc má nějaký zvláštní důvod – zejména pokud má učitel podezření, že rodiče omlouvají i neodůvodněnou nepřítomnost.

Podrobněji se o tom zmiňuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které vydalo ministerstvo školství v roce 2010. V jeho příloze č. 11 Záškoláctví se uvádí: „Přesáhne-li nepřítomnost žáka ve škole tři dny, může škola požadovat, považuje-li to za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci příslušným praktickým lékařem žáka, popř. ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem. … Ve výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky), může škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. příslušného praktického lékaře nebo klinického psychologa, i v případě nepřítomnosti kratší než tři dny.“

Tak zní doporučení ministerstva, konkrétní postup už je na školách. „Závisí na každé škole, jak si nastaví podmínky pro omlouvání ve svém školním řádu,“ říká mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.


Celý text naleznete zde

22 komentářů:

renives řekl(a)...
21. února 2020 v 7:35  

A jak škola zjistí, že o záškoláka jde?
Já omluvím od rodiče všechno. Tím, že neposílají děti bez vážných důvodů do školy, škodí sami sobě. Vzdělání je služba státu lidem, kteří to někteří stále ještě nepochopili.

Dana Nová řekl(a)...
21. února 2020 v 8:03  

Jenomže na nás kraj tlačí, abychom počet absencí snížili. Každý kontakt s rodičem zaznamenáváme do zvláštního archu a pravidelně děláme statistiku, proč dítě chybělo.Třetina dětí totiž není klasifikovaná, protože do školy nechodí. Nespolupráce doktorů mi vadí, taky jenom neučím, ale píšu spoustu papírů, které by si jinde na úřadě nechali pěkně zaplatit.
Zajímavé je, že dřív to problém nebyl, razítko je otázka vteřiny. Dnes je situace neřešitelná, škola nemůže nařídit třetí osobě nějakou povinnost, ale chce se po ní, aby řešila všechno, včetně sociálních problémů.

Q. E. D. řekl(a)...
21. února 2020 v 9:45  

§ 50, odstavec 1 zní: „Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.“

Je povinností zákonného zástupce doložit nepřítomnost, např. razítkem od lékaře. Škola od lékařů nic nepožaduje.

krtek řekl(a)...
21. února 2020 v 10:22  

Pokud je dítě nemocné více než tři dny, tak snad je i v zájmu rodičů navštívit lékaře. Nebo ne?

Jiri Janecek řekl(a)...
21. února 2020 v 11:13  

"Pokud je dítě nemocné více než tři dny, tak snad je i v zájmu rodičů navštívit lékaře. Nebo ne?"

Vzdyt leci uplne stejne jak pred triceti lety. A jejich pristup k pacientum rozhodne neni partnersky… :-)

laimes řekl(a)...
21. února 2020 v 11:22  

JE TŘEBA NASTAVIT POUZE ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
1/povinnou školní docházku =stačí 6 let
2/povolenou neúčast v předmětu i celkově = např 25%
3/v případě neklasifikace opakování ročníku

renives řekl(a)...
21. února 2020 v 12:52  

Paní Novotná a víte proč se to všechno po škole chce?
Přece proto, že to dělá!! Že tam stále jsou ty "hodný holky" , který udělají, co se po nich chce a ještě trochu víc. Dle mého to chce jen trochu selského rozumu a sebevědomí a odmítnout blbosti. Každý máme nějaké kompetence a škola určitě nemá zasahovat do slavných svobod jedince - rodiče. Když ten nechce, tak nechce.
Škola má učit, současně DOPLŇOVAT výchovné působení rodiny. Basta fidli.
Nanejvýš bych monitorovala, kdy a proč dítě chybělo. U toho KONČÍM:-)

BP řekl(a)...
21. února 2020 v 14:26  

Já nechápu, co se tady řeší.

Ty nemocné děti zůstávají doma samy?

Nepotřebuje rodič pro svého zaměstnavatele potvrzení od lékaře kvůli paragrafu?

Tak, jak to je? Odpoví mi někdo?

BP řekl(a)...
21. února 2020 v 15:01  

Možná se naivně ptám. Zaměstnavateli asi stačí vlastnoruční omluvenka rodiče, je přece zletilý.

renives řekl(a)...
21. února 2020 v 19:14  

Pane(-ní) BP, řeší se zde to, že školy mají odpovídat i za to, že absence dětí je na únosné míře - únosné tak, aby mohly být vůbec klasifikovány. Škola musí být tak přitažlivá, že si tu školní docházku děcko prostě na rodiči vydupe......:-) Už to chápete?
A děcka nemocná přece jsou, když to rodič podepíše...snad byste nepodezíral rodiče, že by lhal?!?

renives řekl(a)...
21. února 2020 v 19:16  

Na druhé straně bych uvítala definici záškoláka!!!A z mšmt!!!Pregnantně a jasně!!

Dana Nová řekl(a)...
21. února 2020 v 20:17  

Ano, souhlasím. A protože já nejsem tak úplně hodná holka, tak nemám třídnictví a doufám, že to tak zůstane.

renives řekl(a)...
21. února 2020 v 20:56  

zbavit se třídnictví je velký sen mnoha z nás:-) GRATULUJI!!

Dana Nová řekl(a)...
21. února 2020 v 22:14  

Ano, já vím :-). Děkuji.

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. února 2020 v 23:01  

bych uvítala definici záškoláka!!! A z mšmt!!!

„Za záškoláka/záškolačku považujeme dítě, která se za něj/ni samo považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při závěrečné klasifikaci) hlásil(a), a/nebo je za takového/takovou považován(a) významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (docházkových, vědomostních nebo kázeňských) indikátorů.“

laimes řekl(a)...
22. února 2020 v 9:21  

dnes již záškoláci neexistují,neboť zá-školák jest školák za školou,nalézá se za zdí školy z vnější strany školy !
záškoláctví před 50lety-4 žáci 4. roč dne 4.4 získali 4 startky a o přestávce po 4. hodině jsme vyšli za školu,většinu přestávky zabralo zapalování vlhkými sirkami,najednou zazvonilo na hodinu a v tu chvíli jsme se stali záškoláky,místo ve třídě jsme byli za šatnami-za školou

dnes nejčastěji omlouváme šoping trip do vzdáleného města nebo předsezónní lást minyt do chorvatska,žáci nejsou za školou=nejsou tudíž záškoláky,jsou nepřítomni neboli missing. jako stíhači ,co se doposud nevrátili,do tk dělám poznámku M dokud se nevrátí s papírkem "nevolnost" či "rodinný nákup"

laimes řekl(a)...
22. února 2020 v 9:37  

PS/pohlavky jsme dostali pouze tři: za nepřítomnost,za kouření,za lhaní
do života jsme si z tohoto záškoláctví vzali 4 poučení:
1/dokud se nepřiznáte nelžete pouze trváte na svém výkladu události
2/vždy se najde slabý článek řetězu v tu chvíli se z něj stane práskač a z vás lháři
3/dospělí jsou licoměrní=nadávala nám úča a pohlavkoval školník, oba silní kuřáci
4/ikdyž si myslíš,že tě nikdo nevidí,vždy tě někdo uvidí,v našem případě důchodce v gumáku a klobouku,co tlačil kárku přes ulici k zahrádkářské kolonii (ředitel v rafinovaném převleku)

mirek vaněk řekl(a)...
22. února 2020 v 10:25  

Většina řídních sní o tom, že se papírování zbaví a je to přímo úměrné nekvalitě žáků.

Když to třídní omluví má průšvih za velkou absenci. S jídlem roste chuť. Když to neomluví má průšvih taky, protože sezve výchovnou komisi a tam možná rodič přijde a vše omluví, pak jsou na něj všichni naštvaní za ztracený čas. Když rodiče nepřijdou, pak se neomluví, žáka možná vyloučí a škola přijde o peníze.

Dana Nová řekl(a)...
22. února 2020 v 10:34  

Já jsem svolávačka komisí, a tudíž nyní bez výše zmíněného třídnictví. Naštěstí se mezi mými kolegy najdou i kolenovrti, kteří mají třídnictví dvě. Mě ovšem stačí jeden soukromý žák 2x měsíčně na doučování, aby mi tu strašlivou finanční ztrátu vynahradil. Takže jsme vlastně všichni spokojení.

BP řekl(a)...
22. února 2020 v 18:05  

Paní renives,

já jsem reagovala na to, zda má rodič povinnost jít s dítětem k lékaři, když je dítě nemocné. A já se ptám, jak se rodič omlouvá potom sám v práci, když k lékaři nezajde, a tudíž nemá od lékaře vypsaný paragraf.
Copak může matka dítě, prvňáčka, nechat nemocného samotného doma?
Vy sice tady chcete řešit záškoláctví, ale já se ptám podle toho článku, jak to potom rodiče dělají, když nechají podle svého úsudku dítě doma marodit a napíší omluvenku sami. Já měla za to, že se potřebují sami zaměstnavateli prokázat nějakým potvrzením od lékaře, aby mohli s malým dítětem zůstat doma v léčení. A myslím si, že do 15 let věku dítěte mohou být s ním na paragrafu nebo se pletu?

Kdyby učitelé stávkovali, tak všichni nás odsuzují za to, že si v práci kvůli dětem musí brát dovolenou! Můj rozum to pak nebere, holky!

renives řekl(a)...
23. února 2020 v 18:32  

Paní BP ...omlouvání rodiče v práci z důvodu nemoci děcka snad učitel řešit nemusí!! Co ještě by škola měla řešit?!?
Je to samozřejmě na rodiči. Někdo má třeba babičku- dědečka (ale ty už dnes tak žádané nejsou - používají archívní metody výchovy...) nebo se prostě se zaměstnavatelem, domluví... Ale to je přece samozřejmé.

renives řekl(a)...
23. února 2020 v 18:37  

A ohledně stávek....no to je přece jasné, že se přidělají starosti rodičům. Mají ty starosti mít stále jen učitelé?? Kdo pomůže učiteli, který dostane třídu, kde je hodně nekomunikujících a nespolupracujících rodičů?? S obtížně vzdělavatelnými a vychovatelnými dětmi mu též nikdo moc nepomáhá...nikdo nepočítá jakjé proceto těchto dětí má učitel každodenně na triku!!!
Kdyby rodičové sledovali školskou politiku a volili ve volbách jinak, třeba by se nestávkovalo...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.