redakce: Ministr školství odpovídá na vaše otázky

středa 31. ledna 2001 · 0 komentářů

V minulých týdnech jste na České škole kladli dotazy ministru Eduardu Zemanovi. Z téměř tří set došlých otázek bylo pochopitelně velmi těžké vybrat jen tři. Nakonec jsme tedy zvolili takové, které výstižně reprezentují nejčastější témata dotazů a také pokrývají různé školské oblasti.

Rostislav Fojtík: Zkuste vlastní multimediální projekty (3) - skupinová práce

úterý 30. ledna 2001 · 0 komentářů

V minulém díle jsme si popsali, jak začít vytvářet multimediální projekty - prezentace ve výuce. Ukázali jsme si, jak postupným učením a seznamováním dospět až k samostatné práci jednotlivých žáků nad vlastní prezentací. Dnes se zaměříme na vytváření projektů ve skupinách.

Marek Lauermann: Také škola potřebuje reklamu

· 0 komentářů

Tak jako každá instituce musí i škola komunikovat se svým okolím, vytvářet zpětnou vazbu a prezentovat se na veřejnosti. Pokud budou rodiče informováni o rozhodování samosprávy i vedení školy, budou také cítit větší spoluodpovědnost za její existenci. Jednou z cest k lepší komunikaci může být anketa, kterou zrealizovali na ZŠ Pavlovská v Brně.

Jan Marintz: Čtvrtý týden ve školství: Ve znamení Hada, chřipkových prázdnin a hrozby školného

pondělí 29. ledna 2001 · 0 komentářů

Minulý týden byli nadšeni mnozí školáci, kteří - pokud rovnou neonemocněli - dočkali se neočekávaného volna v podobě chřipkových prázdnin. Méně již byli nadšeni jejich rodiče, které vystrašila zpráva o placení školného i na základních školách, a mnoho důvodů k radosti nemá ani akademická obec… Přehledový článek o událostech ve školství.

Zdeněk Ogrodník: Zavádíme počítače do běžných tříd

· 0 komentářů

Pokud jsou počítače umístěny přímo v běžných třídách, a ne jen ve speciálních učebnách, jejich přínos je nepochybně vyšší. Jak to ale zařídit? Pokud nechceme čekat na zázrak shora, neobejdeme se bez trochy odvahy, vrtačky a zatracovaných počítačových šrotů. Výsledek ale stojí za to.

redakce ČTK: Další chřipkové prázdniny byly vyhlášeny, pochybnosti o smyslu trvají

pátek 26. ledna 2001 · 0 komentářů

Chřipkové prázdniny jsou již vyhlášeny na Karlovarsku, Českolipsku, Semilsku a v dalších okresech. Epidemie také zasáhla Prahu, hlavní hygienik však není prázdninám nakloněn.

Antonín Mezera: Změní se forma hodnocení ve školách?

· 0 komentářů

Problematika školního hodnocení je uhelným kamenem vlastně všech vzdělávacích reforem 90. let v Evropě s výjimkou českého školství. Teprve v posledních několika letech začíná být středem zájmu také u nás, s čímž souvisí exploze zájmu o alternativní formy hodnocení.

Milan Hausner: Školní weby jsou prý dobré jen pro žáky, jejich rodiče a pedofily

· 0 komentářů

Před nedávnem jsem zde publikoval úvahu k rozsáhlé a emotivní americké diskuzi o vhodnosti počítačů pro děti. A netrvalo to tak dlouho a už se i v Anglii rozhořel podobný ohníček k pálení čarodějnic. Terčem nové kampaně jsou tentokrát školní weby.

Petr Kukal: „Dokážu to?“ v 21. století

čtvrtek 25. ledna 2001 · 0 komentářů

Loňský ročník projektu Dokážu to? k osobnostní a sociální výchově přidal řadu dílčích programů, specifickým skupinám pedagogických a výchovných pracovníků šitých takříkajíc na míru. Projekt však především rozšířil svou působnost ze škol také na střediska volného času a od učitelů k ředitelům. A jak bude pokračovat v letošním roce?

Ondřej Neumajer: Netradiční využití počítačové sítě (2) - chat do výuky

· 0 komentářů

Před pár dny jsem zde publikoval možnost využití školní počítačové sítě pro účely administrativní a pedagogické. Dnes bych chtěl popsat jednu konkrétní aktivitu, kterou může pedagog - experimentátor zpestřit svým studentům výuku. Jedná se o psaný rozhovor po síti, tedy chat.

Jaroslav Kusala: Máme internet - co s ním? (4) aneb malé projekty

středa 24. ledna 2001 · 0 komentářů

Po delší odmlce se opět vracíme k seriálu konkrétních námětů na využití internetových informací ve vyučovacích hodinách. Některé stránky jsou svojí propracovaností přímo ideální pro malý projekt nebo alespoň velmi názorné vysvětlení probírané látky. Zde je jeden příklad.

Jan Marintz: Typicky česká ostražitost, nebo vysoký stupeň utajení?

· 0 komentářů

Už jste také někdy potřebovali zjistit nějakou informaci na ministerstvu školství? Navštívili jste jeho webové stránky? Ty jsou obydleny mnoha pokyny a koncepčními materiály, ale chybí jim jedna podstatná věc – lidé. Není pochyb o tom, že každý z odpovědných pracovníků ministerstva školství má své jméno a e-mailovou adresu. Proč ovšem tyto informace nejsou veřejně přístupné?

Milan Hausner: Desatero pravidel multimediálního učitele a žáka

úterý 23. ledna 2001 · 0 komentářů

K nedávno publikovaným článkům o tvorbě a využití vlastních multimediálních prezentací ve vyučování bych rád přidal několik praktických postřehů, které lze shrnout do deseti jednoduchých pouček. Pokud se na ně hned v úvodu zapomene, pak jsou jednotlivé projekty předem odsouzeny k jepičímu životu.

Oldřich Suchoradský: Místo známek body

· 0 komentářů

Již za několik dnů přinesou děti svůj pololetní účet. Znovu se tak otevírá debata o vhodnosti známkování, které je již z principu málo objektivní a navíc stresující. Ve své praxi již dlouhou dobu používám metodu průběžného bodování, jíž jsem známkování na základní škole úspěšně nahradil.

Milan Hausner: Encarta – on line: Učte se jazyky!

pondělí 22. ledna 2001 · 0 komentářů

O tom, že MS Encarta patří ke klasickým dílům encyklopedického charakteru, se dnes již běžně ví. O její internetové on-line verzi, která je školám přístupná v rámci programu Select v plné verzi pouze za cca 100 Kč za jednu licenci, jen trochu. O tom, že ale MS Encarta nabízí i celou řadu jiných aktivit, například výuku jazyků, se už ale neví prakticky vůbec.

Jan Marintz: Třetí týden ve školství: Začalo to kachnou a skončilo pohádkou o Fridolínkovi Prťavém

· 0 komentářů

Přestože začátek i konec byl docela humorný, střed týdne byl vyhrazen podstatně vážnějším věcem, jako je spor ohledně národních srovnávacích zkoušek, nebezpečí nemoci šílených krav ve školních jídelnách, začátek předávání škol novým krajům a jiné šílenosti… Přehledový článek o událostech ve školství.

Rostislav Fojtík: Zkuste vlastní multimediální projekty (2) – jak na ně

pátek 19. ledna 2001 · 0 komentářů

V minulém díle jsem se zastavil u rozdělení práce s multimédií na využívání hotových aplikací a tvorbu vlastních prezentací, která může probíhat buď individuálně, nebo skupinově. Dnešní díl je věnován úvodnímu seznámení se základními multimediálními formáty i programovým nástrojem PowerPoint a pak samostatné práci žáka.

Antonín Mezera: Co s pololetními neúspěchy ve škole?

čtvrtek 18. ledna 2001 · 0 komentářů

Blíží se vysvědčení a přes veškerou snahu rodičů jsou výsledky mnoha dětí pod jejich skutečnými možnostmi. Kde je zakopán pes? Školáci se navzájem liší ve způsobu osvojování nových vědomostí a právě nalezení nevhodnější strategie učení sehrává velmi podstatnou roli při překonávání současných, ale i budoucích obtíží.

Josef Marek: Ekologická výchova slušných lidí

· 0 komentářů

Ekologická výchova je, když se chodí s dětmi do přírody. Ekologická výchova je, když kouří komíny. Ekologická výchova je, když jsou všude auta. To nejsou slova žáků druhé třídy pomocné, to jsou odpovědi učitelů na jednom semináři o ekologické výchově. Je zjevně načase se o tomto tématu něco dozvědět.

ČTK: Střední školy nesmí započítat národní srovnávací zkoušky u přijímaček

středa 17. ledna 2001 · 0 komentářů

Střední školy zřizované státem, krajem nebo obcí nesmí při přijímacích zkouškách zvýhodňovat žáky, kteří se v únoru zúčastní národních srovnávacích zkoušek nadace Scio. Ta však s názorem ministerstva ostře nesouhlasí.

Jan Marintz: Nejistý osud školského zákona

· 0 komentářů

Dvanáctého ledna se stal pro ministra školství Eduarda Zemana skutečně černým pátkem, neboť legislativní rada vlády již po druhé nedoporučila vládě ke schválení návrh školského zákona. Tento neúspěch je markantním signálem výrazných obtíží, se kterými se ministr setkává rok a čtvrt před ukončením svého funkčního období při prosazení zákona, který by měl mít pro naše školství zásadní význam.

Ondřej Neumajer: Vybavme školy novým šrotem

úterý 16. ledna 2001 · 0 komentářů

Kvůli blížící se realizaci SIPVZ již některé obce uvažují o tom, jak budou ve spolupráci se školami technicky zajišťovat vznik vzdělávacích a informačních center. V této souvislosti se také navrhuje používat ve školní praxi technologii tzv. tenkého klienta a pro zvýšení počtu pracovních stanic zakoupit staré počítače.

Antonín Mezera: Eduard Zeman: Naše školství není veskrze špatné

· 0 komentářů

Jaké jsou vyhlídky Bílé knihy a školského zákona? Které jeho části jsou zásadní? Proč ministr trvá na útlumu víceletých gymnázií? Je české školství opravdu skanzenem? Na takovéto otázky nám v exkluzivním rozhovoru odpovídal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

Nora Martincová: Šéf

pondělí 15. ledna 2001 · 0 komentářů

Co kdybychom nacvičili nějaké představení a přihlásili se do školní divadelní soutěže? navrhnete jednoho krásného dne svým žákům. Někdo nadšeně přikývne, další rozpačitě kroutí hlavou, jiní zůstávají neteční. Pak se oči většiny stočí do třetí lavice a vy už víte, že vaše třída se soutěže zúčastní. Šéf to schválil.

Jan Marintz: Týden ve školství: Ozvěny kauzy ČT a černý pátek pro školský zákon

· 0 komentářů

Uběhl druhý lednový týden, který začal dalším zvyšováním platů -tentokrát však na britských ostrovech - a skončil neúspěchem školského zákona u legislativní rady české vlády…Přehledový článek o událostech nejen v českém školství.

Doporučení k aplikaci § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

pátek 12. ledna 2001 · 0 komentářů


V § 4 odst. 2 je stanovena povinnost v případě zveřejňování informace v elektronické podobě zveřejnit tuto informaci i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

Antonín Mezera: Volné odpoledne - co dělat teď a co potom?

· 0 komentářů

Je vhodnější, aby dítě nejprve odpočívalo, věnovalo se osobním zálibám, nebo by si mělo „odbýt přípravu do školy"? Co je lepší - ponechat organizaci volného odpoledne na něm, nebo ji vzít do rodičovských rukou?. Tyto otázky určitě stojí za to řešit, neboť zvolený postup může velmi ovlivnit výkonnost školáka.

Petr Kukal: Ohnivák patří jen do čítanek

· 0 komentářů

Máte na hlavní chodbě školy jednu půvabnou nástěnku vedle druhé a na každé straně schodiště dva fíkusy? Za normálních okolností je to jistě pěkná dekorace. V případě požáru se ale změní ve smrtelné nebezpečí. Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o požární ochraně. Znáte jej?

Milan Hausner: Počítačové hry mohou být přínosem pro děti i školu

čtvrtek 11. ledna 2001 · 0 komentářů

Hry se staly fenoménem konce 20. století. Většina z nich nestojí za zmínku, neboť se orientuje jen na naše nejnižší pudy. Na druhé straně jsou ale některé hry, které nesporně rozvíjejí schopnosti dětí a při troše šikovnosti učitele mohou i výrazně posílit „problémové vyučování“ ve výuce.

Oldřich Suchoradský: Klasifikace - těžký úděl učitele

· 0 komentářů

Jen dny chybí do okamžiku, kdy nastane pro každého učitele hodina pravdy. Bude nucen vystavit pololetní účet svým žákům. Většina neinformovaných si myslí, že známkovat je snadné. Nebo dokonce říkají, že je to pro učitele zábavná činnost, na kterou se těší. Opak je pravdou! Klasifikovat žáky je pro drtivou většinu učitelů velmi nepříjemná a zároveň zodpovědná povinnost. Proč?

Ondřej Neumajer: Netradiční využití počítačové sítě aneb zavolejte si

středa 10. ledna 2001 · 0 komentářů

Dobře fungující školní intranet může svým uživatelům přinášet mnohé výhody. Ve valné většině škol, kde nějaká vnitřní síť existuje, se správce drží standardních (tedy coby do rozšíření tradičních) způsobů využití. Proč ale nevyzkoušet třeba telefonování?

Jan Marintz: Státní informační politiku ve vzdělávání řídí nedávno odvolaný náměstek Roupec

úterý 9. ledna 2001 · 0 komentářů

V závěru roku byl pověřen funkcí ředitele odboru ministerstva školství pro státní informační politiku ve vzdělávání Petr Roupec. Nový manažer, kterého si ministr školství Eduard Zeman přivedl do týmu, aby řídil státní informační politiku ve vzdělávání, je léta kontroverzní postavou českého školství.

redakce: Diskuzní téma 4

· 0 komentářů

Obec versus Škola
Soužití obce a školy je velmi těsné a na vztahu jejich vedení závisí, jak škola a v důsledku i obec prosperují. Myslíte si, že by starosta, potažmo zastupitelstvo mělo odvolávat a jmenovat ředitele školy? Jsou ředitelé jen zajatci starostů, vydaní na milost a nemilost jejich rozmaru? Nebo je tomu naopak? Zajímají nás vaše zkušenosti a názory!

Jan Marintz: Týden ve školství: S většími platy bez školských úřadů proti vzbouřencům

pondělí 8. ledna 2001 · 0 komentářů

S novým rokem začínáme na České škole s novým formátem pravidelného přehledového článku, který shrnuje základní události, jež proběhly v uplynulém týdnu a nyní se již vydýchávají kdesi v novinářské historii. Na jedné stránce v něm očima přeletíte všech sedm dní a pokud budete chtít, jedním kliknutím se dozvíte víc…

Rostislav Fojtík: Zkuste vlastní multimediální projekty

· 0 komentářů

Mnoho škol již začalo používat multimédia ve výuce. Většinou však jde o hotové produkty, které jsou v různé míře zapojeny do výkladu nebo opakování. Proč ale s žáky nezkusit i tvorbu vlastních multimediálních produktů?

Antonín Mezera: Když ruka neposlouchá

pátek 5. ledna 2001 · 0 komentářů

Zkušenosti mnoha učitelů z každodenní školní praxe velmi často upozorňují na nemalé problémy školáků nejen s vyjadřováním vlastních myšlenek v písemném projevu, ale již při počátcích nácviku samotného psaní. A to přesto, že úsilí základní školy o úspěšné zvládnutí psaní všemi žáky je podporováno dlouhodobě rozvíjenou metodikou. Čím jsou problémy způsobovány?

Milan Hausner: Počítačový korektor jako pomůcka při výuce jazyků?

· 0 komentářů

Využití počítače pro psaní textů je samozřejmostí. Je ale možné využít obyčejný korektor, který je součástí každého Wordu, nejen pro běžnou opravu chyb, ale také pro efektivní výuku pravopisu jakéhokoli jazyka? Podle všeho ano.

redakce: Nový studentský server pro vysokoškoláky

úterý 2. ledna 2001 · 0 komentářů

Server www.tvojekariera.cz shromažďuje všechny dostupné nabídky kariérového růstu a také pracovní nabídky pro absolventy VŠ.

Pavla Cimlerová: Žalobníček

· 0 komentářů

Zaháníte všechny žalobníčky od svého stolu a hlasitě za nimi pokřikujete, že žalování není hezké? Nebo naopak každou přestávku udělujete audienci hordě zhrzených, jimž bylo ublíženo? Že zlatá cesta je ta střední, platí i v tomto případě. Není totiž žalobníček jako žalobníček.

Diskusní pravidla

pondělí 1. ledna 2001 ·

Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse.

Diskusní fóra pod články jsou určena pouze pro diskusi o tématu, který je předmětem daného článku.

Pro jakoukoli jinou školskou tématiku jsou vyhrazena samostatná diskusní fóra, kde si můžete založit vlastní téma; pro témata, která nelze zařadit do žádné z připravených kategorií, je určena volná kategorie Bez omezení.

Je běžné, že některé příspěvky mají sklon k odchýlení od stanoveného tématu. Ale má-li být udržena prospěšnost pro všechny zúčastněné, držte se jej, prosím. Především pak nezahlcujte diskusi informačně nehodnotnými příspěvky.

Důrazně též žádáme všechny účastníky, aby nezneužívali identit jiných osob k zveřejňování matoucích podvrhů, které tyto osoby poškozují.

Nevkládejte komerční inzeráty.

Česká škola si vyhrazuje právo na editaci nebo úplné smazání diskusních příspěvků, které tato pravidla porušují.

Děkujeme za pochopení.

Hledáme autory

·

Sledujete Českou školu a myslíte si, že by váš článek mohl její nabídku obohatit? Pokud ano, napište nám, jsme redakce otevřená všem dalším kvalitním autorům.

Česká škola je zaměřena na základní a střední školství, jejími čtenáři jsou především učitelé, školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá. Od pedagogů uvítáme například praktické zkušenosti, jak zlepšit výuku v konkrétních předmětech - ať za pomoci informačních technologií, tak i bez nich. Jsme však připraveni zveřejňovat i články jiných témat a žánrů včetně názorů na aktuální školské problémy. Názorovou cenzuru neprovádíme, požadujeme jen srozumitelnost a utříděné myšlenky.

Nabídnout vám můžeme širokou čtenářskou obec a mírný honorář.

Pokud tedy máte chuť vyzkoušet si vzájemnou spolupráci, neváhejte mne kontaktovat na adrese jan.wagner (at) cpress.cz.

Jan Wagner, šéfredaktor České školy

Podmínky spolupráce

Veškerá autorská práva k internetovému časopisu Česká škola vykonává vydavatel. Jakékoli užití časopisu nebo jeho části, zejména šíření jeho rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Právní režim vydání nabídnutých autorských děl se řídí autorským zákonem v platném znění a dalšími navazujícími právními předpisy. Zasláním příspěvku autor uděluje pro případ jeho vydání vydavateli svolení vydat jej v internetovém magazínu Česká škola, stejně jako zařazení do monitoringu vybraných distributorů dat, a zároveň tím vyjadřuje souhlas s tím, že po dobu 5 let ode dne uveřejnění příspěvku není oprávněn jej vydat bez předchozího souhlasu vydavatele. Autorská odměna bude uhrazena v měsíci následujícím po měsíci uveřejnění díla ve smluvní výši dle dohody s vydavatelem.

Licence Creative Commons

Texty publikované na České škole podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika

Pravidla pro diskuse a komentáře

·

 1. Do diskuse smí přispět každý čtenář, který neporušil tato pravidla.
 2. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků.
 3. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
 4. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné.
 5. Diskutující nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí.
 6. Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
 7. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí, přímou propagaci prodeje produktů nepodporujeme.
 8. Šíření spamu na diskusích není povoleno.
 9. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace.
 10. Zapovězeno je použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v nicku nebo e-mailové adrese
 11. Rovněž není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve používaným nickem.
 12. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse
 13. Redakce může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů než je porušení těchto pravidel.

Zadání pozvánky

· 0 komentářů

Pozvánku zařadíme do seznamu v sekci Pozvánky na České školy během několika dnů.


Rozcestník školských portálů

· 0 komentářů

 Oficiální rozcestník MŠMT pro školské internetové portály .Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.