Jaroslav Kusala: Máme internet - co s ním? (4) aneb malé projekty

středa 24. ledna 2001 ·

Po delší odmlce se opět vracíme k seriálu konkrétních námětů na využití internetových informací ve vyučovacích hodinách. Některé stránky jsou svojí propracovaností přímo ideální pro malý projekt nebo alespoň velmi názorné vysvětlení probírané látky. Zde je jeden příklad.

V uplynulých týdnech na stránkách České školy proběhla poměrně široká debata o projektovém vyučování a žákovských projektech. Mimo jiné z ní vyplynuly dva závěry:

- projektová výuka v pravém slova smyslu nepatří k běžným vyučovacím metodám a její aplikace vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale také vhodné pracovní podmínky, organizační schopnosti a velmi důkladnou přípravu jednotlivých projektů

- v zúženém slova smyslu můžeme pod pojmem žákovský projekt rozumět činnost, při které sami žáci ve větší nebo menší míře sami organizují práci při řešení určitého problému (ať už jde o třídní časopis, hledání využití plastových odpadů, nebo o náročnou práci v soutěži Středoškolské odborné činnosti).

Projekty v tomto smyslu by měl jednou za čas ve třídě zkusit každý učitel. Dostanou-li žáci příležitost projevit osobní aktivitu a angažovanost bez jednoznačného přikazování nebo úzkostlivého "vodění za ručičku", vydělí se z původně šedivé masy různé typy osobností a školní výuka se aspoň trochu přiblíží skutečnému životu. A také dojde k příjemnému oživení mnohdy monotonního průběhu hodin. Při práci na projektu by neměli dělat "všichni všechno", ale naopak by měli společnou práci obohatit svým individuálním přínosem. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v žácích dřímají schopnosti a dovednosti, o kterých se při klasické výuce nikdy nedozvíme - protože jsme jim k tomu nedali šanci.

V osnovách zeměpisu se v kapitole "Planeta Země" píše, že žák by měl umět objasnit důsledky pohybů Země kolem zemské osy a kolem Slunce pro život na Zemi, pro střídání dne a noci a střídání ročních období. Také by měl umět charakterizovat pohyb a jednotlivé fáze Měsíce. V učebnicích je vše řádně vysvětleno a doplněno obrázky a fotografiemi, případné další podrobnosti se žáci dozví při výkladu učitele. Stačí se všechno důkladně naučit reprodukovat a jednička je jistá. Jisté ovšem není, jestli žák problému skutečně rozumí - bez dostatečně názorného objasnění na globusu, modelech (na kolika školách je k dispozici telurium?), náčrtech a fotografiích budou znalosti s největší pravděpodobností pouze formální.

Nikoli glóbus, ale internet
Internet nabízí žákům i učitelům netradiční pomoc: interaktivní prohlídku osvětlení povrchu Země za různých podmínek. Tuto možnost najdete na stránce http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html. Po kliknutí na Map of Earth se na monitoru objeví obraz povrchu Země (obr. 1) a pod ním formulář pro zadání požadovaných parametrů. Sekce Display má položky Map, From Sun, From Moon, Night Side. Pod ní je sekce pro zadání zeměpisné polohy, následuje sekce Image s položkami Living, Top map, Clouds, IR Clouds, Colour weather. V následujícím řádku lze vybrat buď čas aktuální (Time), nebo podle vlastní volby (UTC).

Poznámka: po každé změně některého parametru (Map, From Sun, Living atd.) nezapomeňte dát pokyn k aktualizaci zobrazení kliknutím na tlačítko Update.

A) Aktuální situace

 • 1. V sekci Display zvolte položku Map. Zobrazí se povrch Země v cylindrickém zobrazení, přehledně je vidět osvětlená a neosvětlená část zemského povrchu v aktuálním okamžiku, rozeznáte oblasti polární noci a polárního dne.
 • 2. Pak vybírejte v sekci Image. Při volbě Living vidíte povrch Země tak, jak skutečně vypadá. Zvolíte-li Topo map, zobrazí se fyzická mapa povrchu, volba Clouds znamená zobrazení mraků ve vidtelném světle a IR Clouds ve světle infračerveném. Velmi zajímavé je zobrazení Colour weather. Na povrchu Země jsou barevně odlišeny oblasti s různou aktuální teplotou.
 • 3. Jestliže místo položky Map vyberete položku From Sun nebo From Moon, získáte zobrazení povrchu, jak by se jevil při pozorování ze Slunce nebo z Měsíce (opět můžete vybrat z možností uvedených v bodě 2.)
 • 4. Velmi působivé je zobrazení noční, neosvětlené části Země (Night Side), v hustě osídlených oblastech můžete pozorovat zářící světla velkoměst.
B) Volba zeměpisných souřadnic
 • 1. Klikněte do kroužku vlevo od položky Lat a poté můžete do příslušných políček formuláře zadat zeměpisnou šířku (Lat) a délku (Long) místa, nad kterým se právě "nacházíte" jako pozorovatelé. Když např. zadáte Lat = 90° North a Long = 15° East, budete se dívat přímo na severní pól, při zadání Lat = 0° North a Long = 80° West, objeví se přímo pod vámi jihoamerický Ekvádor (obr. 2).
 • 2. Pokračovat můžete volbou ze sekce Image, shodně s předchozími pokyny.
C) Volba času
 • Postupujte jako v bodě B), poté zvolte položku UTC a do vedlejšího políčka vepište datum a čas "pozorování" v předepsaném formátu (např. 2001/06/21 12:00:00 pro poledne při letním slunovratu).
Co s tím?
Využití nabízených informací už záleží na jednom každém z nás. Někdo prostě zkopíruje vybrané obrázky (viz 2. díl seriálu), vytiskne je na barevné tiskárně a použije při vlastním výkladu. Jiný si připraví celou sérii snímků z různých denních i ročních období a žákům demonstruje projevy otáčení Země kolem osy i oběh kolem Slunce v jejich dynamice. Velmi se přimlouvám za využití snímků ve variantě Colour weather (obr. 3). Přesvědčivé a graficky působivé je například zobrazení aktuálních rozdílů teplot ve stejné zeměpisné šířce (např. přímořských oblastí Evropy a vnitrozemské oblasti Ruska nebo Kanady).

Žáci mohou se stránkou výše naznačeným způsobem pracovat také samostatně, formou jednoduchých projektů na určitá konkrétní témata, např.:

 • 1. Jak se mění osvětlení zemského povrchu během konkrétního zimního (letního, jarního, podzimního) dne
 • 2. Jak se mění osvětlení zemského povrchu v poledne v jednotlivých týdnech roku
 • Kdy a kde je polární den a polární noc
 • 3. Jak souvisí teplota zemského povrchu s polohou (přímořská, vnitrozemská, polární oblasti, oblast rovníku apod.)
 • 4. Když slunce zapadne - jak si v noci svítíme (porovnání s mapou)
Na zpracování tématu dostanou přiměřený čas a ve vyučovacích hodinách průběžně věnujeme pár minut dotazům, konzultacím a nenápadné kontrole práce. Výsledkem žákovského zkoumání by mohly být například seriály snímků s doplňujícím komentářem a formulování závěru výzkumu. Má-li škola počítačovou učebnu připojenou na internet, dohodneme práci žáků na projektu s vyučujícím informatiky. Nemáte-li přístup k internetu, využijte možností rodičů pracujících v různých firmách a úřadech (že by se mezi nimi našel takový smělec, který by svému potomkovi bránil ve vzdělání?), připojení mají také veřejné knihovny i mnoho domácností. Další žáci mohou získané obrázky upravit pomocí grafického editoru, jiní mezitím studují teorii a připraví textovou část, pak se všichni společně dohodnou na závěrečné zprávě o výsledku výzkumu. Hotový elaborát šikovní redaktoři připraví ve formě textu s obrázky, jednoduché webové stránky nebo třeba jako multimediální prezentaci (viz seriál Zkuste vlastní multimediální projekty nebo Desatero pravidel multimediálního učitele a žáka).

Popisovaná stránka toho nabízí ještě mnohem víc (např. změna zvětšení map, nastavení pozorovací vzdálenosti, volba určité části zemského povrchu, sledování fází Měsíce, podrobný popis dráhy Měsíce kolem Země aj.), ale pro potřeby výuky stačí naučit se několik základních operací, popsaných v předchozích odstavcích.

Mnoho dalších tipů můžete získat v našem průběžně doplňovaném Průvodci vzdělávacími stránkami.Jaroslav Kusala

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.