Klára Laurenčíková v Anketě portálu Česká škola: Do diskusí o vzdělávání se zatím nikdy nepodařilo zahrnout širokou veřejnost

pátek 9. září 2016 ·

Portál Česká škola oslovil pedagogy i teoretiky a politiky s otázkami, které považuje pro perspektivy českého školství a vzdělávání za zásadní: Proč si v otázkách školství a vzdělávání stále tak málo vzájemně rozumíme? Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství? Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením? Proč nám chybí vize?

Přinášíme dnes odpovědi Kláry Laurenčíkové z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Laurenčíková mimo jiné říká: „Ze zkušeností z dosavadních snah o vytvoření konsenzu na směřování vzdělávací politiky v České republice vyplývá, že se nikdy úplně nepodařilo zahrnout do procesu i větší část široké veřejnosti.“

Reakce Kateřiny Valachové, Zdeňka Sotoláře, Arnošta Veselého, Josefa Kvasničáka, Dany Moree, Renaty Schejbalové a Jany Strakové naleznete zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde

Klára Laurenčíková (www.youtube.com)
„Proč si v otázkách školství a vzdělávání stále tak málo vzájemně rozumíme?“ Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství?
V oblasti vzdělávání mají různí aktéři mnohá často i protichůdná očekávání. Bohužel se v české společnosti přes mnohé snahy doposud nepodařilo najít všeobecně sdílený konsensus na vizi a cílech vzdělávání a také prostředcích, kterými bychom jich měli dosáhnout. V této oblasti možná více než v jiných mohou hrát roli mezigenerační rozdíly, kdy požadavky na školu rodičů současných žáků mohou být zcela odlišné od požadavků generací, které ještě převážnou většinu života prožily v totalitním režimu.

Asi nám stále ještě chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu, tedy dovedností, které by podle názorů mnohých měla pomoci rozvinout právě škola. Ze škol si odnášíme mnohé znalosti, mnohdy více než v jiných zemích západního světa, dohodnout se ale, zdá se, stále nedokážeme. Někteří také mohou vnímat změny jako ohrožení jejich dosavadního způsobu práce i postojů, které zastávají, což zcela přirozeně vyvolává obrané reakce, které jsou od pradávna dvě - únik nebo útok. Jako civilizovaná společnost bychom ale měli umět tyto fáze překonat a posunout se dál k hledání vize, která bude společná všem. Konstruktivnímu dialogu někdy také brání zjednodušená či nepřesná mediální prezentace řešených témat v oblasti vzdělávání.

Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením? Proč nám chybí vize, zatímco jednotlivých neprovázaných koncepcí máme desítky?...
Mnohé již bylo řečeno v odpovědi na předchozí otázky. Nicméně ze zkušeností z dosavadních snah o vytvoření konsenzu na směřování vzdělávací politiky v České republice vyplývá, že se nikdy úplně nepodařilo zahrnout do procesu i větší část široké veřejnosti. Existovaly a existují různé platformy odborníků, učitelů, nicméně dosavadní snahy zasáhly vždy jen určitý okruh lidí, většinou těch, kteří sami o změny usilují, nebo naopak prosazované změny odmítají. Neproběhla zde národní kampaň s širokou mediální podporou, přijímané změny jsou málo vysvětlovány ve fázi přípravy. Bohužel je to spojeno i s velmi vysokou mírou fluktulace na pozici ministra školství. Většina z ministrů nestihla dokončit, co započali a jejich následovníci v tom už nepokračovali. Příkladem je mnoholetá příprava kariérního řádu pro učitele a řada dalších snah. Tvorba celonárodní vize chce dlouhý čas přípravy a na to je doba úřadování jednoho ministra příliš krátká.

110 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. září 2016 v 13:55  

Někdo by mohl natočit rozhovor s recidivistou, co si myslí o kriminalitě. Byl by to zcela jistě zajímavý rozhovor.

To je lepší takový ankety ani nečíst.

tyrjir řekl(a)...
9. září 2016 v 16:09  

Jednostranně ideologická válcovačka na České škole, myslím, pokračuje v krasojízdě bez valného ohledu na protesty válcovaných pedagogů.

Je vůbec pan Komárek jako šéfredaktor schopen či ochoten vyváženě respektovat pedagogy z praxe?

Je snad cílem inovované České školy tuto hlavní, nejzodpovědnější a nejpočetnější skupinu co nejvíc naštvat a znechutit?

J.Týř

krtek řekl(a)...
9. září 2016 v 18:46  

Naopak - přístup, že se nepodařilo vtáhnout do diskuse širokou veřejnost, s přístupem, že kdo říká něco jiného než že je nepřipravená a násilně prováděná inkluze skvělá, to není ideologická válcovačka. To je dokonale zvládnutý marketing. Paní Laurenčíková, gratuluji! Co by za to dal šéftrenér Vrba, kdyby z neúspěchu na mistrovství dokázal obvinit fanoušky ;-)

Josef Soukal řekl(a)...
9. září 2016 v 18:49  

V zásadě přesný popis toho, co sama autorka odpovědí ztělesňuje.

poste.restante řekl(a)...
9. září 2016 v 19:58  

Asi nám stále ještě chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu,
Tolik sebekritičnosti bych snad ani nečekal...

Josef Soukal řekl(a)...
9. září 2016 v 20:48  

Nechtěně pravdivé: https://www.facebook.com/groups/inkluzesrozumem/1967222746837936/?notif_t=group_activity&notif_id=1473327530140853

Unknown řekl(a)...
9. září 2016 v 21:14  

Taková diskuse postrádá pro širší veřejnost jakýkoliv smysl, je to něco podobného jako diskutovat s papouškem.

Unknown řekl(a)...
9. září 2016 v 21:52  

Myslím si, že nový ministr školství po volbách v roce 2017 bude mít velmi hodně práce. A to především s úpravou tzv. "inkluze po česku", se zrušením zmetku zvaného Kariérní řád a spoustou dalších nesmyslů. Bude si muset vybrat nové spolupracovníky, kteří nebudou zatíženi myšlenkami inkluze.

Unknown řekl(a)...
9. září 2016 v 23:15  

...které by podle názorů mnohých měla ...
...doposud nepodařilo najít všeobecně sdílený konsensus...
...mohou hrát roli mezigenerační rozdíly...,

Aktuálně jsem v profesním kontaktu asi se dvěma stovkami lidí dotčených školstvím (ředitelé, poradenští pracovníci, psychologové, učitelé, rodiče, anonymní inspektoři). Přiznávám, že mezi nimi už není žádný odborník z neziskovky. Podle názorů mnohých jsem našel všeobecně sdílený konsensus (mezigenerační rozdíly nehrají žádnou roli), že byste se vážená paní Laurenčíková neměla v oblasti školství vůbec angažovat. Chcete to písemně? Třeba formou nějaké petice? Už tu dlouho žádná nebyla. Věřím, že nový ministr školství tento názor MNOHÝCH vezme na vědomí. Třeba i současná ministryně by mohla tak nějak přispět k tomu konsensu?

tyrjir řekl(a)...
10. září 2016 v 1:22  

Podle názorů mnohých jsem našel všeobecně sdílený konsensus (mezigenerační rozdíly nehrají žádnou roli), že byste se vážená paní Laurenčíková neměla v oblasti školství vůbec angažovat...

... Věřím, že nový ministr školství tento názor MNOHÝCH vezme na vědomí. Třeba i současná ministryně by mohla tak nějak přispět k tomu konsensu?


SOUHLAS. Dodal bych jen, že ta naděje na možné prozření paní Laurenčíkové a současné paní ministryně se podle mého názoru týká i školských odborů.

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 11:11  

10. září 2016 1:22

Souhlas se souhlasem.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. září 2016 v 11:34  

Stačí tu uvést jeden z "dialogů":
Učitel napíše článek, kde popíše naprostou nepřipravenost inkluze. Popíše reálné problémy, ne své dojmy.
Ministerstvo ústy některého ze "svých" napůl zesměšní argumenty onoho učitele s tím, že učitelé speciální pedagogové se bojí o práci a proto si hledají, proč inkluzi vůbec nedělat. Čímž zcela zesměšní jednu profesi a popře nepřipravenost, která se nyní ukazuje v celé své nahotě.
Podobně se diskutuje třeba kariérní řád. A další.

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 12:53  

Zkrátka na dialog holt musí být dva.
Dva, kteří spolu chtějí mluvit.

Pokud ale někdo vede dialog a priori s předpokladem, že ten druhý je hlupák, který si jen chce chránit vlastní zájmy, je taková "debata" předem odsouzena k debaklu.
Bohužel přesně takto probíhá 95% debat praktikujících učitelů s představiteli MŠMT, ČŠI a všemožnými poradci, "experty" a pseudoodborníky.
V takto vytvářené atmosféře pak mít tu drzost a obvinit druhou stranu z nezájmu a předpojatosti v diskusi, to už musí mít jeden hodně velký komplex nadřazenosti a velmi silný žaludek. (Koneckonců když někdo jako paní Laurenčíková mluví jménem "odborné" společnosti, je to zřetelnou známkou úpadku a devalvace pojmu odbornost.)
Člověk by skorem řekl, že je to snad základní předpoklad k tomu, aby někdo mohl dělat "aktivistu".

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 13:57  

Při čtení diskusí na České škole mi připadá, že řada praktikujících učitelů a priori předpokládá, že "odborníci" jsou hlupáci. A že ti odborníci dokonce hájí nějaké velmi omezené, nečisté zájmy. Jistě, učitelé mají svoje zkušenosti. A já jsem dalek tvrzení, že mezi "odborníky" nejsou žvanilové a že mezi neziskovkami, nejsou organizace, které jen shánějí granty a jinak nic pořádného nedělají

Nicméně mi připadá, že poste.restante přiživuje přesně ten charakter diskuse, který kritizuje. Můžete být s těmi 95% diskusí trochu konkrétnější? nemyslím samozřejmě, abyste předvedl kompletní přehled, ale nějaké konkrétní příklady... A kde Klára Laurenčíková obviňuje "druhou stranu z nezájmu a předpojatosti"? A jaký máte konkrétní důvod k tomu, abyste zpochybňoval její odbornost?

Díky! Hezký den!

Janek Wagner řekl(a)...
10. září 2016 v 14:38  

Kolego Komárku, odbornost Kláry Laurenčíkové zpochybňuje například její životopis (viz třeba na http://goo.gl/zYc49Z)a permanentní lži s ním související. Redakci Blesku v rozhovoru na jaře tvrdila, že má praxi speciální pedagožky. Nemá. Rovněž tvrdila, že učí na katedře speciální pedagogiky PedF UK. Neučí (učila před rokem, 8 hodin za semestr). Má v podstatě odbornou praxi jen političky, aktivistky a úřednice.

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 14:43  

Nechápu, kolego Wagnere, v čem její životopis zpochybňuje její odbornost... Můžete být konkrétní? A pokud jde o tvrzení Blesku, ta bych spíš ověřoval, nebo nebral příliš vážně, než je vydával za důkaz něčí lži. Díky! Hezký den!

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 14:53  

poste.restante přiživuje přesně ten charakter diskuse, který kritizuje

Jistě, pane Komárku.
Ale v sebeobraně. :-)

Cituji a dovysvětluji:
Bohužel se v české společnosti přes mnohé naše snahy doposud nepodařilo najít všeobecně sdílený konsensus na vizi a cílech vzdělávání a také prostředcích, kterými bychom jich měli dosáhnout.
V této oblasti možná více než v jiných mohou hrát roli mezigenerační rozdíly, kdy požadavky na školu rodičů současných žáků mohou být zcela odlišné od požadavků generací, které ještě převážnou většinu života prožily v totalitním režimu.
ageismus + podsouvání čtenáři představy, že myšlení starších je nenávratně deformováno

Asi nám stále ještě chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu, tedy dovedností, které by podle názorů mnohých měla pomoci rozvinout právě škola.
útok na školy, potažmo učitele

Někteří také mohou vnímat změny jako ohrožení jejich dosavadního způsobu práce i postojů, které zastávají, což zcela přirozeně vyvolává obrané reakce, které jsou od pradávna dvě - únik nebo útok. Již dříve zmiňovaná předpojatost, deklasování oponenta a jeho argumentů do pozice egoisty, který si chrání jen své zájmy, o lehké manipulaci protistrany na úroveň troglodyta ani nemluvě :-)


A to byl, prosím, jen náhodně vybraný kousek odpovědí na anketní otázky.
Což teprve, když se ČOSIV a Člověk v tísni pustí do skutečné "argumentace". :-(

Můžete být s těmi 95% diskusí trochu konkrétnější? nemyslím samozřejmě, abyste předvedl kompletní přehled, ale nějaké konkrétní příklady

Myslíte třeba "diskuse" o kariérním řádu, zavádění ŠVP, standardech, formě a realizaci státní maturity, o inkluzi, ....

A jaký máte konkrétní důvod k tomu, abyste zpochybňoval její odbornost?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1ra_Lauren%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1
Tedy počet let strávených reálně ve školním prostředí?
(Abych nekřivdil, snad bych akceptoval kompetentnost v oblasti práce s fyzicky znevýhodněnými.)
http://www.cosiv.cz/materialy/materialy-v-ceskem-jazyce/
To by bylo na hodně dlouhou sérii článků.
Ale doporučuji pročíst příspěvky kolegyně Karvaiové.

Ale především jsou to její názory, které jsou v příkrém rozporu s názory a především reálnými zkušenostmi mnohých,(nejen mnou), respektovaných odborníků, ale i mými vlastními.
Dále pak mnohokrát kritizované metody, kterými jsou tyto názory prosazovány a vnucovány do praxe.


Zkuste projít archivy tohoto webu, dříve, nežli se pustíte do jednotlivých účastníků místních diskusí.

Víte, většina místních matadorů už zná názory ostatních natolik dobře, že dokáže rozlišovat mezi emotivními reakcemi a trvalými postoji, mezi "přátelskými pošťouchnutími" a nesmiřitelnými odpůrci.
Pokud Vám bude muset každý ze zdejších diskutérů vysvětlovat své postoje, zabijete zdejší diskuse velice rychle.
A já si nejsem jist, jestli to je to, co od Vás provozovatel tohoto webu očekává.

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 14:56  

"že "odborníci" jsou hlupáci. A že ti odborníci dokonce hájí nějaké velmi omezené, nečisté zájmy."

V současnosti "tito odborníci"ve školství hájí pouze a jedině politické zájmy. A paní Klára Šimáčková - Laurenčíková prosazuje inkluzi hlava nehlava ve stylu politické strany - Zelení.
(údaj o její politické příslušnosti je veřejně přístupný na www). Nikde se člověk nedočte o délce její praxe v regionálním školství. A v tom je kámen úrazu. Tito nepraktikující "odborníci" se pak snaží řídit MŠMT. A destrukce školství se začala zrychlovat.
A s kritikou pana poste.restante je třeba být opatrný. U velké části "sluníčkářů" a "vítačů" se rychle může objevit výraz xenofob, rasista, fašista, nahnědlý,... a podobné urážlivé nálepky. Jinak je poste.restante člověk, který má zdravý selský rozum a všech pět pohromadě. Jeho příspěvky jsou vždy přínosem a ne plácáním. Pane Komárku, zřejmě jste nečetl stovky a stovky jeho podnětných příspěvků z minula.

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 15:00  

Má v podstatě odbornou praxi jen političky, aktivistky a úřednice.
Amen

Janek Wagner řekl(a)...
10. září 2016 v 15:03  

Kolego Komárku, chybí tam především to podstatné: odborná praxe. Zkuste si to v redakci Blesku ověřit: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/381396/kdo-ne-pomaha-valachove-expertni-tym-nebo-spis-mrtve-duse.html. Pokud by si publikované informace vycucali z prstu, tak by jistě Klára Laurenčíková reagovala. Podobné to je s odborností řady členů expertního týmu ministryně Valachové. Například ikona inkluze Vladimír Foist, exředitel ZŠ Poběžovice, svou školu v podstatě rozvrátil a pak zbaběle prchl do nově založené neziskovky. Zkuste se pobavit se starostou Poběžovic nebo učitelkami z jeho školy či rodiči z Poběžovic, jak to tam "fungovalo". Mám pokračovat?

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 15:07  

Ryba smrdí od hlavy. Z toho plyne jediné. Paní min.školství mě nepřesvědčila. A na další přesvědčování má už jen rok.

tyrjir řekl(a)...
10. září 2016 v 15:23  

Souhlasím s názorem, že odbornost paní Laurenčíková je velmi sporná věc. Ideologicko aktivistická demagogie z jejích oddrmolených projevů mnohdy velmi čiší. Toho si snad nemůže nevšimnout ani paní ministryně, která se, myslím, někdy projevuje trochu podobně. :)))

Spoléháte se, pane Komárku také na to, že mnohokrát vyslovená Nepravda se postupně začne stávat nezpochybňovanou? Například i v důsledku srachu, který někteří idelogičtí aktivisté svými, domnívám se, dost hulvátskými projevy u značné části učitelů vyvolávají?

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 15:35  

pro poste.restante

Děkuji. I za starost o záměry provozovatele tohoto webu :-). Ne, nechci, aby mi každý účastník těchto diskusí vysvětlovat svoje postoje :-). Nicméně to, že je někdo "matadorem" místních diskusí podle mě neznamená, že když mluví nekonkrétně a v náznacích, má to smysl. Možná pro omezený okruh ostatních "matadorů", ale já doufám, že okruh čtenářů a diskutujících je širší a bude se i dále rozšiřovat. Aniž bych jakkoli chtěl "matadory" odhánět. To vůbec ne!

K těm konkrétním bodům:

Souhlasím, to slůvko "naše" je divné

Vliv generačních rozdílů je tam jako hypotéza a myslím, že má smysl ji brát v potaz.

Ten nedostatek kompetencí nevnímám jako útok na učitele. Na školu, respektive školství ano - ale za jeho stav v negativním smyslu nemohou přece učitelé. V tom se přece s paní Laurenčíkovou snad shodnete, že ve školství je leccos špatně, ale vina neleží na učitelích...

Ten pocit ohrožení se nepochybně zase nevztahuje výhradně na učitele, ale míří i do vlastních řad - na politiky, úředníky, aktivisty zajeté v určitém stylu práce a přemýšlení...

Diky! Hezký den!

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 15:45  

pro kolegu Wagnera

Myslím, že Klára Laurenčíková je z hlediska svého životopisu kompetentní k tomu, aby se podílela na diskusích například o "inkluzivní reformě". Léta strávená přímo ve škole nejsou jedinou nutnou kvalifikací. Chápu, že jsou důležitá. A chápu, že Klára Laurenčíková má určitý názor, kterým se netají a který se řadě učitelů nelíbí. Ale to samo o sobě prostě neznamená, že je nekompetentní. Například měla možnost opravdu dobře poznat fungování molocha jménem MŠMT. V dobách, kdy tam připravovala první "inkluzivní novelu" taky nepochybně absolvovala diskuse a střety nejenom s desítkami úředníků a politiků, ale také učitelů a zřizovatelů škol. Není v pozici aktivistky, která hlásá nějakou svoji ideologii, aniž by znala reálné problémy prostředí, o kterém mluví...

Ano, chápu, že pro řadu kolegů jí to nijak neuchrání před tím, že ji budou považovat za "sluníčkářku", aktivistku apod... Ale kvalitě zdejší diskuse to nijak neprospěje...

Kolego Wagnere, já nevím, k čemu došlo v Poběžovicích, napsat o tom realistickou reportáž by jistě bylo skvělé. A máte-li o tom informace, budu velmi rád, když ji napíšete pro nás. Vaše naznačená interpretace se ovšem zatím nápadně podobá tomu, co psal Blesk. Jiná média psala jinak...

Díky! Hezký den!

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 15:54  

"ale já doufám, že okruh čtenářů a diskutujících je širší a bude se i dále rozšiřovat."

S tímto ideologickým přístupem asi ne. Článkům začíná chybět náboj. Určitě je třeba se více zabývat i náměty, které vyjadřují nesouhlas s takovou inkluzí, KŘ, úpravami RVP-ŠVP, EU dotacemi,..- prostě se nebát. Česká škola se pomalu začíná podobat ostatním médiím. A možná je to i účelové. Za pana J.Wagnera to vypadalo trochu jinak. Lépe.

tyrjir řekl(a)...
10. září 2016 v 15:55  

Dostáváte do nosu a děkujete. Dostáváte otázky a mnohdy ani neodpovídáte. Když je váš argument vyprácen, nepříznáte to (viz např. výše v této diskusi), pane Komárku.

Ptám se Vás znovu: Jsou ty vaše anketní otázky nestranné? Kde máte další odpovědi neaktivistických lidí z pedagogické praxe v regionálním školství, od zřizovatelů veřejných škol a také například z pedagogických fakult?

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 16:14  

Pane Komárku, pochopil jsem. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. září 2016 v 16:19  

"Léta strávená přímo ve škole nejsou jedinou nutnou kvalifikací. "
"Například měla možnost opravdu dobře poznat fungování molocha jménem MŠMT. "


Pane Komárku, uvědomujete si vůbec, co to píšete? Chápete obsah vašeho vlastního sdělení?

Evidentně ne a proto se budete takové a podobných osob zastávat a proto to všechno dnes míří kamsi do .....e.

Janek Wagner řekl(a)...
10. září 2016 v 16:19  

Nikdo nevylučuje Kláru Laurenčíkovou z obecné diskuze o inkluzi, pokud ale půjde o odbornou diskuzi, kompetentní podle mne opravdu není. Nikdo netvrdí, že pro účast v takové odborné diskuzi jsou nutná léta strávená ve škole. Ale bez nich to má opravdu těžké ;-) Sama zvolila cestu politického nátlaku a ignorování připomínek z praxe, je to jen a jen její volba. Ale taková volba je jako bumerang.

Kvalita diskuze je postavena především na kvalitě argumentů. Já jsem byl vždy pro inkluzi a mrzelo mne, že nemá podmínky pro rozvoj. Ale nátlak a ignorování zkušeností z praxe především v oblasti péče o děti s LMP, které jdou proti jejich zájmům, musím jednoznačně odmítnout. A jejich iniciátory můžeme jedině odhalovat.

Díky za nabídku, Poběžovice jsou určitě dobré téma. Nálepkování Bleskem je ale poněkud untauglich. Poměrně podrobné informace mám odjinud, chalupáři jsou totiž všude... Ale tahle reportáž bude poměrně nákladná.

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 v 16:21  

Formulace "je kompetentní, aby se podílela na diskusích" je případná. Potíž je v tom, že p. Laurenčíková se nejen podílí, ale z titulu své funkce rozhoduje či spolurozhoduje o tom, že řada zásadních věcných námitek k inkluzi padá pod stůl. A to je obrovský rozdíl. Vyzývat potom k diskusi a nenápadně i nápadně kritizovat její potenciální účastníky je ovšem velmi opovážlivé, abych se vyjádřil zdvořile. Myslím, že právě na toto zdejší "matadoři" poukazují.
Kdesi v diskusích na FB jsem zaznamenal konstatování, že na MŠMT se p. Laurenčíková ohání tvrzením, že realizuje koncepci již dříve přijatou vládou - aniž by se přiznala, že tuto koncepci předtím aktivně spoluvytvářela. Nemohu sloužit konkrétním odkazem a toto tvrzení doložit, ale zdá se mi s ohledem na její další vyjádření velmi pravděpodobné a pro její způsoby příznačné.

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 16:23  

Anonymní z 21:30

O aktivitám pana Komárka se dozvíte na www a bude Vám jasno. Má prostě jiný názor na věci ve školství.

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 v 16:26  

Blesk je Blesk, ale moje zkušenosti s tzv. seriozními médii jsou tristní. Nacházím v jejich psaní o školství spíše předpojatost a povrchnost. Co se týče inkluze, Blesk se narozdíl od nich pokrytecky netváří neutrálně, a vsadil bych se, že nezávislá analýza materiálů v médiích by mu z hlediska věcnosti přiřkla jasné celkové vítězství na body.

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 17:27  

Souhlasím, to slůvko "naše" je divné

Pozor, aby nedošlo k omylu.
Prohlašuji čestně, že slůvko "naše" do věty:

"Bohužel se v české společnosti přes mnohé naše snahy doposud nepodařilo najít všeobecně sdílený konsensus na vizi a cílech vzdělávání a také prostředcích, kterými bychom jich měli dosáhnout."

jsem vložil já.
Myslel jsem, že jsem to dostatečně naznačil v předchozím textu, kde vytučněná část textu měla implikovat mou vlastní interpretaci.
Koneckonců, čí jiné snahy by asi měla mít paní KL na mysli, že?

Vliv generačních rozdílů není hypotéza, ale vulgární a navíc v daném kontextu znevažující zjednodušení. To už mohla rovnou napsat, že zkrátka musíme počkat, až totalitní učitelé vymřou.

Odpálkovat názorového oponenta prostě tím, že jeho pohled na věc je zastaralý, to je neskutečně levné a urážející.
Pokud má paní KL, nebo snad Vy, pro své názory (hypotézy) nějaké věcné argumenty, tak sem s nimi. V opačném případě by bylo namístě se za taková tvrzení omluvit a více je jako argument nepoužívat.

Ten pocit ohrožení se nepochybně zase nevztahuje výhradně na učitele, ale míří i do vlastních řad - na politiky, úředníky, aktivisty zajeté v určitém stylu práce a přemýšlení...

Žertujete, viďte? :-)

Víte, my vyrostlí v totalitě jednu schopnost navíc rozhodně máme.
Umíme číst mezi řádky a interpretovat i významy, skryté v druhém i třetím plánu textu.
A byli jsme příliš často krmeni bezobsažnými bláboly, takže je dokážeme okamžitě a spolehlivě rozpoznat.


Klára Laurenčíková je z hlediska svého životopisu kompetentní k tomu, aby se podílela na diskusích například o "inkluzivní reformě". Léta strávená přímo ve škole nejsou jedinou nutnou kvalifikací.
Podílet se na diskusi může kdokoliv - slovy klasika "vzdělanej člověk, i nevzdělanej blbec". Pokud se ovšem chce v této diskusi ohánět svou odborností, notabene si ji vloží i do názvu organizace, měl by ji také prokázat. Což se kdysi činívalo v procese oponentury, nikoliv pouhou deklarací, jak je tomu bohužel dnes.

Léta strávená přímo ve škole jsou nezbytnou kvalifikací, pokud chce do procesu vzdělávání někdo přímo zasahovat, neřkuli jej měnit v celém státě.
Nevím, jak byste obhajoval změny operačních postupů ve všech nemocnicích v celé zemi, pokud by je navrhoval lékárník, nebo rovnou řidič autobusu, přičemž by odborné výhrady chirurgů smetl ze stolu a označil je za zastaralé, předpojaté a motivované snahou nekomplikovat si práci.


Možná pro omezený okruh ostatních "matadorů"
Kdyby mne podobně v diskusi oslovil jiný účastník - "nematador", považoval bych za svou povinnost mu svůj postoj vysvětlit a jako podpůrný argument bych uvedl i odkaz na jiné, dřívější své příspěvky.

Ale kvalitě zdejší diskuse to nijak neprospěje...

Nezlobte se, ale při vší úctě k Vám, si podle mne vykládáte některá pravidla až příliš úzkoprse - možná v duchu tak proklamované politické korektnosti.
Kdybyste se nachomýtnul u našich dřívějších sporů s Tajným učitelem, panem Doleželem, Simonou CARCY, nebo parabellum, za excelentního glosování nica/brouka/pytlíka/blahy, musel byste nás vymazat a zablokovat všechny.
Diskuse, někdy vypjaté až agresívní, občas i nekorektní a často zcela odkloněné od původního tématu, jsou kořením tohoto webu.
A přiznejme si, že pro některé z nás i ventilem, který umožňuje vypustit uvnitř nashromážděné frustrace.
A vím také, že pro mnohé, pouze pasívní čtenáře našich příspěvků, jsou ostrovem normality, který jim umožňuje si ověřit, že se nezbláznili oni sami, ale jen zparchantěl svět kolem.

Buďte, prosím, jako nový vrchní, poněkud shovívavější ke štamgastům, kteří si zvykli chodit do své hospůdky pokecat se známými, pohádat se a nebo si jen zanadávat na svět. Agresivní opilce klidně vyhoďte, my Vám jen zatleskáme. Ale zkuste překousnout, když Vám někdo pohaní zvětralé pivo, nebo pocintá ubrus.
:-)

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 17:42  

Ale já přece nemluvím o mazání příspěvků! Když říkám, že to kvalitě diskuse neprospěje, mám na mysli, že jí neprospěje, když se část diskutérů bude vzájemně a priori považovat za idioty...

Diskuse může být tvrdá a štamgastů si vážím. Byť některé z nich zrovna nevyhledávám a k jejich stolu mě to netáhne, jejich kritiku samozřejmě vnímám. K jiným bych i rád přisedl, třeba k tomu časem bude i příležitost... A agresivní opilce trpět nehodlám :-)

Díky! hezký den!

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 17:55  

poste.restante napsal: "Léta strávená přímo ve škole jsou nezbytnou kvalifikací, pokud chce do procesu vzdělávání někdo přímo zasahovat, neřkuli jej měnit v celém státě.
Nevím, jak byste obhajoval změny operačních postupů ve všech nemocnicích v celé zemi, pokud by je navrhoval lékárník, nebo rovnou řidič autobusu, přičemž by odborné výhrady chirurgů smetl ze stolu a označil je za zastaralé, předpojaté a motivované snahou nekomplikovat si práci."

Máte pravdu, že tohle je zásadní téma a já vnímám, že na České škole hodně rezonuje :-). Příkladů se dá najít vždycky více - musí být například špičkový fotbalový trenér, který zvolí novou taktiku a vyhraje mezinárodní soutěže bývalým špičkovým hráčem? Třeba Mourinho nebo Brückner vlastně žádnou hráčskou zkušenost se špičkovým fotbalem neměli... Byli, jsou spíše teoretici.

Nicméně nechci utéct do příkladů. Můj pohled se liší ve dvou věcech: zaprvé, myslím, že KL je jen jedním z hlasů, které hovoří o tom, kudy má vést reforma škol. není žádná výkonná úřednice, nemá žádný monopol na moc. A zadruhé, nemyslím, že by smetla ze stolu námitky odborníků - souhlasí s některými a nesouhlasí s některými jinými. I mezi učiteli jsou přece různé názory na přípravu, smysl, průběh... inkluze.

Díky!
Hezký den!

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. září 2016 v 18:23  

Debatám o inkluzi se vyhýbám, a rozhodně se do nich nebudu pouštět ani teď. Jde mi o formu a možnosti diskuse.

Laurenčíková: Asi nám stále ještě chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu, tedy dovedností, které by podle názorů mnohých měla pomoci rozvinout právě škola.

Poste.restante: útok na školy, potažmo učitele

Já si nemyslím, že to je útok, už proto, že to směřuje do budoucnosti.
A také si nemyslím, že to je „potažmo na učitele“, je tam napsáno škola. A například já to čtu tak, že systém (tj. např. požadavky MŠMT, činnost ČŠI, obsahem testů, školením učitelů, mimoškolními aktivitami apod.) by měl takové věci podporovat.

Poste.restante, zkuste tu větu Laurenčíkové ukázat dvaceti lidem, neučitelům, třeba i žákům, a zeptejte si jich, jak oni to vnímají. Zda to pokládají za útok na učitele.

Laurenčíková: V této oblasti možná více než v jiných mohou hrát roli mezigenerační rozdíly, kdy požadavky na školu rodičů současných žáků mohou být zcela odlišné od požadavků generací, které ještě převážnou většinu života prožily v totalitním režimu.

Poste.restante: musíme počkat, až totalitní učitelé vymřou.

No já nevím, mně se zdá, že mezi těmi větami je rozdíl. Zase, zkuste se poptat někoho nezávislého.

Mám Vás za rozumného člověka, který reprezentujete tu uvážlivější část oponentů liberálního přístupu ke vzdělávání. Proto také reaguji. A kladu si otázku, proč i vy za celkem nevinnými tvrzeními nacházíte „útok“.

Všichni se zde shodujeme, že české školství není v pořádku, ale když někdo (prakticky kdokoliv, Kartous, Feřtek, Botlík, Tajnej, Kalabisová, já) napíšeme, že je něco špatně, tak je to hned „útok na učitele“. Vy si nemyslíte, že „chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu“? Vy si nemyslíte, že by se tomu měly děti učit ve škole? A napíšete „útok“. V prostředí, kde kritika či dokonce jiný názor je vnímán jako útok, ztrácí smysl diskutovat.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. září 2016 v 18:36  

A ještě mi to nedá, i když je to už zcela mimo téma výchozího textu:

poste.restante řekl(a)... 10. září 2016 17:27
Léta strávená přímo ve škole jsou nezbytnou kvalifikací, pokud chce do procesu vzdělávání někdo přímo zasahovat, neřkuli jej měnit v celém státě.
Nevím, jak byste obhajoval změny operačních postupů ve všech nemocnicích v celé zemi, pokud by je navrhoval lékárník, nebo rovnou řidič autobusu, přičemž by odborné výhrady chirurgů smetl ze stolu a označil je za zastaralé, předpojaté a motivované snahou nekomplikovat si práci.


A myslíte, že chirurgové jsou ti hlavní, kdo mají také řešit financování nemocnic, ceny léků, vzdělávání zdravotních sester, počty lůžek?

Školství je velice složitý systém, a samotný samotná výuka, je jen jednou z jeho částí. Zde není pochyb, že je třeba respektovat hlas učitelů a také jejich postoje a možnosti. Ale jsou i mnohé další části, kde může být ekonom, sociolog, politolog, antropolog, pedagog teoretik, právník mnohem kvalifikovanější.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. září 2016 v 18:48  

Ach bože, chirurg ekonomem a Bruckner bez balonu.

Ani jeden z Vás samozřejmě nechápe podstatu problému, jinak by jeden nepsal o Brucknerovi a druhý o financování nemocnic.

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 18:56  

"Debatám o inkluzi se vyhýbám, a rozhodně se do nich nebudu pouštět ani teď. Jde mi o formu a možnosti diskuse."

A to je právě to, o co tu běží. Ona inkluze "po česku" je totálně zpackané dílko. Vy se k inkluzi na svých školách nepropracujete. Určitě nebudete nabírat děti s IQ pod 70. Provádění inkluze "po česku" je špatné. Zajímal jsem se o norský model. Tam sice do běžné školy chodí všechny děti, ale nechodí do jedné třídy. V jednom křídle školy jsou děti, které běžně zvládají učivo daného ročníku a v druhém křídle jsou děti, které potřebují pomoc. Vyučují je tam speciální pedagogové. Když však v něčem takové dítě vyniká nebo je průměrné, tak navštěvuje normální třídu se svými vrstevníky. Během přestávek se děti vzájemně setkávají v komunitní místnosti uprostřed školy. To proto, aby si na sebe zvykly. A realita "po česku"? Stačí si přečíst podpůrná opatření 3 až 5. A tyto děti budou v ČR chodit s těmi ostatními do jedné třídy. On i asistent ve třídě dokáže být rušivým elementem. Natož pak několik takových dětí. Většina těchto dětí nikdy nezvládne ani minimální doporučenou úroveň požadavků.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. září 2016 v 19:19  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 19:46  

Pane Šteffle, začnu od konce
myslíte, že chirurgové jsou ti hlavní, kdo mají také řešit financování nemocnic, ceny léků, vzdělávání zdravotních sester, počty lůžek?

Ale já napsal:
Nevím, jak byste obhajoval změny operačních postupů ve všech nemocnicích v celé zemi, pokud by je navrhoval lékárník, nebo rovnou řidič autobusu,...

Vezmu teď společně odpověď i panu Komárkovi:
- musí být například špičkový fotbalový trenér, který zvolí novou taktiku a vyhraje mezinárodní soutěže bývalým špičkovým hráčem? Třeba Mourinho nebo Brückner vlastně žádnou hráčskou zkušenost se špičkovým fotbalem neměli... Byli, jsou spíše teoretici.

Kdo je a kdo není odborník? Kdo má právo se vyjadřovat k odborným problémům a co je to vůbec odbornost?
Otázky staré asi jako pojem odbornosti samotné.

Špičkový fotbalový trenér nemusí/nemusel být špičkovým hráčem.
Ale pochybuji převelice, že může být špičkovým fotbalovým trenérem někdo, kdo nikdy nebyl ani hráčem. Kdo v životě nekopnul do balónu a neví, proč jsou na trávníku ty čáry a jaký mají význam.

To, jak moc musí znát člověk příslušný resort, je dáno úrovní abstrakce, či konkrétnosti procesu, na které se pohybuje.
Je možné, aby vedoucí týmu prodejců Amway přestoupil k Avonu a prodával jinou značku. CEO Cocacoly může nastoupit zítra u Forda.
Ale vedoucí výroby paštik u Hamé nemůže jen tak prostě přejít na montážní linku k Volkswagenu.

Proto nemůže a nesmí o zásadních věcech týkajících se vzdělávacího procesu rozhodovat člověk, který neodučil alespoň pár let na reálné, běžné škole. Natožpak radit ministrovi a prezentovat se jako odborník.

Kdyby si zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání viděli do úst, měli alespoň trochu sebereflexe a slušnosti, pak by z názvu vypustili slovo odborná, strávili několik let posloucháním lidí, jako je kolegyně Karvaiová a pak teprve začali vynášet na světlo boží své nápady.
A já bych jim zatleskal, uznával je a podporoval.
Takhle si oni sami postavili proti sobě mne a stovky, možná tisíce jiných.
Činí tak dnes a denně. A ještě mají tu odvahu nás osočovat ze zaujatosti a stěžovat si do médií, že jim netleskáme dost nahlas.

Kdo je na danou oblast odborník?
Jánský byl psychiatr, Semmelweis nebyl chirurg a Pasteur nebyl vůbec lékař. Vlastně i ta Maria Montessori nebyla učitelka, ale lékařka. Přesto přispěli v oborech, které jim nebyly primárně vlastní mnohem více, nežli jiní odborníci. Setkávali se s odmítáním, pohrdáním a zesměšňováním, právě ze strany odborníků. Tak kdo má právo mluvit o odborných záležitostech?
Jenže je zde jeden zásadní rozdíl. Zatímco v případě zmiňovaných osobností, po odeznění posměchu došlo k potvrzení jejich myšlenek reálnou praxí a to všeobecně.
Myšlenky militantních inkluzionistů ale v reálu s výjimkou pár skleníků nikde nefungují. Přesto jsou vnucovány, prosazovány a jejich kritici ostouzeni.

Poste.restante, zkuste tu větu Laurenčíkové ukázat dvaceti lidem, neučitelům, třeba i žákům, a zeptejte si jich, jak oni to vnímají. Zda to pokládají za útok na učitele.

Výroky jednotlivců byť i v osamocených diskusích chápeme vždy v kontextu jejich předchozích výroků a známých názorů.
Prezidenta Zemana také properou v kontextu jeho osoby a historie jako takové a nikoli jen ten konkrétní výrok osamoceně.

Věty paní Laurenčíkové jsem poslal prozatím jen dvěma lidem, neučitelům, ale přátelům.
Posléze jsem poslal odkaz na tuto diskusi.
Nechtějte vědět, jaká byla reakce jednoho z nich. Ten druhý se jen shodnul s mým výkladem. Uznávám, že to není ani zdaleka reprezentativní a není to důkazem ničeho. Koneckonců lze očekávat, že mí přátelé mi budou názorově blízcí.
Příležitostně se zeptám dalších, třeba i žáků. Uvidíme. :-)

tyrjir řekl(a)...
10. září 2016 v 20:39  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 20:49  

Všichni se zde shodujeme, že české školství není v pořádku, ale když někdo (prakticky kdokoliv, Kartous, Feřtek, Botlík, Tajnej, Kalabisová, já) napíšeme, že je něco špatně, tak je to hned „útok na učitele“.

Jak už jsem psal, u známých osobností je vždy jednotlivý výrok chápán v kontextu.
A právě tak jsem interpretoval i věty paní Laurenčíkové.
To, co bych u jiného chápal jako věcnou poznámku, musím, ač nerad, u jiných chápat jako součást systematické a promyšlené kampaně.
Něco jako když chce nový úřad bojovat proti ruské propagandě. :-)


Vám osobně je za vinu dáváno mnohé. Vždy budete pro mnohé tím, kdo na školství vydělává a svými testy je deformuje.
S tím nic nenaděláte.

Mně je tento pohled cizí.
Podnikáte v prostoru podle pravidel. Podobně mohl podnikat i kdokoliv jiný.
Není Vaše chyba, pokud jsou pravidla špatná. A osobně se navíc domnívám, že na rozdíl od mnohých jiných respektujete i určitá etická pravidla. I když byste nemusel.

Ve Vašich článcích lze najít názory, které by v důsledku vedly dokonce i proti Vašim podnikatelským zájmům. Lze z toho usoudit, že hodnota veřejného statku všeobecné vzdělanosti je pro Vás vyšší, nežli hodnota Vašeho konta.
A že se občas v konkrétních názorech neshodneme?
Božíčku, vždyť by to jinak byla děsná nuda. ;-)

A nakonec.
Výsledky mnohých výzkumů a šetření, které provádíte, jste si klidně mohli nechat pro sebe a využít je jako konkurenční výhodu. Ale Vy je nezištně zveřejňujete a ještě za to sklízíte kritiku.

Na rozdíl od jiných při formulaci svých názorů vycházíte z ověřitelných informací a dat. Pokud data Váš názor nepodporují, opravíte svůj názor a nikoliv data.

V tom je rozdíl mezi Vámi a aktivisty typu Kartouse či Feřteka, nebo Laurenčíkové a dalších z okruhu ČOSIV, OSF a ČvT.
Protože oni vycházejí z ideologie a nikoliv z reality. To, co nezapadá do jejich vize ideálního světa nechtějí vidět ani slyšet. Jsou ochotni znevážit a napadat názory i fakta, která se jim nehodí do krámu. A někteří neváhají ani osočit a nálepkovat i nositele protichůdných názorů. Stačí vzpomenout třeba diskusi s panem Černým na tomto webu.

Vy si nemyslíte, že „chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu“? Vy si nemyslíte, že by se tomu měly děti učit ve škole?
Ne nemyslím si, že aktérům z řad iniciátorů "změn, opatření a reforem" chybí kompetence, tedy způsobilost pro vedení konstruktivního dialogu.
Myslím si, jsem téměř přesvědčen, že většině z nich chybí především OCHOTA vést konstruktivní dialog.

A napíšete „útok“.
Upřímně. Proč si mám myslet, že když mě někdo devětkrát praštil pěstí do břicha, tak že podesáté se natahoval proto, aby mi to břicho pohladil?

V prostředí, kde kritika či dokonce jiný názor je vnímán jako útok, ztrácí smysl diskutovat.
Naprosto souhlasím.
Vítejte v realitě učitelů českých.
Namátkou jen pár nadpisů článků za poslední týden, jak vypadly z googlu.
Uznávám, že vyznění článku může být i jiné, ale ruku na srdce, kolik lidí čte celé články a kolik jen okem přelétne nadpisy.

Češtině ubližují už i učitelé, varují vědci.
Učitelé se bojí podávat dětem léky
Učitelé berou Wikipedii na milost. Nahradí biflování pouček hledání na ...
Učitelům zvýšení platů nestačí: Do čtyř let chtějí brát přes 46 tisíc
Moře člověka naučí víc než škola
Problémový učitel
Spíše než poměr spokojených a nespokojených rodičů se školstvím se mění míra jejich informovanosti

A hledat dál mi došla chuť.

tyrjir řekl(a)...
10. září 2016 v 20:57  

Host povídá hospodskému "Pane vrchní, proč máte palec v polévce, kterou mi nesete?" "On mě ten prst totiž bolí a teplo mu pomáhá" zněla odpověď. "Tak si ho strčte třeba do prde.., ale nestrkejte ho do mé poléky!" rozčílil se host. "Tam jsem ho měl předtím" prořekl se vrchní...

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 v 21:15  

Připojuji se ke kolegům: Výroky p. Laurenčíkové mají svůj kontext a jejich vyznění je v tomto ohledu jednoznační.
Příměr s Mourinhem a Brucknerem je zavádějící, neboť učitelé nejsou v pozici trénovaných, nebo je alespoň prozatím netrénují odborní konzultanti apod.
Navrhuji vrátit se k podstatě: Mohl byste, pane Komárku, uvést, které zásadní námitky odborné veřejnosti, MŠMT při přípravě inkluzivních vyhlášek zohlednilo? Nebo zda některé z nich alespoň KONKRÉTNĚ odpovědělo?

Jirka řekl(a)...
10. září 2016 v 21:56  

Děkuji panu Poste.restante za pěkný příměr o hospůdce. Jako učiteli na vsi se mi nechce pokoušet štěstí a chodit do hospody. S farářem už se tam dneska nepotkám, ale občas narazím i na bývalé žáky (psychopaty), kteří dodnes nevydýchali domnělé křivdy a vyhrožují i smrtí. Pak se nedivte, že Česká škola je pro mne ráj, kde už dávno vím, co od koho čekat.
Nový vrchní je nějakej divnej, ale zase o to častěji do lokálu zavítá pan Wagner. Já raději naslouchám, protože jsem si vědom svých hranic. I nový vrchní se může něco přiučit od dobrého starého. Ta pohodička a poznání, že nejsem exotem sám, je pro mne důležitější než nová značka piva, které mi snad jen zatím moc nejede. Věřím, že tu budu ještě dlouho srkat svůj půllitr a rovnat si v hlavě to, co prožívám nejen s žáky, ale i všemi, kteří rozhodují o českém školství.

Jan Hučín řekl(a)...
10. září 2016 v 22:32  

Pane kolego poste.restante, máte mé uznání za trpělivost a ochotu věcně argumentovat prakticky donekonečna. (Nejste naštěstí sám a omlouvám se všem dalším, kteří si s vámi předávají štafetu, že je nejmenuju. Příště pochválím zase někoho jiného, slibuju.)

Odpověď na otázku, proč si tak málo rozumíme atd., se mi ve světle této diskuse zdá vlastně docela jednoduchá. Protože někteří z diskutujících nedokážou přiznat chybu, omluvit se, změnit postoj. (Původně jsem tu měl odstavec s apelem na konkrétní osobu/y, ale rozhodl jsem se nejdřív otestovat její/jejich férovost bez výzvy.)

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. září 2016 v 22:33  

Navrhuji vrátit se k podstatě
Josef Soukal řekl(a)... 10. září 2016 21:15

Pardon, ale podstatou tohoto vlákna JE odbornice na inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková.

Debatám o inkluzi se vyhýbám
Ondřej Šteffl řekl(a)... 10. září 2016 18:23

Tedy, doopravdy nechci nikomu nic podsouvat, ale na mne to působí asi tak, že Ondřej Šteffl má obavu, že kdy řekl, co si o tom všem doopravdy myslí, byl ze závorky (Kartous, Feřtek, Botlík, Tajnej, Kalabisová, já) (tamtéž, poz. pytlik) vyobcován beprodlenně.

nevím, k čemu došlo v Poběžovicích
Michal Komárek řekl(a)... 10. září 2016 15:45

V Poběžovicích došlo k tomu, že se tam žáci potýkali v soutěži nazvané Foistův pohár. Už tenkrát jsem o tom na ČŠ tuším psal, a pokud ne, pak jsem měl, poněvadž bych tím ještě víc posílil svůj punc jasnozřivosti.
Kdysi byla v jedné televizi taková svérázná relace, 'Volejte řediteli!' Dotyčný tam prezentoval, že ta televize a on jedno jsou, a to formou, jakože blíž divákovi. Začíná to tu vypadat jako 'Přispějte šéfredaktorovi!'
V tomto smyslu je Janku Wagnere škoda těch let, po které jsi České škole šéfredaktoroval ty. Přicházeli jsem tím o mnohý zajímavý pohled na věc. Patřilo by se napsat odborný pohled, ale dnes je slovo odborný synonymem spíš pitomosti až tuposti, než něčeho smysluplného.

A nakonec, vaše absense, pane poste.restante, byla diskusi neprospěšná, jinými slovy ne-žá-dou-cí.
Což takhle omluvenka od zákonného zástupce?

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 22:34  

Paní Laurenčíková je takové siamské dvojče paní Kateřiny. A tady říkám doslova: DO ROKA A DO DNE. Tedy do parlamentních voleb.

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 v 22:37  

Nevím, kam to jinam umístit - blog o tom, jak se řídí školství v Porubě: http://paveljanik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=549149

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. září 2016 v 22:39  

'kdyby řekl... byl by ze závorky'

(nesmím těch pár vět psát hodinu, abych si při tom nemusel třikrát odskakovat...)

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 23:02  

Pane profesore Soukale, jistě víte lépe než já, že každé přirovnání může být zavádějící. Učitelé nejsou ani fotbalisti, ani chirurgové. A k další výzvě: Nejsem mluvčím MŠMT a upřímně na Vaše otázky odpovídám "nevím". Nicméně také nevím, jak to souvisí s diskusí o odbornosti Kláry Laurenčíkové. A důležité mi také připadá, že definice "odborné veřejnosti" není samozřejmá.

Děkuju! Hezký večer!

Josef Soukal řekl(a)...
10. září 2016 v 23:20  

Psal jste o tom, jak se p. Laurenčíková vypořádává s námitkami. Ignoruje-li námitky zásadní, těžko může volat po diskusi. Vypovídá to leccos o osobnosti p. Laurenčíkové - a o tom je myslím tato diskuse jako celek.
Samozřejmě že existují odborníci, kteří se k ministerskému pojetí inkluze hlásí. Upřesňuji: Kolik speciálních pedagogů a kolik učitelů základních škol s MŠMT souhlasí? Není to výrazná menšina? A znovu: Zodpovědělo MŠMT podstatné námitky? Dokážete uvést jeden text, kde p. Laurenčíková odpovídá nejen na mýty či "mýty", ale konkrétně argumentuje ke konkrétním připomínkám?

Unknown řekl(a)...
10. září 2016 v 23:23  

To, že se nějaká samozvaná zástupkyně „odborné“ společnosti dostala do sedla je také zásluhou krize psychopedie jako oboru. Tedy spíše stagnací učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol. Kdo se ozval z kateder spec. ped., když Černý se Šimáčkem házeli špínu na praktické školy? Nyní se probudil Assoc. Prof. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.-CV docela výstižným článkem v UN. Dáte sem odkaz, pane Komárku? Přiznejme si s paní Karvajovou, že kdyby se o rozvoj našeho oboru starali lékaři tak jako psychopedi, už nás zase léčí v nemocnicích šamani. Snad se kolegové v běžných školách poučí.

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 23:32  

definice "odborné veřejnosti" není samozřejmá
Tak s tím Vám pane Komárku mohu pomoci. :-)

Za odborníka je dnes pokládán ten, kdo se za něj sám označí, popřípadě je někým, obvykle spřízněnou duší označen. Přesně takhle vznikli téměř všichni "odborníci na školství", kteří jsou takto v médiích titulováni.

Podle tohoto vzoru je členem odborné veřejnosti každý, kdo je tak někým, i sebou samým označen.
Takže třeba i Vy a já.

Pokud by pro Vás byla podobná definice jen obtížně přijatelná, nemáte bohužel na výběr.
Úvaha jde přesně v duchu obecné definice Roma, kterou uplatňuje úřad ombudsmanky.
A to, jak dozajista uznáte, je autorita více nežli nepochybná.

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 23:37  

poster.restante

:-) A vztahuje se to i na praktikujici ucitele? Diky! Hezky vecer"

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. září 2016 v 23:39  

„Za odborníka na vzdělávání považujeme člověka, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání pitomců) hlásil, a/nebo je za takového považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kultovních nebo stranických) indikátorů.“

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 23:44  

Pane profesore Soukale, nejsem mluvcim MSMT ani pani Laurencikove. Psal jsem jen, ze si myslim, ze s nekterymi názory souhlasi, s jinými nikoli, coz souvisi s tim, co oznacuji za nesamozrejmost definice odborne verejnosti. Neznam detailne korespondenci KL s oponenty. Vy ano? Uvedte, prosim konkretni priklady. Jinak to zustane jen v rovine mytu.

Dekuju! Hezky vecer!

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. září 2016 v 23:45  

Za učitele považujeme člověka, který je obklopen žáky.

poste.restante řekl(a)...
10. září 2016 v 23:46  

Nicka Pytlík
Což takhle omluvenka od zákonného zástupce?

Omlouvám se kolego Pytlíku.
Já vím, že moje zameškaná docházka je neomluvitelná.
Na svou obranu mohu uvést jen to, že jsem byl během prázdnin hodně zaneprázdněn skutečnou prací.
Popravdě, i nyní jsem s časem dost naštíru.
(Dokonce jsem uvažoval, že změním svůj modus operandi na České škole a místo diskusních příspěvků začnu psát články. Přijde mi to méně náročnější na čas. Teď si ale nejsem jist, zda bych se neocitnul mimo rámec stanovených pravidel.)

Nejvíce mne ale těší zjištění, že jsem snad právě Vám chyběl. :-)

Michal Komárek řekl(a)...
10. září 2016 v 23:55  

Mimo pravidla? Ale to je jen takové "přátelské šťouchnutí do žeber" od štamgasta, že? Mně Vaše argumentace připadá velmi zasvěcená a inspirativní. Takže, pokud jde o mě: Piště, prosím. Možná je to ale něco takového, čemu politici říkají, jak tomu říkají?, "smrtící objetí"? Každopádně se těším na Vaše argumenty! Hezký večer!

Janek Wagner řekl(a)...
10. září 2016 v 23:56  

Jen pro dobrou paměť:

Martin Odehnal: Dopis poslancům ohledně inkluze


Přečtěte si: Reforma školství? Odnese to i vaše dítě, říká odborník na vzdělávání Martin Odehnal

Klára Šimáčková Laurenčíková: Reakce na dopis Martina Odehnala poslancům k tématu inkluzivního vzdělávání

ČOSIV: Co přinese novela školského zákona v praxi?

Martin Odehnal: K článku Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové na můj dopis poslancům k tématu inkluzivního vzdělávání: „Kdopak nám tu vlastně šíří paniku…“Nicka Pytlik řekl(a)...
10. září 2016 v 23:57  

Dobrá tedy, Upřesňuji
'Za učitele považujeme člověka, který je obklopen svými žáky'
Dále
'Za kvalifikovaného učitele považujeme člověka, který vlastní certifikát o pedagogické způsobilosti.'
A v neposlední řadě
'Za jen obtížně zpochybnitelného učitele považujeme člověka, který na základě nařízení zaměstnavatele navštívil závodního lékaře, psychologa i psychiatra, a byl všemi zmíněnými i přes to všechno shledán přiměřeně normálním.'

Michal Komárek řekl(a)...
11. září 2016 v 0:10  

Pane kolego Wagnere, ale dopis Martina Odehnala prece snad nepovazujete za něco vecneho, neurážlivého, vyvazeneho... Mame odmítavou reakci pani Laurencikove na tento styl povazovat za arogantni? Uvedl jste odkaz, dekuju, každý si to muze precist... Hezky vecer!

Josef Soukal řekl(a)...
11. září 2016 v 0:13  

Děkuji panu Wagnerovi, že mi ušetřil vyhledávání.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
11. září 2016 v 0:25  

poste.restante řekl(a)... 10. září 2016 20:49

Jak už jsem psal, u známých osobností je vždy jednotlivý výrok chápán v kontextu. A právě tak jsem interpretoval i věty paní Laurenčíkové.

Inu, já paní Laurenčíkovou nečtu, a ani jí moc nemusím. Je poněkud ideologicky zaslepená. Nicméně dost pochybuji, že by chtěla útočit na učitele nebo snad vést proti nim systematické a promyšlené kampaně, ještě víc pochybuji, že by něco takového napsala. Takže i přes Váš výklad se mi Vaše reakce zdá zbytečně vyhrocená.

V tom je rozdíl mezi Vámi a aktivisty typu Kartouse či Feřteka, nebo Laurenčíkové a dalších z okruhu ČOSIV, OSF a ČvT.

Když už tedy kádrujeme... Co se týká aktivistů z okruhu, to nečtu, jakož ani jejich protivníky. Ale co se týká Kartouse a Feřteka ty oba dobře znám, a myslím, že jim křivdíte. Možná podléháte všeobecné atmosféře, která na ČŠ panuje. Zejména Feřtek je velice uvážlivý člověk, ve školách strávil stovky a tisíce hodin, viděl jich na vlastní oči myslím víc než kdokoliv jiný z diskutujících, dokonce řádově víc. Mluví s řediteli, s učiteli, s rodiči, s žáky. Takže tvrdit, že nevychází z reality, není pravda. Máte nějaké citace, kde mluví z cesty?

Vy si nemyslíte, že „chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu“? Vy si nemyslíte, že by se tomu měly děti učit ve škole? Ne nemyslím si, že aktérům z řad iniciátorů "změn, opatření a reforem" chybí kompetence, tedy způsobilost pro vedení konstruktivního dialogu.
Inu já to bral obecně, v celé populaci a u dětí zvlášť.

okem přelétne nadpisy.
Češtině ubližují už i učitelé, varují vědci.
Učitelé se bojí podávat dětem léky
(…)Spíše než poměr spokojených a nespokojených rodičů se školstvím se mění míra jejich informovanosti


Ano, nadpisy jsou často hodně pitomé. Zrovna jsem psal na svůj post na Facebooku:
„Moc pěkný rozhovor. Ale kazí to ten titulek. To každého učitele hned postaví do opozice, a už to celé čte celý napružený. Mělo se to jmenovat třeba: Potřebujeme Ministerstvo vzdělávání? nebo Méně předpisů a více důvěry nebo Ostatně soudím jděte na TED.com nebo Najväčšou prekážkou v rozvoji školstva sú rodičia nebo i jinak ;-). Editoři holt chtějí hlavně, aby to co nejvíc lidí četlo, a už nepřemýšlejí o tom, aby to mělo vliv.“

Titulky dělají editoři, ne autoři. Dokonce i u svého článku musím vynakládat enormní úsilí, aby editor nezměnil můj nadpis nevrazil nějakou kravinu, což sice podle autorského zákona nesmí, ale naprosto běžně se to dělá.

Ty nadpisy nejsou výsledek práce aktivistů, tak je nastavená celá společnost a tím se editor řídí. Já jsem film Učitelka neviděl, ale z toho, co jsem o něm četl, rozhodně prestiž učitelů v očích veřejnosti zasahuje. Sice nepřímo, ale zato podstatně silněji a hlouběji, než jakékoliv články na České škole nebo i Lidovkách. To ovšem zdá se nikoho zde netrápí. Mě kdysi trápilo, jak pitomý obraz školy a učitele vytváří televize a zkoušel jsem v té věci jednat s ČT, ale marně. Je zajímá sledovanost, ne následky. A s titulky je to stejné.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. září 2016 v 0:38  

Na rozdíl od Šimáčkové-Laurenčíkové, nebo Šimáček-Laurenčíkové, nebo jaký identifikátor se tomu vlastně správně má přiřazovat (dále jen KŠL), Martin Odehnal je dlouholetý praktik. Dopis, který napsal, je velmi věcný a podává doslova smršť argumentů podepřených vlastními zkušenostmi. KŠL naproti tomu praxi v oboru, do nějž krafe, žádnou nemá, natož dlouhodobou. I když je pravda, že nejednoho dementa už v historii ani praxe od demence neuchránila, přesto nelze než označit manipulaci a marketingové floskule paní KŠL za v nejlepším případě knížecí rady. Ale opravdu jen v tom nejlepším. V horším je to bezbřehá sprostá manipulace prováděna za účelem vlastního obohacení, získání moci a posílení bludu o vlastní výjimečnosti. Kéž bych se mýlil.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. září 2016 v 0:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
11. září 2016 v 0:54  

Pane Šteffle,

chcete-li nějakou citaci Feřteka, kde píše z cesty, stačí se podívat prakticky na jakýkoliv jeho článek. Vzal jsem si hned jeho poslední článek. Vysvětlení toho, proč se pan Feřtek mýlí hned v prvním bodu - tj. zařazení úlohy, která by nebyla v RVP libovolného oboru střední školy s maturitou podávám zde a jsem ochoten to vysvětlit a klidně kdekoliv přednést. Podle mě ta diskuse celá není hodna dospělých lidí. Feřtek je v tom možná trochu nevinně, protože matematice rozumí asi tak, jako já pěstování pelargónií. Čili ten hlavní rozdíl mezi mnou a Feřtekem spočívá v tom, že já se k pěstování pelargónií z principu nevyjadřuji.

"Mě kdysi trápilo, jak pitomý obraz školy a učitele vytváří televize a zkoušel jsem v té věci jednat s ČT, ale marně. Je zajímá sledovanost, ne následky. A s titulky je to stejné."

Ale televize vytváří pitomý obraz naprosto všeho, od fungování nemocnice, přes fungování škol a kriminálky, až po vytváření politicky korektního mediálního prostředí.

poste.restante řekl(a)...
11. září 2016 v 1:25  

Ondřej Šteffl
Nicméně dost pochybuji, že by chtěla útočit na učitele nebo snad vést proti nim systematické a promyšlené kampaně, ještě víc pochybuji, že by něco takového napsala. Takže i přes Váš výklad se mi Vaše reakce zdá zbytečně vyhrocená.
Také pochybuji, že by paní Laurenčíková sama byla tvůrcem nějaké kampaně. Její součástí - inu to je jiná. Dělostřelecká příprava před zavedením inkluze prostě jevila až příliš známky systematičnosti na to, aby ji bylo možné považovat za nahodilou.

Moje reakce snad byla nepřiměřená. To je věcí názoru i interpretace. Nechám to na Vás i ostatních. Koneckonců nejsem dokonalý.

Ale co se týká Kartouse a Feřteka ty oba dobře znám, a myslím, že jim křivdíte.

Snad. Kéž by.

Mluví s řediteli, s učiteli, s rodiči, s žáky. Takže tvrdit, že nevychází z reality, není pravda. Máte nějaké citace, kde mluví z cesty?

Řekl bych, že sice mluví, ale neposlouchá.
Nezaznamenal jsem prozatím žádný případ, kdy by pan Feřtek uznal svou chybu, změnil názor, omluvil se.
Nechtěl jsem nikoho kádrovat. Jen jsem napsal svůj názor.
Víte, já původně pana Feřteka také respektoval. Na školení "Dokážu to!" jsem kdysi dostal jako dárek jeho Ředitelskou kuchařku. S mnohým tam uvedeným jsem mohl polemizovat, celé mi to přišlo poněkud idealistické, ale měl jsem dojem, že motivem snad byla upřímná snaha věci měnit.
Jenže to se časem změnilo. Stále častěji jsem se setkával s odsudky učitelů, kritikou a občas i účelovou manipulací. (Nechtějte teď po mně příklady. Musel bych je hledat třeba i ve zdejším archivu.) Není to ani nutné. Nepochybuji o tom, že ještě letos napíše některý z nich něco, o čem bude na ČŠ ohnivá diskuse.
Pan Kartous také zprvu psal férověji, ale poslední dobou se stále častěji i on uchyluje k demagogii.
Jako by oba podlehli sebeklamu, že se snad skutečně stali odborníky, jakými jsou titulováni.
EDUin se tváří jako školství prospěšná organizace.
Copak lze prospívat tím, že kritizuji všechno, co mi nekonvenuje?

Inu já to bral obecně, v celé populaci a u dětí zvlášť.
Já jsem to pochopil. Ale záměrně posunul jinam.
Vy si nemyslíte, že „chybí dostatek kompetencí pro vedení konstruktivního dialogu“? Vy si nemyslíte, že by se tomu měly děti učit ve škole?
No jejda, že ano.
Vzpomeňte si, že jestli něco systematicky v českém vzdělávacím systému kritizuji, tak je to právě absence výuky "měkkých dovedností".


Ty nadpisy nejsou výsledek práce aktivistů, tak je nastavená celá společnost
Fajn. A teď mi uveďte aspoň jeden případ mediálního výstupu některé skupiny "školských aktivistů", který by se s tím pokusil něco dělat. Který by zastával učitelů všeobecně i nikoliv jen "souvěrců".

Titulky dělají editoři, ne autoři.
Což ovšem editory ani v nejmenším neomlouvá.

Mě kdysi trápilo, jak pitomý obraz školy a učitele vytváří televize a zkoušel jsem v té věci jednat s ČT, ale marně.
No, aspoň jste to zkusil. Díky za to.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2016 v 1:37  

pitomý obraz školy a učitele

Pitomý obraz školy a učitele zvyšuje sledovanost ČT. To jako že vážně?
A není jen tak čistě náhodou ČT veřejnoprávní médium?
Viz moje milovaná wikipedie
'Veřejnoprávní médium (nebo také médium veřejné služby) je označení sdělovacího prostředku, které má příjem z veřejných peněz a právně definovaný rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie.'
... a neméně i pitomý obraz školy a učitele. A to po nás chtějí koncesionářský poplatek!

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 2:03  

Feřtek je velice uvážlivý člověk, ve školách strávil stovky a tisíce hodin, viděl jich na vlastní oči myslím víc než kdokoliv jiný z diskutujících, dokonce řádově víc. Mluví s řediteli, s učiteli, s rodiči, s žáky. Takže tvrdit, že nevychází z reality, není pravda. Máte nějaké citace, kde mluví z cesty?

A co ty hlouposti, které pan Feřtek šíří a uráží přitom školy i učitele? Například:

https://www.respekt.cz/spolecnost/proc-je-skolni-trida-to-nejhorsi-misto-pro-uceni
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-fertekovo-ostouzeni-tradicni.html

krtek řekl(a)...
11. září 2016 v 5:51  

Pane Komárku, většině z nás asi nejvíce vadí, když Česká odborná společnost pro inkluzi ve vzdělávání, která je pouze nevládní lobistickou (škrtám nátlakovou, zvolené slovo je přesnější) orgnaizací skládající se ze šesti lidí, je považována za odbornou. Z toho se potom odvíjí i vztah k paní KŠL.

Pane Šteffle, často s Vámi nesouhlasím, ale i když máte pochopení pro pana Kartouse a Feřteka, Vy s nami diskutujete. Pan Kartous nikdy, pan Feřtek mimoběžně opakuje své.

poste-restante, vítejte zpět, snad už víte, jak moc tu chyběl Váš střízlivý tón.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. září 2016 v 7:43  

..........Inu, já paní Laurenčíkovou nečtu, a ani jí moc nemusím. Je poněkud ideologicky zaslepená. Nicméně dost pochybuji, že by chtěla útočit na učitele nebo snad vést proti nim systematické a promyšlené kampaně, ještě víc pochybuji, že by něco takového napsala. .............
S tím souhlasím. Pak je otázka, mají ideologicky zaslepení lidé radit na ministerstvech? ideologická zaslepenost, byť jsou ti lidé opravdu přesvědčení o své pravdě, nikdy nevedla k něčemu dobrému. A na ministerstvu si museli všimnout.


K pánům Feřtek a Kartous. Feřtek možná hovoří s tisíci učiteli, ale asi mu nejsou jasná určitá fakta. Ve svých článcích se často dopouští zcela triviálních chyb v oblasti znalosti vzdělávacího procesu. U Kartouse jde už od opravdové a záměrné popichování (v poslední době zesílilo razantně). I kdyby měl v leččems pravdu, tímhle tónem si kamarády v řadách učitelů nenadělá.(dodávám, že se mi nechce trávit čas hledáním odkazů na články, které to dokazují, musíte mi věřit čestné skautské).

Co můžu dodat je např. celý připomínkový proces k vyhlášce 27/2016. Tam si počtete, jaké připomínky byly vzneseny ze strany učitelů, ale také ze strany zřizovatelů apod. A věřte, že právě připomínky učitelstva a zřizovatelů nebyly vůbec přijaty.A také jsem o tom psala ve svém článku Hra na demokracii. Že jako diskutujeme, jako připomínkujeme ale to je taky všechno. Poptejte se např. na tzv. přípravnou skupinu k vydání vyhlášky, která se sešla loni v červnu. Někde z toho musí být zápis na ministerstvu. A je dohledatelné, že se všechny připomínky z této skupiny smetly pod stůl a byla vytvořena jiná, loajálnější skupina. Jo, a takhle nějak taky probíhal ten soud s D.H. Tak dlouho se měnili soudci, až se našli ti, kteří vydali onen pro naše školství zničující rozsudek. Také lehce dohledatelné i když dlouhé čtivo.

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 7:51  

Kantoři, kteří učí se snaží o dialog a diskusi. Vesměs oprávněně poukazují na nedostatky a chyby, které jsou páchány na učitelích, žácích a potažmo na celé společnosti. Příznivci "inkluze po česku" však trpí naprostou hluchotou. Jejich argumenty jsou neprůkazné, nekonkrétní a ideologicky zabarvené. Mají však nezměrný vliv na vedení MŠMT. Kdo jim tak nadšeně naslouchá na MŠMT a ve sdělovacích prostředcích? Něco je asi špatně.

Josef Soukal řekl(a)...
11. září 2016 v 8:24  

Zdá se mi, že tón, který nasadil pan Odehnal, odpovídá zoufalství z toho, co se děje a jakým způsobem se to prosazuje. V tomto ho velmi dobře chápu, mám podobnou zkušenost s jinými tématy.
T. Feřtek je ve společenství novinářů ctěn jako člověk zasvěcený do školské problematiky a požívá důvěry pro svoji údajnou nestrannost (např. kolegům z branže poskytuje kontakt i na ty, kteří ho kritizují). Když jsem ovšem napsal první a jediný text pro EDUin, pozměnil titulek tak, že mířil úplně jinam než smysl textu. A k této první zkušenosti jsem pak přidal řadu dalších, daleko přesahujících oblast řekněme osobní, takže se mi s p. Feřtekem vůbec nechce diskutovat, protože se domnívám, že pozitivní myšlenky se neprosazují špinavými prostředky. Více či méně to - minimálně na úrovni obsahu diskusních vyjádření - platí pro celou páně Štefflovu řadu. Ovšem právě někteří její členové kvůli svému vlivu v médiích vytvářejí jistý obraz českého školství. Byl by to dobrý námět na článek, pokud možno právě do některého z velkých médií ...
Pane Komárku, neberu vám vaše názory, ostatně pan Wagner je také vyjadřoval, ale nebylo by lepší požádat ty, které zde učitelé často kritizují, aby se svá vyjádření a konkrétní kroky snažili obhájit sami? A zkusme se věnovat i jiným, zcela konkrétním tématům a problémům, třeba i regionálním (mnohdy vypovídají o školství obecně). Věřím, že jste nepřehlédl odkaz, který jsem do diskuse umístil, a další v e-mailu.
Za jedno z naprosto zásadních témat považuji snížená počtu žáků ve třídách, a to nikoli jen snížení kosmetické. Chceme-li dětem poskytovat individuální péči, bez tohoto opatření se nepohneme. Přitom souvisí ve školství prakticky se vším, s kvalitou výuky, s inkluzí, s postojem dětí ke škole, s postojem učitelů k práci. Souvisí ovšem také s financemi, přičemž nemluvíme o drobných.

Michal Komárek řekl(a)...
11. září 2016 v 10:43  

Souhlasim, pane profesore - budu rad, když se nam podari poskytnout skolam v regionech vic prostoru. A pokud jde o snizovani poctu zaku ve tridach - nemel byste chut napsat clanek, který by to téma otevrel? Vase představa - jak by to mělo vypadat, odkud zacit, odhad financovani... Muzeme pak požádat o stanovisko jak MSMT, tak další kolegy... Dekuji! Hezky den!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
11. září 2016 v 11:26  

Pane Komárku,

zpochybnil jste zprávy Blesku o odbornosti K. Laurenčíkové. Dohledáte, zda má opravdu praxi speciální pedagožky a jak intenzívně přednášela na VŠ?

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 12:10  

...A pokud jde o snizovani poctu zaku ve tridach - nemel byste chut napsat clanek, který by to téma otevrel? Vase představa - jak by to mělo vypadat, odkud zacit, odhad financovani... Muzeme pak požádat o stanovisko jak MSMT, tak další kolegy...

Pane Komárku, máte jasno o pořadí naléhavosti problémů a priorit českého školství? Očekávám, že brzy objednáte článek na mnou navrhnuté téma "Sypejte ptáčkům!" Hlavně těm z vámi propagovaných nevládních organizací. :)))

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 12:14  

Kolik platíte, pane Komárku, za vámi objednaný článek? Nechtěl byste místo mělkých úvah a návrhů radši odpovídať na otázky, které dostáváte?

Janek Wagner řekl(a)...
11. září 2016 v 12:15  

Pane Šteffle, Tomáše Feřteka i Boba Kartouse můžeme jen velmi obtížně srovnávat. Souhlasím s Vaším hodnocením Tomáše, ale v posledních týdnech podle mne ujel dvakrát: v rozhovoru v Českém rozhlasu (http://goo.gl/KNes8W) a v článku v RESPEKTu (https://goo.gl/IFbUPG), kde napsal "Jarní hysterie opadla, ale bizarní konspirační teorie v debatách kolují dodnes. Jedna říká, že inkluze je spiknutí neziskovek, které se chtějí přiživit na školství." To první ale přeci není konspirační teorie, ale prokázaný fakt, sdružení neziskovek si prostřednictvím Open society justice Initiative stěžovalo v listopadu 2012 Committee of Ministers na vadný akční plán české vlády (https://goo.gl/pmCtLN). Tato stížnost rozpoutala další kolo paniky na MŠMT a obavy o zamítnutí OP VVV, čímž ostatně proinkluzivní novelu zdůvodňoval v PSP ministr Chládek. Při čtení rozsudku v cause D.H. versus ČR, která je zcela na počátku proinkluzivní kampaně se přitom dočteme takovéto perly: "Organizace Minority Rights Group International, Evropská síť proti rasismu a Evropská romská informační kancelář ve svém stanovisku předloženém Soudu uvádějí, že ve zvláštních školách se děti učí podle zjednodušených osnov, které jsou údajně přizpůsobeny nízké úrovni jejich rozumového rozvoje. Tak například v České republice se u dětí navštěvujících zvláštní školy nepředpokládá znalost abecedy nebo čísel od 0 do 10 před třetím nebo čtvrtým rokem školní docházky, zatímco děti v běžných školách tyto znalosti získávají již v přípravných třídách."

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 12:21  

"odhad financovani.." - pan Michal Komárek

Minim je 17, maximum 30. Z ekonomického hlediska je ideální těch 30, popřípadě i o něco více. Z pedagogického hlediska pak je ideální počet okolo 20. Čím nižší je počet žáků ve třídě, tím horší je manipulační prostor ředitele. Jde o úvazky, dělení na skupiny v jazycích, ICT, Tv,..

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 12:30  

Janek Wagner - 11. září 2016 12:15

Velmi mě zajímá, kolik z těch 18 stěžovatelů si dodělalo další vzdělání. A co udělala tehdejší vláda pro to, aby problém dovysvětlila?

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 12:56  

"Tak například v České republice se u dětí navštěvujících zvláštní školy nepředpokládá znalost abecedy nebo čísel od 0 do 10 před třetím nebo čtvrtým rokem školní docházky, zatímco děti v běžných školách tyto znalosti získávají již v přípravných třídách."

A nenašel se nikdo, kdo by přeložil a předložil vzdělávací program zvláštní školy nebo Přílohu pro vzdělávání žáků s LMP? To všechno si naše MŠMT nechalo pokorně líbit???

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 13:20  

CatCattherine25

Psal se rok 2007. Pro pana Topolánka bezvýznamný problém.

Josef Soukal řekl(a)...
11. září 2016 v 13:42  

Někde jsem četl popis toho, jak skandální neschopnost v tomto ohledu český stát projevil. Bylo to z pera ministerského úředníka (?).

Miloslav Novotný řekl(a)...
11. září 2016 v 14:09  

Inu, součástí toho dodnes trvajícího tažení proti českému národnímu školství je nejen KŠL, ale sám pan Komárek. Proto se tak vehementně motá do diskusí pod články, které sem sám vyvěšuje.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
11. září 2016 v 14:25  

poste.restante řekl(a)... 11. září 2016 1:25

Moje reakce snad byla nepřiměřená. To je věcí názoru i interpretace. Nechám to na Vás i ostatních. Koneckonců nejsem dokonalý.

Mám na Vás už jen jednu otázku. Myslíte, že Váš příspěvek 10. září 2016 14:53 nějak přispěl k navázání konstruktivní diskuse?

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 14:48  

Inu, součástí toho dodnes trvajícího tažení proti českému národnímu školství je nejen KŠL, ale sám pan Komárek. Proto se tak vehementně motá do diskusí pod články, které sem sám vyvěšuje.

SOUHLAS. Kdyby alespoň vyndal prst z té své polívčičky, kterou se tu snaží všem servírovat. :)))

poste.restante řekl(a)...
11. září 2016 v 15:08  

přispěl k navázání konstruktivní diskuse?
To asi těžko.
Ale to ani nebyl záměr. :-)

Můj příspěvek z 10. září 2016 14:53 měl za účel rozebrat věty KL a demonstrovat na jejich otevřeném i druhoplánovém významu, že ke konstruktivnímu dialogu vyzývá někdo, kdo o něj ve skutečnosti vůbec zájem nemá a formuluje už své věty způsobem, který je konstruktivnímu dialogu vlastně na překážku.

Schválně se vrátím jen k jednomu bodu:
Někteří také mohou vnímat změny jako ohrožení jejich dosavadního způsobu práce i postojů, které zastávají, což zcela přirozeně vyvolává obrané reakce, které jsou od pradávna dvě - únik nebo útok.
= Již dříve zmiňovaná předpojatost, deklasování oponenta a jeho argumentů do pozice egoisty, který si chrání jen své zájmy, o lehké manipulaci protistrany na úroveň troglodyta ani nemluvě :-)

Jistě, slůvko "někteří" má vytvořit zdání objektivnosti, jakože ne všichni oponenti... Ve skutečnosti je stavba věty konstruována tak, aby byl zdůrazněn prvek egoistických zájmů oponenta - nejde mu o všeobecné dobro, ale pouze o strach, že bude muset měnit své (pohodlné) zažité pracovní postoje.

Ještě zřejmějším důkazem, alespoň pro mne, je zakončení věty, asociující "neandrtálský" způsob myšlení.
Ta věta mohla klidně končit: "... což zcela přirozeně vyvolává obrané reakce."
Ve čtenáři by to vyvolávalo pocit pochopení pro pozici protistrany.
Zmínka o útěku/útoku byla zcela zbytečná, nemyslíte?
V podstatě mne jen utvrdila v mém přesvědčení.

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 15:20  

ad O. Steffl 11. září 2016 14:25

Obdivuji taktnost pana poste.restante a pozastavuji se nad dogmatismem v argumentaci pana Šteffla. Například při pokusu o obhajobu pana Kartouse, který, myslím, očividně pohrdá lidmi s jiným názorem a tvrdí dokonce, že
Česká společnost je ne-mocná:

Namyšlená přezíravost faktů, mentorský a přitom urážlivý tón demagogicky účelových názorů pana B. Kartouse je myslím už delší dobu evidentní. Je to myslím viditelné i v tomhle článku. Myslí si snad B.Kartous, že k lidem mluví z nějakého obláčku nebo kazatelny? Nevím, zda má vůbec smysl pouštět se do rozboru té nedochucené a připálené bramboračky navařené z komponent jevů uvedených v první tučně psané větě.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/10/bohumil-kartous-ceska-spolecnost-je-ne.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
11. září 2016 v 16:31  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
11. září 2016 v 17:07  

K Feřtekově komentáři v Respektu: http://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551183

Unknown řekl(a)...
11. září 2016 v 18:11  

Možná jsem to za ty roky tady nepostřehl. Odpověděl tady v diskusi někdy někdo z obecně prospěšné společnosti EDUin některému diskutujícímu? O co se tedy přeme, když nás druhá strana ignoruje.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2016 v 21:16  

Velmi mě zajímá, kolik z těch 18 stěžovatelů si dodělalo další vzdělání. A co udělala tehdejší vláda pro to, aby problém dovysvětlila?

Nikdo.
Nic.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2016 v 21:20  

když nás druhá strana ignoruje

Druhá, pravíte?
Tak to spíě 'Malá strana', a nebo lépe, každá vládní strana.

Martin Odehnal řekl(a)...
12. září 2016 v 17:06  

Vskutku žertovné, když se právě paní Laurenčíková dovolává konstruktivního dialogu!:-)) Dost mi to připomíná známou definici krásného slova "chucpe" - při úrovni vzdělanosti zdejšího publika si dovolím předpokládat, že ten příběh rodičovraha dobře znají...

Debatu o nějaké "odbornosti" jí samé nebo těch pár "lidiček", kteří tvoří tak zvanou Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, považuji za ztrátu času. Důležité však v daném kontextu je, že paní Laurenčíková není ani v nejmenším jednou stranou jakékoli debaty: pološílený koncept zdejšího tak zvaného společného vzdělávání nese přece právě její zřetelný rukopis - a vše bylo ve finále doslova "prorváno na sílu", a to navzdory mínění odborné veřejnosti, a to s tak pohrdavou přehlíživostí, že mi to velmi silně připomínalo časy dávno minulé. A že si ve svých 63 letech pamatuji opravdu hodně... Copak se asi přihodilo tak zvláštního, že se najednou KL tak vehementně dožaduje něčeho, čím po celou dobu tak ostentativně pohrdala? Tedy pokud si pod pojmem dialog nepředstavuje cosi jako politické školení mužstva v dobách slavné Československé lidové armády.

Ale k věci: nenechte si prosím nalhat, že to, co bylo před pár dny spuštěno "na ostro", má něco společného s inkluzivním vzděláváním v tak adorované Skandinávii - to tedy nemá ani náhodou! Naprosto klíčovým bodem je totiž všude bez výjimky plné zapojení kvalifikovaných speciálních pedagogů do přímé výuky: u nás dostane kantor bez sebemenšího speciálně pedagogického vzdělání k ruce asistenta, který samostatně dokonce ani nesmí učit, a speciálním pedagogům jsou vyhrazeny pouze tzv. předměty speciálně pedagogické péče (logopedická cvičení, nápravný tělocvik), tedy něco, co většina žáků s LMP vůbec nepotřebuje! Na rozdíl od výuky veškerých všeobecně vzdělávacích předmětů kvalifikovaným psychopedem...

Záměrně vyzdvihuji žáky s mentálním postižením, protože právě o ty jde především! Celá tato nechutná hra na inkluzi je totiž od počátku jenom ubohou zástěrkou pro to, aby MŠMT vyhovělo agresivně vymáhanému požadavku organizací jako OSF, ČOSIV, Amnesty International aj. na likvidaci celého segmentu speciálního školství pro žáky s lehkým mentálním postižením. Důvod? Protože "nám" do ZŠP stále dochází nadproporční podíl romských žáků. Proč je kvůli tomu nutno zrušit veškeré speciální školy pro všechny děti s regulérním mentálním postižením, nám nikde paní Laurenčíková a spol. nevysvětlili. (Pokračování za chvíli)

Martin Odehnal řekl(a)...
12. září 2016 v 17:06  

(Pokračování)

Aby mne snad někdo nenařknul z neopodstatněných obvinění, zde je doslovný citát ze společného prohlášení ze dne 13. 11. 2015: "Téma rušení vzdělávacího programu pro žáky s „lehkým mentálním postižením” bude zásadně důležité pro zajištění inkluzivního vzdělávání. Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připomínají české vládě, že musí stát za svým závazkem proměnit praktické školy v běžné školy a tímto zrušit vzdělávací program pro žáky s „lehkým mentálním postižením”. Orwellovský newspeak pro pokročilé: "proměny ZŠP v běžné školy"...

Nuže, schválně si zkuste zeptat se naší "konstruktivní dialogistky" K. Laurenčíkové, proč bylo nutno bez jakéhokoli odborného ověřování nutno spustit v řádu měsíců to, co se jinde připravuje po desetiletí (včetně důkladné pilotáže, pochopitelně). Tedy chcete-li si nostalgicky zavzpomínat na požehnaný věk kolovrátkářů - smysluplné odpovědi se nedočkáte. Jak to vím? Inu, protože žádná smysluplná odpověď na tuto otázku neexistuje.

K panu Feřtkovi jen tolik: v mnohém jej (ale i Boba Kartouse) respektuji - tím více lituji, že se v oblasti inkluze stali pouhými ideology. Když sjsem si přečetl výrok TF o tom, že dvě stovky žáčků s LMP přece školy v pohodě zvládnou, vybavil jsem si stovky těchto žáků, které jsem za deset let učitelské praxe na tehdejší zvláštní škole učil, a zamrazilo mě. Z toho, že Tomáši Feřtkovi vůbec nepřišla na mysl prostá otázka: "A jak to zvládne jedno každé z těch dětí?" Zde se přece nekácí les - a tahle díťata, už tak dost poznamenaní osudem, nejsou kruci sakra ŽÁDNÉ TŘÍSKY!!!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. září 2016 v 17:59  

Nechcete to "sečlánkovat"?

Janek Wagner řekl(a)...
12. září 2016 v 18:04  

http://www.pedagogicke.info/2016/09/martin-odehnal-klara-laurencikova-v.html

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. září 2016 v 19:32  

Však MY jim to dobro vnutíme klidně i po zlém. Ještě budou valit voči, zlatíčka.

Unknown řekl(a)...
12. září 2016 v 23:48  

Vypadá to, že Klára Laurenčíková asi není v kolektivu "příliš oblíbená". Na pustý ostrov by s ní asi moc lidí necestovalo.

Charlie řekl(a)...
13. září 2016 v 9:36  

Vypadá to, že Klára Laurenčíková asi není v kolektivu "příliš oblíbená". Na pustý ostrov by s ní asi moc lidí necestovalo.

Ale klidně jí cestu na pustý a VZDÁLENÝ ostrov zaplatím. Ovšem jen jednosměrnou.

Já vím, je to levné, ale tohle je přihrávka na smeč jak vyšitá.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
13. září 2016 v 9:53  

Problém s mediálními výstupy T. Feřteka, B. Kartouse, ale i např. s facebookovými statusy O. Šteffla tkví v jedné věci - takřka nikdy nejsou ve vztahu k hlavnímu vzdělávacímu proudu pozitivní. Zčasti je to vinou současného mediálního diskursu, který staví dominantně na zobrazování negativních jevů a nedostatků, ale není to omluva. I proto platí, co uvedl poste.restante - "Proč si mám myslet, že když mě někdo devětkrát praštil pěstí do břicha, tak že podesáté se natahoval proto, aby mi to břicho pohladil?"
T. Feřtek navíc udílí v oblasti výuky češtiny a její stylistiky knížecí rady, které jsou nerealizovatelné a k ničemu (na ČŠ již několikrát propráno), nemluvě o jeho podrazu z r. 2012, kdy zveřejnil bezostyšnou lež o tom, že na centrální hodnotitele maturitních PP z ČJaL byl vyvíjen finanční nátlak, aby hodnotili přísněji - i když byl v diskusi na svém blogu na tento fakt upozorněn, přesto naváhal a tuto fámu šířil dál, aniž by se poté, co byla prokázána její lživost, veřejně omluvil. Bez svolení také zveřejnil autorsky chráněný text z publikace G. Baumgartnerové a A. Kapustové, a když byl na to upozorněn mnou i GB, neuznal za hodno jakkoliv reagovat, natož vyjádřit politování. Jde o jednání, které po mém soudu s (novinářskou) etikou nemá co dočinění.
O finské mantře B. Kartouse, čepici O. Botlíka a jeho exkurzech do hájemství bohemistky je zde snad zbytečné psát. I proto bývá první reakce na cokoliv, co napíší, u mnoha diskutérů apriorně negativní.

Martin Odehnal řekl(a)...
13. září 2016 v 10:15  

Jen ještě malá ukázka všeobjímající odbornosti Mgr. Laurenčíkové:

"Někteří také mohou vnímat změny jako ohrožení jejich dosavadního způsobu práce i postojů, které zastávají, což zcela přirozeně vyvolává obrané reakce, které jsou od pradávna dvě - únik nebo útok."

Od pradávna jsou základní obranné reakce nikoli dvě, nýbrž tři, tzv. 3 U. Tou chybějící (LK se - na rozdíl od jejích "zaručených" receptů na inkluzivní ráj v běžné základce - naštěstí v tomto případě spletla "jen" o 50%) a v přírodě zdaleka nejobvyklejší je ustrnutí. O čemž se jistě přesvědčila řada řidičů, kteří se na silnici ve tmě k obapolné smůle potkali např. se srnou. Stejně tak je tomu pochopitelně u lidí, ať už to byl neandrtálec, který spatřil v podrostu tygra, nebo současný náhodný účastník přestřelky na ulici. Jak by asi dopadl pračlověk, kdyby se na toho pruhovaného obra vrhl s pazourkovým pěstním klínem, či se pokusil mu utéct, si myslím dokáže představit i dítě ve třetí třídě. Stejně tak jako v případě chování před namířenám kalašnikovem.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. září 2016 v 18:11  

Pane Komárku,
když tak s chutí zasahujete do debaty, mohl byste nám pomoci a zeptal se paní Laurenčíkové na jednu dvě dost zásadní otázky? Protože jestli je ochotná diskutovat, tak určitě odpoví.
Zde jsou:
Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?
Děkuji a hezký den.

Jirka řekl(a)...
13. září 2016 v 20:46  

Obávám se, že takto pan Komárek svou šéfredaktorskou úlohu nechápe. Když jsem se dovolával reakce paní ministryně na diskuzi k jejímu vystoupení v anketě České školy, nedočkal jsem se ani slušného ne, nejde to, nechci.
Sedím v lokále, nikoho nenapadám, nejsem agresivní ani sprostý, myju se pravidelně a slušně jsem si objednal pivo. Asi jsem se blbě tvářil nebo je na mně vidět, že jsem praktikující učitel. Nedostal jsem ho. Už nečekám, musel bych vysvětlovat, proč ho chci a jestli na něj mám vůbec nárok. Stejně mi poslední dobou nechutná. Že by ten testosteron?

mirek vaněk řekl(a)...
16. září 2016 v 9:35  

Tady se to tedy rozjelo.

Ono je to těžké, když školství ovlivňují lidé, kteří o něm nic neví a nejhorší je, že se ani nezeptají těch, kteří o tom něco ví. Nezajímá mě kvalifikace a praxe paní Laurenčíkové. I když praxi asi nemá, měla by vědět, že rozhodnutí musí dělat na základě podložených faktů. Jinak hrozí velký průšvih nejen jí, ale i všem, kteří jí uvěří.
Odpovědi na otázky leccos naznačují. Důležité je, aby se vědělo, kdo stojí za danou změnou a kdo je za to zodpovědný. Protože ten si ten prošvih vyžere a ani hloupý politik, který není sebevrah či v tom není osobně angažován, nemiluje průšvihy a nedává šanci k průšvihu vícekrát.
Pro mě důležité zjištění je, že paní Laurenčíková je spolutvůrkyní inkluzní reformy. Rád bych znal jména všech odborníků, kteří mají tento počin na svědomí. Nechápu, proč to ministerstvo tají. Vždyť si snad za svým dílem stojí a věří v jeho úspěch. Nesou za to zodpovědnost. Paní Laurenčíková určitě není jediná tvůrkyně tohoto díla.
Pokud budou zveřejňována jména tvůrců reforem a bude všem jasné, kdo je za co zodpovědný, věřím, že reforem podstatně ubyde a když, tak zůstanou jen ty k lepšímu.
Co takhle požádat o další informace, pane Štefle, Botlíku, aj. Reforem bylo dost. Bylo by to jistě zajímavé čtení.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
16. září 2016 v 11:04  

Jedním z tvůrců reforem (pokud jsem dohledal správné materiály) je pán na jiném místě inzerovaný jako lektor.
http://www.ceskaskola.cz/2016/09/on-line-seminar-jak-zlepsovat-skolni.html

To není špatné. Pověsit učitelování na hřebík, zareformovat si a pak se na tom živit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
17. září 2016 v 18:08  

Repete
Pane Komárku,

zpochybnil jste zprávy Blesku o odbornosti K. Laurenčíkové. Dohledáte, zda má opravdu praxi speciální pedagožky a jak intenzívně přednášela na VŠ?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.