Dana Moree v Anketě portálu Česká škola: Chybí nám radost z toho, že něco funguje

neděle 4. září 2016 ·

Portál Česká škola oslovil pedagogy i teoretiky a politiky s otázkami, které považuje pro perspektivy českého školství a vzdělávání za zásadní: Proč si v otázkách školství a vzdělávání stále tak málo vzájemně rozumíme? Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství? Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením? Proč nám chybí vize?

Přinášíme dnes odpovědi Dany Moree z Fakulty humanitních studií UK. Moree mimo jiné říká: „Možná by pro začátek stačilo klást si otázku, co naše školství potřebuje, aby v něm všichni aktéři mohli být spokojení anebo třeba příští týden spokojenější než dnes? Jak by to mělo vypadat?“

Reakce Kateřiny Valachové, Zdeňka Sotoláře, Arnošta Veselého a Josefa Kvasničáka naleznete zde, zde, zde a zde


Dana Moree (archiv autorky)
Ono je otázkou, kdo si málo rozumí s kým. A z téhle otázky pak vyplývá, kdo si s kým naopak rozumí.

Z mých zkušeností vyplývá, že si rozumí učitelé, rodiče a děti, kteří mají stejný nebo podobný hodnotový základ. Když se všichni snaží vytvářet laskavé a přijímající prostředí, tak se jim daří dobře a vlastně jim nic moc nechybí. Lépe řečeno aktuálně chybí dostatečné množství učitelů, kteří by do těchto škol nastoupili a pomáhali tímto směrem jít.

Učitelé, děti a rodiče, kteří jsou nastaveni hlavně na výkon, si také rozumí. No a pak jsou samozřejmě rutinéři, kteří se řídí heslem „aby se vlk nažral“……ti o školství možná tolik nepřemýšlí. Prostě někde učí nebo zvykově pošlou dítě do nejbližší školy, protože tak se to dělá. Problém samozřejmě nastane, když se děti, rodiče nebo učitelé z jedné skupiny dostanou do prostředí, které je nasměrováno opačně. Nebo nemají možnost dostat se do toho, které preferují, kvůli spádovosti nebo z jiných důvodů.

Obecně se tvrdí, že si školy nerozumí s Ministerstvem školství. Ale mezi MŠMT a jednotlivými školami stojí zřizovatelé a ti se liší kraj od kraje. Někde jsou s ním školy velmi spokojené (a zřizovatel se školami) a jinde ne – záleží na lidech, chtělo by se říct, ale to je zas příliš plytké. Mně připadá vlastně zajímavý spíš fenomén onoho – nerozumíme si.

Když posloucháte kolegy z Finska, je jeden základní rozdíl mezi tím, když o školství mluví oni a my. Oni říkají „naše školství“ – identifikují se s ním, jsou na to pyšní, jsou rádi, že to u nich funguje a snaží se, aby to bylo ještě lepší. U nás hodně chybí prvek téhle radostné identifikace. Toho, že jsme rádi, že něco funguje tak, či onak. Otázka je, jestli nám zkušenosti ze vzdělávacího systému takovou radost a spokojenost umožňují? Když se podívám do svého nejbližšího okolí, tak rodiče, děti i učitelé ve škole, kam chodí moje, děti tuhle velkou spokojenost mají. A také se s prostředím silně identifikují, starají se o něj.

Možná by pro začátek stačilo klást si otázku, co naše školství potřebuje, aby v něm všichni aktéři mohli být spokojení anebo třeba příští týden spokojenější než dnes? Jak by to mělo vypadat? Co by potěšilo paní ministryni, pány náměstky a jejich poradce, ředitele škol, učitele, děti?

Mně by vlastně moc zajímalo, co by si jednotliví aktéři skutečně přáli a co by se mělo stát, aby se jejich sny mohly naplnit? Neměli bychom se začít bavit o tomhle?

42 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...
4. září 2016 v 14:50  

Z mých zkušeností vyplývá, že si rozumí učitelé, rodiče a děti, kteří mají stejný nebo podobný hodnotový základ. Když se všichni snaží vytvářet laskavé a přijímající prostředí, tak se jim daří dobře a vlastně jim nic moc nechybí.
Učitelé, děti a rodiče, kteří jsou nastaveni hlavně na výkon, si také rozumí.
Ano, zcela přesně. Problémem rozumné debaty jsou lidé (z obou skupin), kteří jsou přesvědčeni, že jen ten jejich pohled je správný a je třeba ho vnutit všem.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
4. září 2016 v 15:46  

"..., že jen ten jejich pohled je správný a je třeba ho vnutit všem."

Ano a proto třeba ŠVP/RVP bylo vnuceno všem, inkluze byla vnucena všem, a na dalších nesmyslech se pracuje.

Je zajímavé, že ta "zastaralá čásk učitelů, patrně většina, včetně asi i větší čísti rodičů, nejsou ti, kdo by vnucovali.

Ti kdo vnucují, jsou hlásné trouby svobodného školství a všelijací reformátoři. Těžko se divit, že je těmto "běžnými" učiteli spíláno.

Já předpokládám, že vy si pane Šteffle ani neuvědomujete, že jste na straně těch "vnutit všem", což je dost tragédie.

Nicméně u Vás bych to ještě pochopil, máte nějaký podnikatelský záměr a potřebujete ostouzet a poplivat "staré", aby Vaše "nové" školy prosperovaly. Je to obchodní boj.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
4. září 2016 v 15:50  

Problémem rozumné debaty je také skutečnost, že soukromé školy často cítí potřebu vyjadřovat nadřazenost nad veřejnými školami, o kterých tvrdí, že jsou zastaralé, tereziánské atd. atd. Nestačí jim říkat, budeme to dělat jinak, ale cítí potřebu vyhlašovat, budeme to dělat lépe. Obyčejný prášek vypere tolik, náš vypere daleko více.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. září 2016 v 16:45  

Láskyplné a přijímající prostředí je fajn. Nikomu nevnucuji nic jiného. Jen tvrdím, a nejsem zdaleka sám, že chce-li někdo dělat odpovědnou práci, v níž potřebuje nějakou sumu znalostí, dovedností a v níž je možné napáchat škody na ostatních, láskyplné a přijímající prostředí k jejímu výkonu nestačí. To je asi tak vše. Pokud někdo dá přednost tomu laskavému prostředí, před atestací z neurochirurgie, budiž mu přáno.

To co pozoruji já, je systematická, dlouhodobá, cílená mediální snaha přijímajícím a láskyplným prostředím nahradit ten výkon. A ono to nejde. Stejně jako nelze výkonem nahradit to láskyplné a přijímající prostředí. Řečeno slovy klasika: "Naučit se anatomii, to není jako dostat do postele ženskou. Ne, že by to bylo lehčí, nebo těžší. Je to zkrátka něco úplně jiného." A ještě jeden klasik: "Není to ani jiná liga. Je to úplně jinej sport."

Eva Adamová řekl(a)...
4. září 2016 v 17:10  

Pane Šteffle a jaký je ten Váš hodnotový základ? Je to zaměření na výkon, což by vyplývalo z Vašeho podnikání na poli testování, nebo je to výuka prostřednictvím průvodců ve Vašich SCIO školách, kde si dítě volně určuje, co a kdy se bude učit, tudíž zaměření na výkon veškeré žádné? Ono to ale nejspíš bude tak, že jen koukáte, kde nechal tesař pořádnou díru, kudy by se dalo prolézt k tomu, jak na blbosti aktérů ve školství (rodičů a ředitelů škol především) vydělat slušný peníz.

A zdalipak už jste zauvažoval o tom, že ve svých SCIO školách zavedete systém tři dny doma a dva dny ve škole na konzultace, což Vám současná legislativa díky možnosti individuálního domácího vzdělávání umožňuje? Nějak jste na tuto možnost, na kterou jsem Vás upozornila v minulé diskuzi, opomněl zareagovat.

Unknown řekl(a)...
4. září 2016 v 17:22  

" nahradit ten výkon" X " láskyplné a přijímající prostředí"

Jistě to má fungovat v souladu. Neoliberalismus a současná globální ekonomika klade mimořádný důraz na výkon. "Až do roztrháni těla". Nyní je to nádherně vidět na konfliktu zastřešení odchodu do důchodu v 65 letech. Druhý názor je existence sociální státu, který vznikl v období bipolarity a dodnes přežívá. Je to ve stylu "zdroje jsou". Tedy politika socialistů. A poté tady máme zeleně orientovanou část společnosti s označením "nová levice". Tito se snaží především uplatnit láskyplné a přijímací prostředí. Jak propojit tyto směry? Je to vůbec možné?

Unknown řekl(a)...
4. září 2016 v 17:23  

"Chybí nám radost z toho, že něco funguje?"
Kterým nám? Koho má autorka na mysli?
Já jsem např. mívala velkou radost, jak dobře nám funguje speciální školství a jak dobře je postaráno o vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením, zejména v oblasti vzdělávání dětí s mentální retardací.
Těšilo mě, když k nám přicházeli odborníci z jiných zemí, např. z Dánska a obdivovali naše učebnice a práci našich speciálních pedagogů.
Radost z toho, že se speciální školství rozpadá mít nemohu. Domnívám se, že takových, kdo mají právě nyní jen málo důvodů k radosti z vývoje základního vzdělávání,je nás víc.

Janek Wagner řekl(a)...
4. září 2016 v 18:36  

"Obecně se tvrdí, že si školy nerozumí s Ministerstvem školství. Ale mezi MŠMT a jednotlivými školami stojí zřizovatelé a ti se liší kraj od kraje. Někde jsou s ním školy velmi spokojené (a zřizovatel se školami) a jinde ne – záleží na lidech, chtělo by se říct, ale to je zas příliš plytké. Mně připadá vlastně zajímavý spíš fenomén onoho – nerozumíme si." - tento odstavec vysvětluje vše. Aha:

Mgr. Dana Moree, zástupce vedoucího týmu, výzkumník, lektor
Datum narození: 20.11.1974
Místo narození: Praha 8, Česká republika
Vzdělání:
2003 – 2008 – disertační projekt na University for Humanistic v Utrechtu;
2002 – Mgr. Oboru antropologie, Fakulta humanitních studií UK;
1998 - Bc. oboru pastorační a sociální práce, Evangelická teologická fakulta UK.
Zaměstnání:
2004 - dosud - Fakulta humanitní studií UK (předměty Multikulturní výchova, Cvičení k praxi, Praxe, Projektová práce);
2002 – 2005 - Hospodářská komora České republiky;
1998 - 2002 – Jabok – vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (lektor mezinárodních projektů).
Vzdělávání a další:
2007 - dosud – účast na projektu Otevřená škola – Multikulturní centrum Praha;
2004 - dosud – výcviky a kurzy pro multiplikátory interkulturních skupin v Institutu PONTES, o.s.;
1998 - 2000 – projekty interkulturní pedagogiky v Sdružení Salem, o.s.;
2002 - 2004 – expertní činnost v projektu Varianty v Člověk v tísni, o.p.s.
Členství:
místopředsedkyně Institutu PONTES.

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 19:40  

Děkuju! Hezký večer! a Slunce v duši!:)))

Michal Komárek řekl(a)...
4. září 2016 v 19:43  

Pane kolege Wagnere, i když je Váš příspěvek těžko uchopitelný, řekl bych, že výrazně porušujete svoje vlastní "diskusní pravidla".

Připomínám: Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse.

Díky! Hezký večer!

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 19:58  

Ticho tu bude! Českou školu a projekt Namaluj Hezké Sluníčko řídím já!
Díky! Hezký večer! :)))

Jan Hučín řekl(a)...
4. září 2016 v 20:03  

Pane Wagnere, asi to budete muset napsat trochu jasněji.

Pane Komárku, v čem přesně prosím vidíte porušení vámi zmíněných zásad diskuse?

A osobní komentář k příspěvku paní panelistky: připadá mi plytký a nic neříkající.

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 20:12  

A teď vážně: Dékuji panu Wagnerovi za osvětlení nikoli nedůležitého hlediska diskutované věci. Současně se ptám nového šéfredaktora České školy:

Proč, pane šéfredaktore, tvrdíte že komentář J. Wágnera je těžko uchopitelný a proč zároveň říkáte, že odporuje diskusním zásadám České školy? V čem a jak jim odporuje?


Za Vaši odpověď Vám předem děkuji.

J.Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
4. září 2016 v 20:16  

Že by životopis znevažoval osobu? Jen bych teď rád věděl, co znamená "kolegové" ve Finsku.

Janek Wagner řekl(a)...
4. září 2016 v 20:31  

Pane kolego Komárku, citovaný odstavec naprosto neodpovídá akademickým standardům, které bych od autorky s citovaným životopisem očekával.

"Obecně se tvrdí, že si školy nerozumí s Ministerstvem školství." - při přímé komunikaci zástupců škol s MŠMT se projevuje jen nekompetentnost úředníků či laického vedení, ale to je nikoli obecné tvrzení, ale snadno doložitelný fakt. V posledních letech si například ministři Dobeš, Chládek i Kateřina Valachová vytvořili pseudoodborné poradní sbory či pořádali veřejné kulaté stoly, kde je odbornost participujících přinejmenším sporná. To důvěru trvale podlamuje. Ostatně psal jsem to paní ministryni po jejím nástupu (viz http://www.ceskaskola.cz/2015/06/pani-ministryne-predevsim-otevrenost.html), přes přísliby nikdy neodpověděla.

"Ale mezi MŠMT a jednotlivými školami stojí zřizovatelé a ti se liší kraj od kraje." - školy mají jako zřizovatele obce, kraje, církve či jiné soukromé subjekty a pak i přímo MŠMT. Ti se liší doslova kus od kusu, ať už kvůli složení zastupitelstva, radě, osobě radního pro školství atd. Navíc kraje mají na regionální školství nemalý vliv. Nerozumím, co znamená to "stojí".

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 21:10  

Proč si MŠMT rodiči, školami a jejich zřizovateli nerozumí?

Protože nebere řádně v úvahu jejich závažné odborné připomínky a prosazuje pochybné priority a konkrétní věci i přes připomínky odborné veřejnosti například i z pedagogických fakult a učitelských profesních sdružení (viz problematika RVP, Inkluze, Kariérního řádu, Kompetenčního zákona v oblasti vysokoškolského a dalšího celoživočního vzdělávání atd.)

V našem hrubě podfinancovaném školství s nejhůře placenými učiteli MŠMT v mnoha věcech směřuje finance nikoli dost účelně a efektivně i do nevládních organizací, které, myslím, mají zisky i ze znevažování práce škol. Pořadí priorit MŠMT považuji za velmi pochybné. Viz například

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html:

Je anebo není způsob realizace tří systémových projektů (priorit) MŠMT pokusem o jakési "Hodinky s vodotryskem", z nichž může začít tryskat, slovy paní ministryně řečeno, "smrtelný koktejl" pro české školství? J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/video-diskuse-dotazy-na-informacnim.html


Dále viz též

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. září 2016 v 21:22  

Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse.

Vzhledm k tomu, že informace je sdělení snižující entropii systému, pak bychom s čistým svědomím mohli veškerou diskusi ukončit, neb na mne, třeba, působí mnohdy poměrně dost maglaisně. S názory je to ale ještě složitější. Rád bych svoje názory lidem sděloval, tedy jim je poskytoval bezúplatně, a ne je s nimi směňoval jak na naturálním tržišti. Kontaminace mnohými hloupostmi je poněkud ošidná záležitost.
K druhé větě té výzvy mohu říci snad jen to, že vzhledem k tomu, že v Janka Wagnera příspěvku rozumím prakticky jen těm letopočtům, uniká mi jeho celkově vulgární zabarvení. A že pokud cokoli uvedené v tom seznamu líčněvych dostiženij řečenou osobu nějak znevažuje, měla se toho vystříhat.
V neposlední řadě je snad až pikantní, když se někdo domáhá respektu k tématu, a sám od něj uteče jak štěně od loužičky.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
4. září 2016 v 22:08  

Já jsem to říkal. Ještě si užijeme, než nás zabanujou...

Unknown řekl(a)...
4. září 2016 v 23:01  

"Připomínám: Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse."

Tedy buďte tzv. politicky korektní. Hlavně nekritizujte, špatné věci veřejně nesdělujte, chvalte všechny počínaje Kalouskem a konče Kateřinou A NIC SE VÁM NESTANE.

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 23:10  

Nadřazením ideologie a politické moci nad vědu vzniklo učení nazývané lysenkismus. Velká část Lysenkových experimentů je dnes považována buď za diletantské pokusy nesplňující požadavky na vědeckou práci, nebo přímo za vědomé podvody.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

Proč si MŠMT ČR s rodiči, školami a jejich zřizovateli nerozumí?

Stručná odpověď by myslím mohla znít:

Z důvodu lysenkovských prvků v práci MŠMT. Nejhůře placeným učitelům (OECD) vyčítají dobře placené české neziskovky a další resortní i neresortní grantožrouti, že učitelé netancují pod jejich taktovkou dost čile. MŠMT spolu s těmi neziskovkami a grantožrouty šlechtí hlasovou kozu českého školství, aby, pokud možno, nežrala a ještě u toho podle té lysenkovsko aktivistické taktovky čile tancovala.

Co říkáte tomuhle názoru, pane Komárku. Za odpověď Vám předem děkuji.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
5. září 2016 v 2:30  

Uvědomujete si pane Komárku, že jste ty anketní otázky sestavil tak, že nahrávají lysenkovsko aktivistickému očerňování našeho veřejného školství a mizerně placených učitelú ze strany různých dobře placených aktivistů a dalších napravovačú sluníčkářského typu (viz např. tento článek s odpověďmi paní Moree)? Uvědomujete si tendenční omezenost těch otázek?

Uvědomujete si, že rodičům, dětem, školám a zřizovatelům škol chybí slušný školský rozpočet a řádně odborné řízení našeho školství že strany MŠMT?

Uvědomujete si, že především rodičům, dětem, školám a zřizovatelům škol chybí splnėní českými právními předpisy určeného požadavku, aby MŠMT jako nejvyšší správní a řídicí orgán pro školství řádně fungovalo? MŠMT tuto úlohu řádně neplní. Například tím, že mnohdy ani řádně neodpovídá na závažná písemná podání, jak mu to zákon ukládá. Uvědomujete si, že právě to by jim udělalo tu radost - radost že MŠMT alespoň v těch nejzákladnějších věcech funguje?

mirek vaněk řekl(a)...
5. září 2016 v 10:39  

Zajímaly by mě odpovědi na otázky od opravdových učitelů z běžných škol, kteří se ve škole nadřou. I když chápu, že na takové otázky nemají čas a jejich komentář by asi byl nepublikovatelný.
Zatím vidím jen teoretiky, výběrové školy a aktivisty.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. září 2016 v 10:52  

Zatím vidím jen teoretiky, výběrové školy a aktivisty.

Aspoň máme jasněji, čí je tento portál.

tyrjir řekl(a)...
5. září 2016 v 11:08  

Obávám se že i pánové Vaněk, Moudrý, Pytlik, Jirka, Anonymní, Novotný atd. mohou být administrátory projektu Namaluj Hezké Sluníčko nařčeni, že odbíhají od lysenkovsko sluníčkářsky navozovaných témat. Podobně jako pan Wagner. Nelze přeci dávat slovo rodičům, mizerné placeným učitelům, zřizovatelům škol a skutečným odborníkům, dokud se hýčkaní lysenkovští manipulátoři spolupracující s MŠMT nevyblábolí.:)

A teď zas trochu vážně:

Pane Komárku, položil jsem vám několik otázek a odpověď nevidím. Odpovíte?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
5. září 2016 v 13:23  

Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat.

Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí, ale dali jim hanlivou nálepku kulaků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňování. Nakonec společnost díky masáži ze strany médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale legitimně združstevněn.

Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni. Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlášeni za protistátní živly, které rozvracejí socialismus. Jejich pronásledování se pak nazývalo kádrovou prací.

Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. Vyvražďování celých národů se pojmenovalo podle okolností jako pokřtění či demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se prohlašovalo za očistu křesťanstva. Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se snaží vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům.

Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov, která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně, jako by šlo o život. Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o chiméry, o pseudoproblémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou iluzorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Totalni-vymyvani-mozku-Po-precteni-tohoto-textu-mozna-lepe-pochopite-jak-se-to-dnes-dela-451636

Soujlasím. Souhlasíte také, pane Komárku?

Michal Komárek řekl(a)...
5. září 2016 v 14:06  

mirek vanek napsal: "Zajímaly by mě odpovědi na otázky od opravdových učitelů z běžných škol, kteří se ve škole nadřou. I když chápu, že na takové otázky nemají čas a jejich komentář by asi byl nepublikovatelný. Zatím vidím jen teoretiky, výběrové školy a aktivisty."

Díky! Mě ty odpovědi také zajímají. (I když nemám důvod pochybovat, že například i paní Schejbalová nebo pan Kvasničák a pan Sotloář jsou "opravdoví učitelé, kteří se ve škole nadřou"...) Oslovil jsem pochopitelně mnohem víc učitelů i teoretiků, než jsou ti, jejichž reakce jsem zatím publikoval. Doufám, že další odpovědi ještě přijdou. A budu velmi rád pokud prosbu ČŠ o reakci zprostředkujete mezi kolegy na "běžných školách"! Opravdu rád jejich texty zveřejním. Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 0:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
6. září 2016 v 6:55  

"Opravdu rád jejich texty zveřejním."

Za tento veřejně vyřčený závazek děkuji. Oni se ti naši teoretici úplně odtrhli od reálného života dole. Jejich názory jsou mnohdy absurdní. Někteří dokonce celý život neučili, ale školství rozumí nejlépe. A co je nejhorší? Mají absolutní vliv na řízení resortu a různé tzv. "reformy". Mnohdy jsou vskutku "jako utržení ze řetězu".

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 13:31  

Obdivuji taktnost pana Moudrého. A ptám se znovu šéfredaktora České školy:

Pane Komárku, vystihují ty vaše anketní otázky podstatu současných problémů v českém školství?Nenahrávají spíš hýčkaným aktivistům odtrženým od zanedbávané školské praxe? Kde máte (další) odpovědi skutečných odborníků a lidí z praxe?

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 14:07  

Portál Česká škola oslovil pedagogy i teoretiky a politiky s otázkami, které považuje pro perspektivy českého školství a vzdělávání za zásadní:

1) Proč si v otázkách školství a vzdělávání stále tak málo vzájemně rozumíme?
2) Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství?
3) Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením?
4) Proč nám chybí vize?


Jste, pane šéfredaktore Komárku, spokojen s dosavadními odpovědmi na tyto otázky?

Kdo podle Vás spadá do toho vašeho "nám"? Mícháte snad dohromady mizerně placené a ze strany MŠMT oslyšované skutečné odborníky a lidi z praxe s hýčkaným aktivisty odtrženými od zanedbávané školské praxe v regionálním školství?

Proč sám neodpovídáte na otázky, které vám v souvislosti s vašimi otázkami byly položeny?

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 14:09  

Víte, co vznikne, když se zkříží ježek a had?
OSTNATÝ DRÁT.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
6. září 2016 v 19:13  

Anonymni z 21:30 řekl(a)... 4. září 2016 15:46
"..., že jen ten jejich pohled je správný a je třeba ho vnutit všem."
Ano a proto třeba ŠVP/RVP bylo vnuceno všem,

Zrovna RVP nic nevnucuje, nabízí dost velký prostor všem.

inkluze byla vnucena všem, a na dalších nesmyslech se pracuje.
Ano, inkluze a další věci jsou vnuceny všem. Pozoruhodné je, že inkluze je "liberální opatření" zatímco plošné=vnuceno všem přijímačky "konzervativní".

Je zajímavé, že ta "zastaralá část učitelů, patrně většina, včetně asi i větší čísti rodičů, nejsou ti, kdo by vnucovali.
To je pravda, většina rodičů o tom příliš nepřemýšlí, a tak bere za správné to, co sami zažili, ať to bylo, jak to bylo. A tak ani učitelé nemají důvod to řešit.

Já předpokládám, že vy si pane Šteffle ani neuvědomujete, že jste na straně těch "vnutit všem", což je dost tragédie.
"Vnucovatelé všem" jsou jistě na obou stranách. Třeba pan Doležel, nebo mladý Klaus jsou v tom opravdu dobří.

potřebujete ostouzet a poplivat "staré", aby Vaše "nové" školy prosperovaly. Je to obchodní boj.
Myslíte "staré" dobré, nebo "staré" špatné? Já jsem třeba založil taky PORG, to je vlastně dost tradiční škola, ale asi spíš dobrá, že. Když budete číst pozorně bez předběžného nastavení, že to psal Šteffl, a tudíž je to fuj, mé texty (ne titulky, za ty většinou neodpovídám), tak tam mnoho kritiky na "staré" dobré nenajdete.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
6. září 2016 v 19:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 19:38  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 19:45  

Systém RVP/ŠVP nic nevnucuje? - Ani formální kolektivistický (pseudo)konstruktivismus svazující individualitu a tvořivost jednotlivých učitelů a žáků? Na kolika školách lze například v průběhu školního roku účelně změnit ŠVP a tématický plán u jednotlivých předmětů například podle situace ve třídě? Kolik je škol, na kterých se nějakým koordinátorem vynucený ŠVP zamkne a dál do něj učitelé nemohou a nesmějí zasáhnout? Jak v takovém systému mohou učitelé a žáci uplatnit svoji tvůrčí individualitu?

Nabízí dost velký prostor všem? - Opravdu?

K tomu viz třeba
http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

Ondřej Šteffl řekl(a)...
6. září 2016 v 19:53  

Na kolika školách lze například v průběhu školního roku účelně změnit ŠVP a tématický plán u jednotlivých předmětů například podle situace ve třídě?
ŠVP, ve kterém nelze "tématický plán u jednotlivých předmětů například podle situace ve třídě" si ovšem škola napsala sama.

Kolik je škol, na kterých se nějakým koordinátorem vynucený ŠVP zamkne a dál do něj učitelé nemohou a nesmějí zasáhnout?
No to nevím. Vy myslíte, že hodně? A nejsou takové školy "zastaralé" ;-)

Samozřejmě, že RVP není ideální, ba naopak, čím víc ho čtu, tím víc vidím, že je spíš hodně nepovedný. Ale v principu otevírá možnosti, záměr byl správný, realizace slabá.

Janek Wagner řekl(a)...
6. září 2016 v 20:00  

RVP umožnil "konzervativním" školám zůstat "konzervativními". A jiným umožnil realizovat to, co se dosud dělalo skrytě, případně umožnil značnou variabilitu. RVP poškodil nejprve ministr Dobeš, který zastával "konzervativní" postoje a žvanil nesmysly o rozvolnění a problémech žáků při přechodu ze školy na školu. Pokusil se o plošné testování a díky jemu zlikvidoval raccionální funkcionalitu školní inspekce. Pak díky "konzervativní" (píp) Jochové-Trlicové zastavil práce na revizi RVP. Z posledních výroků ministryně Valachové mám určité obavy, že chce pokračovat v jeho stopách. A to bude konec RVP a veřejného školství. Ani 130% platy to pak nezachrání...

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 20:18  

Otázkou je, proč v Komenského zemi nemůžeme tvořivě učit a musíme v rámci Velké Kurikulární Revoluce v každé škole zvlášť kontinuálně tvořit formálně předepsané ŠVP a uskutečňovat tím aktivity pro čísi projektové veledílo typu "Jak se tavila ocel". :)))

Určil bych pro 30 - 60 % výukové doby pro každý výukový předmět neopomenutelný základ a ten bych inspekčně prověřoval. Zbytek bych nechal na tvořivosti dobře placených a dobře ředitelem školy vedených učitelů. U osnov to tak kdysi bylo - učitel měl 70 % výukové doby určené osnovami a se zbývajícími 30 % mohl naložit podle své úvahy pro opakování nebo tvořivé rozšiřování učiva.

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. září 2016 v 20:21  

Tedy, že vstupuji do debaty, ale co přesně je pro učitele omezujícího v rámcovém vzdělávacím programu? Nebo dokonce ve starých zlatých osnovách? Nechápu...

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. září 2016 v 20:25  

Zbytek bych nechal na tvořivosti dobře placených a dobře ředitelem školy vedených učitelů.

Vy šibale!

tyrjir řekl(a)...
6. září 2016 v 20:30  

Na názvu ani na formě výukového dokumentu nezáleží. Kvalita výuky je závislá především na kvalitě dobře placených a dobře ředitelem školy vedených učitelů. Dobrý učitel naučí i s těmi nejpitomějšími osnovami - nějak takhle napsal tuším už Jaroslav Žák. :)))

tyrjir řekl(a)...
9. září 2016 v 3:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.