Zdeněk Sotolář v Anketě portálu Česká škola: Proč si v diskusích o školství tak málo rozumíme

pátek 2. září 2016 ·

Portál Česká škola oslovil pedagogy i teoretiky a politiky s otázkami, které považuje pro perspektivy českého školství a vzdělávání za zásadní: Proč si v otázkách školství a vzdělávání stále tak málo vzájemně rozumíme? Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství? Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením? Proč nám chybí vize?

Přinášíme dnes reakci učitele a mluvčího Učitelského profesního sdružení Zdeňka Sotoláře.

(Odpovědi ministryně školství Kateřiny Valachové naleznete zde)

Zdeněk Sotolář (archiv autora)
Proč je v diskusích tolik emocí, vzájemné nedůvěry až nepřátelství?

Jeden z důvodů je, že učitelé z praxe nemile vnímají, že se ke školství často vyjadřují lidé, kteří neučí, nebo dokonce nikdy neučili, a že tito lidé nejenom dostávají neúměrně velký prostor k vyjadřování, ale získávají na školství vliv. Když pak na sebe narazí teoretik a praktik, tak to obvykle zajiskří.Proč jsme tak málo schopni směřovat ke konsensuálním dlouhodobým řešením?

Kdo? Copak se nás učitelů z praxe někdy někdo na nějaké dlouhodobé řešení ptal? Ministerstvo vyhloubilo mezi sebou a učiteli příkop už při nezvládnutém zavádění RVP.ZV a teď tento příkop jenom dále prohlubuje. Mají snad ministři s krátkodobou životností zájem na dlouhodobých řešeních?

Proč nám chybí vize, zatímco jednotlivých neprovázaných koncepcí máme desítky?...

Školství je ve skutečnosti na okraji zájmu politiků, ministři se střídali příliš rychle a jejich kroky nebyly schopny překročit délku volebního období, namísto vize chtěli, aby na Karmelitské zůstala měděná cedule s nápisem toto jsem udělal já. Bez ohledu na to, co udělal ten předtím, a co udělá ten potom.

29 komentářů:

Unknown řekl(a)...
2. září 2016 v 9:54  

"......I v této zemi platívalo, že úkolem školy je vzdělávat (jistěže i vychovávat – ale to je jiné téma) děti a mládež. Toto společenské zadání se jevilo jako nesporné. Proměňovaly se sice názory a požadavky na to, co a jak učit, ale aspoň na úrovni základního vzdělávání zůstávalo jasné, že se tu mají položit základy gramotnosti nastupujících generací. Tento kruciální úkol prvního a druhého stupně škol, v nichž žáci absolvovali povinnou školní docházku, žádné předchozí státní uspořádání nedokázalo zpochybnit. Je však čím dál zřejmější, že se v naší republice plní politické zadání, které ruší možnost, aby se žák učil způsobem, který je pro něho optimální, a obsahově to, co usnadní jeho další přípravu pro život. Už není podstatné to, co a jak se má žák naučit, prioritou nyní je, kde a s kým se má žák učit, čímž je smysl pobývání ve škole postaven na hlavu. Proto se k věření předkládá, že pro každého žáka je ideální formou výuky jeho vřazení do hlavního vzdělávacího proudu (rozumějme do běžné základní školy). Tento koncept zvaný inkluze je prezentován jako jedině správný. Tím byl princip, který má podstatně širší význam a společenské uplatnění, zúžen a ještě devalvován na ideologický postulát...."

To jsem nenapsala já, nýbrž Boris Titzl v Učitelských novinách.Ten článek je dlouhý,ale je velmi analytický a určitě stojí za přečtení.

mirek vaněk řekl(a)...
2. září 2016 v 14:02  

Pan Sotolář to napsal výstižně. Ještě bych dodal, že spousta vlivných lidí ve školství hájí především vlastní zájmy. A je to vidět.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. září 2016 v 14:41  

Jedním z hlavních zdrojů konfliktu je střet pedocentrického a hospodářského/státocentrického pohledu na vzdělávání dětí a adolescentů, přičemž stát moc měnit věci má, žák/student nikoliv. Bohužel je optimální model, jak to už bývá, kdesi uprostřed, což předpokládá prostor pro kompromis na obou stranách. Učitelé jsou však ze své podstaty "naprogramováni" obhajovat a prosazovat(nejen ve třídě) ten svůj jediný správný názor. Nemohou připustit zpochybnění výkladu žáky ani nikým jiným, jelikož jejich profesní identita je postavena na roli neomylného sprostředkovatele pravdy. Je to profesní deformace.

Proto by učitelé samotní, se svým zpoza katedry pohledem na věc, neměli být těmi, jenž určují dlouhodobý směr vzdělávací politiky, nýbrž tento směr by měl být určován participativně učiteli, rodiči, žáky, teoretiky vzdělávání, pedopsychology, sociology, demografy a prognostiky, na základě relevantního výzkumu.

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. září 2016 v 15:07  

Nemohou připustit zpochybnění výkladu žáky ani nikým jiným

Léta čekám, až se kdokoli odhodlá už konečně zpochybnit tu moji výkladní skříň informačních a komunikačních technologií, jejich užití, pracovních postupů, rozklíčovaných kompetencí v souladu s revidovanou Bloomovou taxonomií výukových cílů a výsledků mých přiměřeně pracovitých žáků pak zejména. Vy relevantní výzkume.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
2. září 2016 v 18:17  

http://zpravy.idnes.cz/ministryne-valachova-o-vycisleni-narustu-platu-ucitelu-pk4-/domaci.aspx?c=A160902_152908_domaci_jw

To je těžký, na jedné straně chce přidávat učitelům, ale evidentně né moc.

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. září 2016 v 19:07  

..........Proto by učitelé samotní, se svým zpoza katedry pohledem na věc, neměli být těmi, jenž určují dlouhodobý směr vzdělávací politiky, nýbrž tento směr by měl být určován participativně učiteli, rodiči, žáky, teoretiky vzdělávání, pedopsychology, sociology, demografy a prognostiky, na základě relevantního výzkumu...............

S tím by se dalo souhlasit, pokud by se ti všichni na něčem dohodli a nikdo z těch skupin by silou neprotlačoval jen to své dobro.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. září 2016 v 21:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. září 2016 v 21:37  

"Proto by učitelé samotní, se svým zpoza katedry pohledem na věc, neměli být těmi, jenž určují dlouhodobý směr vzdělávací politiky"

Copak právě učitelé někdy určovali směr vzdělávací politiky? Učitelů se naopak nikdo na nic neptá.

Josef Soukal řekl(a)...
2. září 2016 v 22:00  

Jsou Tajní Učitelé, kteří evidentně trpí potřebou neustále kritizovat své kolegy, ačkoli jejich práci neznají. Zřejmě je to dáno jinou potřebou, totiž prosazovat (nejen ve třídě) ten svůj jediný správný názor. Proto nejsou schopni rozlišit výše uvedené od prosté skutečnosti, že učitel je (nebo by měl být) v principu ve třídě tím, kdo toho o vyučovaném tématu nejvíc ví. Odtud se odvíjí specifičnost jeho postavení a sama podstata školy. Pochopit tuto skutečnost ovšem není v možnostech poučovatelů.
Směr vzdělávací politiky může spoluurčovat kdokoli, kdo prokáže, že je kompetentní se k problematice vyjadřovat. Sebevědomí ani obdiv novinářských neználků k tomu ovšem nestačí.

Unknown řekl(a)...
2. září 2016 v 23:23  

Ona nějaká diskuse s MŠMT existuje a funguje? On se někdo radí s kantory a inkluzi, kariérním řádu, evropských penězích a jejich vyhazování oknem (chudáci daňoví poplatníci na západ od našich hranic)....Je jim to tam nahoře šumafuk. Jen se nabalíkovat ve volebním období, získat kontakty a rychle pryč.

BP řekl(a)...
3. září 2016 v 10:07  

Neprzněte češtinu! Učitelé, JIŽ určují ...
Pak nás za to kritizují z Ústavu pro jazyk český.

Unknown řekl(a)...
3. září 2016 v 11:32  

Důležité je neprznit angličtinu, pač dle vyjádření mnohých sluníčkářů čeština brzy zanikne.

Miloslav Novotný řekl(a)...
3. září 2016 v 12:49  

Týká se i cenzorem seškrtané diskuse pod anketním příspěvkem ministryně Valachové:
Na oslavu zahájení nového školního roku 2016/2017 v rámci RVP NWO splnil najatý cenzor, napomínající a zesměšňující účastníky diskusí, své poslání a jako dosazený šéfredaktor zničil diskusní fórum Česká škola. Toho času ministryně školství tak může neprodleně sepsat hlášení svému řídícímu orgánu, že je to o tom, že v diskusích o školství už si zase rozumíme. Mimochodem, písemný projev Mgr. Valachové je příšerný, stejně jako její zničující mise na ministerstvu. Tzv. inkluze je podvod, založený na ohnutí práva, dezinterpretaci rozsudku ESLP ve věci DH a spol. a vyděračství vůči ČR. Pro zrušení přílohy RVPZV-LMP byly skupinou zainteresovaných osob, i cizích, uváděny nepravdivé a záměrně zavádějící informace. Cíl, dezintegrace základního českého národního školství, bude možná, proti vůli a zájmům dotčených dětí a jejich rodičů a proti tzv. dobrému zdání odborné veřejnosti (naposledy v diskusi právě pod anketním příspěvkem K. Valachové), částečně splněn, ale v důsledku nastoleného právního paskvilu bude dětem s LMP bezohledně ublíženo.
Pro pana Komárka:
Nechte můj příspěvek být, jakkoliv se nemusí shodovat s názorem redakce. Anebo přepište Kodex ČŠ. Argumenty uvítám.
Diskuse také není osobní korespondence, takže Vaše pozdravy "Hezký večer, den atd.“, připojované k Vašemu již odstraněnému nemístnému napomínání diskutujících pod příspěvkem ministryně, byly zjevné arogantní sarkasmy. Toho, kdo Vám to tamtéž vytýkal, jste nakonec také smázl.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Wagnere!!!!

Michal Komárek řekl(a)...
3. září 2016 v 13:24  

Netuším, co máte na mysli, pane Novotný. Pod příspěvkem ministryně jsem žádný svůj komentář nepublikoval a ani jsem žádný nesmazal. Díky! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
3. září 2016 v 13:34  

Za co ve svých komentářích, pane Komárku, pořád děkujete? Ptal jsem se, jestli rozumíte rozdílu mezi dobrým a hezkým.

To je hezké, že umíte poděkovat a pozdravit. Děkujete a zdravíte však dobře? :)))

Michal Komárek řekl(a)...
3. září 2016 v 13:34  

Ostatně, pane Novotný, mám pocit, že "Diskusní pravidla ČŠ" jste porušil násobně. A to pravidla, která před více než patnácti lety napsal pan kolega Wagner. Tady je první bod:

"Účelem diskusního fóra je seriózní výměna informací a názorů. Vyvarujte se ve svých příspěvcích, prosím, vulgarismů, znevažování osob i celé diskuse a respektujte stanovené téma diskuse"

Ja ale nadále verim, ze nase diskuse na České škole bude věcná a užitečná. Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
3. září 2016 v 15:08  

Rozumíte rozdílu mezi hezkým a dobrým, pane Komárku? Jak je to s tou cenzurou zmíněnou panem Novotným 3. září 2016 12:49. Bylo by myslím dobře, kdybyste to vysvětlíl. J.Týř

Janek Wagner řekl(a)...
3. září 2016 v 15:24  

Zde zřejmě došlo k nějakému nedorozumění, pod článkem Kateřina Valachová v Anketě portálu Česká škola je aktuálně 12 diskusních příspěvků a žádný nezmizel. Redakční systém České školy pak neumožňuje měnit jednotlivé příspěvky. Kolegy Komárka se tedy musím zastat. Pár diskuzních příspěvků jinde smazali jejich samotní autoři.

Michal Komárek řekl(a)...
3. září 2016 v 15:33  

Děkuji, pane kolego Wagnere. Opravdu netuším, co mají pánové Novotný a Týř na mysli... Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
3. září 2016 v 16:12  

Pan Komárek i pan Wagner řekli, že komentáři pana Novotného nerozumí. Pan Novotný by tedy, myslím, měl vysvětlit, jak to myslel.

Miloslav Novotný řekl(a)...
3. září 2016 v 16:14  

Prosím o prominutí omylu, jehož jsem se z nepozornosti dopustil. Zbloudiv, propadl jsem paranoii. Kvituji, že ztracené jsem nalezl neporušeno na svém místě, totiž pod článkem: http://www.ceskaskola.cz/2016/09/ai-jak-si-vede-rovny-pristup-ke.html Na názory v článku a pod ním uvedené jsem reagoval na nesprávném místě.
Ještě jednou se omlouvám panu Komárkovi za nepatřičná nařčení z cenzury. Nicméně, pane Komárku, diskuse opravdu není korespondence a pozdravy sem nepatří. Bez ohledu na úmysl, jsou zde nemístným dovětkem.
Ke zbytku svého příspěvku se v tuto chvíli a na tomto místě nevyjadřuji a za jeho obsah i poněkud hysterickou formu přijímám plnou odpovědnost.

Michal Komárek řekl(a)...
3. září 2016 v 16:21  

Dekuji, pane Novotny, nic se nestalo. A jelikoz si to vyslovne neprejete, nepreju Vam hezky den...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. září 2016 v 16:34  

Jistě znáte pane Novotný:

"To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že po mně nejdou" :-)

Miloslav Novotný řekl(a)...
3. září 2016 v 16:37  

Vážený BP, co máte proti zájmenu jenž?

tyrjir řekl(a)...
3. září 2016 v 16:56  

...diskuse opravdu není korespondence a pozdravy sem nepatří. Bez ohledu na úmysl, jsou zde nemístným dovětkem.

Souhlas. Mně také někdy způsob projevu a způsob zasahování pana Komárka do chodu České školy vadí. Viz třeba nehezký páně Komárkův dovětek z jeho posledního komentáře.

Rozumíte rozdílu mezi hezkým a dobrým, pane Komárku? Myslíte, že to tu vedete hezky a dobře?

S pozdravem

Buď fit a vesel, ale moc mně, prosím, pokud možno,ne... (nepřevesel:)))

BP řekl(a)...
3. září 2016 v 17:21  

Vážený pane Novotný,
podívejte se, jak se správně skloňuje zájmeno jenž:
např. http://pravopisne.cz/2012/02/pravidla-tabulka-sklonovani-zajmena-jenz/

BP řekl(a)...
3. září 2016 v 17:23  

Nemůže být: učitelé, jenž určují, nýbrž: učitelé, již určují (1. pád množného čísla rodu mužského životného!).

tyrjir řekl(a)...
4. září 2016 v 0:17  

Dva policisté našli před kinem mrtvolu a psali zápis. "Jaké y-i se píše před slovem kino?" zeptal se ten, KTERÝ psal. "Víš, že taky nevím? Tak tam napiš, že jsme ji našli před Tabákem." odvětil dotázaný.

(Vtip starý cca 40 let)

Je to jazykově v pořádku? :)))

BP řekl(a)...
4. září 2016 v 12:46  

tyrjir:
celý vtip jste doplantal, ale já jsem na takové vyjadřování zvyklá od svých žáků!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.