Josef Soukal: Reakce na článek Máte slovo, ale nemusíte říkat pět nejčastějších bludů o inkluzi

úterý 10. listopadu 2015 ·

Před chvílí jsem si tenhle typický manipulující Feřtekův blábol přečetl v Respektu. Marnost nad marnost a všechno je marnost.


Takže:

My inkluzionisté nepliveme do tváře speciálním pedagogům. Jen je změníme z učitelů na jakési konzultanty pro učitele a asistenty, kterým bude ke specializované výuce stačit 1500 stran jakési příručky, nebo dokonce jen maturita. Jednoznačná podpora specialistům!

My inkluzionisté víme, že se základní školy nezhroutí. To ovšem nikdo soudný netvrdí. Jen poukazuje na to, že se podmínky výuky v ZŠ ztíží a že to nebude bez vlivu na všechny děti. A říká, že pro některé děti je běžné vzdělávání nevhodné, a to s ohledem na svoje zkušenosti. Ty ovšem zřejmě neplatí na svatou feřtekovskou víru, že to prostě školy zvládnou.

My inkluzionisté víme, že 99 procent dětí lze vzdělávat v jedné škole. Jen jsme zapomněli dodat, jak to v takové škole vypadá, jaké má podmínky - na rozdíl od škol, do kterých chodí děti u nás. Také jsme trochu pozapomněli, že u nás vládne dosti výrazná segregace kvůli víceletým gymnáziím a nejrůznějším dalším, často především "únikovým" školám. Únikovým a unikajícím i běžné populaci, natož dětem mentálně zaostávajícím aj. Také jsme pozapomněli na trend, který tuto segregaci posiluje.

My inkluzionisté víme, že velká většina dětí chce do normální školy. Jen nějak nerozlišujeme nevidomé, vozíčkáře apod. od mentálně zaostávajících. To je sakra rozdíl; ale pod rozlišovací schopnost experta.

My inkluzionisté na rozdíl od tupých učitelů víme, že lze vzdělávat individuálně a že lze zabránit šikaně ve třídě. Jen nám nedochází, že práce v malotřídce třeba s 12 žáky je něco jiného než práce ve třídě s dvojnásobným počtem dětí. A že šikana se asi neprojevuje jen přímo v hodině, ale právě ve chvílích, kdy se děti mají spontánně inkludovat.

Největší sprosťárna ovšem přichází v závěru. Ti, kteří tlačí inkluzi přes nesouhlasné názory drtivé většiny těch opravdu informovaných, tedy odborníků a těch učitelů, kteří se k inkluzi vyslovili, začnou kázat o nedostatku informací a radit ministerstvu, aby informovalo. Jako by někdo čekal na podobné rozumy.

Tak jsem si ulevil, ale to neznamená, že by mé znechucení vyjádřením Tomáše Feřteka bylo menší.

25 komentářů:

Unknown řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 11:00  

Inkluzisté jsou velmi šikovní manipulátoři.
Je velmi pravděpodobné, že kvalifikované učitele a zejména speciální pedagogy neobloudí, ale širší veřejnost včetně rodičů postižených dětí jim naslouchá. Někteří rodiče jsou pak ochotni vystavit své mentálně postižené dítě neodbornému zacházení a vzdělávání ve stresujícím kolektivu nepostižených spolužáků, mezi nimiž nikdy nenajde rovnocenné postavení.

Milan Keršláger řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 11:44  

Inkluzionisté budou mít na ministerstvu vždy dveře otevřené, protože tvrdí, že to co dělají speciální školy za drahé peníze (přepočteno na žáka), zvládne normální ZŠ velmi lacino. Někdo by mohl upřesnit, tipuji si 3x až 5x více.

tyrjir řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 11:58  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 11:58  

MŠMT má myslím dva velké problémy spojené s potřebou politiků utratit EU dotace

1) MŠMT neumí nebo nechce vytvořit účelné systémové projekty, které by školám opravdu pomohly
2) MŠMT je pod nežádoucím ideologickým tlakem spojeným s vyžírkovstvím těch, kdo neučí a chtějí si na vzdělávací dotace EU taky sáhnout.

V tom prvním by, myslím, měli MŠMT pomoci školy a jejich zřizovatelé. V tom druhém politici, úředníci EU a případně i další příslušné organizace. Pokud by se to nepodařilo, bylo by, myslím, lépe se těch dotací vzdát, než jimi nadělat ve školách ještě větší nepořádek. Paní ministryně by to myslím v tom Bruselu mohla a měla být, s podporou rozumných lidí, schopná zařídit.

Jiří Týř

Eva Adamová řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 15:21  

Nedá mi to, prostě musím popsat, jak to dopadlo s inkluzí "hraničních" dětí u nás. Zaměřím se na žáky 8. a 9. ročníku, protože tam by na výstupu mělo být vidět, zda celá ta štrapáce měla vůbec smysl.

V 9. ročníku pracují s asistentkou dva žáci.
První z nich je LMP, přestože mu PPP poradna tuto diagnózu neudělila, nemá žádnou poruchu učení, ale pochází ze sociálně slabé rodiny. Protože není LMP, učí se dle normálního RVP a není mu tedy možné dát bůhvíjaké úlevy, čímž mu PPP udělala pravda medvědí službu. Chlapec nezvládal už ani učivo 8. ročníku, po poradě s PPP však nepropadl, protože to bychom prý znehodnotili práci asistenta. Chlapec se tedy trápí v 9. ročníku, a to i s němčinou, rodiče totiž nepřistoupili na možnost ji neabsolvovat, protože hold děcka možná pojedeme do Německa. Jeho schopnosti končí učivem maximálně 7. ročníku, již druhý rok sedí a nechápe vůbec nic, přestože asistentka mu vše přežvýkává znovu a znovu. Bohužel už neumí ani základy z nižších ročníků, protože ty zapomněl. V konečném důsledku vyjde s devítky s menšími znalostmi a dovednostmi než by vyšel z praktické školy, kde by se v praktických činnostech naučil alespoň postavit k práci, což by ho i bavilo. Navíc je díky neustálému oprašování asistentkou naprosto nesamostatný.
Druhý chlapec je intelektem hraniční, ale těžký dyslektik. Základy učiva 8. ročníku ještě jakž takž zvládl za obrovského úsilí asistentky a rodiny, ale v devítce již je bohužel úplně mimo. Jeho hlavním problémem je však to, že k výše uvedeným potížím se mu ještě přidružilo ADHD. Tento chlapec pobyt v početné třídě sociálně nezvládá a psychicky již několik let vyloženě trpí.

V 8. ročníku je podobný chlapec, leč bez ADHD. Základy zatím s výraznou pomocí asistentky a rodičů zvládá a má i štěstí, že je v méně početné a klidnější třídě, což má významný vliv. U tohoto chlapce snad integrace měla jakýs takýs smysl.

Suma sumárum 1:2. Jen nevím, jak to udělat, aby výstupy inkluze nebyly do budoucna tak ubohé. Leda si skutečně přiznat, že v některých případech se nedaří a podle toho se zařídit. Mám však obavy, že to "přiznání si" nebude tak jednoduché, a to ani na straně učitelů, ani PPP, o rodičích už vůbec nemluvě.

Feřtek řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 16:54  

Pane Soukale,

předpokládám, že jako češtinář docela běžně umíte pracovat se zdroji. Pokud beru váš příspěvek jako parafrázi s jistou nadsázkou, byl to původně diskusní příspěvek, fajn. Ale pokud se budeme bavit vážně, pak vycházejme ze zdrojů, s nimiž pracuji a na něž je přímo v tom textu odkaz.

Text byl reakcí na pořád Máte slovo a shrnoval argumenty, které tam padly. Tedy prokazatelně není pravda, že nikdo netvrdí, že se školy pod náporem nových dětí zhroutí. Padlo to jasně hned na začátku, podobně jako ostatní argumenty.

To, že v parafrázi zdeformujete argument oponenta, a pak ho s velkou slávou zesměšníte, je podle mě docela nefér. Navíc vy dělíte lidi na jakési imaginární poctivé učitele a "inkluzionisty", kteří o realitě nic nevědí. Nicméně já jsem uváděl jasná čísla a příklady z praxe. To není žádný inkluzionistický blábol, ale realita. Máte-li jiná čísla, sem s nimi.

Největší sprosťárna v závěru je prosté shrnutí debaty, na kterou je tam opět přímý link. Vy byste ji shrnul jinak. Jak?

Tomáš Feřtek

Vladimír Stanzel řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 17:16  

Pane Feřteku,

nepolezu Josefu Soukalovi do zelí, ale nedá mi nezareagovat na druhý váš odstavec, v němž píšete: "Tedy prokazatelně není pravda, že nikdo netvrdí, že se školy pod náporem nových dětí zhroutí. Padlo to jasně hned na začátku, podobně jako ostatní argumenty."

Josef Soukal ve svém diskusním příspěvku uvádí: "To ovšem nikdo soudný netvrdí. Jen poukazuje na to, že..." - Přehlédl jste snad ono přídavné jméno soudný? Jeho přítomnost radikálně proměňuje smysl textu. Buď jste jej četl nepozorně, nebo jste stvořil ukázkového "slamáka" či "hastroše". Jste to tedy bohužel vy, kdo v parafrázi deformuje argument oponenta, a to nade vší pochybnost.

Josef Soukal řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 17:43  

Pane Feřteku,

předpokládám, že jako zkušený publicista víte, jak se má pracovat se zdroji, tzn. oddělovat podstatné od nepodstatného, ojedinělé do všeobecně sdíleného apod. Vy předstíráte, že diskusní zmatek, který formát pořadu Máte slovo zákonitě přináší, je zobecněným obrazem diskuse o inkluzi. Není, pokud tedy nesměšujeme seriozní diskusi s bulvárem. Na těchto stránkách se prakticky denně objevují komentáře psané s rozmyslem a podložené argumenty. Máte volně k dispozici nejrůznější materiály ASP a dnes už i UPS, nemluvě o dalších. Na který z nich jste se pokusil odpovědět? Které z argumentů jste se pokusil vyvrátit? Místo toho se jako silně zaujatý komentátor "vyřádíte" na novácké show; proč asi?
Tvrdíte, že pracujete s čísly: Nejprve uvádíte 99 procent inkludovaných v některých zemích, ale nějak vám vypadlo, že u nás je minimálně 15 procent dětí vyselektovaných na víceletých gymnáziích apod. K čemu je číslo A, když chybí ono podstatné B? Totéž se týká čísla nevidomých žáků; jak jste si jistě všimnul, polemizoval jsem s něčím úplně jiným než s oním číslem. Takže je to stále dokola - já o koze, vy o voze.
Vztahuje se to i na závěrečné shrnutí - nedostatek informací je jen průvodním stavem pochybenosti dnešní podoby inkluzivního projektu, nikoli podstatou problému. Jsme na začátku - teď tvrdíte, že jde o prosté shrnutí diskuse, ale v článku to prezentujete jako zobecněný jev.
Co se týče údajného dělení na poctivé učitele a inkluzionisty, asi neumíte číst pozorně - nehodnotil jsem učitele, pouze jsem konstatoval, že mají mnohem větší přehled o skutečnosti než ti, kteří momentálně mají tu možnost projektovat do školství svoje představy. Až inkluzionisté dokáží NA KONKRÉTNÍ ARGUMENTY OODPOVĚDĚT JINAK, NEŽ POUZE NICNEŘÍKAJÍCÍMI FRÁZEMI typu ministerského newsletteru, můžeme začít hovořit o diskusi. Zatím ale skutečná diskuse ještě nezačala a nezainteresovaná veřejnost - i vaší zásluhou - vůbec netuší, jaký problém se na českou školu valí.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 17:47  

Kdyby byli učitelé organizováni, mohla by celá inkluze zafungovat (i s pomocí Bruselu) jako katalyzátor pro skokový nárůst mezd ve školství v řádu desítek procent. Takto z toho bude pouze bolest, povyk a nakonec zvyk. Podobně jako kdybyste chtěli po starém a bolavém koni aby běžel Pardubickou. On ji možná doběhne, ale párkrát upadne a určitě shodí jezdce. Jezdec odbelhá a bude nahrazen jiným, poslušnějším, nebo lépe připraveným.

Miloslav Novotný řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 17:57  

Pane Feřteku, váš článek v Respektu je opravdu jen arogantní pamflet. Účel z toho čouhá jako sláma z bot. Vzít pět výkřiků z pokleslé reality show, alias moderované destruktivní hádky, nazvat je bludy a vyvrátit je „čísly“ a odkazem na debatu odborníků (Feřtek a ti, co spolu mluví), to je vskutku silná melta. Jen vám uniklo, že každý ten tučně vytištěný blud vámi odhalený plynule pokračuje bludem vámi připojeným. Obzvlášť komické je pak připomenutí: „I v severských zemích…“. Před takovým „argumentem“ člověk z jihu nutně musí padnout na zadek. Kdo je odborník, vím od Murphyho: to je člověk, který přijel z jiného města. Kdo jste vy a vaši kumpáni z eduínu vím také. Žvanilové, kteří se nestydí živit služebníčkováním pro každý zájem, ze kterého něco kápne. Školství evidentně nerozumíte, ale co naplat, z jiného resortu by vás vypráskali, tak otravujete tady. Nazdar

Slávina řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 20:45  

Miloslav Novotný má pravdu ! Ale bohužel - už nejspíš není cesta zpátky a před námi Tma !

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 21:14  

Feřtek opět (v eduinské tradici) zamlčuje, že narozdíl od severských zemí je naše prostředí deformováno přebujelou existencí víceletých gymnázii a soukromých škol, tudíž se k nějakým 98–99 % nemůžeme dostat. Proto je tato inkluze jen falešným humbukem fedrovaným sladskobolnými řečmi o výhodách společného vzdělávání.

Eva Adamová řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 21:31  

Pane Feřteku,

neustále se i s panem Kartouzem oháníte Finskem. Nalejme si ale čistého vína. Ve Finsku se sice děti LMP vzdělávají s ostatními v jedné škole, ale už ne tak nutně v jedné třídě, existují tam i třídy speciální pro maximálně 12 žáků. Tedy jakási praktická škola přidružená k běžné základce. Ano, snaží se tam, aby se děti co nejvíce potkávaly v méně náročných předmětech a při dalších aktivitách, ale je to všechno personálně zajištěno. Tady furt mluvíte vy i ministerstvo o tom, že všichni se všema a pokud možno jen s levnými asistenty. Vy navíc argumentujete tím svým nešťastným příkladem Znojma, kdy podle Vás přece nemůže být problém integrovat na jedné škole dalších 8 žáků, když už se tam 8 integruje. Zapomínáte na jednu důležitou věc, ti, co jsou již integrovaní, jsou žáci hraniční s IQ kolem 70, jenže těch dalších 8 už také může být hraničních mezi LMP a SMP, tedy s IQ 50-60. Takovíto žáci to nemohou a nebudou v běžných třídách zvládat, potřebují klid na práci v menší skupině a zkušeného speciálního pedagoga, který je schopen uplatnit speciální a hravé metody. Byl jste proboha vůbec někdy v praktické škole a máte vůbec ponětí o tom, jak rozdílně se musí s těmito dětmi pracovat, aby se naučily alespoň číst a počítat do 20? Má cenu je přesazovat do třicetihlavé třídy, kde ostatní žáci budou probírat něco o deset levelů jinde? Budou muset sedět kdesi vzadu a nerušit, sami klid na práci mít nebudou, budou rušit ostatní a na nějaké zábavné a hravé metody práce mohou chudáci zapomenout, nebudou v tomto prostředí realizovatelné. Navíc tyto děti nesnesou kolem sebe mnoho lidí a přestávky v normálních třídách pro ně budou utrpením. Jenom, abychom je tímto nevyčlenili už víc než jsou. Proboha otevřete už oči nebo na to doplatí tisíce dětí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 21:43  

A dokonce i kdyby to nebyly tisíce, ale jen stovky, máme právo na takové experimenty? Nebo se kácí les a ztráty jsou povoleny? Za těmi čísly jsou děti, ne šrouby, pane Feřteku.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 22:24  

Zanedlouho budou tak akorát k smíchu. Až je lidi přestanou kvůli těm nesmyslům, které rozšiřují, brát vážně, a poženou je k odpovědnosti za újmy, které ty nesmysly způsobí dětem, které za nic nemohou, začnou tihleti odborníci na vzdělání vytrubovat, že chtěli jen rozpoutat celospolečenskou diskusi k ožehavým tématům. Klasika. A možná budou rádi, že je nikdo nepřetáhne holí.

Unknown řekl(a)...
10. listopadu 2015 v 23:43  

....Například v roce 2006 chodilo do škol středního proudu 7% nevidomých dětí, v roce 2014 to bylo 70%....
Můžete mi prosím upřesnit pane Feřteku, co je to škola středního proudu, případně zdroj té informace. Nejsem tyfloped,také neznám statistiky, ale moji nevidomí přátelé rozhodně volí pro své děti speciální školu. Ani informace ze školy na Míráku nepotvrzují zmenšený zájem o speciální vzdělávání. Viz:
V loňském roce se dostavil k zápisu nebývalý počet dětí. Tento počet svědčí o velikém zájmu
rodičů o naši školu. http://www.skolazrak.cz

Unknown řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 0:07  

Tajný...kdybyste chtěli po starém a bolavém koni aby běžel Pardubickou.. A proč ne? Když si to bude majitel přát, s asistentem, případně s plánem podpory, svou přítomností obohatí všechny zúčastněné. A co je nám po jezdci? Když koníka neumí naučit jak doběhnout do cíle, ať jde dělat něco jiného.
... katalyzátor pro skokový nárůst mezd ve školství v řádu desítek procent. To už budou volby? No jestli desítky procent, to bychom mohli těch 12 tisíc žáků někam schovat, co myslíte vážení? Třeba do Jihlavy.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 6:51  

Když je pan Feřtek mistrem v získávání informací, jak je možné, že ještě nezaznamenal obrovské množství zoufalých rodičů, kteří na sociálních sítích s hrůzou očekávají datum 1.9.2016?
Víte, oni už si prošli martiriem tzv. inkluze. Jsou to rodiče dětí, které byly po zápise zařazeny do běžné školy. Věřte pane Feřteku, že učitelé nejsou tak blbí ,aby nepoznali, že s dítkem je něco v nepořádku. Neumí to sice třeba pojmenovat,ale tuší, že žák potřebuje pomoci. A tak zkouší pomáhat i za pomoci poraden a spec. ped. center. Dnes se tomu začíná říkat vznešeně podpůrná opatření.Jenže ta se ve školách dávají už dáááávno. Prostě to nemělo jméno, tak se musel vypsat grantík (někalikamilionový) aby někdo vytvořil název pro samozřejmost a sepsal pár stovek stran elaborátů. Které se, světe div se, nebudou používat!
Poté, co se dítky statečně několik let inkludovaly na základce jim KONEČNĚ někdo napsal glejt, že SMÍ!!!! Do praktické nebo speciální školy. To je ten krásný paradox našeho školství. Ne rodiče ,ale inštituce rozhoduje o blahu dítěte. Rodič pouze trpně podepíše – dnes se tomu hezky říká informovaný souhlas. A to se ještě podobní panáčci jako pan Feřtek nebo Kartous o těchto podpisech rozepisují ve svých informačních elaborátech, jako o VYNUCENÝCH podpisech (zvláště u romského etnika, kde tím přiznávají, že je asi nesvéprávné, čímž porušují veškeré etické kodexy).
Rodiče i děti se po nástupu dítěte do praktické nebo speciální školy uklidní . Dítě je v pohodě.Dostalo se do prostředí klidného, s malým počtem žáků, učí ho lidé, kteří ví,co dělat, jak pomoci. Pokud bude chtít některý z expertů namítat, že ví o škole, kde byly problémy, má samozřejmě pravdu, vždy se najde mizerná škola, mizerná nemocnice, mizerný obchod.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 6:52  

A teď přijde bomba v podobě inkluze. Je celkem dobře dohledatelné, jak se už nyní násilně přeřazuje z praktických zpět na základky. Co to musí být za šok pro dítě, když ho po sedmi letech v praktické přeřadí zpět, protože se mu v ten jeden den,kdy byl vyšetřen zjistilo IQ o bodík přes 70.
Je zajímavé, že pokud jde o romské etnikum, tam se na výsledky IQ nehledí (proč asi,že?), ale u neromských dětí přes toto kriterium vlak nejede. Tak tomu říkám opravdová dikriminace. To, jak se „umí“ použít testy u jedněch a druhých.
Pane Feřteku, rodiče křičí pomoc! My nechceme inkluzi. A vy máte tu drzost je postavit do role neinformovaných blbů. Nebojte se, oni jsou informovaní až moc. A proto se bojí.
Prosila bych vás, kdybyste mohl KONEČNĚ napsat článek o tom, jak PŘESNĚ probíhá inkluze třeba v tom Finsku. Fráze typu – tam to jde už jsou trapné. Dodejte přesné informace. Napovím vám,co by tam mělo být:
1/Kolik dětí je ve skupině postižených
2/zda se postižení po celou dobu vyučování vzdělávají s ostatními, jaké jsou časové dotace výuky
3/kdo postižené učí – uvědomte si , že speciální pedagog se v jiných zemích může nazývat i jiným názvem
4/jaké další pomáhající profese má k dispozici škola (myšleno psychology, ergoterapeuty, logopedy) , na jak velký úvazek
Až veřejnosti představíte tyto naprosto pregnantní údaje, myslím, že dojde ke zděšení i mezi mnohými zastánci inkluze.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 7:08  

Tohle není z mé hlavy,ale dovolím si to sem vložit. je to z hlavy matky a speciální pedagožky, mnoho let pracující v zahraničí:
.........nenabízíme postiženým dětem integraci, ale pouhou desegregaci. A to není funkční a optimální řešení, ale je spíše pro všechny kontraproduktivní.
Je rozdíl mezi integrací a desegregací. Desegregace znamená prosté začlenění všech dětí (bez ohledu na druh či stupeň postižení) do běžných škol, bez toho, aby dětem bylo poskytnuto to, co v rámci vlastních nesnází potřebují. Integrace a inkluze znamená, že dětem je poskytnuta veškerá odborná péče, kterou potřebují, ale v běžném, nikoliv v segregovaném prostředí.......
A já přidávám, že těm dětem nebude poskytnuta veškerá odborná péče. Kým asi? Běžným učitelem s kurzem DVPP? Asistentem k kurzem? To je české řešení. Hlavně, že moc neutratíme,že.......
Jestli má pan Feřtek pocit, že bude stačit, když budeme my, speciální pedagogové ve škole jenom radit a mentorovat a ono to bude mít blahodárný účinek na žáky ,tak ať už fakt přestane psát o tom, čemu rozumí jak koza petrželi.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 7:55  

Pane Pane, příměrem starého unaveného koně bylo míněno české školství, nikoliv integrovaný žák.

krtek řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 9:38  

A Tajný učiteli, kde v tom případě byl ve Vašem příměru žák?

Tajný Učitel řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 10:13  

Brusel a mšmt nutí školu (unaveného a starého koně), aby skákala přes vysoké překážky. Učitelé -jezdci budou místy padat, místy odejdou a budou nahrazeni a místy si zvyknou. Žák je inertní masou uprostřed mely absorbující cokoliv co je na něj hozeno. Žák není aktivní činitel v rozhodování mšmt. Což je příčinou neštěstí posledních cca 300 let.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 10:48  

Ministerstvo školství je jako možná příčina neštěstí ještě starší než ministerstvo kouzel!

krtek řekl(a)...
11. listopadu 2015 v 12:21  

Děkuji. Takže jsem to pochopil správně, že na žáka se hází bobek, aby zdárně vyrostl a stal se potravou koně, ze kterého posléze na konci života odejde.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.