Špatné chování je volání o pomoc. Norská psycholožka vysvětluje, proč některé děti nepřiměřeně zlobí a co s tím

úterý 25. února 2020 ·

„Domnívám se, že za mnoha případy „zlobení“ jsou prostě přemrštěné požadavky. Chceme po dětech něco, na co vývojově nemají. Měli bychom to pochopit a pracovat na tom, aby se školský systém trochu lépe přizpůsobil novým poznatkům o fungování dětského mozku. Děti se chtějí chovat dobře, chtějí, aby se jim ve škole dařilo, touží po úspěchu. Jsou závislé na dospělých, nemůžou si dovolit být neustále v konfliktu, je to pro ně nebezpečné a velmi namáhavé. Kdyby věděly, jak se chovat lépe, jistě by to dělaly,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny norská psycholožka Kaja Johannessenová, která se specializuje na práci s dětmi a mladistvými potýkajícími se se závažnými problémy s chováním.
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Učitelé si v poslední době často stěžují, že dětí s nejrůznějšími poruchami chování přibývá. Čím by to podle vás mohlo být? 

Pokud přibývá kázeňských problémů u dětí, pak bych skoro řekla, že tedy v systému přibylo něčeho, co je způsobuje. Z toho, co zatím víme o mozku, vyplývá, že existují okolnosti, s nimiž je pro děti těžké se vypořádat. V Norsku i v ČR jdou děti do školy v šesti letech. Je ale otázkou, jak ty školy vypadají. Rozšířená představa je, že dítě, aby se učilo, musí v klidu sedět u stolu a poslouchat. Tohle ale vyhovuje jen menšině dětí, většina šestiletých potřebuje hodně pohybu. Je dokázáno, že tam, kde se po dětech vyžaduje víc sezení, bývá také víc kázeňských problémů než v systému, kde se můžou hodně hýbat, běhat, trávit přestávky aktivně.

A co když se učitel snaží zjednat si kázeň tím, že dítě okřikne nebo potrestá? 

Problém s restrikcemi a tresty je ten, že možná zaberou v danou chvíli, ale z dlouhodobého hlediska dítěti nepomohou a problém nevyřeší. Když dítě vyvádí, dospělý se cítí bezmocný, pak snadno sáhne ke křiku a trestům, je to přirozená reakce. Je třeba si tyto situace vědomě zpracovávat, abychom byli schopní své reakce změnit. Chápu ředitele, když mají ve škole 15 vyrušujících a nespolupracujících dětí, a přitom musejí zajistit kvalitní vzdělání všem ostatním, že je to pro ně frustrující a složité. Když nevím, jak s problémem naložit, chci se ho zbavit a ochránit ostatní, to je logická reakce. My v Norsku si ale říkáme, že to, co svědčí „zlobivým“ dětem, svědčí i těm ostatním. Většinou nejsou potřeba nějaké speciální školy ani není nutné se celé vyučování zaobírat nespolupracujícími dětmi, ale když pochopíme, co se děje, a pomůžeme jim, pak v mnoha ohledech pomůžeme všem.


Celý text naleznete zde

27 komentářů:

Petr Portwyn řekl(a)...
25. února 2020 v 14:09  

No, logika článku poněkud kulhá.
Fajn, děti "zlobí" proto, že se po nich chce příliš velká kázeň. Vezměme to jako předpoklad.

Hypotéza:
Paní psycholožka má pravdu.
Pokud požadavky na kázeň snížíme, budou zlobit méně - logický důsledek.
Rovněž budou-li děti méně zatěžovány "nepřiměřeně obtížnou" prací.

Experiment, ČR 1990 - 2020
Požadavky na kázeň se výrazně snížily.
Požadavky na výkon se snížily.
Zlobení se zvýšilo.

Experiment nepotvrdil hypotézu.

Nová hypotéza:
Paní psycholožka patrně pravdu nemá.
Děti zlobí, protože jim chybí jistota, systém a místo v něm.

Milan Keršláger řekl(a)...
25. února 2020 v 14:28  

Systém a místo v něm je dobré. Ještě bych přidal jistotu, že systém je stabilní, spravedlivý a předvídatelný.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. února 2020 v 18:28  

Ještě bych přidal jistotu, že systém je stabilní, spravedlivý a předvídatelný.
Ano. Stabilita a předvídatelnost - to je ta jistota.

Spravedlivý podle adolescenta systém obvykle není, protože rebéél woéé, malé děti to řešit nebudou, adaptují se.
V zásadě si nemyslím, že by tady byla ve školství zlá vůle, nespravedlivý systém. Spíš chaos.

BP řekl(a)...
25. února 2020 v 21:13  

Dnešní mládež nezná hranice slušného chování.

To, co člověk dnes zažívá ve vyučování, mě děsí. Vyvolám děvče, aby pokračovalo ve čtení textu, a ono mi umíněně řekne, že číst nebude. Když se s ní několik minut dohaduji, a nakonec z ní dostanu, proč číst nebude, tak klidně odpoví, že neví, kde jsme skončili.

Děvče jinak tiché a introvertní a já zůstávám v němém úžasu nad její troufalostí.

Milan Keršláger řekl(a)...
25. února 2020 v 21:21  

@BP: Ono to bude spíše by definition: tak dlouho budeme říkat, že mají moc podnětů, že se neumějí soustředit a že jsou "hrozní", až se to stane skutečností. Jednak proto, že tomu ty děti uvěří a začnou se tak chovat, druhák že učitelé rezignují nad vymáháním respektu.

Jinak stejný "bordel" byl v nevýběrových paralelkách na ZŠ a učňácích i před rokem '89. Dneska ovšem výběrové třídy být nesmějí, protože inkluze atd.

BP řekl(a)...
25. února 2020 v 21:49  

Pane Keršlégře, já se cítím provinile, že jsem trvala na tom, že číst bude a že jsem se toho nakonec i dočkala.

Ostatní žáci, kteří jsou v hodinách více vidět nebo slyšet, ale zůstali z dívčina chování také "štajf".

Děvče ovšem bude žít teď s pocitem, že jsem ji před ostatními šikanovala.

Takže jen houšť škol, ve kterých si žáci budou moci sami určovat, co a jak se zrovna ne/chtějí učit. Ale pak se připravme všichni na to, že nám nebude mít kdo vydělávat na důchody.

renives řekl(a)...
25. února 2020 v 21:55  

malé děti to řešit nebudou, adaptují se....na rozdíl od rodičů. Hysterie ochranitelské výchovy je už podpořena i "odborníky" Proč asi? Aby potom měli dost klientů...?
Těším se na důchod, práce ve školství pozbývá smyslu: nejdůležitější funkce školy je, aby se do ní dítě těšilo. Před patnácti lety jsem si dělala legraci, že budeme ve škole chodit se šaškovskými nosy a nedávno jsme potkala kolegyni s tykadýlkama - myslela to vážně.

beltine řekl(a)...
25. února 2020 v 22:03  

Špatná učitelka: Vyvolám děvče, aby pokračovalo ve čtení textu, a ono mi umíněně řekne, že číst nebude. Když se s ní několik minut dohaduji, a nakonec z ní dostanu, proč číst nebude, tak klidně odpoví, že neví, kde jsme skončili. Děvče jinak tiché a introvertní a já zůstávám v němém úžasu nad její troufalostí.

Klíčová slova: několik minut, dohadování, troufalost.

Dobrá učitelka: Vyvolá děvče, aby pokračovalo ve čtení textu, ale ona se omluví, že neví, kde jsme skončili. V dobrém klimatu třídy není problém přiznat chybu. Není třeba se "dohadovat", vztah žákyně a učitelky je férový a korektní, taková maličkost samozřejmě není žádná "troufalost".

Klíčová slova: dobré klima, korektní a férová učitelka

Jiří Klabal řekl(a)...
25. února 2020 v 22:32  

Vzpomínám si, jak kdysi v Dětském domově jedno "dítě" v noci znásilnilo jiné "dítě" stejného pohlaví. Psychologové a terapeuti se mohli přetrhnout, kdo dřív nabídne agresorovi PODPORU a POMOC, zatímco oběti si nikdo ani nevšiml.

Značné mi to připomíná principy současných vzdělávacích proudů...

Petr Portwyn řekl(a)...
26. února 2020 v 6:42  

...na rozdíl od rodičů. Hysterie ochranitelské výchovy je už podpořena i "odborníky" Proč asi? Aby potom měli dost klientů...?

No, rodiče jsou jiný případ, ale to víme všichni z praxe.
Podle mne to mnozí ani nedělají plánovitě, aby měli klienty. Prostě tomu věří. Děti všechno vědí nejlíp a všem se ubližuje, když si budeme dost často na koberci povídat, budou všichni šťastní a geniální tak nějak sami od sebe.
Však si přečtěte některé místní komentátory.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. února 2020 v 6:43  

Dobrý komentátor: Nesoudí situaci, u které nebyl.
Klíčová slova: pokora, objektivita

Špatný komentátor: Nic neví, ale neváhá soudit
Klíčová slova: namyšlenost, zaujatost

Michal Komárek řekl(a)...
26. února 2020 v 7:00  

Pane Klabale, přestože ten konkrétní případ neznám, jsem přesvědčen, že to, že "oběti si nikdo ani nevšiml", je evidentní lež.

poste.restante řekl(a)...
26. února 2020 v 7:14  

Dobrý novinář
Nejdříve se hodně vyptává, zjištěné informace si ověřuje, pak o nich hodně přemýšlí a přitom se pokouší nahlížet na problém z různých úhlů. Teprve potom vysloví názor či předpoklad.
Klíčová slova: zájem o pravdu, objektivita, etika

Lenka Pokorná řekl(a)...
26. února 2020 v 11:57  

"Jinak stejný "bordel" byl v nevýběrových paralelkách na ZŠ a učňácích i před rokem '89. Dneska ovšem výběrové třídy být nesmějí, protože inkluze atd."

Pane Keršlágere, opravdu nevím, které žáky byste zařadil do výběrových tříd, a to zejména ve velkých městech, kde odchází na osmiletá gymnázia 30 % páťáků. Výběrové třídy jsou na víceletých gymnáziích a ty nevýběrové paralelky zůstaly na základkách. A protože díky možnostem RVP - ŠVP vznikly i základky pro nadané žáky, kam odcházejí nadanější děcka už na prvním stupni, nevytvoříte je ani tam.

Milan Keršláger řekl(a)...
26. února 2020 v 12:19  

To je ten problém s regiony, který jsem už zmiňoval. V České Lípě je 1 třída osmiletého gymnázia, zatímco prvních tříd bude i s okolím alespoň 20.

Tlumočník řekl(a)...
26. února 2020 v 12:45  

Paní Pokorná, myslíte opravdu vážně, že na osmiletá gymnázia odchází 30% populačního ročníku? A kolik jich odchází na čtyřletá? Taky 30%? Znamená to, že na gymnázia odchází celkem 60% všech žáků? Protože na většině gymnázií je většina tříd čtyřletých.

Jiří Klabal řekl(a)...
26. února 2020 v 14:10  

Pane Komárku, skutečnost, která se nám nehodí do krámu, je lež..?

Tak tady máte celou pravdu od "dětech, které svých chováním volají o pomoc":

https://klabal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=634129

Michal Komárek řekl(a)...
26. února 2020 v 14:19  

Nikoli, pane Klabale - to, co jste napsal o oběti, prostě nemůže být pravda. A pokud jde o Váš blog, myslíte, že je to opravdu "celá pravda"?

Jiří Klabal řekl(a)...
26. února 2020 v 14:55  

"Celá pravda" je v tom, pane Komárku, že si můžu být 100% jist, že v daném textu není jedno jediné slovo, které by nebylo pravdou...

Nejsou to jen nějaké domněnky a teorie lidí bez přímé zkušenosti.

Lenka Pokorná řekl(a)...
26. února 2020 v 16:11  

"Paní Pokorná, myslíte opravdu vážně, že na osmiletá gymnázia odchází 30% populačního ročníku?"

Když si znovu přečtete můj komentář, zjistíte, že hovořím o velkých městech. V Praze je na víceletých gymnáziích přes 20 % populačního ročníku. A pokud se "podaří" zřídit regionální osmileté gymnázium ve městě s nic moc dopravní dostupností, tak doslova vysává místní základku, jako je tomu v nedalekém městě, kde je v ročníku 80 dětí, na osmiletý gympl berou 30 dětí, z toho vždy minimálně 25 z místní základky. Na nějaké výběrové třídy na základkách to tam moc nevypadá, že?

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. února 2020 v 18:16  

Pane Klabale, kdo nezažil nevěří. Problém všech expertů a chytráků. nevěří tomu,čemu věřit nechtějí. Proto máme tak zdevastované školství. ne učiteli, ale těmi chytráky. To je tragédie.
A k tomu článku:
Když si čtu zahraniční zkušenosti a hlavně možnosti, připadám si jako člověk vytažený z hladomorny, kterému dali čuchnout k plnému talíři a pak mu ho dali za sklo s tím, že se může jen dívat.
Jak jsem napsala ve svém posledním článku - rozhovoru - chceme dělat finské(norské, ...)školství za české peníze v českých podmínkách. A to je tragédie ještě větší.

Jiří Klabal řekl(a)...
26. února 2020 v 18:47  

Žijeme v magické době, paní Karvaiová...

Člověk napíše článek (nijak mentorující), článek jen o tom, co prožíval a několik let měl denně před očima. A okamžitě se vyrojí roj expertů bez podobné zkušenosti a hřímají, že "to určitě nemůže být pravda, protože jejich ideologie o této problematice říká zcela něco jiného!"

Já však už spíše jen zpovzdálí zkoumám, jaké jsou pohnutky těchto lidí. Zdravý rozum ani humanita jimi nejsou.

Michal Komárek řekl(a)...
26. února 2020 v 20:00  

Pane Klabale,

to, že je někdo přímým účastníkem nějaké události, neznamená, že ji nemůže interpretovat "ideologicky" či "magicky". Vaše teze "Psychologové a terapeuti se mohli přetrhnout, kdo dřív nabídne agresorovi PODPORU a POMOC, zatímco oběti si nikdo ani nevšiml." je nepravdivá bez ohledu na to, kolik máte zkušeností...

Jiří Klabal řekl(a)...
26. února 2020 v 20:18  

Stále ještě mezi námi existují lidé a mezi než se řadím i já, kteří do přímých událostí nevkládají vůbec žádnou ideologii a popisují pouze reálný STAV. Je neuvěřitelné, jak se dnes v pohledu na výchovu hned hledá nějaká ideologie (tak oblečme si dresy, keď jsme takto v kope, ať se pozná, kdo za koho kope).

A co zdravý rozum? Kritizuji, že mladiství delikventi, agresoři a násilníci jsou vychováváni ve větším komfortu, než většina žákům běžných státních škol. Kritizuji, že skutky mladistvých nejsou adekvátně odměňovány apod. Kritizuji, že za přečiny proti společenské smlouvě místo trestu nabízíme PODPORU a POMOC. Absurdní.

BP řekl(a)...
26. února 2020 v 20:22  

Beltine, tak dnešní případ je ještě podivnější:
vyvolala jsem žáka na cvičení z češtiny, ať vysvětlí nám všem ostatním tvar "sbili".
Jeho reakce:
"Vy to nevíte? Proč se mě na to ptáte?"
Tentokrát jsem neoněměla, ale vypustila jsem na adresu onoho mladíka z úst vulgární slovo.

Nevím, beltine, proč by zrovna ona žákyně měla mít problém přiznat, že neví, kde jsme skončili, když úplně všichni ostatní žáci v této třídě se k tomu bezostyšně hlásí, a já už teď záměrně vyvolávám pouze ty, co očividně nedělají, co mají. Pohár mé téměř bezedné trpělivosti totiž začal přetékat.

S takovou arogancí a drzostí jsem se opravdu na žádné státní škole ještě nesetkala jako teď na soukromé střední škole.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2020 v 22:01  

"Kritizuji, že za přečiny proti společenské smlouvě místo trestu nabízíme PODPORU a POMOC. Absurdní."

Jak by řekl můj kolega - ta paní je jako meloun - vypadá zelená, ale uvnitř je červená.

Popsal jste to přesně. Mnozí už důvod takového počínání prohlédli a popsali - ti "odborníci" se prostě snaží si zajistit odbyt své práce, která je ovšem ve většině případů naprosto nepotřebná. Oni si myslí, že něčemu rozumí a že něco umí řešit a tak si uzpůsobují realitu plácáním, aby sobě i druhým nalhali, že tomu tak skutečně je.

Magdalena řekl(a)...
1. března 2020 v 23:27  

Situace:Žák, jinak chytrý, z běžného prostředí, nerespektuje školní řád ani pravidla slušného chování. Za opakovanou nepřipravenost na hodinu a drzé chování jsem při suplování zapsala (svoji letošní první) poznámku. Výsledek: matka mne přestala zdravit, šla si postěžovat do ředitelny a já musela na kobereček. Závěr: po třiceti letech ve školství začínám hledat novou práci. Tohle už nedávám.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.