MŠMT doporučuje školám používat distanční výuku i ve standardních podmínkách

čtvrtek 24. září 2020 ·

„Povinnost vzdělávat distančním způsobem přináší pro všechny školy velkou výzvu. Zkušenosti nasbírané v jarním období epidemie však tvoří solidní základ, na kterém lze stavět v případě, že se zákaz osobní přítomnosti dětí ve školách bude opakovat. Tento manuál má pomoci školám při nastavování pravidel distanční výuky. Vzdělávání distančním způsobem nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty, včetně socializační role. Přes možné těžkosti při jejím zavádění a realizaci má distanční výuka potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí, digitální gramotnosti, rozvoj inovativních metod či posilování role formativní zpětné vazby v procesu učení,“ píšou autoři Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, které vydalo ministerstvo školství. 


Autoři pokračují: 

Vzdělávání na dálku v období uzavření škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být velmi funkční a přínosné i jako doplněk výuky prezenční. Proto lze školám doporučit, aby se v rámci svých možností pokusily využívat prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií i během vzdělávání ve standardních podmínkách. Školy mohou navázat na své pozitivní zkušenosti z období vzdělávání na dálku, využít příznivé dopady na vzdělávání dětí/žáků/studentů a podpořit zvýšení digitalizace českého vzdělávacího prostředí. Podstatným efektem bude také to, že učitelé i děti/žáci/studenti budou lépe připraveni na případný nucený přechod na vzdělávání distančním způsobem. Celý dokument naleznete zde

53 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2020 v 8:54  

"Vzdělávání na dálku v období uzavření škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být velmi funkční a přínosné i jako doplněk výuky prezenční."

Prdlajs potvrdilo.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2020 v 11:15  

Souhlas s MŠMT. Distanční výuku používám běžně. Nevidím v tom vůbec žádný problém.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. září 2020 v 16:27  

Ježkovy voči. Jděte s "nevidím v tom žádný problém" k šípku. nejde o to zda je to problém pro vás, ale co to dělá s výukou a žáky. Distanční formy výuky, rozuměj e learning, i-learning, jinak též skrzevá pécé learning mají za následek, že:
Se neví, zda se žáci učí, neboť mohou a nemusí být přihlášeni/přítomni.
Při pécé prověrkách lze snadno podvádět, neví se, zda, co a jak se naučili.
Učiteli nelze skrz obrazovku rozeznat míru pochopení/nepochopení.
Učitel nevidí reakce žáků na výklad, nemůže přizpůsobit tempo ani obsah ani metodu.
Distanc výuka prodlužuje čas strávený u pécé, učitelům i žákům.
Distanc výuka podporuje závislost na internetu. viz "The Social Dilemma"
Tento čas lze zhusta považovat za promarněný, vyhozený, mrtvý čas.

Tomáš Barták řekl(a)...
24. září 2020 v 17:23  

Efektivita distanční výuky je na základních školách maximálně 10 procent, víc opravdu ne.

mirek vaněk řekl(a)...
25. září 2020 v 7:08  

To je ten problém. Jinak funguje distanční výuka u VŠ, jinak u nabušených gymnazistů, jinak u učňů či malošů. Takže univerzální rady jsou na dvě věci.
My učitelé, co s tím máme zkušenost, jsme si své poučení z krizového vývoje vytvořily.

Souhlasím, že se nepotvrdilo nic. Nikdo zatím neudělal pořádné vyhodnocení.
A opět vycházím z předpokladu. Pokud se najde jediný případ, potvrzující byť nesmyslnou teorii, bude to omíláno v médiích do omrzení a zobecňováno na kvadrát. Protože je ticho po pěšině, svědčí to spíše o opaku.

Eva Adamová řekl(a)...
25. září 2020 v 15:12  

Taky si rozhodně nemyslím, že by distanční výuka byla to pravé ořechové, jenže situace se vyvíjí tak, že nám nic jiného, než ji v určité míře využívat, nezbude. Na naší škole v posledních čtrnácti dnech chybí ve třídách kolem třetiny žáků, ale máme i třídy, kde jich chybí půlka, a to jsme v oblasti, kde počet nakažených není nikterak vysoký a kde jde jen o preventivní absence nachlazených dětí. A tomto módu se budeme pravděpodobně pohybovat po celý školní rok. A já fakt nemám problém s tím, zadávat přes elektronický systém domácí úkoly, vyžadovat jejich plnění, a když v hodině používám prezentaci, nevidím důvod ji chybějícím žákům neposkytnout. Ve vyšších ročnících najíždím na konzultace přes Teams. Rozhodně nemíním čekat na nějaký zázrak. Z loňska máme hromadu neprobraného a neprocvičeného učiva a dělat to nadále tak, jak se to dělalo v dobách minulých, že když při chřipce chyběl větší počet žáků, tak se výuka na čtrnáct dnů utlumila, to prostě nepůjde.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 19:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 19:11  

Paní Adamová,
v článku ale nejde o to, zda "nám nic jiného nezbývá". O to asi není sporu.
Samozřejmě volba "učení nebo wellbeing" je pitomost, dětem určitě školní práce psychicky neublíží. Prostě učíme, ať už prezenčně nebo distančně.
Ale v článku se v podstatě tvrdí, že distanc se má provozovat, i když to není nutné. A tady souhlasím s názorem, že to dobré není.
Nikdo nikomu nebrání, nebránil a bránit nebude poslat dětem výukové video nebo (ach, jaká převratná novota!) zadat úkol přes Teamsy. Ale implicitně jde o to, zda je žádoucí z didaktických důvodů část živé výuky dobrovolně nahrazovat videokonferencemi apod. Za mne určitě ne.
To, že autoři tvrdí, že to nejde "zcela", je pro mne dostatečným varováním, že by aspoň částečně chtěli. Ostatně nějak se ten nedostatek učitelů za pár let bude muset řešit, že?

Eva Adamová řekl(a)...
25. září 2020 v 19:35  

Četl jste celý dokument? Z toho rozhodně nevyplývá, že by "implicitně šlo o to, zda je žádoucí z didaktických důvodů část živé výuky dobrovolně nahrazovat videokonferencemi apod.", ale o to, aby si školy zavčas, za alespoň trochu normálního provozu, nastavily funkční systém komunikace s žáky a naučily učitele i děti pracovat s technologiemi, které pak mohou využívat při dálkové výuce. Aby pak, až dojde k uzavření školy, nebo nedejbože velkého počtu škol, na delší dobu, zase vysoké procento škol netápalo ve tmě. Věřte tomu, že pokud se týká komunikace učitelů s žáky, bylo to opravdu na mnoha školách ve stylu každý pes jiná ves a děti i jejich rodiče byli chudáci. A věřte i tomu, že byly i celé školy a učitelé, kteří si s dálkovou výukou neporadili vůbec. Ministerstvo prostě nechce, aby se to opakovalo.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2020 v 20:05  

Eva Adamová

Pochopil jsem to úplně stejně. Pokud dojde k uzavření školy, tak žáci budou plně připraveni pracovat distančně. Zda to bude 14 dní nebo déle závisí na pandemii a šíření. "Větru a dešti, pane Tajný Učiteli, neporučíte".
Je dobré být připraven na tuto možnost, pane Portwyne. Takto pracovat umí většina žáků naší školy. Velmi se nám to osvědčilo na jaře. Nevznikla tak černá díra ve výuce.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:23  

Paní Adamová
zatím jsem to nečetl celé, reagovaljsem na to, co je v tomto článku na ČŠ.
S názorem, že distační výuka je vlastně přínosem, jme se asi setkali oba. Já jej potkal i v podobě "když jsme si to vyzkoušeli, tak bychom třeba mohli v budoucnu učit dva dny distančně a tři dny prezenčně". No a proti tomuhle jsem, pokud tedy není cílem naučit méně.
Pokud něco podobného Vy z článku necítíte, OK, každý máme jiný názor. Já jsem po zkušenostech prostě podezíravý.

Mimochodem nás se nějaké zavádění netýká, celá škola jela na jaře přes Teamsy a kdykoli můžeme zapnout znova. "Chudáci rodiče" mohli klidně nahlížet, pokud chtěli.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:25  

Pan Unknown

Je dobré být připraven na tuto možnost, pane Portwyne. Takto pracovat umí většina žáků naší školy. Velmi se nám to osvědčilo na jaře. Nevznikla tak černá díra ve výuce.
Přiznám se, že netuším, odkud jste vyvodil, že já připraven být nechci :o)
Viz výše.
Shodneme se na tom, že distanc je nouzovka, že je vynucený nemožností učit normálně?

Anonymní řekl(a)...
25. září 2020 v 20:32  

"Shodneme se na tom, že distanc je nouzovka, že je vynucený nemožností učit normálně?"

Jistě, pane Portwyne. Tak je to přece prezentováno i paní Adamovou. Ale máte tady na diskuzi i absolutní popírače distanční výuky.
Opakování je matka moudrosti, je tedy třeba občas (1x až 2x týdně) takto zadat nějaké činnosti. Křivka zapomínání (její průběh) je u mnohých žáků až extrémně rychle klesající.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:39  

Pan Unknown
Opakování je matka moudrosti, je tedy třeba občas (1x až 2x týdně) takto zadat nějaké činnosti.
Myslíte v době potenciální distanční výuky, nebo normálně?
Pokud normálně, tak opakování - domácí úkoly prosím dáváme již dlouho. Dokonce je posíláme i elektronicky.... taky už dlouho.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:43  

Jinak s panem Tajným jsme dost často ve značném rozporu, zejména pokud se napije. Ale co se týká jeho názoru, že distanční výuka přes počítač je horší než výuka normální (horší koncentrace žáků, problémy s klasifikací, zvyšování doby strávené před obrazovkou), zde souhlasím.

Ano, pokud zůstaneme doma, bude to "přes počítač nebo nic". Tam není o čem. Ale na druhou stranu je třeba upozorňovat, že ideál to není.

Michal Komárek řekl(a)...
25. září 2020 v 20:54  

Pane Portwyne, co myslíte tím "zejména pokud se napije"? Pokus o vtip? Urážka? Nebo se s TU tak dobře znáte a máte zmapované jeho zvyky a projevy? Předpokládám, že třetí možnost neplatí, takže:

Diskutujte, prosím věcně a slušně! Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:57  

Pane Komárku,
přečtěte si některé projevy pana Tajného z minulých diskuzí, a pochopíte.
Tohle inteligentní člověk zastřízliva nenapíše.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 20:58  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 21:03  

Mimochodem pokud jste si nevšiml, tak tady pana Tajného hájím. Ovšem pokud v tom někdo potřebuje vidět "urážku"...

Můj předpoklad je, že pan Tajný není hlupák, nýbrž že byl při psaní některých textů poněkud unaven. Varianta druhá by byla pro něj o dost horší.

Michal Komárek řekl(a)...
25. září 2020 v 21:05  

Aha, takže jste to opravdu myslel jako trapný osobní výpad. A ještě nádavkem se, jak je pro Vás typické, vykrucujete. Jako by v této souvislosti záleželo na tom, že TU v něčem hájíte.

Diskutujte věcně a slušně, prosím!

Petr Portwyn řekl(a)...
25. září 2020 v 22:55  

No pane Komárku,
kdybyste se řídil vlastními pravidly, tak byste si teď sám vynadal. "Trapný osobní výpad", "vykrucujete se" - co jiného to je, než osobní útok?
Dokud jste se do toho nepletl, byla to normální slušná diskuze.

Michal Komárek řekl(a)...
25. září 2020 v 23:25  

Pane Portwyne, míra Vašeho vykrucování a překrucování je čím dál tím trapnější.

Vy jste tady hrubě napadl jiného diskutujícího a naprosto odmítáte přiznat odpovědnost. Jen opět vršíte pokusy o odvedení pozornosti...

Petr Portwyn řekl(a)...
26. září 2020 v 8:07  

Proboha pane Komárku,
Vy si fakt myslíte, že ty řeči o "vykrucování" někdo bere vážně? Vždyť to píšete pokaždé...
Zajímavé je, že ostatní diskutéři dokáží argumentovat. Mimochodem i ten pan Tajný, když zrovna nepíše komentáře typu "Gdo nema roušku neni čeh".

Nic, nemá to smysl, diskuze byla dokonale odstřelena.

Michal Komárek řekl(a)...
26. září 2020 v 8:34  

Vy je zjevně vážně neberete, pane Portwyne. Ale to je Váš problém. Z mého pohledu je podstatné, abyste se tady snažil diskutovat věcně a slušně, bez urážek, osobních výpadů a znevažování. Často Vám to příliš nejde...

Michal Komárek řekl(a)...
26. září 2020 v 9:12  

"PP" se svými nenávistnými výkřiky marně snaží ovlivnit diskusi na ČŠ. Normálním čtenářům se za vizuální smog v rubrice "Diskuse" omlouvám a připomínám, že nerušeně lze diskusi sledovat pod texty či v rubrice "Komentáře" v horní liště. Děkuji!

Eva Adamová řekl(a)...
26. září 2020 v 10:22  

"Pokud něco podobného Vy z článku necítíte,..."

Ono se to má pane Portwyne tak, já už jsem si za ta léta, co čtu ČŠ, zvykla číst původní zdroje, ze kterých pan Komárek čerpá, pokud jsou tedy volně přístupné. Jeho redaktorská práce je totiž někdy příliš ovlivněna jeho smýšlením a někdy je naprosto mizerná.

Michal Komárek řekl(a)...
26. září 2020 v 10:28  

Paní Adamové, zkuste to, prosím nějak konkrétně doložit. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
26. září 2020 v 12:28  

Paní Adamová,
to plně chápu. Já do toho jen zapojil zkušenost s jinými zdroji (včetně ústně vedeného rozhovoru), kde jsem se s myšlenkou, že by školství mělo přejít částečně na distanční výuku "aby bylo moderní", tj. ne kvůli covidu, opakovaně setkal.
Na druhou stranu právě zkušenost s distanční výukou některé učitele z nekritického nadšení nad vším "jiným" aspoň částečně vyléčila. Viz např. vyjádření Daniela Pražáka - a to je článek z uvědomělého Deníku N! Takže ještě všechno není ztraceno :o)

Eva Adamová řekl(a)...
26. září 2020 v 16:08  

"Paní Adamová, zkuste to, prosím nějak konkrétně doložit."

Každým svým tak zhruba druhým "výcucem" z rozsáhlejšího textu to dokládáte sám. A to ještě nemluvím o perlách, které se Vám občas podaří už v nadpisu. Možná, že kdybyste nezveřejňoval rozbory pana L., které patří spíše na specializovaný češtinářský server, u nichž pak musíte vehementně hlídat a promazávat diskuzi, tak byste měl více času na pořádnou redaktorskou práci. Vy ale místo ní raději nepřiměřeně zasahujete o diskuzí a některé diskutující mistrujete. To fakt musí bavit.

Michal Komárek řekl(a)...
26. září 2020 v 16:26  

Vyšší úrovně konkrétnosti nejste schopna, paní Adamová? To by bylo smutné, zvláště v případě učitelky...

To, že se neshodneme ohledně toho, jak má vypadat diskuse na ČŠ je zjevné už minimálně 3 roky. tam mi zjevně nic nového nesdělíte. Ale nějaký ten argument, ta konkretizace? Děkuji!

Ondřej Šteffl řekl(a)...
26. září 2020 v 18:44  

Potlesk pro Eva Adamová 25. září 2020 19:35 i 25. září 2020 15:12. Naprostý souhlas. Taky jednou :-)

Petr Portwyn řekl(a)...
26. září 2020 v 21:03  

Paní Adamová
Tak jsem si přečetl zdrojový článek, a zjistil jsem, že tohle jsme už četli v práci - přišlo mi to 10. září. No, podle článku v ČŠ jsem se domníval, že jde o jiný, nový dokument, který mění to, co poslali minule.
A ano, máte pravdu, že tohle doporučení z MŠMT bylo překvapivě celkem příčetné.

Eva Adamová řekl(a)...
26. září 2020 v 22:15  

"To, že se neshodneme ohledně toho, jak má vypadat diskuse na ČŠ..."

Tentokrát ani tak nejde o diskuze, že?

Jiri Janecek řekl(a)...
26. září 2020 v 23:00  

Trochu mám pocit, jako bych se přenesl strojem času 30 let zpátky a ocitnul jsem se znovu na základní škole...

Michal Komárek řekl(a)...
26. září 2020 v 23:17  

To ale není podstatné, paní Adamová. To se vykrucujete skoro jako pan Portwyn. Jde o to, zda ten útok, protože "kritikou" se to dá jen těžko nazvat, umíte podpořit nějakým konkrétním dokladem, argumentem...

A jak, pane Janečku, líbí se Vám tam?

Eva Adamová řekl(a)...
27. září 2020 v 9:28  

Jak myslíte, pane Komárku.

Karel Lippmann řekl(a)...
2. října 2020 v 8:18  

Opožděně jsem v této diskusi zaznamenal tento výrok Evy Adamové, určený panu Komárkovi: "Možná, že kdybyste nezveřejňoval rozbory pana L., které patří spíše na specializovaný češtinářský server, u nichž pak musíte vehementně hlídat a promazávat diskuzi, tak byste měl více času na pořádnou redaktorskou práci."

Přesvědčivě dokládá nejen její pojetí diskuse (pominu nevhodnou zkratku mého příjmení). To, co píšu, naopak na Českou školu patří. Zdaleka to není, učitele, je-li současně pedagogem, určeno jen češtinářům, nemůže být uzavřen jen ve svém oboru. Vzdělání je pojmem z daleko širším obsahem.
Naopak je smutné, že řada diskutujících, mezi které patříte i Vy, paní Adamová (nebo stačí jen A.?), o svém oboru ani o vzdělání obecně nic hlubšího a konkrétního neuvede. "Okupujte" diskusi klasickou záměnu pojmů za dojmy, a to sebejistě a arogantně. Proto "diskuse" s vámi vždy končí přechodem do osobních ataků. Proto věcná s vámi není možná, začíná totiž "posouváním" významu toho, co řekl váš neoblíbený oponent, a končí sáhodlouhými řečmi o ničem.
Pan Komárek "nepromazává" diskusi, protože to, co zde předvádíte, vůbec nejsou příspěvky do diskuse. To je jen využívání a bohužel i zneužívání její formy.

Napište něco konkrétního o pojetí výuky v oboru, který učíte, paní Adamová, rád si to přečtu, rád se nad tím zamyslím, protože se mě to jako pedagoga týká. A nic z toho si nebudu vysvětlovat po svém. A když nebudu něčemu rozumět, zeptám se, když nebudu s něčím souhlasit, řeknu to slušně, vysvětlím, proč nesouhlasím, případně uvedu, co si o tom myslím já. Budu věcně argumentovat. Nebudu Vás posílat na jiný server.

Karel Lippmann řekl(a)...
2. října 2020 v 10:04  

Omlouvám se za "zašmodrchané" souvětí, vzniklo dodatečnou úpravou. Takže: Zdaleka to není určeno jen češtinářům, učitel, je-li současně pedagogem, nemůže být uzavřen jen ve svém oboru.

Michal Komárek řekl(a)...
2. října 2020 v 12:22  

Ubohé, trapné, komické výkřiky "PP" se opět snaží otrávit diskusi na ČŠ, omlouvám se normálním čtenářům za optický smog v rubrice "Diskuse" a připomínám, že diskusi lze nerušeně sledovat přímo pod texty nebo v rubrice "Komentáře" v horní liště. Děkuji!

Eva Adamová řekl(a)...
2. října 2020 v 15:22  

Vážený pane Lippmanne, Vy jste si opravdu nevšiml, jak dopadají diskuze pod Vašimi články, nebo jen děláte hloupého? A hlavně si všiměte, že já nepatřím k těm, kteří pod Vašimi literárními rozbory vehementně diskutují a že na Vaše příspěvky do diskuze prakticky vůbec nereaguji. U seržanta Gríši jsem k diskuzi, nikoliv k rozboru díla, jen poznamenala, že se ten chudák už musel v hrobě tolikrát obrátit, že se pravděpodobně provrtal až do Austrálie. Vy jste přece vůbec nepochopil, že moje vyjádření se ani tak netýkalo Vás, ale počínání pana Komárka. Fakt nevím, proč si vyléváte zlost na mě, když problémy v diskuzích máte s úplně jinými diskutujícími.

"Naopak je smutné, že řada diskutujících, mezi které patříte i Vy, paní Adamová (nebo stačí jen A.?), o svém oboru ani o vzdělání obecně nic hlubšího a konkrétního neuvede."

Kdybyste pozorněji diskuze sledoval, povšiml byste si, že se vcelku podrobně vyjadřuji k článkům, které se zabývají zaváděním ICT do výuky, a také byste si povšiml, že na to většinou reaguje minimum lidí nebo spíše vůbec nikdo, protože dané problematice málokdo rozumí. No ona se kolem toho také nedá mlátit prázdná sláma, jako se mlátí kolem rozborů knih, že? No a že bych se měla na české škole angažovat články o výuce matematiky a fyziky? Tak to bych si tady pokecala akorát tak s kolegou Portwynem. S panem Čapkem - rodinkářem, s panem Keršlágerem - informatikem, s Tajným učitelem - angličtinářem, s Vámi - češtinářem a dokonce ani s panem Botlíkem - sice matematikem, ale nikoliv matikářem, kteří se k problematice výuky matematiky tak rádi vyjadřují aniž jí rozumí, už se už tady o výuce matematiky a fyziky skutečně bavit nemíním.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. října 2020 v 16:00  

Paní Adamová, sice výuce matematiky ani IT nerozumím, ale rozumím výuce. Tzn., rozumím tomu, co žáci potřebují slyšet a dělat, aby si učivo opravdu a do hloubky osvojili, aby mu porozuměli na úrovni, která není povrchní a účelová, k testům a prověrkám. V této rovině je spíše jedno o jaký předmět se jedná, principy jsou stejné. K učitelům přírodověd a informatiky mám převelikou úctu, neboť učit dnešní děti přesnosti, důslednosti a vytrvalosti není vůbec snadné.

K článku. Jak jsem již uvedl, distanční výuka nemůže suplovat výuku prezenční jinak, než velmi omezeně. Ve standartních podmínkách je z několika vážných důvodů nežádoucí a dokonce konra-produktivní její nástroje využívat. Zde se mšmt ve svém doporučení celkem zásadně mýlí. Může za to buď úřednická neznalost výukové praxe, nebo nějací IT lobbisté, snažící se zajistit nekonečný odbyt pro své hračky, nebo obojí.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. října 2020 v 16:30  

"Jak jsem již uvedl, distanční výuka nemůže suplovat výuku prezenční jinak, než velmi omezeně. Ve standartních podmínkách je z několika vážných důvodů nežádoucí a dokonce konra-produktivní její nástroje využívat."

Souhlasím bez výhrad. Stroj umí předkládat informace, umí je bezchybně zpracovávat, umí vyhodnocovat (třeba i testy) a umí spoustu věcí, v nichž je nenahraditelný, ale dvě důležité věci sám o sobě neumí:

1) Nedonutí dítě studovat, pokud toto nechce.
2) Sám o sobě nikoho nenamotivuje.

Distanční výuka je vždy jen pro lidi motivované a disciplinované. A těch je relativně málo.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. října 2020 v 16:35  

"Může za to buď úřednická neznalost výukové praxe, nebo nějací IT lobbisté, snažící se zajistit nekonečný odbyt pro své hračky, nebo obojí."

Nikoliv. Mohou za to v první řadě všelijací "inovátoři" a revolucionáři typu Kartous, Šteffl, nebo Čapek. Veřejný prostor je neustále masírován stupidními tezemi o přežitém frontálu, o mediální gramotnosti, o všelijakém neformálním mimo-školním vzdělávání na netu, o všelijakých aplikacích, které člověka vzdělají za něj, básní se o TedX, o Khan Academy a mnohých dalších. Učitelé jsou ostouzeni, kritizováni ze zpátečnictví, z nedostatku sebevědomí, ze zaostalosti, z neschopnosti správně svazácky hodnotit, apod. A současný ministr těmto blábolům velmi rád naslouchá. To je primární důvod těchto tlaků. Ty IT firmy už jen cítí příležitost, ale popravdě - to ten Šteffl a mnozí další taky.

Eva Adamová řekl(a)...
2. října 2020 v 16:57  

V tomto týdnu jsem zahájila kvůli tomu, že mi v devítce chybí polovina žáků a já si nemohu dovolit vzhledem k jarnímu výpadku přešlapovat na místě, výuku matematiky chybějících žáků přes Teams. Chybějící žáci jsou z domu připojeni přímo do vyučovací hodiny, vidí a slyší vysvětlení učiva v animované prezentaci, pomocí které společně vyvozujeme nové učivo, a pak se účastní i výpočtů příkladů na interaktivní tabuli přes nasdílenou aplikaci Whiteboard. Ty žáky, kteří mají doma notebook nebo tablet s dotykovým displayem, i "vyvolávám" k výpočtu příkladů na tabuli. Občas zařazuji i procvičování ve výukových počítačových programech a interaktivních učebnicích, které jim přes Teams mohu rovněž nasdílet, takže vidí veškerou činnost, kterou v nich v hodině s přítomnými žáky provádíme a mohou se jí aktivně účastnit.

Netvrdím, že distanční výuka může prezenční suplovat, ale i ve standardních podmínkách bývá celá řada žáků nemocná, a takováto práce z domu pro ně může být velmi přínosná, pokud jim to samozřejmě zdravotní stav umožní. Rozhodně je to lepší, než je nechávat doma týden, čtrnáct dnů nebo i déle bez pomoci. Já tedy v takovémto využívání ICT vidím hudbu budoucnosti.

Takže si myslím, že ministerstvo se ve svých doporučeních až tak nemýlí a výuka pomocí ICT v žádném případě není nežádoucí ani kontraproduktivní. Spíš mi to začíná připadat, že se mýlí učitelé, kterým je využívání ICT vzdálené, kteří se možností ICT nenaučli využívat, přestože prošli řadou školení SIPVZ počínaje a řadou projektů určených na zavádění ICT do výuky konče, a kteří si ani nedovedou představit, co všechno technika umožňuje.

Jediným problémem je pracnost přípravy na takto vedené hodiny, protože učitelé bohužel přes všechny šablony a jiné projekty stále nemají dostatek podpůrných materiálů a musí je smolit na koleně.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. října 2020 v 17:15  

Botlík tady zase vykládá, jak odmaturuje jeho mobil, jak se zadání jen vyfotí a mobil všechno vyřeší, no tak čemu se divíme? Mobil snad do školy posílat nemusíme, aby se vzdělával, ne? Tak se pak nedivme, že tyhle bláboly část rodičů a dětí vnímá jako potvrzení, že škola je vlastně zbytečná - mobil spočítá, google přeloží, wikipedie poskytne instantě jakékoliv informace. Tak na co učitel? Že je to blbost, pochopí člověk až zpětně, až když už si tím vzděláváním projde. Před tím to nepochopí prakticky nikdo. A je úplně jedno, že Botlík tím nechce říct, že škola je zbytečná, jen že některé typy úloh jsou formalistické a dobré tak pro cvičenou opici.

Karel Lippmann řekl(a)...
2. října 2020 v 19:36  

Paní Adamová,
jen potvrzujete to, co jsem napsal. Ano, to, co se odehrává pod mými články, nemá bohužel velice často s diskusí nic společného. Ne mojí vinou. Články, které zde zveřejňuji, jsou věcné a k věcné diskusi vybízejí. Ne k souhlasu, ale pokud někdo nesouhlasí, měl by nesouhlasit opět věcně. Toho jsem se ale zatím nedočkal. Ani od češtinářů.
Vy hned v úvodu máte na adresu oponenta po ruce slovo "hloupý". To do věcné diskuse nepatří a od počátku ji to znemožňuje.
Nevylévám si zlost, to je jen další antidiskusní faul.
Vy jste naopak zcela pominula, proč jsem na Váš příspěvek reagoval. Připomenu, že důvodem bylo "odesílání" mých článků na server pro češtináře. To je ovšem téma, jak jsem uvedl, zcela zásadní.
Pokud se vrátíte zpět, tak svých příspěvků, které by se týkaly v konkrétní podobě výuky ICT, patrně moc nenajdete. Ty se podle Vás nehodí na nějaký specializovaný server?

Závěrem uvedu zásadní důvod, proč s Vámi věcnou diskusi vést nejde a nebudu v ní za daných okolností pokračovat: "No ona se kolem toho také nedá mlátit prázdná sláma, jako se mlátí kolem rozborů knih, že?" Autoritativně a nekulturně napadáte něco, čemu vůbec nerozumíte, rozumět nechcete a nesmyslně tím opovrhujete.

Lidé jako Vy na ČŠ znemožňují smysluplnou diskusi. Proč to děláte, nevím. Je to ale krajně nefér a pro představitele učitelského stavu nedůstojné. Je to velice smutné. Nehodlám proto v psaní svých článků a příspěvků, pokud to uznám za vhodné, přestat. Tomu, co zde předvádíte, se vyklízet pole nemá!

Eva Adamová řekl(a)...
2. října 2020 v 21:59  

A k panu Lipmannovi tedy už jenom toto: Vůbec jsem nehovořila o výuce ICT, ale o zavádění ICT do výuky, a to jsou dvě diametrálně rozlišné věci. A to Vy mne chcete napadat, že něčemu nerozumím? Až příště pochopíte, o čem je řeč, tak se ozvěte.

Petr Portwyn řekl(a)...
2. října 2020 v 22:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
2. října 2020 v 22:42  

Paní Adamová, pane Doležele
já bych to ohledně distanční výuky trochu odlišil.
Použít výuku např. přes Teams na doplnění prezenční výuky (např. pro nemocné děti) je samozřejmě lepší než nic. Použít distanční výuku na úplné nebo částečné nahrazení výuky prezenční je blbě. Vím, že nejsme ve sporu, jen to upřesňuju.
Bohužel článek je postaven tak, že člověka napadne, že ministerstvo chce výuku částečně nahradit. Doporučení MŠMT je sice dost úřednické, ale zatím pokud vím neříká, že se má ono nahrazení provozovat - tady bych se asi trochu překvapivě Plaga boys&girls zastal. Zatím.
Na druhou stranu "vyvolávání" přes Teamsy je hrozně těžkopádné, stojí to 2x - 3x více času, než vyvolání normální. Dávat přes Teams aktivizační dotazy, které normálně tvoří podstatnou část mé hodiny, je problém. Zeptáte se Aničky, minutu je ticho, po minutě řeknete "tak Anička tu asi není", vyvoláte Jakuba, po další minutě Jakub začne odpovídat a do toho Anička sdělí, že tu je, jen "neměla zaplej mikrofon". Co by normálně zabralo půl minuty, trvá minut pět. Zbytek skupiny je zcela pasívní.
Asi se tomu začnu vyhýbat a odstreamuji tvrdý frontál plus pár dotazů od dětí na závěr. Stihnu to za polovinu času a děti nemusí tak dlouho civět na displej.
Uvítal bych vyjádření o zkušenostech přímo z bojiště paní Adamové, pana Vaňka, pana Krtka, případně (kdyby náhodou přišel) kolegy Poste.restante.
Co se týká doporučování ovádin (výuka přes IT místo prezenční), tak dle mého hrají značnou roli experti, kteří si školní třídu teoreticky představují, a jim naslouchající úředníci. Jde tedy o kombinaci důvodů pana Doležela a Tajného.

Eva Adamová řekl(a)...
3. října 2020 v 18:30  

"Na druhou stranu "vyvolávání" přes Teamsy je hrozně těžkopádné, stojí to 2x - 3x více času, než vyvolání normální. Dávat přes Teams aktivizační dotazy, které normálně tvoří podstatnou část mé hodiny, je problém. Zeptáte se Aničky, minutu je ticho, po minutě řeknete "tak Anička tu asi není", vyvoláte Jakuba, po další minutě Jakub začne odpovídat a do toho Anička sdělí, že tu je, jen "neměla zaplej mikrofon". Co by normálně zabralo půl minuty, trvá minut pět. Zbytek skupiny je zcela pasívní."

Vyzkoušela jsem "vyvolávání" žáka k "tabuli" na Whiteboardu. Nešlo o vykecávání, ale o výpočty na tabuli. Žáci doma počítali přes dotykovou obrazovku naprosto bez problémů a výpočet komentovali také bez problémů. Problém je bohužel v tom, že ne všichni žáci dotykáč mají, a tak zvažuji, že pokud bude situace vypadat, tak jako vypadala v tomto týdnu, kdy chyběla polovina žáků, že budu půjčovat školní tablety. Máme jich dost.

Petr Portwyn řekl(a)...
3. října 2020 v 21:56  

Vyzkoušela jsem "vyvolávání" žáka k "tabuli" na Whiteboardu. Nešlo o vykecávání, ale o výpočty na tabuli. Žáci doma počítali přes dotykovou obrazovku naprosto bez problémů a výpočet komentovali také bez problémů.
Pokud už se připojí, tak to jde, souhlasím.
Můj styl je tlačit třídu dotazy např. k odvození vztahu. Tam je potřeba, aby to frčelo a aby děti byly aktivní "skupinově" - a to před Teamsy jde dost blbě. Aspoň teda u nás. Taky k tomu potřebuju vidět třídu.

poste.restante řekl(a)...
4. října 2020 v 17:03  

Uvítal bych vyjádření o zkušenostech přímo z bojiště
Jsa osloven, odpovídám. :-)

Distanční výuka je v tomto (celostátním) rozsahu nouzovým řešením pro nouzovou situaci.

Nejsme Austrálie či sever Kanady, kde takové formy vzdělávání existovaly "odjakživa".
Není sporu o tom, že například pro žáky po úrazu, nebo v izolaci z různých důvodů, včetně těch zdravotních, je to lepší než nic. A že by bylo fajn, kdybychom byli v tomto směru už mnohem dál.
(I když to by bylo dobré a potřebné v mnoha jiných oblastech.
Holt někde se ty chybějící miliardy z dlouhodobě podfinancovaného školství začnou projevovat, až nastane krize.)

Mé zkušenosti z jara jsou takové, že "to sice jde, ale není to ono".
V Teamsech se dá vysvětlovat, komentovat prezentaci, klást otázky a občas i dostávat odpovědi.
Ale chybí tomu nonverbální zpětná vazba.
Učil jsem z domova a jak já, tak i žáci jsme měli většinu času vypnuté kamery.

Například s maturanty jsem opakoval témata, ale když pak byla dva týdny "prezenční" výuka, přišlo mi to efektivnější.

Navíc to bylo v době, kdy mnozí z žáků (i učitelů) měli najednou úplně jiné starosti v situaci, na kterou nebyli připraveni.
A mohli mít také stovky "důvodů" (rozuměj výmluv), ale i skutečných důvodů, proč "to" nejde. Nyní je situace jiná. Distanční výuka je povinná. Což si při troše fantazie překládám tak, že by to měl být žák (rodič), kdo zdůvodňuje, proč se jí nemohl zúčastnit, ale hlavně měl by on sám hledat cesty k tomu, aby "to" šlo.

Jde také o to, že připravit materiály pro distanční výuku je násobně časově náročnější.
Nestačí jen poslat starou prezentaci mailem. Musí se mnohem lépe promyslet struktura informací, nebo i text zadání, protože je možné, že žák bude nebude mít kantora k dispozici, aby se jej zeptal, jako při normální výuce.

Nechci dělat předčasné účty. Faktickou distanční výuku podle nových pravidel rozjíždí většina škol až od pondělí. Sejděme se k tomuto tématu za 14 dní a budeme moudřejší.

Petr Portwyn řekl(a)...
4. října 2020 v 20:32  

Díky.
Zajímaly mne průběžné zkušenosti, najíždíme teď, taky uvidím za 14 dní.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.