Výuka na dálku s koncem krize nezmizí. Plaga ji chce testovat na základních školách

sobota 11. července 2020 ·

V září se sice mají školy vrátit k normálnímu režimu, krize však ministru školství Robertu Plagovi (ANO) ukázala, že by měly pokračovat i ve výuce na dálku. Od ledna příštího roku chce proto spustit pokusné ověřování kombinované výuky na základních školách. Dálková výuka by tedy doplňovala tu klasickou ve třídách. O něčem takovém se dosud jen hovořilo. „Zkušenosti z posledních měsíců toto rozhodnutí urychlily,“ sdělil Hospodářským novinám Plaga.Robert Plaga (msmt.cz)
Ve výuce na dálku spatřuje ministr řadu výhod, jako třeba větší zapojení moderních technologií nebo to, že vede žáky k samostatnému vzdělávání. „Proto by z ní měla být vhodná součást či doplněk moderního vzdělávání,“ dodal Plaga. Jeho úřad chce dát přes léto dohromady plán, v jakém režimu by pokusná výuka na dálku měla probíhat nebo kolik škol se do ověřování zapojí.

S kombinovanou výukou v současnosti zákon nepočítá. Děti, které se vzdělávají na dálku, tak musí být zapsané v režimu domácího vzdělávání a do školy chodí dvakrát ročně na přezkoušení. 

Programový šéf vzdělávací organizace EDUin Miroslav Hřebecký ale podotýká, že školy běžně nemají na dálkovou výuku vhodné podmínky: „Během krize byla situace výjimečná v tom, že během návratu s výukou ve školách pomáhali asistenti pedagoga a učitelé se mohli soustředit na on-line výuku. V běžném provozu by ale obojí nestíhali.“ I tento problém hodlá ministerstvo školství vyřešit během léta.Celý text naleznete zde

27 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 9:23  

Doplnit domácí vzdělávání výukou na dálku není špatný nápad. Jestliže to bude probíhat, jako v Březové, tak proč ne?

Doplnit normální docházku do školy výukou na dálku už mi jako moc skvostný nápad nepřipadá. Dovedu si totiž živě představit ten chaos, který vznikne.

Takže, výuka na dálku ano, ale za podmínky, že žáci budou zapsaní na domácím vzdělávání a školy budou za tyto "kombinované děti" dostávat více peněz než za děti na "běžném domácím vzdělávání."

Při normální docházce do školy bych viděla výuku na dálku vhodnou u dlouhodobě nemocných dětí.

A hlavně proboha nedivočme, neboť problémů máme ve školství i bez zavádění dalších nepromyšleností dost a dost.

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 9:40  

„Během krize byla situace výjimečná v tom, že během návratu s výukou ve školách pomáhali asistenti pedagoga a učitelé se mohli soustředit na on-line výuku. V běžném provozu by ale obojí nestíhali.“ I tento problém hodlá ministerstvo školství vyřešit během léta."

Tentokrát musím dát Hřebeckému za pravdu. Jak chce ministerstvo vyřešit, aby učitelé stíhali plnohodnotně obojí, by mne fakt zajímalo. Domnívám se, že jediná cesta je navýšit finanční prostředky pro dítě "na kombinovaném vzdělávání" s tím, že učitelé, kteří ho budou učit budou mít snížený úvazek, aby se výuce na dálku mohli věnovat. Jenže tím vznikne na školách výše zmiňovaný chaos. No a hlavně bude to daší nápor na školský rozpočet, ve kterém jsme doposud nebyli schopni najít peníze ani na slušné zaplacení asistentů.

Takže, když to vezmu kolem a kolem. Vyřešte napřed situaci asistentů, protože v jejich případě jsme zůstali na půli cesty. Mělo by se dořešit jejich vzdělávání, protože krátký kurz na pomoc při vzdělávání dětí s SVP rozhodně nestačí. Vyřešte jejich úvazky, protože vámi zavedený plný úvazek až 36 hodin je na školách nerealizovatelný. Vyřešte jejich ubohé mzdy.

mirek vaněk řekl(a)...
11. července 2020 v 10:24  

Výzkum je potřebný. Ono se online vzdělávání může opakovat. Jenže to by měly udělat VŠ. Připravit metodiku a tu pak otestovat na pilotních školách. Ne aby si to museli dělat kantoři sami, když VŠ nejsou schopny.
Kromě Hejného školy, kde nějaká příprava je(asi sponzoři) o ničem jiném nevím. Jinak je to chaos či vůbec nic.

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 11:51  

Jenže to vypadá, že na nějaké "pilotní ověřování" nebude čas. Bude-li se situace vyvíjet i po prázdninách podobným způsobem jako se vyvíjí nyní (Karvinsko, Kutnohorsko), budou školy do vzdálené výuky padat zcela nepilotně.

Asi by to spíš chtělo ošetšit dálkovou výuku legislativně a přemýšlet o tom, jak pružně zajistit technickou pomoc sociálně slabším rodinám a personální pomoc rodinám, které nejsou schopny svým dětem pomoci, protože ne každý je vysokoškolách nebo má alespoň maturitu.

Radek Sárközi řekl(a)...
11. července 2020 v 12:16  

Je dobře, že pan ministr náhle takto otočil. Pedagogická komora navrhovala uzákonit distanční a kombinované vzdělávání na ZŠ už v březnu, když začal nouzový stav a školy se zavřely, ale tehdy to Plaga odmítal. Dokonce to odmítl minulý měsíc v Senátu, když paní senátorka Vítková podávala pozměňovací návrh ke školskému zákonu v tomto duchu. Nyní ho samostatně podal pan poslanec Mihola...

Tajný Učitel řekl(a)...
11. července 2020 v 14:17  

"Ve výuce na dálku spatřuje ministr řadu výhod, jako třeba větší zapojení moderních technologií nebo to, že vede žáky k samostatnému vzdělávání."

Ve výuce na dálku spatřuje tajnej řadu výhod, jako třeba delší doba dřepění u kompu nebo to, že vede žáky k samostatnému opisování.

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 14:30  

Nečetla jsem článek celý, protože je v placené sekci, ale z toho, co je uvedeno, vůbec nevyplývá, že ministr hodlá do září, kdy to velmi pravděpodobně budou školy potřebovat, cokoliv uzákonit ba ani navrhnout. Hodlá od ledna pilotovat něco, o čem zatím nevíme, jak by to mělo vypadat. Asi by to tedy měla být dálková výuka za normálního provozu školy a to nechť pořádně odpilotuje, s tím rozhodně není potřeba nijak spěchat. Ale k tomu by nám mohl poskytnout podrobnější informace pan Komárek, který celý článek četl.

Ono totiž není uzákonit a uzákonit. Buďme si seskramentsky dobře vědomi, že to musí být uzákoněno jako distanční výuka v případě, kdy bude uzavřena škola, a ne jako kombinovaná výuka z mosta do prosta, kdy by z toho školám plynula hromada povinností, ale podmínky by k tomu nebyly vytvořený žádné. Abychom nedopadli, jako s tou slavnou inkluzí.

Prosila bych zástupce Pedagogické komory, aby nekvaltovali a nenamočili nás do nějakých šíleností.

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 15:20  

Našla jsem, co říkala k pozměňovacímu návrhu v senátu Vítková.

" Ten pozměňovací návrh doplní možnost distanční a kombinované formy vzdělávání i pro základní školy. Pokud si budete číst tento paragraf a odstavec, zjistíte, že distanční či kombinovaná forma je ukotvena v zákoně pro střední a vyšší odborné školy, ale pro základní školy ne. Změna reaguje nejen na období pandemie koronaviru, ale také na řadu dalších situací, jako je například krátkodobá nebo dlouhodobá nemoc žáka, pobyt žáka v zahraničí nebo v případě, že žák z různých důvodů žije delší dobu mimo dosah své kmenové školy."

Toto je šílenost, která by znamenala pro učitele velké množství povinností navíc, aniž by k tomu byly připraveny podmínky, aniž by bylo odpilotováno, co v praxi realizovatelné je a co není.

Našla jsem i co na to odpověděl Plaga. A toho musím tentokrát pochválit, protože hovoří o dvou rovinách problému, které Pedagogcká komora vůbec nebere v úvahu a žene nás zbytečně do průšvihu.

"A říkám zde na mikrofon, že problematiku distančního vzdělávání ministerstvo rozhodně chce řešit, dokonce i naznačím kterým směrem, má to dvě roviny. První rovina je rovina v podstatě zapracování do zákona distanční formy vzdělávání, jako toho nouzového nástroje v případě, že z důvodů, ať už nouzového stavu, nebo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, dojde k vypnutí toho systému. To je jedna věc, zákon ji nepostihuje v tuto chvíli a je pravdou, že jsme se v případě základních škol ocitli ve vzduchoprázdnu, protože nikdo netušil, že, z pandemických důvodů se někdy budou zavírat plošně v ČR školy. To je věc, kterou budeme určitě řešit a jsem připraven v rámci dalšího zákona, který v nejbližší době dám na vládu a do sněmovny, a to je vysokoškolský zákon, který zároveň řeší i problematiku nebo otevírá část školského zákona, tak zde jsem připraven tu diskusi vést a najít optimální řešení a optimální kodifikaci téhle té věci. Druhou linkou, a o tom by se měla vést odborná diskuse a mělo by to probíhat standardně, je samozřejmě význam distančního vzdělávání ve vzdělávací soustavě České republiky a kombinace prvků prezenčního a distančního vzdělávání na různých stupních, nemyšleno vysoké školy primárně, ale samozřejmě i na těch jiných stupních naší vzdělávací soustavy. Tady, a říkám to naprosto zodpovědně, si nemyslím, že kodifikace musí proběhnout takto rychle, protože je férové najít různé cesty a ověřit je něčím, co jsem zmínil u matematiky plus, to znamená přes pokusné ověřování. Je jasné, že těch přístupů je spousta a je férové před jejich plošným nasazením je formou pokusného ověřování do toho systému otestovat, vybrat ten nejlepší nebo ty nejlepší a v tomto duchu následně upravit zákon, ale na tu určitou výzvu a pozměňující návrh, který zazněl tady od paní senátorky, tak říkám, že žádám horní komoru, prosím horní komoru, aby to nebylo součástí této maturitní novely."

Radek Sárközi řekl(a)...
11. července 2020 v 19:57  

Šlo především o to zlegalizovat výuku na dálku v době, kdy byly školy uzavřeny. Nikoliv posvětit pozdější výmysl Plagy, kdy půlka třídy chodila do školy a druhá půlka se dál učila on-line. Plaga byl proti senátní novele hlavně proto, že chtěl rychle zrušit povinnou maturitu z matematiky, což by se nakonec ani nemuselo stát, kdyby se znovu vrátilo vše do Sněmovny k opětovnému hlasování... Rozhodně tedy za Pedagogickou komoru neprosazujeme jakousi hybridní výuku, kterou chce nyní Plaga začít pilotovat a než se dopilotuje, bude už na jeho místě nový ministr. Jde o to ošetřit legislativně situaci nouzového stavu, kdy je celá škola zavřená, nikoliv přidávat práci učitelům, kteří by učili prezenčně a on-line zároveň za stejné peníze...

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 21:21  

Jo, jenže pozměňovací návrh Vítkové bohužel říkal něco jiného. Takže s tím opravdu zacházejte opatrně, opatrňoučko, abyste nenadělali víc škody než užitku.

Radek Sárközi řekl(a)...
11. července 2020 v 22:03  

Nikoliv, pozměňovací návrh byl velmi stručný. Něco jiného je to povídání o něm... Jelikož návrh paní senátorky neprošel, již je to čistě v rukou Roberta Plagy, takže obavy jsou nyní oprávněné. Už je to dokonce napsáno v jedné z implementačních karet ke Strategii 2030+.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. července 2020 v 0:16  

přidávat práci učitelům, kteří by učili prezenčně a on-line zároveň

Prezenční a distanční výuka jsou natolik odlišné systémy, že by to chtělo specialisty.

Petr Portwyn řekl(a)...
12. července 2020 v 10:17  

Paní Adamová
s tím, že učitelé, kteří ho budou učit budou mít snížený úvazek, aby se výuce na dálku mohli věnovat
Při nedostatku učitelů některých aprobací dost nereálné.
Jinak vesměs souhlas.

Pan Tajný
Máte pravdu, ale Váš konzervativní postoj není v kruzích, co mají aktuálně vliv, moc populární.

Pan Sárközi
Jak vidíte šance na nějakou rozumnou změnu legislativy? "Rozumnou změnou" myslím zhruba to, co asi Vy.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. července 2020 v 11:05  

P. Portwyn,

Smart udělátka jsou návyková ergo jakýkoli model výuky pomocí smart udělátek zvyšuje riziko vybudování závislosti. Závislosti většinou neprospívají výuce. Závislák hraje celou noc, pak je unavený. Ve škole se hůře učí, v práci třeba někomu ublíží. Už jsem to psal mnoho krát. Alkohol odstraňuje inhibice, čímž rapidně zvyšuje plynulost v"erbálních produktivních dovedností v cizím jazyce". Slivovici však do žáků nelejeme. Za tím vším digi-vizionářstvím stojí pedleři notebooků a softwarů. To není konzervativní postoj, to je selský rozum.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. července 2020 v 11:12  

Já třeba musím "vysílat" z domova, protože ve škole stále "padá " net nebo je pomalý.
kdo tohle zaplatí a spraví?
Dále - kdo zafinancuje, aby každý žák měl net a svůj komp?
jsem prostě praktik, tak se ptám prakticky.

Radek Sárközi řekl(a)...
12. července 2020 v 12:41  

Legislativa se měla změnit v březnu, teď už je poněkud pozdě. Spíše mě nyní jímají obavy, co Plaga s experty vymyslí...

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2020 v 12:45  

"Paní Adamová
s tím, že učitelé, kteří ho budou učit budou mít snížený úvazek, aby se výuce na dálku mohli věnovat
Při nedostatku učitelů některých aprobací dost nereálné."

No a těch nereálných věcí se najde celá řada. Mluvím tedy o distanční výuce, která by měla probíhat souběžně s výukou normální.

Vezměme třeba pro ministra zřejmě vzorovou školu v Březové.
škola má kolem 170 žáků ze své a z okolních obcí. Ty chodí normálně do školy a absolvují prezenční výuku.
K tomu má kolem 900!!! žáků, kteří jsou zapsaní na domácí výuce a na škole absolvují jen přezkoušení. Březová jim ale navíc poskytuje komfort dálkové výuky, která vypadá asi podobně, jak se to dařilo v minulých měsících těm lepším školám. Tuto výuku vedou zřejmě titíž učitelé jako výuku denní. Jak to má pan ředitel přesně ošéfované s úvazky nevím, ale jistě si tam podstaně snížené úvazky může dovolit, protože na těch 900 žáků dostává peníze. Samozřejmě že ne tolik jako na žáka v prezenčním studiu, ale možná je to oněch 10 %, které dostávají SŠ na žáka při dálkovém studiu. V tom případě by to bylo jakoby tam měl 90 žáků navíc, což jsou čtyři slušně naplněné třídy, což je minimálně 100 hodin úvazku což jsou minimálně jakoby čtyři učitelé navíc.

A teď si představme, že bychom tento systém chtěli přesunout na normální základku, kde by podobné vzdělávání potřebovalo nějakých deset dětí (dlouhodobě nemocných, v zahraničí, sportovní aktivity apod.) napříč všemi ročníky. Kde vezme ředitel peníze na to, aby kantorům práci navíc s online výukou zaplatil, zvláště pokud by ty děti ani nebyly vedené v domácí výuce? Já si fakt nedovedu představit, že by to mohlo většinově fungovat.

A souhlasím s Pytlíkem
"Prezenční a distanční výuka jsou natolik odlišné systémy, že by to chtělo specialisty."

rváčkazvesela řekl(a)...
12. července 2020 v 14:20  

Paní Karvaiová, vysílalo nás z domova více. Chtěla bych vědět, od které jiné profese může tuto zdarma službu naše společnost chtít. Jsme služky společnosti a ještě bídně placené. Jenže - máme ty děti přece rády....
Testování vůbec nechápu, to je zase tunel na financování spřátelených vědátorů....

Petr Portwyn řekl(a)...
12. července 2020 v 16:23  

Pan Tajný

No on selský rozum je konzervativní, protože sedláci vždycky konzervativní byli a neradi podléhali nějakému sezónnímu magoření, nemohli ani. Slovo "konzervativní" není nadávka, jak nám sugeruje ta druhá parta :-)

S obsahem Vašeho komentáře souhlasím.

Petr Portwyn řekl(a)...
12. července 2020 v 16:26  

Paní Adamová
Souhlasím.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2020 v 17:12  

Takový distanční způsob výuky vidím jako doplňkový. Jak to výše popsala paní Adamová u žáků třeba dlouhodobě nemocných. Před koronavir krizí část učitelů již takto úspěšně pracovala. Pro školství tady chybí pandemický plán pro druhou, třetí,...vlnu nového koronaviru. Musíme tedy počítat s tím, že budou zavírány celé školy. Výluka může trvat týdny. Pak je tento námět ministra oprávněný. Je tedy třeba vše legislativně vyřešit, uvolnit část prostředků pro potřebné propojení žáků ze sociálně slabých rodin (zřizovatelé, sociálky, školy,...?). Mám obavy, že takto necelistvě můžeme prožít i rok 2021 a možná ještě déle.

Jirka řekl(a)...
12. července 2020 v 17:13  

Indiáni říkali: " ...fotka bere duši...", a to neznali Zoom, Meet ani Teams:-)

Václav Maněna řekl(a)...
12. července 2020 v 19:58  

Za sebe mohu říct, že jsem si jistý, že Březová neslouží jako vzorová škola pro pana ministra, protože jí ministerstvo často spíše nefandí. A v poslední době se o školu zajímali více novináři než MŠMT.

Pan Pytlík má velkou pravdu, že prezenční a distanční výuka jsou naprosto odlišné způsoby a vyžadují specialisty. V současnosti se ale stále více lidí snaží odborné i laické veřejnosti vsugerovat opak, protože je to výhodné pro politiky a firmy. Vzniká pojem "hybridní výuka". Vypadá to jako jednoduché, snadné a rychlé řešení. Když vidím např. reklamy firem, které se snaží přesvědčovat o tom, jak je "hybridní výuka" snadná, že stačí koupit několik zařízení a učitel nemusí prakticky nic měnit, cítím že to bude ještě hodně velký tlak. Ne, není to jednoduché a prodělají na tom z dlouhodobého hlediska všichni. A z tohoto neúspěchu pak bude většina lidí klasicky vinit učitele. Podobnou situaci již hodně škol zažilo s interaktivními tabulemi. A ideálně když je školy měly "z projektu" a nebyly přesvědčené, že je skutečně potřebují. A takto bych mohl pokračovat, ale tady není prostor. Je to velice složité a komplexní téma, žádná jednoduchá řešení a zkratky v něm moc nefungují.

Distanční vzdělávání není pro každého, ale je mi líto, že někteří v něm vidí jen negativní věci a naznačují, že je to chaos, budování závislosti na technologiích atd. Cítím, že nemá vůbec cenu je přesvědčovat. Kdo chce, může si hodně najít třeba na stránkách Škol Březová a docela pěkně mluví samy za sebe i výsledky státních maturit na Lyceu.

K ostatním nářkům a polopravdám se nechci vyjadřovat, což ale vůbec neznamená, že bych s nimi souhlasil.

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2020 v 22:37  

Pane Maněno, nevím, jestli jste si některé komentáře zbytečně nevysvětlil jako útok na školu v Březové. Myslím, že o to nikomu v komentářích rozhodně nešlo. Já myslím, že všem rozumným lidem je jasné, že existují i na základní škole případy, kdy je dálková výuka pro dítě přínosnější nebo že je vyloženě nutností.

Ale, když už jste se ozval, zkuste nám rámcově popsat, jak to ředitel řeší s úvazky a penězi, protože já si skutečně nedovedu představit, že učitel na škole v Březové učí 22 hodin žáky v denním studiu, tak jako každý učitel na základní škole, a pak má ještě navíc 10 hodin týdně online výuku a k tomu ještě přezkoušení řekněme 400 žáků z fyziky v pololetí a na konci roku.

Tajný Učitel řekl(a)...
13. července 2020 v 8:29  

Je-li žák dlouhodobě nemocný, pak je online výuka lepší než nic. Jinak je to jen pokus o odčerpání peněz ze státního rozpočtu na školství, které jsou nutně potřeba jinde.

Václav Maněna řekl(a)...
13. července 2020 v 8:49  

Vážená paní Adamová, nezlobte se prosím ale já jsem k tomu opravdu již mockrát řekl a napsal všechno co jsem chtěl, navíc v této diskuzi není prostor. Snad aspoň dvě věci (vlastně Vám tím i rámcově odpovím).

Online výuka je brutálně náročný proces, který vyžaduje strašně moc práce, času, energie a hodně peněz. Je to velice náročné (a to je podle mého hodně mírné vyjádření) i po organizační stránce. Nemám na mysli jen organizaci studia a s tím spojené přezkušování, odesílání vysvědčení, komunikace s rodiči atd, ale také řízení školy a sboru. Vyžaduje to jiný přístup od všech zúčastněných. Tím že Březová neslouží panu ministrovi jako příklad jsem si jistý mimo jiné i proto, co jsem už mnohokrát napsal a říkal: je to náročné, drahé, není to vůbec jednoduché a vybudovat to trvá roky, v Březové by mohli vyprávět. A také vyprávějí, když chce někdo naslouchat. Stačí si přečíst články nebo se podívat na reportáže.

Za druhé (a to s tím souvisí více než chce hodně lidí slyšet): napsal jsem, že distanční vzdělávání není pro každého. Tím mám na mysli nejen děti a rodiče, ale učitele.

Sand jsem aspoň trochu odpověděl, více se tomu zde věnovat opravdu nechci.

Michael řekl(a)...
19. července 2020 v 0:41  

Vážený pane "Tajný",

Váš postoj bych neoznačil za konzervativní ani jako "selský rozum", ale pouze jako krátkozrakost. Moderní technologie v žádném případě nepojímají pouze vašimi slovy "kompy" a ať je váš nároz jaký chce, pronikly již do naprosté většiny oblastí lidského života. Jejich rozvoj je stále v plném proudu a otevírají nové a nové příležitosti k obohacení společnosti. Tempo tohoto rozvoje je tak velké, že nemáme šanci jednoznačně odhadnout jejich podobu v již tak krátkém časovém horizontu, jako například třináct let, tedy doba, za kterou budou letošní prvňáci vycházet ze střední školy na trh práce. Technologická gramotnost by tedy neměla být přehlížena, natož potlačována, neboť velké procento těchto dětí se bude za pár let uplatňovat v oborech, které práci s technologií vyžadují. Vzhledem k současné rychlosti vývoje se dokonce dá předpokládat, že mnoho z těchto pracovních pozic zatím ani neexistuje. Bylo by tedy velice nezodpovědné brát tuto informaci nalehko a řídit se představou světa, kde je technologická gramotnost nepotřebná či dokonce ztráta času.

Co se týče výuky dálkovou formou, mohu Vás ujistit, že dlouhodobě nemocní žáci jsou pouze zlomkem těch, pro které je nejvhodnější a často také jedinou možnou formou vzdělávání, opět nehledě na Váš osobní pohled. V žádném případě nechci tvrdit, že by distanční forma měla nahradit tu prezenční, jak již několikrát říkal p. Maněna - není pro každého. Nelze však kvůli tomu zastínit cílovou skupinu, pro kterou je v některých případěch téměř spásná. Mezi obecné výhody distanční neboli online výuky patří mimo jiné také právě rozvoj technologické gramotnosti, jejíž důležitost jsem již popsal. Dovednosti a zájem se velice efektivně budují zařazením činnosti do běžné výuky - analogií může být například výuka literatury, která do jisté míry podporuje čtenářskou gramotnost a chuť žáků číst knihy. Pokud tedy technologie zařadíte do bežné výuky, stanou se přirozenou součástí života žáků a jejich ovládání pro ně bude velice snadné, což je jendoznačně žádaný a potřebný efekt.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.