Vyhláška MŠMT: Jak hodnotit žáky za druhé pololetí školního roku 2019/2020

úterý 21. dubna 2020 ·

„Vzhledem k výše identifikovaným aspektům je zapotřebí přistupovat k hodnocení žáků tak, aby nedošlo k neodůvodněné újmě na jejich právech. Základ hodnocení musí tvořit hodnocení práce žáků za období prezenční výuky (únor – březen), což se rovná necelé třetině druhého pololetí školního roku a období po opětovném umožnění prezenční přítomnosti žáků na vzdělávání (možná polovina května, červen), což může být i více než měsíc, čímž se můžeme dostat až na polovinu doby trvání prezenční výuky za druhé pololetí,“ píše ministerstvo školství v návrhu vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení.Hodnocení žáků za období distančního vzdělávání bude podpůrným, doplňujícím hodnocením. Na druhou stranu je zapotřebí klást důraz na poskytování zpětné vazby ideálně ústním hodnocením. Žáci v tomto období jsou díky vypracovávání zadaných úkolů vedeni k vyšší samostatnosti, kreativitě a mají možnost prokazovat komplexní znalosti, případně si je doplňovat samostudiem. I když se jedná o podpůrné hodnocení, pro žáky to bude významně motivující faktor, který ovlivní jejich další směřování studijní dráhy.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
c. četbu související se zadanými úkoly;
d. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
e. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie. 

Závěrečné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 musí vycházet pouze z prokázaných výsledků žáků. Výkon a výsledky žáků pouze v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku během uzavření škol není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu "nehodnocen".

Návrh vyhlášky zohledňuje rozdílné, často i velmi rozdílné, podmínky v rodinách pro vzdělávání žáků na dálku. Jedná se jak o technické podmínky (ICT, připojení na web, tiskárny), tak časové (zaměstnanost rodičů), tak i schopnosti rodičů zastoupit učitele.

Využitím podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, je snížen dopad uvedených specifických podmínek v rodinách. Na druhou stranu možnost využití (podpůrně) podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího zejména v době nepřítomnosti žáků na prezenčním vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, posiluje význam tohoto způsobu vzdělávání. Je také v souladu s tím, že organizace školního roku se nezměnila, v období mimořádných opatření nejsou prázdniny. V případě, že žák nemá pro takové vzdělávání podmínky, lze přihlédnout k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí.


Další informace naleznete zde

21 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 7:10  

VYHLÁŠKA MŠMT ČR O LIŠCE A DŽBÁNU?

Organizace školního roku se nezměnila, v období mimořádných opatření nejsou prázdniny?

Co budou mít žáci na vysvědčení?

Budou muset učitelé povinně psát podivná slovní hodnocení namísto vysvědčení?

Vysvědčení tedy nebude sumativní a normativní doklad ale jakýsi zmatečně vynucovaný a z donucení předkládaný "kádrový posudek" hodnotící loajalitu žáků a rodičů k nepořádku vytvářenému MŠMT ČR?

Proč není text té vyhlášky čitelný z webového prohlížeče? Proč je tam jen v souboru .docx, kterým si musí zájemce o přečtení zaplevelit příslušně vybavený počítač? Má každý občan takový počítač a chuť si ho zaplevelovat tím, co takhle diletantsky "spáchá" MŠMT?

PROČ MŠMT ČR PRODUKUJE TAKHLE ZMATEČNĚ TAKHLE ZMATEČNÉ DOKUMENTY?


J.Týř

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBNHBNFVOSilvie A. řekl(a)...
21. dubna 2020 v 7:18  

Proč je tam jen v souboru .docx

Valná většina pracovníků ministerstev nechápe rozdíl mezi různými typy souborů a nechápe smysl různých rozšíření (postfixů). NEJEN na MŠMT.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 7:34  

Obávám se, že oni to ti ministerští filištíni chápou a záměrně tímhle "zvěrstvem" škodí nám všem. Čím méně lidí se k té zmatečné vyhlášce "prokutá", tím méně bude připomínek, myslí si možná. Podle mne se hluboce mýlí. '

Nejhorší na tom všem podle mne je arogance, se kterou takhle komunikačně zvrhlé MŠMT ČR požaduje na žácích, rodičích a učitelích, aby se podrobovali něčemu, v čem je samotné MŠMT "slabé jak čaj", něčemu, co na nich MŠMT nejen podle mne nemá a nesmí požadovat.

Jir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 7:36  

Abych nemusel být sprostý a smazán, tak ještě počkám na oficiální verzi.

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. dubna 2020 v 8:05  

Toto není platná vyhláška, ale pouze důvodová zpráva jejího návrhu. Mělo by to být upřesněno.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 8:08  

Za dřívější totality platívalo, že učitel měl vcelku jednoduché osnovy určující obsah učiva a jednoduchý klasifikační řád. Metodické příručky a učebnice byly pomocné materiály, které nemusel používat, uměl-li to učivo naučit.

V dnešní zideologizované digitální totalitě MŠMT už to tak není:

Místo osnov má dnes učitel nefunkční RVP, se kterými si MŠMT neví rady. Namísto revize RVP MŠMT vydává metodické vyhlášky typu "Jak se v tom zmatku vyznat", ve kterých se lze jen těžko vyznat.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 8:20  


Čj. předkladatele MSMT-16521/2020-1 Datum autorizace 16.4.2020

Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání

Obálka ob_KORNBNHBNFVO.docx 74 kB 16.4.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBNHBNFVO.doc 42 kB 16.4.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBNHBNFVO.docx 38 kB 16.4.2020
Materiál ma_KORNBNHBNFVO.docx 21 kB 16.4.2020
Průvodní dopis pd_KORNBNHBNFVO.docx 39 kB 16.4.2020

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBNHBNFVO

Paní Karvaiová, je to ministersky autorizovaný kompletní soubor dokumentů potřebný ke schválení té nesmyslné vyhlášky. Není to jen důvodová zpráva, jak tvrdíte. Vyhláška je tam zřejmě "z důvodu utajení" skrytá pod označením "materiál". Proč tu šíříte matoucí nesmysly?

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 8:23  

Už jste pochopila, že jde o kompletní ministerstvem AUTORIZOVANÝ NÁVRH VYHLÁŠKY, paní Karvaiová. Potřebujete ještě nějaké upřesnění?

Ivo řekl(a)...
21. dubna 2020 v 9:51  

Mě by jenom pánové zajímalo jak on-line učíte a komunikujete s žáky, když máte mít výuku a TLACHÁNÍ během dopoledne na těchto vláknech. Myslím si, že ten "KÁDROVÝ POSUDEK" byste si zasloužili vy sami!

mirek vaněk řekl(a)...
21. dubna 2020 v 10:18  

Prostě co k tomu říct. Právník, který nemá o žákovi ani šajnu udělá kompilát předpisů. Aby se vlk nažral a koza rozporcovala.

Takže Pepíčku, pokud jsi v únoru chytil 5 a pak ses mohl snažit jak chceš, máš to jasné. Ty jedničky jsou jen pro srandu.

Je úplně jedno, že jsi 18. letý plnoletý maturant, který má doma PC dělo a mohls místo hraní her dělat úkoly a sebevzdělávat se(to nemluvím o rodičích, kteří na svého potomka kašlou a berou jen přídavky) nebo jsi maloš ze znevýhodněného prostředí, kde matka samoživitelka má otřískaný starý mobil a je ráda že je ráda aby tě v Kauflandu uživila a máš problém plnit úkoly.
Všichni jste nesvéprávní a všichni dostanete stejně. Sice stejně nedostanete, ale ono to tak pro ignoranty bude vypadat. A pak budou zas všichni řvát o inkluzi a podpoře znevýhodněných a nadaných. A běda ti učiteli, když to nezdůvodníš mnimálně na třech kopiích aby to pochopil i inspektor a nejblbější právník rodičů.

Co když žák není klasifikovaný z 1. pololetí, nemá známku(marodil) a nedělá doma, nebo dělá doma? To jako dostane N+?

Nezávidím ředitelům, až budou tento paskvil muset aplikovat.

Těch sporných případů budou stovky, možná tisíce.

A je to pěkný precedens do budoucna. Učitelé co jste využívali online vzdělávání a nedejbože použili hodnocení při klasifikaci byly jste pomýlení. Ono ministerským prohlášením o modernizaci a technologiích není radno věřit.
Aspoň víme na čem jsme.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. dubna 2020 v 10:28  

"Mě by jenom pánové zajímalo jak on-line učíte a komunikujete s žáky, když máte mít výuku a TLACHÁNÍ během dopoledne na těchto vláknech."

Neučíme. Děláme přesně to, co úředníci mšmt akorát za třikrát menší chechtáky. Rýmuje se to s "rovno".

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. dubna 2020 v 13:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
21. dubna 2020 v 13:09  

Pane Tyrjir -je to návrh k vyhlášce, který se bude připomínkovat a publikovaná část je důvodová zpráva. Číst umím.

Radek Sárközi řekl(a)...
21. dubna 2020 v 13:34  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
21. dubna 2020 v 13:48  

Pane Sárközi, odkaz na "další informace" je pod textem od začátku uveden. Takže opravdu není třeba doplňovat odkaz na váš web...

Eva Adamová řekl(a)...
21. dubna 2020 v 13:59  

Pokud to takto projde, já budu spokojená. Nevím, co jiného a rozumnějšího se dá v dané situaci navrhnout. Jedinou další variantou by bylo hodnocení za druhé pololetí zrušit, a to by myslím nebylo vůbec dobré, protože to by některé chytlavé děti nepracovaly ani v takovém rozsahu, v jakém doposud pracovaly, a dětem, které se snaží bychom opravdu vyslali nepěkný signál.

Petr Portwyn řekl(a)...
21. dubna 2020 v 14:18  

Opět souhlas s paní Adamovou.
Je to lepší, než jsme čekali.
Po populistických výkřicích "neznámkovat" (nebudu psát, kdo vykřikoval, všichni to víme) je tohle poměrně použitelný text.
A kupodivu ani nenahrává flákačům.

Docela by mne zajímalo, co vedlo toho vrchního činovníka, jak se nesmí jmenovat, ke změně postoje (jo, jo, vím, nic nezměnil, doložte, že změnil). Nějak se mi nechce věřit, že předtím nechápal a teď chápe... ale kdyby náhodou jo, tak je to zázrak.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2020 v 17:14  

Uznávám, že návrh té vyhlášky je vcelku rozumným kompromisem oproti tomu, jak se ten ministerský "požadavek na co největší využití dálkového vzdělávání"° na počátku měnil. Vadí mi některé věci v důvodové zprávě a způsob zveřejňování dokumentů ministerstvem. Tenhle poněkud opožděný článek není o vyhlášce ale o důvodové zprávě. Nadpis článku nesouhlasí s jeho obsahem, což tu paní Karvaiová docela správně připomněla. Omlouvám se jí, že jsem to zpočátku nepochopil.

J.Týř

°Viz

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/eva-motykova-zadam-msmt-ucitele-o-mir.html

Radek Sárközi řekl(a)...
21. dubna 2020 v 18:11  

Toto je pouze nezávazné slohové cvičení k návrhu novely vyhlášky. Zásadní je text té vyhlášky, kde se píše přesně toto:

§ 1
(1) V základním, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, a
c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud jsou relevantní ve vztahu k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

Petr Portwyn řekl(a)...
21. dubna 2020 v 18:53  

Já jsem vděčný osudu za každý i nezávazný materiál z MŠMT pod současným vedením, který není úplná ***vadilost.
Ovšem vzhledem k tomu, že se to nejspíš ještě 3x změní, zachovejme klid.

Puďa řekl(a)...
22. dubna 2020 v 0:17  

Já vidím v důvodové zprávě sice info o tom, že přece doklasifikace za první pololetí měla proběhnout do konce března, ale to se netýká středních škol, kde je termín konec června.
Tedy jaký postup pro maturanta, který neprospěl, nebo třeba nebyl klasifikován v pololetí?
Předpokládám, že u neklasifikace nastoupí maturant v květnu do školy, a dostane termín doklasifikace prvního pololetí. A když dostane fajn známku, pak se mu nakopíruje i na druhé pololetí :-)
A co pětka v pololetí, rovnou nebo po doklasifikaci? Takový žák mohl dělat prdlajs i v koronapololetí... Přihlédne se k pětce v pololetí, ale dá se mu čtyřka?
Uf, tohle je potřeba ošetřit. Nebo jsem to v důvodové zprávě nenašel. Jako by se řešila jen povinná školní docházka....

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.