Ředitel Cermatu Jiří Zíka: Státní maturita a přijímací zkoušky jsou jako moje dítě. Jsem připraven zůstat, jak dlouho to půjde

čtvrtek 3. května 2018 ·

„Víte, těžko se opouští dítě, které máte. Pro mě je Cermat a státní maturita a přijímací zkoušky jako moje dítě. Já jsem tomu věnoval hodně moc času a bude záležet na jiných, ne na mě. Pro mě je to životní cíl, obrovská náplň života a pokud někdo rozhodne, že nejsem ten pravý, tak samozřejmě to přijmu, ale jsem připraven to vykonávat co nejlépe, jak dlouho to půjde,“ říká ředitel Cermatu Jiří Zíka v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor se vrací i k chybě v přijímacím testu na osmiletá gymnázia.


Jiří Zíka (repro DVTV)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Ministr školství Robert Plaga řekl, že od vás bude chtít vysvětlení toho, jak mohlo dojít k chybě v přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, jestli se nepletu. Co mu povíte, už jste si to vysvětlili, jak k té chybě došlo?

Já už jsem panu ministrovi poslal e-mail a zprávu. Ta zpráva neobsahuje nic jiného než mojí analýzu situace. Mně samotného to velmi překvapilo. My zhruba osm let, co děláme maturitní zkoušky a přijímací zkoušky, máme nastavený docela rozsáhlý masivní kontrolní systém, který začíná někde u autora úloh a následně potom přes revizory a předmětové koordinátory a nakonec potom stojí dvě komise, které mají za úkol validovat jednotlivé testy včetně psychometrických parametrů. A nikdy za tu dobu se nestalo, že by v tomto systému neuvízly, pokud tam nějaké nesrovnalosti byly, že by neuvízly, tohle je první případ. Pro mě to bylo velké překvapení a osobně vnímám na straně našich předmětových koordinátorů hlavní příčinu v tom, že si nevšimli obrovskou únavu.

Mimochodem, kolik lidí ty testy připravuje?

Pro představu. Já mám v oddělení, které má na starosti český jazyk, pět zaměstnanců, a ti připravují 12 sad testů pro přijímací zkoušky a šest sad pro maturitní zkoušku. Zároveň koordinují přípravu centrálních hodnotitelů pro písemné práce a zajišťují samozřejmě také zadání a hodnocení nejen písemných prací, ale i těch didaktických testů.

Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data odtajněno, si stěžoval, že nezveřejňujete jména těch lidí, kteří testy připravují. Proč to neděláte, proč nemají být jména takto podstatných osob veřejná?

Za prvé si myslím, že by to ničemu neprospělo, a za druhé mně v této otázce váže zákon. My pracujeme s takzvanou informací veřejně přístupnou podle školského zákona a všechna opatření a dokonce tedy i lidé, kteří přicházejí do styku s informací veřejně nepřístupnou a byly by anebo mohli by být vystavěni nějakému korupčnímu tlaku nebo jakémukoliv jinému nátlaku zato, že někomu otázku, kterou vytvořili, nevyhověla, musí být chráněni. Je to docela logické z mého pohledu.

Řekněte mi, vy sám jste hovořil o únavě těch, kteří otázky připravují, že to je pět lidí, kteří připravují poměrně širokou škálu testů. Není to pak ale zásadní chyba, že je ten tým tak malý, když skutečně jde o poměrně zásadní věc, jestli třeba i vy byste si neměl prosadit větší tým lidí, kteří to budou připravovat...

Já na základě té letošní zkušenosti, protože do té doby se zdálo, že jsou schopni to zvládnout, ale ukazuje se, že přeci jen budeme muset sáhnout k tomu, a rozšířit ten tým minimálně o jednoho, možná o dva předmětové koordinátory, aby zvládly v tom exponovaném období. Tam je problém, že ty exponované období je relativně krátké. Jsou to, čtyři, pět měsíců, kdy tihle lidé pracují na jeden a půl úvazku zcela standardně, protože to jinak není možné, abychom stihli v těch krátkých intervalech. Víte, mnozí si stěžují, že dáváme výsledky z přijímacích zkoušek relativně pozdě. Ale ohodnotit deset milionů odpovědí žáků je opravdu sisyfovský úkol.

Celý rozhovor je ke stažení zde

11 komentářů:

Aladar řekl(a)...
3. května 2018 v 7:45  

Jsem ve školství půl roku, mám tak už na něj pohled z obou stran, ale co vím už teď jistě, takové organizace jako Cermat neměly vůbec vzniknout.

Hausenblas řekl(a)...
3. května 2018 v 9:34  

Já panu Zíkovi nepřeju nic zlého, ale myslím, že dál už nebude možné, aby Cermat v národě, který je co do chápání vzdělanosti rozdělen napůl, dál fungoval jen pro tu jednu polovici. Pro tu, která za to hlavní považuje rozdělování lidí, dětí. To vážně souvisí - když vyznáváme, že se už v dětství musí oddělit ti, co mají naději, od těch, kterým ji nepřiznáváme, a když vyznáváme, že kdosi má mít tu moc (a teď nemyslím p. Zíku) rozhodovat ze svého hlediska o osudu druhých už v dětství, kdy se nedovedou sami bránit, tak je to hodně podobné jako to, jak dočasný prezident nebo různí potměšilci rozeštvávají národ v jiných otázkách. Prostě myslím, že to hlavní je hledat soulad, shody a vzájemný respekt. A pro výchovu a vzdělávání je to hodně zásadní úkol!
A co se týče otcovství Cermatu, DNA by asi ukázala panu Zíkovi hodně překvapivé stopy! :-)

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. května 2018 v 11:07  

Pan Zíka zase lže. Stejně lhal v případě zveřejňování výsledků maturitních testů, kdy mi více než půl roku odmítal s výmluvou na zákon poskytnout výsledky jedné jediné úlohy. Dnes už MŠMT poskytuje za základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím dokonce i částečně anonymizovaná prvotní data. Anebo je jeho právní vědomí na úrovni bezvědomí.


Školský zákon, § 80b Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost
(2) Centrum dále může způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jako veřejně nepřístupné

d) informace o tom, které osoby jsou oprávněné seznamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými, které osoby vytvářejí a provádějí opatření k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných, podílejí se na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a) nebo zajišťují nakládání s informacemi veřejně nepřístupnými, a to nejvýše do posledního dne příslušného zkušebního období.

Zákon o svobodném přístupu k informacím, § 8b Příjemci veřejných prostředků
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Josef Soukal řekl(a)...
3. května 2018 v 11:11  

Je těžké respektovat zcela mylné soudy a je mylné se domnívat, že jejich akceptováním ve školství a vzdělávání cokoli zlepšíme. Byl bych velmi nerad, kdyby o dětech, o žácích, maturantech rozhodoval kdokoli, kdo není schopen postihnout podstatu vzdělávacích problémů, a musí se tedy uchylovat k manipulativním interpretacím počínání těch, kteří kromě rádobyhlubokomyslného řečnění také něco dokázali a umí. Něco umět mj. znamená mít z čeho vycházet při rozhodování a činech. Mám-li si vybrat mezi činy a prázdným řečněním, nebudu váhat ani minutu, protože to druhé nikdy nikomu neprospělo a nikdy společnost nikam neposunulo.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. května 2018 v 12:39  

Vážený pane Soukale, co je tedy dle Vás ta podstata vzdělávacích problémů?

Josef Soukal řekl(a)...
3. května 2018 v 13:40  

Vážený pane Tajný, určitě ne údajné rozdělování dětí.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. května 2018 v 14:46  

Vážený pane Soukale,

Zpět k otázce podstaty vzdělávacích problémů. Je to:

Podfinancování školství vč. vysokého
Nízká frekvence centrálního ověřování vědomostí
Decentralizace školství
Nevhodný rvp/švp
Nízká kvalita učitelů
Nízká kvalita přípravy učitelů
Nedostatek učitelů
Nedostatečná selekce žáků
Podvádění u starých maturit
Nízká laťka státní maturity
Příliš mnoho maturantů
Příliš mnoho vysokoškoláků
Málo řemeslníků
Nedostatek technicky vzdělaných lidí
Tvrdošíjné setrvávání na starých metodách výuky
Nezřízené liberální experimentování s inovacemi
Inkluze
Absence dlouhodobé vize rezortu
Špatná dlouhodobá vize/absence kontinuity v rezortu
Alternativní a soukromé školy
Jiné

Mohl byste se pokusit vybrat některé, popřípadě doplnit něco, co si myslíte že chybí?

Josef Soukal řekl(a)...
3. května 2018 v 15:15  

Vážený pane Tajný, odpověděl jsem na váš dotaz, ale nebudu rozvíjet diskusi nad rámec svého prvního komentáře.

Karel Lippmann řekl(a)...
3. května 2018 v 15:59  

"Mám-li si vybrat mezi činy a prázdným řečněním, nebudu váhat ani minutu, protože to druhé nikdy nikomu neprospělo a nikdy společnost nikam neposunulo."

Pan Soukal zapomněl dodat, že jsou činy buď lidem prospěšné, nebo lidem škodící, nebo někomu prospěšné, jinému ne. V některých případech je pak lepší nečinnost a prázdné řečnění. To je vždy lepší než smysluprázdné, ba škodlivé činy.

Unknown řekl(a)...
3. května 2018 v 17:05  

celý cermat i státní maturita jsou diverse a autoři patří za katr

Tajný Učitel řekl(a)...
4. května 2018 v 8:44  

DTČj jako závod v rychločtení. Sečtělá žačka, která píše výborné slohy a přečetla celou knihovnu jednoduše nestihla 10 otázek. Pokud je toto vaše dítě pane Zíko, pak má hodně velké dysfunkce. Člověk by řek, že je to na podpůrná opatření jedenáctého stupně. Zajímalo by mne, kdo ty testy smolí. Učili někdy normální děti? Viděli ty cermatčí včelky někdy žáky, chápou jak se žáci učí, chápou v jakém stavu u testu jsou? Nebo si včelky jen řeknou, to se MI líbí, to tam šoupnu protože JÁ bych to zvládl. Pane Zíko, jděte i se svým cermatčím monstrdítětem někam, kde sluníčko nesvítí. A přibalte i Kostečku a Soukala.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.