Zdeněk Sotolář: Kariérní neřád podle ministryně Valachové

pondělí 16. května 2016 ·

„Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem odměňování,“ hrdě hlásá záložka Priority na webu MŠMT.


„Podle Programového prohlášení vlády předložilo MŠMT návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, do meziresortního připomínkového řízení. Tím byl návrh současně veřejně zpřístupněn odborné i široké veřejnosti.“

No a?

Zpřístupnit zdaleka neznamená diskutovat. Stejně jako v případě inkluze se ministerstvo s odbornou veřejností diskutovat příliš nezdržuje. A tou odbornou veřejností, aby bylo jasno, teď myslím 100 000 učitelů, kterých se tato novela dotkne především.

Že paní ministryně kvůli inkluzi přece vyjela do všech krajů? – Ano. Ale to už jen představovala definitivní podobu své inkluzívní novely. Bude mít učitelský kariérní řád podobný průběh? Vyjede ministryně do krajů představit až definitivní podobu novely?

To není diskuse. To je píár. To je možná už předvolební tažení.

Posuďte sliby MŠMT o profesním růstu a systému odměňování a srovnejte je s námitkami učitelů z praxe, které nedávno formulovalo Učitelské profesní sdružení.

10 námitek UPS k předloženému kariérnímu řádu

  1. Nesouhlasíme se způsobem přípravy kariérního řádu. MŠMT opět neoslovilo širokou učitelskou veřejnost a spoléhá se pouze na zastupitelskou roli organizace, které nezastupuje učitele veřejných škol. Znovu tak prohloubilo nedůvěru učitelů v možnost skutečné partnerské spolupráce při přípravě zásadních změn ve školství.
  2. Nesouhlasíme s tím, jaké postavení vytváří KŘ pro začínající učitele. Je zcela demotivující, aby začínající učitel byl zařazen do platového stupně nižšího, než mají kvalifikovaní kolegové, a aby musel dva roky v nejistotě čekat na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. MŠMT by mělo ještě před zavedením KŘ dohodnout s fakultami připravujícími učitele podobu profilu plnohodnotného absolventa učitelského studia.
  3. Nesouhlasíme se samoúčelným zaváděním nových pozic, mám na mysli navržené pozice mentora a koordinátora evaluace. Návrh KŘ zcela přehlíží existenci metodických sdružení, která by měla být prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem neformálního mentorství. MŠMT by mělo práci těchto metodických sdružení na školách podpořit. Práce koordinátora evaluace může být spojena s již existující pozicí koordinátora ŠVP. Zavádění nových pozic vytváří jen zbytečné finanční náklady.
  4. Odmítáme, aby uchazeči o „atestaci“ byli zatěžováni poplatkem. Celý kariérní řád musí financovat MŠMT. KŘ nelze spustit bez jasného zajištění jeho financování.
  5. Upozorňujeme, že předložený návrh KŘ nedostatečně odlišuje profesní rozvoj a kariérní postup. Považujeme za primární především profesní rozvoj. Učitel musí být ohodnocen především za práci se žáky a tomu musí odpovídat jakýkoliv předložený standard učitele. MŠMT musí ještě před zavedením KŘ učinit kroky ke zlepšení úrovně DVPP, zajistit jeho kvalitní akreditaci a průběžnou kontrolu. (Pro srovnání Viz)
  6. Trváme na požadavku, aby kariérní řád byl od samého začátku otevřený všem učitelům bez administrativních omezení. Několikaleté náběhové období vytvoří řadu nespravedlností a bude zdrojem nerovností mezi učiteli. Proto je nezbytné, aby MŠMT nejprve vytvořilo organizační a finanční podmínky k úplnému spuštění KŘ.
  7. Vidíme vážná rizika ve spojení kariérních stupňů a podmínek pro specializační činnosti. Např. pro výchovné poradce to bude znamenat kvalifikační studium a dosažení vyššího KS. Specializační činnosti budou dlouho v provizorním režimu.
  8. Nesouhlasíme s tím, aby rozhodování o kariérním postupu opouštělo školu tak, jak navrhuje KŘ pro KS 3. Za školu je odpovědný ředitel a ten by měl být na základě jasných pravidel také odpovědný i za kariérní postup učitelů dané školy. Je na MŠMT, aby nejprve – ještě před zavedením KŘ – taková pravidla pro ředitele připravilo.
  9. Nesouhlasíme s tím, aby kariérní řád dále zvyšoval míru administrativní zátěže učitelů spojenou s vedením portfolií a vytvářením a hodnocením vzdělávacích plánů. Kariérní řád nesmí učitele odvádět od vlastní pedagogické činnosti se žáky ve třídách. Podobně je nesmyslné, aby od pedagogické činnosti se žáky ve třídách byli odváděni učitelé na vyšším kariérním stupni prostřednictvím snížených úvazků a zasedání v atestačních komisích. Kvalitní učitelé musí zůstat ve třídách a především učit.
  10. Odmítáme, aby se atestační řízení svou podobou blížilo komisionální zkoušce. Atestační řízení musí mít průběžný charakter, atestační řízení nesmí být pro učitele hrozbou, ale motivací. MŠMT musí zajistit účastníkům atestace potřebnou podporu.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

9 komentářů:

Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 0:21  

"Kariérní řád nesmí učitele odvádět od vlastní pedagogické činnosti se žáky ve třídách. Podobně je nesmyslné, aby od pedagogické činnosti se žáky ve třídách byli odváděni učitelé na vyšším kariérním stupni prostřednictvím snížených úvazků a zasedání v atestačních komisích. Kvalitní učitelé musí zůstat ve třídách a především učit."

Ale zrovna na tomto tento KŘ stojí. Takový výchovný poradce bude mít za chvíli úvazek na úrovni zástupce ředitele školy. Nějak se nám ta byrokracie začíná rozrůstat. Čekají nás opravdu zářné zítřky. Kdo bude učit, když všichni budou nějací koordinátoři?

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. května 2016 v 1:09  

bude mít za chvíli úvazek na úrovni zástupce ředitele školy

Jakože třeba čtyři hoďky ze zákona plus šest až osm přepočetných? Jednu bratru za tři stovky?

mirek vaněk řekl(a)...
16. května 2016 v 7:04  

Podobně je nesmyslné, aby od pedagogické činnosti se žáky ve třídách byli odváděni učitelé na vyšším kariérním stupni prostřednictvím snížených úvazků a zasedání v atestačních komisích.

A kdo tam má sedět? Úředníci ministerstva? Politici? Teoretici?
To je mi stokrát milejší, když o mém osudu bude rozhodovat tým lidí z praxe než chytrolín, který viděl žáka před dvaceti lety a doteď na to vzpomíná.

Mnohem horším odváděním od učení jsou různá nesmyslná koordinátorství a jiné administrativní zhůvěřilosti.

Vít Tomis řekl(a)...
16. května 2016 v 8:10  

když o mém osudu bude rozhodovat tým lidí z praxe než chytrolín, který viděl žáka před dvaceti lety

Jenomže učitelé, kteří budou ve vyšším kariérním stupni, budou také vidět žáka obden, možná obrok... Taky se z nich velice rychle stanou teoretici.

Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 8:56  

Dovolím si nabídnout punkovou alternativu pro rozvoj profese spočívající v kombinaci těchto akcí:
- Pouze jeden stupeň učitelské kariéry - učitel, který vyučuje.
- Nástupní základní plat 25.000, který věkovým automatem může dostoupat na dvojnásobek.
- Každý učitel má ročně k dispozici 5 - 10 tisíc na profesní růst, třeba formou poukázky.
- Liberalizace v poskytování DVPP, peníze poskytovatelům DVPP, ale učitel si volí podle své potřeby a potřeby školy z akreditovaných programů v rámci trhu s DVPP.
- V akreditační komisi pro DVPP zasedají všechny zainteresované strany.
- Všechny podstatné věci kariéry se řeší na úrovni podniku - tj. školy, jsou v kompetenci ředitele.
- Zapomenout na současnou podobu KŘ.

Myslím, že toto by bylo nejlevnější řešení pro růst kvality výuky. V rámci některých škol by určitě vznikaly pozice uvádějících učitelů, mentorů, koučů - ale šlo by o vznik zezdola, což je jediné autentické řešení pro dnešní dobu. V podnicích se to děje.
Když to shrnu, potřebujeme výborné platy pro učitele,svobodné prostředí a nechat ředitele řídit školy.
V období EU financování vzniklo v důsledku nadbytku peněz mnoho sofistikovaných systémů (např. kariérní řád, Národní soustava kvalifikací), které jsou ale v podmínkách mimo EU financování složitě udržitelné, resp. udržitelné cestou utahování šroubů. Myslím, že nás do 10 let nemine fáze ZJEDNODUŠOVÁNÍ směrem k přirozeným systémům postaveným na zdravém rozumu a deregulaci.

Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 11:08  

vše by šlo elegantně vyřešit ,pokud v nejvyšší kategorii budou důchodci-býv. pedagogové,kteří by rozdávali moudra,koachovali,mediátorovali,vedli seance a brainšturmingy ve svém volném čase, za odměnu čistě symbolickou, ve výši minimílní mzdy

Jirka řekl(a)...
16. května 2016 v 15:39  

Jenom nevím, zda bude mít někdo z nich odvahu a chuť vracet se do slzavého údolí, kterým se školství stává. Raději se uskrovním než si kazit těch pár posledních let. Většina dnešních absolventů je "zdravě" sebevědomá. O naše rady nikdo nestojí. Až dojdou peníze z fondů, budou to experti a školitelé dělat z lásky k vlasti.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
16. května 2016 v 16:47  

http://www.novinky.cz/veda-skoly/403627-jak-zkvalitnit-druhy-stupen-zs-zvysit-platy-a-zrusit-viceleta-gymnazia-navrhuji-odbornici.html

tyrjir řekl(a)...
16. května 2016 v 23:05  

DVPP by myslím mělo být víc organizováno na regionálním principu a musí myslím nutně mít tyto aktéry:

- Pedagogické fakulty
- Správce kurikula (RVP)
- Regionálně organizované metodické orgány tvořené učiteli z praxe (krajská vzdělávaci centra s metodickými kabinety pro jednotlivé vyučovací předměty)
- Zástupci zaměstnavatelské sféry


J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.