Společné prohlášení CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ČR (AKTUALIZOVÁNO - DEMENTOVÁNO)

středa 13. dubna 2016 ·

Unie školských asociaci ČR - CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ČR vydalo společné prohlášení k připravovaným změnám v českém školství.


Asociace podporují kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zlepšení kvality českého školství. Mezi klíčové změny řadí oblast financování regionálního školství, která má školám a školským zařízením zajistit dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání a školské služby v potřebné kvalitě.

Asociace také podporují zavedení funkčního kariérního systému, který podpoří celoživotní profesní rozvoj pedagogů a propojí ho se systémem společensky zodpovědného odměňování.

Stabilizaci financování a důstojné odměňování učitelů a pracovníků škol a školských zařízení považují asociace za nezbytné kroky k dalšímu rozvoji českého vzdělávacího systému a ke zlepšení prestiže těchto povolání .

V Praze, 12.4. 2016

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.
předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR

Společné prohlášení Unie školských asociaci ČR 2016 (PDF)

AKTUALIZACE: 14. dubna nás předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR informovala o tom, že se Asociace ředitelů gymnázií ČR k prohlášení nepřipojila a požádala o odstranění této informace.

Vážený pane šéfredaktore,

prosím o odstranění AŘG ze Společného prohlášení Czesha a AŘG, protože AŘG se ke společnému prohlášení nepřipojila, jelikož vydala své stanovisko, zformulované v březnu na konferenci ve Zlíně. Nicméně v otázkách zásadních změn ve financování máme s Czeshou podobný názor.

Naše Stanovisko najdete v příloze.

Děkuji, s pozdravem

PhDr. Renata Schejbalová


Při setkáním ministryně školství s představiteli školských asociací podpořil prohlášení jen Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA, který měl mandát předsednictva. Na webu Unie školských asociací ČR - CZESHA bylo její prohlášení publikováno včera večer v 19.40.

Unie školských asociací ČR - CZESHA podporuje kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zlepšení kvality českého školství. Mezi klíčové změny řadí oblast financování regionálního školství, která má školám a školským zařízením zajistit dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání a školské služby v potřebné kvalitě.

CZESHA také podporuje zavedení funkčního kariérního systému, který podpoří celoživotní profesní rozvoj pedagogů a propojí ho se systémem společensky zodpovědného odměňování.

Stabilizaci financování a důstojné odměňování učitelů a pracovníků škol a školských zařízení považuje za nezbytné kroky k dalšímu rozvoji českého vzdělávacího systému a ke zlepšení prestiže těchto povolání.

12 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. dubna 2016 v 20:26  

Žádný funkčí kariérní systém na stole není.

Lexxa řekl(a)...
13. dubna 2016 v 21:05  

Vážená paní doktorko a vážený pane inženýre. Tímto prohlášením jste si právě nasrali do krku.

Unknown řekl(a)...
13. dubna 2016 v 21:41  

Moment. To je všechno?!! Tyhle 3 odstavce? Proč z toho jde taková pachuť? Něco za tím musí být, tohle nemůžou myslet vážně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. dubna 2016 v 22:03  

No jo, důstojné odměňování učitelů...
A podle čeho rozpoznávají páni ředitelé gymnázií kvalitu práce učitelů?
Už je nějaká metodika? A nebo klasika kamaráčoft...

Unknown řekl(a)...
13. dubna 2016 v 23:03  

To je prča. Václav Havel by to nenapsal líp.

tyrjir řekl(a)...
14. dubna 2016 v 1:31  

Plazil se cestovatel na poušti konečně narazil na studnu. Radostně zvolal "Sláva, konečně voda!" "A kde?!" ozvalo se ze studny.

Asociace podporují kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zlepšení kvality českého školství. Mezi klíčové změny řadí oblast financování regionálního školství, která má školám a školským zařízením zajistit dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání a školské služby v potřebné kvalitě.

Asociace také podporují zavedení funkčního kariérního systému, který podpoří celoživotní profesní rozvoj pedagogů a propojí ho se systémem společensky zodpovědného odměňování

Stabilizaci financování a důstojné odměňování učitelů a pracovníků škol a školských zařízení považují asociace za nezbytné kroky k dalšímu rozvoji českého vzdělávacího systému a ke zlepšení prestiže těchto povolání.

V Praze, 12.4. 2016

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.
předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR


http://www.ceskaskola.cz/2016/04/spolecne-prohlaseni-czesha-reditelu.html


Sibyla (lat. Sibulla; -ae, fem.; řecky Σίβυλλα), byla podle starověkých Římanů veštkyně, případně jméno určitých významných věštkyň. Slovo nejdříve znamenalo veštkyni nebo starou ženu, pochází z latinského slova sibulla, což znamená prorok. Věštkyně tohoto jména jsou mnohem slavnější než muži - věštci nazývaní Bakové.

...Michelangelo v Sixtinské kapli r. 1508 - 1512 namaloval na stropní fresce vedle sedmi proroků také pět Sibyl. ...


https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibyla

J.Týř :)))

mirek vaněk řekl(a)...
14. dubna 2016 v 10:38  

A vlk se nažral a koza chcípla.

tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2016 v 0:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2016 v 0:21  

LŽE NEBO NELŽE MŚMT o podpoře AŘG ČR ?

AŘG ČR s maximálním možným důrazem upozorňuje Vládu ČR, Parlament a občany České republiky, že situace ve školství je kritická. Personální situace ve školách se neustále zhoršuje. Ředitelé škol zajišťují výuku s velkými obtížemi. Ve školách chybějí nejen učitelé přírodovědných oborů – matematiky, fyziky, chemie, ale velké problémy jsou též se zajištěním výuky ICT.

Není současně perspektiva, že by se tato neutěšená situace v dohledné době jakkoliv zlepšila. Na fakultách vzdělávajících učitele studuje v odpovídajících oborech a aprobacích zlomek potřebného počtu studentů. Do důchodu odchází ročně řádově více učitelů, než kolik jich opouští vysoké školy. Velký počet absolventů fakult vzdělávajících učitele do praxe ve školách na pozice učitelů vůbec nenastoupí.

Přestože je školství a vzdělávání dlouhodobě proklamovanou prioritou, přes jasná prohlášení mezinárodně uznávaných ekonomů, přes výsledky odborných studií i snahu profesních asociací se potřebné změny nedějí. Ke studiu pedagogiky na vysokou školu odchází stále nejslabší třetina maturantů, společenská prestiž učitelů klesá. Odměňování práce učitelů se pohybuje výrazně pod republikovým průměrem ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a Česká republika je v tomto ukazateli na chvostu vyspělých nejen evropských zemí. Nároky na práci učitelů přitom neustále rostou, zvyšuje se jednoznačně odpovědnost školy, ředitelů a učitelů za budoucnost země. Učitelé i část společnosti si to velmi dobře uvědomují...

...AŘG se upozorňuje, že adekvátní příjem učitele by se měl pohybovat minimálně na úrovni průměrného platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, rozhodně by učitelství nemělo být i nadále podprůměrně hodnocenou profesí na úrovni 50% platu vysokoškoláků v ČR.

AŘG ČR vyzývá proto všechny kompetentní orgány, aby v co nejkratší době učinily kroky, které srovnají příjmy učitelů s ostatními vysokoškoláky, aby učinily kroky, které zaručí, že na pedagogické obory se budou hlásit výrazně lepší maturanti, než je tomu v současné době. Jedinou cestu k tomuto cíli pak AŘG ČR spatřuje ve skokovém navýšení platů učitelů. Pouhé kopírování procentuálního růstu mezd v dalších odvětvích disproporci nejenže neodstraní, ale ještě ji zvětší.

AŘG ČR apeluje též na všechny občany České republiky, aby se problematice školství věnovali a vnímali problémy, které ohrožují kvalitu vzdělávání, a tudíž i vlastní budoucnost naší země.

V Praze dne 18/3/2016

PhDr. Renata Schejbalová, v. r.,
předsedkyně AŘG ČR


Viz
Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k personálnímu zajištění vyučování ve školách a současnému stavu odměňování učitelů
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/stanovisko-asociace-reditelu-gymnazii.htmlhttp://www.ceskaskola.cz/2016/04/stanovisko-asociace-reditelu-gymnazii.html


AKTUALIZACE: 14. dubna nás předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR informovala o tom, že se Asociace ředitelů gymnázií ČR k prohlášení nepřipojila a požádala o odstranění této informace.

Vážený pane šéfredaktore,

prosím o odstranění AŘG ze Společného prohlášení Czesha a AŘG, protože AŘG se ke společnému prohlášení nepřipojila, jelikož vydala své stanovisko, zformulované v březnu na konferenci ve Zlíně. Nicméně v otázkách zásadních změn ve financování máme s Czeshou podobný názor.

Naše Stanovisko najdete v příloze.

Děkuji, s pozdravem

PhDr. Renata Schejbalová


http://www.ceskaskola.cz/2016/04/spolecne-prohlaseni-czesha-reditelu.html

Tohle že je "podpora kroků MŠMT" ze stran AŘG ČR, kterou se MŠMT honosí? Jak to tedy je s tím "společným prohlášením" CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií? LŽE NEBO NELŽE MŚMT o podpoře AŘG ČR tohoto prohlášení (a zřejmě i v dalších věcech) ?!

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2016 v 1:36  

Reprezentuje prohlášení CZESHA stanoviska jednotlivých školských asociací?

Vyjádření AŘG ČR považuji za výstižné. Myslím, že by se k problému podpory či nepodpory pořadí a způsobu uskutečňování priorit MŠMT (Inkluze nahrazující kvalitní společné vzdfělávání pro všechny dětí, Kariérní řád učitelů a projekt IMKA a Financování regionálního školství) měly vyjádřit všechny školské asociace, jejichž jménem CZESHA postup MŠMT podpořila.

J.Týř

Viz
VIZÍR A PRIORITY ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/ondrej-steffl-potemkinova-vesnice-i.html

Dementované Společné prohlášení CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ČR
LŽE NEBO NELŽE MŚMT o podpoře AŘG ČR a dalších školských asociací?
Na Somrhůrce na to (ne)jdou od lesa?
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/spolecne-prohlaseni-czesha-reditelu.html

Dále viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/prectete-si-rodice-zakladaji-vlastni.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/prectete-si-vzdelani-musi-byt-fer-rika.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/prectete-si-romove-zvlastni-skoly.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html
http://

tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2016 v 13:46  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
15. dubna 2016 v 13:48  Odpovídá pořadí a způsob uskutečňování priorit MŠMT (Inkluze nahrazující kvalitní společné vzdělávání pro všechny dětí, Kariérní řád učitelů a projekt IMKA a Financování regionálního školství) veřejnému zájmu na kvalitním vzdělávání všech dětí, potřebám škol a stanoviskům školských asociací?

Odpovídá návrh Kariérního řádu učitelů a projekt IMKA tomu, co MŠMT učitelům slibuje (dostanou např. učitelé slibované cca 70 % platy vzhledem k ostatním VŠ kvalifikovaným profesím do r. 2020?) a potřebám škol? Odpoví asociace sdružené v CZESHA a MŠMT na stanovisko AŘG ČR z 18.3.2016 ?

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/stanovisko-asociace-reditelu-gymnazii.html

J.Týř

CZESHA - Členské asociace, stav 2016-04-15

Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR - předs. Mgr. Sylva Nekolová
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání - předs. Mgr. Jan Mareš
Asociace obchodních akademií - předs. Mgr. Richard Žert
Asociace předškolní výchovy - předs. Doc. PhDr. Eva Opravilová CSc.
Asociace ředitelů církevních škol ČR - předs. Mgr. Jiří Vojáček
Asociace ředitelů hotelových škol - předs. Mgr. Jiří Nekuda
Asociace ředitelů základních škol ČR - předs. Mgr. Hana Stýblová
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory - předs. Ak.mal. Bohumír Gemrot
Asociace středních pedagogických škol- předs. Mgr. Romana Studýnková
Asociace středních průmyslových škol ČR - předs. Ing. Jiří Zajíček
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru - předs. Mgr. Otakar Březina
Asociace základních uměleckých škol ČR - předs. Jindřiška Kudrlová
Asociace zdravotnických škol ČR - předs. PhDr. Karel Štix
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR - předs. Ing. Mgr. Libor Bezděk
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - předs. Mgr. Vladimír Kolder

Viz
http://www.czesha.cz/clenske-asociace

Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/zpravodaj-msmt-cislo-3-zamereno-na.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/stanovisko-asociace-reditelu-gymnazii.html


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.