Laďka Ortová: Hřbitov místo školy

středa 5. června 2019 ·

Zapomeneme na „rodinné záležitosti“, zapomeneme na výchovu svých dětí svým vlastním způsobem? Jak velkou část výchovy svých vlastních děti jsme ochotni přenechat škole? A máme ještě volbu?


Laďka Ortová (archiv autorky)
Ve škole slavili Halloween: děti se 2 hodiny učí, některé již v maskách, jiné se převlečou až o velké přestávce a shromáždí se v tělocvičně. Vedle sebe se strká čarodějnice se zombie, kostlivec a spiderman, bezhlavý rytíř s netopýrem. Hraje strašidelná hudba, všude hoří svíčky, uprostřed leží rakev s umrlcem. Kdo si dodá odvahy a přiblíží se, mrtvola na něj vybafne a hrdina může z rakve sebrat pár sladkostí. Roztomilé, že? Ne všechny paní učitelky jsou nadšené z bezhlavého běsnění, ze slavení cizího svátku, jemuž nerozumějí. Vnímají jeho oslavy ve škole jako nepatřičné a nejsou si jisté, co jiného než rej masek s sebou svátek Všech svatých nese. A tak chtějí dětem ukázat české tradice, to, co my uznáváme. Popovídají si o Dušičkách a vyrazí v době vyučování na městský hřbitov, kde si rozdají svíčky, zapálí je u centrálního náhrobku a vracejí se do školy. Když se ptáme, proč to dělají, odpovídají, že dětem chtějí přiblížit obsah našich svátků a vést je k uvědomění toho, co je tady tradiční.

Asi bychom jako rodiče mohli být vděční, že je o naše děti tak pěkně postaráno. Že se jim škola snaží přiblížit a kromě nekonečné nudné dřiny, odříkání a trápení při výuce dá dětem pocítit i něco něhy, zprostředkuje jim zážitky, umožní jim do školy se těšit. Zároveň z nás sedřených a uhoněných rodičů sejme tíživé břímě výchovy vlastních dětí. Také nesmíme zapomínat na chudé nebo vyloučené děti, které by v rámci Halloweenu neobdržely ani lentilku. Škola se přeci maximálně snaží srovnat všem dětem startovní čáru – zajistí, aby všechny děti dostaly ovoce a sladkosti a mohly se podílet na halloweenském reji.

Ale vděční nejsme. Nemáme venkoncem na učitele jiné požadavky, než aby naučili naše děti to, co přísluší danému ročníku, chovali se slušně a dbali na rozumné vztahy mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými ve škole.

Je otázka, proč učitelé Halloween organizují. Proč věnují 2-4 hodiny z vyučování na celkem nesmyslnou „oslavu“, která dětem vůbec neozřejmila, co je to za svátek, proč se slaví tímto způsobem, jestli se k němu kromě masek a koledování váže i něco jiného, jaký má duchovní přesah takto pojatý svátek, má-li co společného s našimi Dušičkami a kde se tam bere ta dýně. Proč se učitelé takhle namáhají, nedají rodinám prostor k tomu, aby se samy rozhodly, zda a jakým způsobem budou slavit Halloween? Proč nemají dost sebevědomí, aby přes všeobecný tlak obchodníků a dobrařů, popř. médií, zůstali v klidu a dál se věnovali vyučování? Rádi bychom zaznamenali takovýto postoj: „Ano, víme, že v některých zemích na konci října slaví Halloween, ale v naší škole taková tradice není a nehodláme ji tu zavádět. V rámci hodin angličtiny se děti seznamují i se zvyky v anglicky mluvících zemích, a tak se o tomto svátku dozvědí to základní. Dušičky samozřejmě s dětmi prožívat nebudeme, neboť to je výsostné území každé rodiny, do něhož my zasahovat nechceme. Četli jsme s dětmi článek na to téma, krátce si povídali, a to je tak všechno.“

Představuji si, jak bychom před Listopadem prskali, kdyby nám škola podstrkovala oslavu svátků, jaké slaví v Sovětském svazu. Oblékli bychom bílé košile s obrovským rudým šátkem a dychtivě napodobovali náš velký vzor. Absurdní, že? I při lampionových oslavách VŘSR mnozí studem klopili oči a modlili se za brzký konec. A teď sami od sebe přejímáme, co je zde cizí, skotačíme u toho a necháváme svým vlastním dětem vymývat mozky.

A pak se začali všichni předhánět, kdo pro děti připraví lepšího Mikuláše. Naši školáci dostávají 3 (sic!) balíčky: ve třídě – přijde Mikuláš s čertem a andělem, děti zpívají, recitují, paní učitelky žalují, kdo nejvíc zlobí a tomu čert pohrozí, Mikuláš nakonec rozdá všem dětem balíčky. Další balíček dostanou ve školní jídelně a ten třetí vzápětí v družině. Inflace sladkostí, banánů a překvapení.

Vánoce ve školce: Nejprve jeli do skanzenu na vánoční výstavu a trhy. Komu rodiče nedali peníze na nákupy (roztomilých blbůstek), tomu paní učitelky ochotně zapůjčily požadovanou částku a rodiče jim to odpoledne chtě nechtě vraceli. 15. prosince paní učitelky požádaly maminky o donesení cukroví a vybraly peníze na dárky. Ozdobily s dětmi živý stromeček, zpívaly koledy. Za soumraku přišli do školky i rodiče, všechny děti seběhly ze třídy do přízemí a čekaly na Ježíška. Za malou chvilku slyšely cinkání zvonečku, hnaly se o zlomkrk do třídy, kde svítily jen svíčky na stromku, paní učitelky zavíraly okno a volaly: „Děkujeme, Ježíšku.“ Pak rozdávaly dětem dárky, ty se radovaly, trhaly obaly, těšily se z hraček, popř. tahaly kamarádům z rukou ty jejich, rodiče na to dojatě koukali a fotili a natáčeli si to na telefony. Roztomilé také, že?

Děti se od první třídy každé pondělí moderně sesednou na koberci a vyprávějí, co zažily o víkendu. Co kdo dělal, kdo kde byl na návštěvě, kdo se s kým pohádal, kdo celý víkend prospal, kdo koho pomlouval. Kdo se čemu smál, kdo co slavil, kdo co zpíval, jakou četl knížku.

Proč, proč, proč? Proč se učitelé namáhají a dělají tolik věcí navíc? Proč si raději neodpočinou? Chceme jet do skanzenu na vánoční výstavu s dětmi sami, chceme si sami rozhodnout, zda k nám Mikuláš přijde, anebo dětem nadělí do ponožky. Chceme, aby se děti těšily na balíčky od nás a chceme se těšit jejich těšením. Chceme s nimi prožívat jedinečné chvíle u stromečku, které jsou plné trémy a rozechvění právě tím, že Ježíšek chodí jen jednou v roce, 24. prosince. Anebo chceme, aby odmala věděly, že Ježíšek dárky nenosí a nadělují si je lidé. Chceme se sami rozhodnout, zda letos na naše zemřelé budeme vzpomínat na hřbitově, kde jsou pochováni, anebo doma u svíčky. A nechceme, aby se z toho stala veřejná záležitost.

Nebo barevný týden: děti každý den chodí do školy v předepsané barvě oblečení. Propánajána! K čemu to celé je? Prý projekt Hrdá škola a učitelé se „zase více přiblíží žákům“. Nechápeme, proč by škola v černém oblečení měla být hrdější než škola v civilním oblečení. A proč by paní učitelka měla být dětem díky barvě šály blíž nebo dál. Jak to pomůže kvalitě výuky?

Za tento školní rok (kromě již výše zmíněného): oslava valentýnského svátku, návštěva geoparku, návštěva IQ parku, Muzeum hygieny, Veletrh knihy, Den se záchranným systémem, MDD (proč aprobovaní učitelé připravují pro druhostupňové žáky „zábavné“ dopoledne se stanovišti s úkoly a sbíráním razítek? Jsou snad na letním táboře?), Den s handicapovanými, Den přespolního běhu, Koncert proti šikaně, Ukliďme Česko, karneval, olympidády znalostní ( „Milí žáci, kdo chce na vysvědčení jedničku z matematiky, účast na olympiádě má povinnou.“), sportovní a umělecké soutěže, školní výlet, škola v přírodě. Ve výsledku pak žáci v 5. třídě mají na zvládnutí Power Pointu v informatice 2 (sic!) vyučovací hodiny, při 3. následuje písemka. Děti nesoustředěné, učitelé nestíhající a nervózní, práce překotná, málo času na procvičování. To potom dohánějí doma s dětmi rodiče a role rodiny a školy je převrácená.

Prosíme učitele, aby respektovali svou úlohu a neznárodňovali privátní rodinný prostor. Dáváme děti do veřejných škol, ale nezplnomocňujeme školy k tomu, aby umenšovaly naše rodičovské kompetence. Jakkoli to zní dnes nemoderně, rádi bychom uzavřeli se školami dohodu: vzdělávejte naše děti a v minimální míře též vychovávejte. My je budeme vychovávat a v přiměřené míře též vzdělávat.

PS: A to ani nemluvím o „Týdnech zdravé svačinky“, při kterých dětská komise projede každému z dětí svačinový box a chybí-li ovoce, zelenina, mléčný výrobek, tmavé pečivo či pití, zapíšou mínus bod. Další týden se všem rodičům rozešle jmenný seznam všech dětí s příslušným počtem získaných bodů. Ať v tom máme všichni pěkně jasno!

34 komentářů:

tomas.chrobak řekl(a)...
5. června 2019 5:38  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tomas.chrobak řekl(a)...
5. června 2019 6:20  

Dobrý den paní Ortová,
velmi oceňuji, že jako rodič přemýšlíte nad výchovou a funkcí školy v ní. Dovolím si napsat svůj pohled, pohled učitele. Dle mého je krátkozraké myslet si, že učitel pouze předává znalosti a to předávání má být jeho jediným úkolem. Opravdu kvalitní učitel předává žákům hodnoty, postoje, radost z učení a samotná látka je pouze nástrojem k tomuto. Paní Ortová věřte mi, že naučit jak si představujete a přitom se SPOLUPODÍLET na výchově, vývoji dítěte je možné. Když např. po hodině žákům dám dotazník, co je nejvíce zaujalo, tak často zmiňují věci mimo matiku, ač se ji poctivě věnovali(např. ocenil mě spolužák nebo jsem zvládl před třídou obhájit svůj názor atd.) Nejsem si jistý, zda Váš příspěvek je pouze o zklamání z jedné akce ve škole... Může se stát, že se nepovedla. Pokud, ale chcete, ať škola nechá výchovnou roli pouze rodičům, tak Vás zklamu... To není možné. Pokud právě škola a učitele nepřijmnou, že skrz sebe a své chování žáky výrazně ovlivňují, tak budou žáky vychovávat i vzdělávat vždy špatně. A nakonec to zasáhne i Vás rodiče.

tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 6:43  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 6:56  

Vážený pane Chrobáku,
pokud mne můj "tabletový palec nešálí", Mgr. Laďka Ortová je učitelka, která má kromě toho, že je zodpovědnou matkou čtyř dětí, také něco odučeno. Dovoluji si vás upozornit na to, že vedle aktivisticky povýšených učitelů existují i učitelé s "jiným druhem zodpovědnosti". Se zodpovědností, která je vede k tomu, že druhým své názory pečlivě a přesvědčivě vysvětlují a nevyvyšují se tolik nad rodiče a učitele, jak jste to, myslím, v této diskusi předvedl.
J.Týř

https://ortova.blog.idnes.cz/

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2019 7:21  

Dnes, kdy většina dětí po škole usedne před smart udělátko, bychom měli, jako rodiče i učitelé, ocenit každou akci, která dětem zajistí nějaký skutečný prožitek ze světa kolem nich.
Někteří by mohli argumentovat, že výklad, zápis a reprodukce učiva, jinými slovy, to "opravdové" učení, prožitek netvoří, neboť jsou to zhusta recyklované a nastudované poznatky, prezentované stylem takhle to je...

Pokud se však školní či mimoškolní akce dobře skloubí s výukou, pak mají potenciál doplnit abstraktní výklad, prožitkem ze skutečného života. Čili nejde o to, zda akce ano či ne, ale kolik, jaké a proč.


PP řekl(a)...
5. června 2019 8:00  

Moc děkuji za skvělý článek.
V přehršli indoktrinačních aktivit je tento opravdovou černou labutí.

Petr Portwyn řekl(a)...
5. června 2019 9:12  

Pane Chrobáku,
pokud si zkusíte ten článek přečíst ještě jednou, zjistíte, že nejde o "zklamání z jedné akce". Slovo "jedné" je podstata věci - akcí je prostě moc.

Mám desetiletou dceru a o základním školství něco vím. Připojuji se k paní Ortové. V akcích typu "jedeme na vánoční trhy" nevidím absolutně žádný vzdělávací účel.

Výchovné působení učitele (pozitivní nebo negativní) na žáky je permanentní. Učitel je neustále sledován, vědí o nás prakticky všechno. Výchovně působíte i v momentě, kdy dětem předvádíte kotoul... nebo když jim vysvětlujete, že vůbec nevadí, když v sedmičce nevědí, kolik je třikrát osm, hlavně když mají dobré srdce nebo jsou "osobnost".

Připojuji další akce:
- představení cvičených koz (50,-). Kozy umí panáčkovat a běhat dokola.
- film s vánoční tematikou amerického střihu
- anglické divadlo, kdy ani jedničkáři nerozumí dialogům

Plýtvání časem je i akce, kdy se jde na 1,5 hodiny na nějaký koncert, ale padne na to celý vyučovací den.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2019 10:15  

"Prosíme učitele, aby respektovali svou úlohu a neznárodňovali privátní rodinný prostor."

a) Kdo je to my?
b) jak učitelé ve školním čase "znárodňují privátní rodinný prostor"?
c) jaká je dle vás(plurál) úloha učitele?

Čímž nechci rozporovat pozorovatelný fakt, že akcí je někdy mnoho a jejich výukový/výchovný potenciál je diskutabilní, řečeno eufemisticky.

Milan Keršláger řekl(a)...
5. června 2019 10:26  

Zajímavé. Zvláštní však je, že tam není nic o spolupráci (rodič - škola), spíš o vymezování. Chybí školská rada (řešilo se, jestli to přehání, hlasovali ostatní rodiče jinak?), komunikace s vedením? Spolupráce rodičů na akcích? Asi je to hlavně otázka přiměřenosti, ale požadovat nic (nebo téměř nic) je opravdu zvláštní.

BTW: Včera jsem mluvil s kolegou čeština/dějepis na 2. stupni ZŠ na maloměstě. Má 27 dětí, z toho 17 nespolupracuje, jeden dokonce hází židlí a demoluje nábytek ("záchvaty"), asistentka nezvládá (občas píše písemku zcela za žáka). Diktáty se psát nedají, protože jen 3 děti by psaly (ostatní mají v papírech, že jedině "doplňovačky"). Ten by jako (vyčerpaný) učitel větší množství akci ocenil, protože to znamená překvapivě méně stresu (třeba i za cenu větší časové náročnosti).

BTW2: soukromé školy (případně Waldorf, Montessori) mají obvykle takových akcí přehršel a dokonce i o sobotách a akce jsou v podstatě povinné (!!!).

Ivo Mádr řekl(a)...
5. června 2019 10:46  

Mnohé environmentální akce dozajista smysl mají, to nelze popřít. Akce se však musí dělat s rozumem. Když je na škole přeprojektováno a s "milionem" mimoškolních akcí, pak je to cesta do pekel.

tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 13:16  

Děti nesoustředěné, učitelé nestíhající a nervózní, práce překotná, málo času na procvičování. To potom dohánějí doma s dětmi rodiče a role rodiny a školy je převrácená.

Prosíme učitele, aby respektovali svou úlohu a neznárodňovali privátní rodinný prostor. Dáváme děti do veřejných škol, ale nezplnomocňujeme školy k tomu, aby umenšovaly naše rodičovské kompetence. Jakkoli to zní dnes nemoderně, rádi bychom uzavřeli se školami dohodu: vzdělávejte naše děti a v minimální míře též vychovávejte. My je budeme vychovávat a v přiměřené míře též vzdělávat.


SOUHLASÍM

Stalo už se Vám, že se dítě namísto "hlazení kostlivce" zcela věcné zeptá "Neměli bychom se ve škole raději učit? Například místo promítání krvavého videa, povídání o kostlivcích a jiných hloupostí?"...

To, že že někteří "pedagogičtí" "školští" aktivisté pozvolna a dost hloupě "znárodňují" (znásilňují) rodičům a vlastně všem občanům ČR pod záminkou "humanizace" školství, vzdělávání i výchovu dětí, kašlou přitom na vzdělávání a mnohým rodičúm a dětem to vadí, je zřejmé. Škola je vzdělávací zařízení. Není to (pře)výchovný ústav ani klubovna pro "líné" žáky a učitele (díky za ten termín, pane Čapku), kde jsou děti donucovány hloupě neúčelně a neúčinně trávit čas.

J.Týř

Petr Portwyn řekl(a)...
5. června 2019 14:11  

Milan Keršláger
Učil jsem několik let na soukromém gymnáziu. Akcí bylo dost, ale mimo dobu vyučování jen zcela výjimečně. O víkendu už vůbec ne...
Ovšem to nebylo nic alternativního, naopak. A je pravda, že akce se tam většinou týkaly výuky.

laimes řekl(a)...
5. června 2019 16:24  

skvělý článek!!! vzpomněl jsem si na svůd odpor přijít v pyžamu na pyžamový den-byl jsem na koberečku v ředitelně kde mně pan ředitel v žlutém pyžama (čsla) domnlouval abych nesabotoval,vynahradil jsem mu to na sv ondřeje,kdy jsem přišel v sukni, nejsem sabotér ani škarohlíd ale volám po tom,aby se podobné idiotské aktivity povozovaly pouze na školách soukromých a na státních se "pouze" denně učilo

Q. E. D. řekl(a)...
5. června 2019 17:35  

Jednou za měsíc udělají ve škole neformální akci a uvědomělé matky okamžitě zatroubí na poplach a vzhůru na barikády? Tohle je případ pro psychiatra. 🤦‍♂️

Brandtnerová řekl(a)...
5. června 2019 17:36  

Pane laimesi, měl jste jít do toho a přijít spoře oděný nebo přímo nahý, s odůvodněním, že tak doma spíte. Třeba by pak tu trapárnu zrušili :-)

Q. E. D. řekl(a)...
5. června 2019 17:40  

Paní Ortová je vůbec divná, na jejím blogu jsou perly jako "Vytvoření světového názoru, postojů, politická orientace, sexuální, finanční a interkulturní výchova je výsostné území rodiny a škola do něj vstupuje jen výjimečně a s maximálním respektem."

Naivně bych čekal, že vytvoření názoru a postoje je výsostné území jedince (dítěte), ne jeho rodiny. A pokud dítě vyrůstá v rodině paní Ortové, děkujme nebesům, že se aspoň ve škole dozví i jiné informace, než které mu předá jeho konzervativní matka.

tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 17:44  

Dobrý den paní Ortová,
velmi oceňuji, že jako rodič přemýšlíte nad výchovou a funkcí školy v ní. Dovolím si napsat svůj pohled, pohled učitele. Dle mého je krátkozraké myslet si, že učitel pouze předává znalosti a to předávání má být jeho jediným úkolem. Opravdu kvalitní učitel předává žákům hodnoty, postoje, radost z učení a samotná látka je pouze nástrojem k tomuto. Paní Ortová věřte mi, že naučit jak si představujete a přitom se SPOLUPODÍLET na výchově, vývoji dítěte je možné. Když např. po hodině žákům dám dotazník, co je nejvíce zaujalo, tak často zmiňují věci mimo matiku, ač se ji poctivě věnovali (např. ocenil mě spolužák nebo jsem zvládl před třídou obhájit svůj názor atd.) Nejsem si jistý, zda Váš příspěvek je pouze o zklamání z jedné akce ve škole... Může se stát, že se nepovedla. Pokud, ale chcete, ať škola nechá výchovnou roli pouze rodičům, tak Vás zklamu... To není možné. Pokud právě škola a učitele nepřijmnou, že skrz sebe a své chování žáky výrazně ovlivňují, tak budou žáky vychovávat i vzdělávat vždy špatně. A nakonec to zasáhne i Vás rodiče.


Tuhle snůšku banálních "pedagogických" frází, a argumentačních faulů si dovolil napsat jakýsi pan Chrobák, který je mimo jiné i lektrorem tzv. Hejného metody. Tak jako mnohdy i v argumentaci kolem té Hejného metody výuky matematiky, je i v této snůšce, myslím, spousta demagogie nevztahující se k předmětu věci (tím předmětem je zde, myslím, didaktická a pedagogická nevhodnost některých konkrétních postupů při školní výuce a tzv. "pedagogických" resp. nepedagogických úniků od zodpovědné školní výuky a výchovy). Z té snůšky je, myslím, vidět i jakási "sebeprezentačně demagogická povýšenost" pana Chrobáka.

Například:

1) Dle mého je krátkozraké myslet si, že učitel pouze předává znalosti a to předávání má být jeho jediným úkolem. (T.Chrobák)

Prosíme učitele, aby respektovali svou úlohu a neznárodňovali privátní rodinný prostor. Dáváme děti do veřejných škol, ale nezplnomocňujeme školy k tomu, aby umenšovaly naše rodičovské kompetence. Jakkoli to zní dnes nemoderně, rádi bychom uzavřeli se školami dohodu: vzdělávejte naše děti a v minimální míře též vychovávejte. My je budeme vychovávat a v přiměřené míře též vzdělávat. (L. Ortová)

Komu se takovou krátkozrakost pokoušíte podsunout, pane Chrobáku? Paní Ortové? Nic takového neřekla. Vašim kolegům? Znáte vůbec někoho, kdo takovou hloupost řekl?

2) Nejsem si jistý, zda Váš příspěvek je pouze o zklamání z jedné akce ve škole... Může se stát, že se nepovedla...

Paní Ortová ve svém článku srozumitelně píše i o neúměrně velkém množství mnohdy přeháněných ideologických a marketingových indoktrinací včetně mimoškolních akcí, které mají v součtu nevalný nebo někdy dokonce pochybný vzdělávací a výchovný význam (Halloween, Mikuláš a čert, Vánoce, Valentýn, Dny MHD, víkendové a svačinové "šmírování" rodin atd., atd. atd.).

Když si, pane Chrobáku, nejste jistý, o čem Paní Ortová psala, když se vám v této věci asi nechce "ani do dvou napočítat", proč píšete takové banality a, podle mého názoru, i hlouposti, jaké píšete?

Petr Portwyn řekl(a)...
5. června 2019 17:49  

Pan Laimes, paní Brandtnerová
No, já pyžamo nevlastním, takže... :oD

tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 19:06  

Zákon č. 198/2009 Sb.
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

§ 1

Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech

a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, včetně pomoci poskytované Úřadem práce České republiky,

b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, včetně začleňování do profesního života,

c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,

d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,

e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,

f) sociálního zabezpečení,

g) přiznání a poskytování sociálních výhod,

h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,

i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, včetně odborné přípravy...


Základní pojmy
§ 2

(1) Pro účely tohoto zákona se právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt diskriminován...

(2) Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků3), i z důvodu státní příslušnosti.

...

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198#cast1

Paní Ortová projevila legitimně tj. v souladu s právními předpisy České republiky svůj světový názor na poškozování zákonných práv rodičů a na vady v rovném přístupu dětí k počátečnímu vzdělávání ve veřejných školách. Za tento svůj legitimně projevený názor nesmí být přímo ani nepřímo diskriminována. Ani anonymy v České škole.

poste.restante řekl(a)...
5. června 2019 20:27  

Všeho s mírou a hlavně se smyslem, řekl bych já.
Někdo je možná nadšený z toho, že škola pořádá pro děti "projektový den" o multikulturní Evropě a někdo jiný to může považovat za indoktrinaci.
Někdo slintá blahem nad tím, že na Halloween mají přijít všichni v maskách a někdo zase by chtěl zakazovat i vánoční besídky.

Občas mám dojem, že škola, která nemá nějakou "projektovou" činnost aspoň jednou do měsíce je snad úplně nejhorší a měla by se zavřít.
Je to líbivé, ale ne vždy zrovna účelné a ku prospěchu vzdělávání.


Brandtnerová řekl(a)...
5. června 2019 21:55  

Podle mého článek poukázáním na nadbytek různých akcí mnohdy diskutabilního charakteru a kvality ve školách hezky vystihuje problém současného trendu konzumní společnosti (hodně zábavy, co nejméně práce), který – bohužel – zasahuje i oblast školství.

Množstvím nadbytečných aktivit se bohužel začíná už v předškolní výchově. Takže v praxi to pak může vypadat i tak, že se děti učí, jak vyrábět mýdlo, malují hedvábné šátky, a přitom nezvládnou nakreslit základní tvary nebo pořádně stříhat.

Pokud má mít jakákoliv akce smysl a přínos, je třeba ji velmi dobře naplánovat a zorganizovat, a to není pro učitele zrovna jednoduché a časově nenáročné. Tedy i z toho důvodu platí: všeho s mírou.

V článku se nezmiňuje jeden fakt, a to finanční stránku věci – rodiče platí, platí a platí… (někdy i nemalé částky). V případě shánění různých „nadstandartních“ potřeb do výuky (typu „přineste si bílé bavlněné tričko, budeme batikovat“ nebo třeba zmíněného „barevného dne“) pak k financím přibude i zvládnutí logistiky věci. Pro hodně rodičů je to otrava a určitá nechtěná povinnost. Mám na mysli konkrétně ty, kteří jinak dobrý a smysluplný záměr jednou za čas rádi podpoří.

Úlety vypsané diskutujícími výše typu „panáčkující kozy“, „barevný den“, „pyžamový den“ atd. pak zřejmě poukazují na určitou míru infantility části společnosti. Připomněla jsem si tak opět zajímavou studii/článek jedné české socioložky s názvem „Infantilní společnost – O nechuti a neschopnosti dospět“:

https://www.advojka.cz/archiv/2011/10/infantilni-spolecnost

Citace z textu: „A zábavou se dnes stává i to, co je pro systém nejdůležitější – práce a její „dětská“ varianta, škola. Umělé vštěpování kmínků zábavy do pracovního prostředí rozeznáváme v podobě různých teambuildingů, narozeninových a vánočních (i méně odůvodněných) večírků, dohromady trávených dovolených, jako by nestačilo samo o sobě to, že nás spojuje společné dílo. Pojďme na chvíli zapomenout, jak jednotvárná a nesmyslná je činnost, která ukrajuje většinu našeho bdělého dne.“

Na druhou stranu, zrovna Halloween tady docela dobře zdomácněl/domácní, a navíc – když si odfiltrujeme jeho komercionalizovanou podobu – podstata tohoto svátku je mnohem hlubší, než je tomu u Dušiček. Respektive kořen obojího je stejný. Rozhodně se nejedná v případě Halloweenu o vymývání mozků, jak píše paní Ortová. Nejsem příznivce nepřejímání „cizích“ kulturních vlivů. Zrovna svátky anglosaského světa či jiných západních zemí mohou být pro nás mnohdy inspirativní, protože nejsou tolik zatížené náboženským vlivem a represí, nemluvě o postižení érou socialismu. A osobně to odvolávání se na národní tradici a boj proti „cizáctví“ nemám ráda. (V případě Vánoc už jsem na to dokonce alergická.) Tím nerozporuji, že způsob slavení svátků tak, jak popisuje autorka článku, moc smyslu nedává. To i proto, že účel slavení svátku má být pospolitost rodiny/kolektivu/společnosti, nemluvě pak o spirituálním významu (sakrální versus profánní).

Pan Q. E. D. – Nic proti neformálním akcím v rozumné míře, kdy si s dětmi i kolegy může člověk neformálně popovídat, vidět věci i z jiného úhlu pohledu. Ale potřebuji k tomu v rámci školy negližé?

Pane Portwyne, to mi spadl kámen ze srdce, že nenosíte kanárkově žluté pyžamo :-)

PP řekl(a)...
5. června 2019 22:15  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
5. června 2019 22:39  Všeho s mírou a hlavně se smyslem, řekl bych já.
Někdo je možná nadšený z toho, že škola pořádá pro děti "projektový den" o multikulturní Evropě a někdo jiný to může považovat za indoktrinaci.
Někdo slintá blahem nad tím, že na Halloween mají přijít všichni v maskách a někdo zase by chtěl zakazovat i vánoční besídky.


Naprostý souhlas (pokud to ovšem není nějaký hloupý mirda:). Na památce zesnulých, na zimním slunovratu atd. nevidím taky nic špatného. Dýňová semínka zase obsahují zinek, který do sebe jinak cpeme ze zbytečně drahých šumivých tablet. A maskáče i plynové masky některým ženám sluší (hezké ženě sluší i rybářská síť:). Pokud mi ale začne někdo něco hloupě "projektově" vnucovat, prohlásí se za majitele Sluníčka a začne urážet druhé, pokud někdo začne dělat z rodiny nebo z výuky matematiky kůlničku na dříví, prohlašovat piráty nebo lháře za vzor ctnosti atd. atd., má u mne "smůlu zasluhující vyválet v peří". Pro tohle vše s paní Ortovou souhlasím. :)))Laďka Ortová řekl(a)...
5. června 2019 22:56  

Pane Týři, děkuji, že za mne lámete kopí. Uvedu jen na pravou míru jednu nepřesnost: mám sice 8 let pedagogického vzdělání (SŠ i VŠ), ale učila jsem jen krátce.

Pane Tajný Učiteli, do plurálu zahrnuji svého manžela, s kterým jsme v přístupu k výchově a vzdělání našich dětí zajedno. Znárodňováním rodinného prostoru myslím například sexuální osvětu, kdy k sedmákům vejde jakási paní a spustí: Tak co, kluci, kdo z vás už viděl péčko?" Nebo když si paní učitelka stoupne před druháky a slavnostně jim oznámí: "Děti, měly byste vědět, že žádný Ježíšek není." Nebo když při hře na demokratické volby ve 4. třídě nechá paní učitelka zvítězit "stranu", jejímž hlavním programovým bodem je "vystěhování cigánů na Sibiř", aniž by se k tomu jakkoliv vyjádřila. Nebo když jim táž paní učitelka vypráví: "Komunisti jsou docela dobrý, za nich ty věci aspoň fungovaly a co je mi platný, že můžu cestovat, když nemám ani na to blbý Bibione." Tak tohle, pane Tajný Učiteli, považuju za nepřípustné narušování rodinného prostoru. Protože v těchto chvílích jsou prvostupňové děti rukojmími učitelů, neumějí se bránit, argumentovat, učitelům ještě věří a pokud učitelé říkají něco jiného, než co slyší děti doma, nejsou schopné se v tom vůbec vyznat.

Úlohou učitele je dle našeho předávat především znalosti a dovednosti, zorientovat děti, inspirovat, ověřovat a hodnotit, povzbuzovat a držet palce. Vychovávat přímo tam, kde je to nezbytné a nepřímo neustále svým jednáním a vyjadřováním. Nad vším výše uvedeným se může rozvinout samostatná diskuse, ale nejsem si jistá, zda Vaše otázka nesměřovala jinam: Je v pořádku, když učitel zařadí jako doplnění a završení nějakého tématu nezvyklou akci. Když na ni děti připraví, ví, co a proč budou absolvovat a po návratu z ní vytěží maximum. Jak už uvedli jiní diskutující včetně Vás, jde o množství a smysluplnost.


tyrjir řekl(a)...
6. června 2019 0:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. června 2019 2:29  

Před více než 50. léty dostali studenti jedné třídy ve střední škole za domácí úkol vypracovat slohovou práci na téma "Jaké jsou moje slabé stránky". Jedna studentka se s tím svěřila svým rodičům. Když to její otec slyšel, řekl jí "Na tohle téma nic nepiš. Zajdu do školy." Ve škole pak učitelce řekl "Tu práci má dcera psát nebude. Jako rodič jsem názoru, že to, co jste si jejím zadáním vůči dětem dovolila je nevýchovné a protiprávní. Nepřeji si, abyste takové véci dělaka. Pokud byste na tom trvala, zařídím vám, abyste takovou práci psala i vy." Učitelka argumentaci uznala a ten sloh odvolala.

Michal Komárek řekl(a)...
6. června 2019 6:24  

Q.E.D

Diskutujte, prosím bez urážek a znevažování ostatních diskutujících, či autorů. Děkuji!

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2019 7:33  

Paní Ortová, příkladů, které jste uvedla, jsem jako rodič tří dětí zažil hromadu. Naštěstí jsem jim vybral školu, jejíž etos do velké míry souzní s našimi rodinnými hodnotami, tudíž se jim dávky různých péček a politické agitky dostávalo většinou při špatně vybraných akcích, nabízených školám v rámci "osvěty". Pečlivý výběr školy která Vám hodnotově sedne je rozumný postup, chcete-li předejít indoktrinaci dětí názory, které jste uvedla výše.

"Úlohou učitele je dle našeho předávat především znalosti a dovednosti, zorientovat děti, inspirovat, ověřovat a hodnotit, povzbuzovat a držet palce. Vychovávat přímo tam, kde je to nezbytné a nepřímo neustále svým jednáním a vyjadřováním.

S tímto nelze než souhlasit.

Robert Čapek řekl(a)...
8. června 2019 0:09  

Paní Ortová má fůru možností, pláče na špatném hrobě. Je plno učitelů v mnoha školách, kteří jsou tak totálně vyhořelí, nekreativní, mizerní, nekompetentní atd., že žádné akce nedělají. Ani Den barev, ani Mikuláše, nic. Jenom odpočívají, jak jim tak "moudře" radíte. Stačí jen jít do veřejné školy a vybrat si. Možná paní Ortová neměla štěstí - jako se rodiče snaží vybrat tu nejlepší školu a mnohé alternativní školy mají pořadníky nebo losují, aby tam ten převis nějak spravedlivě zvládli, ona si měla vybrat tu nejmizernější školu, jaká je. Na tu pořadníky nejsou. Proč strká své děti do škol, kde se učitelé snaží? Je to její chyba! Ale není třeba si vylévat své totalitní srdéčko, stačí jen hledat! Není to zase až taková práce, podobně bídných učitelů je bohužel opravdu dost. Udělejte to pro své děti, paní Ortová! Přece si nebudou ve škole hrát! Ještě by je mohlo vzdělávání bavit. A určitě netrpělivě čekají, až jim vy sama všechno všecičko o životě řeknete a všechno je naučíte...

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2019 0:43  

Ten Mikuláš a Den barev, to je vám taková dřina, že si člověk zkrátka musí jít odpočinout k té matematice, chemii a fyzice, jinak by to prostě nevydržel. Takový zápřah na kvalitní škole snést, to chce opravdu někoho, kdo je odolný vůči stresu, a kdo je výjimečně pracovitý. Něco jako sedmdesátera sedmera umění Čapek.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2019 9:54  

Paní Ortová, mluvíte mi z duše. Já jen s těmi všelijakými frustráty a jinými nominálními mozky už nemám po stovkách hodin "diskusí" tolik trpělivosti. Oni se rádi vidí jako veliké individuality, omezované zlým systémem, ale přitom jsou vlastně všichni do jednoho prakticky stejní. Je příjemným osvěžením konečně číst také racionální argumenty a projev vyváženého a dospělého přístupu k zodpovědnosti.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2019 10:23  

Já myslím, že nejlepší škola by byla taková, kde by se neučilo vůbec.
Jenom cvičený kozy a kina a nadílky a povídat si o vztazích. O půl desátý jít domů. No, možná ještě trochu matematiky - nakreslit velkou trojku, vybarvit ji pastelkami, sednout si na koberec a diskutovat o tom, jaké pocity v nás budí číslo tři.
Jo a taky projektový dny hraní na mobilech.

Taková škola by děti bavila úplně nejvíc.
(To vážně před pár lety navrhovali sedmáci jedné mé známé na sídlištní škole. Teda až na tu vybarvenou trojku, oni neradi dělají něco rukama, to jsem si vymyslel já, aby byla tadlecta kreativita po moderním způsobu. No ale když to navrhovali děti, tak to tak má bejt, protože dítě přece nejlíp ví, co bude potřebovat umět. Taky by se ušetřilo na mzdách, protože na tohle se fakt studovat nemusí, stačil by kurz od nějaký neziskovky.)

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2019 10:28  

P. S. Kdysi bych napsal "posadit se na koberec a vystřihovat a nalepovat obrázky, abychom uměli úplně všechny předměty", ale to jsem byl ještě mladý a hloupý. Dneska už vím, že dítě přece nepotřebuje umět stříhat, jak jiné mé známé vysvětlila jedna rodička. Kromě toho na mobilu nejsou nůžky, takže stříhat už je out. Jdeme s dobou, zpátky ni krok!

tyrjir řekl(a)...
11. června 2019 12:39  


Dva muži a jedna žena v pondělí 10. června v Praze převzali cenu pro inspirativní učitele základních a středních škol s názvem Teacher Global Prize Czech Republic. Letos se v ČR konal druhý ročník ankety, kterou pořádá obecně prospěšná společnost EDUin. První místo vyhrál učitel matematiky a tělocviku Tomáš Chrobák ze Základní školy Baška na Frýdecko-Místecku.

Druhou příčku obsadila Monika Olšáková z nedaleké Základní školy Janovice a třetí František Brauner z Gymnázia Olomouc.


https://www.novinky.cz/veda-skoly/507315-soutez-pro-inspirativni-ucitele-vyhral-tomas-chrobak-ze-zs-baska.html

No vida, kdo se v Eduinu vepsal do dějin České školy.

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/tomas-chrobak-monika-olsakova-moc-sila.html

Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.