Stanislav Štech: Inkluze – žádný bláznivý experiment

pondělí 7. března 2016 ·

Předseda ODS Petr Fiala se v článku Inkluze je špatně připravená (Právo 26. 2.) z pochopitelných důvodů nevěnuje tomu, jak byly za jeho ministrování připraveny dokumenty, z nichž vyšel věcný záměr novely zákona zakotvující inkluzivní vzdělávání.


Cudně se nezmiňuje o skutečnosti, že on ani nikdo z nejvyššího vedení ministerstva školství v té době aktivně nejednali s Evropskou komisí (EK) a nevysvětlovali jí např. kvalitu našeho speciálního školství a nutnost zachovat tento sektor a umožnit vzdělávání v hlavním proudu jen těm žákům, u kterých je to podloženo odbornými argumenty.

Až po našem nástupu na ministerstvo jsem od vysokých úředníků EK začal slýchat věty typu „ale v minulosti s námi nikdy ministři ani jejich náměstci takto přímo nejednali, ani nám tyto skutečnosti nevysvětlovali“. A jak vystupovali poslanci ODS a sám poslanec Fiala, když se na přelomu let 2014– 2015 tato novela projednávala a schvalovala v Poslanecké sněmovně? Například tak, že se věnovali tomu, aby žáky s mentálním postižením nemohli diagnostikovat psychologové ve školství, ale psychiatři, a aby se tito odborníci spolu se speciálními pedagogy věnovali jen určování podpůrných opatření. Nikde ani zmínka, že je to celé „bláznivý experiment“.

Valachová to nevymyslela, jak mate veřejnost nejen poslanec Fiala, ale i další politici. Za ministryně Valachové se však novela s řadou legislativci nepředvídaných dopadů díky vyhláškám, které jsme v rekordním čase připravili, posunula do rozumné podoby.

Nevím, z čeho pan Fiala vychází, když tvrdí, že je to špatně připravené. Možná z Blesku. Mohu ho ujistit, že žádná vyhláška ani informační a vzdělávací kampaň za jeho ministrování nebyla takto intenzivní a podrobná.

Jeho otázky typu, „proč mají být v běžných školách všechny děti s lehkým mentálním postižením (LMP)“ i další, svědčí o jediném – měl by si přečíst aspoň stručného průvodce ke společnému vzdělávání na stránkách ministerstva.

Hned na str. 2 by zjistil, že možnosti, jak vzdělávat děti s LMP, jsou tři a do běžných škol rozhodně nemusejí všechny tyto děti. A tak by se dalo odpovídat i na další výtky. Třeba na údajné změny postoje ministryně. Stačí rozlišit mezi datem účinnosti novely a přechodným opatřením v podobě až dvouleté platnosti vyšetření a doporučení poradenského zařízení.

Velkou vlnu odporu veřejnosti lze vysvětlit nejen sociologicky současnou atmosférou odmítání těch odlišných.

Možná lze argumentovat i strachem z neznámého. Zcela jistě pak oprávněným naštváním učitelské obce z toho, jak až dosud byla zavalována často nesmyslnými reformami, nenaplněnými sliby o citelném přidání na platech a stále méně kompetentním řízením v situaci deregulovaného a decentralizovaného školství.

S takovými zkušenostmi ani nevnímá informace, že inkluze není plošná ani povinná, ani likvidující speciální školství, ani finančně zcela na vodě. A je naopak součástí programu prosazujícího důstojné finanční ocenění práce pedagogů.

Kritiku inkluze ale není nutné zjednodušovat vysvětlením, že se ti amatéři a neodborníci na MŠMT neradí s „odborníky z praxe a rozumnými politiky“.

Doporučení, aby naše postupy nebyly ideologicky motivované, ale odborně poučené, bereme. Po 35 letech praxe v pedagogické a školní psychologii a zkoumání inkluze nejen u nás, ale i v zahraničí si tedy ještě jednou zažádám o nějakou stáž.

Psáno pro Právo

16 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. března 2016 v 0:26  

No jo stáže, to je ono. Jenom ne mezi póvl do českých škol, aby něco nedostal pan profesor. Třeba rozum.

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 7:52  

Tu plánovanou stáž si dovoluji panu politickému náměstkovi dopuručít uskutečnit v Krásné Lípě

Rozhodne-li se pan politický náměstek pro tuto stáž, může po ní do České školy napsat,

a) jestli pomohl udělat v ČŠI pořádek, aby politicky podjatě nezasahovala do odborných kompetencí učitelů, ředitelů a zřizovatelú veřejných škol nebo zda naopak
b) pomůže panu Ferencoví získat docenturu a doporučí ho zastupitelstvu Krásné Lípy jako nového ředitele školy v Krásné Lípě.

Program stáže může pan politický náměstek konzultovat s panem Zbyňkem Linhartem, senátorem Parlamentu ČR a předsedou správní rady o. p. s. České Švýcarsko.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/zbynek-linhart-skola-inspekce.html

Výstupy z této stáže by myslím mohly být cennou součástí mohutné a objektivní (dez?)informační kampaně MŠMT k tzv. Inkluzi.

J.Týř :)))

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 11:36  

Praha, 7. března 2016 – Náměstek ministryně školství Stanislav Štech se zúčastnil na 6. Mezinárodní konference k učitelské profesi v Berlíně. Náměstek Štech seznámil účastníky se situací v České republice, zejména s navrhovaným kariérním systémem...

„Účastníky konference jsem seznámil s navrhovaným kariérním systémem, který jsme připravili. Ten má za cíl profesní odborný růst, další vzdělávání učitelů a zaměřuje se i na téma akceptace navrhovaných změn u učitelů. Jedná se hlavně o řešení podfinancování českých pedagogů v souvislosti s novými požadavky, které jim vyplynou z přípravy inkluzivního a digitálního vzdělávání nebo z kurikulární politiky zdůrazňující kompetence na úkor učiva,“ řekl po ukončení konference náměstek Stanislav Štech.


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/namestek-stech-na-mezinarodni-konferenci-k-ucitelske-profesi

Docela by mne zajímal referát pana politického náměstka na té berlínské konferenci. Mohla by ho Česká škola zveřejnit?

J. Týř

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. března 2016 v 11:59  

http://www.novinky.cz/komentare/396853-komentar-k-cemu-jsou-skoly-vaclav-klaus-ml.html

Unknown řekl(a)...
7. března 2016 v 12:49  

http://www.novinky.cz/komentare/396853-komentar-k-cemu-jsou-skoly-vaclav-klaus-ml.html

Já neomarxisty označuji za tzv. "novou levici". Jejich zásahy jsou nejvíce vidět v Řecku (Syriza), Španělsku (Podemos), ve většině zemí Evropy pak Zelení+Sluníčkáři (Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Zelení/EFA)). Ve výsledku je to naprosto neprůhledná ideologie a naprostá nečitelnost. Ideologii a inspiraci Marxem tam nevidím. Tolik odpověď na Václava Klause ml. Otázkou tady je, kam zařadit Štěcha a Kateřinu, Dienstbiera,..a nemalou část ČSSD.

Eva Adamová řekl(a)...
7. března 2016 v 13:17  

No tak, jestli jim Štěch na té konferenci nanesl náš plánovaný "kariérní systém" v plné jeho kráse, tak se museli účastníci buď smíchy za břicha popadat, nebo si eventuálně mohli myslet, že se některé části z jeho plků musely ztratit v překladu, případně, že se jedná o poruchu sluchátek.

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 14:08  

V současném mediálním diskursu bývá pojem "neomarxismus" užíván povrchně a propagandisticky jako dehonestující nálepka pro řadu odlišných liberálních, levicových a ekologických postojů, aniž je jakkoli zřejmá jejich vazba na Marxovu teorii. Záměrem tohoto nálepkování bývá zejména snaha diskvalifikovat tyto postoje jako údajná kryptokomunistická rezidua.[1] Těžko obhajitelnou je obzvláště snaha považovat multikulturalismus za součást neomarxistické agendy; multikulturalistické ideje se totiž od počátku v 60. letech rozvíjejí ve zřetelné opozici k hegelovskému a marxistickému myšlení.[2]
Ukazuje se, že pojem "neomarxismu" v současnosti využívají zejména polemikové zprava, ale k takto používanému pojmu neomarxismu se prakticky nikdo z jeho údajných zastánců nehlásí...


https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus


Problémem současné ČSSD myslím je, že její část podlehla NEOLIBERALISMU* (a jeho multikulturalistické komponentě) podobně jako pravice, která v Česku před nástupem socdem (1998) prohospodařila, co mohla, a o vzdělanost lidí se taky nestarala. Česká socdem i česká pravice mají myslím, co se týče vzdělávání, velmi podobné máslo na hlavě.

Neoliberálně orientovaná (tedy oportunistická a někdo říká i zrádcovská) část má v ČSSD má bohužel příliš velký vliv a premiér dělá, co může, aby to nějak ukočíroval. Uvidíme, jak to půjde dál, a držím premiérovi palce, aby to dobře zvládl. Nepodaří-li se to, souhlasil bych s parlamentními volbami už v červnu 2017.

J. Týř

* Souvislost neoliberalismu a tzv. Washingtonského konsensu

Pojem Washingtonský konsenzus označuje desatero hospodářských pravidel, sepsaných roku 1989 ekonomem Johnem Williamsonem, které měly představovat standardní reformní balíček pravidel, jež byly uznávány ve washingtonských institucích, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a ministerstvo financí USA, pro pomoc rozvíjejícím se státům. Pravidla zahrnují požadavky na makroekonomickou stabilizaci, otevření ekonomik v rámci obchodu a investic a posílení tržních sil v rámci domácího hospodářství.

Následně se začal i přes Williamsonův odpor používat pojem Washingtonský konsenzus v širším významu, kdy odkazuje na obecnější ekonomické orientace směrem k silně tržně založenému přístupu (někdy popisovanému jako neoliberalismus).

Původní význam: Deset bodů Johna Wiliamsona
1) Fiskální disciplína bez velkých fiskálních deficitů k HDP.
2) Přesměrování veřejných výdajů od těch diskriminujících a růst potlačujících k oblastem, jako je vzdělání, zdravotnictví a infrastruktura.
3) Daňová reforma – rozšíření daňového základu a snížení mezních daňových sazeb.
4) Finanční liberalizace – tržně určované úrokové sazby.
5) Konkurenceschopný měnový kurz, který přinese rychlý růst netradičního exportu.
6) Liberalizace obchodu s důrazem na nahrazení dovozních kvót za cla, která mají být postupně snižována.
7) Zrušení bariér pro vstup zahraničních přímých investic.
8) Privatizace státních podniků.
9) Zrušení regulací, které brání vstupu nových firem nebo omezují konkurenci s výjimkou regulací v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, ochrany spotřebitele a dohledu nad finančními institucemi.
10) Ochrana vlastnických práv.


Současný neoliberalismus myslím používá k oslabování úlohy států i multikuturalistický koncept.

tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 14:54  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
7. března 2016 v 15:08  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Washingtonsk%C3%BD_konsenzus

Neoliberalismus je uznávaný v zemích tzv. Západu, které si od poč. 20.století udržují rovnováhu a mezinárodní moc mj. i tiskem peněz (dolaru a brzy možná i eura). Např. země BRICS nadvládu Západu neuznávají. Např. čínská měna je už od podzimu 2015 světovou rezervní měnou. K těmto věcem se myslím chová dost rezervovaně Velká Británie, která si mj. chce udržet nezávislou libru a má výhrady i v dalších věcech.

Dále viz např. Andreas Clauss: Peníze a právo - Geld und Recht, Švýcarsko, Bern 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=w9vbGfVrUoY
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/andreas-clauss-penize-a-pravo-geld-und-recht
https://www.youtube.com/watch?v=OA9y1cRKeSM

Andreas Clauss vyzývá velmi srozumitelným způsobem, aby tzv. Kasínový kapilalismus byl nahražen tzv. Fyzickou ekonominkou, kde by se peníze opět staly ekvivalentem lidské práce a ne spekulativním mocenským nástrojem:)))

Unknown řekl(a)...
8. března 2016 v 15:05  

Pane profesore Štechu,

nerada Vám oponuji, ale inkluze JE bláznivý experiment.
Jak psycholog byste to měl vědět a soudím, že i víte.

tyrjir řekl(a)...
8. března 2016 v 16:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
8. března 2016 v 16:13  

Myslím, že by pan náměstek Štech měl a mohl napsat pro Českou školu svoje velmi stručné stanovisko k důvodnosti či nedůvodnosti žaloby dané Ústavnímu soudu. K tomu stanovisku by myslím měl a mohl České škole poskytnout ke zveřejnění své berlínské vystoupení - viz výše 7. března 2016 11:36.
J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/petice-na-podporu-ustavni-stiznosti.html
Viz též např.
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-k-cemu-jsou-skoly.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/eduin-propojeni-formalniho-neformalniho.html

tyrjir řekl(a)...
8. března 2016 v 18:03  

Když se vysoké zákonem definované autority očividně zpronevěřují liteře i duchu zákona, má to být pro občany, učitele a pro poctivá média v demokratickém státu podnětem k pojmenování problému a k účinným krokům ke z jednání nápravy. Hlavní problém je v nedostatku schopnosti pojmenovávat věci pravými jmény a v nedostatku ochoty (občanské odvahy) formálné nižších autorit poukázat na nesrovnalostí směrem k formálně vyšším autoritám. Schopnost pojmenovávat věci a občanské povědomí jsou věci, které má škola dětem dávat resp. efektivně jim pomáhat je získávat. Média by se měla snažit o totéž...

...Vzdělání, zdraví a pracovní příležitosti lidí jsou tři z nejvýznamnějších hodnot. Učitelé a média mají ve společnosti významnou neformální autoritu. Když ve společnosti nefungují základní věci v důsledku zkorumpovanosti (klientelismu) části nejvyšších autorit, musí/mělo by to vyburcovat učitele a média ke společnému postupu viz výše....

Myslím, že pan politický náměstek a poradci paní ministryně školství by se měli, jako znalci, vyvarovat dogmatismu spočívajícího v zapírání nebo zamlčování toho, že

1) Nesrovnalosti ve způsobu realizace proklamovaného tzv. Společného vzdělávání umožňujícího individualizovanou (tj. vnitřně skupinově diferencovanou) péči ve školách se společným vzděláváním jeho zúžením na i tak organizačně i finančně nezajištěnou tzv. inkluzi jsou způsobeny především současným vedením MŠMT.

2) Současné pojetí tzv. inkluze má charakter promíchávání dětí s různými vlohami do smíšených tříd, ve kterých není možná efektivní diferencovaná (tedy dobře individualizovatelná) péče pedagogů o skupiny žáků s různými vlohami. Příklad ze školy v Krásné Lípě je jen jeden z mnoha příkladů této nesrovnalosti s veřejným zájmem ČR na kvalitním vzdělávání ve veřejných školách (viz např. příspěvky z 1. diskusního fóra Učitelského profesního sdružení Inkluze 20§16).

Pokud se odborníci, kteří paní ministryni radí, nevzpamatují z výše popsaného dogmatismu, nezbude myslím, než aby je paní ministryně vyměnila nebo se případně odporoučela i s nimi. Doufám, že pan premiér tuto situaci vnímá a pomůže ji paní ministryni efektivně řešit a to i z hlediska možné korupce spočívající v neúčelném a neefektivním využívání vzdělávacích EU dotací - viz i odkazy níže...

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-forum-k-inkluzi-zastupci.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/stanislav-stech-myty-fakta-o-spolecnem.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/reakce-msmt-na-tz-eduin-ke-spolecnemu.html


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-k-cemu-jsou-skoly.html

Pane náměstku Štechu, odpovězte, prosím, na České škole na výše uvedené otázky a podněty. Za vaši odpověď vám předem děkuji.

J.Týř

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. března 2016 v 18:44  

Pánové, jen sem někdo podstrčí juniora, už se dohadujete, čemu u Klausů říkají neomarxismus. Téma vyčerpávající, ale pod sebestředným pamfletem úřadujícího spasitele o spasiteli plusquamperfektním nepatřičné. Opravdu necháte jen tak vyšumět sebestředné manipulativní Štechovo poučování? Zachytili jste snad od něho a od Valachové jiné zdůvodnění toho „bláznivého experimentu“ (konečně Štech nazval něco pravým jménem), než hořekování, že „oni“ to nevymysleli? Naštěstí pan náměstek se rád vytahuje, a tak vždycky něco „vytáhne“. A tak Štech žaluje na Fialu, že Fiala nikdy nejednal s Evropskou komisí a chválí Štecha, který od vysokých úředníků EK leccos slýchal. Tím ovšem Štech jen připomněl, že dodnes nikdo z MŠMT nesdělil, na jakém základu, čili z jakého mezinárodně právního důvodu by se měl kdokoliv z českého ministerstva školství o čemkoliv bavit s nějakými různě vysokými úředníky EK. A Štech toho vytáhl ještě víc. Prý té komisi „vysvětloval např. kvalitu našeho speciálního školství a nutnost zachovat tento sektor a umožnit vzdělávání v hlavním proudu jen těm žákům, u kterých je to podloženo odbornými argumenty.“ Vážení, přesně tohle je hlavní sdělení o bláznivém experimentu inkluze po česku. Komu co máme vysvětlovat? Česky: Co je komu do toho? Apel na nutnost zachování něčeho nelze interpretovat jinak, než jako odpověď na požadavek odstranění téhož. Prostořekostí náměstka Štecha se, jeho slovy, „učitelská obec“ dovídá, že vedení MŠMT čelí tlaku na zrušení českého speciálního školství a současně totéž vedení ujišťuje, aby se obec nebála, že se nic neruší. Mně nezajímá nějaká blíže neurčená obhajoba pana t. č. náměstka. Pokud to vše není jeho výmysl, mám právo znát žalobu, které čelí. Kdo a na jakém základě si dovoluje manipulovat platnou právní úpravou České republiky. Kdo a kdy spáchal trestný čin podvodu úmyslným uvedením zákonodárce v omyl. Kde se tady vzal právní paskvil Školský zákon? A čistě soukromě by mě zajímalo, jestli tam „nahoře“ u vysokých úředníků EK stojí český náměstek ve frontě spolu s náměstky z ostatních zemí osmadvacítky, aby každý dostal příležitost vysvětlit, proč ještě mají národní školství. Také bych rád věděl, o čem si povídá s francouzským kolegou. Taky ho tam tepou za Romy, nebo mají frantíci výjimku na policejní šťáry na romská ghetta na příměstských parkovištích?

Janek Wagner řekl(a)...
9. března 2016 v 19:55  

Poslanec Petr Fiala dnes v PSP: Jenom krátké vysvětlení nebo upřesnění k atomu, čím zde argumentoval pan poslanec Lank, a to se týká nutnosti řešit důsledky rozsudku D.H. proti České republice i tou formou posilování inkluze, která se odehrává teď. Chci jasně říci, že důsledky rozsudku D.H. proti České republice bylo nutné řešit i proto, že to bylo permanentní téma Rady Evropy, protože to bylo téma, se kterým vystupovala řada velvyslanců nám spřátelených zemí. Nicméně k tomu řešení došlo a to řešení je obsaženo v akčním plánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl přijat v roce 2013 a který provedl konkrétní kroky, abychom se vyrovnali s tou situací, kterou nám některé evropské orgány vytýkaly.

Tím podstatným opatřením byla zlepšená diagnostika, která měla bránit tomu, aby se do základních škol prakticky nemohly dostávat děti, které by tam nešly z důvodu postižení, ale byly tam zařazovány proto, že měly nevýhodné sociální nebo kulturní podmínky. Tato opatření, která jsme udělali v praxi, fungovala a není důvod pro to, abychom jako opatření na základě rozsudku D.H. pokračovali někam dál.

A mimochodem, a to je potřeba také říct, Česká republika se nikdy nezavázala při projednávání této otázky na žádném mezinárodním fóru, že by rušila základní školy praktické. Zavázali jsme se k lepší diagnostice. Zavázali jsme se k tomu, že situaci budeme řešit, že zabráníme tomu, aby děti ze sociálních a kulturních důvodů byly zařazovány do zvláštních, tedy základních škol praktických, ale k ničemu dalšímu se Česká republika nezavázala. Není proto možné argumentovat tím, že další kroky v inkluzní integraci jsou v důsledku rozsudku D.H.

tyrjir řekl(a)...
10. března 2016 v 3:34  

Docela mě teď zajímá, jestli pan náměstek Štech odpoví na dvě otázky z 8. března 2016 18:03 a také zda zveřejní své berlínské vystoupení (viz výše). J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.