Bořivoj Brdička: Desatero SKAV a technologie

pondělí 7. března 2016 ·

Článek se zabývá tím, jak lze z pohledu informatika vnímat stěžejní chartu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) Desatero o vzdělávání, která je dokumentem popisujícím základní principy, které se všichni členové této organizace (včetně Jednoty školských informatiků) zavazují dodržovat a prosazovat.

Pokud by snad někdo náhodou nevěděl, co je SKAV, vězte, že je to sdružení zastřešující zájmy dnes už 23 různých organizací působících v našem školství. Součástí je i Jednota školských informatiků. Přes odlišná zaměření si všichni členové uvědomují, že jedině spojením sil může být snaha o prosazení jakýchkoli pozitivních změn ve vzdělávání úspěšná. Ve skutečnosti se samozřejmě mohou některé dílčí názory a zájmy členů i dost lišit. Právě proto se všichni shodli na nutnosti vypracovat dokument, který jasně popisuje základní principy, které se všichni zavazují dodržovat a prosazovat. Jsou zároveň i vodítkem pro každého nového zájemce o členství. A lze v jejich světle posuzovat vlastně všechny záměry, s nimiž členské organizace přicházejí. Dá se tedy říci, že se jedná vlastně o něco na způsob charty hlavních zásad pro každého člena SKAV závazných. Průnik principů, na němž se shodnou všichni, nemůže být jiný než obecný.

Desatero o vzdělávání

Již přes rok se účastním pravidelných členských konferencí SKAV v roli vyslance JŠI, nyní již dokonce jako k tomu přímo zvolený člen výkonného výboru. Je to vynikající příležitost k přímé výměně názorů. Pochopil jsem díky nim, v čem hlavně tkví nedůvěra humanisticky orientovaných pedagogů k technologiím. Jsou přesvědčeni, že právě technologie mají velký podíl na nešťastné orientaci současného zrychlujícího se vývoje světa. Obávají se reálných možností převládajících negativních vlivů na rozvoj osobnosti žáků. A protože ve většině případů nedokážou působení technologií ovlivnit, dávají přednost z jejich perspektivy jedině správnému řešení – eliminaci jejich vlivu. Stále více se ale ukazuje, že toto je cesta, která nevede kupředu. Je nezbytné vývoj světa (školství v první řadě) pozitivně ovlivňovat všemi existujícími použitelnými nástroji.
Jsem pevně přesvědčen, že k nim nutně musí patřit i technologie. Považuji za svou povinnost se pokusit právě na základě tohoto stěžejního chartu připomínajícího dokumentu vysvětlit, jak by mělo být působení technologií na vzdělávání vnímáno.
  1. Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.Pro moderní společnost se přístup k technologiím stává nutnou podmínkou existence svobody, spravedlnosti a sociální soudržnosti – to vše dnes přímo závisí na snadné a rychlé výměně informací mezi lidmi (meritokracie). Není náhodou, že právě autoritářské režimy omezují přístup k internetu, zaměstnávají armádu cenzorů a vychovávají si své vlastní „experty“ (i hackery) snažící se volnou výměnu názorů v demokratických částech světa narušovat. Stojíme-li pevně na straně svobody a zodpovědnosti za budoucnost, musíme být připraveni za tuto svobodu bojovat nejen fyzicky, ale i svou činností online. První nutnou podmínkou úspěchu je výchova k zodpovědnosti u každého člena naší společnosti.
  2. Smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.Svůj potenciál může každý jedinec rozvíjet různými způsoby. Musí však disponovat určitými schopnostmi. Být gramotný však dnes již neznamená jen umět číst, psát a počítat. Řešení mnoha problémů všedního života včetně nástrah světa online vyžaduje existenci nových digitálně orientovaných kompetencí – informační gramotnosti a informatického myšlení. Právě tyto schopnosti jsou nutnou podmínkou seberealizace, která může u mnoha z nás jít ruku v ruce s nalezením vlastního místa ve společnosti.
  3. Chtít se učit je přirozené a kvalitní vzdělávání z toho vychází. Bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.
    Vnitřní motivaci jedince k sebezdokonalování nejlépe podporuje vlastní samostatná nebo týmová badatelská či tvůrčí činnost. Tvořit se dá mnoho různých věcí (DIY). Většinou k tomu je třeba mít vhodné nástroje. Na cestě k odpovědnosti a samostatnosti musí každý v případě využití technologií překonat tři základní překážky – vybavení nástroji, dostatečnou digitální gramotnost (schopnost ovládat počítač a řešit situace s využitím technologií) a pochopení role technologií v procesu poznávání.
  4. Kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů.
    Zajistit prostředí vzájemnosti a bezpečí online je mimořádně důležité, a zároveň velmi nesnadné. V případě úspěchu je však možné i prostřednictvím technologií vyvolávat smysluplné podněty (hlavně díky návodnosti jiných online přítomných lidí pracujících nahlas) napomáhající budování explicitních i tichých složek vlastního poznání, které podmiňují rozvoj osobnosti.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

9 komentářů:

obyčejná učitelka řekl(a)...
7. března 2016 5:52  

http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/1530376

Bořivoj Brdička řekl(a)...
7. března 2016 7:41  

Možná pro ty, kteří potřebují jen zcela prostá sdělení.
1. Je pravdou, že technologie mohou při nevhodném využití způsobit demenci!
2. Je pravdou, že technologie vnášejí do života lidí natolik velké změny, že se tento výrazně mění. V důsledku toho dochází k restrukturalizaci myšlení!
3. Je pravdou, že existuje též možnost dospět do stavu (vhodně volenými vzdělávacími postupy), kdy technologie umocňují schopnosti lidí!

Můžete si vybrat.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. března 2016 9:52  

"V důsledku toho dochází k restrukturalizaci myšlení!"

Teď jsem suploval v 6. třídě s restrukturalizovaným (bože to je slovo, velká přestávka v ..) myšlením.

Dostali příklady - násobit a dělit deseti, stem,... To byla krása, někteří měli i pět příkladů dobře z dvaceti.

Nevím, jaké desatero bylo zanedbáno u těchto žáků, ale těm už technologie nepomůžou.

Bořivoj Brdička řekl(a)...
7. března 2016 10:44  

Ano, i za to vlastně mohou technologie. Rozdíly mezi lidmi se stále zvětšují. Jejich odmítáním ale nic nezískáme, jen se odsuzujeme k tomu být ve společnosti těch neschopných. Co navrhujete?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. března 2016 10:52  

Naučit násobit a dělit ve třetí/čtvrté třídě, navrhuju.

Jiri Janecek řekl(a)...
7. března 2016 11:20  

"Clenove ... se shoduji na tomto souboru zakladnich principu, ktere se tykaji vzdelavani v prubehu celeho zivota, a ve svych cinnostech usiluji o jejich naplneni."
---
Nejak bych byl klidnejsi, kdyby se tam dala nejaka explicitni formulace, ze - kdyz je to na cely zivot - se clenove nebudou svymi moudry snazit montovat do chodu beznych skol. Tam to stejne je skoro vsechno vicemene nejak implementovano uz 120 let...
At se radeji zameri na tech statisticky (75-15) nepodchycenych let.

Jinak dival jsem se seznam tech 23 organizaci... Onehdy jsem videl Pulp Fiction a tak mne celkem zaujala o.s. Jules a Jim. Ani snad nechci vedet, jake mproblemy resi...

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. března 2016 17:09  

Pěkný článek.

Nedávno jsem viděl video (ale bohužel nemůžu najít odkaz), o tom, jak si od nových technologií (rozhlas, TV, CD, VHS) vždycky lidé slibovali změnu výuky a školy vůbec, ale nikdy nepřišla. Přínos může nastat, jen když se něco podaří změnit v myšlení dětí (v jejich hlavách), a to se zatím zřejmě nepodařilo. I když možnost personalizace, vypadá nadějně.

Kdybyste to video někdo našel, dejte mi vědět. ;-)

Mintaka řekl(a)...
9. března 2016 10:50  

Dobrý den

Děkuji za Váš článek.
Velmi mě potěšilo, že se členové SKAV, i přes svou různorodost, dokáží sjednotit na obsahu velmi podstatného dokumentu. S desaterem SKAV, až na malé detaily, souhlasím.

RE. Ondřej Šteffl, "... jak si od nových technologií lidé slibovali změnu výuky a školy vůbec, ale nikdy nepřišla.":

Vzdělávání není jen věcí škol a není to fenomén jen posledních století. Každá technologie je nástroj a jako takový může mít pozitivní, neutrální i záporný vliv. Záleží na způsobu jeho použití.

Změna nemusí bý být něco, co zboří současný stav a vybuduje něco diametrálně odlišného, mohou to být i malé a jemné změny, rozprostřené do mnoha let.


RE. Anonymni z 21:30 řekl(a)... "Naučit násobit a dělit ve třetí/čtvrté třídě, navrhuju.":
Navrhuji vést žáky k tomu, aby pochopili, co vlastně matematika je, co je jejím smyslem a k čemu je jim matematika užitečná. Záměrně používám přítomný čas. Tedy ne k čemu jim bude užitečná, ale k čemu jim je teď v jejich reálném životě.

Diskutoval jsem na to téma s žáky na prvním stupni. Spočítali jsme, že za dobu školní docházky se budou matematice věnovat tisíce hodin. Řešili jsme, jakou oni mají potřebu se matematiku učit a kde ji v životě potřebují. Proč se učit složitější věci, když mají po ruce mobil s kalkulačkou a na stole počítač, který dokáže spočítat i mnohem složitější příklady během zlomků sekundy.

Dobrali jsme se k tomu, že sebelepší počítač sám o sobě nespočítá něco smysluplného, protože smysl tomu dáváme (zatím) my a abychom tomu mohli dávat smysl, je třeba tomu rozumět. Bavili jsme se o tom, co lidé dokáží díky tomu, že rozumí matematice a umí počítače naučit spočítat, to co potřebují. Že naše společnost potřebuje lidi, kteří matematice velmi dobře rozumí. Bavili jsme se i o tom, že s velkou pravděpodobností většina z nich "velkou" matematiku v reálném životě potřebovat nebude. A to "velkou" může být křivolaká dělící čára učivem mezi 6 a 8 třídou.

Bylo by zajímavé mít průzkum mezi dospěláky, které oblasti matematiky v reálném životě potřebují.

Josef Soukal řekl(a)...
9. března 2016 10:53  

Stále dokola je zřejmě potřeba připomínat, že valnou většinu toho, co se učíme, v reálném životě TAKZVANĚ nepotřebujeme.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.