Výsledky mezinárodního šetření TIMSS. Žáci v České republice chodí do školy nejméně rádi ze zemí EU

úterý 8. prosince 2020 ·

„Čeští žáci 4. ročníku dosáhli v šetření TIMSS 2019 nadprůměrného výsledku v matematice i v přírodovědě,“ píšou autoři národní zprávy k výsledkům mezinárodního šetření TIMSS. Píšou ale také: „Vztah českých žáků ke škole nelze považovat za dobrý, míra jejich sounáležitosti se školou byla jedna z nejnižších. Skupina žáků pociťujících vysokou sounáležitost se školou dosahuje průměrně vyšších výsledků v matematice a v přírodovědě než skupina žáků s nízkou sounáležitostí. Žáci v České republice chodí do školy nejméně rádi v porovnání s jejich vrstevníky z ostatních zemí EU.“ Přinášíme Shrnutí národní zprávy.


Výsledky žáků

Tři členské země EU měly v matematice lepší výsledek a dalších pět výsledek srovnatelný s Českou republikou. V přírodovědě byly lepší dvě členské země EU a pět jich mělo výsledek srovnatelný s českými žáky. Stejně jako tomu bylo v předešlých šetřeních TIMSS, také v tom posledním byli v obou oblastech vzdělávání nejúspěšnější žáci východoasijských zemí. 

V matematice došlo od roku 1995 do roku 2007 u českých žáků k velkému poklesu výsledku, který se v následujících cyklech postupně zlepšoval. Po mírném zlepšení od roku 2015 je průměrný výsledek českých žáků poprvé po 24 letech srovnatelný s výsledkem žáků v prvním cyklu TIMSS 1995. Výsledek českých žáků v přírodovědě byl v roce 2007 také nižší, ale již v následujícím cyklu TIMSS 2011 byl srovnatelný s rokem 1995 a nadále zůstává přibližně na stejné úrovni. 

V České republice je v obou sledovaných předmětech v porovnání s průměrem EU o málo vyšší podíl žáků ve vysoké a ve velmi vysoké vědomostní úrovni, a naopak o něco nižší podíl žáků v nízké úrovni a pod ní. V matematice se od roku 2015 mírně zvýšil podíl českých žáků ve dvou nejvyšších úrovních. 

Za posledních dvanáct let se čeští žáci zlepšili ve všech okruzích matematiky nejvíce ze zúčastněných zemí. Za poslední čtyři roky se významně zlepšili v okruzích čísla a geometrie a v dovednosti prokazování znalostí. Mírné zhoršení českých žáků bylo zaznamenáno při práci s daty. Čeští žáci se od roku 2007 významně zlepšili ve všech dovednostních i vědomostních okruzích také v přírodovědě. Od roku 2015 bylo pak významné zlepšení pozorováno pouze v dovednosti uvažování, ve všech ostatních okruzích byly výsledky přibližně stejné jako před čtyřmi roky. 

V roce 2019 si v matematice žáci ČR vedli relativně lépe v okruzích čísla, geometrie a uvažování, naopak relativně hůře pak v prokazování znalostí a při práci s daty. V přírodovědě byli úspěšnější při prokazování znalostí, a naopak hůře se jim vedlo při používání znalostí a v okruhu neživá příroda. 

Čeští chlapci byli úspěšnější než dívky ve všech tematických i dovednostních okruzích v matematice a ve třech přírodovědných okruzích (neživá příroda, nauka o Zemi a prokazování znalostí). 

Podmínky a průběh výuky 

Podle vyjádření ředitelů škol více než polovina žáků v České republice navštěvuje školy, kde se nacházejí spíše dobře situovaní žáci, což je v rámci EU nadprůměrný podíl. Tato skupina žáků dosahuje lepších výsledků. 

Z odpovědí rodičů testovaných žáků vyplývá, že v České republice je při nástupu do základní školy nižší podíl žáků zvládajících velmi dobře vybrané početní a čtenářské činnosti, než je průměr členských zemí EU. Tito žáci dosáhli výrazně lepších výsledků než ostatní žáci. 

Přibližně 70 % českých žáků 4. ročníku se nachází ve školách, kde má podle ředitelů nedostatek či nevhodnost materiálního vybavení a personálního zajištění určitý vliv na výuku. Tento podíl odpovídá mezinárodnímu průměru. Přibližně jedna čtvrtina českých žáků navštěvuje školy, kde počet dostupných počítačů převyšuje počet žáků; u poloviny žáků připadají na jeden počítač jeden až dva žáci. 

Česká republika patří na základě odpovědí ředitelů škol k zemím s nejnižším důrazem na studijní úspěch žáků. V posledních 12 letech se podle výpovědí učitelů pravidelně zvyšuje podíl českých žáků vyučovaných učiteli, kteří hodnotí míru pochopení cílů ŠVP a míru realizace ŠVP jako vysokou. 

Přibližně dvě třetiny českých žáků se nesetkávají se šikanou téměř nikdy, naopak asi jednou týdně se s ní setkává 6 % žáků. Právě u této nejproblematičtější skupiny žáků, kteří také dosahují výrazně horších výsledků, bylo v porovnání s rokem 2015 zaznamenáno snížení podílu žáků. 

Rodiče žáků v České republice vyjádřili nejmenší spokojenost se školou, do které jejich dítě chodí, ze všech členských zemí EU. Podíl českých žáků velmi spokojených rodičů se školou jen o málo převyšuje jednu třetinu. Nižší míru spokojenosti se školou vyjadřují rodiče s vyšším dosaženým vzděláním. 

Česká republika patří v EU k zemím s podprůměrným celkovým počtem vyučovacích hodin žáků 4. ročníku a s podprůměrným počtem hodin matematiky i přírodovědy. 

Do dalšího vzdělávání se učitelé zapojili ve větší míře v matematice než v přírodovědě. V obou předmětech byl v porovnání s rokem 2015 zaznamenán ve většině oblastí nárůst intenzity dalšího vzdělávání českých učitelů, naopak překvapivě došlo k poklesu dalšího vzdělávání zaměřeného na využívání informačních technologií. Právě v této oblasti vyjádřili čeští učitelé největší potřebu vzdělávání v budoucnosti.

Učitelé v České republice pociťují ze všech členských zemí EU nejnižší míru omezení výuky ze strany žáků. 

Čeští žáci se v hodinách matematiky setkávají s nevhodným chováním přibližně ve stejné míře jako v průměru žáci členských zemí EU. Žáci s vyšší mírou nevhodného chování v hodinách dosahují horších výsledků. 

Česká republika patří v EU k zemím s nejnižší podporou badatelských aktivit ze strany učitele v hodinách přírodovědy. 

Česká republika patří k zemím, v nichž jsou učitelé nejméně spokojeni se svým povoláním. Velmi spokojení čeští učitelé učí 35 % žáků, zatímco v zemích EU je to průměrně 50 % žáků. 

Žáci 

Byla zjištěna velká souvislost mezi rodinným zázemím žáků (v TIMSS domácí zdroje pro učení) a jejich výsledkem. Průměrné hodnoty pro Českou republiku se přibližně rovnají průměru zemí EU. 

Česká republika patří k zemím s nejvyšším podílem žáků, jejichž předškolní docházka trvala tři roky a více a kteří často prováděli počáteční čtenářské a početní aktivity. Skupiny žáků s kratší předškolní docházkou a s méně častými počátečními aktivitami dosahují v průměru horších výsledků. 

Vztah českých žáků ke škole nelze považovat za dobrý, míra jejich sounáležitosti se školou byla jedna z nejnižších. Skupina žáků pociťujících vysokou sounáležitost se školou dosahuje průměrně vyšších výsledků v matematice a v přírodovědě než skupina žáků s nízkou sounáležitostí. Žáci v České republice chodí do školy nejméně rádi v porovnání s jejich vrstevníky z ostatních zemí EU.

Česká republika patří k zemím s podprůměrnou oblibou matematiky a k zemím s nejnižší oblibou přírodovědy mezi žáky 4. ročníků. Žáci, kteří se velmi rádi učí matematiku nebo přírodovědu, dosahují průměrně výrazně lepších výsledků v testu TIMSS než žáci, kteří se matematiku nebo přírodovědu neučí rádi. 

Sebedůvěra českých žáků v matematice patří mezi zeměmi EU k jedné z nejnižších. V přírodovědě čeští žáci prokázali nejnižší míru sebedůvěry ze všech zemí EU. Žáci s nižší sebedůvěrou v některém z předmětů v něm dosahují v průměru horšího výsledku. 

Téměř všichni žáci 4. ročníků uvedli, že se jim velmi líbilo, případně docela líbilo provádění testu na počítači. Více než 90 % českých žáků souhlasilo s tvrzeními, že počítač umí dobře používat a že psaní na počítači jim jde dobře.


Celou zprávu naleznete zde

21 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
8. prosince 2020 v 14:00  

Jestli ono to nebude tím, že ta naše malá česká trdélka jsou prostě jenom prachobyčejně upřímná a pravdomluvná.

MG řekl(a)...
8. prosince 2020 v 18:03  

Ani se jim nedivím, kdyz vidím, jak blbě mnoho škol učí...

Jir řekl(a)...
8. prosince 2020 v 18:30  

No, ale vždycky musí být jeden poslední.

rváčkazvesela řekl(a)...
8. prosince 2020 v 20:22  

No, já se v posledních letech do školy taky moc netěšila. Vztahy mezi "řediteli" a sborem jsou vesměs bezútěšné. Tak jak se mohou těšit děti? My Češi tu radost prostě neumíme, to je jistý.

Radek Sárközi řekl(a)...
8. prosince 2020 v 20:27  

Tradiční reakce Eduiunu a spol. je, že žáci dosáhli lepších výsledků NAVZDORY škole...

Michal Komárek řekl(a)...
8. prosince 2020 v 20:31  

Pane Sárközi, jste schopen tuto "tradiční reakci" EDUinu nějak doložit? Nebo je to jen další nepřátelský výkřik Toho Který Spojuje?

Anonymní řekl(a)...
8. prosince 2020 v 20:43  

Když končila distanční výuka, tak jsem se ptal žáků, zda se těší do školy. Odpovědí bylo přes 90 % nadšených hlásků. Ano, ano, ano,..A to jsem učitel z první linie a ne naškrobený jedinec za zeleným stolem.

Eva Adamová řekl(a)...
8. prosince 2020 v 21:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Milan Keršláger řekl(a)...
9. prosince 2020 v 7:58  

Žáci jsou věrným obrazem společnosti. A jak zde názorně v diskuzích vidíte, národním sportem je nadávat na cokoliv (tentokrát na žáky, vedení atd).

Eva Adamová řekl(a)...
9. prosince 2020 v 16:19  

Pane Komárku, pan Gargulák bohužel pro Vás svým zoufalým sháněním analýz k testování TIMSS, které prokazuje zlepšení našich žáků, potvrdil zděšení EDUINU. Copa se to EDUINU proboha přihodilo za úraz? Opěvované Finsko je v matematice až za námi!!!

Jestli si myslíte, že nesmyslnými pozornost odvádějícími titulky zamlžíte ono zlepšení, jste na omylu. Už si o tom štěbetají vrabci i v parlamentu, prý je to tam dneska docala hit.

MG řekl(a)...
9. prosince 2020 v 16:23  

Mohla by tahle paní už sklapnout? Z té zprávy vyplývá jen to, že jsme děti nabiflovali více matematiky, ale školu většinově nemají rády. Myslím, že právě kvůli takovým učitelkám.

Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2020 v 16:26  

Paní Adamová, píšete nesrozumitelně. Netuším, co s tím má společného pan Gargulák. Ano, rozumím tomu, že se Vám nelíbí titulek.

Věcně: To, že čeští žáci chodí ve srovnání se žáky z jiných zemí do školy nejméně rádi, opravdu považuji za zásadní informaci. Pokud Vy nikoli, je to problém Váš a Vašich žáků.

A to, že se čeští žáci zlepšili, je první věta textu. Opravdu máte pocit, že od toho chci nějak odvést pozornost? Myslíte si, že učitelé jsou schopni přečíst pouze titulek a už ani do první věty se nepustí? Opět si myslím, že je spíš Váš problém...

Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2020 v 16:28  

MG

Rozhodně "zklapnout" nemusí, pokud bude psát věcně a slušně. Ideálně i zasvěceně, což nepochybně někdy činí.

A to platí i pro Vás. Děkuji!

MG řekl(a)...
9. prosince 2020 v 17:04  

Konečně jsem vypnul příjem příspěvků této “diskuse” a nebudu mít poštu plnou výkřiků oné madam. Více slov netřeba...

Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2020 v 17:10  

Tak to jste šikovný, MG, gratuluji! teď ještě kdybyste přidal trochu té věcnosti a inspirativnosti. Byl bych vděčný! Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 18:56  

Z té zprávy vyplývá jen to, že jsme děti nabiflovali více matematiky
Takže když někdo něco neumí, je to vlastně dobře.

Zdeněk Brom řekl(a)...
9. prosince 2020 v 19:18  

Tak nějak jsem si vzpomněl na nedávnou debatu o výuce matematiky, kde jsem byl zuřivě poučován, že v současnosti je to totální propadák bez štábní kultury a učitelé a učitelky na prvním stupni prý jsou neskuteční nýmandi atd.

Asi si to ti naši čtvrťáci tady zapomněli přečíst. :)

Jirka řekl(a)...
9. prosince 2020 v 19:45  

Já třeba rád zavítám na Českou školu. Tady je tak nějak sluníčkově. A zvláště pod tímto článkem.

Anonymní řekl(a)...
9. prosince 2020 v 21:05  

Zdeněk Brom

A kde se stále berou žáci, kteří většinově nenávidí školu? Zrovna dnes jsem se v pěti třídách o tom bavil s žáky. 90% je jich rádo, že můžou do školy a mají prezenční výuku. Do školy se prý těší, jen prý žáci neradi vstávají. Škola by mohla dle nich začínat tak v 10:00 nebo v 11:00 hodin.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 22:05  

Pan Unknown a paní Adamová
Tak ono... Jde o to, jak se zeptáte a koho.
Samozřejmě hraje roli pubertální póza, kdy přece proboha nepřiznají, že jim to ani tak nevadí... a kultura v dané zemi taky má značný vliv. Taky nevím, zda v jiných zemích taky běží permenentní kampaň proti škole a učiteům jako u nás, zda je jinde taky tolik organizací se tím živících.
BTW se mi líbí, že dost lidí otevřeně pohrdajících vším českým najednou zapomene na to, jak Češi ze zásady u všeho remcají... Jakmile promluví učitel, je to jen ubrblaný Čech, fůj, určitě taky špatně volí a nemeje si nohy, ale když brblá český puberťák, je to Zjevení Pravdy Svaté :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 22:06  

Škola by mohla dle nich začínat tak v 10:00 nebo v 11:00 hodin.
...a končit ve 12 :o)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.