Povinná maturita z matematiky je nekoncepční a nesmyslná

čtvrtek 11. prosince 2014 ·

Slabinou českého vzdělávacího systému je mimo jiné nekoncepčnost. Návrh ministra Chládka to potvrzuje.


Audit českého vzdělávacího systému, který zpracoval a publikoval EDUin, mimo jiné poukazuje na hrozbu nekoncepčního rozhodování a jednání ministerstva školství. Návrh ministra Marcela Chládka zavést od roku 2019 povinnou maturitu z matematiky tento trend potvrzuje: místo snahy změnit výuku a teprve poté hledat prostředky hodnocení celý proces obrací a efektivní změně tak brání.

Řada odborníků na výuku matematiky, jako jsou Milan Hejný, Oldřich Botlík, David Souček, Ondřej Šteffl a řada lidí s matematickým vzděláním (Jana Straková, Petr Matějů a další okolo projektu Matematika s chutí) upozorňují na to, že matematika je na českých školách vyučována nevhodným způsobem. Místo soustředění se na matematickou gramotnost a aplikovatelné dovednosti nutí český systém děti k akademickým výkonům, které jsou pro drtivou většinu z nich nepodstatné, neužitečné a jejichž znalost se velmi rychle vytrácí.

V důsledku toho patří čeští žáci mezi ty, kdo mají k matematice – v porovnání s dalšími zeměmi OECD - vysoce negativní vztah. Dalším důsledkem je nízká míra retence (udržení) získaných znalostí a dovedností, a tím pádem zbytečné mrhání stovkami hodin, které žáci na základních a středních školách výukou matematiky stráví.

Za takové situace je návrh na povinnou maturitu z matematiky v roce 2019 kontraproduktivní. Ministr Chládek, který návrh tvrdě prosazuje, nenavrhuje žádný způsob, jak před tím výuku matematiky zlepšit. Tento postup je zcela nesmyslný, závěrečné zkoušce by měla předcházet změna výuky a teprve na ni by měla navázat diskuse o vhodném způsobu měření výsledků vzdělávání.

Profesor Milan Hejný, spoluzakladatel a popularizátor tzv. Hejného metody výuky,řekl: „Udělám všechno pro to, abych zamezil tomu, aby se matematika stala intelektuálním kladivem na děcka. Celý život jsem zasvětil tomu, aby bylo matematické vzdělání, ale ne matematické galeje. Proti tomu jsem velice silně."

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: "Je zarážející, že ministr školství ignoruje tak silné hlasy, které ho vyzývají, aby návrh přehodnotil. Je otázka, jakým motivem je veden, zda poněkud jednohlasně nenaslouchá těm zástupcům českého průmyslu, kteří považují povinnou maturitu za dobrý nástroj."

25 komentářů:

krtek řekl(a)...
11. prosince 2014 v 13:40  

"Místo soustředění se na matematickou gramotnost a aplikovatelné dovednosti nutí český systém děti k akademickým výkonům, které jsou pro drtivou většinu z nich nepodstatné, neužitečné a jejichž znalost se velmi rychle vytrácí.

V důsledku toho patří čeští žáci mezi ty, kdo mají k matematice – v porovnání s dalšími zeměmi OECD - vysoce negativní vztah. Dalším důsledkem je nízká míra retence (udržení) získaných znalostí a dovedností, a tím pádem zbytečné mrhání stovkami hodin, které žáci na základních a středních školách výukou matematiky stráví."

Cíl: dokončit amerikanizaci českého školství - snížit nároky ve všem, nepřetěžovat žáky čímkoliv, posílit vyrovnávací kurzy, zavést doučování, přivést do škol všechny (i žáky s velkými handicapy) bez ohledu na možnosti školy všechny vzdělávat, ...
Maturitní lejstro se tak promění v něco jako závěrečné vysvědčení na základní škole, bakalářské v maturitní.
Já nevím kolik let ještě budu mít tendenci vzdorovat.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. prosince 2014 v 15:01  

Niko Pytlík napsal:
napsal Středoškolskou úroveň matematiky musí, opakuji musí zvládnou každý, kdo hodlá pokračovat ve studiu na vysoké škole v jakémkoli oboru. Člověk s vysokoškolským titulem nemůže trpět inteligenční a morálně volní nedostatečností.

Boom!

Prosím zdůvodněte toto tvrzení, zejména jak člověk bez maturity z matematiky trpí "inteligenční a morálně volní nedostatečností."

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. prosince 2014 v 17:13  

jak člověk bez maturity z matematiky trpí "inteligenční a morálně volní nedostatečností."

Chtěl jsem původně napsat 'špatná logika'. Ale logika není špatná nebo dobrá. Logika je logická. Tak tedy nelogika...
Ne, že člověk bez maturity z matematiky trpí "inteligenční a morálně volní nedostatečností", ale trpí jí ten, kdo není maturitu z matematiky schopen složit.
Pak by to taky chtělo umět číst s porozuměním. Což se nedaří ani mnohým lidem s maturitou z češtiny.
Ostatně, začínám mít intenzivní pocit, že někteří věhlasní učitelé matematiky trpí nočním děsem z představy, že by se mohlo provalit, že nemálo dětiček přivést až k úspěšné maturitě prostě schopni nejsou.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. prosince 2014 v 20:49  

Proč člověk, který není schopen složit maturitu z Ma, trpí inteligenční a morálně volní nedostatečností?

Je to jen a pouze matematická-logická inteligence, která člověka vznese do výšin pravého lidství? Toto je příklad arogantního, krátkozrakého, jednostranného, neinformovaného, zaslepeného a jednoduše hloupého myšlení, které pohání hurá reformy politruka na mšmt.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. prosince 2014 v 21:28  

Proč člověk, který není schopen složit maturitu z Ma, trpí inteligenční a morálně volní nedostatečností?

Protože kdyby tou nedostatečností netrpěl, tak tu maturitu bez problémů složí.
Logika, pane, zase ta logika.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. prosince 2014 v 23:11  

Skláním se před vaší "logikou". Zdá se, že zdejší debata o maturitě z matiky se kvalitativně blíží směsi plynů vypuzovanou konečníkem.

krtek řekl(a)...
12. prosince 2014 v 4:10  

Byl si jeskynní člověk vědom svých omezení? A co pudilo Eucleida, Eurela, Einsteina hloubat? Myslíte, že i zminované plyny nadnášejí?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. prosince 2014 v 9:51  

Když už jsme u logiky: proč tedy neučit logiku? Opravdu si myslíte, že na ni má matematika monopol?

poste.restante řekl(a)...
12. prosince 2014 v 13:32  

proč tedy neučit logiku? Opravdu si myslíte, že na ni má matematika monopol?
Jsem pro.
Kolik hodin výuky českého jazyka chcete vyčlenit ze stávající dotace v RVP pro výuku logiky?
Tak aby to mělo smysl?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. prosince 2014 v 13:40  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. prosince 2014 v 13:43  

Monopol asi nemá. Má k ní jako disciplíně ale nejblíže neboť logika výroková je vyjadřovacím prostředkem matematiky.

Mohl byste stejně tak požadovat, aby tělocvik neměl monopol na pohyb, aby se žáci hýbali i v jiných předmětech - a nakonec proč ne, nehledě na to, že byste nebyl první, podobně přistupoval k pohybu i Jára Cimrman.

Mohl byste také požadovat výuku větné skladby po jiných předmětech, než češtině - ta přece nemá monopol. I tělocvikář může vydat pokyn - "Pepo, přeskoč kozu na délku, a když se i to podaří, urči "kategorii" slova koza.

Jinak často asi zaměňujeme "racionální-rozumné jednání" za logiku. Ano, to pak učte na potkání každého.

poste.restante řekl(a)...
12. prosince 2014 v 13:57  

Skláním se před vaší "logikou".

Není nutno se sklánět před logikou kolegy Pytlíka. Stačí se sklonit k učebnici středoškolské matematiky a v kapitole "Výroková logika" se seznámit s rozdílem mezi implikací a ekvivalencí.
Když k tomu přihodíte všeobecné a existenční kvantifikátory a modus ponens, budete hvězda, která dokáže bez problémů analyzovat nesmysly ve výrocích oponentů a třeba i ve vystoupeních politiků.

K tématu
Pakliže bude maturita z matematiky povinná, bude muset být její laťka natolik nízko, že standardní gymnazista by ji měl přeskočit skokem pozpátku sounož.
Ale kéž by se maturovalo alespoň z těch středoškolských "počtů". Snad tím skutečná středoškolská matematika příliš neutrpí.


A že mají žáci k matematice negativní vztah? Inu těžko lze mít pozitivní vztah k předmětu, který v plné nahotě odhaluje nekoncepčnost a nedůslednost výuky a současně lajdáckost a povrchnost v přípravě žáka.
V literatuře se lze učit třeba jen prokleté básníky, aniž by člověk něco věděl o Nerudovi.
Ale v matematice bude při neznalosti malé násobilky žák trpět od zlomků přes rovnice a sinusy až k integrálům.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. prosince 2014 v 14:24  

Kolik hodin vyloupnout z češtiny? Proč zrovna z češtiny? Protože se ozval češtinář? A proč ty bláboly o tělocviku a Cimrmanovi?

Nechci nikomu nic brát, ani nikomu nic nutit. Jen si nemyslím, že se žáci neučí "myslet" i v jiných předmětech a že tohle "myšlení" není o nic horší. Nemusel jsem maturovat z matematiky a nepociťuji to jako "nedostatečnost".

poste.restante řekl(a)...
12. prosince 2014 v 19:16  

Proč zrovna z češtiny? Protože se ozval češtinář?

Odvodil jste si odpověď "logicky" správně. :-)
Protože vždy když zazní podobná úvaha o přesunutí učiva, redukce rozsahu, snížení hodinové dotace, apod., všichni s tím souhlasí. Přesně do okamžiku než se ukáže, že by se změny měly dotknout MĚHO předmětu a znamenalo by to nějaké zhoršení situace pro MNE.

Opravte mne, jestli se pletu, ale domníval jsem se, že myslet se učí žáci takříkajíc ve všech předmětech. Něco jiného je ale výuka formální logiky. Její zařazení do matematiky mi přijde vcelku logické a v jejím přesunu jinam nespatřuji žádný přínos.

Nemusel jsem maturovat z matematiky a nepociťuji to jako "nedostatečnost".
Přesto nedostatečnost projevujete v této argumentaci. Kolega Pytlík už to přece vysvětlil:
Ne, že člověk bez maturity z matematiky trpí "inteligenční a morálně volní nedostatečností", ale trpí jí ten, kdo není maturitu z matematiky schopen složit.
Budeme tedy jaksi implicitně předpokládat, že ačkoliv jste z matematiky maturovat nemusel, patříte mezi ty, kteří by ji složit byly schopni a tudíž není důvod, abyste pociťoval "nedostatečnost". :-)
Je to opravdu logické. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. prosince 2014 v 19:30  

Lépe, než jsem to napsal, bych to nenapsal.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. prosince 2014 v 19:51  

Hůř byste to nenapsal, ani kdyby jste to nenapsal.

Jan Hučín řekl(a)...
12. prosince 2014 v 21:16  

Podle mého soudu je nějaká povinná středoškolská zkouška z matematiky vhodná a potřebná, nemusí (a podle mě ani nemá) to být nutně maturita. Ale o tom jsme tu už mluvili.

Problém je ovšem na nižších článcích systému. Vlastně dva problémy. Jeden se nazývá normativní financování a druhý zákaz vícenásobného propadnutí.

Jak tu už psal kolega poste.restante, kdo nezvládne základy matematiky, má problémy po celý zbytek ZŠ, ba i SŠ. Ale co ho nutí ty základy zvládnout, když vždycky "nějak" proleze a škola nemá zájem o něj "přijít"?

Systém se tedy musí změnit už na 1. stupni. To jinými slovy znamená, že mají existovat standardy (očekávané výstupy) a mají být vymahatelné. Neumíš na konci 5. třídy malou násobilku? Nemůžeš dál, dokud se ji nenaučíš.

V ideálním případě by problémy v jednom předmětu neměly bránit postupu v ostatních předmětech. Třeba se za pár let běžně dočkáme prostupnosti mezi jednotlivými ročníky.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. prosince 2014 v 22:13  

je nějaká povinná středoškolská zkouška z matematiky vhodná a potřebná

Nějaké to zkoušení je v souladu s klasifikačními pravidly jednotlivých škol uplatňováno několikrát za klasifikační období a je potom zpravidla přetaveno do závěrečné klasifikace.
Čím víc ale o tom přemýšlím, tím víc mi uniká smysl celé té maturity z čehokoli. Absolvoval, prošel, šmytec.
Teď právě opravuji testíky o pojetí množství v dvojkové podobě. Beznaděj, beznaděj, beznaděj... Nakonec projdou zase všichni. Přece si nebudu dělat problémy, ne?

poste.restante řekl(a)...
13. prosince 2014 v 0:27  

byly schopni
Fujtajxl. Takhle to dopadne, když člověk přepisuje text příspěvku a změní předmět z "..osoby, které byly schopny".

Tvrdím leta to co kolega Hučín. Budu jen ještě extrémnější a řeknu, že základní škola není místem na pedagogické experimenty založené na ŠVP, ale prostředím, kde má žák získat ZÁKLADY, na kterých pak staví střední škola.
Proto je vlastně špatně, když by se očekávané výstupy testovaly až na konci 5. ročníku. To, že žák nezvládá násobilku a vyjmenovaná slova, přece ví jeho učitelka už ve třetí třídě. (Zlaté osnovy.) No tak si žáček zopakuje třetí ročník. A pak třeba i čtvrtý... Možná opustí základní školu v osmnácti, ale jeho zákonité trauma bude pořád menší, nežli po nezvládnuté maturitě.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. prosince 2014 v 12:05  

Nebudu vyvracet, co jsem nenapsal.
Ani lépe, ani hůře.

Možná by ale nebylo nevhodné si předem říci, o jakém významu slova "logický" právě mluvíme.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. prosince 2014 v 12:40  

Na to jsem ale v tom blábolu, co jste nerozkódoval, pane Sotoláři, upozornil.

Pod pojmem "logika" si lze představovat cokoliv. Možná jste to nedočetl až do konce...

Ondřej Šteffl řekl(a)...
13. prosince 2014 v 14:03  

Sotolář řekl(a)...
Nebudu vyvracet, co jsem nenapsal.
nebo
Nebudu hájit, co jsem nenapsal.
nebo
Nebudu vyvracet, co jsem napsal.
nebo
Budu vyvracet, co jsem nenapsal.Nicka Pytlik řekl(a)...
13. prosince 2014 v 18:15  

Správně samozřejmě je:
NEbudu vyvracet, co jsem NEnapsal
NEbudu vyvracet, co jsem      napsal
     budu vyvracet, co jsem NEnapsal
     budu vyvracet, co jsem      napsal

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. prosince 2014 v 20:15  

Technická, opakem vyvracení je spíše potvrzení než hájení.

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2014 v 22:47  

Docházím k závěru, že vlastně budou stačit dvě hodiny matematiky na prvním stupni, kde se žáci naučí sčítat, odčítat, násobit a trochu dělit. protože žáci nemají přemýšlení rádi, tak ji zrušme na druhém stupni i na SŠ. O maturitě z matematiky se raději vůbec nebavme. Hodiny matematiky nahradíme třeba vyšší dotací ČJ, VV, HV, VO,...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.