Jan Wagner: Causa Barvy života aneb Školství v rukou šarlatánů? (aktualizováno)

středa 20. března 2013 ·

Spor Unie psychologických asociací ČR a společnosti DAP Services o metodě Barvy života se výrazně přiostřil. Na odborné výhrady zřejmě tvůrci metody Barvy života odpověď nemají a tak zahájili očerňující kampaň na webu OCoTadyJde.cz a spamování diskusí na všech možných webech. Ministerstvo školství se nakonec v cause vyjádřilo poměrně neutrálně, především protože v roce 2010 akreditovalo řadu kurzů DVPP o využití metody Barvy života a zároveň umožnilo školám i krajům čerpat na služby DAP Services prostředky z ESF.

První kritické podněty k metodě Barvy života jsme získali od čtenářů České školy před několika lety, kdy byla metoda používána na školách v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji a pilotního projektu Hodnocení škol zřizovatelem (viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2008):

Cílem této aktivity bylo získat informace o aktuálním stavu klimatu školy, žákovských kolektivů, stejně jako rozkreslení úrovně uchopení klimatu vyučujícími. Součást závěrů testování klimatu tvoří i informace o vztahu žáků k vyučovaným předmětům. Pilotní školy, jež dokázaly technikou „nasnímat“ drtivou většinu žáků, studentů i učitelů, získaly vlastní hodnocení školy v podobě, která nabídla konkrétní směry pro vnitřní rozvoj školy, byla základem pro tvorbu výukových programů a naznačila směry pro rentabilní ekonomické investice. Měření klimatu na školách proběhlo v prvním pololetí školního roku 2006/2007 a v první polovině roku 2007. Pro pilotní projekt Hodnocení škol zřizovatelem je sociální klima na školách snímáno a vyhodnocováno metodou barvově slovních asociací (tzv. barvy života). Tato metoda je jedním z ověřených a komerčních diagnosticko-intervenčních systémů, které se používají k testování sociálního klimatu na školách v ČR.

V tomto dokumentu z roku 2007 si povšimněte, že je metoda Barvy života (respektive metoda barvově slovních asociací) označena za "jednu z ověřených". Přitom vloni po pěti letech se ve Stanovisku předsednictva Unie psychologických asociací ČR k metodě Barvy života uvádí:

Po prostudování veřejně dostupných informací o metodě musíme konstatovat, že tyto neobsahují žádné argumenty, které by v souladu se soudobými odbornými nároky věrohodně dokladovaly použitelnost Barev života jako psychologické diagnostické metody.

8. června 2012 pak Unie psychologických asociací ČR (UPA) v dopisu DAP services a.s. uvádí:

UPA byla opakovaně upozorňována na skutečnost, že se metoda setkává s výraznou kritikou mezi psychology, a proto jsme ji dali posoudit dvěma specialistům na testy a testování. Z vyjádření oslovených odborníků je zřejmé, že se nejedná o odbornou psychologickou metodu, která by respektovala základní standardy Stálé komise pro testy a testování EFPA (Evropská federace psychologických asociací). Zjištění odborníků jsou natolik závažná, že považujeme za nutné jejich stanovisko zveřejnit na stránkách UPA a upozornit na ně odbornou i laickou veřejnost.

Následovalo další jednání mezi UPA a DAP Services, které vyústilo ve Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě barvových asociací a diagnostickointervenčnímu systému Barvy života z 15. listopadu 2012 se závěrem:

V předloženém textu se autoři zaměřili na základní standardy, které musí každá diagnostická metoda splňovat. Konstatovali, že metoda Barvy života žádný z těchto standardů nenaplňuje. Obdobným způsobem, jak je patrné z uvedených příkladů, jsou pojaty všechny předložené dokumenty k metodě Barvy života. Výsledkem je nutně neodborný text, složený z manipulativních, a nikoliv věcných argumentů. Metodu Barvy života proto nelze doporučit k užívání v žádné z oblastí, pro niž je autory indikována.

UPA se obrátila koncem roku 2012 na MŠMT a to vydalo počátkem letošního února stručnou informaci:

MŠMT obdrželo od předsedy Unie psychologických asociací ČR upozornění na problematiku ve věci metody Barvy života, která je distribuovaná firmou DAP Services a.s. a následně i podrobné expertní stanovisko UPA ČR k této metodě a tiskovou zprávu vydanou ke dni 19. 11. 2012. Požádali jsme o vyjádření k této metodě a stanovisku UPA ČR členy expertní skupiny MŠMT pro oblast kvalifikovaného používání spolehlivých psychodiagnostických nástrojů ve školském poradenství. Na základě jejich vyjádření doporučujeme odborné veřejnosti seznámit se s negativním stanoviskem UPA ČR k metodě Barvy života.


V publikaci NÚV Školy na cestě ke kvalitě Martin Chvál v kapitole Systém podpory autoevaluace škol v ČR uvádí (a cituje i výše uvedené vyjádření UPA):

Nemalé množství škol se již setkalo s  nástrojem Barvy života od společnosti Dap Services (ve školách se tento nástroj používá pod názvem Barvy naší školy nebo Třída v krizi). Tento nástroj nabízí pro všechny typy škol evaluaci školního klimatu (vztahy ve škole, rizikové jevy) a efektivitu učení. Kladné reference škol na využití tohoto nástroje jsou, stejně tak se použití těší oblibě u zřizovatelů škol, převážně krajů, které tuto metodu často plošně zavádějí nebo doporučují v rámci projektů zaměřených na zvyšování kvality škol v kraji.

Proces sběru dat je pro respondenty zajímavý (barvově-slovní metoda), výstupy z tohoto hodnocení jsou graficky přehledné. Z odborného hlediska je ovšem validita této metody spíše diskutabilní a výsledky takto zhodnocené oblasti života školy by měly být minimálně doplněny o diagnostiku evaluačním nástrojem jiného charakteru.

Barvy života v praxi

Pokud se podíváme na nabídku DAP Services na webech sportovni-diagnostika.cz, znam.se, materinky.eu, barvyzivota.cz, barvyskoly.cz, tridavkrizi.cz či bezdoktora.cz, budeme překvapeni nabízenými službami této jediné online metody, která je v přímém kontrastu s diagnostickou praxí psychologů, kteří používají baterii testů a osobní pohovor.

Jako příklad se podívejte na nabídku materinky.eu:

Profesní snímek učitelky

Cílová skupina: Učitelky mateřských škol

„Profil učitelky MŠ“ slouží jako pomůcka všem pracovníkům v MŠ. Díky ní můžete nahlédnout a zorientovat se ve svém pracovním i osobním životě z psychologického hlediska. Základem je opět využití jedinečné diagnostické metody Barvy života, díky které se o sobě dozvíte:
 • jak zacházíte s pravidly obecně a ve Vaší práci – prosazujete svá pravidla, podílíte se na tvorbě pravidel a také je dodržujete, nastaveným pravidlům se pouze podřizujete
 • jak využíváte svůj rozvojový potenciál – práce s informacemi a překonávání překážek (zda se přepínáte, využíváte efektivně, nevyužíváte)
 • jak se chováte navenek a co prožíváte uvnitř
 • jaké jsou Vaše efektivní způsoby chování při řešení různých situací a pracovních úkolů, ale i v osobním životě (tzv. silné a slabé stránky)
 • jakou atmosféru vztahů vytváříte a sdílíte v práci i v osobním životě – jak působíte na své okolí, ale také sama (sám) na sebe
 • jaká je Vaše „iniciativnost“ – např. zda se umíte vášnivě pustit do nějaké činnosti, jaké k tomu máte předpoklady a zda je využíváte
 • jaké způsoby chování volíte v osobním i pracovním životě při stresu a co cítíte a naopak necítíte jako stres
 • jak silný je Váš vztah ke školce.

Na webu tridavkrizi.cz je nabídka:

Dlouhodobý výzkum odhalil čtyři základní příčiny krizových situací ve třídách:
 • používání agresivity
 • vztahy mezi pohlavími
 • vliv učitele
 • a školní prostředí
Cílem analýzy je najít a označit konkrétní ohniska. Řešíme příčiny.

K analýze využíváme barvově-asociační diagnostiku. Nelze ji "umluvit", opisovat, zmanipulovat, vyplnit nařízeným způsobem nebo jinak obejít.

Vyzkoušejte ji.

VALIDITA
Podkladové statistické normy jsou kalibrovány na základě hodnot naměřených ve třídách bez identifikované krize (tedy „běžné“ třídy základních a středních škol v ČR - čerpáno z databáze DAP Services a.s., Ostrava při využívání produktu Vnitřní evaluace školy z let 2007/2008 - vzorek 124 417 žáků a studentů) a třídách s identifikovanou krizí měřených v rámci projektu Třída v krizi ve třech krajích ČR – Ústecký, Královehradecký a Karlovarský v letech 2007/2008 - vzorek 857 žáků a studentů.

Nabídka na webu bezdoktora.cz:

Únava. Přepracovanost. Stres. Neidentifikovatelné "divně". Ještě není zle, ale...skoro.
Každý z nás občas uvažuje, z čeho pramení jeho fyzické potíže a jak je nejlépe řešit.
Kde začít? Psycholog, lékař, bylinky, posilovna, masáž, rehabilitace, anebo terapeut?
Zkuste se změřit barevnou diagnostikou. Posuzujeme pohybový, trávicí, oběhový i dýchací systém.
Naši diagnostiku neobejdete tirádou osvědčených výmluv. Zkuste to!

Nabídka na webu znam.se:
 • Proč Vám chybí energie?
 • Jakou roli nejčastěji hrajete při týmové práci a proč? Jak se změní při stresu? A jak jsou na tom Vaši podřízení?
 • Barvově-asociační testy nabízejí pravdivý obraz osobnosti a mapu změn, kterými testovaný právě prochází.
 • Testy nevyžadují žádné předchozí znalosti. Vyvinul jej tým profesionálních psychologů.
 • Výsledek získáte ihned. Zpracovávaná data jsou důsledně chráněna proti zneužití. Otestujte se!
Nebo nabídka na barvyskoly.cz:

OPVK
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 • Napíšeme s Vámi projekt, který nosíte v hlavě, stačí se s námi kontaktovat. Přijedeme na schůzku a dohodneme se.
 • Dodáme Vám části do Vašeho projektu tak, aby odpovídali předpisům ESF a MŠMT.
 • Napadá Vás něco jiného? Kontaktujte nás, vymyslíme skoro cokoliv.

Závěr

Pokud byla metoda Barvy života používána jako jedna z několika desítek diagnostických metod, zřejmě příliš nevadila, protože je založena na metodě Lüscherova barvového testu, který je i v ČR stále používán přes jeho nízkou kriteriální validitu. Zlom zřejmě nastal s agresivním marketingem společnosti DAP Services vůči školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde byla metoda zřejmě nekriticky využívána v řadě projektů:

Pozornost UPA zřejmě přitáhla i snaha DAP Services o prosazení metody ve slovenských školách, kde ale panel odborníků konstatoval:

Diagnosticko-intervenčný systém Barvy života je založený na teoretickom synkretizme, ktorý je vedecky neoverený; príslušná teória nebola nikdy publikovaná. Napriek tomu s ním existujú mnohoročné praktické skúsenosti. Neexistujú, resp. neboli doložené údaje o psychometrických parametroch. Diagnostika je založená na netradičnom princípe, ktorý treba overiť. Metodiku treba validizovať vo vzťahu k jednotlivým problémom, ktoré sľubuje diagnostikovať, a overiť jej reliabilitu. Výsledky musia byť publikované a prejsť recenzným pokračovaním. Až po splnení týchto podmienok môže byť odporúčaná ako platný psychodiagnostický nástroj.

Odborníci tedy jednoznačně označili metodu za neověřenou, přesto je stále používaná.

A na úplný závěr mám úsměvnou aktualitu, DAP Services na webu tvrdí:

Oznamujeme, že ke dni 6.9.2012 došlo k plnění patentu metody barvových asociací dle práva v USA. Momentálně se nacházíme ve stavu Patent pending, který se za rok, k 6.9.2013, změní na stav Patented. Majitelem patentu se stala společnost DAP Services a.s. a číslo patentu (Application Number) je 13605457.

Metoda byla patentována v USA s dopadem na 146 zemí světa včetně České republiky a Slovenska. Jedná se o patent formou Patent Cooperation Treaty, která byla ustanovena v roce 1970.


V databázi patentů patft.uspto.gov se mi ale patent s tímto číslem nepodařilo najít a pracovnice DAP Services mi na dotaz odpověděla, že právě před chvílí poslali e-mail izraelské advokátní firmě Reinhold Cohn Group, která jim patentovou přihlášku vyřizuje s tím, že po upozornění dalším zájemcem nemohou patent také v databázi najít.

Ke cause jsme již publikovali:

Stanovisko předsednictva Unie psychologických asociací ČR k metodě Barvy života (dokument z 6/2012)
Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě "Barvy života" (TZ UPA z 11/2012)
Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě barvových asociací a diagnostickointervenčnímu systému Barvy života (dokument z 11/2012)
Předsednictvo Unie psychologických asociací ČR jednalo o metodě Barvy života s MŠMT (12/2012)
Informace MŠMT ve věci metody Barvy života (2/2012)
Unii psychologických asociací ČR byla zaslána předžalobní výzva v cause Barvy života (dokument z 3/2013)
Reportéři ČT: Projekt Barvy života

Aktualizace: Dostali jsme od Žanety Kolejákové, asistentky ředitele DAP Services a.s. e-mail, ze kterého vybíráme:

Jak jsem Vás již informovala, patent jsme podali a nachází se ve stavu Patent pending. V této fázi je patent neveřejný, tedy nedá se dohledat v žádné veřejně přístupné databázi.

Abychom rozptýlili Vaše obavy o pravdivosti výše uvedených údajů, v příloze Vám posílám Notice of Recordation of Assignment.


Patent je podán na System and Method for Computerized Market Research Analysis, tedy Systém a metodu pro automatizovanou analýzu průzkumu trhu.


19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
20. března 2013 12:31  

Školství ani tak není v rukou šarlatánů, jako v rukou nekompetentních úředníků na MŠMT a nekompetentních ředitelů bez selského rozumu.

Jan Hučín řekl(a)...
20. března 2013 12:49  

Díky za shrnutí!

Anonymní řekl(a)...
20. března 2013 14:27  

O metodě Barvy života jako takové je škoda se bavit, znemožnili ji už sami její obchodní agenti svým "odborným obhajováním".

Nicméně její komerční rozšiřování má moc-moc užitečné vedlejší efekty.

Jednak spousta ředitelů škol předvedla svoji "odbornou kvalifikaci", resp. její nevábnou souvislost s šustotem bankovek.

A druhak se i o spoustě lidí z ministerstva i dalších orgánů správy školství podrobněji dozvíme co jsou za šibaly.

To se může hodit.

Anonymní řekl(a)...
20. března 2013 17:10  

Podobně se "vybarvili" i někteří ředitelé pedagogicko-psychologických poraden. Např. ten ve Zlínském kraji.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2013 8:51  

Hezky jste to sepsal, Herr Wagner, ale k investigativní žurnalistice ještě chybí pár rozhovorů se zástupci MŠMT, komise posuzující psychodiagnostické testy v rámci školství a akreditační komise, která vzdělávací kurzy u této "metody" doporučila a schválila .

"Ministerstvo školství se nakonec v cause vyjádřilo poměrně neutrálně, především protože v roce 2010 akreditovalo řadu kurzů DVPP o využití metody Barvy života a zároveň umožnilo školám i krajům čerpat na služby DAP Services prostředky z ESF."

Anonymní řekl(a)...
21. března 2013 9:42  

...pár rozhovorů se zástupci MŠMT, komise posuzující psychodiagnostické testy v rámci školství a akreditační komise, která vzdělávací kurzy u této "metody" doporučila a schválila.

To není jen pár rozhovorů. To je téměř 20 lidí, které se v tomhle průseru úspěšně vezou.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2013 10:08  

Reakce na tento článek:
1. Pokud pan Wagner tvrdí, že před několika lety dostal kritické podněty k metodě, pak by měl tyto podněty doložit, od koho, kdy, jako formou je dostal atd. Jinak je to pouze nedoložené tvrzení. Ale to on často dělá i na jiných webech, že své tvrzení nikdy nepodloží a dokonce, jak jsme se měli možnost dočíst, na tomto webu cenzuruje názory, které se mu osobně nehodí a pak je smaže.

2. Je tu mnoho nezodpovězených otázek:
Celé stanovisko UPA se opírá o stanovisko pouze dvou osob? Vyzkoušeli tyto dvě osoby někdy metodu? Patří mezi ně ten, co se v reportáži jen usmíval a krčil rameny, protože neměl o testu ani Ahnung? Diskutovali s tvůrcem metody? To se totiž obvykle mezi lidmi dělá, že diskutují o problematice a teprve pak vydají stanovisko….. Požádali tito dva lidé před svým stanoviskem o názory desítky vzdělaných osob, dokonce z řad kolegů akademiků, které mají praktické zkušenosti s touto metodou a s jinými metodami?
Jsou ti dva odborníci titéž, kteří dle faktů jsou propojeni osobně a pracovně na konkurenci DAP? Lidé se selským rozumem si určitě odpoví, jak objektivní může být stanovisko, když budu dělat posudek na konkurenci, která ubírá peníze na „trhu“ práce firmě, jejíž majitelem je syn mé kolegyně a která mne o to stanovisko společně s dalšími kolegy požádala?

3. Naprosto zavádějící je vaše tvrzení, že toto je jediná on-line metoda. On-line dnes funguje desítky testů desítek firem v ČR a ve světě. Ve školství jsou on-line testy nabízeny například firmou Scio.

4. Naprosto zavádějící je Vaše další tvrzení, že firma je v přímém kontrastu s praxí psychologů, kteří používají baterií testů a osobní pohovor. Pokud byste pořádně pročetl stránky firmy, tak mají ke každému účelu speciální test a nabízí konzultaci k výsledkům.

5. Váš závěr je naprosto demagogicky veden. Odpovězte, od kterého data není používána jako jedna z mnoha metod? Doložte, jaké prvky v marketingu společnosti jsou agresivní. Doložte své tvrzení, že používání v projektech je nekritické.
6. Vaše naprosto jednostranné články nemají moc velkou diskutovatelnost. Proč asi?
7. Budete mazat tento příspěvek?

Janek Wagner řekl(a)...
21. března 2013 11:54  

Takže postupně:
1. Kritické podněty mohu kdykoliv doložit, pisatele osobně znám, obávali se zveřejnění vzhledem k postoji vedení školy a kraje. Podívejte se do slovníku, co je to cenzura. Smazali jsme pouze anonymní komentáře, kde byly zkopírovány anonymní komentáře z jiného webu. To považujeme za tzv. komentářový spam, který zásadně mažeme.

2. Tyto otázky směřujte na UPA. Pokud jde o konkurenční spor, jsem zvědav na výsledek soudního jednání.

3. Nic takového nikde netvrdíme. Věta byla myšlena ve smyslu, že je používán při diagnostice jen JEDINÝ test.

4. Při jedné diagnostice je používán jen jeden test.

5. Dovolím si na toto vše vlastní názor a hodnocení. Vzhledem k připravovanému pokračování článku, se doložení řady faktů jistě dočkáte.

6. O evidentních faktech se opravdu nedá diskutovat.

7. Není k tomu žádný důvod.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. března 2013 14:15  

Ono to všechno nebude možná až tak jednoduché. Tedy, jsou-li Barvičky k něčemu, nebo ne.
Hodnocení svoji vlastní práce vnímám tak, že se zabývám otázkou, jestli jsem dospěl tam, kam jsem dospět měl nebo chtěl. Tedy, pokud vůbec vím kamže to je a jsem-li schopen posoudit dosažený stav.
Pokud by měly být pod záminkou autoevaluace činnosti nějaké instituce shromažďovány, uchovávány a používány osobní až intimní informace bez vědomí těchto osob, a které s tou činností nesouvisejí, pak je to víc než na pováženou.
Možná, že by se všichni odpovědní aktéři té taškařice měli pomodlit, aby vyšlo najevo, že to bylo jenom standardní promrhání peněz.
I když otázkou zůstává, jestli nakládání z daty nepravdivým a zavádějícími není horší. Zvláště pak, jedná-li se o experimenty na dětech, které se nemohou bránit, a možná i bez vědomí jejich zákonných zástupců.
Když jsem o tom hovořil se svými právními poradci, kteří se sami jako žáci zúčastnili, hodili do placu jen tak cvičně pár štěpných skutkových podstat.

Anonymní řekl(a)...
22. března 2013 6:36  

Šarlatánských on-line programů je všude na internetu hromada, kam se podíváš. Podobný „vědecký“ přístup, který zvolila firma DAP a.s. v Barvách života, je ovšem k vidění i na oficiálních stránkách NÚV, který provozuje portál ISA+ (www.infoabsolvent.cz). Zde si mohou „vyzkoušet“ žáci tak zvaný PROTEST (http://www.infoabsolvent.cz/Profitest).

„Tento test Ti může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže Ti obory, které by pro Tebe mohly být zajímavé. Jedná se pouze o orientační test. Při rozhodování o volbě oboru se nezapomeň poradit s rodiči, učiteli nebo výchovnými poradci. Pro správné rozhodnutí je důležité, aby ses podrobně seznámil s informacemi o oborech a možnostech pracovního uplatnění, které najdeš v informačním systému Infoabsolvent.“

Profitest ovšem není prý určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména ne pro ty, kteří jsou omezeni smyslově nebo pohybově. Princip testování v prostředí internetu to bohužel neumožňuje.
PROFITEST vyvinul v roce 2012 pod patronací NÚV Mgr. Petr Cagaš za pouhých 150 000,- Kč v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a test má údajně podpořit proces kariérového rozhodování u žáků 8. a 9. tříd a pomoci jim, aby se mohli podle svých možností, schopností a zájmu lépe rozhodnout, jakou vzdělávací cestu a tedy následně i povolání, si zvolit. Komické je, že podobně jako u Barev života, součástí výstupů zakázky není žádná kompletní dokumentace k testu splňující požadavky Evropské federace psychologických asociací, což ovšem činovníky NÚV příliš netrápí. Jedná se přece o peníze z Bruselu.

Anonymní řekl(a)...
22. března 2013 6:46  

Ukázka z díla
Mgr. Petr Cagaš:
Netradiční psychodiagnostika a její přínos při výběrech a rozvoji zaměstnanců

Ukazuje se, že se psychodiagnostika ve firemní praxi mění, a vychází z „puristické ulity“ spíše akademické vědy směrem k větší mezioborové spolupráci a k využívání testů, které jsou lépe uzpůsobeny na konkrétní prostředí, ve kterém se pohybují posuzovaní pracovníci. Jednoznačně patrný je trend upouštět od posuzování rysů, a přecházet k hodnocení kompetencí. Obsah testování se více podobá situacím, které před pracovníky staví běžná praxe. Spíše než na hledání spojitostí s minulým vývojem začíná být kladen důraz na to, co kandidáti plánují, jaké mají cíle, a v jaké formě je prezentují – psychodiagnostika se více orientuje na budoucnost. Je více využíváno on-line prostředí pro psychodiagnostiku, což umožňuje rychlejší, levnější a pohodlnější testování. Jazyk výstupních zpráv se stává informativnější a otevírá se prostor pro těsnější vazbu mezi psychodiagnostikou a rozvojovými programy. Tento vývoj psychodiagnostiky se jeví jako velmi nadějný, a přínosný pro posuzovaného i pro zadavatele.

Mgr. Petr Cagaš owner ve společnosti Verita Diagnostics s.r.o.
Private counselor and clinical psychologist ve společnosti
Clinical Psychologist, Assistant Manager ve společnosti Psychologická ambulance, Herčíkova 23, 61200 Brno
Project Manager ve společnosti agentura Motiv P, s.r.o.
Masaryk University Brno

Anonymní řekl(a)...
22. března 2013 6:54  

Nevím, kde jste sebral těch 150 tisíc.

Hodnota veřejné zakázky, kterou vypsal NÚV v roce 2011 byl jeden „meloun“ , tedy 1 000 000,- Kč bez DPH (1 200 000,- Kč včetně DPH). Račte si to ověřit.

Anonymní řekl(a)...
22. března 2013 9:57  

Kdejaky trotl experimentuje na detech jenom proto, ze mu to umoznil nebo jej do funkce instaloval jeste vetsi blbec, nez je on sam.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
22. března 2013 17:06  

PROTITEST jsem s dcerou, která studuje na víceletém gymnáziu a i tam má kromě jedné dvojky samé jedničky, absolvoval za jednoho zimavého odpoledne v lednu o prázdninách. Musím říci, že výsledky mne přímo šokovaly.

Po 40 minutách jsme pak z profitestu získali následující vyhodnocení:

A teď k výsledkům!
O tobě:
Zajímáš se o okolní realitu a o vše, na co se dá sáhnout a co se může zkoumat, jak a proč to funguje. Když můžeš pracovat na něčem, kde hledáš logické a efektivní řešení, cítíš uspokojení. Teoretické a prakticky málo využitelné informace (např. historické údaje o životě lidí v minulosti) tě většinou moc nezajímají. Víc tě přitahují různé mechanismy a systémy, jejich využití a také to, na jakých principech fungují.

Zdá se, že by tě víc bavilo zabývat se tvořením nových věcí a praktickým využíváním znalosti přírodních zákonů než např. mezilidskými vztahy nebo péčí o druhé. Hledáš takový přístup k problému, který vede k jeho skutečnému vyřešení. Dobře chápeš, že znalost principů a obecnější přístup je často důležitější a efektivnější než pečlivé propracovávání každého detailu.

Mezi tvé silné stránky patří také to, že nepodléháš zbrklým a ukvapeným reakcím. Téměř vždy čekáš, až nasbíráš dostatek informací, a teprve pak přejdeš ke konkrétnímu činu. Jsi jednoznačně rozvážný člověk, který nerad riskuje. Někdy pro tebe může být obtížné zareagovat včas a mohla by ti utéct zajímavá a neopakovatelná příležitost. Zkus to mít na paměti a neboj se občas zasáhnout akčněji do děje.

Doporučujeme:
Výsledek testu ukazuje, že by ses mohl vyučit v nějakém konkrétním oboru, a pokud budeš chtít, můžeš si později doplnit maturitu v nástavbovém studiu. Pokud máš už teď jasno, že chceš získat maturitní vzdělání, a jsi rozhodnutý zabrat v učení, můžeš si vybrat i maturitní obor. Záleží na tvém zájmu a motivaci.
Dokážeš uvažovat o tom, jak věci fungují, a pokud se objeví nějaký problém, snažíš se jej efektivně vyřešit – a tyto schopnosti se dají uplatnit v některých technických oborech. Mohl bys pak pracovat například jako technik, který opravuje stroje či elektrotechnická zařízení a dohlíží na jejich fungování.

Náš tip - podívej se na ukázky povolání v oblasti:
Obsluha nevýrobních strojů

Jako další možnosti ti nabízíme:
Zhotovování, výroba a obsluha výrobních strojů a zařízení
Montování, seřizování, opravy, údržba

Nespokojenost s výsledkem?
Překvapily tě výsledky testu, protože sis myslel něco jiného? Nic se neděje. Při testování jsi mohl být unavený, rozrušený, málo soustředěný nebo jsi uváděl nepravdivé odpovědi. Až budeš v lepší formě, zkus si test zopakovat, ale nejdříve tak za 14 dní. Zároveň můžeš své pochybnosti probrat s rodiči nebo ve škole s někým, komu věříš, např. s poradcem, třídním učitelem aj.
Děkujeme ti za vyplnění Profi testu. Je výborné, že sis udělal čas a přemýšlíš o svém dalším vzdělávání a pracovním uplatnění. Budeme rádi, když ti náš test a internetové stránky, na které odkazujeme, pomůžou s rozhodováním. Přejeme ti, ať se ti podaří vybrat obor, ve kterém ti to dobře půjde a bude tě bavit. A ještě poznámka na závěr: Jestli byl pro tebe náš test zajímavý a poskytl ti užitečné informace, pověz o něm svým kamarádům a kamarádkám, ať si jej mohou také vyzkoušet.
Řešitelský tým Profi testu a projektu VIP Kariéra II - KP

Gott sei Dank, dámy a pánové z NÚV. To jsem opravdu netušil, že by dcera mohla po absolvování víceletého gymnázia „studovat“ obsluhu nevýrobních stejně jako výrobních strojů a věnovat se montování, seřizování, opravám a údržbě.

To je tedy opravdu test „za všechny peníze“.  

Anonymní řekl(a)...
25. března 2013 23:23  

Že PROFITEST u žáků 8. – 9. tříd ZŠ neměří, to není ani příliš velký objev, ani překvapení, protože test je v v podstatě kombinací výkonového testu dílčích mentálních schopností a osobnostního dotazníku. Výkon ve výkonovém testu je značně závislý na reaktivitě klienta. Je to tzv. speed test. Na několik vteřin se klientovi exponují podněty a on musí reagovat. Není tedy divu, že žáci s obtížemi v oblasti rozhodování či percepčními problémy mají v testu značné nízký výkon. Testové úlohy nemají charakter power testu, tedy nejsou zde úlohy čím dál těžší, jako je tomu v běžných testech schopností.
Výsledky jsou současně závislé i na školní klasifikaci, kterou tam žák napíše. Jedničkářům jsou doporučovány střední školy. Neprospívajícím žákům pak učební obory. Tedy, žádná velká sofistikovaná věda.

PROFITEST má tyto části:
1. Klasifikace žáka na posledním vysvědčení
2. Paměť pro čísla a jejich umístění v matici
Sledovaná oblast: Krátkodobá paměť
Typ test.úloh: speed subtest
3. Číselné řady
Sledovaná oblast: Numerické schopnosti
Typ test.úloh: speed subtest
4. Osobnostní dotazník (1. část)
Typ dotazníku: true/fals items
Dílčí výsledky 1. části testu
5. Podobnosti
Sledovaná oblast: Logické myšlení
Typ testu: speed subtest
6. Test pozornosti
Sledovaná oblast: Pozornost
Typ test. úloh: speed subtest
7. Osobnostní dotazník (2. část)
Typ dotazníku: true/fals items

Následují pak celkové výsledky Profitestu a několik modelových odpovědí. Něco jako IQ testy, které obvykle najdete v řadě módních časopisů pro moderní ženy.

Pytlik Blaha řekl(a)...
26. března 2013 11:09  

Patent je podán na...
Systém a metodu pro automatizovanou analýzu průzkumu trhu.


Konečně jsou věci pojmenovány pravými jmény a víme tedy na čem jsme.
České školství jako tržiště, učitelé stánkaři a děcka jako housky na regále. Ještě trochu reklamy, margetinku a zábavy a je narváno i o víkendu a svátcích.

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 11:19  

Nechápu, proč někdo zpochybňuje PROFITEST, když tento projekt řešili odborníci z NUV, což je organizace přímo řízená MŠMT. Ústav se má přímo zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství. Doporučuji se zeptat těchto zkušených odborníků.

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 12:51  

Doporučuji se zeptat těchto zkušených odborníků.

Například koho?
1. Jmenujte alespoň tři odborníky na vývoj psychodiagnostických metod, kteří v NÚV působí.

2. Uveďte minimálně jednu diagnostickou metodu, na které se daný odborník spolupodílel (např. ve stádiu vývoje testu, standardizace či restandardizace)

Anonymní řekl(a)...
29. března 2013 8:45  

Nechápu, proč někdo zpochybňuje PROFITEST, když tento projekt řešili odborníci z NUV

Naši odborníci z NÚV právě tento problém neřešili. Vypsali výběrové řízení a problém nechali k řešení na externí soukromé firmě, která dodala paskvil. Ten pak naši odborníci z NÚV vyvěsili na portál ISA+.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.