Ministerstvo školství bez diskuse začlenilo standardy vzdělávání do rámcového vzdělávacího programu pro základní školy

čtvrtek 9. února 2012 ·

Koalice k RVP upozorňuje na rizika revize rámcových vzdělávacích programů.


Minulý týden zveřejnilo ministerstvo školství na svých webových stránkách Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. září 2012. Jde fakticky o první výsledek probíhající revize RVP a ukazuje, jaká rizika tento proces může mít. Reálně hrozí, že školy budou žáky připravovat především na to, co budou obsahovat testy, protože podoba standardů byla zúžena jen na „testovatelné“ položky vzdělávání. Složitější dovednosti a kompetence půjdou stranou.

Dokument nese datum 18. ledna a jeho zveřejnění na webu ministerstva proběhlo bez jakékoli pozornosti veřejnosti a médií. Přitom jde o dokument, který může zásadně změnit podobu vyučování na základních školách. Potvrzují se tak obavy, na které opakovaně upozorňuje koalice neziskových organizací, jež žádají ministerstvo o zveřejnění zadání, postupu a kalendáře prací na revizi rámcových vzdělávacích programů. Na tyto výzvy ministerstvo dlouhodobě nereagovalo. Pouze na žádost o zveřejnění těchto informací podle příslušného zákona o veřejném přístupu k informacím, slíbilo odpověď v zákonné lhůtě.
Odpověď podepsanou novým ředitelem odboru komunikace Antonínem Zelenkou najdete v příloze tiskové zprávy. Stručnost a formálnost odpovědi naznačují, že ministerstvo školství s odbornou veřejností o revizi rámcových vzdělávacích programů věcně komunikovat nehodlá. Jaká to přináší rizika, ukazuje právě „kauza standardy“.

Hlavním rizikem začleněných standardů je, že byly připraveny především pro potřeby plošného testování na základních školách a při jejich uplatňování a ověřování prostřednictvím testů hrozí zúžení výuky právě jen na to, co je možné testovat. Ostatně tento problém zmiňuje sám zveřejněný materiál. Citujeme z preambule ke standardu pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura: Podle zadání zvážil pracovní tým očekávané výstupy podle RVP ZV a možnosti jejich elektronického testování. Vzhledem k tomu, že řada očekávaných výstupů se týká mluveného projevu žáků, popř. předpokládá tvořivé psaní, je jejich elektronické testování problematické. Z celkového počtu 23 očekávaných výstupů po 5. ročníku (2. období) je elektronicky testovatelných 15 očekávaných výstupů a z 27 očekávaných výstupů po 9. ročníku je testovatelných 20.

Z citovaného vyplývá, že mezi podobou standardů a možnostmi jejich ověřování je zásadní rozpor, který je třeba nějak řešit. Ministerstvo školství ale provádí revizi RVP za zavřenými dveřmi, o jejích záměrech a průběhu veřejnost neinformuje, nebo tak činí ryze formálním způsobem.

Tento přístup je v přímém rozporu s doporučením expertů OECD k systému hodnocení. Ti ve své zprávě zveřejněné 30. ledna upozorňují na potřebu důkladně vyvinout standardy, které pokrývají celé rozpětí vzdělávacích cílů a neomezovat se na „standardy pro testování“. Navíc by komplexní standardy měly být vyvinuty před zahájením plošného testování.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Už první výstup z revize rámcového programu pro základní školy ukazuje, že jde o proces s podstatnými následky pro výuku. Přesto byl tento dokument zveřejněn na stránkách ministerstva dva týdny po jeho přijetí bez jakéhokoli komentáře, možnosti proces připomínkovat nebo položit otázku. Takový postup považujeme za nepřijatelný, o tak důležitých věcech nemůže o své vůli rozhodovat ministr svým opatřením.“

22 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:11  

Mě by zajímalo, jestli existuje nějaký právní nástroj, jak to napadnout. Nevíte někdo? Nebo je tady opravdu takový absolutismus, že když si něco ministr usmyslí, nikdo s tím už nehne???

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:15  

Copak nechápete, že se tady chystá nová totalita?
Asi bych to napsal výboru pro vzdělávání do Bruselu, ať vědí že národní zájmy, hlas odborníků, i názor Bruselu jsou převálcovány názorem "expertů".

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:29  

Školský zákon, 561 / 2004 Sb.

par.1) vzdělávání .. je založeno na zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce..

par.2) Obecnými cíly vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život ...

Naplňují standardy tyto paragrafy nebo časově zaměstnávají učitele něčím, co už pak neumožňuje naplňovat tyto body zákona?

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 10:33  

.. a ještě
par.2, písm.c)
Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost.

To se v Karmelitské moc nepěstuje .., že?

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 12:19  

Co to furt melete? Vy snad v matematice učíte něco jiného než je uvedeno ve standardech? Matematika je matematika a jistý základ by žáci měli mít, ať se učí podle kakéhokoli ŠVP. Pokud se ředitel s matematiky pustil do nějakého těžkého experimentu, tak je to jeho problém a velká nezodpovědnost, protože na to mohou doplatit jen a jen žáci. Vždy je potřeba si uvědomit, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nic nemůže být bezbřehé a výuka např. matematiky už vůbec ne.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 12:37  

Svoboda je ale, můj milý, docela jiný pojem, než tento spotřebitelský názor.

krtek řekl(a)...
9. února 2012 v 13:20  

Vyslovuji se pouze k tomu, co vidím a čemu rozumím. Změna, dá-li se označit změnou, se týká pouze předmětů Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika. V matematice je uvedeno 41 stran s 41 výstupy RVP ZŠ (1. a 2. stupeň).
Ano, má pomoci přípravě na testy, ale domnívá-li se někdo, že stačí naučit se 41 vzorových příkladů, pak mu není pomoci.
Z hlediska matematiky nevidím žádný důvod ani k pochvale, ani ke stížnostem. Navíc jména autorů tohoto dokumentu jsou pro mne zárukou kvality.
Nerozumím argumentům, že "Hlavním rizikem začleněných standardů je, že byly připraveny především pro potřeby plošného testování na základních školách a při jejich uplatňování a ověřování prostřednictvím testů hrozí zúžení výuky právě jen na to, co je možné testovat". Může mi, prosím, někdo vysvětlit, jak se dají žáci "nadrilovat" na testy z matematiky s použitím těchto standardů?

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 13:46  

"Navíc jména autorů tohoto dokumentu jsou pro mne zárukou kvality." - to myslíte i v případě Dagmar Ryčlové?

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 13:57  

bez diskuse začlenilo standardy

A jak to bylo s RVP, diskutoval snad o nich s vámi někdo?

krtek řekl(a)...
9. února 2012 v 14:17  

Re: 13:46

Mám-li být úplně přesný, znám některé výstupy pánů Fuchse a Hrubého a jsem s nimi naprosto spokojen. Jsou-li mezi autory, navíc pan Fuchs jako vedoucí, má jejich výstup mou důvěru. Na ZŠ Jesenice znám pouze pana ředitele (a také si ho vážím).

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 18:52  

"Svoboda je ale, můj milý, docela jiný pojem, než tento spotřebitelský názor."

Dovoluji si upozornit na to, že dítě má podle základní listiny práv a svobod právo na vzdělání. A já se domnívám, že na vzdělání kvalitní a ne, jak se někdo domnívá na neustále experimentování, které se do škol zavádí bez řádného pilotního ověřování. RVP bohužel takovým experimentem bylo a je. Někteří ředitelé škol se pustili do bezbřehého experimentování v domění, že vše zvládnou. Dneska jsou zavaleni problémy s klesající úrovní žáků v matematice a jazyce českém, protože snížili dotace těchto předmětů. Jsou zavaleni problémy kolem povinně volitelných předmětů (od klasifikace v nich až po problémy s rozvrhem). Jsou zaveleni i problémy s pedagogickým sborem, protože mnozí učitelé hlasitě volají po přepracování ŠVP, což není tak jednoduché a bude to způsobovat organizační problémy, neboť ti, co se začali učit podle starého, podle něho musí i dojet. Přiznejme si, že na experimenty nebyl se ŠVP správný čas, nic nebylo řádně nachystáno a ověřeno, školení, která to doprovázela se zabývala pouze tím, jak to napsat a nikoli tím ,jak podle toho učit. Buďme rádi, že dost velká část ředitelů se k nedala k přílišnému experimentování strhnout. Jinak by bylo ještě hůře. Standardy tedy vůbec není potřeba zatracovat.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 18:57  

A kolem toho testování je zbytečně moc řečí. Testování SCIO řada škol využívá, platí za ně a nikdo o tom nediskutuje. Prostě nás čeká jeden test navíc, no bóže. Myslíte si snad, že to těm zpovýkaným milánkům přivodí nějakou zdravodní či psychickou újmu? Vždyť písemky a testy jsou jejich každodenní chleba. Spíše to vypadá na psychickou újmu u některých kantorů a domnívám se, že především těch, kteří si nejsou tzv. jistí v kramflecích. U nás na škole také nejvíc řvou ti, o kterých se ví, že nic nenaučí. A´t už se jedná o testy SCIO či jakékoliv jiné.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2012 v 20:27  

18:57

Dobře vystiženo, souhlasím!

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. února 2012 v 20:38  

Standardy vyloženě miluju a jejich začleňování pak zvláště. Už se těším, jak budeme s kompetentní gramotností rozlíčovávat ukazatele klíčových indikátorů očekávaných výstupů tématických okruhů výchovně vzdělávacích oblastí v referenční sféře okruhů revidované Bloomovy taxonomie výchovných cílů komparativní formy inkluzivního vzdělávání.
Jen mi, prosím vás, někdo řekněte, co je ten rámcový vzdělávací program.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. února 2012 v 14:38  

18:57 "Testování SCIO řada škol využívá, platí za ně a nikdo o tom nediskutuje."

Drobný rozdíl je v tom, že výsledek testování Scio se vždy dozví jen a pouze škola a žáci. Tak to Scio slibuje a dodržuje. Škola s výsledky naloží podle svého.

Zatímco, kdo se dozví výsledky Dobešova testování, nikdo netuší, a jak se s nimi naloží také ne. Slibuje se sice kde co (a dost se to mění), ale zkušenost učí, že těm slibům se nedá věřit. Čili nikdo dnes neví, jaké důsledky bude mít testování pro žáka, učitele, školu, ředitele... A neví to ani ministr ani ústřední školní inspektorka... Zítra může být všechno jinak.

A to je také důvod, proč se Scio jakékoliv účasti na tomto projektu vyhýbá.

poste.restante řekl(a)...
10. února 2012 v 15:37  

Prostě nás čeká jeden test navíc, no bóže.

Rozdíl je ale v "ceně" těch "no bóže" testů, oproti jedné písemce navíc
a také v tom, jaké šílené závěry na základě výsledků těchto testů někdo učiní.
Až Vaší škole na základě testů pokrátí zřizovatel peníze, jsem zvědav, zda Vám tento nadhled vydrží.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 20:46  

"Zatímco, kdo se dozví výsledky Dobešova testování, nikdo netuší, a jak se s nimi naloží také ne."

No ALE PŘEDEVŠÍM scio PŘIJDE O KŠEFT.!!

"Až Vaší škole na základě testů pokrátí zřizovatel peníze, jsem zvědav, zda Vám tento nadhled vydrží."

Zřizovatel nic nezrátí a rovnou školu zruší. A bude to na škodu, když výsledky nic moc?

poste.restante řekl(a)...
10. února 2012 v 22:23  

A bude to na škodu, když výsledky nic moc?

Nejste Vy politik?
Nezlobte se, ale i na ČŠI jsou lidé dostatečně soudní na to, aby nehodnotili ŠKOLU, podle výsledků ŽÁKŮ. Vyplývá to z mnoha materiálů i veřejných vytoupení.

Naopak ministr několikrát zopakoval, že škola, jejíž výsledky budou velmi špatné, přijde o část prostředků.
Z čehož logicky plyne, že absolutně netuší, o čem to vlastně mluví.

Zřizovatel nic nezrátí a rovnou školu zruší.
Zřizovatel (obec) těžko zruší školu v místě, pokud je to škola jediná. Jednak by občané své zastupitele ukamenovali, jednak by obec dál musela platit nezbytné náklady na údržbu nyní prázdné budovy a jednak by musela platit sousední obci za vzdělávání svých žáků, což by při cca 200 - 250 žácích běžné devítiletky mohl být trochu problém.
Myslím, že trochu plácáte.
Anebo jste z velkého města?

Anonymní řekl(a)...
10. února 2012 v 23:42  

Tak to Scio slibuje a dodržuje.

Zatímco, kdo se dozví výsledky Dobešova testování, nikdo netuší, a jak se s nimi naloží také ne. Slibuje se sice kde co (a dost se to mění), ale zkušenost učí, že těm slibům se nedá věřit.

Že Vás hanba nefackuje, pane Šteffle.
Vy už jste zapomněl, jak to bylo okolo státních maturit? Situace podobná testování v 5 a 9, taky poprvé, taky obrovské spekulace, co bude až bude, taky ujištění ministerstva, že výsledky se dají pouze školám samotným. A realita?

Ještě nebylo po maturitách, a už unikala zadání, skenování, špionování, vynášení - kdože v tom měl prsty? Vaši moravští kolegové, dokonce i studenty do toho zatáhli, že? Jen aby se celý proces zlehčil, ztratil důvěryhodnost, nabouralo se, co se slibovalo. Právě Vy a Eduini jste se nejvíc snažili státní maturitu zdiskreditovat.
Teď se tedy vychloubejte, jak Vy to děláte spolehlivě a čestně. Jak říkám, že vás hanba nefackuje.
A teď se sitace zase opakuje, cítíte příležitost, že?

Probůh, buďme rádi, že budou aspoň nějaké závaznější standardy, umožňující přesnější nastavení pravidel hry. Zda se využije standardů k testování, to je druhá otázka, která řadové učitele snad tolik pálit nemusí, pokud umějí učit. Pálit by měla líné žáky a rodiče bez zájmu.
Vy byste snad chtěl, když na to přijde, aby se pak dělaly nové standardy, za účelem testování? To byste byl špatný ekonom! Tak co Vás na tom tolik překvapuje, že standardy budou mít vazbu na testování, vždyť je to naprosto pochopitelné.

Anonymní řekl(a)...
11. února 2012 v 9:43  

Je tady vůbec někdo, kdo ví, o čem mluví? Dobešovy testy a testy Scio apod. (podotýkám, že opravdu nejsem fanoušek Scia) to je nebe a dudy. Nejde o to, zda testovat, ale proč a jak. V tomto i mnohém dalším dochází k zásadnímu pochybení, když se nezačíná otázkou "K čemu to bude dobré, jak to pomůže žákům, vzdělanosti a kulturnosti národa?". Pan ministr je polovzdělaný, do sebe zahleděný, sebestředný narcis s naprosto chybějící schopností podívat se na jakýkoliv problém z jiného než vlastního úhlu pohledu. Odborníků se zbavil a obklopil se sobě podobnými a těmi, kteří umí velice dobře výše jmenované ministrovy vlastnosti podpořit využít ke svému vlastnímu prospěchu. Coby ředitelka školy začínám být zoufalá z té dávky hlouposti, krátkozrakosti a vypočítavosti, která se na nás valí. A při čtení některých příspěvků je mi až stydno, zvláště když se odvolávají na učitele a ředitele z praxe.
Julie

Anonymní řekl(a)...
12. února 2012 v 10:08  

Julie:

Velmi výstižně řečeno.

poste.restante řekl(a)...
12. února 2012 v 12:04  

Souhlasím s Vámi, Julie.

Mne osobně vždy nejvíc deprimuje srovnání těch neskutečně velkých částek v řádu desítek a stovek milionů na naprosto nesmyslné účely a "projekty", v porovnání s běžnou realitou našich škol, kde šetříme na platech, na pomůckách, na náplních a papíru do tiskáren, pomalu i na toaletním papíru ... na žácích, na naší vlastní budoucnosti.
Je mi z toho smutno.
A z toho, že "ty nahoře" to zjevně vůbec nezajímá.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.