Antonín Mezera: Pyramida – holandská cesta předškolního vzdělávání

pátek 2. března 2001 ·

V závěru minulého roku schválilo ministerstvo školství rámcový program pro předškolní vzdělávání a nyní se o mateřinkách začíná opět hovořit v souvislosti s požadavkem bakalářského vzdělání učitelek MŠ. Stojí tedy za podívání, jak si s problémem poradili v zahraničí. Vzorem nám může být třeba Holandsko.

Rámcový program pro předškolní vzdělávání je vlastně prvním kurikulárním dokumentem, které protrhl cílovou pásku daleko dříve než samotná Bílá kniha. Jejím cílem bylo mimo jiné i vytvoření rámcového předškolního programu, který by nově formuloval obsah, předpokládané výsledky vzdělávání a kompetence dítěte. Bílou knihu však vláda schválila až počátkem února tohoto roku. Vlastně poprvé tak byla v praxi dořešena filosofická otázka, zda dříve existovalo vejce nebo slepice V tomto případě totiž vejce přeběhlo slepici o celé dva měsíce.

Zatímco česká cesta vedoucí ke vzniku tohoto programu vedla poměrně velkou zkratkou a trvala jeho autorům ani ne půl roku, vývoj předškolního kurikula například v Holandsku byl před jeho schválením ověřován pět let.

V Holandsku tříleté děti navštěvují mateřskou školu nejméně 4x týdně v dopoledních hodinách, zatímco děti ve věku 4 - 6 let většinou absolvují denní předškolní program v prvých dvou skupinách nižšího stupně základní školy (4 - 12 let). Všechny části vzdělávacího programu pro děti předškolního věku jsou vzájemně propojeny se školním kurikulem základních škol. Před zavedením předškolního kurikula byla situace v Holandsku podobná jako u nás. Přibližně každé čtvrté dítě nastupovalo do 1.třídy až v sedmi letech. A jaké jsou dosavadní výsledky pětiletého ověřování předškolního kurikula v Holandsku? Počet školních odkladů klesl na 10 procent a radikálně se snížilo procento neúspěšných školáků. To nepochybně stojí za zamyšlení i u nás!

Holandská Pyramida
Holandský předškolní program se inspiroval egyptskými pyramidami, které jsou nejen jedním ze sedmi divů světa, ale staly vzorem i pro základy lidského vzdělání v moderním světě. Předškolní program vznikl v Národním institutu pedagogického výzkumu (CITO) v Arnhemu pod vedením předního odborníka pro oblast předškolní péče Jefa van Kuyka.

Vymyslet ovšem kurikulární program je jedna věc, ale otázkou je, jaká je jeho efektivita v praxi. Z tohoto důvodu bylo předškolní kurikulum ověřováno v letech 1995 – 1999 v šesti oblastech Holandska (Rotterdam, Zwolle, Ede-Barnevelde, Breda, Emmen a Den Ham), a to nejen ve velkoměstských aglomeracích, které jsou typické vysokým počtem dětí pocházejících z národnostních menšin a sociálně znevýhodněného prostředí, ale i v oblastech s nižší dostupností zařízení předškolního vzdělávání. Před šesti lety totiž v Holandsku dospěli k závěru, že efektivita předškolního vzdělávání není určována ani tak individuální efektivitou jednotlivých částí vzdělávacího programu, jako spíše připraveností učitelek tento nový program realizovat u jednotlivých dětí. Prý je to jako s holandskými tulipány, kdy jeden druh musíte více zalévat, zatímco jiné zase vyžadují více výživy, další pak více světla nebo lepší půdu. Většina tulipánů stejně jako dětí zdánlivě vyrůstá stejně, ale jestliže prý rostou v dobré půdě, jsou vhodně zalévány a ošetřovány, vykvetou podstatně lépe, než kdybychom všem věnovali ”standardní” péči.

Komplexnost programu
Předškolní kurikulum je komplexním vzdělávacím programem, který věnuje zvýšenou pozornost 8 následujícím oblastem dětského vývoje: socio-emocionální a osobnostní vývoj a schopnost sociální adaptace dítěte, kreativní a pohybový vývoj, percepční vývoj, jazykový vývoj a počáteční čtení dítěte, vývoj logického myšlení a počáteční numerické představy a rozvoj časoprostorová orientace. Holandské předškolní kurikulum obsahuje 6 subprogramů, které nejsou určeny jen pro předškoláky, ale i pro dospělé:

  • herní program pro děti předškolního věku,
  • vzdělávací kurikulum pro 3leté, 4 – 5leté a 5 – 6leté děti,
  • monitorovací a diagnostický systém sledující jednotlivé děti ve třech uvedených obdobích jejich vývoje,
  • reedukační program poskytující jednotlivým dětem individuální preventivní péči;
  • vzdělávací program pro učitelky mateřských škol;
  • vzdělávací program pro rodiče dětí umožňující kvalifikovanou spolupráci s pedagogickými pracovníky

Součástí předškolního kurikula jsou současně i odborné výcvikové akce, které seznamují všechny nové učitelky s koncepcí celého předškolního programu prostřednictvím videotréninku. Pro jednotlivé učitelky mateřských škol a koordinátory je k dispozici řada materiálů ve formě speciálních metodických příruček a projektových manuálů. Program nabízí řadu alternativních programů volných a řízených činností, stejně jako i možnost kombinování hry, pracovních činností a osvojování nových vědomostí a dovedností. U skupiny nejmladších dětí je kladen zvýšený důraz na spontánní herní aktivity, u starších věkových skupin dětí je do programu zařazována řada pracovních činností a učení na vyšší úrovni vzdělávání. Každému dítěti je ve třech částech vzdělávacího programu vytvořena možnost rozvoje odpovídající individuálním potřebám a přáním každého dítěte. Různé části mateřské třídy (kreativní koutek, objevitelský koutek, jazykový koutek, domácí koutek, stavitelský koutek), stejně jako i kabinety obsahující vhodné výukové pomůcky nabízejí každému dítěti možnost individuálního rozvoje podle jeho individuálních potřeb.

Přímá výchovná práce s dětmi zahrnuje předmětové a tematické bloky, které jsou zaměřeny na přesně vymezenou vývojovou oblast dětí, ale rozvíjí i řadu dalších příbuzných oblastí. V rámci přímé výchovné práce s dětmi dominují 3 modelové vzdělávací situace:

Tvorba herních situací
Stimulace vývoje
– vývoj dětí je nejčastěji stimulován formou skupinových aktivit. Učitelka spolu s dětmi se věnuje novému tématu nebo předmětovému celku, které vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj dětského vnímání, jazykové obratnosti nebo logického myšlení. Obsahové zaměření jednotlivých tematických a předmětových celků se v rámci činnosti mateřské třídy pravidelně opakuje s odlišným důrazem na rychlost vykonávaných činností. Opakování řady herních a přímo řízených aktivit je u dětí předškolního věku totiž chápáno jako významný prostředek zobecnění osvojených vědomostí a dovedností.

Poskytování individuální pomoci dětem
Dětem, které to potřebují, je poskytována individuální péče, aby byly schopny si osvojit hlavní principy daného tematického celku s pomocí konkrétních učebních pomůcek a materiálů. U těchto dětí jsou ve většině případů uplatňovány speciální reedukační programy.

Vývoj dětí je v průběhu všech herních a přímo řízených činností předmětem systematického pozorování. Učitel sleduje, jak si děti hrají, jak pracují nebo jakým způsobem si osvojují nové poznatky. Řada osvojovaných dovedností je v průběhu školního roku opakovaně podrobena testování, které bylo pro děti předškolního věku vyvinuto Národním institutem pedagogického výzkumu (CITO).

Vývoj dětí, které začínají selhávat v některých herních a skupinových aktivitách, je sledován s pomocí řady diagnostických pozorovacích programů, jejichž cílem je objasnit příčiny dosavadních problémů dítěte a vytvořit podmínky pro vhodný způsob individuální reedukační péče. Dětem, které se výrazným způsobem opožďují za ostatními vrstevníky, je poskytována systematická reedukační péče, kterou zajišťuje učitelka s předchozím odborným výcvikem. V rámci předškolního kurikula je rovněž úspěchem uplatňován projekt Roberta Slavina zaměřený na rozvoj dovedností nezbytných při počátečním nácviku čtení.

Jedním z cílů předškolního kurikula je i zvládnutí holandštiny, která je hlavním předpokladem pro úspěšný nástup dětí do základní školy. Z tohoto důvodu je dětem z národnostních menšin umožněna komunikace v jejich mateřském jazyce, ale velmi brzy je zahájen proces předškolního vzdělávání v holandštině, ve které si osvojují jazykové základy prostřednictvím skupinových aktivit, ale i s pomocí individuální jazykové a logopedické péče.

Účast rodičů na předškolním vzdělávání dětí je v Holandsku velmi významným faktorem. Rodiče jsou totiž schopni u dětí zejména prohloubit proces osvojování jednotlivých dovedností, což má nesporný vliv na jejich další vývoj. Proto jsou jim nejen poskytovány informace o tematických a předmětových celcích, které jsou s dětmi probírány, ale je jim umožněna i účast na herních aktivitách s dětmi po předchozím zácviku učitelkou mateřské školy Aktivity tohoto typu totiž významným způsobem následně ovlivňují kvalitu péče v rodině dítěte. Součástí spolupráce s rodiči je ale i zadávání drobných domácích úkolů, které dítě řeší v rodinném prostředí s pomocí rodičů.

A pak že v Holandsku umějí pěstovat jen tulipány.

Antonín Mezera

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.