Václav Mertin: On-line škola děti žít mezi lidmi nenaučí

středa 29. července 2020 ·

„Na případnou budoucí karanténu již máme jakýsi vyzkoušený mustr. Nemohli bychom tedy získané poznatky využít mnohem víc i v dobách normálních, nekaranténních, a jaksi více přecházet na distanční vyučování?... Z hlediska rozvoje dítěte pokládám uplatnění této varianty v širším měřítku za zcela nevhodné. Jak to tak bývá, opojení některých a leckdy skutečně úspěšných nadšenců do nových technologií jim totiž brání vnímat vzdělávání dítěte v širších souvislostech,“ píše psycholog Václav Mertin pro Hospodářské noviny.Václav Mertin (ff.cuni.cz)
Mertin také píše: 

Co je patrně nejdůležitější, škola představuje pro děti zdroj sociálních kontaktů s vrstevníky a význam sociálních vztahů nejen pro samotné školní učení, ale i pro život stále více uznáváme. Ve škole jsou důležité vztahy a rozvoj dovedností, které jsou klíčové pro dospělý život, život ve společnosti i efektivní fungování jedince v soukromí. Jejich nejmenší část se zatím odehrává při hodině, největší o přestávkách, někdy i mimo vyučování. Jestli někdo namítne, že česká škola zatím sociální dovednosti žáků programově nerozvíjí ani nepodporuje, má pravdu. Nicméně i ve stávající podobě jsou třídní vrstevnické vztahy pro dítě hodně důležité.

Viděli jsme, jak se děti těšily na spolužáky a na učitele po týdnech jarního odloučení. Věřím, že karanténa prohloubí proměny českého školství právě v tomto směru. Pochopili jsme, že cest k tradičnímu vzdělání je víc. Všude tam, kde je to možné, by se proto vzdálené vyučování mělo využít jako doplněk, rozšíření výuky nebo jako možná motivace. Ovšem principiálně bych docházku do školy neomezoval. Neměli bychom totiž zapomínat také na to, že většina rodičů chodí pravidelně do práce, a škola tak představuje i vcelku kvalitní sociální zařízení.


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

Unknown řekl(a)...
29. července 2020 v 13:40  

V této souvislosti mě napadá, zda-li je žádoucí vybavit všechny děti notebookama, obzvláště soc-eko slabé, pro případ on-line výuky. Nezpůsobí to, že naroste závislostí na netu, hrách, technologiích obecně? Představuji si dítě 5. třídy, které dostane první notebook od státu(školy). Nebude se pídit po hrách, sledovat porno na netu, učit se komunikovat prostřednictvím chatů atp?
Podobně jako v 90. letech narostl počet veganů, rodiče přestali kupovat do bytů TV a pořizovat playstationy, které spolehlivě přikovaly k hrám tisíce dětí a tím ztratily důležitá léta k rozvoji komunikačních schopností, tak nyní lze sledovat, že "osvícení" rodiče nepořizují dětem chytré telefony, a dobu na PC limitují (např. 0,5h denně) a bedlivě střeží, co dítě na netu dělá.
Hodně romských dětí, nemá doma PC, neumí gramatiku, ale komunikují lépe, než leckteří premianti, protože si vše vyjednají face to face. Když pak na ulici romské dítě houkne na české dítě, tak to uteče domů mámě pod sukni a již píší stížnosti na PČR či úřady. Přitom kdyby to české dítě mělo zkušenosti s komunikací, tak by si dokázalo vyřešit situaci v komunikaci. Samozřejmě, romské dítě si nenainstaluje hru, nedokáže to, české dítě, to udělá poslepu a je schopno hrát celý den. Co se přitom učí? K reálnému životu nic moc užitečného, zabíjet ve hře, být za hrdinu, přitom na ulici je toto dítě naprosto nepoužitelné.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. července 2020 v 14:16  

Připraví je to na celoživotní vegetativní stav.

Anonymní řekl(a)...
29. července 2020 v 18:52  

Celoroční distanční výuka je samozřejmě blbost na n-tou. V tom jsem s panem Mertinem v souladu. Problém nastane, když se ve třídě nakazí žák. Logicky následuje čtrnáctidenní karanténa. Potom třída nastoupí do školy a opět další nakažení a následná karanténa. Vypadá to tedy na pěkně rozkouskovaný školní rok. SARS-CoV-2 neporučíme. Tady bude distanční výuka velmi pozitivní. A jak tak sleduji vývoj, tak taková výuka bude povinná. 1/10 se už flákat nebude.

Karel Lippmann řekl(a)...
30. července 2020 v 8:19  

Počítač může být výborný pomocník. Pomáhá nám mj. nalézt informace, které jsme dříve hledali mnohem složitěji, můžeme jeho pomocí cvičit paměť a exaktní, formálně logické úlohy. Nemůžeme však s počítačovým programem vést dialog. To, co nám počítač sdělí, může být ale předmětem dialogu mezi lidmi. Je-li využit takto, pak je člověk jeho "pánem". Jinak jsme jeho otroky. Počítač je totiž jednostranně geniální "idiot". Plně jej vystihuje Kosíkům termín "komandující instance". Historicky vychází z karteziánské vize totální manipulovatelnosti světa využitím exaktní metody. Josef Čapek, který o digitálních technologiích neměl tušení, těsně před 2. sv. válkou vystihl důsledky tohoto pojetí pokroku takto: "Funkce lži v moderním světě je metodická. Z někdejší reklamy, obchodního přemlouvání a přesvědčování vyvinula se naráz technika propagandy a záměrné lži: davy je možno zpracovat během několika hodin."
Z tohoto pohledu je zajímavým čtením Mandevillva Bajka o včelách (1714). Včeličky sobecky hrabou jen na sebe, ale bohatne celý úl. Soukromá neřest se mění v obecné dobro. Příčinou je racionální, na manipulaci založený systém (v případě včel daný přírodou, v případě lidí jimi samotnými utvořený), který se stává onou "komandující instancí". Všichni se mu musíme podrobit. Abychom byli šťastní a "svobodní". Stáváme se příslušenstvím tohoto systému (Kosík).
Pokud připustíme, aby ze školy postupně mizel živý dialog, pokud tento dialog bude nahrazován monologem počítačových programů, pak se počítač stane bohem, který konečně nahradí Nietzschova "mrtvého Boha" ("nadčlověk" selhal). Konečně přijde "sekáč, který se nezakecá".

Pavel Doležel řekl(a)...
30. července 2020 v 12:54  

"Příčinou je racionální, na manipulaci založený systém (v případě včel daný přírodou, v případě lidí jimi samotnými utvořený), který se stává onou "komandující instancí". Všichni se mu musíme podrobit. Abychom byli šťastní a "svobodní"."

Proč byste se mu měl podřizovat? Nemusíte. Nikdo vás nenutí ani mít počítač, ani elektřinu. Ani do práce chodit nemusíte. Ale snad nechcete být parazitem, který k tomu, aby byl spokojený potřebuje spotřebovávat výsledky práce jiných lidí, ale sám přispívat ničím nechce? Máte právo se nepodílet na produkci. To je vaše svobodná volba. Pak ale nemáte automaticky ani právo, se podílet na spotřebě. Proč by měl někdo jiný pracovat zrovna na vás bez jakékoliv protihodnoty pro něj? Dokážete zdůvodnit, proč by měl? Aby vás tedy nikdo nekomandoval a abyste se nenechal manipulovat.

Karel Lippmann řekl(a)...
30. července 2020 v 13:55  

Zapomněl jsem dodat, že s programovaným PC "myšlením" nelze vést lidský dialog.

Jirka řekl(a)...
30. července 2020 v 21:43  

Zapomněl jsem dodat, že s programovaným PC "myšlením" nelze vést lidský dialog.

Nebylo to už neúnosně trapné, pane Lippmanne?

Karel Lippmann řekl(a)...
31. července 2020 v 6:55  

Trapný by byl, pane Jirko, opět jen nekonečný, Čapkovy "figury" v plném rozsahu vyčerpávající sled monologů, který pan Doležel "rozjel". Nic z toho, co napsal, totiž z mého příspěvku ani náhodou nevyplývá. Krátce řečeno, napsal jsem jen, že počítač může být výborný pomocník, neměli bychom ale připustit, aby si nás příliš podrobil, bral nám náš vlastní rozum a přímý kontakt s ostatními lidmi. A možnost učit se vést dialog tam, kde je to možné, ba nezbytně nutné, ne jen slepě přijímat hotové věci. Psal jsem o hledání mezí jeho využití. Nevyplývá z toho ani náznakem, že by na mne měl někdo pracovat, že nechci mít počítač a elektřinu, že chci spotřebovávat práci jiných lidí (mj. jsem pracoval do 72 let) a podobné absolutní nesmysly, jejichž účelem není nic jiného než pomlouvat a znectít. Že tuhle absurditu, která předem vylučuje naději na smysluplnou diskusi, nechápete Vy, pane Jirko, spíše však pochopit nechcete, mě nijak nepřekvapuje. Já v ní už pokračovat nebudu. To není nějaké "bolestínství". Jen pokládám za normální dělat něco, co má smysl. Už i tahle odpověď mi dělá z tohoto pohledu potíže, protože předem vím, že je vlastně jako reakce na Vaši "otázku" zbytečná. Ta "otázka" už totiž obsahuje i odpověď. Mohu jen doufat, že si to všechno přečtou i lidé soudní a nepředpojatí.
A píšu tohle na počítači, který jsem vlastnil dokonce jako jeden z prvních soukromých uživatelů v Č. Budějovicích.

Odesláno z časových důvodů bez korektury.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. července 2020 v 13:14  

Pane Lippmanne, anžto máte problém s udržením myšlenky, zrekapituluji:

Vy jste tvrdil, cituji: "Všichni se mu musíme podrobit. Abychom byli šťastní a "svobodní"."

Já jsem na to reagoval tak, že se podrobovat nemusíte. Že nemusíte využívat výdobytků práce jiných lidí.

Vy jste na to, jako obvykle, reagoval naprosto hloupě, že prý mé otázky z vašeho textu nevyplývají. No, sdělil jsem vám, že nemáte pravdu a odůvodnil jsem toto své tvrzení. Reakce naprosto racionální. Jestli vy potřebujete diskutovat jen s těmi, kteří tvrdí pouze to, co vyplývá z vašich textů, tak se tím leccos vysvětluje. Minimálně výrazná degenerace učebních a myšlenkových procesů.

rváčkazvesela řekl(a)...
3. srpna 2020 v 0:20  

Děti se mají těšit Především na své rodiče...ano na učitelku a spolužáky také, ale určitě to NENÍ to nejdůležitější, k čemu má ve škole docházet!!
Pane Mertine, co jste udělal pro to, aby se ve škole rozvíjely sociální dovednosti systémově?

Silvie A. řekl(a)...
3. srpna 2020 v 10:02  

s programovaným PC "myšlením" nelze vést lidský dialog

Pan Lippmann samozřejmě v životě neslyšel o Turingově testu a o programu Eliza. Není divu.
Avšak proč se tedy pouští do této problematiky?

Karel Lippmann řekl(a)...
4. srpna 2020 v 7:58  

Silvie A.,
kdybyste se jako obyčejně nepokusila o nedoloženou pomluvu, tak bych nereagoval. Protože to, co píšete, se ani náznakem nepokoušíte doložit a vysvětlit. Není divu.
Takže alespoň stručně: ELIZA není přirozený, ale umělý dialog, Turning vidí v podstatě vědomí "záhadu", podobný názor má např. i Searle. "Hobbesův mechanismus", podle něhož "rozum není víc, než počítání", zatím nikdo nedokázal, i když si to někteří mohou myslet (jsou tací i zde). Výsledky výzkumů v oblasti umělé inteligence s lidským vědomím zatím nikdo neztotožnil. Až k tomu dojde nebude už lidí zapotřebí. Dialog povede nějaká superELIZA sama se sebou. Nový věčný Bůh.

Nemám vůbec nic proti výzkumům v oblasti UI. Ani proti jejich kriticky zváženým praktickým aplikacím. Zásadně jsem ale proti tomu, aby dílčí a neúplné výsledky těchto výzkumů pohlcovaly celou mysl člověka a jeho vzdělávání. Aby se ho nikdo neptal, zda chce, aby mu umělá inteligence všechno diktovala, zbavila ho vlastního rozumu a nedala mu žádnou možnost vlastního rozhodování. Nadále jsem přesvědčen, že člověk není stroj a že stroj má být ovládán člověkem, ne člověk strojem. A postupně se jím i stát.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.