Děti si ani nevšimnou, že je zkouším, říká paní učitelka, která nemá ráda známky.

čtvrtek 9. července 2020 ·

„Potřebuju o tom hodně přemýšlet, takže s psaním musím začít aspoň měsíc před vysvědčením. Napíšu si takové kostry a postupně je zpřesňuji. Někdy i během vyučování, když děti pozoruju při práci,“ přibližuje Daniela Šejnohová z montessori třídy Základní školy Na dlouhém lánu v Praze 6, jak vzniká zpětná vazba pro její žáky. Rozhovor přináší magazín Rodiče vítáni.V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Kolik času vám zabere napsat slovní hodnocení? 

Strašně moc. Mám ve třídě dvacet dětí, vysvědčení má dvě stránky, to je jako kdybych dvakrát ročně psala bakalářskou práci. Nezvládám napsat víc jak dvě vysvědčení za den, pak už mi to moc splývá. Potřebuju o tom hodně přemýšlet, takže s psaním musím začít hned po Vánocích. Napíšu si takové kostry a během ledna je zpřesňuji. Někdy i během vyučování, když děti pozoruju při práci…

… a když vás něco napadne, jdete to připsat do vysvědčení? 

Většinu napíšu doma, potřebuju k tomu absolutní klid. Ale u někoho mi zůstanou červená místa, něco, čím si nejsem jistá nebo mám pocit, že jsem se nevyjádřila ještě úplně výstižně. Takže mám vysvědčení během vyučování hozená na liště v počítači a někdy si děti třeba i prozkouším, ony o tom samozřejmě neví – sednu si k dítěti, na něco se ptám a utvrzuji se v tom, jestli danou látku zvládá bez chyb. Nebo třeba když mám u někoho poznámku, že za pololetí šestkrát nepřinesl domácí úkol, tak za ním zajdu a zeptám se ho, jestli nemá ještě nějaké neodevzdané úkoly v tašce. Abych mu ve vysvědčení zbytečně neškodila.

Jak jste to dělala teď, když jste se s dětmi dva a půl měsíce neviděla? 

Asi by se mi vysvědčení psalo hůř, kdybych dětem jen posílala úkoly. Ale my jsme se vídali každé ráno hodinu přes Google Meet. Učím v takzvaném trojročí, mám první, druhou a třetí třídu, a během pandemie jsem si je rozdělila a setkávala jsem se online s každým ročníkem zvlášť. Třeba třeťáky mám jen čtyři, takže jsme na sebe měli dost času a nijak jsem neztratila pojem o tom, jak se rozvíjejí. Snad kromě toho, že méně kreslili, jsme o nic podstatného nepřišli. Potom jsme se na pět týdnů sešli ve škole, a jelikož nastoupili všichni mí žáci – část z nich pracovala pod vedením asistentky, abychom dodrželi limit patnácti žáků – dohonili jsme, co jsme potřebovali a co nešlo na dálku.

Slovní hodnocení vám dává hodně práce. Psala byste radši známky? 

Určitě ne. Když má dítě samé jedničky, víte, že jste za vodou. Ale jak se začnou objevovat dvojky nebo trojky, co to rodičům řekne? Znamená trojka z češtiny, že dítě neumí číst, psát, mluvit, nebo neumí abecedu? Známka nese jen velmi plytkou informaci. Užitek slovního hodnocení plně vyváží ten čas, který jsem tím strávila.


Celý rozhovor naleznete zde

25 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
9. července 2020 v 7:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
9. července 2020 v 7:34  

Hezký! Paní učitelka je asi jakási kamera, která monitoruje děti a pak si te monitoring vyhodnotí, jak potřebuje. Nechtěl bych být žákem v takové třídě. :)))

Eva Adamová řekl(a)...
9. července 2020 v 8:29  

To je to, o čem se v jedné diskuzi nedávno mluvilo, tedy učení pro známky, v tom smyslu, že učitel na nic jiného při výuce nemyslí? V tomto případě se sice jedná o slovní hodnocení, ale to vyjde na stejno.

jir řekl(a)...
9. července 2020 v 8:42  

Mno, ono by to chtělo se trochu rozhlédnout a dohlédnout dál než jen k hranicím naší země, potažmo Evropy. Všechny tyto alternativní přístupy jsou hezké a byly by i vhodné a správné, kdyby se nedály v tyto časy. Svět je orientován na výkon a nás 10 milionů s tím neudělá vůbec nic, jediná šance je naskočit do vlaku alespoň s tou částí populace, která se v něm udrží. V opačném případě za pár desítek let už tyto starosti mít nebudeme.

Eva Adamová řekl(a)...
9. července 2020 v 8:51  

"Všechny tyto alternativní přístupy jsou hezké a byly by i vhodné a správné, kdyby se nedály v tyto časy."

Nevím, které časy máte na mysli. Taková Montessori pedagogika existuje už více než 100 let a je stále alternativní a nedokázala se většinově prosadit. Jestli ony ty časy s orientací na výkon tady nemáme od nepaměti.

Robert Čapek řekl(a)...
9. července 2020 v 9:23  

Taková značka Ferrari existuje skoro 100 let a je stále exkluzivní a nedokázala se většinově prosadit. Jestli ono to není tím, že ne každý na ně má. Na Montessori učitelé myšlenkově i dovednostně.

Eva Adamová řekl(a)...
9. července 2020 v 9:31  

Ano s tím Ferrari jste to trefil docela hezky. Exkluzivní auto, ale dost nepraktické. S Montessori pedagogikou je to podobné, možná zajímavá, ale ve většinové praxi nepoužitelná.

Veronika Valíková řekl(a)...
9. července 2020 v 11:04  

Hm, děti, které čtou, z literatury také nezkouším. Povídám si s nimi o knihách, postavách, problémech, kterých se text dotýká... zkouším ty, které nečtou. V čem je problém?

rváčkazvesela řekl(a)...
9. července 2020 v 11:47  

Montessori pedagogika se nerozšířila dle mého, protože je velmi individualistická a náročná na čas pedagoga. Takže ji využívají jen soukromé školy takto naladěných rodičů (mají na to a jsou individuality)
Tím nechci říci, že není dobrá. Často jsem strávila hodiny na výrobu pomůcek , které jsem využila jen na 20 minut. Proč se tyto pomůcky nevyrábějí ? Jsme malý trh. a je to dokolečka dokola.

rváčkazvesela řekl(a)...
9. července 2020 v 11:48  

Mimochodem, kde máte autoevaluaci paní učitelko?!

Eva Adamová řekl(a)...
9. července 2020 v 16:34  

Pane Hausenblasi, když už jsme u toho hodnocení na 1. stupni. Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že způsob hodnocení na 1. stupních našich základních škol se v průběhu posledních 20 let posunul tak, že už se vlastně ani o hodnocení nejedná. V první a druhé třídě se v podstatě dávají na vysvědčení jen samé jedničky, a když už tam padne dvojka, tak my druhostupňoví sedící s prvostupňovými na klasifikační poradě tušíme, že je řeč o dítěti, které bude na 2. stupni na propadnutí. Ve třetí třídě to pak pokračuje ve stejném duchu. Teprve ve čtvrté a páté třídě se objevují na vysvědčení trojky, jenže u dětí, které učivo vůbec nezvládají a kterým by prospělo opakování ročníku. Nebylo by skutečně lepší minimálně do třetí třídy zavést povinně slovní hodnocení než pokračovat v tomto "hraní si na hodnocení."

Zajímá mne Váš názor na tuto problematiku.

rváčkazvesela řekl(a)...
9. července 2020 v 22:39  

Paní Adamová, Vy jste ještě nepochopila, že si tu všichni na všechno hrajeme?
A už delší dobu!

Anonymní řekl(a)...
10. července 2020 v 19:37  

A co sebehodnocení?

rváčkazvesela řekl(a)...
11. července 2020 v 7:32  

Pane Unknown, to je ta autoevaluace:-)
Taky čekám na odpověď...ale možná je paní učitelka bohyně....

tyrjir řekl(a)...
11. července 2020 v 12:47  

JAK SE REKLAMUJE NEKOMPETENTNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ?

Známkování:

Angličtina - Nezabalený sešit .... 4

Námitka rodiče: Známkují se znalosti a dovednosti v předmětu. Nezabalení sešitu je kázeňský přestupek.

Slovní hodnocení (zdůvodnění klasifikace v digitalizovaně distanční podobě):

Nepochopil jste, že žijeme v 21. století, kdy jsou na školu a žáky jiné nároky než dřív (za vašich dob). Myslíte si, že váš syn dostane dobrou známku z angličtiny jen za to, že ji ovládá?

:)))

Myslíte si, vážení přátelé České školy, že jde o zcela vymyšlený nebo ojedinělý příklad? Pokud ano, jste na velkém omylu. I takhle dovede "kompetenčně orientovaná" učitelka ve zfeminizované škole "zatočit" s nespokojeným otcem žáka. Není to nejen podle mne ani zdaleka jediný příklad jakési zhovadilé "pedagogizace učitelské profese" - nadřazení výchovných cílů cílům vzdělávacím a ponížení rodiče, který se dovolává ústavního práva na to, aby škola řádně vzdělávala.

Uznávám, že vymýšlet slovní hodnocení je "velká práce", ze které jde nejen učitelům "hlava kolem". :)))

J.Týř

PS:

Školství je podle Listiny základních práv a svobod, podle Ústavy, podle školského zákona i podle zdravého lidského rozumu státem povinně poskytovaná VZDĚLÁVACÍ služba. Její nekvalitní provádění je možné "reklamovat" tj. požadovat nápravu nesrovnalostí.

Nespravedlivou klasifikaci lze "reklamovat" například žádostí o komisionální přezkoušení žáka. Jak se reklamuje připitoměle nespravedlivé nebo nekompetentní slovní hodnocení? To bude asi zasedat nějaký "kompetenční tribunál" pitvající "vejšplechty" viz výše, že?

Tajný Učitel řekl(a)...
11. července 2020 v 14:12  

Není nad staré dobré známky. Ty se tam nabouchají cobydup a hodnocení je provedeno. Slovní se musí promyslet, napsat, doladit, musí o žácích přemýšlet. Jak zvládají, jak si pamatují, co s tím dovedou, jak jsou aktivní, zda tomu rozumí, jak se chovají, jak vedou sešit, jak plní úkoly, jak píší prověrky, co nezvládli, na co si dát příště pozor, co by mohli lépe, no to by se jeden vypsal k smrti. Hodně extra práce-neplacené. Děkuji pěkně.

BP řekl(a)...
11. července 2020 v 19:42  

Každý školní řád vysvětluje slovy stupně hodnocení. Zde jeden příklad:

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
• Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a
tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat
vhodné texty.
• Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo
podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
• Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští
chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
• Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
závažné chyby. Při využívání poznatků a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Při samostatném studiu
má velké těžkosti.
• Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani
s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.
V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Nestačí to těm, co volají po slovním hodnocení?

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2020 v 21:50  

No ano, takto to mají v klasifikačních řádech, které jsou součástí školních řádů, skoro všechny školy. A Vy máte BP pocit, že především učitelé na prvním stupni to dodržují? Já, když se tak koukám kolem sebe, tak vidím, že všichni učitelé/učitelky v první, druhé a třetí třídě do jednoho/jedné porušují klasifikační řád.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. července 2020 v 21:53  

Nestačí. Dám příklad.

Pepík je v hodinách většinou nepozorný. Často je ráno unavený, nevyspalý, Dovede se soustředit, pouze je-li částí výuky nějaká praktická, umělecká či rukodělná činnost. Učivo zvládá pouze z malé části, k hlubšímu porozumění a vytváření souvislostí postrádá dostatek bdělosti a soustředění. Pokud něčemu nerozumí, nepřihlásí se, je v tomto směru pasivní. Jeho sešity jsou po stránce estetické na výborné úrovni, ilustrace jsou vypracované velmi pečlivě. Zápis je však neúplný, místy se již zapsaný text opakuje, místy části textu chybí. Z toho důvodu nastávají potíže při opakování a domácích úkolech. Pokud je na něj učivo příliš teoretické, má tendenci upoutávat na sebe pozornost duchaplnými poznámkami, které však zřídkakdy mají co dělat s tématem hodiny. Reaguje dobře na humor. Ve třídě je oblíbený, místy jej spolužáci kvůli rušení napomínají, zejména Mařenka, načež se Pepík zpravidla uklidní a je schopen se déle soustředit, neboť Mařenku již od první třídy miluje.

Doporučuji pravidelnou kontrolu domácích úkolů; v případě neúplného zápisu kontaktujte učitele. Dále doporučuji sedativa za účelem zklidnění, případně elektrošoky na úpravu chování, alternativně, podstatně méně času na počítači a telefonu, zejména pak v noci.

tyrjir řekl(a)...
12. července 2020 v 0:14  

Pepík je v hodinách většinou nepozorný. Často je ráno unavený, nevyspalý, Dovede se soustředit, pouze je-li částí výuky nějaká praktická, umělecká či rukodělná činnost. Učivo zvládá pouze z malé části, k hlubšímu porozumění a vytváření souvislostí postrádá dostatek bdělosti a soustředění. Pokud něčemu nerozumí, nepřihlásí se, je v tomto směru pasivní. Jeho sešity jsou po stránce estetické na výborné úrovni, ilustrace jsou vypracované velmi pečlivě. Zápis je však neúplný, místy se již zapsaný text opakuje, místy části textu chybí. Z toho důvodu nastávají potíže při opakování a domácích úkolech. Pokud je na něj učivo příliš teoretické, má tendenci upoutávat na sebe pozornost duchaplnými poznámkami, které však zřídkakdy mají co dělat s tématem hodiny. Reaguje dobře na humor. Ve třídě je oblíbený, místy jej spolužáci kvůli rušení napomínají, zejména Mařenka, načež se Pepík zpravidla uklidní a je schopen se déle soustředit, neboť Mařenku již od první třídy miluje.

Doporučuji pravidelnou kontrolu domácích úkolů; v případě neúplného zápisu kontaktujte učitele. Dále doporučuji sedativa za účelem zklidnění, případně elektrošoky na úpravu chování, alternativně, podstatně méně času na počítači a telefonu, zejména pak v noci.


Takhle hloupě likvidovaných pepíků jsem nejen jako výchovný poradce v ZŠ během své praxe viděl několik. Být ředitelem školy a mít takovouhle učitelku ve sboru, "jela by ze školy jak japonský rychlík". Na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a následně pak nejlépe na internátní školení ke kompetenčně koncipovaným RVP samozřejmě. Před expedicí bych se jí možná zeptal, jestli užívá sedativa. :)))

Petr Portwyn řekl(a)...
12. července 2020 v 10:03  

Mne neoklamete! Jsem moderní, alternativní a nedám se zmást tak tmářským slovním hodnocením!

1) Pepík je v hodinách většinou nepozorný.
Chyba učitele, nedokáže jej zaujmout.
2) Často je ráno unavený, nevyspalý,
Chyba učitele, špatně motivuje žáka k tomu, aby spal.
3) Dovede se soustředit, pouze je-li částí výuky nějaká praktická, umělecká či rukodělná činnost.
Chyba učitele, rukodělné činnosti mu nebudou k ničemu - nezařazovat! a teorie také ne.
4) Učivo zvládá pouze z malé části, k hlubšímu porozumění a vytváření souvislostí postrádá dostatek bdělosti a soustředění.
Viz 1)
5) Pokud něčemu nerozumí, nepřihlásí se, je v tomto směru pasivní.
Chyba učitele, ve správně vedeném kolektivu je žák aktivní vždy.
6) Jeho sešity jsou po stránce estetické na výborné úrovni, ilustrace jsou vypracované velmi pečlivě.
No konečně kousek správného hodnocení.
7) Zápis je však neúplný, místy se již zapsaný text opakuje, místy části textu chybí. Z toho důvodu nastávají potíže při opakování a domácích úkolech.
Chyba učitele, viz 1), kromě toho schopnost psát si zápisy nebude nikdy potřebovat.
Ehm... COŽE?!? Domácí úkoly???
8) Pokud je na něj učivo příliš teoretické, má tendenci upoutávat na sebe pozornost duchaplnými poznámkami, které však zřídkakdy mají co dělat s tématem hodiny.
Chyba učitele, schopnému učiteli se nic takového stát nemůže.
9) Reaguje dobře na humor. Ve třídě je oblíbený, místy jej spolužáci kvůli rušení napomínají, zejména Mařenka, načež se Pepík zpravidla uklidní a je schopen se déle soustředit, neboť Mařenku již od první třídy miluje.
Chyba učitele, Mařenku zkazili neschopní učitelé nebo neschopní učitelé jejích rodičů, takže ze strachu dává při nesmyslné výuce pozor. Nesmyslnost výuky dokazují body 1 - 5, 7 a 8.
10) Doporučuji pravidelnou kontrolu domácích úkolů; v případě neúplného zápisu kontaktujte učitele.
Viz 7)
Dále doporučuji sedativa za účelem zklidnění, případně elektrošoky na úpravu chování, alternativně, podstatně méně času na počítači a telefonu, zejména pak v noci.
Viz body 1, 2, 5, 8.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. července 2020 v 10:55  

P. Portwyn, pro ilustraci posunu vnímání role učitele u některých rodičů, vážně dobré.

https://artofeducation.wordpress.com/2012/05/23/the-flawed-culture-of-education-today/

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2020 v 13:31  

Tak dobrá, vzdávám se. Používejme známky dále ne jako hodnotící prvek, ale jako motivační prvek. Dávejme všem dětem na prvních stupních místo pravdivého hodnocení, které by skutečně vypovídalo o jejich schopnostech a dovednostech, samé jedničky, maximálně dvojky. Ale pak se nedivme, že dochází k situacím, kdy dítě padá v šesté třídě z jedničky rovnou na trojky či čtverky. I když ani to se už nestává, protože nám praxe motivačního hodnocení už bohužel prosákla i na druhé stupně a dokonce i na gymnázia. Slova ředitele gymnázia:"Nemůžeme dětem dávat špatné známky, protože jim tím dáváme signál, že jsem přísní, a oni se nám budou hlásil na gympl v sousedním městě a my nenaplníme," nezapomenu do smrti.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2020 v 17:17  

Eva Adamová

Reakce na Váš poslední příspěvek: "Bohužel, tak to skutečně funguje na většině ZŠ". A tím nechci nějak rýpat do kolegyň na 1.stupni. Je to svým způsobem systémová chyba.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. července 2020 v 8:35  

Unknown, bezpochyby, hodnoty se mění směrem k ochraně dětí na prvním stupni před špatným hodnocením, s tím nic nenaděláme. Ovšem pokud by se hodnocení známkové změnilo v hodnocení slovní, nic by paní učitelce nebránilo napsat to tak jak to je, protože pak už to není srovnávající známka, ale vlastně odborné zhodnocení práce, aktivit a chování dítěte ve školním prostředí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.