Hledáme recept, jak zlepšit každou školu. Změnu ale zpomalují často rodiče, říká ředitel Nadačního fondu Eduzměna

neděle 19. května 2019 ·

"Chceme hledat, jaká podpůrná opatření je potřeba nastavit, abychom se dostali do fáze, že rodiče nebudou přemýšlet, do jaké školy dítě dají, protože všechny školy budou vykazovat velmi dobrou kvalitu. Předpokládáme, že nějaký takový recept bude existovat pro každou školu," říká v rozhovoru pro iHNED ředitel nově vzniklého Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška.


Zdeněk Slejška (eduzmena.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Abyste věděli, na jaké problémy se zaměřit, nechali jste si zpracovat detailní analýzu českého školství. Ta ale ukázala, že čeští rodiče jsou se stavem školství spokojeni, ve srovnání s ostatními zeměmi OECD dokonce nadprůměrně. Přesto zakládáte nový fond a plánujete velkou intervenci do vybraných škol. Proč si myslíte, že je to potřeba?

V okamžiku, kdy rodiče budou nadále spokojení, pravděpodobně nedojde k žádným zásadnějším změnám ve vzdělávacím systému. A ty jsou potřeba. Jestli rodiče nebudou chtít změnit školství, nebudou o to mít zájem ani politici. Jsou to tedy právě rodiče, kdo brzdí změny na školách.

Říkáte, že je potřeba udělat změny ve školství. Jaké máte na mysli?

V tuto chvíli je systém postavený na tom, naučit děti na testy pro přijetí na další školu. Z našeho pohledu by bylo rozumnější pracovat s dlouhodobými portfolii dětí, která by o nich shromažďovala informace po celou dobu studia. Lépe by to dokládalo, co všechno se naučily a co všechno dovedou, a s těmito portfolii bychom mohli pracovat při přijímání na střední školu. Bylo by to vhodnější řešení než jeden test, u kterého dítě buď pohoří, nebo se mu povede. Testy jsou navíc často zaměřené pouze na znalosti. Maturita by mohla být půlroční projekt, během kterého by dítě prokázalo celou řadu dovedností. Dále je to například zmíněné slovní hodnocení.

Říkáte, že čtenářská gramotnost se drží na stále stejné úrovni, nicméně v porovnání s jinými státy OECD je u nás podprůměrná. Čím si to vysvětlujete?

Čtenářství je na úbytě, ale v poslední době se daří podporovat projekty, které se zaměřují na čtení u dětí, a já věřím tomu, že to bude mít nějaký efekt a časem budeme vykazovat lepší výsledky. Češtináři ale často volí spíše tradiční výuku, učí děti větný rozbor a přitom by měli víc učit porozumění textu nebo kritickému myšlení. V současné době probíhá spor mezi češtináři, jakým způsobem by měli jazyk učit, a je dobře, že o tom diskutují.


Celý rozhovor naleznete zde

37 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...
19. května 2019 7:35  

To takhle přijde zákazník za překladatelem, předloží mu cizojazyčný text a poroučí si: "Přeložte jenom to důležité!". ////

Podobně se mi jeví požadavek Eduměnitelů, aby češtináři učili porozumění textu a neučili větný rozbor. ////

Tvrdím, že třeba v takové angličtině nelze textu PŘESNĚ porozumět, pokud nejdříve neznáte výsledek větného rozboru. Nebavím se o větách typu "Kravička dělá bůůů." ////

Josef Soukal řekl(a)...
19. května 2019 8:11  

Tyhle pasáže stačí. 200 milionů či kolik chtějí shromáždit vyletí komínem. Na školách opravdu není potřeba zaměňovat výuku s maturitou či vytvářením portfolií (k těm doporučuji nedávný článek P. Ortové). Nevím nic o žádných velkých sporech mezi češtináři ohledně cílů výuky, autor má zřejmě na mysli úsilí o posílení komunikačního aspektu výuky, třeba právě skladby. "Podpůrná opatření" jsou jednoduchá - výrazně snížit počty dětí ve třídách, zabezpečit odbornou výuku a péči pro děti, které ji potřebují (malé třídy, pedagogové a další profese s odborným vzděláním), upevnit postavení školy, aby mohla skutečně efektivně na děti působit (viz růst počtu omluvených hodin a záškoláctví), intenzivní a zřejmě úplně jinak pojaté programy pro žáky z nepodnětných rodin (co je platná škola, když postoj k životu se formuje hlavně za její bránou), ukončit nivelizaci maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů (což ovšem znamená proměnit systém středoškolského a vysokoškolského vzdělávání)... Zkrátka odložení růžových brýlí a spousta peněz, ovšem systémově.
A místo přemýšlení o přechodnících vrhnout síly na masivní program vytváření kvalitních výukových materiálů, což by zahrnovalo i kritické posouzení nejrůznějších materiálů nyní volně dostupných; prostě cosi jako skutečně funkční portál RVP. Tím se učitelé "proškolí" nejlépe.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. května 2019 11:43  

Hledám způsob, jak se uživit, ale kazí mi to zákazníci.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. května 2019 11:45  

Prvním krokem, je zrušit dotace a granty. Bezpodmíněčným krokem. Jinak budeme vyrábět nepotřebné, nesmyslné, blábolivé pseudovzdělance, protože se vždycky nějak uživí - aniž by tedy jejich blábolivý výkon kdokoliv, vyjma nich samých, poptával.

Radek Sárközi řekl(a)...
19. května 2019 15:24  

V projektu bude podpořeno 30 škol. To je pouhá kapka v moři... Přibližně půl procenta.

Ivo Mádr řekl(a)...
19. května 2019 15:47  

A což takhle vyměnit ty zpropadené zpátečnické rodiče?

laimes řekl(a)...
19. května 2019 15:52  

zlepšování a vylepšování jen prohlubuje chaos ve školství

Petr Portwyn řekl(a)...
19. května 2019 16:38  

Možná by nebylo od věci se zamyslet nad tím, zda se neprojevuje i fakt, že děti moc nečtou.

Když mi bylo dejme tomu 15, jistě se gramatika a větné robory neučily méně, než dnes.
Děti však četly více, než dnes.
Jinak moje vlastní děti byly vychovány klasicky, čtou, dokonce čtou i knihy, a text chápou dobře. Ovšem je pravda, že nemají tak drahé mobily jako spolužáci... a netráví na nich tolik času.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. května 2019 17:38  

Předpokládáme, že nějaký takový recept bude existovat pro každou školu,"

A ordinovat tyto recepty bude fajn kšeft. Na dlouho.

Jiri Janecek řekl(a)...
19. května 2019 17:43  

"Chceme hledat, jaká podpůrná opatření je potřeba nastavit, abychom se dostali do fáze, že rodiče nebudou přemýšlet, do jaké školy dítě dají, protože všechny školy budou vykazovat velmi dobrou kvalitu."

Obávám se, že dokud budou mít možnost výběru školy, budou skoro všichni rodiče přemýšlet, do které své dítě dají...

Jinak nevím, jaký je vztah mezi Eduinem a Eduzměnou. Ale z mého pohledu těžko najdu na Eduinu za ty roky něco víc než celkem špatně maskované plivání na veřejné školy... Takže té úvodní větě moc nevěřím...

poste.restante řekl(a)...
19. května 2019 18:17  

V okamžiku, kdy rodiče budou nadále spokojení, pravděpodobně nedojde k žádným zásadnějším změnám ve vzdělávacím systému. A ty jsou potřeba. Jestli rodiče nebudou chtít změnit školství, nebudou o to mít zájem ani politici. Jsou to tedy právě rodiče, kdo brzdí změny na školách.


Ale z mého pohledu těžko najdu na Eduinu za ty roky něco víc než celkem špatně maskované plivání na veřejné školy.


O to přece od samého začátku jde. Protože tihle "reformátoři" chtějí změnit školství podle vlastních naivních a ideologických představ, musí vytvořit mezi lidmi představu, že naše školství je špatné.
Musí poštvat rodiče proti školám.
Musí pořád dokola opakovat, že učitelé učí špatně.

Musí odměňovat ty, kteří učí "dobře" = v souladu s jejich ideologií.

Musí neustále kydat špínu na tradiční školství a za tím účelem vytvářejí své "analýzy", "audity", "šetření".
A vypracovávají své účelové "analýzy" sami a pak se na ně navzájem odkazují. Přičemž pravda a reálný obraz je nezajímají, pokud nezapadá do jejich ideologie.
Poukazují pouze na negativa a pozitiva zamlčují, či bagatelizují.
Proto zpochybňují a napadají testy, protože ty v mnoha případech ukazují, že výsledky "tradiční" školy jsou srovnatelné, nebo lepší.
Místo toho pořádají "výzkumy" a "šetření" o tom, jak co děti baví a jak jsou "šťastné".

Musí se snažit procpat své fantasmagorie do médií.
Proto je (nejen) tento web plný jejich článků.
Proto je popatnácté recyklovaný článek o Medě a jejím "hadovi", proto pořád "Marie Terezie" a "pruská kadetka".

Musí se prorvat do každé poradní skupiny ministra, do každé instituce, která stanovuje záměry, strategie a cíle.
Proto dávají svým organizacím bombastické názvy a vytvářejí nové, aby zakryli fakt, že jde o stále stejnou skupinu pár desítek lidí.


Je to stejný styl práce, jako bojovat proti povinnému očkování.
A já se bojím, že stejný bude i výsledek. Vlastně už je.

Robert Čapek řekl(a)...
19. května 2019 19:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
19. května 2019 19:21  

Pane Čapku, poté co jsem si od Vás přečetl o českých učitelích, nemohl jste mne více potěšit.
:-)
Děkuji
Hezký den

laimes řekl(a)...
19. května 2019 19:34  

potřebujeme školu státní,se státními standardy,konzervativní,jelikož udržuje společenskou-historickou kontinuitu,vedle toho je potřeba mít dostatek škol soukromých,kdy každá může nabízet alternativu škole státní,aby si každý rodič mohl pro své dítko svobodně vybrat,bude to jasné,přehledné a ne řerná díra na peníze jako dnes

Ivo Mádr řekl(a)...
19. května 2019 19:51  

Tak brutálně vedený útok jsem opravdu dlouho neviděl a kupodivu jsem se s takovou zlobou ještě nesetkal. Pane Komárku, spíte, bdíte? Jste snad také zombie? Normální diskuze totiž vypadá úplně jinak. Díky!

Michal Komárek řekl(a)...
19. května 2019 19:55  

Ano, normální slušná diskuse vypadá jinak. Pane Čapku neurážejte a neznevažujte vaše názorové oponenty. Děkuji!

Ivo Mádr řekl(a)...
19. května 2019 20:08  

Michal Komárek

O inkluzi mám úplně jinou představu. Ta je v podstatě realizována ve Skandinávii. Na změnách se musí podílet nejen ministerstvo školství, ale také zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Český model není plně funkční a jsou s ním problémy. Chybí nejen finance (o penězovody pro některé lidi jde především, peníze musí směřovat především k potřebným, nesmí se ztrácet vertikálně), chybí houf kvalifikovaných asistentů,.... A o tuto problematiku tady jde především. Tento "útok" evidentně nevede k cíli, maximálně znechutí obyčejné učitele.

laimes řekl(a)...
19. května 2019 20:13  

kolega čapek se hluboce mýli,až se chaos stane neudržitelným a na jeho vydržování a rozvoj dojdou peníze,bude následovat radikální otočení kormidla směrem ke konzervativismu a tradicionalismu,rákosky obnoveny nebudou a rovného sedu s rukama za zády se dočkáme,místo epochy kreativního rozvoje na dluh, přijde období orientované na tvrdý výkon-"baťovština",nebude zájem o měkké kreativce ale o muže pružně ocelové,

Michal Komárek řekl(a)...
19. května 2019 20:19  

Ivo Mádr

"Inkluze po česku" má evidentně mnoho velkých problémů. Nyní jde jednak o to, co a jak se dá řešit "za pochodu", a jednak a především o to, nakolik jsme v této zemi schopni dospět k nějaké dlouhodobé vizi a plánu a konsensu, které se nemění s tím kterým ministrem. Což se samozřejmě netýká jenom školství.

Ivo Mádr řekl(a)...
19. května 2019 20:24  

"tvrdý výkon"

Co si budeme namlouvat, doba obecných diskuzí, prezentací, kecání o smyslu života,...se plně ztrácí v realitě obyčejného života statisíců těžce pracujících ve všech sektorech, zemědělství, průmyslu i služeb. Ideologie globalizované ekonomiky je bohužel neúprosná. A žáky, kteří nebudou připraveni, čeká prudký náraz. A to jsme ještě naštěstí v období prosperity a růstu. Žebrat na sociálním odboru není nic příjemného. Všichni víme, že krize se blíží, nezaměstnanost potom prudce vzroste. Otázka už nezní jak, ale kdy.

Ivo Mádr řekl(a)...
19. května 2019 20:40  

Michal Komárek

S inkluzí se musí počítat. Příslušné žáky je třeba zapojit do společnosti, jejich izolace je blbost. Otázkou však je, jak jim nejlépe pomoci. Tady mají své nezastupitelné místo školy speciální. Víceletých gymnázií je na můj vkus přespříliš. Stačilo by 1-2 na okres a to pro mimořádně nadané žáky. Tady skončil první mýtus inkluze. Všechny děti z dané lokality mají chodit do jedné spádové školy. Na severské inkluzi je sympatické to, že děti s problémy pracují v menších kolektivech mimo třídu, aby pracovali potřebným tempem za pomocí speciálních pedagogů a asistentů. V případě, že některý žák je nadaný třeba pro Vv, HV, M,..pak část výuky absolvuje s ostatními žáky. Inkludovaní žáci tak zažívají tolik potřebný úspěch. V ČR však na toto chybí peníze, asistenti, psychologové, speciální pedagogové, vybavení, pomůcky,...

poste.restante řekl(a)...
19. května 2019 21:41  

Inkluze tady po desetiletí úspěšně probíhala.
Jediné, co ji brzdilo, byl nedostatek peněz.

"Inkluze po česku" byla nastartována neodborně a aktivisticky. Bez zázemí lidí, bez podpory systému, s naprosto nedostačujícími prostředky. Vymyslela se "pravidla", která neměla s věcným řešením skutečných problémů vůbec nic společného. Typickým příkladem ideologičnosti bylo zrušení přílohy RVP ZV a její naprosto pitomé nahrazení prostřednictvím IVP.

Místo aby docházelo v době poklesu žáků na základních školách k sestěhování "zvláštních" škol do spádových "běžných" škol tak, aby se žákům se speciálními potřebami mohli věnovat specialisté, kteří současně mohli poskytovat odbornou pomoc kolegům, při péči o děti, které by byly začleňovány do tříd "běžných", rozhodlo se o "individuálním začleňování", aniž by pro to byly na běžných školách vytvořeny podmínky.

A tak by šlo pokračovat dlouho.
Bylo nás dost, kteří na to poukazovali. Byli jsme nálepkováni, ostouzeni a uráženi.
Nic nového.

Petr Portwyn řekl(a)...
19. května 2019 22:09  

Pan Jiří Janeček
Ředitelem Eduzměny je Zdeněk Slejška. Podle webu Eduzměny "v roce 2010 založil obecně prospěšnou společnost EDUin, kterou až do konce roku 2017 řídil."
https://eduzmena.cz/teams/zdenek-slejska/

jir řekl(a)...
19. května 2019 22:17  

Po letmém přečtení jsem se domníval, že pan Čapek píše o sobě. Po důkladném prozkoumání jeho příspěvku a příspěvku pana poste.restante jsem se utvrdil, že tomu tak opravdu je.

Jiri Janecek řekl(a)...
20. května 2019 10:37  

Ano, pane Portwyne, toto vim. Taky vidim nejaky prekryv v tom "Podporuji nas" (a podobny styl patlalstvi v analyzach).

Proto dost dobre nechapu, proc vznikla druha takova organizace s prekryvem… Snad jen kvuli tomu cyklickemu odkazovani…

Pavel Doležel řekl(a)...
20. května 2019 19:55  

A jéje, Mistr opět sestoupil ze svých tribun.

"Anonyme pod názvem poste restante, už dlouho jsme nečetl takový nesmysl, ale mám z něho radost."

Zřejmě mistrovi zapomněli vysvětlit rozdíl mezi anonymem a pseudonymem. Mistře, zkuste si několikrát přečíst nápis pod okénkem do kterého vkládáte své výtovry. Ten pochopitelně platí pro všechny.

"Ukazuje totiž totiž zoufalství a frustraci podobnou zastánci přikládání pijavic, kolem kterého se žene lékařské věda."

Mistr zřejmě nechtěl připodobnit frustraci zastánci přikládání pijavic, ale jeho frustraci. Totiž totiž. To je hnedle vidět ta ostrost ducha.

"Zbývá vám jen napadat analýzy a audity a výzkumy, protože na vaši podporu žádné nejsou."

Jistěže. A Mistr je expert na analýzy a výzkumy na slovo vzatééé (a vzatééé byl, to sem si všim). Dovolím si opět citovat oponenta jeho disertační práce (která je hluboko pod úrovní diplomových prací z doby před 20 lety a jasně naznačuje, proč Mistr tak srdnatě bojuje proti zkoušení a známkování v jemu nepřístupných oblastech): "V obecné rovině autor až na výjimky (výpočty korelací) při porovnávání výsledků dvou od sebe časově vzdálených měření vůbec nevyužívá průkazných statistických metod (analýza rozptylu, t-test, atd.) a přesto suverénně předkládá čtenáři tvrzení o výsledcích jejich porovnání. Obdobně lze hodnotit např. i text na str. 138 dole a 139 nahoře; i zde autor práce bohužel prokazuje minimální metodologickou dovednost, zkušenost, rozhled a nutnou dávku pokory a solidnosti."

Ano, a nejen tam. Mistr totiž postrádá nejen nutnou dávku pokory a solidnost, ale hlavně nechápe ani naprosté základy metodologie jakéhokoliv výzkumu. Zřejmě se domnívá, že pravdivost tvzení se měří mírou vulgarity a sprostoty, kterou je provázeno. A tak Mistr zřejmě nezáměrně připomíná leckteré velikány, Mečiarem počínaje a některými žoviálními historickými postavičkami konče.

"Proč mám z toho, jak píšete, radost? To je jasné: protože jde o brek poraženého. Nepochybně se vaše nesnášenlivost bude zvyšovat a frustrace růst, protože i vzdělávání (jako všechny lidské činnosti) se nepochybně bude dále modernizovat a zkvalitňovat."

Přesně tak a o tom Mistr něco ví. Nesnášenlivost je jeho hlavní obor a vedlejší pak výchova se zaměřením na tělocvik a prostocvik.

"Jste na ústupu, dostáváte na frak, proto tak bijete kolem sebe."

Mistr frak nepotřebuje. Mistr prokazuje svůj směšný status bundou Adidas a bundou Puma. Čím více pruhů, tím více Čapek. A proto asi tak blije kolem sebe.

"Proto také ty vaše závistivé plivance o grantech a kšeftech a poptávkách."

Přesně Mistře. Závidíme vám vaši figuru, váš rozhled a váš sardonický úsměv. Závidíme vám vaše peníze načerpané z eráru, kterých vám chodí na účet tak třetina toho, co průměrně schopnému matematikovi v komerční sféře. A určitě vám závidíme i vaše milované auto, které byste nevyměnil ani za nový éčkový Mercedes. Zkrátka, úspěšný, krásný, renesanční velikán, který všude kolem sebe šíří lásku a toleranci.

"Ale pravda je úplně opačná."

Tak vo tom žádná.

Michal Komárek řekl(a)...
20. května 2019 20:34  

Pane Doležele, normální slušná diskuse vypadá jinak.

Robert Čapek řekl(a)...
21. května 2019 0:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Robert Čapek řekl(a)...
21. května 2019 0:12  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Robert Čapek řekl(a)...
21. května 2019 0:15  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
laimes řekl(a)...
21. května 2019 6:25  

"Ukazuje totiž totiž zoufalství a frustraci podobnou zastánci přikládání pijavic, kolem kterého se žene lékařské věda."
jako mladý pionýr jsem také s nadšením plédoval pro technický pokrok,pak jsem trošku pocestoval,a z důvodu nízkého uč. platu se zabýval překlady korejské akupunktury a čínské medicíny,nevedlo to k tomu,že bych se stal "přírodním" člověkem a dával přednost těm pijavkám,ale při nachlazení dávám před paralenem přednost hořčičnému prášku nebo baňkám,on ten technický pokrok v medicíně je skvělý když potřenujete něco vyříznout či nahradit v těle ale v léčení nepřinesl nic a stejně je tomu v "pokroku" ve školství,tak jak zdravotnictví ovládli farmaceuti a "léčení" spočívá v hromadění léků,tak i školství ovládli kreativci a šamani typu borců z neziskovek a solo příživníků jako pan čapek,živnost jim umožňuje systém volného pseudikapitalismu na dluh ze státní kasy,přečemž podstata vzdělávání je 2000 let stejná=něco naučit,bohužel proces učení jsme nahradili procesem péče o žáka,pečujeme o něj,aby se cítil příjemně,komfortně,aby byl stále v dobré náladě,stejný postoj aplikujeme i k rodičům

Pavel Doležel řekl(a)...
21. května 2019 8:42  

Mistře, až vystudujete ekonomii a matematiku, můžeme jistě vést diskusi i o nich. Do té doby je to zbytečné, protože o nich nic nevíte, stejně jako o statistice. Přesto však evidentně pociťujete potřebu se holedbat tím, jak všechny výzkumy hovoří pro nějakou vaši víru svatou. Vždyť vy ani netušíte, co to výzkum je.

Je smutné, že se honosíte doktoráty, aniž byste ovšem dané obory vystudoval. Kdo někdy dělal postgraduál, tak ví, o čem to je a že to základní vzdělání v daném oboru nemůže nahradit. Mělo by se jednat o výzkum. O jaký se jedná ve vašem případě, nechť si každý čtenář posoudí sám. Každopádně opakuji, že podle zákona o pedagogických pracovnících nemůžete vykonávat práci psychologa, neboť jím nejste - nejste absolventem akreditovaného magisterského studia psychologie, pouze magisterského studia vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu. To by si měli všichni čtenáři uvědomit, aby lépe pochopili tu drzost s níž vystupujete jako psycholog, či dokonce dětský psycholog. Je to podobné, jako by se někdo vydával za lékaře, když ho nechali na lékařské fakultě obhájit práci na téma "Vliv pomerančové šťávy konzumované za úsvitu v hlubokém lese na revmatiodní artritidu se zvláštním přihlédnutím k malíčkům horních končetin". Je smutné, že pedagogické fakulty takové "studium" umožňují, ale zřejmě se domnívají, že samy si pomohou k nějakým penězům, udělají si čárku a nikomu to vlastně neublíží. Ve vašem případě se malinko sekly, ale tak co, že jo. Korelace spočítal, něco zkompiloval, vyjádřil názor (byť tedy "s minimální metodologickou dovedností, zkušeností, rozhledem a nutnou dávku pokory a solidnosti."

Na manipulátora vašeho formátu by si všichni měli dávat pozor. Jediné štěstí je, že jste moc kognitivních schopností nepobral a navíc máte jistý osobnostní deficit a tak i ti, které byste možná jinak nalákal, anžto nebýt vás, chytli by se nějakého jiného nesmyslu - třeba diamantové, či Pí vody, nebo numerologie, před vámi raději utečou. Ostatně není náhodou, že proti vám se šikují zejména lidé vzdělanější a to v oborech, kterým vy nerozumíte ani na úrovni základoškolské - tj. ty, u nichž nestačí prostocviky tělesné schránky, ale je třeba exaktního myšlení, které vám zcela chybí.

Vaše oblečení jsem nekritizoval, to jste si zkritizoval sám, když jste pravil, že bunda adidas je příznakem směšného statusu a pak jste byl sám přistižen, že ji nosíte (podobně jako bundu, či mikinu Puma). Za normálních okolností bych se nikdy sám nepustil do kritiky oděvu, či příjmu někoho jiného, abych se posmíval tomu, že je někdo slabší, nebo méně nadaný, ale když se někdo projevuje tak agresivně jako vy, nic jiného si nezaslouží. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Pane Komárku, už končím. Mistr si pro to šel, tak to dostal.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. května 2019 9:24  

Mimochodem, když někdo žije v představě, že titul se dává za "obhájení práce" a nikoliv za studium, je pak zřejmě, že:

1) Nepochopil, co to je vzdělávání a učení.
2) Je zřejmé, proč nemůže chápat význam frontální výuky a přednášení a zejména pak skutečnost, že v některých oborech jsou tyto nenahraditelné.

Chápu, že v tělocviku je "projektová výuka" možná a jistě i mnoho jiných "ultrainovativních" a "ultramoderních" didaktických postupů. Ono naučit se kotrmelec a naučit se integrovat, jsou dvě tak ňák úplně odlišné věci. To je asi stejný rozdíl jako mezi památným: "naučit se anatomii" a "dostat ženskou do postele". Né, že by jedno bylo lehčí, nebo těžší, ale je to prostě něco jiného. Snad i Mistr by časem mohl pochopit, že nemusí hanit superpočítače jen proto, že jemu k životu stačí jen kačenka na provázku, houpací koníček a jojo.

Michal Komárek řekl(a)...
21. května 2019 9:27  

Už jste skončil, pane Doležele? Děkuji!

Ivo Mádr řekl(a)...
21. května 2019 9:48  

"ale když se někdo projevuje tak agresivně jako vy"

Použiji významově přesnější vyjádření - hulvátské chování. A asi je všem smutno, že se takoví agresivní lidé mezi námi objevují.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. května 2019 15:45  

Jo jo, pane Komárku. Nemáte zač.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. května 2019 19:12  

"Inkluze po česku" má evidentně mnoho velkých problémů. Nyní jde jednak o to, co a jak se dá řešit "za pochodu", a jednak a především o to, nakolik jsme v této zemi schopni dospět k nějaké dlouhodobé vizi a plánu a konsensu, které se nemění s tím kterým ministrem. Což se samozřejmě netýká jenom školství.

Právě inkluze po česku ukázala, že MŠMT žádný konsensus nehledá, pokud tím nemyslíme konsensus s uměle vyrobenou Českou pseudoodbornou společností, pseudoinformačním centrem Eduin nebo poklonkujícími pseudoodbory.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.