Radek Sárközi: Učit bude moci každý. Podle ministerstva školství není pedagogické vzdělání zapotřebí...

čtvrtek 31. ledna 2019 ·

"Co zavede vláda příště? Že projektovat nové budovy nebudou architekti, ale právníci? Nebo že léčit lidi budou moci po tři roky inženýři, a pokud si udělají 250hodinový kurz, stanou se z nich oficiálně lékaři?" Radek Sárközi na svém blogu uvažuje nad návrhem novely zákona o pedagogických pracovnících. Se souhlasem autora text přebíráme.


Radek Sárközi (pedagogicka-komora.cz)
Jak se díváte na potenciální novou možnost vyučování tzv. odborníků z praxe, tedy osob, které nezískaly pedagogickou kvalifikaci? Jedná se podle Vás o krok správným směrem?

Umožnit vyučovat lidem bez pedagogického vzdělání je rezignací na kvalitu českého školství. Učit bude moci prakticky kdokoliv... 250hodinové doplňující pedagogické studium si bude moci dodělat až za 3 roky, nebo prostě odejde na jinou školu a tam mu začne běžet nová tříletá lhůta... Nejprve se rezignovalo na aprobovanost výuky, nyní se postupuje o krok blíže k propasti. Možná to lze ještě akceptovat u středních odborných škol v odborných vyučovacích předmětech, ale ve všeobecně vzdělávacích předmětech (obzvláště na 2. stupni ZŠ) rozhodně ne. Jak může učit člověk bez didaktického zázemí žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Pedagogická komora je rozhodně proti, stejně jako by byla proti Česká lékařská komora, kdyby chtěli zákonodárci umožnit inženýrům tři roky léčit lidi, protože je nedostatek doktorů...

Napomůže tento krok k řešení stávajícího nedostatku aprobovaných pedagogických pracovníků?

Zaměstnance bez pedagogického vzdělání odmítáme nazývat pedagogickými pracovníky, natož aprobovanými – vždyť neabsolvovali ani jednu hodinu didaktiky svého oboru. Vzhledem k nízkým platům ve školství není velká naděje, že by vysokoškolsky vzdělaní odborníci začali dávat výpovědi ve své práci a ucházeli se o místa ve školách. Možná si to někteří na chvíli vyzkouší, ale pracovní podmínky, školská administrativa a nedostatek praxe v práci se žáky je brzy vyženou zpět do jejich původních zaměstnání.

Jak se stavíte k nové pravomoci ředitele školy spočívající v posílení možností zajišťovat účinné uvádění začínajících učitelů?

Novela to ředitelům striktně nařizuje. Budou vše muset nově vykazovat. A netýká se jen čerstvých absolventů, ale všech učitelů. Takže dvouletým adaptačním obdobím bude muset projít například zkušená učitelka s 25 lety praxe, která přejde na jinou školu. Ani v tomto bodě není zákon dobře napsán. Ředitele jen omezuje. Na druhou stranu se prý plánuje, že škola dostane na učitele v adaptačním období nějaké účelově vázané peníze navíc.

Jak se stavíte k některým úpravám týkajícím se získávání kvalifikací u jednotlivých pedagogických profesí?

Velmi sporný je bod, kdy bude moci doplňující pedagogické studium zajišťovat nejen vysoká škola, ale nově vlastně kdokoliv, kdo k tomu získá od MŠMT akreditaci v rámci DVPP. Takových organizací jsou v současnosti tisíce – soukromé firmy, „neziskovky“, OSVČ... MŠMT nemůže uhlídat, zda jsou dodržovány standardy studia, když bude vzdělavatelů takové množství a stane se z toho byznys.

Považujete za přínosné ustanovení nové pedagogické profese, konkrétně školského logopeda?

To si do zákona prosadila příslušná asociace, která logopedy sdružuje. Myslíme si, že jsou jiné pozice, které by bylo třeba do zákona doplnit, např. sociální pedagog případně školní speciální pedagog. To vše jsme přes pracovní skupinu MŠMT do zákona navrhovali, ale marně. Zkusíme návrh podat znovu prostřednictvím školského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu. Už několikrát se nám takto podařilo prosadit změnu zákona, např. v případě kariérního řádu, dvouletých dětí v MŠ nebo nově u přípravných tříd.

Myslíte si, že bude tato novela schválena a vylepší stávající prostor pedagogických pracovníků?

Novela zřejmě schválena bude. Snad se z ní podaří vyjmout v rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů ty největší nesmysly. Nic zásadního, co by pedagogům pomohlo v jejich práci, tam ale nevidíme.

Závěrem bychom Vám chtěli poskytnout určitý prostor pro možnost vyjádřit se k našim čtenářům ve věcech, které nebyly v předchozích otázkách vyřčeny.

Velmi nás mrzí přístup MŠMT a vlády jako celku, že nenaslouchá názorům pedagogů z praxe. Proto jsme sepsali otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který aktuálně podepisují celé školy a má již více než 3 400 signatářů. Dokonce jsme byli osloveni ze školského výboru Senátu, kde by si naše návrhy rádi vyslechli. Věříme, že se s námi osobně sejde ministr školství, ministryně financí i premiér, abychom společně mohli jednotlivé návrhy probrat. V opačném případě bychom vyzvali učitele, ať vyhlásí alespoň stávkovou pohotovost, když se školské odbory nemají k vyhlášení stávky. Je třeba hlasitě upozornit na dlouhodobě neřešené problémy českého školství a jeho extrémní podfinancování. Věříme, že nás v tom podpoří ředitelé všech škol, kteří marně shánějí kvalifikované učitele, protože je nemohou zaplatit.

Rozhovor původně publikoval portál Vzdělávací služby


Celý text naleznete zde

50 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 9:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 9:17  

Vážený pane Sárközi, mohl byste, prosím, jako prezident soukromé firmy s názvem Pedagogická komora stručně (případně i obsáhleji) srozumitelně odpovědět čtenářům České školy, učitelům, rodičům a celé české veřejnosti na tyto tři otázky?:

1) Proč stále ještě vy a vaše Pedagogická komora nechápete nebo nechcete chápat a respektovat, že učitel je učitel a pedagog je vychovatel a že další nenásilná a bohužel i násilná "pedagogizace a pečovatelizace" učitelské profese v České republice je společensky, ekonomicky a politicky velmi nebezpečný jev, který je v rozporu s Deklarací lidských práv a s Ústavou České republiky, ve kterýchžto závazných předpisech se vyskytuje jen právo na bezplatné počáteční vzdělávání a nikoli povinnost podrobovat se něčí (pře)výchově?

2) Proč lžete, že zaměňovat pojmy učitel a pegagog (vychovatel) je věcně a právně v pořádku a že jde o pozitivní "tradici" (existuje např. profese VŠ pedagog, pokud ano, kolik jich je a kde)? Proč místo správného názvu učitel nazýváte učitele
"pedagogy" nebo "pedagogickými pracovníky"?

3) Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou desetiletích didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele)?

Za vaše odpovědi Vám předem děkuji.

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-k-novele-zakona-o.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 9:41  

Nikde není psáno, že vzdělávání učitelů musí probíhat výhradně v Pedagogických fakultách. Jestli budou Pedagogické fakulty i nadále prznit didaktiku a produkovat tolik absolventů, kteří ani nenastoupí do školy nebo z ní po nástupu brzy utečou, nelze se divit, že se stát postará, aby učitelé do škol přicházeli odjinud než Pedagogických fakult.

Po tom, co někteří pracovníci některých Pedagogických fakult a tzv. Pedagogická komora s učitelstvím vyvádějí a předvádějí, bych se nedivil dalším "úbytím" Pedagogických fakult. Nerozumný "pedagogizační" tlak na učitele nutně vybuzuje "odborný" protitlak - vzdor učitelů a ředitelú škol proti přehnané a násilné "pedagogizaci" učitelské profese.

Budou-li Pedagogické fakulty zanedbávat odbornou stránku didaktiky výukových předmětů a dělat z učitelů především pedagogy (vychovatele), jak to například v souvislosti s tzv. Hejného metodou dělá KMDM PedF UK, bylo by možná doopravdy lépe svěřit přípravu učitelů jiné instituci, než jakou je Pedagogická fakulta.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-k-novele-zakona-o.html

E.Kocourek řekl(a)...
31. ledna 2019 9:44  

Když tak bude pan Sárközi upozorňovat různé papaláše na dlouhodobě neřešené problémy českého školství a jeho extrémní podfinancování, líbilo by se mi, kdyby si vedl statistiku, kolik z nich mu řekne "Opravdu? No to jsem fakt nevěděl!" ////

Jana Maříková řekl(a)...
31. ledna 2019 10:46  

Ad tyrjir - pane Týři, už mě mockrát napadlo - co osobního vás vede k neustálým útokům na Pedagogickou komoru? Mohl byste mi odpovědět? Když jsme proti pedagogizaci školství, jistě budeme také proti juridizaci soudů a mecidinalizaci nemocnic....

Pavel Doležel řekl(a)...
31. ledna 2019 13:22  

Já vidím spíš opravdu problém v nedostatečné "kvalitě" studentů, kteří míří na Pedagogické fakulty. Kdyby u nás byl za lékaře označen každý poblouzněný léčitel a člověk by neměl žádnou možnost, jak tyto dva od sebe odlišit, protože papír by měli stejný, tak by asi také bylo skoro jedno, jestli budeme za lékaře označovat kohokoliv. Za současného stavu je veřejným tajemstvím, že na PedF chodí ti, kteří se jinam nedostanou a ve velké míře ani tito, učit nechtějí. Pak se nedivme, že vznikají takovéto návrhy. Druhá věc pak je kvalita samotných PedF.

laimes řekl(a)...
31. ledna 2019 14:00  

cestra do pekel pokračuje!
místo aby učitelé byli pouze skuteční učitelé (absolventi pdf,ff,přf apod.) a usilovalo se o 100% abrobovanost ,tak budou jdeme cestou úpadku a degenerace

Radek Sárközi řekl(a)...
31. ledna 2019 15:36  

Kdyby byl alespoň zachován princip - nejprve 250hodinové studium DPS, až pak výuka ve školách, dalo by se to akceptovat, ale dodělávat si toto studium až po třech letech po nástupu na místo učitele? To je absurdní...

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 15:54  

ŠKOLY NEJSOU ZAŘÍZENÍ PEDAGOGICKÁ. JSOU TO ZAŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ - (ŠKOLSKY) DIDAKTICKÁ

pane Týři, už mě mockrát napadlo - co osobního vás vede k neustálým útokům na Pedagogickou komoru? Mohl byste mi odpovědět? Když jsme proti pedagogizaci školství, jistě budeme také proti juridizaci soudů a mecidinalizaci nemocnic.... Napsala v této diskusi paní Maříková.

Výchova a pedagogika jsou věci CELOSPOLEČENSKÉ. Vychovává každý, kdo působí na utváření osobnosti své nebo někoho jiného (sebevýchova nebo výchova někoho jiného). Vychovávají například rodiče, příbuzní, známí i neznámí lidé, školy, zaměstnavatelé, vládní i nevládní organizace atd. Tedy i soudci, lékaři, politici atd. Z hlediska řízení státu je výchova záležitostí meziresortní. Pedagogika je věda o cílech, metodách, zásadách a prostředcích účelné a účinné výchovy. Netýká se jen škol.

Škola je podle Ústavy ČR i s ohledem na Listinu základních práv a svobod státem autorizované VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ. Probíhá v ní autorizované tzv. formální tj. ŠKOLNÍ vzdělávání, které se má řídit zásadami školní výuky, školního vzdělávání (DIDAKTIKOU). V širším slova smyslu vzdělávají bez státní autorizace i mnozí další. Například rodiče, příbuzní, známí i neznámí lidé, školy, zaměstnavatelé, vládní i nevládní organizace. Tedy i soudci, lékaři, politici atd. Děje-li se to DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ v nějaké neautorizované organizaci, jde o NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Děje-li se další vzdělávání mezi neorganizovanými lidmi nebo třeba i samostudiem, jde o tzv. INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Veškeré vzděláváni se nazývá CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Z výše uvedeného je doufám jasné, že paní Maříková se dopustila chyby v uvažování:

Didakticky dementní "pedagogizace škol" je protiprávní - školy mají podle nejvyšších právních předpisů i podle požadavků rozumných lidí (RozUM = ROZlišovací UM) předevšim VZDĚLÁVAT a nikoli především vychovávat. Učitele profesně profiluje DIDAKTIKA (nauka o tzv. didaktické transformaci - o zpřístupnéní znalostí žákům, o účelném a účinném dovedení žáka ke znalostem, schopnostem dovednostem) nikoli pedagogika. Školy jsou zařízení DIDAKTICKÁ nikoli pedagogická. Podle Zákona 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který navazuje na ČR akceptované mezinárodní úmluvy (např. Evropský rámec kvalifikací (EQF)), může občan požádat státem autorizovanou osobu (například školu) o přezkoušení a složí-li příslušnou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací, dostane vysvědčení rovnocenné vysvědčení školnímu (a vyhne se tak "pedagogizaci škol").

Vážená paní Maříková, až si uděláte trochu větší jasno v základních pojmech, pochopíte možná, že důvody, pro které kritizuji DIDAKTICKOU DEMENCI MŠMT a Pedagogické komory nejsou osobní a začnete se chovat ROZUMně a slušně. Rád jsem vám k tomu poROZUMnění výše uvedeným vysvětlením přispěl.

J.Týř

Poznámky:

1) Z výše uvedeného je, doufám, jasné i to, že jistými známkami didaktické demence trpí také školský zákon z roku 2004, když ŠKOLSKÉ (!) pracovníky UČITELE a pomocné pedagogické profese zahrnuje do kategorie tzv. "pedagogických pracovníků" (!). Učitel není pedagog. Učitel je učitel (školský didaktik) - je to ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ pracovník nikoli vychovatel (pedagog). ŠKOLSKÝM pracovníkem je i ve škole pracující vychovatel. Tato neznepochybnitelná dílčí zmatečnost ve ŠKOLSKÉM (nikoliv "pedagogickém":) zákoně je možná i příčinou toho, že učitelé v ČR nemají zákonem ustanovenou UČITELSKOU PROFESNÍ KOMORU a že tak vznikl prostor pro jakousi její atrapu s názvem Pedagogická komora.

2) Jistými známkami didaktické demence (tendenci k pedagogizaci školství) trpí i některé Pedagogické fakulty. Myslím, že bude-li to takhle pokračovat, nezbyde možná státu nic jiného, než umožnit odborníkům ve větší míře získávat učitelskou tj. školsky didaktickou kvalifikaci u jiné autorizované osoby než u PedF (například na didaktických katedrách odborných fakult v různých VŠ).

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 16:50  

Velmi nás mrzí přístup MŠMT a vlády jako celku, že nenaslouchá názorům pedagogů z praxe. Proto jsme sepsali otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který aktuálně podepisují celé školy a má již více než 3 400 signatářů. Dokonce jsme byli osloveni ze školského výboru Senátu, kde by si naše návrhy rádi vyslechli. Věříme, že se s námi osobně sejde ministr školství, ministryně financí i premiér, abychom společně mohli jednotlivé návrhy probrat. V opačném případě bychom vyzvali učitele, ať vyhlásí alespoň stávkovou pohotovost, když se školské odbory nemají k vyhlášení stávky. Je třeba hlasitě upozornit na dlouhodobě neřešené problémy českého školství a jeho extrémní podfinancování. Věříme, že nás v tom podpoří ředitelé všech škol, kteří marně shánějí kvalifikované učitele, protože je nemohou zaplatit. Napsal šéf soukromé neziskovky (nikoli řádné UČITELSKÉ KOMORY) s názvem Pedagogická komora, z.s.

Pane Sárközi, máte to, myslím, docela hezky pomotané, zmatené, zatemněné. Mohl byste odpovědět ještě na tyto dvě otázky?:

1) České školství má být zachráněno ministerským a vládním nasloucháním hlasů "pedagogů"? Nebylo už té pedagogické ZVLČILOSTI v českém školství dost? "Drahošův" senátní školský výbor vás tedy oslovil a "Klausúv" sněmovní nikoli? Měli byste odvahu předstoupit s tou svou zmateností i před parlamentní ústavně právní výbory?

2) Opravdu věříte, že se k tomu vašemu pedagogickému zmatku s vámi sejde ministr školství, ministryně financí i premiér a nalijí pak peníze do jakési "pedagogické černé díry"? A jinak že UČITELÉ půjdou za ty vaše "PEDAGOGICKÉ" požadavky do stávky nebo stávkové pohotovosti? Myslíte, že vláda a poslanecká sněmovna budou dávat peníze do didakticky dementní "PEDAGOGICKÉ ČERNÉ DÍRY", kterou z českého školství i vy očividně děláte?

Petr řekl(a)...
31. ledna 2019 19:30  

Pokud si vzpomínám, tak v každé škole 4x ročně zasedá pedagogická rada, šest let jsem ji na jedné střední škole vedl. Zasedali v ní učitelé, vychovatelé domova mládeže a před rokem 2005 mistři odborného výcviku (v současnosti učitelé OV). Z logiky věci všichni dohromady jsou pedagogičtí pracovníci, protože pedagogicky působí na žáky. Někteří je učí, jiní vychovávají, nebo obojí. Fakt nevím proč nepřijat tuto terminologii, co je na ni hanlivého. Osobně nechápu proč "kouskovat" učitele, zvlášť vychovatele domova mládeže, školní družiny, ap. Proč vše nemůže zastřešovat ta Pedagogická komora. Nebo jsou snad učitelé lepšolidi? Být žákem pana Týře, neřeknu mu jinak, jak "pane pedagogu" :-) Nic osobního, pane Týři, ale ten Váš antipedagogický boj mě fakt pobavil.
Užijte si zítřejší pololetky!
PetrK

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 20:59  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 21:23  

UČITELSKÉ KVARTETO

Když se učitel stane předmětem žákovské šikany, je regulérní a korektní postup tento.

1) Vysvětlení a domluva. Pokračuje-li ta šikana, má následovat
2) Projednání třídním učitelem případně s rodiči. Pokračuje-li ta šikana, má následovat
3) Projednání výchovným poradcem případně s ředitelem školy. Pokračuje-li ta šikana, může/má následovat
4) Postoupení věci příslušnému nadřízenému nebo (podle závažnosti) příšlušnému vyšetřovacímu orgánu.

Kdo tohle "kvarteto" nezvládne, má tzv. "smůlu" a zbytečně se ve škole trápí.

Radek Sárközi řekl(a)...
31. ledna 2019 21:25  

Kvůli nesmyslným spamům pana Týře je rozumná diskuze na České škola nemožná. Očekávám dalších několik půlmetrových příspěvků za sebou od něj... :-D

Michal Komárek řekl(a)...
31. ledna 2019 21:35  

Pane Sárközi, Vy jste se už také několikrát zmínil o "cenzuře" na ČŠ. Tak vidíte...

Pan Týř nepochybně patří k nejčastěji "mazaným" autorům v diskusi na ČŠ. Jeho příspěvky skutečně mnohdy překračují i velmi mírně interpretovaná pravidla diskuse...

A nemáte pravdu - jeho "spamy" neznemožňují na ČŠ rozumnou diskusi, občas ji velmi ztěžují a často přidělávají hodně práce administrátorovi diskuse.

Tajný Učitel řekl(a)...
31. ledna 2019 21:40  

Nekvalifikovaný učitel je lepší než žádný učitel.

soumar řekl(a)...
31. ledna 2019 21:49  

Jsem pro to to dost rozlišovat.
Prvnímu stupni nerozumím. Na druhém stupni je asi lepší, když má učitel pedagogickou fakultu.
Ale rozhodně nesouhlasím, že na střední škole by byl vysokoškolák vzdělaný v oboru, který vyučuje, nebo příbuzném, horší učitel než ten s PedF. Jednak víc zaujme, jednak narozdíl od profi učitele ví, k čemu to všechno je.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
31. ledna 2019 23:01  

Pane tyrjir a Vám jsme my, co jsme v Pedagogické komoře nějak ublížili? Nebo si tu léčíte nějaký svůj mindrák? To by mě tedy opravdu dost zajímalo!!! A propó co jste pro zlepšení situace ve školství konkrétně udělal vy?

Radek Sárközi řekl(a)...
31. ledna 2019 23:06  

Ano, na střední škole je to menší problém než na základní škole. Ale ani na té střední škole novela nepočítá s tím, že například jaderný fyzik bude moci vyučovat pouze fyziku a matematiku - může učit všechno od češtiny přes tělocvik až po dějepis...

tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 23:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
31. ledna 2019 23:27  

Kvůli nesmyslným spamům pana Týře je rozumná diskuze na České škola nemožná. Očekávám dalších několik půlmetrových příspěvků za sebou od něj... :-D Napsal pan Sárközi z tzv. Pedagogické komory.

Pane tyrjir a Vám jsme my, co jsme v Pedagogické komoře nějak ublížili? Nebo si tu léčíte nějaký svůj mindrák? To by mě tedy opravdu dost zajímalo!!! A propó co jste pro zlepšení situace ve školství konkrétně udělal vy? Napsal pan Nutz. Neco podobného napsala v ČŠ pod článkem Deklarace konzervativního rodiče i členka Pedagogické komory paní Maříková.

Jasně, pane Sárközi, pane Nutzi a paní Maříková. Takhle prý, namísto odpovědí na relevantní otázky, urážíte/nálepkujete/cenzurujete/vylučujete nepohodlné členy ve FB skupině Pedagogické komory. Takováhle sprostota se, myslím, jen tak nevidí. Nedivte se tedy, že s takovouhle "pedagogikou" máte tak málo členů a podpisů pod tou jinak vcelku rozumnou peticí.

Pane Sárközi, vy jste se už také několikrát zmínil o "cenzuře" na ČŠ. Tak vidíte...

Pan Týř nepochybně patří k nejčastěji "mazaným" autorům v diskusi na ČŠ. Jeho příspěvky skutečně mnohdy překračují i velmi mírně interpretovaná pravidla diskuse...

A nemáte pravdu - jeho "spamy" neznemožňují na ČŠ rozumnou diskusi, občas ji velmi ztěžují a často přidělávají hodně práce administrátorovi diskuse.


Jasně, pane Komárku.

Kde tě rádi vidí málo bývej, kde nerádi nikdy.
(staré české přísloví z knihy J. A. Komenského Moudrost starých Čechů)

Možná na tu starou moudrost přeci jenom dám. Ze zdravotních důvodů, na základě "doporučení" tzv. "Pedagogické komory".

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 0:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 0:08  

...Něco podobného napsala v diskusi výše i aktivní členka "Pedagogické" komory paní Maříková...

laimes řekl(a)...
1. února 2019 10:29  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Tajný Učitel řekl(a)...
1. února 2019 12:23  

Nekvalifikovaný učitel je lepší než žádný učitel, neboť i nekvalifikovaný učitel se může stát dobrým učitelem, kdežto žádný učitel se nemůže stát ničím. Žádný učitel má tu nevýhodu, že za něj musí učit učitelé, kteří existuji, což znamená nad-úvazky a únavu. Unavený učitel není dobrý učitel.

poste.restante řekl(a)...
1. února 2019 13:12  

Ano, ano, nad-úvazky. Metla současného školství.
Obzvláště na středních školách v mém okolí, kde mnozí učitelé už mnoho let učí pouze na zkrácené úvazky. Na základkách v okolí prý někteří pamětníci také pamatují roky, kdy měli dvě hodiny přesčasů.

Chtělo by se poznamenat, že někdy žádný učitel je lepší, nežli některý nekvalifikovaný učitel, neboť žádný učitel alespoň nenapáchá škodu svým zmateným "učením".
Ale to by bylo příliš zjednodušující.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
1. února 2019 14:29  

Pane Tyrjir ale no tak. Osobně píši na FB pedagogické komory poměrně často, a to i hodně kontroverzní názory například na mobily o přestávkách nebo obědy zadarmo a nikdy mě nikdo nic nesmazal.
To vy tu kážete nesmysly a pomlouváte lidi, kteří konečně začali zvedat hlavy a říkat co si skutečně myslí učitelé a ne ta banda rádoby chytroňů, co jsou vydáváni za nějaké experty.
Přidejte se k nám. Diskuse na PF je úplně super. Můžete napsat připomínku, na něco se zeptat, prostě konečně se s Vámi někdo baví skutečných problémech. A hlavně se to tam nehemží anonymními přezdívkami, ale my se tam za jména nestydíme. Zdeněk NUTZ.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
1. února 2019 14:40  

A k tématu:
1. stupeň - není co řešit. Nebo existuje nějaký odborník z praxe, třeba na malou násobilku. Prostě bez VŠ pedagogického směru ani ránu.

2 stupeň - umožnit učit s jinou VŠ než pedagogickou a s povinným zahájením DPS třeba do pololetí na vybraných předmětech - Prčky, Informatika, Tělocvik a třeba některé výchovy. Možná Fyziku a Chemii….

Střední - gymnázia , to samé u vybraných předmětů - Informatika, tělocvik, Výtvarka a semináře. Také rodilý mluvčí, klidně i bez VŠ.

Střední - odborné - odborné předměty nechat učit s VŠ jiného směru ale s praxí ve svém oboru a se zahájením DPS do pololetí.

Hlavně vše nechat na rozhodnutí ředitele školy.

E.Kocourek řekl(a)...
1. února 2019 15:28  

Ignorovat vstupy konkrétní osoby v diskusi je poměrně snadný intelektuální výkon, a očekával bych, že jej zvládnou i pedagogičtí komorníci. Asi jsem se zmýlil. ////

K ignorování vstupů konkrétní osoby by hodně pomohlo, kdyby v přehledu nejnovějších příspěvků byl (stručně!) zmíněn i autor. Kdysi jsme to na jednom webu zkoušeli - diskutující začínal svůj příspěvek svými iniciálami. ////

S panem Týřem ne ve všem souhlasím, ale osočit zrovna JEHO z maření rozumné diskuze na České škola mi připadá HODNĚ mimo mísu. ////

E.Kocourek řekl(a)...
1. února 2019 15:38  

Vysvětlení pedagogickým komorníkům: Vám jsme my, co jsme v Pedagogické komoře nějak ublížili, tážete se pana Týře. Nevím zda a jak panu Týřovi, ale vše nasvědčuje, že vymkomorníci CHCETE ublížit VŠEM učitelům tím, že na ně uvalíte povinné členství jakési zbytečné a časem nepochybně nenáviděné státem vynucované organizaci. ////

Nemíním bránit panu Sárközimu ani kterémukoli jeho nohsledovi ve společenských stycích s kýmkoli. Avšak z představy, že by se oficiální REPREZENTANT učitelského stavu techtlil s lidovcema, se mi zvedá kufr. ////

E.Kocourek řekl(a)...
1. února 2019 15:56  

Chci vidět toho rodilého mluvčího - ano, nejlépe BEZ VŠ! - který připraví maturanty na MZ. ////

Nasazení odborníků (dočasně) bez aprobace na školách schvaluji, a děkuji panu Nutzovi, že mi připomněl, že to rozhodně NELZE použít univerzálně. ////

Tajný Učitel řekl(a)...
1. února 2019 16:54  

Zmatené učení nekvalifikovaného učitele se snadno koriguje dohledem nezmateného kvalifikovaného učitele a naopak.

mirek vaněk řekl(a)...
1. února 2019 17:51  

Nejlepší řešení je kvalitní učitel s patřičným vzděláním.

Vše ostatní je náhražka a záplatování děr.

Inteligentní člověk bez vzdělání může být dobrým učitelem na některém typu školy, ale kolik takových půjde do školství, místo aby si vydělalo víc a snáz jinde. Na některém typu školy ani náhodou. Bohužel čím dál tím míň lidí si pamatuje a uvědomuje, co to řádné kvalifikované vzdělávání vlastně obnáší.

Dopadne to tak, že ve školách bude učit každý, koho vedení škol sežene. A nebude to to nejlepší z možného. Chudáci děti.

Opět se na školství ušetří(nekvalifikovaným dají míň peněz) a problém se zamete pod koberec(za pár let bude kvalifikovaný málokdo a mizerné vzdělávání se stane normou).

tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 18:54  

KDO JE PREZIDENT TZV. PEDAGOGICKÉ KOMORY, SOUKROMÉ NEZISKOVKY, KTERÝ ODMÍTÁ ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU PROČ NAZÝVÁ UČITELE PEDAGOGY?

Mgr. Radek Sárközi je autorem projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Podílel se na zpracování úspěšné žádosti o finanční prostředky z operačního programu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od ledna 2010 zastával v tomto projektu pozici projektového manažera. V květnu 2010 se stal odborným garantem pro oblast čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní. Od května 2011 je opět na pozici projektového manažera...
Na kurzu pro učitele mediální výchovy pořádaném nadací Open Society Fund Praha spoluvytvořil cvičný časopis Legatis...
Dříve lektoroval různé kurzy o změnách ve školství pro krajská pedagogická centra, pro projekt Koordinátor (NIDV) nebo kurzy na míru připravené přímo pro konkrétní školy. Je autorem výukového CD-ROMu Vše o RVP, ŠVP a reformě školství (Abeceda, 2006). Fandí alternativnímu školství (montessori, freinetovská pedagogika, daltonský plán, začít spolu, waldorfské školství, jenský plán…) a snaží se zprostředkovat učitelům jeho klady...


http://www.ctenarska-gramotnost.cz/o-projektu/radek-sarkozi

Pane Sárközi, proč jste ani v této diskusi neodpověděl na položené otázky ? Je učitel učitel nebo pedagog? Kdo jste vy? Pedagogicko populistický aktivista, který vypustí z úst slovo učitel z úst jen tehdy, když chce, aby učitelé za stávkovali? Za co vlastně - za růst vašich aktivistických ambicí?

Pane Nutzi, no tak. Se svými otázkami a apely typu "Sypeje pedagogickým ptáčkům!" v době, kdy školství zavaluje didakticky dementní lavina pedagogického populismu se možná v tom podivném soukromém spolku s názvem Pedagogická komora vy a vám podobní "ornitologové" cítíte dobře. Mně ale ta pedagogicky a didakticky demenentní lavina valící do škol didaktickou demenci, lavina spojená s dehonestací těch, kteří na ní jadrně (tj. s ohledem na jádro tj. podstatu věci) poukazují, vadí. Proto tam nejsem a ani nebudu.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 19:22  

Se svými otázkami a apely typu "Sypejte pedagogickým ptáčkům!" v době, kdy školství zavaluje didakticky dementní lavina pedagogického populismu, se možná v tom podivném soukromém spolku s názvem Pedagogická komora vy a vám podobní "ornitologové" cítíte dobře. Mně ale ta pedagogicky a didakticky demenentní lavina valící do škol didaktickou demenci, lavina spojená s dehonestací těch, kteří na ní jadrně (tj. s ohledem na jádro tj. podstatu věci) poukazují, vadí. Proto tam nejsem a ani nebudu.

poste.restante řekl(a)...
1. února 2019 19:30  

Pane Týři.
Pedagogická komora používá tento název, protože se tak rozhodli její členové.
Zvolili si ho právě proto, že nechtějí omezovat okruh svých potenciálních členů pouze na učitele, ale naopak rozšířit na všechny pedagogické pracovníky, včetně například i pedagogů volného času.

Může se Vám to nelíbit, ale pokud to chcete změnit, vstupte do této organizace a přesvědčete její členy o své pravdě.
V opačném případě to, prosím, respektujte jako demokratické rozhodnutí.

Myslím, že svůj potenciál byste mohl mnohem účelněji využít vůči těm, kdo českému školství reálně škodí a nikoliv vůči členům společenství, které chce jeho problémy skutečně řešit.

poste.restante řekl(a)...
1. února 2019 19:36  

Zmatené učení nekvalifikovaného učitele se snadno koriguje dohledem nezmateného kvalifikovaného učitele a naopak.

Jestli jsem to pochopil správně, pak nedostatek učitelů navrhujete vyřešit tak, že místo jednoho kvalifikovaného učitele chcete nehradit nekvalifikovaným, kterého bude na část úvazku hlídat jeden kvalifikovaný, který tak bude chybět částí svých hodin jinde.
Tak to je fakt bomba.

Osobně si myslím, že je třeba nejdříve navýšit učitelské platy natolik, aby toto povolání bylo atraktivní a nikoliv tím, že necháme děti napospas nadšeným "amatérům".

Radek Sárközi řekl(a)...
1. února 2019 19:40  

Máte to fakt těžké, pane Komárku... Naštěstí sem moc často nechodím a příspěvky některých diskutujících rovnou přeskakuji. Jsem rád, že se Pedagogické komoře podařilo v naší FB skupině vytvořit prostor pro věcnou diskuzi, přestože je tam přes 7 000 lidí. Děkuji za to především kolegovi Wagnerovi, který skupinu moderuje.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. února 2019 19:43  

"Osobně si myslím, že je třeba nejdříve navýšit učitelské platy natolik, aby toto povolání bylo atraktivní a nikoliv tím, že necháme děti napospas nadšeným "amatérům"."

No to ano. Ale neděje se.

Mimochodem, kterýkoliv nový učitel, ať kvalifikovaný nebo ne, potřebuje citlivý dohled, nebo jste nezažil čerstvého absolventa s hlavou plnou taxonomií červených puntíků a deseti klobouků, kterak se zbrocen potem vypotácel ze třídy kde se mu zhroutil celý svět spolu s představou vlastní učitelské identity.

tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 20:11  

Pedagogická komora používá tento název, protože se tak rozhodli její členové.
Zvolili si ho právě proto, že nechtějí omezovat okruh svých potenciálních členů pouze na učitele, ale naopak rozšířit na všechny pedagogické pracovníky, včetně například i pedagogů volného času.

Může se Vám to nelíbit, ale pokud to chcete změnit, vstupte do této organizace a přesvědčete její členy o své pravdě.
V opačném případě to, prosím, respektujte jako demokratické rozhodnutí.

Myslím, že svůj potenciál byste mohl mnohem účelněji využít vůči těm, kdo českému školství reálně škodí a nikoliv vůči členům společenství, které chce jeho problémy skutečně řešit.
Napsal poste restante.

1) Ani pan poste restante neodpovědél na otázku, proč tzv. Pedagogická komora nazývá UČITELE nesprávně PEDAGOGY.

2) Není mi známo, proč bych se měl smiřovat s tím, že si nějaký spolek "demokraticky odhlasoval" nějakou hloupost, kterou pak veřejně aktivisticky šíří a deformuje tím povědomí o tom, kdo je učitel a kdo vychovatel (pedagog). Je mé legitimní právo na to upozorňovat.

3) Nesporně bych mohl svúj potenciál využít účelněji, než planou diskusí s rozjitřenými demagogy z tzv. Pedagogické komory. A taky to udělám. Nikoli však podle jejich demagogicky prezentovaných představ.

7000 sledujících na FB není mnoho. Znám mnoho jiných ukřičených nebo vykřičených stránek s mnohem větším počtem sledujících.

tyrjir řekl(a)...
1. února 2019 20:28  

Radek Sárközi: Učit bude moci každý. Podle ministerstva školství není pedagogické vzdělání zapotřebí...

Každý, opravdu KAŽDÝ bude moci ve škole učit?
Opravdi MŠMT nékde prohlásilo, že "není pedagogické vzdělání zapotřebí?

Nedivím se, že pan Sárközi šíří takovéhle hoaxy ve svých PK spamech, když odmítl odpovědét na otázku

3) Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou desetiletích didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele)?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
1. února 2019 22:58  

Učitel a pedagog je jedno a to samé. Diskuse o rozdílech může bavit akorát prudiče.

Radek Sárközi řekl(a)...
1. února 2019 23:29  

Máme zákon o pedagogických pracovnících. Tam jsou definovány jednotlivé pedagogické profese. Jednou z nich je učitel. Podle návrhu novely zákona bude moci učit kdokoliv, aniž by měl pedagogické vzdělání. To je absurdní...

tyrjir řekl(a)...
2. února 2019 6:21  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. února 2019 6:29  


V důsledku PEDAGOGICKÉ DEMENCE AKTIVISTŮ z MŠMT a dalších neziskovek přistupuje stát k nouzovým opatřením respektive k nutným změnám.

Učitel a pedagog NENÍ jedno a to samé. Učitel má v pracovní smlouvě napsáno učitel. Vychovatel má v pracovní smlouvě napsáno vychovatel nebo pedagog. Neví to očividně aktivistické ČŠI, NÚV, NIDV, Pedagogické fakulty, tzv. Pedagogická komora a dokonce ani někteří učitelé? Zničit/popírat/upozaďovat ve školách didaktiku a nahradit ji pedagogikou - to je tzv. PEDAGOGICKÁ a DIDAKTICKÁ DEMENCE odporující veřejnému zájmu České republiky i pedagogice jako takové.

Z pojmu "pedagogický pracovník" nevyplývá legitimní možnost nazývat učitele pedagogy. Není pravda, že podle návrhu novely školského zákona bude moci učit "kdokoliv" (například někdo jen se základním vzděláním). Když si VŠ kvalifikovaný vyučující během tří let nedoplní formální pedagogickou kvalifikaci, je na zváženou, zda lze umožnit uzavřít s ním smlouvu na další tříleté období. Toto může být upraveno zákonem nebo to může být ponecháno na vůli zřizovatele nebo ředitele školy.

Nouzový stav, do kterého se české školství dostalo, je výsledek ŠKOLSKÉ (PEDAGOGIKÉ a DIDAKTICKÉ) DEMENCE státu zahrnující jak pofinancování, tak i mizerné koncipování, organizování a kontrolu školského resortu. Pedagogicko populistickou PEDAGOGICKOU A DIDAKTICKOU DEMENCÍ aktivistů z podivného spolku Pedagogická komora se tento nouzový stav nenapraví.

Pane Sárközi, proč stále zatvrzele lžete nebo demagogicky mlžíte výše popsanou podstatu problému? Opravdu "bude moci učit každý"? Opravdu být učitel a být vychovatel (pedagog) znamená totéž? Budete-li takto absurdně vy a podobně zatvrzele aktivistické ČŠI, NÚV, NIDV a Pedagogické fakulty pokračovat, může se stát, že učitelů bude ještě méně a stát bude muset přistoupit k dalším, účinnějšim, opatřením.

3) Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou desetiletích pedagogicky a didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele)?

Odpovíte pravdivě a bez aktivistického mlžení alespoň na tuto otázku, pane Sárközi?


V České republice je cca 7000 základních a středních škol, s mateřskými a vysokými školami je jich ještě mnohem víc. Z těch 7000 jednotlivých občanů sledujících na FB tzv. Pedagogickou komoru s ní všichni nesouhlasí. Mnozí jsou tam jen pasivně např. ze zvědavosti. Česká republika má 10 milónů a občanů a víc než 100 000 učitelů...

Přestanete už konečně, pane Sárközi, nemyslně nafukovat tu vaši aktivistickou pedagogicko dementní bublinu? Buďte tak laskav a přestaňte se, prosím, naparovat a odpovídejte věcněji a bez lží na otázky, které trápí rodiče, učitele, zaměstnavatele, hejtmany a občany České republiky.

J.Týř


Tajný Učitel řekl(a)...
2. února 2019 10:11  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Radek Sárközi řekl(a)...
2. února 2019 14:18  

Příspěvky od lidí, kterým přeskočilo, přeskakuji. :-)

tyrjir řekl(a)...
2. února 2019 15:10  

Proč se aktivistická Pedagogická komora rozčiluje, že stát už nechce podporovat Pedagogickou černou díru v resortu MŠMT?

Nejenom MŠMT, i ředitelé škol...

http://www.ceskaskola.cz/2019/02/reditele-skol-k-novele-zakona-o.html

tyrjir řekl(a)...
2. února 2019 15:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. února 2019 15:26  

Radek Sárközi řekl(a)... 2. února 2019 14:18
Příspěvky od lidí, kterým přeskočilo, přeskakuji. :-)


Výborně, pane Sárközi. Pokračujte, prosím. Ať vaši členové a nečlenové vidí, co jste zač.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.