Matematici požadují navýšení počtu vyučovacích hodin z matematiky

čtvrtek 31. ledna 2019 ·

Kvalita výuky matematiky a výsledky dětí v tomto předmětu by se mohly zlepšit zvýšením počtu vyučovacích hodin matematiky. Shodl se na tom výbor Jednoty českých matematiků a fyziků a doporučil ministerstvu školství, aby se při avizovaných úpravách obsahu vzdělávání zaměřilo na navýšení počtu matematických hodin. ČTK to řekl tajemník jednoty Antonín Jančařík.

Celý text naleznete zde

21 komentářů:

Ivo Mádr řekl(a)...
31. ledna 2019 9:07  

V učebním plánu pro ZŠ je dotace pro matematiku 4+4+4+3. Dá se to sice dohnat disponibilními hodinami, volitelnými předměty, ale ideální je 5+5+5+5 hodin. Tato dotace byla ještě v centrálních osnovách na počátku devadesátých let. Potom došlo ke snížení dotace o jednu hodinu. Dodnes nevím, co si od toho tvůrci osnov (Obecná škola, ZŠ) slibovali. Došlo také ke snížení nároků, učivo není patřičně procvičeno, není čas na odvozování, problémové vyučování. Vysoký počet žáků ve třídě znemožňuje i efektivní využívání skupinové práce. Je málo času na individuální přístup k potřebným. S tímto názorem lze jedině souhlasit. Rozdělení třídy aspoň v jedné hodině týdně na 1/2 by byl také dobrý počin. Revoluce 4.0 je za dveřmi a matematika je klíčem.
Kamínek řekl(a)...
31. ledna 2019 9:50  

Kardinální otázkou ovšem je, na úkor jakých předmětů lze tu hodinovou dotaci zvýšit, když např. "revoluce" výuky informatiky požaduje navýšení hodinové dotace o 300% - t.j. 1+1+1+1 ze současných 1+0+0+0 .... A češtináři chtějí také přidat ...

Milan Keršláger řekl(a)...
31. ledna 2019 10:23  

Každý prosazuje tu svou... :-( A děti se na běžné ZŠ učí objem/povrch kužele, operace s mocninami, věty o sestrojení trojúhelníku atd, což jim v životě bude úplně k NIČEMU. V učivu na ZŠ je příliš mnoho a příliš brzo, proto je matematika takový problém. A na SŠ pak reálně neumí ani zlomky (na zlomky se v běžném životě počítá), natož procenta (dluhová spirála).

Ivo Mádr řekl(a)...
31. ledna 2019 12:26  

Na konci 19. století počítali žáci v posledním ročníku Obecné školy (5.tř.) běžně přímou, nepřímou úměru, procenta, poměr,..... Již starověcí obyvatelé Egypta využívali běžně Pythagorovu větu k vytyčování svých políček okolo Nilu,.... V matematice pak jedno učivo navazuje na druhé a nelze vyučovat izolované celky. Se zlomky pracují běžně i žáci 1.stupně ZŠ (3/4 hodiny,...). Pokud neznají žáci v 15 letech početní operace se zlomy a další běžné znalosti počtů, pak nemají na SŠ co dělat. S největší pravděpodobností patří do levé části spektra Gaussovy křivky IQ.

Ivo Mádr řekl(a)...
31. ledna 2019 12:40  

"na úkor jakých předmětů lze tu hodinovou dotaci zvýšit,"

A což tak například výchova ke zdraví. Dlouho jsem také přemýšlel nad efektivitou druhého cizího jazyka na ZŠ. Tady jsme bohužel vázání mezinárodní smlouvou. Lépe lze využít disponibilní hodiny, volitelné předměty. Stačí mrknout do učebního plánu v RVP ZŠ. Možnosti jsou.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. ledna 2019 13:28  

Třeba historie literatury a literárněvědní teorie na SŠ. A ty přiblbé výchovy k multi-kulti, etické, ekologické, kulturní, sexuální, výchovy k finanční gramotnosti, apod. úplně vyhodit. Finanční gramotnost člověk získá pochopením SŠ matematiky, cokoliv jiného, je zavazování tkaniček - asi jako bychom učili děti, jak mají chodit na záchod a jak se otvírá lednička. To jsou jen a pouze prostředky čerpání nesmyslných centrálně vymyšlených a centrálně distribuovaných dotací (to jen aby tajnej a spol. pochopili, že toto je taky centralismus a centrální plánování, které nemají s tržní alokací absolutně nic společného).

Tomáš Chrobák řekl(a)...
31. ledna 2019 13:35  

Prostor navíc by byl jistě příjemný. Toto je pěkný formální krok. Další nutný je odstranit nechuť, či přímo strach z tohoto předmětu. Bez toho učitelé nic víc nepředají a žáci ztratí i ten volný den, na který se momentálně mnozí především v 8 a 9 ročnících těší.

laimes řekl(a)...
31. ledna 2019 13:55  

restrukturalizace je nutná! je potřeba naladit jednoduchý,jasný přehledný systém: učivo rozdělit do tří dvouhodinových bloků: humanitní (čj+děj)-přírodovědný(mat+fyz+chem př) -výchovný (společnost-umění-tělovýchova) a není dál co řešit,výuka od 8 do 14 a padejte ze školy!
s tím bude ladit prac doba učitele od 7 do 15.30 (5 hodin denně odučí a 3 má na přípravu)
je třeba systý jednoduchý a efektivní, toho se docílí rozdělením roku do trimestrů s prázdninami 2+2+3 týdny což bude dovolená pro učitele-7 placených týdnů!a bude se učit a nikam camrat od čerta k ďáblu,veškeré aktivity typů lyžařských a plaveckých kurzů provádějí neziskovky typu alceda během prázdnin

tomas.chrobak řekl(a)...
31. ledna 2019 14:03  

A těmito nástroji změníte přístup žáků k matematice?

Radek Sárközi řekl(a)...
31. ledna 2019 15:38  

Učitelé ICT požadují rovněž navýšení hodin, češtináři také, firmy chtějí více hodin pracovek, posílit se má mediální výchova, branná výchova...

laimes řekl(a)...
31. ledna 2019 16:00  

v jednoduchosti je síla,výchovy zrušit! ponechat pouze dvě: tělesnou a uměleckou,jediném, co přijde zvýšit, jsou úvazky na 25 hodin týdně!

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
31. ledna 2019 17:10  

Tohle je přesně ten důvod, proč RVPZV není od roku 2007 zásadně měněno a díky tomu ani změneno nikdy nebude. Každý chce navýšit hodiny a nikdo neřekne co snížit a zmenšit. Jak psali předchůdci: ICT, ČJ, Ma, branná výchova, .... Kdybysme to dali dohromady, tak odhaduji, že děti na druhém stupni budou ve škole každý týden tak 40 hodin. (Teď jsou 29 - 32).
V. Nádvorník

laimes řekl(a)...
1. února 2019 0:16  

zásadně se musí rozlišit školy státní a soukromé.u státních jednotné závazné osnovy a u soukromých pouze závazný počet čj+mat+ děj a jinak volné metání kotrmelců

Oldřich Botlík řekl(a)...
1. února 2019 10:34  

Byl jsem se na zmíněné akci JČMF podívat.

Z vystoupení těch přítomných matematiků, kteří jsou současně členy výboru JČMF, jsem nabyl zcela jednoznačný dojem, že příčinám neuspokojivých výsledků výuky matematiky vůbec, ale opravdu vůbec nerozumějí.

Zato se shodli, že matematika má v učebních plánech nedostatečnou hodinovou dotaci a skutečně volali mj. po jejím zvýšení.

Dva vystupující se snažili přítomným doložit na datech ze státních zkoušek, že problém představuje především naprostá neschopnost většiny žáků matematizovat reálné situace (tj. například sestavit rovnici zachycující vztahy mezi relevantními veličinami).

Na to v diskusi reagoval bývalý ředitel Cermatu Jiří Zíka svou tradiční, obtížně doložitelnou mantrou, že příčina neschopnosti matematizovat reálné situace tkví v nízké čtenářské gramotnosti žáků: prý neumějí číst s porozuměním. (Například data z maturitních testů ČJL ovšem ukazují opak – je to oblast, v níž výsledky žáků setrvale patří k nejlepším.)

Na Zíkovu poznámku velmi pohotově zareagovat Ondřej Šteffl: „Fajn! Je-li to tak, ať se tedy jedna hodina týdně přesune od matematiky ve prospěch češtiny, aby se žáci ve čtenářské gramotnosti zlepšili.“

A bylo ticho po pěšině…

Pavel Doležel řekl(a)...
1. února 2019 11:17  

Tý jo, Oldříšku. To jste jim to zase nandali.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. února 2019 11:41  

V učivu na ZŠ je příliš mnoho a příliš brzo, proto je matematika takový problém.

Ano. Tak to je. A přitom všichni ti skvělí učitelé, kteří dávali dohromady rvp/švp jsou zkompetetněni zcela úplně využitelnou vývojovou kongnitivní psychologií z pedf.

mirek vaněk řekl(a)...
1. února 2019 18:29  

Milí diskutující.
Reforma ŠVP snížila obsah učiva ale i počet hodin. Tedy žádná reforma se nekonala. Jen nastal chaos. Navíc s penězi na žáka zaniklo dělení hodin na cvičení. Tedy další čas pryč na řádné vysvětlení a procvičení.

Chcete-li aby děti uměly myslet a byly k něčemu, musí zvládat matematiku a musí mít dost hodin(i cvičení) a dost kvalitních učitelů(zde laikové nepomůžou).
Učivo musí být vhodně zvoleno. Geometrie na ZŚ k rozvíjení anylyticko-syntetického myšlení. Abstraktní matematika co nejpozději. Kritérium krátkozrakého a méně chápavého pedagogického reformátora "K čemu mu to bude?" je hezké na oblbování mas, ale vede do pekel.
Většina učiva matematiky má za cíl rozvíjet myšlení, metody usuzování až po algoritmizaci.
Něco málo se dá vypustit, ale to jsou jen drobnosti. Spíš by bylo třeba spoustu oblastí přidat(základy teorie her, teorie grafů, variační počet, algoritmizace aj.)
Jak to dopadá, když někdo zanedbá matematické vzdělání vidíme v planých diskuzích i v médiích.

Problém neoblíbenosti matematiky není tak horký. Vždyť hudební výchova je prý na tom mnohem hůř. Výzkumy jsou asi hodně kvalitní, když nezjistí příčinu.
Matematika vyžaduje od žáků práci. A to je problém a vždycky problém bude.

Pánové Šteffl a Botlík umí hezky rozvracet, ale zatím žádný lepší systém nevymysleli. Nejraději by zrušili obsah učiva jako takový.

Já na konferenci nebyl.
Problém není tak jednoduchý. Příčiny:
1) Úbytek času na matematické vzdělávání - zrušená cvičení, menší počet hodin
2) Přetíženost poctivých učitelů papírováním - nemají čas na přípravy, státní podpora mizerná
3) Nekvalitní a zastaralé učebnice, které nereagují na dynamiku žactva
4) Mediální propagace blbosti
5) Chybí učitelé matematiky a nebudou

Pokud nebude ve školách kvalitní matematické vzdělávání, nemá tato země budoucnost.

poste.restante řekl(a)...
1. února 2019 19:09  

Na Zíkovu poznámku velmi pohotově zareagovat Ondřej Šteffl: „Fajn! Je-li to tak, ať se tedy jedna hodina týdně přesune od matematiky ve prospěch češtiny, aby se žáci ve čtenářské gramotnosti zlepšili.“

A bylo ticho po pěšině…


A to se tam nenašel nikdo, kdo by řekl?
"O nikoliv. Sebereme hodinu z češtiny a přidáme ji matematice, aby se žáci naučili matematizovat slovní zadání a přitom, jen tak mimochodem, se rozvine i jejich čtenářská gramotnost."

Je to sice pitomost, ale přibližně stejně "logická" jako původní myšlenka.

Řešení je a není jednoduché.
Staré vzdělávací programy byly promyšlené a vcelku funkční. Stačilo by je lehce aktualizovat. RVP s ŠVP spláchnout do stoky, nebo nechat těm školám, které samy chtějí.
Učitel má učit a ne přepisovat školní programy podle změn RVP, vzniklých z nápadů aktuálních politiků.
Tuší "reformátoři", kolik zbytečné papírové práce budou muset učitelé vyvinout, aby na každé škole v republice tyto změny přenesli do svých ŠVP?
Tuší, kolik je to hodin práce, které nebudou využity ve prospěch žáků na přípravu hodin, opravování písemek, atd.
Nebo třeba jen prosté sednutí si a povídání si s žáky ve volné chvilce po vyučování?

Ivo Mádr řekl(a)...
2. února 2019 16:44  

Poste.restante, Miroslav Vaněk, Pavel Doležel - jste realisté, souhlasím. Cestou k prosperitě v ČR je zvyšování produktivity práce pomocí nových technologií. A tady je základem M,F,CH, ICT,..Cestou nejsou plané diskuze nad "montovnami!", inkluze na český způsob, nabírání manuálních pracovníků ze zahraničí,....

BP řekl(a)...
2. února 2019 18:35  

Navrhuji ve všech stupních a ročnících škol přidat hodinu češtiny, protože nové generace žáků neumí mluvit, neboť se doma nemluví, nečtou, neboť na to buď nemají čas nebo je to nebaví. Takže se to bude muset s nimi dohánět ve školách. Neumí také vůbec psát, protože už nic nepíší rukou a nevím, zda existuje ještě na prvním stupni škol psaní. Rukopisy žáků se stávají čím dál tím více nečitelné, neboť nemají ruce vycvičené psaním.
Bude se muset s nimi více cvičit pravopis a gramatika, neboť to nemají vizuálně zvládnuté.
Pak se zlepší i výsledky v matematice.

Pavel Doležel řekl(a)...
3. února 2019 11:29  

BP: Nemyslím si, že přidáním hodiny se vyřeší to, že děti nečtou, nebo to, že neovládají gramatiku.

Ivo Mádr: My, kteří pracujeme v komerční sféře, to víme. Jen je těžké to sdělit některým lidem - obzvláště humanitně vzdělaným, kteří navíc jako na potvoru prakticky nikdy nepracovali jinde, než ve státním sektoru. Takoví lidé vůbec netuší, která bije. Ty alternativy většinou propagují osoby humanitní až umělecké. Ty nás ale neuživí. Kultura je důležitá, ale základ je výroba.

Vysvětluji dětem, že matematici a ekonomové u nás v práci vytvářejí obrat, dodávají řešení klientům, zatímco psychologové, sociologové, historici, kulturologové, filosofové, apod. nám dělají sekretářky, případně specialistky na lidské zdroje - zkrátka zajišťují operativní servis - rezervují hotely, sjednávají schůzky, vedou zaměstnaneckou agendu, apod. A rozdíl v platech je tak 300%. V muzeu a knihovně to jistě bude jinak, ale ruku na srdce - muzea a knihovny nás neuživí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.