Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Stav vzdělávacího systému s výhledem na dění v roce 2020

úterý 4. února 2020 ·

Dnes byl na půdě Senátu PČR zveřejněn Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Jde o rozsáhlou, každoroční analýzu stavu veřejného vzdělávání, jejíž ambicí je ukázat na klíčové výzvy a problémy, před nimiž vzdělávání v ČR stojí, a předložit témata a doporučení, vycházející z širokého odborného konsensu.
Audit 2019 poukazuje v části, která hodnotí uplynulý rok, na poměrně hmatatelnou snahu najít nejen odborný, ale i politický konsensus pro budoucí směřování českého školství. Tuto snahu se však stále nedaří promítnout do vnitřních poměrů v českém školství, jak se ukázalo například při vyjednávání o učitelských platech a podzimní stávce části českých učitelů.

Audit se věnuje celé řadě aktuálních témat ve školství, včetně Strategie 2030+, která může přinést zajímavý impuls do rozvoje vzdělávacího systému, může ale také zůstat dalším z řady dobře napsaných dokumentů s minimálním dopadem do praxe. Poukazuje na to, že podporu a profesní rozvoj učitelské profese nelze stavět pouze na zvyšování platů, hodnotí stav v oblasti společného vzdělávání nebo vliv klíčových zkoušek (maturita, přijímací zkoušky na střední školy) na vzdělávání. Tak jako v předchozích letech obsahuje také SWOT analýzu shrnující příležitosti i rizika pro další vývoj vzdělávacího systému v ČR.

“Odborný tým EDUin připravil zase o něco detailnější, propracovanější a přehlednější Audit. Ten se stal během posledních šesti let pevnou součástí orientace ve vzdělávací politice. Věříme, že se nám i nezávislým oponentům, kteří na Auditu spolupracují, opět podaří přispět k nalezení potřebného konsensu,” říká autor konceptu Auditu Bob Kartous.


Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 naleznete zde

26 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
4. února 2020 v 13:23  

Aby něco mohlo být označováno jako audit, musí to splňovat zákonné náležitosti. V tuto chvíli bych ráda věděla, kdo byl objednatelem / zadavatelem "auditu". Vnímám v tomto případě významnou inflaci v používání tohoto termínu s cílem, učinit ho významově závažnějším. To ale není správná cesta.

Shaban řekl(a)...
4. února 2020 v 13:48  

Well at least you guys have a 10 year plan for the future, which is more than can be said about most countries.

https://aab-edu.net/

Lenka Pokorná řekl(a)...
4. února 2020 v 15:12  

Je až neuvěřitelné, že se na půdě senátu zveřejňuje pofiderní audit neziskovky a že se tam neobjevuje audit VÚP. K čemu potom ministerstvo podobné instutice zřizuje?

Lenka Pokorná řekl(a)...
4. února 2020 v 15:19  

Tak jsem si ten exluzivní dokument prohlédla. A jak dlouho tuto snůšku kusých informací bez ladu a skladu, mezi kterými je zmíněna i kauza Chovojka, experti z Eudinu dávali dohromady? Já bych za tři hoďky neměla, co dělat.

krtek řekl(a)...
4. února 2020 v 15:26  

A proč s tím šli až na půdu, já bych zůstal ve vrátnici.

Lenka Pokorná řekl(a)...
4. února 2020 v 15:55  

S takovýmto paskvilem by je neměli pustit ani na tu vrátnici. Vrátní to měli skouknout a zrovna je vyhodit.

Michal Komárek řekl(a)...
4. února 2020 v 16:07  

Paní Pokorná, zatím žádný argument, jen odsudky... Myslíte, že to je vhodná propustka do věcné diskuse?

krtek řekl(a)...
4. února 2020 v 16:24  

Pane Komárku, audit, který má formu klikacích hesel, u kterých jsem zahlédl připomínky od odborníků i MŠMT, je při nejlepším pracovní materiál, ale ne audit. Těžko ho považovat za doporučení širokého odborného konsensu. Nebo snad EDUin a ti, co spolu mluví, představují široký odborný konsens?
Diskutujeme nad tím, že pod záštitou Senátu (nebo snad ne?) byl představen soukromou iniciativou Audit vzdělávacího systému, který si klade za cíl školství ovlivnit. Na co je potom ČŠI, NPI, MŠMT? Jak je možné, že zřizovatel škol (Praha 7) uzavírá se soukromým spolkem dohodu o pomoci s konkurzy?
Pak se nedivte, že v diskusi se někdo dopustí nadsázky. Já neupírám právo na existenci EDUinu. Ale je to JEN občanská iniciativa, nic víc.

Laďka Ortová řekl(a)...
4. února 2020 v 19:27  

11. ledna 2017 jsem v článku na České škole napsala připomínky k Auditu vzdělávacího systému za rok 2016 (EDUin má prioritu, my máme pochybnosti). Bohužel hned ta první je platná stále:

"Vadí mi nejasnosti, s kterými se tu pracuje, vyjasněme si to: Zveřejněná zpráva není auditem. Audit má jasně daná pravidla a postupy a v této zprávě není dodrženo ani jedno. Předně audit vychází z kodifikovaných norem či dobrých zkušeností, opírá se o tvrdá data, k něčemu se vztahuje. Porovnává něco s něčím a vyhodnocuje, zda auditované odpovídá normě či nikoliv. Mimo rámec samotného auditu pak mohou auditoři vydat soubor doporučení, jak efektivně dosáhnout požadovaného kodifikovaného (sic!) stavu. Naproti tomu Názor EDUin na nejasně vybrané aspekty školství, jak bych asi nejpřesněji nazvala zveřejněný dokument, je prostě jenom názorem nátlakové skupiny lidí, kteří podnikají kroky k tomu, aby prosadili svoji vizi školství v ČR. Což je naprosto korektní, jenom nazývejme věci přesně. Neznáme záměr, s kterým byl dokument zveřejněn, neznáme zdroje, neznáme metodiku, naznáme plátce. Ale zní to hrdě: Audit vzdělávacího systému."

Drobně bych poopravila s tím, že záměr Eduin už je jasný - změnit stávající vzdělávací systém dle svých priorit a zásadně se podílet na jeho řízení ovšem bez jakékoliv odpovědnosti.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. února 2020 v 19:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
4. února 2020 v 19:54  

No, vidíte to, paní Ortová. Původně jste psala, že zveřejňovat dokument, který je názorem nátlakové skupiny lidí, kteří podnikají kroky k tomu, aby prosadili svoji vizi školství v ČR je korektní, ale nyní už dodáváte, že jde o snahu se podílet na řízení, ovšem bez jakékoliv odpovědnosti. To je přesně to, proč já tyto aktivity za korektní nepovažuji a nepovažuji je tudíž ani za součást demokratického způsobu správy věcí veřejných. Ta odpovědnost, resp. zpětná vazba ve formě důsledků plynoucích ze špatného rozhodnutí a to s přímým dopadem na toho, kdo se chybně rozhodl, je naprosto klíčovým aspektem dlouhodobého fungování jakéhokoliv systému a jeho zdokonalování. Politici jdou s kůží na trh ve volbách a to nad rámec trestní a občansko správní odpovědnosti dané zákony. EDUin pouze vykřikuje a odpovědnost má nulovou. A navíc se lze důvodně domnívat, že jeho cílem těžko může být takové školství, na kterém by nebylo co kritizovat, protože z kritiky školství tento spolek žije. Čili navíc dochází ke zřetelnému střetu zájmů. A poslední poznámka - takovýto spolek by se měl prezentovat podle skutečnosti, čili nikoliv nalhávat někomu že se jedná o spolek v jakémkoliv smyslu slova odborný. Jde skutečně pouze o nátlakový spolek lidí, kteří se snaží získat vliv a prosadit své povětšinou zcela laické vize fungování školství. Spolek, který využívá klasických propagandistických metod, mezi něž patří i označování souboru náhodně vybraných názorů za audit a označování elektromontéra a dramaturga, nebo nikdy neučícího občankáře a tělocvikáře za odborné konzultanty, či odborníky na školství.

Petr Portwyn řekl(a)...
4. února 2020 v 20:07  

Definice auditu z webu managementmania
Audit znamená přezkoumání určitých činností, informací a dat s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost. Výsledkem auditu je auditorská zpráva. Audit vždy provádí nezávislá a kvalifikovaná osoba, která se nazývá auditor. Ten může být externí (najatý auditor) nebo interní (pracovník firmy) podle druhu a povahy auditu. Účelem auditu je například zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti. V některých případech je účelem auditu objektivně zhodnotit fungování procesů nebo lidí ve firmě.

Ostatní definice jsou podobné.

Karel Gargulák řekl(a)...
5. února 2020 v 9:51  

Vážení kolegové, vážené kolegyně, díky moc za zpětnou vazbu. Těším se na zevrubnější diskuzi nad jednotlivými tématy letošního auditu:https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-2020/.

Jen pro paní Pokornou: VÚP již téměř 10 let neexistuje: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/vyzkumny-ustav-pedagogicky-vup-1.

S pozdravem a přáním krásného
Karel Gargulák

Lenka Pokorná řekl(a)...
5. února 2020 v 14:59  

Pane Garguláku, není proboha úplně jedno, jestli se to jmenuje VÚP nebo NÚV? A nenazývejte, prosím, slovem audit něco, co auditem není, něco, co pouze slouží k tomu, aby Eduin ukázal svou "důležitost".

Karel Gargulák řekl(a)...
5. února 2020 v 16:08  

Dobrý den paní Pokorná,
bohužel už není ani NÚV, přičemž se jedná o jedno z témat, kterému se v auditu taktéže věnujeme: https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/udalosti-v-roce-2019/efektivita-rizeni-slucovani-nuv-a-nidv-a-zmeny-ve-strukture-msmt/.

Snad právě přehled témat minulého i nastínění klíčových témat (poměrně zevrubně empiricky doložených) z pohledu EDUinu roku 2020, může do jisté míry do mnoha otázek vzdělávací politiky přinést trochu světla.

Viz: https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/udalosti-v-roce-2019/
https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-2020/

S pozdravem
Karel G.

Petr řekl(a)...
5. února 2020 v 16:09  

V civilizovaném světě je obvyklé, že témata veřejného zájmu podléhají kritickému posouzení z mnoha různých stran. Komplexní kritickou analýzu předkládají univerzity, různé nezávislé think-tanky nebo třeba vládou pověřené expertní panely. Proč by to u nás mělo být jinak?

Každý, kdo má odbornou kapacitu předložit dostatečně komplexní a vyvážený pohled na nějaký problém, to může a svým způsobem i má pro bono publico udělat. Až diskuzní klub na ČS shromáždí aspoň desetinu odborné erudice, třetinu nadhledu a polovinu organizačního úsilí, které do toho dává EDUIn, možná z toho taky bude víc než výkřiky do tmy.Třeba vás taky bude brát někdo vážně a pozve vás na diskuzi do Senátu nebo kamkoli. A bude to úplně v pořádku. Jen prostě s výkřiky se pracovat fakt nedá.

Dohadování o významu slova audit je zcela směšné.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2020 v 18:16  

Tak EDUIN dlouhodobě nemá odbornou kapacitu předložit dostatečně komplexní a vyvážený pohled na problémy školství. Už proto, že v něm nenacházíme prakticky žádné skutečné praktikující učitele. Pan Gargulák nějaké zkušenosti má, otázkou je, jak moc se vyzná třeba v ekonomii a v byznysu, aby byl schopen posoudit na co vlastně děti máme připravovat. Politologie se obávám, že dostatečnou erudici k takovému komplexnímu posouzení neposkytuje, ani když se doplní dalšími humanitními obory jako je třeba veřejná správa. To člověku dává znalosti fungování správy věcí veřejných, ale nedává mu to moc analytických nástrojů pro vymýšlení nových, nebo odhalování příčin nedostatků těch stávajících. Jde o názory, nikoliv odborná stanoviska nějaké odborné instituce založené na odbornosti a zkušenosti. To je jedna věc. Druhá věc pak je, že kdokoliv se podílí nějakým způsobem na rozhodování, má nést svůj díl odpovědnosti. To, že senátor zvolený za můj volební odvod dopřává sluchu nátlakovým politickým a lobistickým skupinkám leckdy až náboženského charakteru je něco, na co se ho určitě rád zeptám.

Lenka Pokorná řekl(a)...
5. února 2020 v 18:34  

Milý pane Garguláku, jistě, nyní dochází ke sloučení NÚV a NIDV, no a co. Chcete snad nanačit, že nově vzniklá organizace nepřevezme práci, kterou vykonávaly dvě předchozí?


"Komplexní kritickou analýzu"

Není to analýza, až už vůbec není komplexní, tak snad už zbývá jen to, že je kritická. Ale ono by to vypadalo blbě, kdyby Eduin zveřejnil Kritickou bůhvíco, sám neví co. Vždyť si to přečtěte, za honosným názvem se skrývá mnohokrát okecané nic.

tyrjir řekl(a)...
5. února 2020 v 19:37  

AUDIT ZKORUMPOVANOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
aneb
STRPÍ OBČANÉ ČESKA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SYSTÉMATICKOU KORUPCI V MŠMT A VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY?Ve čtvrtek 30. února 2020 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR interpelován předseda vlády ve věci neexistence Národního programu vzdělávání:

Pan premiér se ve své odpovědi na interpelaci podle mého názoru dost nehorázně vyhnul odpovědi na upozornění, že aktivisticky vytvářená státní Strategie vzdělávání 2030+ nesplňuje zákonné požadavky na Národní program vzdělávání, který má podle školského zákona být projednán a schválen v Parlamentu České republiky. Podotýkám, že Programové prohlášení vlády slíbilo Revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy, ale ta byla ministerstvem školství svévolně zrušena. Interpelant uvedl, že pan premiér slíbil vytvořit Národní program vzdělávání do roku 2019 a nestalo se to. Pan premiér na to odpověděl, že má teď jiné starosti a že se interpelant má obrátit s žádostí o vysvětlení třeba na Kateřinu Valachovou. Kde to vlastně jsme? V suverénním státu, kde Parlament kontroluje vládu, anebo v babišovsko-valachovském SliboFertu, kde neplatí školský zákon, Programové prohlášení vlády a ani slovo premiéra?...

AKTIVISTICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE, NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY A HŘBET PŘED NÍ OHNUL UŽ I PŘEDSEDA VLÁDY

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

OPERACE SE NEZDAŘILA - ZE DVOU VZDĚLÁVACÍCH VZNIKLO JEDNO PEDAGOGICKÉ SLEPÉ STŘEVO MŠMT
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-firemni-fuze-na.html

Tu interpelaci by, myslím, měli poslanci podat znovu a mnohem důsledněji vyzvat MŠMT a pana premiéra k zodpovědnosti a dodržování zákonů a Programového prohlášení vlády. Nepomůže-li prostá interpelace, má Parlament i další možnosti, jak upomenout MŠMT a Vládu, že osud českého školství se "u kafe" neřeší a aby nebrali zákony České republiky a osud školství na lehkou váhu.

Té úlohy by se měl a mohl ujmout školský výbor Poslanecké sněmovny. Ten ale, pokud vím, nemá od vyloučení V. Klause ml. z ODS už téměř rok předsedu. Co s tím? Kdo a jak se toho ujme?Jsem názoru, že to, co se ve školství děje (viz výše uvedená argumentace) má některé znaky tzv. systematické korupce:

Stadium systematické korupce

Většinou se jedná o korupci s velkými zisky a často je předmětem skandalizace. Využívá velkého počtu úředníků, prostředníků a podnikatelů, je vytvářena vysoce postavenými úředníky státní správy, kteří mají dobrý přehled o možných (i nelegálních) příležitostech ve vládních agenturách a vědí, jak jich využít a zneužít. Tyto praktiky jsou přímým narušením právního řádu, ale na rozdíl od systémové korupce, pokud jsou delikventi odstraněni, je výrazně snížen rozsah korupce. Mnoho reformních snah o nápravu není systematických – jedná se pouze o soubor politických manipulací ke zklidnění znepokojené veřejnosti...


https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce

J.Týř

Simona CARCY řekl(a)...
6. února 2020 v 15:57  

Tak já nevím: Dohadování o významu slova audit je zcela směšné.
Tak pokud to není důležité, říkejme tomu třeba "divadlo" a ne "audit", když na názvu nezáleží. Divadlo je to průměrné, s auditem to nemá společného nic.
Řečeno po klausovsku, je to takový neaudit.

Petr Portwyn řekl(a)...
6. února 2020 v 18:20  

Pan Petr
Možná by nebylo špatné uvážit, že na rozdíl od profesionálních aktivistů máme vlastní práci. O té Vy nevíte nic, přesto se cítíte oprávněn posuzovat a porovnávat.

Nemluvě o tom, že se - na rozdíl od EDUin, zřízeného s cílem udělat lidi nespokojenými - snažíme o pozitivní činnost. Neživíme se kopáním do jiných.

Komplexní kritickou analýzu předkládají univerzity, různé nezávislé think-tanky nebo třeba vládou pověřené expertní panely.
To u nás klidně být může, ovšem EDUin není ani jedno z toho:
- není univerzita
- není nezávislý a už vůbec se nesnaží být objektivní
- není think tank
Tvrdit, že EDUin má "nadhled"... to myslíte vážně?

Jak může diskuzní panel něco hodnotit, to fakt netuším. Na diskuzním panelu se mluví, nezkoumá. Na zkoumání tam není čas.

Petr řekl(a)...
6. února 2020 v 19:45  

Vaši práci ve třídě neposuzuji a neporovnávám, nejsem váš nadřízený ani kolega. Hodnotím nanejvýš vaše výroky, které jsou někdy k věci, někdy k smíchu, často úplně mimo podstatu.

Netvrdím, že nutně musíte něco sepisovat a hodnotit. Jen mi přijde zvláštní, jak se tu předháníte v odsuzování něčeho, co jste se evidentně ani neobtěžovali přečíst (proč taky, předem už víte, že to bude špatné). V reakcích (nazývat je diskuzí mi připadá přehnané) si jen honíte svá frustrovaná ega. Nedivte se pak, že vás nikdo neposlouchá.

S Eduinem nemusím nutně 100% souhlasit, o to přece ale nejde. Autoři vyvinuli viditelné i úsilí a pokusili se vyváženě zhodnotit aktuální stav našeho vzdělávacího systému. Polemizujme s jejich tvrzeními, pokud jsou někde mimo, od toho to napsali, řekl bych. Plivat na to s odůvodněním, že to není "audit" v nějakém uzoučkém pojetí, nebo proto, že to napsal někdo, kdo není v naší partě, je projev intelektuálního zoufalství.

Petr Portwyn řekl(a)...
6. února 2020 v 20:42  

Takže Vy víte, že mne či koho "nikdo neposlouchá", přestože o nás nic nevíte. Slovem "nikdo" samozřejmě míníte "nikdo z aktivistů".
Pokud se týká minisra Plagy, ten evidentně o názor učitelů ztratil zájem a obklopil se lidmi z aktivistického okruhu. Domnívám se, že se snaží získat hlasy studentskýchj aktivistů, což je vzhledem k tomu, za kterou stranu je ministrem, poněkud bláhové.

Pokud se někdo snaží prosadit cokoli ve školství, musí pro to získat učitele. Triviální, samozřejmě pravda... Nakolik se o to snaží EDUin, posuďte sám.

Co přesně odsuzuju? Ten článek? Můžete prosím citovat můj odsudek tohoto článku?

Proč bych diskutoval s někým, komu je můj názor automaticky k smíchu?

tyrjir řekl(a)...
6. února 2020 v 23:32  

KAM A PROČ CHODÍ MINISTR ŠKOLSTVÍ "NA ŠVESTKY" ?

Neschopnost či neochota MŠMT řádně zajistit kvalitní výuku (například provést Revizi RVP, ke které se vláda zavázala v Programovém prohlášení) a neschopnost účelně a účinně organizovat tzv. státní maturity je všeobecně známá věc. Ty maturity jsou jen vrchol ledovce ministerské neschopnosti. Přístup k těmto záležitostem,, který zvolil ministr Plaga, je podle mne v některých ohledech trestuhodně nezodpovědný a jsem názoru, že by mu to Parlament České republiky měl dát jasně najevo.


Viz například:

PROČ MINISTR ŠKOLSTVÍ NEDĚLÁ, CO MÁ, A ZABÝVÁ SE PODRUŽNOSTMI?

PONĚKUD SILNÁ KÁVA: MINISTR ŠKOLSTVÍ A PŘEDSEDA VLÁDY KAŠLOU NA ZÁKONY ČR
aneb
STRPÍ OBČANÉ ČESKA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY "AKTIVISMUS" MŠMT A VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY?

DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE, NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY A HŘBET PŘED NÍ OHNUL UŽ I PŘEDSEDA VLÁDY

JSOU TZV. EVROPSKÉ RÁMCE ODBORNÁ ANEBO SPÍŠ POLITICKÁ ROZHODNUTÍ TYPU "PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI"?

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ, Poslanecká sněmovna 30.1.2020 - od 1.22 h záznamu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

Projde-li ministersko vládní návrh na zrušení státní maturity Poslaneckou sněmovnou, není jisté, že projde Senátem Parlamentu ČR. Docela bych panu ministrovi přál, aby se vzpamatoval a vydržel nám nejen třeba do letošních švestek, ale spolu s vládou i do těch příštích. K tomu si dovoluji panu ministrovi doporučit, aby nechodil "na švestky" především jen k nezodpovědným aktivistům a neignoroval přitom rozumné názory a požadavky učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol, rodičů a zaměstnavatelů a veřejný zájem České republiky na kvalitním vzdělávání. Pokud to ministr školství neudělá, je mi ho sice líto, ale MŠMT by si, myslím, zasloužilo lepšího ministra.

J.Týř

Pavel Doležel řekl(a)...
8. února 2020 v 11:04  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
8. února 2020 v 11:05  

"S Eduinem nemusím nutně 100% souhlasit, o to přece ale nejde. Autoři vyvinuli viditelné i úsilí a pokusili se vyváženě zhodnotit aktuální stav našeho vzdělávacího systému. Polemizujme s jejich tvrzeními, pokud jsou někde mimo, od toho to napsali, řekl bych. Plivat na to s odůvodněním, že to není "audit" v nějakém uzoučkém pojetí, nebo proto, že to napsal někdo, kdo není v naší partě, je projev intelektuálního zoufalství."

Po zkušenostech z minulých let to skutečně číst nebudu, protože mám stále ještě nějakou paměť a ztrácet čas nehodlám. EDUIN je dlouhodobě mimo prakticky ve všem. Ty teze se po mnoho let nemění - žádné inovace v nejnovějším textu neočekávám. Opravdu budeme zase řešit, že přístup ke vzdělání je nerovný z pohledu socio-ekonomického statusu studenta a jeho rodičů? Opravdu budeme zase řešit, že o budoucnosti nevíme nic a proto nebudeme studenty "specializovat", ale budeme je raději učiti občanskému aktivismu a vytváření těch správných názorů? To je tady pravidelně každý rok několikrát a každý rok to pravidelně vyvracíme. Jde o pohled úzké skupinky lidí, která má aktivistický background a z nichž málokdo tuší, jak vypadá ten svět, na který děti máme připravit. Dramaturgie a axiologie reklamy, podobně jako politologie, novinařina, či občanská výchova jsou jistě součástí celého obrazu společnosti, ale tak pranepatrnou a tak vychýlenou od průmyslu, podnikání, poskytování služeb, výzkumu a výroby, že takto úzce pojatá skupinka lidí a názorů, prostě nemůže určovat směr vývoje vzdělávacího systému. Jestli to někdo chce produkovat, prosím. Jestli to chce někdo číst, prosím. Ale nepředstírejme, že se jedná o audit a nepředstírejme, že se jedná o komplexní a vyvážené posouzení stavu. A nepředstírejme, že se jedná o nějaký odborný text, nebo o pohled odborníků z praxe. Nejedná. je to aktivistický manifest, vnucovaný do médií pravidelně každý rok v obsahově jen mírně poupravené podobě.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.