Společnost učitelů ČJL (SUČJL) k centrálnímu hodnocení maturitních slohů

čtvrtek 1. června 2017 ·

„Nejvíce byly postiženy úvahy – máme v rukou slušné úvahové texty prakticky bez větších pravopisných a stylistických chyb, v nichž bylo výrazně penalizováno údajné odchýlení od tématu č útvaru. Zarážející je i častá podobnost v hodnocení útvaru (1B) a soudržnosti textu (3B); domníváme se, že tato dvě kritéria se částečně překrývají – obě ostatně výrazně závisí na osobním pohledu hodnotitele. Někteří velmi dobří studenti se hodlají odvolávat, neboť se domnívají, že jejich slohy byly ohodnoceny nekorektně a neprofesionálně. Budou se odvolávat ne kvůli známce, ale kvůli své cti,“ píšou autorky tiskové zprávy Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Přinášíme její plné znění.

Obnovené centrální hodnocení přineslo několik problémů:

1. Studenti byli s hodnocením svých slohů seznamováni těsně před začátkem ústních maturit. Ti, kteří maturovali v pondělí, se tedy své hodnocení dozvěděli v den konání zkoušky, což nepovažujeme za korektní.

2. Ohledně hodnocení panují značné nejasnosti - studenti dostávají tabulky s bodovým ohodnocením v šesti kritériích (1A téma, obsah; 1B – útvar komunikační situace; 2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba, 2B – lexikum, 3A – větná syntax, textová koheze, 3B – nadvětná syntax, koherence textu) a instantní komentáře, zkopírované z tabulky pro hodnotitele. Nevědí ovšem, kde ve své práci udělali chyby.

3. Na mnoha školách jsou velmi dobří studenti se svým hodnocením nespokojení. Množí se případy jedničkářů, kteří mají didaktický test i ústní přes 90% a známku z ČJL jim zkazila známka 3 či 4 ze slohu.

4. SUČJL upozorňovala na problematickou kombinaci velkého množství útvarů v zadáních a šesti hodnotících kritérií, podle nichž jsou slohy opravovány. Zhruba polovinu těchto kritérií nepovažujeme za zcela objektivní (1A, 1B, 3B). Ukazuje se, že právě v těchto „měkkých kritériích“ byly pravopisně i stylisticky slušně napsaným pracím z nepochopitelných důvodů strženy mnohdy i 2-3 body – celkový součet pak práci, kterou by běžně češtinář hodnotil známkou 1-2, zařadí do kategorie 3-4.

5. Nejvíce byly postiženy úvahy – máme v rukou slušné úvahové texty prakticky bez větších pravopisných a stylistických chyb, v nichž bylo výrazně penalizováno údajné odchýlení od tématu č útvaru. Zarážející je i častá podobnost v hodnocení útvaru (1B) a soudržnosti textu (3B); domníváme se, že tato dvě kritéria se částečně překrývají – obě ostatně výrazně závisí na osobním pohledu hodnotitele.

6. Někteří velmi dobří studenti se hodlají odvolávat, neboť se domnívají, že jejich slohy byly ohodnoceny nekorektně a neprofesionálně. Budou se odvolávat ne kvůli známce, ale kvůli své cti.

7. SUČJL tyto studenty podpoří. Procházíme slohové práce studentů, kteří o odvolání uvažují, a nacházíme v hodnoceních slohů závažné a nepochopitelné nejasnosti.Za SUČJL: Veronika Valíková, Hana Vacková, Lenka Dohnalová

18 komentářů:

Tlumočník řekl(a)...
1. června 2017 10:49  

Kolegyně ze SUČJL mají pravdu v tom, že oznámení známky z písemky v den ústní maturity je naprosto ostudné. Zde by se měl Cermat hluboce zamyslet a v příštím roce napravit tuto chybu. Jinak mi ale jejich hledání chyb za každou cenu v centrálním hodnocení připomíná silně pana Botlíka. Chápu, že je pro učitelku i jejího údajně vynikajícího žáka frustrující, když zjistí, že nezávislý hodnotitel je mnohem náročnější a výkon žáka hodnotí střízlivěji. Já centrální hodnocení vítám a jsem rád, že někdo objektivně posoudí výsledek mé čtyřleté práce. A mimochodem - průměr mé oktávy byl 28,54 bodů. Všichni žáci jsou s hodnocením spokojeni, nikoho ani nenapadlo se odvolávat.

Veronika Valíková řekl(a)...
1. června 2017 11:10  

Máme opačnou zkušenost, pane Tlumočníku. Například výborné vypravování bez chyb - 60%. Slušné úvahy prakticky bez chyb - 18 b. Na mnoha školách studenti s hodnocením spokojeni nejsou a odvolávat se budou.

Lenka Dohnalova řekl(a)...
6. června 2017 18:39  

Pane Tlumočníku,
mně pořád nějak uniká, kde se bere to přesvědčení, že jeden jediný "nezávislý " hodnotitel je právě ten, kdo garantuje objektivitu.
Vynechme tedy případ, kdy údajně "vynikající" student obdrží slabé hodnocení, což vy vysvětlujete tak, že hodnotitel je zkrátka náročnější. Jak pak vysvětlíte fakt, že průměrný žák obdrží velmi dobré hodnocení, přestože se pět zkušených kantorů shodne na tom, že jde o práci poměrně slabou? A je e možné, aby se veřejné mínění lišilo od verdiktu CH o dva stupně? U studentů, jejichž DT je téměř stoprocentní?
Víte, věřím Vám, že jste spokojeni s hodnocením. Jenže - třeba Vám slohy opravoval zkušený a pečlivý kantor, který zvládl to, co já považuji téměř za nemožné - tj. opravit obrovské množství prací a zachovat si schopnost je rozumně vnímat. Anebo hodnotil "měkce", takže jste prostě dopadli dobře. Nikdo není bůh a jeden člověk mi opravdu objektivitu v tomto případě negarantuje.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 18:55  

No a mně zase uniká, jak objektivitu zajišťuje jeden školní hodnotitel, na kterého si může došlápnout každý, ředitelem počínaje a žákovým rodičem konče.

Obnovené centrální hodnocení přineslo několik problémů. - Ano.
Školní hodnocení má jeden zásadní problém. - Neobjektivnost.

Takže, jak z toho ven?

Jiri Janecek řekl(a)...
6. června 2017 19:42  

No, nevím... Uvědomují si zastánci školního hodnocení, že je to velmi nespravedlivé, protože někteří student holt budou mít za hodnotitele třeba pana Soukala, pana Stanzela nebo pana Kostečku?

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 19:49  

Opravené slohy se ve škole archivují pě let. kdokoli si je může vyžádat - inspekce, Cermat, ředitel, MŠMT. pOKUD JE ŠKOLA V PODEZŘENÍ, ŽE NECHÁVÁ PROJÍT VE SLOHU SLABÉ STUDENTY, NECHŤ JÍ INSPEKCE STANOVÍ DOHLIŽITELE. Nikdy jsme se nebránili kontrole.

CH si píšou interní poznámky, které po odvoláních skartují. Student neví, jakých chyb se dopustil. Neví to ani jeho učitel. To není objektivita, to je neprůhlednost.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 20:30  

Opravené slohy se ve škole archivují pě let. kdokoli si je může vyžádat - inspekce, Cermat, ředitel, MŠMT
Což je ex post vcelku dost na nic vůči těm, kteří si už vysvědčení odnesli. Bude jim odejmuto? Jak?

CH si píšou interní poznámky, které po odvoláních skartují. Student neví, jakých chyb se dopustil. Neví to ani jeho učitel.
Dobře. Dejme tomu, že by se tento problém podařilo vyřešit.
Třeba tak, že bude CH zapůjčována technika potřebná ke skenování.
Budete potom centrální hodnocení podporovat?

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 20:34  

A což zavést kontrolní mechanismy - vybraní "revizoři" by namátkově prošli slohy na jedné škole z deseti ještě před maturitami. Bude to levnější, efektivní ... budete podporovat opravy na školách?

Navrhujeme otevřenou úlohu, strukturovaný útvar, jasná kritéria. Slohy zpět do škol - na takhle hloupá témata si gymnazisté psát nezaslouží.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 20:51  

Kontrolní mechanismy jsou k ničemu, pokud je zájem hodnotitele je obejít. A ten zájem tady je, to doufám nepopíráte.

Mně osobně se nejvíc líbí varianta dvou hodnotitelů. Jenže ta je i nejdražší.

Co si (ne)zaslouží gymnazisté, je mi vcelku ukradené.
Pokud jsou témata tak hloupá a pod jejich úroveň, tak o čem se tady vlastně vůbec bavíme? Bylo by mi trapné říci, že bylo téma směšně jednoduché a já jsem je přesto nezvládnul.
A pokud si gymnazisté volí témata náročnější a pak je nezvládnou, pak dost dobře nevím, co na to říci. Snad, že nejspíš při opakování písemné práce budou volit lépe.

Jsem zastánce dvouúrovňové maturity. Ale to už tady zaznělo mnohokrát.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 20:57  

Bože, kdy se budou ke psaní vyjadřovat ti, kteří mu rozumí...

Hloupé téma neznamená snadné téma. Naopak - na hloupé téma se snadněji píšou hlouposti. Prosím, prohlédněte si ta témata i kritéria, pane řediteli. Pokuste se pochopit to, k čemu se zasvěceně vyjadřujete.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 20:59  

PS: Nechť CH opravují kratší strukturovaný text podle kritérií, nastavených na daný útvar. To by mohlo i klapnout.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 21:50  

Zvláštní.
A já si myslel, že nejsou hloupá témata, ale jen jejich hloupá zpracování. Aspoň jeden literát to tuším říkal.

No, dejme tomu, že nerozumím psaní.
A Vy mu rozhodně rozumíte lépe.
Tak proč nenaučíte své studenty nevybírat si hloupá témata? ;-)


1. Nevyjadřuji se ke psaní, ani k českému jazyku. Jak bych mohl být tak troufalý, když tomu nerozumím.
Vyjadřuji se jen k tomu, že jste (letošní) maturitní témata označila za hloupá.

2. Pokud nemají být témata hloupá (a nesnadná) pak vidím jen dvě cesty, jak toho dosáhnout.
a) buďto se budete na jejich tvorbě spolupodílet Vy osobně a postaráte se o to, aby témata byla chytrá.
b) nebo musí být i tvorba témat a jejich hodnocení v gesci škol.
Vy pak na své škole dozajista zvolíte témata chytrá.
Jak by k tomu ale přišli žáci na školách, kde nemají tak skvělé učitele?

3. Nejsem a nikdy jsem nebyl ředitelem žádné školy.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 21:58  

Pane PR, my studenty učíme nevybírat si hloupá témata.

Ale když není na výběr, nějaké téma si student vybrat musí.

Volím b).

PS: Jsou hloupá témata i malé role. Nevěřte všem bonmotům.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 22:07  

Dosti "hloupých" témat.
V každé sadě témat byla vždy od nepaměti také témata "úniková".
Myslím, že i budoucí nositelé cen za literaturu z řad gymnazistů by se mohli pro jednou snížit a zvolit únikové téma. A svou náročnější tvorbu si nechat na období po maturitě.
Mne, popravdě, zajímají spíše studenti SOŠ, pro které jsou i tahle směšná a hloupá témata příliš složitá.

Volím b).
To jsem tušil.
Jak by k tomu ale přišli žáci na školách, kde nemají tak skvělé učitele?

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2017 22:23  

Pane PR, mě se maturita netýká. Pěkný den.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2017 22:44  

mě se maturita netýká.
Inu to mne také ne.
Češtinu, ani jiné předměty jednotné maturity neučím.
Měl jsem za to, že se bavíme v obecné rovině.

krtek řekl(a)...
7. června 2017 5:13  

"Pane PR, mě se maturita netýká. Pěkný den."
---
To se musím naučit - zakončit diskusi, kterou jsem vyvolal, tím, že se mne její téma netýká. Výborně!

Veronika Valíková řekl(a)...
7. června 2017 8:17  

Pane krtku, téma se mě týká. Praktická realizace nikoli. Pěkný den.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.