MŠMT odpovídá na otázky České školy ke zveřejnění zadání testů. Česká škola komentuje: Ministerstvo situaci nezvládlo.

pátek 28. dubna 2017 ·

Ministerstvo školství nezvládlo situaci ohledně zveřejnění testových zadání jednotných přijímaček. Reagovalo se zpožděním nejistě a nejasně. Česká škola v této souvislosti položila ministerstvu několik otázek, na něž dostala částečné odpovědi. Přinášíme odpovědi ministerstva, komentář České školy a přehled hlavních textů, které se k tématu vztahují a vytvářejí přehlednou časovou osu.

Shrňme nejprve stručně, oč jde, (podrobněji v přehledu hlavních textů):

Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzvala 13. dubna, tedy den po začátku jednotných přijímaček Cermat, aby zveřejnil zadání testů, jinak je zveřejní sama. Zveřejnila je. Cermat hrozil žalobou. Ministryně se k problému veřejně vyjádřila 9 dnů po konání přijímaček, 8 dnů po zveřejnění testů. A teprve 26. dubna dospěla ministryně alespoň k nějakému jasnějšímu závěru: Dala pokyn k tomu, aby žáci měli na internetu přístup ke svým testů, čili k jakémusi částečnému zveřejnění.

Česká škola poslala ministryni Valachové 25. dubna několik otázek a o den později urgovala odpovědi v souvislosti s rozhodnutím ministryně o způsobu zveřejnění testů.

Na část otázek jsme dostali odpovědi:

Česká škola: Ve světle tiskové zprávy z 26. dubna ( rozhodnutí o způsobu zveřejnění testů) se zdá, že ministerstvo dává - alespoň částečně - za pravdu iniciativě Maturitní data- odtajněno. Nejistota může stoupat: Ministryně rozhodla, že testy mají být částečně zveřejněny. Cermat předtím zveřejnění odmítal, hrozil žalobou...

Ministerstvo školství: V souvislosti s včerejší tiskovou zprávu upozorňujeme, že je třeba rozlišit zpřístupnění hodnocení jednotných testů příslušným uchazečům, kteří skládali přijímací zkoušku, od zveřejnění sad testů jednotné zkoušky. Paní ministryně nerozhodla o plošném zveřejnění testů ve smyslu, v jakém to chápe iniciativa Maturitní data – odtajněno, ale ve smyslu zpřístupnění testů všem žákům, kteří již zkoušku konali.

Komentář České školy: Ano, není to samozřejmě plošné zveřejnění. Je to kompromis pod tlakem. Navíc absurdní – na svoje testy měli žáci právo od počátku. To, že je o tom na některých školách neinformovali, je druhá věc. Ministerstvo nyní nenabízí žákům nic nového. Samozřejmost vydává za rázné řešení situace.

Česká škola: Bylo tedy ministerstvo dobře připraveno? Dobře situaci komunikovalo s veřejností?

Ministerstvo školství: Ano. Zveřejnění testového zadání bez písemného souhlasu Cermatu se nedalo dopředu předvídat. Cermat zveřejnil důvody, proč testy po určitou dobu nezveřejní, následně reagoval na kroky iniciativy „Maturitní data – odtajněno“ a reagoval na tiskovou zprávu EDUin. Poté, co EDUin vyzval k reakci MŠMT, MŠMT reagovalo.

Komentář České školy: Aha: V době internetu mohou být testy zveřejněny pouze s písemným souhlasem Cermatu! Ministerstvo ukazuje, že má skutečný cit pro dobu, v níž řídí vzdělávání! A z přesvědčení, že bez písemného souhlasu Cermatu se na internetu prostě nic neděje, ministerstvo nevyruší ani zkušenosti s únikem zadání státních maturit. Aha: Komunikace vrcholné státní instituce byla naprosto v pořádku – přece vždy reagovala na výzvu či aktivitu nějaké neziskové organizace. Co chtít víc! Reagovalo MŠMT? Reagovalo!

Česká škola: Cermat neudělal chybu? Není třeba vyvodit nějakou osobní odpovědnost, např.ředitele Cermatu?

Ministerstvo školství: Ne. CERMAT postupoval v mezích svých kompetencí a podle svých právních analýz, nicméně, po problematické intervenci iniciativy „Maturitní data - odtajněno", která vnesla do procesu prvek nerovnosti, se paní ministryně rozhodla vyrovnat podmínky pro všechny účastníky dalších kol přijímacích zkoušek vč. náhradních zkoušek, a zadání testů žákům, kteří již zkoušku konali, zpřístupnit.

Komentář České školy: Aha: Takže ministerstvo souhlasí s právními analýzami Cermatu? Budou se podávat žaloby? A proč je třeba dávat k dispozici něco, co už žáci k dispozici mít měli? Ani tady není nějaká chyba v komunikaci?

Jak se kauza vyvíjela, přehled hlavních textů:

12. dubna byly zahájeny jednotné přijímačky

13. dubna Iniciativa Maturitní data-odtajněno vydává ultimátum Cermatu – požaduje, aby zveřejnil testová zadání. Píše: "Postup Cermatu ovšem znamená, že k utajovaným zadáním se dostanou pouze ti uchazeči, kteří si je dokážou obstarat: díky kontaktům svých rodičů na střed­ních školách nebo někde na internetu."

13. dubna Iniciativa zadání zveřejňuje

14. dubna Cermat v médiích vyzývá ke stažení testů z internetu, hrozí právními kroky

18. dubna Cermat zveřejňuje stanovisko, v němž tvrdě píše: "Centrum bude v dalším postupovat tak, aby bylo postaveno na jisto a veřejně sděleno, že není možné, aby jedinci nebo skupina rozhodovala o tom, co je veřejným zájmem, a to jen na základě svých úsudků či dokonce spekulací."

20. dubna Cermat v médiích vysvětluje, že žáci sice měli právo testy si ze školy rovnou odnést, ale zveřejnění je trestné

20. dubna EDUin vyzývá ministryni k akci. Píše: „V této chvíli je jednoznačně úlohou Ministerstva školství, aby v této věci okamžitě zjednalo pořádek a vydalo jasné stanovisko k celé situaci. Je nepřijatelné, když ministryně školství už týden mlčí a tím jen zvyšuje míru nejistoty.“

21. dubna Kateřina Valachová pro server iDNES.cz říká, že je důležité „zchladit hlavy“ a že situaci s Cermatem probere

21. dubna vydává MŠMT tiskovou zprávu ke zveřejnění testů. Píše, že „zveřejnění testů nepovažuje za šťastné“.

26. dubna vydává ministerstvo novou tiskovou zprávu. Píše: „MŠMT zajistí všem uchazečům, kteří již konali některý z termínů přijímací zkoušky a nedostali možnost odnést si zadání testů domů, přístup k již použitým testovým zadáním jednotných přijímacích zkoušek pro jejich vlastní potřebu.“ Tisková zpráva cituje ředitele Cermatu Jiřího Zíku: „MŠMT i CERMAT chtějí zachovat rovný přístup všech uchazečů a umožní, aby měli, v případě zájmu, testové sešity zkoušek, které konali, k dispozici.“

17 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
28. dubna 2017 8:56  

Ve světle tiskové zprávy z 26. dubna ( rozhodnutí o způsobu zveřejnění testů) se zdá, že ministerstvo dává - alespoň částečně - za pravdu iniciativě Maturitní data- odtajněno.

Pane redaktore, kladete manipulativní otázky, jimž přiřazujete hypotetické odpovědi. Stavět vývoj kauzy na vlastní hypotéze "zdá se, že", je manipulace.
Podobně demagogicky píší průběžně "takynovináři" Jiří Mach, Marek Přibil a skrytý redaktor České školy.

Nikomu se nic nezdálo do okamžiku, než drzá neziskovka nezačala dávat orgánu veřejné správy ultimátum. Takhle nemůže fungovat právní stát. Orgán státní správy určuje pravidla, nikoli nezisková klaka. Pak se divíme, že Správě železniční dopravní cesty okupuje její nemovitost banda neziskových teroristů a podobným ultimatistům popřává Česká škola prostor k šíření toxických myšlenek balených pod pláštík zajištění rovných podmínek.

Pokud si vyděrači stižení syndromem notorického zveřejňování mohou dovolit dávat ultimáta v rozsahu hodin, má jistě ministryně právo reagovat dle vlastního uvážení.
Na světě nejsou jen Botleakové.

Josef Soukal řekl(a)...
28. dubna 2017 10:03  

V tomto přehledu chybí to hlavní - o co vlastně O. Botlíkovi a jeho spřízněným duším jde. Vzhledem k tomu, že je dříve ani nenapadlo zajímat se o spravedlnost těch zkoušek (na jakýkoli typ a stupeň školy), jež nebyly ve státní režii, ačkoli možnost poškození některých žáků a nejrůznějších "pokoutností" byla nepoměrně vyšší, je zřejmé, že za celou kampaní rozhodně není zájem žáků.

Romana Howe řekl(a)...
28. dubna 2017 10:25  

za to je vždy celkem dobře vidět, o co nejde panu Soukalovi a spol. - o pochopení smyslu a důležitosti vzdělání, které je tu pro děti, ne oni pro nás, pro CERMAT, pro státní aparát

Simona CARCY řekl(a)...
28. dubna 2017 11:17  

Paní Howe, abych se vyhnula nálepkování, pokusím se vaši narážku jemně rozebrat.
Smysl a důležitost vzdělání mohou posoudit buď jeho příjemci, až dokončí svůj vývoj nebo s jistým filtrem pohledu třetí strany to mohou posoudit jejich zákonní zástupci. Stalo se u nás špatným zvykem, že jménem mlčící většiny si usurpují právo hovořit neziskové nátlakové občanské iniciativy, založené s cílem nějako ideu šířit.
To nejsou rodiče ani žáci, tedy nejbližší příjemci vzdělání, ale samozvaní ochránci. Pan Soukal naopak poukazuje na to, že pro Botlíka je důležitější leakage, tedy obsedantní zveřejňování, než blaho žáků. Proto Botleak. Jím zveřejněné a někým jiným prováděné rozbory poskytnutých dat totiž nic nového, objevného nepřinesly. Zato se na tuto aktivitu nalepují další neziskové spolky, které nabízejí celé seriály zveřejňovaných analýz. To je to blaho, které očekáváte? Škoda, že Vaše podobně sluníčkové postoje nenalezly pochopení u vašich spolupracovníků, když jste si vybrala žáky jako rukojmí k poukazování na domnělé nešvary u vašeho zaměstnavatele. A od rukojmí k ultimátům je už jen kousek.

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2017 11:29  

Pane Komárku, nepřijde Vám to Vaše "Aha" na začátku vašich komentářů ke každé odpovědi ministerstva znevažující? Já tedy mám pocit, že se tím snažíte mermomocí z ministerstva a Cermatu udělat totální blbce. Chcete-li po diskutujících dodržování určitých pravidel, měl by jste je prvotně dodržovat Vy.

Michal Komárek řekl(a)...
28. dubna 2017 11:54  

Máte pravdu, paní Adamová - je to trochu sugestivní, podtrhuji tím "aha", nakolik mně ty odpovědi připadají absurdní. Komentář by se bez toho jistě obešel, nicméně i ohledně pravidel diskuse na ČŠ jsem opakovaně psal, že nemám nic proti drsnějšímu, tvrdšímu tónu vůči veřejným institucím a činitelům. Musí snést víc. Nikoli hrubých urážek, ale třeba ironie ano... Děkuji! Hezký den!

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2017 13:08  

Tak vítejte mezi ne zrovna korektními přispěvateli.

Ygrain řekl(a)...
28. dubna 2017 13:24  

Pane Komárku, je rozdíl, když se do ministerstva opře soukromá osoba v diskusi, a když v tomto stylu napíšete a publikujete článek. Myslím, že máslo na hlavě ministerstva lze roztírat i bez lopaty.

Michal Komárek řekl(a)...
28. dubna 2017 14:13  

"Máslo na hlavě lze roztírat i bez lopaty", je hezký obraz, Ygrain. Jinak: nevím, jaký rozdíl máte na mysli, ale novinář má nepochybně nemenší právo být na veřejné instituce tvrdý. děkuji! hezký den!

Veronika Valíková řekl(a)...
28. dubna 2017 15:08  

Milá Ygrain, a nechybí Vám trochu novináři, kteří by roztírali máslo na hlavě ministerstva alespoň lžící? Je to přece jejich práce... skoro jako by se o chybách MŠMT a Cerrmatu smělo psát jen velmi opatrně a po troškách.

Filip Novák řekl(a)...
28. dubna 2017 15:13  

Navzdory všem zkušenostem, o něž mě již stačilo obohatit české školství, nevěřícně zírám na vyjádření MŠMT a CERMATU o tom, že je třeba poskytnout zadání jednotných přijímacích testů těm uchazečům, kteří „nedostali možnost odnést si zadání testů domů“ (viz tisková zpráva MŠMT ze dne 26. 4. 2017), a o tom, že paní ministryně Valachová hledá cesty, jak pro uchazeče zefektivnit „možnost seznámit se s testem, pokud si ho uchazeči nevzali přímo u zkoušky“ (tatáž tisková zpráva). Z dikce této tiskové zprávy je zřejmé, že za tyto komplikace jednoznačně mohou ti neschopní omezenci obývající ředitelny středních škol, kteří – co je to napadlo? – přesně dodržovali Pokyny pro ředitele školy k zajištění organizace jednotné přijímací zkoušky 2017, vydané jakýmsi CERMATEM. V těchto pokynech se totiž na str. 7 v bodě 12 píše: „Zadávající učitel osobně vybere záznamové archy a TESTOVÉ SEŠITY od všech uchazečů.“ A hned na následující straně 8 v bodě 1 se dočteme, že ředitel školy od zadávajících PŘEVEZME mj. protokol o průběhu jednotné přijímací zkoušky v učebně a TESTOVÉ SEŠITY, s nimiž pak ředitel školy „naloží dle svého uvážení“ (táž strana, bod 5). Ač vyučený češtinář, nejsem patrně schopen pochopit smysl psaného textu – jak si mohli uchazeči volně odnášet „domů“ testové sešity, které měli zadavatelé po ukončení zkoušek od uchazečů vybrat a předat řediteli školy? Nebo jsem s nimi – jakožto jeden z těch troubů v ředitelnách – měl naložit třeba tak, že bych vyběhl za odcházejícími uchazeči a jako kamelot místo „Véééčerní Prahááá“ vyvolával „Téééstové sešitýýý“?

Veronika Valíková řekl(a)...
28. dubna 2017 15:57  

Aha! Už jsem tu taškařici konečně pochopila. :)

Inu, měli jsme intenzivní kurzy pochopení cermatího textu pro češtináře (myslím seriál školení k ústnímu zkoušení, jak se každý rok měnil model), teď jsou na řadě ŘEDITELÉ!

Přeji pevné nervy.

Ygrain řekl(a)...
28. dubna 2017 16:05  

"Milá Ygrain, a nechybí Vám trochu novináři, kteří by roztírali máslo na hlavě ministerstva alespoň lžící? Je to přece jejich práce... skoro jako by se o chybách MŠMT a Cerrmatu smělo psát jen velmi opatrně a po troškách."

No, já teda máslo většinou roztírám příborovým nožem. U novinářů očekávám, že nebudou z nikoho dělat kreténa, ale že objektivně a kultivovaně předvedou, jak ze sebe dělá kreténa sám :-)

Veronika Valíková řekl(a)...
28. dubna 2017 16:29  

:) Pěkné. Zatím se to celkem daří.

Josef Soukal řekl(a)...
28. dubna 2017 19:17  

Nebudu komentovat spor z právního hlediska, neboť nejsem odborník a situace se mi zdá nejasná; ostatně vnímám ho jako zástupný problém. Jen vypíchnu dva citáty:

Iniciativa Maturitní data-odtajněno vydává ultimátum Cermatu – požaduje, aby zveřejnil testová zadání. Píše: "Postup Cermatu ovšem znamená, že k utajovaným zadáním se dostanou pouze ti uchazeči, kteří si je dokážou obstarat: díky kontaktům svých rodičů na střed­ních školách nebo někde na internetu." 
-
Aha: V době internetu mohou být testy zveřejněny pouze s písemným souhlasem Cermatu! Ministerstvo ukazuje, že má skutečný cit pro dobu, v níž řídí vzdělávání! A z přesvědčení, že bez písemného souhlasu Cermatu se na internetu prostě nic neděje, ministerstvo nevyruší ani zkušenosti s únikem zadání státních maturit.
-
Je zajímavé, že Mi-o (de facto O. Botlík) automaticky předpokládá, že se zadání dostane do rukou některých rodičů, a dokonce se začne šířit na internetu. Vezmeme-li v potaz první možnost, neexistovala v předchozích letech, kdy přijímací zkoušky byly zcela v rukou škol a probíhaly za úplně jiné situace, mnohem větší možnost neférovosti a znevýhodnění řady uchazečů o studium? Kolik článků o tom publikovali OB a EDUin?
Co se týče šíření po internetu, nelze hypotézu OB ověřit, neboť text kupodivu začal šířit zrovna OB (ač zřejmě není rodičem dítěte ucházejícího se o studium). Odkazovat na možnost "úniku" tak začal ten, kdo se sám do úniku zapletl (pokud ho rovnou neinicioval).
Neměl by seriózní novinář v rámci objektivity sledovat i to, zda se někdo nesnaží "dělat kretény" z jiných, např. z veřejnosti?

Pepa řekl(a)...
29. dubna 2017 7:57  

V časovém přehledu chybí:
- ?? (termín nevím) distribuce Pokynů pro zadavatele
- 10.4. mail, ve kterém bylo mimo jiné povoleno ponechat uchazečům testové sešity

V Pokynech bylo určeno testové sešity vybrat, v mailu povoleno ponechat. Vzhledem k tomu, že obé sdělovala stejná instituce a druhý pokyn časově následoval, usoudili jsme, že platí pokyn z mailu a logické nám připadalo rovnou testové sešity ponechat. Tím jsme se vyhnuli kamelotářskému "Tééstovééé sééšitýýý".

Faktický aspekt problému je ten, že si Cermat měl předem ujasnit, jak to chce. Morální aspekt ponechávám stranou, necítím se být arbitrem v této záležitosti a přihřívat si vlastní polívčičku teprve nechci.

Karel Lippmann řekl(a)...
30. dubna 2017 17:41  

Obecně řečeno, jaká je to "spravedlnost", když mnohotvárnost vzdělání ověřujeme a zpětnými dopady na výuku deformujeme "etalonem" "kalibrovaným" na základě metod vybraných, specificky zaměřených odborností? Začíná to přijímacími zkouškami, stupňuje maturitou... Ideálem jsou snad Čapkovi Mloci? Proč naopak plošně netestujeme standardizovaný obsah odborných předmětů např. na průmyslovkách stejného typu?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.