Státní přijímačky mají alternativu, zkusme žákovská portfolia

pátek 15. dubna 2016 ·

Je třeba najít způsob, jak ve vzdělávání ověřovat opravdu to, co rozhoduje o životním a profesním úspěchu.


I v případě, že budou od příštího roku jednotné státní testy pro přijímání na střední školy povinné, nemělo by jít o jediný parametr, podle kterého budou ředitelé a ředitelky rozhodovat o přijetí ke středoškolskému studiu. Žákovská portfolia nabízejí cestu, jak posoudit kvality žáka i jinak než testem z matematiky a češtiny.

Průzkum Diplom nestačí, který si v loňském roce objednala J&T Banka a ve spolupráci s EDUin ho provedla agentura Perfect Crowd, pojmenoval, co rozhoduje o životním a profesním úspěchu. Šlo především o ochotu komunikovat s lidmi, zájem o vědu, knihy a literaturu a psychickou odolnost. Obecně šlo o kompetence, které lze v současných školách získat spíše výjimečně. Je tedy důležité, aby se na tyto položky základní školy ve výuce soustředily a střední školy je při přijímacím řízení zohledňovaly.

V tuto chvíli směřujeme k systému, kdy většina středních škol bude přijímat žáky na základě státního rozřazovacího testu, který samozřejmě podobné kompetence ověřovat neumí. Ten bude od příštího roku hrát minimálně šedesátiprocentní roli v přijímacím řízení. Hrozí tedy nebezpečí, že i základní školy budou tyto položky vzdělávání považovat za méně důležité a soustředí se na to, co bude obsahovat přijímací test. To ale může ve výsledku znamenat další zvýšení nespokojenosti zaměstnavatelů a vysokých škol s úrovní absolventů.

Vhodnou alternativou nebo alespoň doplňkem přijímacích testů mohou být žákovská portfolia. Tedy soubor prací žáka během několika posledních ročníků základní školy. Mnoho škol už dnes s portfolii pracuje a ta jsou schopná poskytnout střední škole mnohem plastičtější představu o dovednostech uchazeče o studium. Zároveň při jejich využívání nehrozí omezování výuky jen na testovatelné položky.

Tomáš Feřtek, konzultant projektu Diplom nestačí, řekl: "Tak jako několik let vznikaly a byly pilotovány přijímací testy, je třeba začít i s vývojem a propagací portfolií jako nástroje, který je schopen popsat a předvést tu část žákových kompetencí, které testy zachytit nedovedou. Existuje už dost škol, které s žákovskými portfolii pracují a jejichž zkušenosti můžeme využít. Samotné testy z matematiky a češtiny nejsou schopné podat dostatečnou informaci o žákovi, který se uchází o studium.“

16 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
15. dubna 2016 v 15:01  

Jéžišmarjá, Pánbůh s námi a zlé pryč.

Uvědomuje si vůbec někdo, co by rozhodnutí SŠ požadovat portfolia žáků u přijímaček znamenalo pro učitele a rodiče žáků na ZŠ?

Znamenalo by to POVINNÉ shromažďování tun sešitů, písemek, pracovních listů, projektů a dalších a dalších výstupů práce žáků. Buď by to měli na hrbu učitelé nebo rodiče.

Učitelé mají už tak papírování docela dost a někteří rodiče nejsou jakéhokoliv důsledného shromažďování čehokoliv schopni, vždyť mnozí ani nejsou schopni podepsat děcku žákovskou či DÚ. Děti těchto rodičů by byly při přijímačkách dost znevýhodněné. Navíc by se asi do portfolia možná víc promítaly schopnosti učitelů než schopnosti žáků. Na školách by se pro změnu blblo s tím, jak co nejvíc vyšolíchat portfolia a ovlivnilo by to výuku.

Kristepane běžte už s těmi blbými nápady někam. A kdo by rozhodovat o tom, co do portfolia patří a co ne? Na to by musela být stanovená jednotná pravidla a ta by zas musela vyjít v nějaké v ministerstvem zpatlané vyhlášce!!!

Je vůbec Feřtek schopen nějakého alespoň minimálního reálného uvažování?

krtek řekl(a)...
15. dubna 2016 v 16:02  

Co shromažďování, ale dokáže si pan Feřtek představit, jak na střední škole čtou měsíc před maturitou "jenom" deset papírů o 200 uchazečích? A kolik lidí - ředitel, zástupkyně, aspoň jeden další učitel? A správní řízení, kde by měl být každý papír evidován?
Jak dopadla komplexní hodnocení před pár lety?

Tajný Učitel řekl(a)...
15. dubna 2016 v 17:18  

Žák, student přinese portfolio ve kterém jsou doloženy jeho studijní úspěchy a volnočasové aktivity. Např. diplom z olympiády, hudební/výtvarné/sportovní soutěže, potvrzení práce ve skautu apod. V US to tak dělají léta, dokonce se od toho odvíjí stipendia. Určitě lepší než seznam známek a jeden test. Když někdo tráví veškerý svůj volný čas na kompu a nepřečetl nic krom návodu na použití MP3, je to hodně vypovídající.

Vít Tomis řekl(a)...
15. dubna 2016 v 18:01  

Např. diplom z olympiády, hudební/výtvarné/sportovní soutěže,
Tohle je - může být - součástí kritérií přijímacího řízení i dnes.

potvrzení práce ve skautu
Co třeba potvrzení o členství ve sportovním oddíle? Bude mít větší váhu členství v týmu, který hraje okresní přebor nebo krajský přebor? Co vozíčkář? Bude mít míň bodů za to, že není členem paraplegického basketbalového týmu? Kritéria (váhu jednotlivých činností) určí škola, MŠMT, SCIO nebo EDUIN? Nebo uliční výbor?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. dubna 2016 v 18:12  

Jsem zvědav, zda bude EDUin (a spol.) propagovat portfolia jako náhradu (doplněk?) i sciotestování na VŠ. Nebo je cílem opět jen CERMAT?

Eva Adamová řekl(a)...
15. dubna 2016 v 21:51  

"Žák, student přinese portfolio ve kterém jsou doloženy jeho studijní úspěchy a volnočasové aktivity. Např. diplom z olympiády, hudební/výtvarné/sportovní soutěže, potvrzení práce ve skautu apod."

Kristepane Tajnej, jasně jsem napsala, že děti rodičů, kteří děti nevedou k volnočasovým aktivitám nebo na ně nemají peníze, by byly u přijímacího řízení velmi znevýhodněny. Žijete vůbec nohama na zemi a viděl jste někdy vůbec dítě ze sociálně slabé rodiny?

Josef Soukal řekl(a)...
15. dubna 2016 v 21:56  

Už několikrát jsem četl, jak v USA začíná honba za kroužky už v mateřské škole, s cílem dostat se na lepší základní školu atd. Závěry viz p. Adamová výše.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. dubna 2016 v 22:35  

Nu ano! Další dosti průhledný pokus, jak vyvést prvotní zájem žáků, a jejich rodičů pak především, mimo školu, do mimoškolních a mimovýukových aktivit. Rodičů především, pravil jsem, protože oni jsou ti zajímaví platící elementi naší budoucí (ne)vzdělanosti.
Soustavnou a systematickou práci nahradit snůškou jakýchsi nahodilostí. Tu to, tu ono. Rozbít zrcadlo na hromadu střepů, abychom nemohli nahlédnout, jak křivou máme hubu.
Běžná školní práce není důležitá, bere se tak nějak sama sebou, nuda pruda. Cení se cokoli jiného. Co-ko-li. Říkal jsem kdysi jedné vzdělávací kapacitě, že by se třeba mohla nějak zohlednit kvalita výsledků mojí vzdělávací činnosti podle základních školních dokumentů. Prý jsem za to placen podle tarivní tabulky. Budiž. Za co jsou ale placeni stejnou měrou ti, kteří svoje nadtarifně placené výrony aktivit realizují na úkor těch standardů, netuším.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. dubna 2016 v 10:43  

Pokus "...vyvést prvotní zájem žáku a jejich rodičů mimo školu..."
Myslím že nebylo záměrem školní výsledky nahradit portfoliem mimoškolních aktivit, nýbrž doplnit je o ně, za účelem poskytnout škole co nejširší/nejobjektivnější obraz o uchazeči. Vhodně strukturovaný přijímací pohovor, portfolio, vysvědčení, to vše může v kombinaci pomoci odhalit potenciál žáka k dalšímu studiu mnohem lépe, než jeden cermatí test. Vlastně by bylo lepší cokoli. Třeba zatancuj nebo tak něco. Na námitky typu " ale uchazečů je hodně" nelze než odvětit, že jinak to objektivní prostě nebude a škola bude přijímat zajíce v pytli. Pokud to škole nevadí, budiž. To samé lze přece tvrdit o přijímacích zkouškách na pedagogické fakulty. Nezkoumá se motivace, talent, potenciál uchazeče, dělají se scio testy, nebo se bere na průměr, nebo se přijímá bez přijímaček. Pak se divíme, že jdou učit dva z deseti.

Paní Adamová, na to aby žák přinesl ukázku vlastní práce, nemusí přece navštěvovat nákladné kroužky.


Eva Adamová řekl(a)...
16. dubna 2016 v 12:05  

To jako, že by někteří patnáctiletí donesli k přijímačkám soupis vykradených bytů, případně soupis výrobních čísel ukradených aut?

tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2016 v 13:24  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2016 v 13:27  

Žákovská portfólia - Proč ne? Až bude Česko dávat na vzdělávání 6 - 8 % z HDP a až školy budou vybavené a organizované pro kvalitní vnitřně diferencované vzdělávání VŠECH dětí. Až budou mít učitelé platy alespoň na průměru VŠ kvalifikovaných profesí a až budou hodnocení nejen za výuku ale i za péči o osobní rozvoj dětí ve volném čase a při zájmových aktivitách. V takovémto režimu bych ta žákovská portfolia považoval vedle testů, co žák umí (ve všech předmětech!:), za možnou a dokonce i přirozenou součást školní práce.

Češtít politici ale myslím na kvalitní vzdělávání dětí víceméně kašlou. Tuto domněnku myslím potvrzuje dlouhotrvající nesplnění výše uvedených podmínek, neúčelné a neefektivní využívání dotací a nezájem politiků tyto věci účinně změnit. Kdo nevěří, nechť si poslechne, kolik bezobsažného (k účinným opatřením nevedoucího) tlachání je v projevech vládních i nevládních politiků, když o vzdělávání hovoří a to i tehdy, když dostanou vcelku jasné otázky k zodpovězení - viz například Politické spektrum ČT24 z 9.4.2016:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/216411058200014

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/stanovisko-asociace-reditelu-gymnazii.html

J.Týř

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
16. dubna 2016 v 14:13  

Co kdyby s portfoliem přišli i všichni odborníci, experti a podobné existence.

Než by začali plácat o škole, představili by své dosavadní zkušenosti, svou praxi a pak by teprvá mleli ty své pindy.

Zatím známe jediného odborníka, který si mohl dovolit kecat do mnoha oborů a to byl Jára Cimrman. No a tomu nesahají Feřtek a spol. ani po kotníky...

Jiri Janecek řekl(a)...
16. dubna 2016 v 15:06  

No nevim... Jako celkem casto, i v tomto pripade se da moje prvni reakce shrnout slovy produkcniho Suse z filmu Trhak.

Celkem casto z Eduinu pada neco ve smyslu "ceske skolstvi reprodukuje socialni nerovnosti". Je otazka, jestli dobre udelany test (po deviti letech glajchsajtovani a tupeho biflovani) neni mene socialne podmineny nez soubor dosazenych pozitivnich vysledku. Je to podobna schizofrenie eduinu jako inkluze x podpora rodicovskych skol, inkluze x odmitani povinne skolky (argumenty te Huleho studie), nebo kritika prizpusobovani se zamestnavatelum a psani na zakazku J&T Banky...

Krome toho, rozdeleni bodu v testu bude myslim mnohem "rovnomernejsi" (ne ve statistickem smyslu) nez rozdeleni uspechu z olympiad.

Jinak to portfolium (ani nevim co to vlastne je) mi tak nejak asociuje ten karierni rad... Neslo by treba zavest karierni system zaku? Aspon petistupnovy...

Na druhou stranu, ceka mne nezamestnanost na dobu neurcitou... Mozna bych byl vhodnym kandidatem na pozici "implementator zakovskych portfolii" (to slovo bych se naucil nejen pouzivat, ale i spravne sklonovat) nebo dokonce i "koordinator evaluaci zakovskych portfolii"

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. dubna 2016 v 21:57  

Vivat, paní Adamová, VI-VAT!!!
V úctě Luděk Blaha

Unknown řekl(a)...
16. dubna 2016 v 22:26  

Nějak se nám tady zase množí myšlenky nějakého hodnocení žáka před přijímacími zkouškami. Bylo zrušeno před několika lety, pač tam každý třídní učitel psal hodnocení jako na Alberta Einsteina. Bylo to tak dokonalé, že z těchto hodnocení nešlo nic vybrat. A jak jsem si stačil všimnout, tak na přihlášce je na druhé straně svislá kolonka do které si můžou rodiče pro své děti naplácat všechny úspěchy ze sportu, kroužků, soutěží,..Jen se tam vlepí razítko sportovního klubu, střediska volného času, umělecké školy, přiloží se diplomy z oblastních, okresních, krajských kol,...Někdo zase objevil Ameriku a už běží na patentový úřad.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.