Konference Počítač ve škole zahájena: úvod patřil MŠMT a akčnímu plánu rozvoje ICT

středa 8. dubna 2009 ·

Letošní šestý ročník konference Počítač ve škole 2009 je tradičně nabit přednáškami, prezentacemi a workshopy. Průběžně budeme naše čtenáře informovat o nejzajímavějších vystoupeních.

MŠMT se prezentovalo prvními informacemi k diskusi z práce expertního týmu pro oblast ICT pod vedením Milana Hausnera. Pan náměstek Jindřich Kitzberger bohužel nemohl na konferenci přijet kvůli poradě vedení MŠMT.

Milan Hausner s Bořivojem Brdičkou ve svých prezentacích stručně shrnuli východiska práce týmu a prvotní návrhy akčního plánu rozvoje ICT, detailně se k jednotlivým bodům v krátké době vrátíme. Dále vystoupili Ondřej Neumajer (VÚP v Praze) a Kamil Melichárek (ČŠI).

Monitoringu stavu by měla být v procesu věnována značná pozornost, inspiraci tým hledal například i v Irsku. K dispozici k diskusi je nyní i návrh „Profil Škola21“: difuzní model pro integraci moderních technologií (100kB PDF). K problematice se vrátíme samostatným článkem po skončení konference v příštím týdnu.

Po úvodním panelu vystoupil Ondřej Neumajer s prezentací Jak dál s ICT ve všeobecném vzdělávání, ve středu ráno na tuto přednášku naváže diskuze Co změnit v ICT ve všeobecném vzdělávání.

Diskuse ke článku

Autor: Martin (82.208.37.xxx) Datum: 9. 4. 4:47
Titulek: Proč, bože můj, proč? Spiknutí ?

Chlapci, chlapci, nemám zdání jak vypadala ta živá část prezentace záměrů MŠMT, ale jestli měla neco společného s těmi dvěma powerpointy, tak už je úřad ve stavu totální agónie. Možná je to záměrem, aby nikdo netušil, co je pod pokličkou, Možná je to i nutné a potřebné. Nebo se k veslu virtuální podpory škol dostali teoretičtí ale geniální šílenci. Možná i to je nutné a potřebné. Ale proč to proboha hoši dáváte tak najevo. Já jenom prosím našeho fiskálního boha, aby se Vám nedostala do ruky ani kačka z jakéhokoli veřejného rozpočtu. To bych pak musel vyhlásit občanskou neposlušnost a přestat platit daně. Tohle je snad spiknutí nebo přinejmenším příprava rituálního organizovaného zločinu. Nemělo by se to hlásit?

Autor: Evžen Markalous (80.95.246.xxx) Datum: 9. 4. 14:42
Titulek: Makarenko

Pokud ta třeskutá moudra, která jsou rozptýlena v difuzním modelu "Profil Škola21" a v googlovitých prezentacích, myslí pan Brdička a členové jeho spolku na spásu českého školství pomocí strojků pana von Neumanna, vulgo Poradní tým pro moderní technologie, jako pozdní apríl, tak budiž.

Pokud to ovšem myslí vážně, tak Bůh s námi, ale i s nimi. Doporučuji jim, aby v rámci celoživotního a neutuchajícího sebevzdělávání, sebehodnocení a sebemrskačství prostudovali spisy Antona Semjonoviče Makarenka a následně je uvedli do souladu se svatou a jedinou Bloomovou taxonomií výukových cílů, a tím dramaticky zvýšili své kompetence, samozřejmě klíčové, k informatice, pedagogice a recepci a produkci komunikátů. Po dobu studií by se měli zdržeti veřejných projevů a výtrysků svého intelektu.

Autor: Bořivoj Brdička (195.113.39.xxx) Datum: 9. 4. 16:15
Titulek: Re: Makarenko

Souhlasím "Bůh s námi"!

Pokud bude v našich končinách převládat snaha bořit, zatracovat ty druhé, věřit v naše skvělé tradiční hodnoty, čekat na dokonalá pravidla přicházející zhora, doufat v naši schopnost udržet si životní úroveň, nepřijímat cizí myšlenky, bránit se evropské integraci a na vše se dívat jen zkrze peníze, máme opravdu dost špatné vyhlídky.
Z diskuzí na ČŠ nelze dělat závěry, ale skoro to vypadá, že se má vize blíži skutečnosti. Přesto doufám, že si přicházející generace nenechá příležitost stát plnohodnotnými členy lidského společenství vzít!

Autor: Václav Votruba ml. (78.136.175.xxx) Datum: 9. 4. 17:30
Titulek: Re: Re: Makarenko

Namísto vykřiků do tmy se pokusím s prezentací polemizovat, protože souhlasím se základní myšlenkou: "svět se mění, žáci/studenti žijí a vyrůstají v jiném prostředí než my, je potřeba se nad tím zamýšlet".
1) Opravdu roste objem nových informací? A nedochází k jejich zdvojování/ztrojování/...?
2) Určitě se musíme učit domlouvat (komunikovat). Ale opravdu najdeme v pravý čas to, co potřebujeme, u svých přátel?
3) Co znamená změněný přístup k informacím? Že je budeme hodnotit a třídit, nebo je budeme filtrovat?
4) "Roztříštěnost" pozornosti je realitou. Ale dá se jí ustoupit? (Teď si jen vzpomínám na kolegyni, která po měsíci vyučování stylů v text. editoru zjistila po opravě kontrolní práce, že většina nic používat nehodlá - když učím úpravu textu, pak se studenti ptají, k čemu je jim to dobré. Část z nich ale nepřesvědčím, že využití stylů v prvopočátku ušetří čas při závěrečných úpravách.)
5) E-learning na základních školách? Na středních školách? A do všech předmětů? Máme právo požadovat po studentech domácí přípravu a domácí práce?

A - bohužel - ta hlavní potíž je, ať chci nebo nechci, v penězích. Není-li na počítač + projektor do každé učebny, není-li na školení (většina kolegyň lituje, že už není školení práce s počítači, protože teď už vědí, k čemu, co, ale nevědí jak a nemají čas na všechno přicházet samy), v neposlední řadě není-li na platy tak, aby bylo hodně inovativních učitelů, pak jsou to jen plány a sny.

Autor: Bořivoj Brdička (78.102.131.xxx) Datum: 10. 4. 0:43
Titulek: Re: Re: Re: Makarenko

Děkuji za konstruktivní přístup. Takto má smysl pokračovat v diskuzi.

1) Opravdu roste objem nových informací? A nedochází k jejich zdvojování/ztrojování/...?
Objem roste především u těch informací, které nejsou k životu potřeba. Vzhledem k dostupnosti všech je však stále obtížnější stanovit, které je třeba si pamatovat. Je zřejmé, že bez určitého základu znalostí se nelze obejít. Důležité je ale si uvědomit, že mnohé z nich lze získat i jiným způsobem než drilováním.

2) Určitě se musíme učit domlouvat (komunikovat). Ale opravdu najdeme v pravý čas to, co potřebujeme, u svých přátel?
Je to jen jedna z možností. Dlužno dodat, že je u tzv. "net generace" velmi oblíbená.

3) Co znamená změněný přístup k informacím? Že je budeme hodnotit a třídit, nebo je budeme filtrovat?
Pan Warlick měl na mysli především ten fakt, že k nim již nyní jinak přistupujeme. Dříve jsme je hlavně četli, dnes si je děti hlavně prohlížejí (viz Mezigenerační vývoj). Víte, že mezi mládeží je hlavním místem pro obecné hledání YouTube?

4) "Roztříštěnost" pozornosti je realitou. Ale dá se jí ustoupit? (Teď si jen vzpomínám na kolegyni, která po měsíci vyučování stylů v text. editoru zjistila po opravě kontrolní práce, že většina nic používat nehodlá - když učím úpravu textu, pak se studenti ptají, k čemu je jim to dobré. Část z nich ale nepřesvědčím, že využití stylů v prvopočátku ušetří čas při závěrečných úpravách.)
Tady jste téměř u jádra problému! Vaše snaha se bude míjet účinkem, dokud se nám nepodaří vybudovat jiné vzdělávací prostředí. Žáci by měli dostat takový úkol, na němž pochopí, že jim styly usnadní práci. Ten úkol musí být provázán s jejich reálným životem. Něco pouze říkat, nemá smysl. Schválně zdůrazňuji to, že takto je nutno budovat celé vzdělávací prostředí, tj. vše by mělo být koordinováno napříč předměty. Vysvětlit je to třeba též rodičům.

5) E-learning na základních školách? Na středních školách? A do všech předmětů? Máme právo požadovat po studentech domácí přípravu a domácí práce?
Nevím, co si pod pojmem e-learning představujete? Ale u mě je to převedení tradičních výukových postupů (jako e-učebnice, drilovací cvičení, test) online. To je použitelné pouze tehdy, když se někdo učit chce. Sám ale přicházíte do styku s dětmi, které se učit nechtějí. U těch nezbývá, než nasadit konstruktivní metody popsané v minulé odpovědi. Že jste na dobré cestě, poznáte snadno. Doma budou na školních aktivitách pracovat sami od sebe, i když to po nich nikdo nebude chtít.

Za svůj idealismus se všem omlouvám. Vím, že není snadné takové prostředí v naší škole vybudovat. Přesto to někdo dokáže!

Autor: Václav Votruba ml. (78.136.145.xxx) Datum: 10. 4. 4:39
Titulek: Re: Re: Re: Re: Makarenko


Děkuji za odpovědi i za přiznání idealismu;)
A budu pokračovat s realismem:

1) Většina informací uložených na internetu je balast. Většina studentů s hledáním informace skončí u Wikipedie (to je ten nejlepší případ), ale nemá znalosti, aby si mohla tyto informace ověřit. Svůj úkol vidím i v tom konfrontovat je s jinými pohledy, učit je hledat, znát více zdrojů.

2) Ještě jednou k té "net-generaci" - hrozí druhé nebezpečí. Všichni budou spoléhat, že to ví ten druhý, takže ...

3) Převládá hledání zábavy, ne poučení. Dnes vede Facebook, před ním ICQ, jinde, v našem prostředí (střední škola) Stream.cz a pořad Na stojáka. I na tom Youtube (český krásný překlad Ty trubko používá skupina Skrytý půvab byrokracie) se najdou užitečné věci (kromě nostalgických klipů jazzu, rocku z 60. a 70. let) - o nich Česká škola psala. Otázka je, zda je to dostatečná alternativa ke všem anglo/americko/izraelsko/... Superstar, BigBrother, ... (jen si vzpomínám, co mi studenti ukazovali, že našli)

4) Je jádro pudla - ani středoškolák neví, co bude potřebovat v reálném životě, protože neví, co bude dělat. Snažím se maximálně výuku proložit příklady z praxe, včetně těch, které mi poslali jejich předchůdcipo absolvování. Používám "odstrašujících" příkladů, například návrh standardu učitelské profese byl pro výuku ideální. Ale přes moderní technologie nejlepší cesta je ta, kdy žáky/studenty zaujme problém jako problém, jako výzva jejich schopnostem.

5) E-learning chápu úplně stejně, ale ten nejvíce souvisí s poznámkou o financích. Máme jednu nepočítačovou učebnu s projektorem a je na ni pořadník. Do počítačových učeben se dostanou žáci jen o hodinách k tomu určených, jejich rozvrh (těch učeben) je plný.

Autor: Pavel Netusil (90.179.19.xxx) Datum: 10. 4. 8:38
Titulek: Re: Re: Re: Re: Makarenko

"Důležité je ale si uvědomit, že mnohé z nich lze získat i jiným způsobem než drilováním"

Se vsi uctou narazky na drilovani si strcte ...

"Žáci by měli dostat takový úkol, na němž pochopí, že jim styly usnadní práci. Ten úkol musí být provázán s jejich reálným životem. Něco pouze říkat, nemá smysl."

- ucim styly na zakladni skole - (mam i "sve" ukoly), ale rad bych od Vas slysel namet, jaky ukol by to mel byt, aby zak ZS musel vypracovat praci, dle toho jak pisete - pane Brdicko prave takovymi "polofrazemi" ukazujete Vasi odtrzenost od reality na nizsich stupnich skol.

Mimochodem - "Něco pouze říkat, nemá smysl" - toto je velmi nebezpecna a porazenecka myslenka, ktera se dnes siri celym skolstvim. Dusledkem bude, ze pri vyuce bezpecnosti na silnicich bude jeden zak obetovan a cela trida se pujde podivat, jak ho prejede auto, aby meli prilad ze zivota...

"Za svůj idealismus se všem omlouvám. Vím, že není snadné takové prostředí v naší škole vybudovat. Přesto to někdo dokáže!"

Bohuzel NE DO KA ZE, to neni idealismus, ale naivismus spojeny s neznalosti situace a zavrenyma ocima nad jednim problemem a ruzovymi brylemi pri pohledu na vse ostatni. A take bohuzel vlastnim zaseknutim, kdy pri upozorneni, ze tvorite vzdusne zamky mate jako obranu narceni dotycneho, ze jen bori a kritizuje, zatimco vy se snazite.

"Tady jste téměř u jádra problému! Vaše snaha se bude míjet účinkem, dokud se nám nepodaří vybudovat jiné vzdělávací prostředí."

Vyvoj vsech moznych a nemoznych reforem a novych pristupu je naprosto strzen a vlacen silenym vyvojem spolecnosti a je stejne sileny. A jak spolecnost opousti "normalitu", teoretikove skolstvi si mysli, ze tim, ze se bude opoustet "normalita" ve skole, se tim neco spravi. My NEPOTREBUJEME budovat jine vzdelavaci prostredi, pokud vladnou vymatlana paka a zlodej ci vrah ma vice prav nez obet, neni treba resit takove ptakovuiny jako vzdelavaci prostredi.

Problem je uplne nekde jinde, nez ze budeme resit e-learning na ZS nebo jestli jsou styly ukazany dobre ci nikoli.

Autor: Bořivoj Brdička (85.160.72.xxx) Datum: 10. 4. 10:32
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Makarenko

Nechci tvrdit, že já bych to sám v podmínkách většiny našich škol dokázal. Že je to možné, je ale jisté:

http://www.zs-tremosnice.cz/news.html
http://mrcoley.com/coleycast/ColeyCast35.m4a
http://www.teacherondemand.se/video/459/the-knight-of-mt-alleberg.html
http://www.youtube.com/watch?v=X5xFMmK5Ujs
http://www.screencast.com/users/MarcosMath/folders/Default/media/0ba5f2b7-0824-4916-9df5-8dd1d7b28815
http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=fb9384c4cf38708677c4

Příkladů existuje nepřeberné množství. Není jistě možné měnit vše skokem. Jde o to, jestli chceme a budeme ochotni na změnách spolupracovat!

Autor: Pavel Netusil (90.179.19.xxx) Datum: 10. 4. 12:35
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Ano, dalo se cekat, ze "nemoznost Vaseho reseni" odpovite nekolika odkazy s tim, ze to JDE. Ovsem to, nekde za urcitych velmi specifickych podminek neco jde neni dukaz o tom, ze to tak prote pujde ne vetsine jinych skol, kde nejsou umele vytvorene podminky.

V Praze je metro, myslite, ze u nas v Kromerizi by neslo vybudovat metro?
URCITE SLO!
Vybuduje nekdo v Kromerizi metro? V nejblizssich generacich urcite ne. Kdyz by nekdo prisel s tim, ze chce v Kromerizi metro s poukazem, ze v Praze to slo, bude to stejne, jako to Vase "jinde to jde". Ti, kdoz budou poukazovat na nerealnost pozadavku (byt hezkeho) budou ti "zpatecnicti borici", kteri nic nechapou...

Autor: Vlastimil Macháček (85.207.121.xxx) Datum: 10. 4. 18:43
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Důkaz, že to někde funguje jsou webovské stránky školy. Naivní velmi, velmi. Souhlasím, jste snílek. Webovské stránky dokazují jenom to, že škola má schopného člověka, který umí udělat dobrou prezentaci. Skutečný stav věcí může být diametrálně odlišný. České školství již je de facto jenom o prezentaci a dávno ne, až na světlé výjimky, o znalostech a dovednostech.
Aby to někde skutečně šlo, k tomu jsou třeba nejenom dobří učitelé, ale také dobří rodiče a žáci, dobrý ředitel školy, dobrý zřizovatel, dobrá ČŠI, dobrá psychologická poradna, dobrá policie. Všichni musejí svou měrou odpovědnosti přispívat k předem dohodnutému konsensu na pravidlech hry. Zúčastnění by tak vlastně vytvořili relativně funkční systém (řád a pořádek), což je evidentně nad síly MŠMT, jehož náplň práce suplují. Každopádně funkčnost systému je dle mého dílem mimořádně příznivé skladby schopných a ochotných lidí v daném regionu, kteří vědí o „svých“ problémech, chtějí je řešit a také řeší systémově. To je v dnešních podmínkách zázrak. MŠMT se zatím zabývá daleko závažnější problematikou jako je např. standard učitele, jehož vliv na nápravu českého školství je spíše záporný než nulový.

Autor: Bořivoj Brdička (85.160.79.xxx) Datum: 11. 4. 8:43
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

I já jsem s mnohými věcmi kolem sebe nespokojen. Ministersvo jsem dlouhá léta považoval za bandu neschopných příživníků, a k tomuto přesvědčení se nejspíše zase vrátím. Po zveřejnění tendrů nového Indoše v listopadu 08 jsem zde ve fóru veřejně litoval toho, že jsem volil zelené. Pan ministr Liška se však, dle mého názoru, poctivě pokusil věc napravit. V tomto okamžiku má mou úctu a přeju mu vše nejlepší!
Já sám se nevzdávám naděje, že se nám jednou podaří se jako učitelé semknout, domluvit a pokusíme se ono ideální výukové prostředí ve většině škol vytvořit!

Autor: Vlastimil Macháček (85.207.121.xxx) Datum: 11. 4. 9:51
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Kdyby pan ministr Liška chtěl poctivě "věc napravit", nemohl by přijmout fci ministra, na kterou evidentně nemá ani zkušenosti, ani odbornost. Nemohl by být ani u zelených. Asi se nic moc neliší od dokonale odhalené Kateřiny Jack v pořadu „Uvolněte se, prosím".
Ke změně Vašeho názoru blahopřeji a přeji vše dobré.

Autor: Pavel Netusil (90.179.19.xxx) Datum: 11. 4. 11:16
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Tak problem "biomasa" bych nechal povinne promitat ve skolach (obcanka, ekologie a dalsi predmety) jako ukazku toho, kdo "nam" vladne a co vsechno je mozne.

Neveril jsem vlastnim usim a ocim.

Autor: David Hawiger (62.168.44.xxx) Datum: 12. 4. 20:33
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Od jisté doby jsem se naučil posuzovat činy konkrétních lidí při hledání řešení konkrétního problému. I uvnitř politických stran jsou lidé rozdílných komunikačních dovedností.
Takže prosím vážení kritikové, držme se konkrétního problému - a tou je případné znovunalezení systémové podpory informačních technologií v rámci regionálního školství. A právě v tomto případě si dovolím tvrdit, že ministr Liška (i když pět minut po dvanácté) měl snahu (a možná ještě má) nalézt strategii, která by mohla být ku prospěchu školám, nikoliv ku jejich škodě.

A to samé se týká práce týmu. Ano, jeho složení není zrovna ideální. Ano, jistě by mohla být první prezentace výsledků naší práce propracovanější. Vězte ale, že také existovala možnost neprezentovat vůbec nic. Byl by to lepší a transparentnější přístup? Možná pro některé ano.

Budiž pro mě ponaučení, že diskuse, sklouzávající k "biomase" je mrháním času a energie.

Autor: Vlastimil Macháček (85.207.121.xxx) Datum: 12. 4. 22:46
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Jenom pro pořádek, Kateřina J. nemá z ostudy kabát kvůli bídné komunikační dovednosti, ale kvůli katastrofální neznalosti věcí, které sama prosazuje se svojí stranou. Nějak se mi nezdá, že by byl/a v politice jediná/ný taková/vý.
I někteří z nás přispívatelů (i když pět minut po dvanácté) jsme měli snahu (a stále ještě máme) nalézt strategii, která by mohla být ku prospěchu školám, nikoliv ku jejich škodě. Proto přispíváme. Tým také. Jak vidět, snaha je nepochybně málo, zejména u ministra. Tu doposud nenalezenou strategii je pak třeba ještě realizovat, ale předcházet ji musí uskutečnitelné konceptuální schéma. Dnešní situace ve školství je doufám dostatečným důkazem, že ministerští opravdu nenalezli dobré řešení a nepomohlo ani to, že strategie byla perfektně uskutečněna.

Autor: Luděk Blaha (81.90.173.xxx) Datum: 12. 4. 23:30
Titulek: ingredience

... práce týmu. Ano, jeho složení není zrovna ideální.

Tak teď, pane Hawingere, zírám zase já, jak Žak na biomasu. Buďte, prosím, konkrétnější ve svých úvahách, aniž byste měl mít pocit mrhání času a energie. Těch věrozvěstů, kteří hlásají konečně tu pravou a jedinou pravdu o věcech zdejších je možná víc, než bychom byli ochotni připustit i ve svých nejbujnějších fantaziích. Tak se nedivte, že my malověrní vedeme nekonstruktivní řeči. Je toho poslední dobou nějak moc.
Prý je tu nová doba. Doba informačních technologií. Zaslouží si nového pohledu na svět, nových přístupů ke vzdělávání a výchově dětí a mládeže. Je nezbytné dětičky vybavit kompetencemi a zabavit je řádně, než se tak stane a aby si toho radši ani nevšimli. V pondělí budeme všichni modří, v úterý žlutí a ve středu černí. A pak se spočítáme, kdo víc.
Nemyslím si, že se posledních pár tisíc let lidstvu přihodilo něco tak zásadně převratného, abychom z toho měli padnout na zadek a zapomenout, že škola je učitel a jeho žáci. Příchod spasitele? Objevení Ameriky? Nástup páry, elektřiny, člověk na měsíci? ICT, RVP?
Možná by při formulování těch zaručeně moderních strategií bylo dobře, kdybychom se čas od času podívali třeba na císařova pekaře, jestli se nám při tom hledání kamene mudrců v kotli nevaří buřty a slivovice.

Autor: Pedant (89.176.4.xxx) Datum: 11. 4. 11:14
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Nebyl to právě pan ministr Liška, který loni nechal v tichosti ve vládě zrušit tu část dřívějšího usnesení 792/2004, kterou vláda zavazovala MŠMT financovat SIPVZ do roku 2010 částkou jedna miliarda ročně?

Tato částka není a nebude! Zůstaneme jen u prezentací a seriálu komedií kolem evropských fondů, které spíš přinesou zisk jen dopředu vybraným firmám. A školy z toho budou mít minimum. A nejméně nebo vůbec nic ty nejpotřebnější.

Bez peněz do hospody nelez!

Autor: Janek Wagner (86.49.14.xxx) Datum: 14. 4. 2:49
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Usnesení vlády 792/2004 především ignorovala Buzková a s ní i Paroubkova vláda při přípravě rozpočtu na rok 2007 (vinu nesou i tehdejší náměstek Hrdý a pánové Mucha a Máca z odboru SIPVZ), poté i ministryně Kopicová a Kuchtová spolu s Topolánkovými vládami. Na konci roku 2006 se na nezařazení zmíněné miliardy do rozpočtu 2007 dle všech indicií podílel Petr Cibulka, bývalý spolumajitel ACOL, v té době poradce Vlastimila Tlustého, tehdejšího ministra financí.

Liška nemohl realizaci zmíněného usnesení ovlivnit a po dvouletém výpadku připravilo MŠMT novou koncepci podpory ICT na léta 2009-13. Nevím o jakých vybraných firmách tu je řeč.

Na obírání škol a peněz z ESF se nyní podílejí především někteří dodavatelé interaktivních tabulí, počet cinknutých výběrových řízení prudce narůstá.

Autor: Pavel Koval (212.80.92.xxx) Datum: 9. 4. 17:23
Titulek: Webový zmetek měsíce - www.ceskaskola.cz

Tak jsem našel odkaz na

webové zmetky
a v nich i odkaz na tyhle stránky. Nezbývá mi, než souhlasit. Česká škola je čím dál měně použitelný web.
Věřím, že na konferenci Počítač ve škole dorazí i webmaster tohoto webu.


Autor: Pavel Koval (212.80.92.xxx) Datum: 9. 4. 17:24
Titulek: Webový zmetek měsíce - www.ceskaskola.cz

Tak jsem našel odkaz na

webové zmetky a v nich i odkaz na tyhle stránky. Nezbývá mi, než souhlasit. Česká škola je čím dál měně použitelný web.
Věřím, že na konferenci Počítač ve škole dorazí i webmaster tohoto webu.


Autor: Pavel Koval (212.80.92.xxx) Datum: 9. 4. 17:25
Titulek: Webový zmetek měsíce - www.ceskaskola.cz

Tak jsem našel odkaz na webové zmetky a v nich i odkaz na tyhle stránky. Nezbývá mi, než souhlasit. Česká škola je čím dál měně použitelný web.
Věřím, že na konferenci Počítač ve škole dorazí i webmaster tohoto webu.


Autor: Pavel Koval (212.80.92.xxx) Datum: 9. 4. 17:29
Titulek: Opravdu webový zmetek

Prosím o smazání mých duplicitních příspěvků, došlo k jejich zaslání proto, že po odeslání se objeví chyba databáze a já se logicky domníval, že příspěvek nebyl odeslán.
Děkuji a opravte si web.

Autor: zástupce ředitele (83.208.11.xxx) Datum: 9. 4. 19:47
Titulek: Re: Opravdu webový zmetek


Pavel Kowal neumí přispívat na Českou školu?

Autor: Pavel Netusil (90.179.19.xxx) Datum: 9. 4. 22:30
Titulek: Re: Opravdu webový zmetek

Zkuseni vedi, ze i po zobrazeni chyby dojde (na tomto webu) k pripsani prispevku .

Ovsem fakt je, ze system, na nemz bezi tento web je na dve veci...

Autor: Janek Wagner (86.49.14.xxx) Datum: 10. 4. 15:24
Titulek: Re: Re: Opravdu webový zmetek


O chybě víme již dlouho a nová verze České školy je doslova na spadnutí. Náš redakční systém za téměř desetiletí provozu skutečně zastaral.

Autor: Ygrain (89.102.19.xxx) Datum: 10. 4. 15:41
Titulek: Re: Re: Re: Opravdu webový ....

Aha, takže to padání je důvod, proč se místo načtení stránky ohlásí "server error" či co

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.