Vít Berka: Příplatek za vedení

pondělí 3. prosince 2001 ·

Dotaz: Před několika lety byla rozšířena tabulka úrovní pro udělování příplatku za řízení o další řádek a někde (nevím kde) jsem zjistil, že podle toho mohu udělit příplatek za vedení i předsedům předmětových komisí (gymnázia), aniž by tím byla znemožněna jejich práce přesčas. Mám pravdu? Mohli byste mi říci, kde bych něco kolem této problematiky našel?

Poskytování příplatku za vedení upravuje:
- § 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů
- § 8 nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů
- příloha č. 3 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Příplatek za vedení je složkou platu, kterou se oceňuje náročnost řídící práce vedoucích zaměstnanců. Pojem „vedoucí zaměstnanec“ je definován v § 9 odst. 3 zákoníku práce. Ve smyslu tohoto ustanovení jsou vedoucími zaměstnanci orgány zaměstnavatele (statutární orgán, vedoucí organizačních útvarů) a další zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucími zaměstnanci v uvedeném smyslu jsou i vedoucí organizačních složek státu a vedoucí organizačních útvarů organizačních složek státu (§ 9a odst. 3 zákoníku práce).

Nárok na příplatek za vedení je zákonem o platu zaručen všem vedoucím zaměstnancům. Sazby příplatku za vedení však zákon o platu stanoví pouze pro vedoucí zaměstnance v organizačních složkách státu taxativně uvedených v § 5 odst. 1. Poskytování příplatku za vedení vedoucím zaměstnancům ostatních zaměstnavatelů upravují příslušná prováděcí nařízení vlády. Výši příplatku za vedení určuje vedoucímu zaměstnanci v rámci stanoveného rozpětí zaměstnavatel, popřípadě orgán, který je podle § 3 odst. 5 zákona o platu, popřípadě podle zvláštního právního předpisu, oprávněn stanovit plat vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele nebo vedoucím organizační složky státu.

Ve zmíněné příloze vládního nařízení (školství se týká část B) jsou uvedeny čtyři stupně vedoucích funkcí. Ve čtvrtém stupni, který zřejmě máte na mysli, jsou uvedeni tito vedoucí zaměstnanci: „zástupce ředitele zařízení školního stravování, školy a školského zařízení bez právní subjektivity a vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců“. Příplatek za vedení je v tomto případě stanoven ve výši 500 – 3 000 Kč měsíčně.

Zákon o platu umožňuje poskytovat příplatek za vedení i těm zaměstnancům, kteří nepředstavují podle organizačního řádu stupeň řízení u zaměstnavatele, avšak jsou oprávněni řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. V tomto případě nejde o vedoucí zaměstnance ve smyslu § 9 zákoníku práce a § 5 odst. 4 zákona č. 113/1992 Sb. k tomu stanoví:

„Zaměstnanci, který není uveden v předchozích odstavcích, avšak je podle organizačního řádu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 300 Kč až 1 500 Kč měsíčně.“

Pro objektivní posouzení, zda je příplatek za vedení poskytován zaměstnancům, kteří nepředstavují u zaměstnavatele stupeň řízení, oprávněně, stanoví zákon o platu podmínku, že oprávnění těchto zaměstnanců řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců vyplývá z organizačního řádu. Pokud tato podmínka není naplněna, nelze příplatek za vedení podle § 5 odst. 4 zákona o platu poskytnout.

Za organizační řád je možno pro tyto účely považovat i školní řád, vedený středními školami, jako součást dokumentace podle § 32 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů (viz příslušné společné stanovisko MPSV, MŠMT a ČMOS pracovníků školství). Vzhledem k dotazu je účelné upozornit, že zaměstnancům, kterým náleží příplatek za vedení, včetně zaměstnanců, jimž je tento příplatek přiznán podle § 5 odst. 4 zákona č. 143/1992 Sb., náleží plat za práci přesčas pouze v případech výslovně uvedených v § 10 odst. 2 tohoto zákona.


Závěr:

Na závěr lze konstatovat, že předsedové předmětových komisí nejsou výslovně uvedeni v žádném ze zmiňovaných právních předpisů, a to ani v částech upravujících poskytování příplatku za vedení. Podle našeho názoru tito předsedové nejsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu § 9 odst. 3 zákoníku práce. Pro vznik nároku na příplatek za vedení podle § 5 odst. 4 zákona č. 143/1992 Sb., by musely být uplatněny tam stanovené podmínky.

Vít Berka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.