redakce: Projekt proměny školní jídelny ve školní restauraci

středa 1. prosince 1999 ·

Zaměření na podporu zdraví ve škole je již několik let klíčovou oblastí koncepce ZŠ Třebíč. Zaměření na podporu zdraví ve škole je již několik let klíčovou oblastí koncepce naší školy. Naše škola úzce spolupracuje s hnutím Zdravých škol, Státním zdravotním ústavem, Kanceláří Zdravého města a se všemi partnery, kteří mohou přispět k realizaci našich záměrů v oblasti podpory zdraví na naší škole. Za mimořádně důležité považujeme snahy vtáhnout do řešení této problematiky rodiče, bez jejichž podpory má naše úsilí jen malou naději na úspěch. Mnohé záměry se nám již podařilo splnit. Součástí našeho programu podpory zdraví na škole je i zaměření na stravování našich žáků. V rámci projektu Výživa a zdraví, Prvního školního veletrhu zdraví a dalších aktivit se postupně snažíme podporovat ty stravovací návyky, které vedou k upevnění zdraví.

Cílová skupina dětí:
Žáci ZŠ Třebíč, Za Rybníkem, Okružní 935

Dlouhodobé cíle projektu a souvislosti
O změnu v oblasti školního stravování usilujeme dlouhodobě. Hlavním důvodem pro naše úsilí v této oblasti je přesvědčení, že stravovací návyky jsou mimořádně důležitou skupinou dovedností a návyků, charakterizující osobnost jejich nositele. Kultivace této osobnostní složky probíhá v předškolním věku a v mladším školním věku. Později je již jen obtížně ovlivnitelná.
S úmyslem vytvořit u dětí takové stravovací návyky, které by byly schopny odolávat i v situacích, kdy vnější prostředí vytváří tlak na sociálně patologické formy chování v této oblasti, věnujeme této oblasti výchovy systematickou pozornost v průběhu celého období pobytu dětí na naší škole.
Vzhledem k všeobecné zkušenosti s rigiditou stravovacích návyků mohou být kvalitní a hodnotné stravovací návyky tou složkou osobnosti, která pomůže člověku překonat krizová životní období, která na každého nepochybně čekají. Z tohoto pohledu považuje jejich vytvoření za podobně důležité jako vytvoření návyků sportování a smysluplného trávení volného času.

Současná situace
Školní jídelna s pěti zaměstnanci a kapacitou 500 a současným počten strávníků kolem 300 je vybavena po technické stránce vším, co umožňuje přípravu kvalitní stravy. Vedoucí jídelny disponuje počítačem s programem, pomocí kterého je schopna volit taková jídla v jídelníčku, aby byly dodrženy nutriční hodnoty stravy nutné pro zdravý vývoj dětí. Do jídelníčku jsou zařazovány potraviny, které je právě z tohoto ohledu žádoucí, aby děti jedly. Na počítači rovněž vede evidenci strávníků, včetně plateb stravného sporožirem nebo hotově a skladovou evidenci kuchyně.
Za výrazné úspěchy, na které chceme v druhé etapě navazovat, považujeme vybavení kuchyně i jídelny nerezovým nádobím a příbory. Týká se to i várnic, ve kterých je každý den dětem do tříd přinášen nápoj, jako součást pitného režimu. U oběda mají děti možnost vybírat si z více nápojů. Přílohy k obědům tvoří především zeleninové saláty a čerstvé ovoce. Děti přicházející do školní jídelny v době pobytu ve školní družině obědvají u jednoho stolu se svojí paní vychovatelkou, což velmi příznivě působí na jejich chování u jídla.
Vzhledem k tomu, že změna stravovacích návyků a jejich upevnění je záležitostí dlouhodobé, trpělivé práce několika let, realizujeme proces změny postupně. V souvislosti se získáváním zkušeností navštívila v říjnu roku 1998 vedoucí školní jídelny paní Stanislava Daňková školní jídelnu Základní školy Zachar v Kroměříži, která má již bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti školního stravování.
S potěšením jsme mohli konstatovat, že mnohé kroky změny jsou shodné a již jsme je učinili. Navazujeme tedy další etapou.

Hlavní cíle druhé etapy pro rok 1999
· Dosáhnout stavu, kdy bude prostředí jídelny po stránce estetické i organizační co možná nejpříznivější klidné konzumaci jídel.
· Upevnit u žáků návyky kulturního stolování a ohleduplného chování v prostorách, kde se konzumuje strava.
· Nabídku chceme rozšířit o výběr více salátů nebo více druhů ovoce.
· Po stránce formální zdůraznit tento rozdíl od běžné hlučné školní jídelny i úpravou vchodu do školní restaurace se zdůrazněním slova restaurace, vyvěšením jídelního lístku již před vchodem, automatickým zavíráním dveří, aby bylo zabráněno vnikání zbytečného vnějšího hluku do jídelny.
· Klidnou relaxační hudbou, která bude vytvářet příjemné zvukové pozadí a příznivě působit na celkovou atmosféru při konzumaci jídel.
· Barevně harmonicky sladěné prostředí jídelny (po konzultaci s Mgr. M.Vyskočilem podle jeho návrhu interiérového řešení).
· Celkové zútulnění strohého prostoru jídelny drobnými úpravami (markýza nad výdejními okny, umělé květiny na stěnách, vázy s květinovými vazbami na stolech, stolkem na várnice s nápoji).
· Organizačními opatřeními, která omezí hlavní zdroje hluku a neklidu. To je především příchod tříd do jídelny. Další třída bude vcházet do jídelny až tehdy, kdy už před výdejním oknem na příbory není žádná fronta. Do té doby počkají na rozsáhlé, světlé a dostatečně prostorné chodbě před jídelnou. V restauraci je plno, je třeba chvíli počkat.
· Školní jídelna, budoucí školní restaurace, je využívána kromě žáků a zaměstnanců školy též pedagogy, kteří se účastní vzdělávacích akcí v Pedagogickém centru, které užívá ke své činnosti prostory v budově naší školy. Tato proměna školní jídelny ve školní restauraci může být inspirací pro ostatní školy ke změnám přístupu ke školnímu stravování. Naší ambicí je vytvořit model, který může být využit v rámci okresu i širšího regionu.

Třetí etapa

Třetí etapou v horizontu několika let bude, kromě dalšího rozšiřování nabídky, kompletní výměna nábytku, který je v užívání více než patnáct let a bude postupně dosluhovat.


Finanční požadavky na realizaci druhé etapy projektu ve roce 1999
Jak plyne z výše uvedených bodů, většina opatření a dalších kroků není finančně příliš náročná, některá opatření jsou organizačního charakteru.

Z rozpočtu MÚ
Úprava vchodu do jídelny ………………5000 Kč
Markýza nad výdejním pultem…………4000 Kč
Barvy na úpravu podhledů………………3000 Kč
Pult na nápojové várnice………………..2000 Kč
Umělé květiny……………………………10000 Kč
Rekonstrukce výdejního pultu……….15000 Kč
celkem……………………………………39000 Kč

Z programu rozvoje základního a středního školství
HI-FI věž se 4 reproduktory k ozvučení prostoru školní restaurace……..17000 Kč
CD disky s relaxační hudbou…………………………………………………3000 Kč
mzdové prostředky…………………………………………………………10000 Kč
celkem………………………………………………………………………30000 Kč

V rámci realizace projektu s co nejmenšími nároky na finance budeme jednat o možnosti angažovat v jeho provedení aktivisty Peer programů při OPPP Třebíč.

Realizační tým:
PaedDr. Karel Tomek – ředitel školy
Jaroslava Buclová – garant programu Zdravá škola na naší škole
Stanislava Daňková – vedoucí školní jídelny ZŠ Za Rybníkem
Mgr. Miloslav Vyskočil - výtvarník

PaedDr. Karel Tomek
ředitel školy

redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.