Otevřený dopis Asociace waldorfských škol: Nezavírejte školy, nenařizujte roušky, podporujte zdraví a imunitu dětí

středa 30. září 2020 ·

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane ministře školství, obracíme se na Vás jménem Asociace waldorfských škol s žádostí o úpravu epidemiologických opatření platných v základních a středních školách. Jsme si plně vědomi Vaší těžké role při krizovém řízení s cílem zvládnutí současné epidemie Covid-19. Oceňujeme Vaši viditelnou snahu umožnit zdravotnickému systému tuto infekci zvládnout pomocí cílených hygienických opatření na rozdíl od plošných opatření na jaře tohoto roku. Jako profesní pedagogický spolek ale upozorňujeme na škodlivost opatření ve školách a požadujeme jejich úpravu tak, aby v dlouhodobém měřítku nepoškozovala naše děti, žáky a studenty (dále děti). 


Za přijatelné řešení považujeme i jejich možnou úpravu pouze pro naše členské školy, které představují z epidemiologického hlediska malý vzorek a zároveň vzhledem ke svým specifikům jsou opatřeními mimořádně postižené. Níže předkládáme stručnou verzi našeho vyjádření a požadavků, podrobnější argumentaci včetně citací uvádíme v příloze. 

Požadujeme: 

1. Uplatňování komplexního pohledu na zdraví dětí, nejen epidemiologické bránění šíření nemoci za každou cenu. 

Naší zákonnou i morální povinností je chránit bezpečí a zdraví dětí v jeho komplexním pojetí. Při pokračování současných opatření ve školách, či dokonce jejich zpřísnění bude docházet k poškozování fyzického, duševního i sociálního zdraví všech dětí. Plošné uplatňování opatření omezujících či přímo neumožňujících plnohodnotné vyučování je neadekvátní vzhledem k míře rizika a z dlouhodobého hlediska krátkozraké a socioekonomicky poškozující celou společnost. 

2. Zrušení povinnosti nošení roušek ve školách (ve vyučování i o přestávkách) 

Povinnost nošení roušek ve školách je nesmyslná zejména ze dvou hledisek. Zdravotní hledisko - Děti nejsou schopné dlouhodobě nosit roušku a mnohokrát denně s ní správně manipulovat v souladu s hygienickými doporučeními (nesahání si na roušku nebo obličej, výměna roušky po každém sundání i zvlhnutí, desinfekce rukou po každé výměně – tj. min. 10x za den). Děti i pedagogové zažívají každodenní poruchy koncentrace, bolesti hlavy, dechové potíže. Pedagogické hledisko – Nošení roušek má likvidační účinky na vyučování a sociální funkci školy. Při vzájemné komunikaci se děti učí empatii a dalším sociálním dovednostem z nonverbálních projevů druhých, z mimiky tváře. Školní úspěchy dětí jsou závislé na podpoře well-beingu ve škole, zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně. 

3. Posílení autonomie škol ve vztahu k hledání optimálních hygienických opatření při zohlednění specifik vzdělávacích programů 

Waldorfské vyučování je postaveno na inovativních metodách výuky a aktivním osvojování sociálních a dalších kompetencí. Děti a dospívající se nikdy neučí jen staticky sedíce v lavicích a pouze hlavou. Mnohé kompetence se učí aktivitami, které vyžadují tělesné, smyslové a citové zapojení. Školy sice potřebují smysluplná hygienická opatření, ale ta nesmějí vést k tomu, že by u dětí a dospívajících vzbuzovala strach z mezilidských vztahů a žáky izolovala od rozvoje jejich sociálních a kognitivních dovedností. V souladu s doporučeními odborníků navrhujeme používání skutečně chránících respirátorů třídy FFP2 / KN95 pro děti z rizikových skupin (či rodin). 

4. Nezakazování prezenční výuky na základních a středních školách 

V době kompletního lockdownu v jarním období byli děti a mladí lidé zcela vytrženi ze svého sociálního prostředí mimo rodinu, zůstali prakticky bez reálného kontaktu se svými spolužáky a přáteli. Ve většině případů byli odkázáni na intenzivní užívání digitálních médií a sociálních sítí. Prezenční činnostně orientovanou výuku na základní ani střední škole nelze nahradit distanční on-line výukou. To, co lze překonat v řádu dní, je již v řádu týdnů fatální pro školní motivovanost, konstruktivistické metody výuky, socializační funkce školy. Zavírání škol musí být varianta krajní nouze. Není možné upřednostňovat ostatní místa setkávání lidí (firmy, restaurace, bary, sportovní akce) před školami, jako se to dělo na jaře a nyní je plánováno znovu.

Kromě těchto konkrétních požadavků předkládáme dva dlouhodobé návrhy: 

5. Investice a podporu v oblasti zdraví a rozvoje přirozené imunity dětí a dospívajících 

Zásadním dlouhodobým řešením současné epidemie z pohledu školy je podpora imunity dětí. Pro zdravou imunitu jsou klíčové pohybové a umělecké aktivity, ideálně integrované do celého dne. Současné úvahy o zákazu tělesných a uměleckých aktivit ve školách považujeme za zcestné. Naopak požadujeme takové investice do školství, aby školy měly dostatečné podmínky pro co nejčastější pobyt dětí venku, samozřejmě v kvalitně vybudovaném prostředí zahrady, sportovního a volnočasového areálu. Stejně tak akcentujeme výraznou podporu pohybových, rukodělných a uměleckých vzdělávacích oblastí při revizích vzdělávacích programů. 

6. Důkladné a objektivní vědecké prozkoumání vlivu vládních opatření na zdravý vývoj a vzdělávání dětí a cílenou pomoc k vyrovnání případných škod u nejvíce ohrožených skupin dětí a dospívajících 

Od vypuknutí jarní epidemie sledujeme ustanovování odborných komisí a poradních orgánů složených z epidemiologů, matematiků, ekonomů pro účely epidemiologických opatření. Požadujeme, aby stejným způsobem byla hodnocena a zkoumána rizika a škody způsobené drastickými zásahy do života dětí a dospívajících. Tato rizika musí být zkoumána ze strany odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, psychiatrie a pediatrie. Navrhujeme vznik odborné meziresortní komise, která by další vývoj posuzovala i z dlouhodobější perspektivy. Jako podklad pro její práci níže uvádíme rozpracované argumenty k našim požadavkům včetně citací. 

Jménem žáků, rodičů a pedagogů waldorfských škol děkujeme za vyhovění našim požadavkům a posouzení našich návrhů. Zároveň nabízíme svou pomoc při formulaci adekvátních a reálných opatření.  

V Praze dne 29. září 2020 

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. – člen Rady Asociace waldorfských škol ČR, z.s. 
Mgr. Tomáš Jedlička – člen představenstva Asociace waldorfských škol ČR, z.s.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.