Ondřej Neumajer: Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

úterý 7. ledna 2020 ·

V roce 2019 zveřejnilo MŠMT Rámec digitálních kompetencí učitele, který vychází z českého překladu Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. Cílem příspěvku je popsat workshop, který seznamuje účastníky s rámcem DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. Workshop jsme v projektu Národního ústavu pro vzdělávání Podpora práce učitelů (PPUČ) ověřovali v praxi a poznatky a zkušenosti průběžně zapracovávali. V příspěvku najdete workshop v podobě, která se nám osvědčila.Ondřej Neumajer (neumajer.cz)
Parametry workshopu Workshop mohou využít zejména školní ICT koordinátoři/metodici i lektoři dalšího vzdělávání pro seznámení pedagogů ve škole formou aktivního učení a metod kritického myšlení s DigCompEdu.

Rámec DigComEdu je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání. Nejpřesněji odpovídá práci učitele na základní a střední škole. V ostatních případech poskytuje dobré vodítko, jen je nutný určitý nadhled při posuzování terminologie, dílčích dovedností či příkladů jednotlivých aktivit.

V průběhu workshopu se využívá především skupinová práce – účastníci pracují ve trojicích až čtveřicích. Workshop je založen na spolupráci, diskuzi a vzájemném hodnocení různých přístupů a názorů přítomných. Zároveň je v menší míře využita individuální práce, ve které každý účastník reflektuje své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve své výuce či přípravě na ni.

Optimální časová náročnost na realizaci workshopu je 90 minut. Hlavní koordinátor (dále jen lektor) nepůsobí jako předavatel znalostí, ale jako facilitátor celého procesu. Workshop probíhá v prostorách běžné (nepočítačové) učebny, kde jsou stoly uspořádány do šesti pracovišť. Optimální je počet účastníků, kde v jedné skupině pracují 3–4, tedy celkem 18–24 účastníků.

Úvod, přivítání 

Na začátku workshopu jsou účastníci přivítáni, představí se lektor, účastníkům je vysvětlen cíl workshopu. Za podpory lektora se účastníci rozdělí do šesti skupin (stejný je počet oblastí digitálních kompetencí v rámci DigCompEdu), ve kterých budou většinu workshopu pracovat.

Lektor zdůrazní, že jeho role je v této části pouze facilitátorská a že workshop bude probíhat s využitím metod kritického myšlení, nepůjde tedy o frontální přednášku s předkládáním hotových faktů. V průběhu je vhodné důsledně dodržovat management času, tedy dbát na zachování přiděleného časového prostoru jednotlivým aktivitám. To může být pro některé účastníky stresující, proto je vhodné v této úvodní části zdůraznit, že se jedná o krok záměrný. S tím souvisí i důležitá informace, že jakékoliv názory účastníků k problematice digitálních kompetencí jsou cenné, chyby se na tomto workshopu dělat nedají, protože vše je věcí názoru. Nezkoušíme znalosti, ale sdílíme mezi učiteli zkušenosti, které jsou různorodé.

V průběhu workshopu jsou na projekci (projektor, interaktivní tabule, velkoplošná obrazovka případně jen displej počítače) promítány zadání k úkolům, které mají účastníci plnit. Je účelné, aby bylo zadání po celou dobu plnění úkolu účastníkům k dispozici. Čas je vhodné hlídat pomocí nezávislé časomíry – budíku, stopek nebo online aplikace (např. https://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/ nebo https://www.timer.net/) tak, aby byl zbývající čas na aktivitu účastníkům k dispozici. Úvodní seznámení by mělo proběhnout v 10 minutách.

Aktivita č. 1 

Zadání „Které digitální kompetence by měly náležet do profesní výbavy každého učitele?“

Účastníci vytvářejí na flipchartovém papíru myšlenkovou mapu digitálních kompetencí, případně je sepisují v jiné podobě.

Praktická poznámka pro lektora: Neexistuje jedno správné řešení, proto je vhodné účastníky informovat, že není cílem vyhledat nějaký existující koncept na internetu a ten využít, ale přemýšlet o tom, jak svoje představy a vlastní zkušenost s využíváním technologií přenést do myšlenkové mapy. V případě dotazů může lektor sdělit, že myšlenková mapa může být i hierarchická, tedy skládat se z více úrovní kompetencí, případně obsahovat i vazby mezi nimi.

Cíl aktivity: uvedení do tématu a evokace poznatků, které již účastníci mají o digitálních kompetencích učitele.

Co si připravit: flipchartový papír a fix pro každou skupinu.

Čas na aktivitu: 8 min.

Aktivita č. 2 

Každá skupina během jedné minuty prezentuje svoji myšlenkovou mapu.

Praktická poznámka pro lektora: Lektor důrazně hlídá čas. K prezentaci výstupů skupinové práce se osvědčil flipchart umístěný tak, aby na něj všichni účastníci viděli. Na tento flipchart je umístěn papír aktuálně prezentující skupiny s jimi vytvořenou myšlenkovou mapou. Prezentovat mohou všichni účastníci skupiny nebo vybraný mluvčí. Rolí lektora není jakkoliv do výkladu zasahovat, korigovat jej či komentovat, pouze facilitovat průběh prezentací (a hlídat časový limit).

Cíl aktivity: formulace názorů a postojů jednotlivých skupin, vzájemná inspirace a postupné uvědomování si, co vše do rodiny digitálních kompetencí učitele patří (nebo by patřit mohlo).

Co si připravit: stojan či místo k prezentaci myšlenkových map.

Čas na aktivitu: 10 min.

Aktivita č. 3 Zadání 

„Formulujte dva příklady činností, při kterých jako učitel pracujete s digitálními technologiemi“. 

Každý účastník (samostatně) formuluje a na samolepicí papírky (tzv. post-it) napíše dva příklady z vlastní praxe.

Praktická poznámka pro lektora: Může se jednat jak o aktivity z výuky, tak o činnosti z přípravy na ni či z její reflexe. Na jednom papírku je jedna činnost. Užitečné je účastníky vybídnout, aby se pokusili formulovat i méně časté aktivity. Zájemci mohou aktivit sepsat více, např. tři či čtyři.

Cíl aktivity: přechod od teorie k praxi jednotlivých účastníků – každý účastník si připraví ukázky činností, ve kterých je patrné, že již nějaké digitální kompetence má. Ukázky činností budou využity později.

Co si připravit: bločky s papírky (tzv. post-it) do každé skupiny, případně barevné fixy.

Čas na aktivitu: 5 min.


Celý text naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.