Reakce Asociace dětských skupin na dopis ředitelek mateřských škol premiérovi Babišovi

úterý 15. října 2019 ·

Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolujeme si reagovat na dopis ředitelek MŠ, který kritizuje připravovanou novelu zákona o dětských skupinách, a ohrazujeme se proti zavádějícím tvrzením. Jsme rádi, že se debata o tom, zda dvouleté děti patří do kolektivních zařízení, posunula k diskusi o kvalitě zařízení, která o děti do 3 let pečují. Dětské skupiny se během posledních let staly jedinou kvalitní a dostupnou formou péče o takto malé děti a umožňují rodičům dřívější návrat na pracovní trh. Také díky tomuto typu péče se ČR konečně vyrovnává vyspělým evropským státům.Všichni ještě máme v živé paměti celospolečenskou debatu, iniciovanou ředitelkami MŠ o tom, zda patří dvouleté děti do školek. Tato debata vznikla v návaznosti na nesouhlas se zněním školského zákona, že mateřské školy budou mít povinnost přijímat i dvouleté děti (pokud jim to kapacita dovolí). Nejsilnějším argumentem ředitelek bylo, že MŠ nejsou připravené na takto malé děti a to zejména kvůli nedostatečnému počtu personálu, protože takto malé děti mají zcela jiné potřeby než děti tříleté. Ano, vývojovou psychologii nikdo nezpochybňuje, roční i dvouleté dítě potřebuje individuálnější péči, celodenní pomoc se sebeobsluhou a není schopné si hrát v kolektivu.

Nyní se veřejná debata vrací, ovšem v jiné podobě. Dopis, na který reagujeme, srovnává podmínky dětských skupin a mateřských škol. Z dopisu je ale zřejmé, že pisatelky nemají relevantní informace o fungování dětských skupin, natož o zákonu (zákon 247/2014 Sb. o poskytování služby péče v dětské skupině) jako takovém.

Dovolujeme si upozornit na tyto nepřesnosti:

- Signatářky poukazují na to, že kvůli zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do MŠ mohou fungovat dětské skupiny, nicméně dětské skupiny fungují již od roku 2014 a uvedená povinnost byla zrušena až loni.

- Na 12 dětí není dle zákona 1 chůva, ale 2, což značně navyšuje personální náklady DS oproti MŠ.

- Při 13-24 dětech MUSÍ (ne mohou) o děti pečovat 3 chůvy; v DS se pohybují děti již od 1 roku, jsou to děti, které nikdy nebyly v kolektivním zařízení a první adaptaci mají právě tam, většina dětí je také na plenách, oproti MŠ, které děti s plenkami převážně nepřijímají.

- Dle školského zákona je kapacita jedné třídy (s výjimkou) maximálně 24 dětí, kde je jedna učitelka, ale to pouze v případě, že se ve třídě nenachází dítě mladší 3let, v takovém případě se za každé dítě do 3 let snižuje kapacita o 2 (max o 6 dětí), na tyto děti je možné v rámci šablon z EU požádat dotaci na chůvu (navýšení personálu), dále MŠ mohou čerpat další mzdové prostředky např. na pedagogické asistenty pro děti se speciálními potřebami, což DS, ačkoli tyto děti přijímají, nemohou.

- Novela Zákona o DS nepočítá s maximálně 8 dětmi na 1 chůvu, ale stále zachovává poměr 2 chůvy na 12 dětí u menších dětských skupin s kapacitou do 12 míst; takových dětských skupin je cca 75 %.

- Není možné srovnávat podmínky mateřských škol a dětských skupin z hlediska personálních kapacit, a to s ohledem na věk všech dětí (průměrný věk dětí navštěvujících DS je dle našich průzkumů 2,1 roku).

- Průměrná mzda učitelek je vyšší než průměrná mzda chův, které nemají přesné tabulky (oproti učitelkám MŠ, které mají zajištěnou většinou 9. platovou třídu) a mzdy v regionech se často pohybují na úrovni minimálních mezd, dále pak chůvy v DS nemají práci rozdělenou na přímou a nepřímou, takže jejich pracovní doba s dětmi je cca 160 hodin měsíčně (oproti učitelkám MŠ, kde přímá práce s dětmi činí dle signatářů 124 hodin měsíčně), dle novely zákona o DS se počítá s tím, že provozovatel nesmí zavřít dětskou skupinu na více jak 20 dnů v kalendářním roce, naproti tomu mohou být mateřské školy zavřené po dohodě se zřizovatelem všechny prázdniny (letní, jarní, zimní, podzimní,…), dále mají učitelé MŠ 40 dnů dovolené a 12 dnů studijního volna.

- Aktuálně jsou Evropské dotace pro DS přidělovány stylem skutečné docházky (obsazenosti) dětí, takže v praxi při práci s takto malými dětmi je prakticky nemožné na takové maximum dosáhnout, oproti tomu mají MŠ nárok na státní dotaci pouze na základě skutečně přihlášených dětí (naštěstí s tímto počítá i novela zákona o DS a tyto podmínky srovnává).

- MŠ mohou od rodičů vybírat úplatu do výše poloviny provozních nákladů, je ale nutné zdůraznit, že MŠ jsou umístěny často v prostorách obcí a DS naopak v komerčních nájmech, MŠ mají také dotovanou stravu, zatímco rodiče dětí v DS platí komerční ceny, které činí např. v Praze 85,-Kč za celodenní stravu, dle připravované novely Zákona o DS se počítá s maximální úhradou od rodičů ve výši třetiny minimální mzdy a zároveň s normativem odpovídajícímu normativu v MŠ (kde jsou 3 x nižší mzdové náklady), na rozdíl od MŠ nejsou DS nijak dále dotovány od obcí.

- Signatáři si stěžují na byrokracii a administrativu, administrativní náročnost tzv. „šablon“ pro MŠ je ale srovnatelná s administrativní náročností dotací z ESF pro dětské skupiny, přičemž MŠ mají díky čerpání dotací z EU finance navíc, zatímco pro dětské skupiny dotace z EU tvoří hlavní (kromě školkovného jediný) příjem.

Na zavedení tohoto typu předškolní péče bylo alokováno z Evropského sociálního fondu v Programovacím období 2013 – 2020 (nezohledňujeme investiční výzvy IROP a dále pak pražský Operační program Praha pól růstu) celkem 7,3 mld. Kč. 

V současné době funguje v ČR 1 000 dětských skupin, které poskytují péči 12 678 dětem od 1 roku. 

V současnou chvíli jsou DS dotovány POUZE z prostředků EU s možnou spoluúčastí rodičů (nezastropovanou), poslední finance obdrží provozovatelé k 30. 6. 2022. Další financování dětských skupin má zajistit právě novela zákona o dětských skupinách, která počítá s příspěvkem ze státního rozpočtu. 

Našim cílem není srovnávat podmínky učitelů MŠ s chůvami v dětských skupinách, jelikož se domníváme, že se jedná o zcela jiný typ služby. Smyslem dopisu je upřesnit či vyvrátit informace, které jsou v dopise ředitelek MŠ uvedeny a dále pak upozornit na fakt, že dětské skupiny stále nemají zajištěné financování po ukončení EU dotací.

Věříme, že i do budoucna dětským skupinám zachováte přízeň a legislativně podpoříte jejich financování i po roce 2022.

S úctou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s.
Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně


Zdroj: Reakce na webu mojedetskaskupina.cz
Dopis ředitelek mateřských škol premiérovi naleznete zde
Komentář spolku Pedagogická komora k dopisu Asociace dětských skupin naleznete zde

20 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 9:27  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 9:28  

Našel jste někdo v té reakci alespoň jeden pravdivý údaj?

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 10:46  

Původní verze reakce, která byla zaslána premiérovi a poslancům, je k dispozici zde (verze zveřejněná zde na České škole je jiná...):

https://drive.google.com/file/d/15ja3TBBwaLztbfmQdDa5WVADCctRhbR5/view

Michal Komárek řekl(a)...
15. října 2019 v 13:42  

Pane Sárközi, v čem je ta verze jiná? A nepropagujte tady, prosím web spolku PK, když je možno odkaz najít i na stránce ČŠ. Děkuji.

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 16:08  

Například v původní verzi je uvedeno, že učitelky MŠ pobírají většinou 10. platovou třídu, v nové verzi je to už správně opraveno na 9. platovou třídu. Nebo je v původní verzi na konci srovnávací tabulka, která zde vůbec není. Projeďte si to srovnávačem dokumentů, pane Komárku, a najdete i další změny...

Zásadní problém je ovšem v tom, že uváděné údaje neodpovídají realitě v mateřských školách a jsou skoro všechny zavádějící. To je ovšem napováženou, pokud byl dopis rozeslán poslancům a premiérovi! Všichni adresáti byli uvedeni v omyl... Možná je to jen neznalost, možná záměr?

Michal Komárek řekl(a)...
15. října 2019 v 16:19  

Pane Sárközi, Česká škola převzala text z oficiálního zdroje, webu Asociace dětských skupin (zkráceně). To zaprvé.

A zadruhé: Které konkrétně údaje jsou zavádějící? Speciálně Vy, pane Sárközi, to musíte uvést konkrétně, protože spolek Pedagogická komora, jehož jste prezidentem, inicioval ten dopis ředitelek mateřských škol. Takže, když útočíte nekonkrétně na reakci Asociace dětských skupin, je tu střet zájmů evidentní...

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 18:18  

Celý text původního otevřeného dopisu ředitelek MŠ premiérovi (vkládám znovu s odkazem na jiný zdroj, který nebude smazán...):

http://www.ceskaskola.cz/2019/10/otevreny-dopis-reditelek-materskych.html

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 18:19  

Pedagogická komora připravuje reakci - bude k dispozici zítra. Kvůli velkému počtu zavádějících údajů bude její sepsání trvat o něco déle...

Michal Komárek řekl(a)...
15. října 2019 v 18:20  

Děkuji, pane Sárközi, ale je to zbytečné, protože odkaz je uveden pod textem Reakce...

Radek Sárközi řekl(a)...
15. října 2019 v 19:37  

Asociace provozovatelů dětských skupin opět upravila svou tabulku - nejprve 10. platová třída, pak 9. platová třída, nyní 9.-10. platová třída (u učitelek MŠ)... Správně je ovšem 8. až 10., většinou 9. platová třída.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. října 2019 v 15:24  

Reakce Pedagogické komory byla zveřejněna na našem webu. Dávám svolení s jejím zveřejněním i na České škole.

Michal Komárek řekl(a)...
18. října 2019 v 15:30  

Odkaz na reakci spolku PK je už od včerejška uveden pod textem. A to "dávám svolení" je trochu teatrální, ne? Včera jste to rozesílal jako tiskovou zprávu...

Radek Sárközi řekl(a)...
19. října 2019 v 23:11  

Obvyklé je publikovat reakci ve formě samostatného příspěvku, jako zde na České škole byla publikována tato reakce Asociace provozovatelů dětských skupin, ne ji podivně skrýt do starého článku formou odkazu, na který už si nikdo neklikne...

poste.restante řekl(a)...
20. října 2019 v 0:08  

Odkaz na reakci spolku PK ...
Pane Komárku, dodržujte prosím svá vlastní pravidla.
Pokud upřesňujete (nejen) ve svých komentářových vstupech fakt, že Pedagogická komora je spolek, čiňte tak laskavě i v ostatních případech.

Správně měl (podle Vaší interpretace) nadpis článku znít Reakce SPOLKU Asociace dětských skupin ...
Na konci článku uvedeno:
Komentář spolku Pedagogická komora k dopisu SPOLKU Asociace dětských skupin

A v komentářích např.:
... Pane Sárközi, Česká škola převzala text z oficiálního zdroje, webu SPOLKU Asociace dětských skupin (zkráceně).

... Takže, když útočíte nekonkrétně na reakci SPOLKU Asociace dětských skupin, je tu střet zájmů evidentní...


Jak vidno, paní Celerýnová se za právní formu své asociace nestydí a zcela korektně ji uvádí v závěru své reakce:
S úctou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s.
Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně


Myslím, že byste měl její příklad následovat.


Kromě toho mám ještě jeden dotaz.
Smazal jste odkaz vedoucí na web spolku Pedagogická komora.
Cituji: A nepropagujte tady, prosím web spolku PK,...
Na základě výkladu kterého pravidla jste tak učinil v tomto případě, ale nečiníte tak v případě webů spolků jiných a naopak je zde (řečeno Vašimi slovy) Vy sám "PROPAGUJETE"?
Namátkou:
spolku Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
spolku EDUIN
spolku Středoškolská unie,
spolku Učitelská platforma
a mnoha dalších.

Děkuji
Hezký den.

Michal Komárek řekl(a)...
20. října 2019 v 8:10  

poste.restante

Proč v názvu spolku PK užívám důsledně i slovo "spolek" jsem opakovaně vysvětloval. Vy to vysvětlení bezpochyby znáte, Vaše otázky jsou, jak to bohužel často bývá, pouhou provokací, která diskusi zcela zbytečně zatěžuje.

Pokud jde o druhou otázku, platí totéž, protože jsem smazání příspěvku vysvětlil. Jenže Vy citujete jen část mého příspěvku. Bez toho vysvětlení.

Jistě nahlédnete, že ta diskuse je zbytečná a nemá smysl v ní pokračovat.

poste.restante řekl(a)...
20. října 2019 v 11:43  

Proč v názvu spolku PK užívám důsledně i slovo "spolek" jsem opakovaně vysvětloval.
Jistě. A toto "vysvětlení" je podle mého názoru účelové a nevěrohodné.

Vaše otázky jsou, jak to bohužel často bývá, pouhou provokací, která diskusi zcela zbytečně zatěžuje.
Chápu, že ten, jehož práce je kritizována, považuje kritiku za provokaci a dožaduje se hlavně "klidu na práci". :-)


Jenže Vy citujete jen část mého příspěvku. Bez toho vysvětlení.
Což je běžná praxe, kterak zkrátit délku citovaného úryvku, obzvláště v případech, kdy v diskusi je sotva několik příspěvků a každý může "zarolovat" myší na původní příspěvek.
Ty tři tečky na konci citovaného úryvku tam nejsou pro legraci, ale mají naznačit, že citace pokračuje.
Což Vy samozřejmě víte, ale pouze se manipulativně pokoušíte vytvořit zdání mé neobjektivity.
Přitom to i Vy děláte naprosto stejně.
A dokonce i v této diskusi zbytečně komentujete příspěvek pana Sárköziho, který na reakci PK upozorňuje a naznačujete jeho nadbytečnost. Čili mně vyčítáte to, co Vy sám děláte.

Mimochodem, slušné redakce publikují reakce buďto v samostatném článku, anebo alespoň umístí jasný, často vytučněný text, který ozřejmuje, že došlo k aktualizaci, či doplnění původního textu.

Pokud jde o druhou otázku, platí totéž, protože jsem smazání příspěvku vysvětlil.
Toto "vysvětlení" by snad mohlo platit u tohoto konkrétního článku.
Jenže Vy odkazy na web Pedagogické komory mažete systematicky ve všech diskusích.
Ovšem u ostatních spolků tak nečiníte a odkazy na jejich weby uvádíte přímo pod články.


Učinil jste tak i zde, kde odkaz na vyjádření Asociace vede na jejich web, zatímco odkaz na vyjádření pedagogické komory vede na Google drive.
Každý se o tom může snadno přesvědčit.

Jestli tohle není flagrantní ukázka selektivního přístupu a neobjektivní novinářské práce, tak nevím, co jiného by tím mělo být.

Ano, souhlasím, že další diskuse s Vámi je zbytečná.
A zapínám stopky. Předpokládám totiž, že i tento můj příspěvek bude vzápětí označen za SPAM a smazán.

Děkuji.
Hezký den
:-)

Michal Komárek řekl(a)...
20. října 2019 v 12:07  

poste.restante

Tentokrát docela obyčejně lžete - odkazy na web spolku Pedagogická komora nemažu. Zkuste svoje tvrzení doložit. A odkaz vede tam, kde to prohlášení je. Kdokoli má zájem se o tom ,ůže přesvědčit. Ale spíše platí, že diskusi zatěžujete zcela zbytečnými provokacemi a útoky. Dokonce zcela smyšlenými. A to už je opravdu vše.

poste.restante řekl(a)...
20. října 2019 v 12:22  

Zkuste svoje tvrzení doložit.
V promazaných diskusích? Vy jste komik?

Obvinění od Vás lze považovat mezi slušnými diskutujícími za ocenění. Děkuji.

Je zbytečné dodávat cokoliv.

Děkuji
Hezký den
:-)

Michal Komárek řekl(a)...
20. října 2019 v 12:39  

poste.restante

Vaše provokace, manipulace a lži nemají v této diskusi co dělat. Diskutujte, prosím věcně. Víte, že Vaše věcné příspěvky jsou tu vítány. Děkuji!

poste.restante řekl(a)...
20. října 2019 v 13:02  

Víte, že Vaše věcné příspěvky jsou tu vítány.

Kritika práce redaktora webu JE věcný příspěvek.

Není na redaktorovi, aby hodnotil věcnost příspěvků, obzvláště pokud se týkají jeho osobně.


Děkuji
Hezký den
:-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.