Tazatel: České školství, v současné podobě, mi trochu připomíná období husitství.

pondělí 13. května 2019 ·

„České školství, v současné podobě, mi trochu připomíná období husitství. Všichni tvrdí, že jim jde o jediné, o spásu duše (o vzdělání). Ale na to, jaká je ta jediná správná cesta ke spasení, se názory dost liší. Na jedné straně konzervativní katolická (v čele s krajskými hejtmany, zájmy zaměstnavatelů, cut-off skóre, zastánci jednotných přijímaček, maturit ...), proti ní v mírné opozici umírněná pražská universita (třeba EDUin?). Dál radikální táborská a sirotčí (p. Štefl a jeho SCIO školy?) a dál množství drobných sekt, od pikartů po zárodky Jednoty bratrské (domácí vyučování, lesní školy a různé variace na svobodné vyučování..),“ napsal diskutující „tazatel“ v diskusi na České škole.


„tazatel“ pokračuje:

A mezi tím vším nebohý věřící (rodič), který často nerozumí těm všem teologickým sporům a dogmatům a chce jen spásu své hříšné duše, (dobré vzdělání pro své děti...)

Jsem přesvědčen, že ve všech táborech by se našli (nacházejí) upřímní a vstřícní lidé, kteří hledají a nabízejí pro sebe i ostatní to nejlepší, stejně tak, jako nepochybuji, že by se mezi nimi našli (nacházejí) hlupáci a nesnášenliví dogmatici. Prostě v duchu našich nejlepších národních tradic.

Jak z toho ven, sám nevím. Možná to bude chtít čas, možná až hrany se obrousí a pak zavládne království dvojího lidu, nebo zvítězí jedna strana, které potře ostatní (nebo naopak z nich vezme to nejlepší)..?

Možná stačí jen pár dobrých, upřímných farářů (učitelů), kterým bude možné důvěřovat, bez ohledu na konfesi. Nebo je nutné spolehnout se jen sám na sebe..?

Uvidím, nechám se překvapit...


Diskusi naleznete zde

11 komentářů:

Unknown řekl(a)...
13. května 2019 v 8:45  

Štefl se svým SCIO a sirotek? To pro mě je to spíš Adamita..

Milan Keršláger řekl(a)...
13. května 2019 v 9:26  

Život i vzdělání je jako řeka. Dá se plout peřejemi, tišinami, u břehu, středem. Nakonec doplujeme na konec řeky, ale záleží hlavně na snaze plovoucího, zda neuvázne v bažině. Učitel nemůže naučit ani zajistit, že budou děti vzdělané, socializované, moudré. Může je ale naučit, že mají samy myslet, poznávat, samy se učit a dát jim rozhled.

tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 12:44  

Krále (ministra školství) z toho mumraje klepne politická Pepka prúměrně za rok a něco. Dvůr bytní, hloupne a mastí si kapsy na projektech Panské jednoty... Lipany, Bílá hora, exil Komenského a doba Temna teprv přijdou. Reformace a osvícenectví pak přijdou ze zahraničí. Při národním obrozováni se do sebe zase pustíme, ale učitelé nepřestanou pískat kudlu nikdy...

E.Kocourek řekl(a)...
13. května 2019 v 16:26  

Zaujalo mě "tazatelovo" přesvědčení, že i mezi škůdci se nacházejí upřímní a vstřícní lidé, kteří hledají a nabízejí pro sebe i ostatní to nejlepší. Neměl k tomu dodat "a myslím to vážně" ? ////

Pane Týř, reformace a osvícenectví ať raději ze zahraničí nepřichází. Mohli by tady v Česku schytat pár vidlema. Už jednou (za privatizace) jsme tyhle zahraniční mudrce zažili a víme, co umí (nic) a oč jim jde (o naše peníze). Odhaduji, že od té doby pro ně v Česku není bezpečno. ////

poste.restante řekl(a)...
13. května 2019 v 17:33  

Hezký obraz.

Já bych tedy EDUIN + další "odborníky", třeba z ČOSIV a spol. přirovnal spíše k adamitům - nadšení pro "království nebeské, které se blíží", fanatická jiskra v oku a nevyvratitelné přesvědčení, že když budou mít všichni stejně holý zadek, nastane ráj na zemi.

Také je dobré uvědomit si, co husitství předcházelo:

1. Papežské schizma, kdy nikdo už nevěděl, kdo je skutečnou hlavou církve a kdo má koho poslouchat. -> My jsme systém zdokonalili do té míry, že "papežů" máme 15 a "biskupů" několik tisícovek. = 14 krajů a MŠMT + zřizovatelské obce.

2. Problémy s "financováním" církve a jejích "projektů", např. křížových výprav. -> Na kolik miliard že to odhadlo CERGE vnitřní dluh školství?

3. Odpustky, umožňující páchat hříchy a vyplatit se z nich, což rozvrátilo zbytky morálky. -> Financování "na hlavu" a především možnost "kupovat" si maturitu i vysokoškolské diplomy.

4. Přepych církevních prelátů a chudoba prostých kněží i lidí. -> Viděli jste výši zveřejněných "odměn" na MŠMT?

5. Celková odtrženost církve a jejích hodnostářů od života prostých lidí. -> To snad ani není třeba vysvětlovat.


No a co následovalo?
S adamity Žižka udělal krátký proces. -> Tak, v to bych snad ani nedoufal :-)

Odvolání všech papežů a ustavení nového. -> Na mnoha konferencích zaznívá hlas, že systém školských úřadů byl lepší, nežli současný chaos a amatérismus zřizovatelů (obcí a krajů) - kéž by ten hlas dolehnul až ke "svatému stolci" :-(

Po letech válek to skončilo u kompaktát a přijímání pod obojí způsobou. -> Tady bych souhlasil s nickem laimes, že systém bezplatné veřejné + plně hrazené soukromé školství by vše zpřehlednil a zjednodušil. Takže je logické, že nic takového zavedeno nebude. :-(

poste.restante řekl(a)...
13. května 2019 v 17:33  

Jak z toho ven?
A. Doufat v to, že fanatikové dostanou rozum je naivní.
Takže nezbývá, nežli se pokoušet jejich vliv omezovat až eliminovat. A používat zdravý rozum aspoň sami, tam kde to jde.

B. Odstranit hlavní příčiny potíží a předcházet jejich vzniku
- Podfinancovanost školství a učitelů - "za peníze klubu z okresního přeboru se nedá postavit prvoligový tým"
- Odstranit financování na hlavu - "Když ho vyhodíme, nebudou peníze na výplaty, zkuste to nějak potichu vyřešit"
- Vrátit "inkluzi po česku" do normality a odstranit z ní ideové fanatiky. - Kéž by. Modlení nepomáhá.

C. Nastolit "řád" - tedy stav, kdy škola poskytuje učitelům a žákům především bezpečné prostředí pro vzdělávání.
Pro začátek zavést institut vyloučení z výuky. Učitel není "dozorce v pasťáku" a škola má učit i vychovávat. Ale nikoliv krotit nevychované spratky, kteří ostatním brání ve vzdělávání, anebo je dokonce ohrožují.

D - Vědět. = Shromažďovat a vyhodnocovat data a informace, protože "systém, který neměřím - neřídím".
To znamená i "měřit" v uzlových bodech celoplošně, jakkoliv se to fanatikům nelíbí. Vědět "aspoň něco" je pořád lepší, nežli řídit podle toho, že "já si myslím ..."
Ale především to znamená financovat a provádět skutečný pedagogický výzkum a ne jen "audity", které dodávají nátlakové skupiny v souladu se svou indoktrinací.

E. Změny provádět ne podle přání ideologů, ale až po předchozím ověření a pilotních projektech.

F. Nechtít "všechny křivdy světa" prostřednictvím škol napravovat, ale řešit jejich příčiny tam, kde vznikají
Třeba povinnou školku kvůli 3 % "nepřizpůsobivých", které pak stejně do školky nikdo nedostane. Raději motivovat, pracovat v terénu a když je to nezbytné, také uplatňovat sankce.

G. No a nechat učitele, aby mohli poctivě dělat svou práci. Protože nikdo jiný to udělat za ně nemůže.
Což taky znamená hledat ty překážky, které učiteli brání v tom, aby učil a odstraňovat je. Nikoliv přidávat další. Učitel má učit a ne sepisovat projekty, vyplňovat přitroublá a zbytečná hlášení a dotazníky, evidovat majetky, omlouvat absenci, ...

H. Nedělat si naději, že "náboženské války" někdy skončí.
Vždycky budou existovat "tradicionalisté" a "reformisté". Než se lidé zbaví starých předsudků, chvíli to trvá. Ale taky proto, že ne všechny nové cesty vedou správným směrem a některé "zkratky" vedou i do propasti.
Vyznavači tradic občas trpí "provozní slepotou" a závislostí na rutině.
Fanatici mají obvykle zastřený zrak svou vidinou cíle natolik, že si nevidí pod nohy.

Speciálně ve školství je dobré spoléhat spíše na zdravý rozum zkušených učitelů tam dole v první linii. Oni většinou různých "reforem" už zažili mnoho, ale jim navzdory dokáží učit tak, že se k nim jejich žáci hlásí i po létech. A obvykle mají i tolik soudnosti, aby poznali, že na některém tom "bláznivém nápadu" toho "mladého šílence" skutečně něco je.
Protože v téhle profesi nemohl nikdo vydržet, aniž by mu nešlo především o děti a proto také obvykle sám pořád zkouší a hledá.

Ale právě tak je to v pořádku. Je třeba zkoušet a objevovat nové cesty. Ale je nepřípustné provádět experimenty s celou generací. A v tom jsme v posledních 30 letech fakt "machři".

laimes řekl(a)...
13. května 2019 v 18:16  

české školství je jako ležení hipíků ve wůdštoku

poste.restante řekl(a)...
14. května 2019 v 7:03  

Spousta bahna, drog a kraválu? Možná.
Snad jen toho "make love" není tolik. :-)

poste.restante řekl(a)...
14. května 2019 v 15:28  

Laimesi, Vaši odpověď jsem si přečetl a zasmál se.
Ale asi budete muset volit jiný slovník, nebo používat opisná vyjádření. Jinak totiž podobné příspěvky neprojdou přes místní "filtr etiky a slušnosti". :-(
Tudíž Vám ani já nemohu v podobném duchu odpovědět, jak by si debata žádala. ;-)

Odpovím tedy jen, že podobné "kratochvíle" s vedoucími pracovníky, jaké jste popisoval, znám z vlastní i zprostředkované zkušenosti velmi dobře. :-)

laimes řekl(a)...
14. května 2019 v 18:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
14. května 2019 v 22:01  

Hmmm.
Tak o tom průkopníkovi jsem to nestihnul. :-(

Asi to bylo zase nekorektní a urážlivé, protože to bylo smazáno jako SPAM.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.