Michal Komárek: Výchova učitelů v Čechách

čtvrtek 30. května 2019 ·

„Diskuse o nedostatku učitelů nicméně ukazuje na zásadní věc: Nevíme, jak připravovat a vybírat dobré učitele. Shodnout bychom se snad mohli alespoň v tom, že dobrého učitele nedělá diplom z pedagogického skanzenu. Leda bychom chtěli, aby české školy vypadaly jako muzeum," říká Michal Komárek v komentáři pro Český rozhlas Plus.


Michal Komárek (archiv autora)
Komárek mimo jiné říká:

Kdo je dobrý učitel? A jak se pozná? Co musí umět? Jakou školu má studovat? Důležitá diskuse se točí kolem novely zákona, kterou schválila vláda.

Spor se vede o přípravu učitelů. Současný stav je vlastně monopolem pedagogických fakult. A jeho obhájci zdůrazňují, že všichni sice mají pocit, že školství rozumějí, protože sami chodili do školy, učení je ale náročná profese a vyžaduje náročnou speciální přípravu. Učit nemůže každý. Podobně by lidé nechtěli, aby je léčil nějaký amatérský ranhojič bez diplomu.

Oponenti namítají, že pedagogické fakulty nejenom nejsou schopny vychovat dostatečný počet učitelů, ale že především nejsou dostatečně kvalitní. Podle mnoha ředitelů, učitelů i teoretiků pedagogické fakulty nepřipravují učitele dobře. Stále se orientují především na výuku předmětů, nikoli schopnosti učit a učit se. Nabízejí málo praxe. Nedostatečně reagují na to, jak se společnost a školy mění. Nelákají špičkové studenty. Jsou uzavřené, konzervativní, málo efektivní, nudné.

Jeden ředitel základní školy to nedávno popsal tak, že pedagogické fakulty jsou skanzeny, které produkují nabiflované polovědce, nikoli učitelské osobnosti.

Samozřejmě ta kritika neplatí pro všechny pedagogické fakulty ve stejné míře a už vůbec ne pro všechny učitele, kteří na nich učí. Diskuse o nedostatku učitelů nicméně ukazuje na zásadní věc: Nevíme, jak připravovat a vybírat dobré učitele.

Shodnout bychom se snad mohli alespoň v tom, že dobrého učitele nedělá diplom z pedagogického skanzenu. Leda bychom chtěli, aby české školy vypadaly jako muzeum.


Celý text a komentář ke stažení naleznete zde

28 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...
30. května 2019 7:39  

Nevíme, jak připravovat a vybírat dobré učitele.

Když pan Komárek píše "nevíme", kdo vlastně neví? Nevědí cenzoři? Nevědí sluníčkáři? ////

Samozřejmě ta kritika neplatí pro všechny pedagogické fakulty

No samozřejmě! A pro koho teda platí? ////

Petr Portwyn řekl(a)...
30. května 2019 8:23  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
30. května 2019 8:25  

Osobnost (ve smyslu člověka s charismatem, lídra) se vyprodukovat nedá. Je dána mj. vrozenými rysy.
Představa, že z člověka na nějaké fakultě "vychováme osobnost", je klasická ukázka pedagogické naivity. Je to krásně vidět na sportovních týmech. Ať je trenér sebelepší, vždy má v týmu lídry a nosiče vody.
Lidé prostě nejsou stejní. Sluníčkáři a echtreformátoři, přes všechny řeči o různosti, na to strašně rádi zapomínají.

P. S. Docela by mne zajímalo, která fakulta podle pana autora produkuje osobnosti.

Ivo Mádr řekl(a)...
30. května 2019 9:44  

Petr Portwyn

Je to typické levičácké chápání světa. Opomíjení a zavrhování genetických předpokladů a vyzdvihování výchovy a vzdělávání ve smyslu "nepopsané tabule".

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. května 2019 11:38  

Jsem potěšen, že zástupce pedagogických skanzenů odměňuje ČŠI svými metály. Vrána k vráně, skanzen ke skanzenu. Ostatně soudím, že skanze ČSI musí být zrušen.

poste.restante řekl(a)...
30. května 2019 13:04  

Nevíme, jak připravovat a vybírat dobré učitele.

Už jsem to psal několikrát a musím se opět opakovat.
Mluvte za sebe, pane Komárku. Ideálně v první osobě jednotného čísla.

A takto povstávají v mediálním prostoru noví "odborníci na školství"...

RP řekl(a)...
30. května 2019 13:27  

"Současný stav je vlastně monopolem pedagogických fakult." To je nesmysl, jen u nás na škole je na 2. stupni absolventů jiných fakult 50%.

Radek Sárközi řekl(a)...
30. května 2019 14:26  

Obávám se, že se tímto příspěvkem šéfredaktor České školy naprosto znemožnil...

Tajný Učitel řekl(a)...
30. května 2019 14:44  

Proč? V čem nemá pravdu?

krtek řekl(a)...
30. května 2019 16:01  

Pane Tajný, když už jsem sem nakoukl, tak třeba:
"Současný stav je vlastně monopolem pedagogických fakult. "
Platí pouze pro první stupeň. Oborově PedF monopol nemají.
Zbytek článku je jenom papouškování cizích názorů. "Obhájci říkají", "oponenti říkají".

tyrjir řekl(a)...
30. května 2019 16:04  

Já bych, v zájmu zachování biodiverzity, umožnil Pedagogickým skanzenům, pirátsko-sluníčkářské Pedagogické komoře, různým RVP/ŠVPčkářským a Geneticko konstruktivistickým sektám, HejnoMetodistům, Inkluzivistům atd. otloukat v rozumné míře pedagogické pazourky i nadále. Parlament, Vláda a MŠMT ČR by ale měli dohlédnout na to, aby tyto folklórní zjevy neškodily kvalitnímu vzdělávání všech dětí ve veřejných školách.

J.Týř

* Viz např.

Proč se aktivistická Pedagogická komora rozčiluje, že stát už nechce podporovat Pedagogickou černou díru v resortu MŠMT?
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/spolek-pedagogicka-komora-nesouhlasi-s.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/02/reditele-skol-k-novele-zakona-o.html

TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

ZVLČILOST MŠMT ČR a POŽADAVKY HEJTMANŮ
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-ucit-bude-moci-kazdy.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-k-novele-zakona-o.html


Jakub Žytek řekl(a)...
30. května 2019 16:06  

Pane Komárku, prosím, byl by takový problém dohledat si relevantní informace? Píšete:

Přispívá k tomu i zákon, podle kterého mohou učit v podstatě jen absolventi pedagogických fakult. Jinak řečeno: Pokud by se našel odborník, třeba matematik nebo informatik, který by chtěl učit, musel by se sám vrátit do školy a studovat pedagogiku.

A opět:
Současný stav je vlastně monopolem pedagogických fakult.

Není. Absolventi technických škol se v ČR běžně pedagogicky aprobují na svých institucích, pokud o to mají zájem: např. pro ČVUT je to Masarykův ústav vyšších studií. Totéž platí pro nepedagogické fakulty univerzit (např. FF, PřF, MFF na UK) - ty si běžně zajišťují minimum, resp. navazující Mgr. studium (akreditace se mění, ale esence zůstává) pro absolventy jazyků, zeměpisu apod.

V kontextu Vašeho příspěvku je zajímavé, že na onom MUVS trvá (i kombinované) Bc. studium "Specializace v pedagogice" právě 3 roky. Možnosti studia tu tedy jsou, i mimo PedF. Ale současně skutečně platí: pokud chce dotyčný opravdu učit, a ne jen přiučovat (dle vzoru "přikulovat je lepší než koulet"), musí se v daném oboru aspoň minimálně vzdělat. Tříleté dálkové studium považuji v tomto ohledu za kompromis přijatelný jak pro uchazeče, tak pro stát.

Radek Sárközi řekl(a)...
30. května 2019 16:37  

Doplnil bych, že aktuálně probíhá proces nových akreditací učitelských programů na VŠ (nejen pedagogických fakultách), v jehož rámci se výrazně posilují praxe a praktické zaměření studia. To dřívější pravidla neumožňovala...

tyrjir řekl(a)...
30. května 2019 16:59  

Tříleté dálkové studium považuji v tomto ohledu za kompromis přijatelný jak pro uchazeče, tak pro stát.

Celé učitelské studium trvá 4 roky. Nutit každého odborníka, i toho, který umí učit, aby tři roky studoval jen pedagogiku a psychologii někde v dálkové dáli (PedF nejsou ani ve všech krajských méstech a i do těch je z některých okresů daleko) - to je možná kompromis výhodný pro VŠ, ale nikoli pro základní a střední školy a odborníky, kteří už učit umějí.

Dalo by se na systém tříletého doplňujícího pedagogického studia pro VŠ kvalifikované zájemce o učitelství asi přistoupit, pokud by v něm fungoval i systém (složka) distančního studia, systém uznávání dosavadní praxe resp. spíš systém ověřovaného uznávání výsledků celoživotního učení, který by umožnil v odůvodněných případech zkrátit délku doplňujícího studia před vykonáním závěrečné zkoušky. Obávám se, že k tomuto nebudou PedF a dalsí VŠ schopny nebo ochotny přistoupit. Pak ovšem může opět vyvstanout otázka, kdo a zda je v tom může nebo má na akreditovaně zastoupit.

Robert Čapek řekl(a)...
30. května 2019 18:25  

Pan Komárek je na pedagogické fakulty až příliš hodný. Žádná není schopna připravovat studenty dobře, žádná z nich. Ani jedna. O ostatních školách ani nemluvě. Byť se na některých nemnozí učitelé snaží. Tak jeden z třiceti, možná z padesáti.

Kdyby velkovezír Sarkózy o problematice něco věděl, tak by znal i dnes už stařičké, ale stále platné výzkumy, že zvýšení objemu pedagogické praxe NIC nezlepší. Ta důležitá věc je kvalita rozborů, nácviků, zpětné vazby, přítomnost dobrých didaktiků na praxi, kvalitně učící fakultní učitelé. apod. Tedy i kdyby peďáky praxi zdvojnásobili, se stejnými lidmi a stejným způsobem se nestane nic. Mimochodem, pane imperiální císaři Sarkózy, co říkáte na označení "pirátsko-sluníčkářské Pedagogické komoře" :-D Nic vám není vzdálenějšího, že? Vy a vaše jedubáby nadáváte na sluníčkaře zrovna tak, nebo ne ;-) ? A fanoušek Eduinu také nejste.... zdá se, že vás nechtějí ani zdejší zpátečníci, elitáři a náckové, ani nikdo jiný. Je to smutné. Přitom vy tak rád hledáte, "co nás spojuje". Ale než tihle, to raději nic, věřte mi :-D

Radek Sárközi řekl(a)...
30. května 2019 20:42  

Byl se pan Komárek podívat, jak se vyučuje na pedagogických fakultách? Které navštívil a kdy?

mirek vaněk řekl(a)...
30. května 2019 20:49  

To je ale chytrých. A argumenty žádné. Jedna paní povídala, že ty fakulty jsou makové a jeden pán že jsou takové. A další, že mají monopol. A všechno se to rozebírá v rádiu a v médiích tvářících se seriozně.

Nikdo z nich není schopen srovnat studijní programy jednotlivých fakult. Ono to taky pořádně nejde, chce to práci, protože každá katedra to má jinak. Je rozdíl být učitelem tělocviku či matematiky. Je rozdíl učit na základní škole nebo speciální, či gymnáziu, učilišti. Pedagogických fakult je jak máku a o jiných vzdělavatelích nemluvě. A k tomu jsou ještě vysokoškoláci, co si doplnli pedagogické vzdělání. Chce-li se k tomu někdo kvalifikovaně vyjádřit, musí si situace nastudovat a nestačí pár výkřiků v diskuzi a blogerský výplod v médiu.

Takže když se někdo takhle obecně vyjadřuje, dokazuje, že ví o problematice velký ....
U politiků to není překvapení, ale u lidí, kteří se holedbají znalostmi školství je to smutné. Bohužel spoustu let typické.

Místo řešení nedostatku učitelů se problém přehrává na torpédování pedagogických fakult. Likvidace posledních základen vědy v pedagogice. Možná nedokonalých, ale stále toho nejlepšího, co v ČR je. Kam jsme to dopracovali.

Ivo Mádr řekl(a)...
30. května 2019 21:10  

Nevím, ale mám tři mladé kolegy. Není jim co vytknout. Kreativita, vztah k žákům, ke kolegům, ...je výborný. Nemyslím si, že na ostatních školách to bude výrazně jiné. Hlavním problémem školství je podfinancování. Od toho se odvíjí většina současných problémů. Do toho se sice nabalují i další věci (např. inkluze po česku, byrokracie, vztahy školy a rodiny,...), ale peníze jsou primární.

tyrjir řekl(a)...
30. května 2019 22:25  

ZPRONEVĚŘILY SE PEDF SVÉMU VĚDECKÉMU POSLÁNÍ?

Hlavním problémem školství je podfinancování. Od toho se odvíjí většina současných problémů. Do toho se sice nabalují i další věci (např. inkluze po česku, byrokracie, vztahy školy a rodiny,...), ale peníze jsou primární.

Souhlasím a poznamenávám, že na tom stavu nenesou vinu jen politici a "zaprodané" školské odbory. Viníkem jsou, myslím, i vysokoškolští učitelé. "Pedagogičtí vědci" kteří namísto toho, aby z vědeckých pozic prostřednictvím pádných vědeckých důkazů vědecky bojovali i za důstojnější podmínky pro všechny učitele se, myslím, zpronevěřili svému vědeckému poslání. Například tím, že se namísto vytvoření védeckých důkazů o neslučitelnosti podfinancovaného školství s náročnými inovacemi "grantožroutsky" věnovali jen těm inovacím typu "pohoníme tu hladovou kozu českého školství po dvoře, aby nejen dojila, ale ještě u toho inovačně tancovala".

Mýlím se? Pokud ano, pokud těm "pedagogickým vědcům" z Pedagogických fakult ubližuji, nechť laskavě např. "dotačně inkluzivisticky hejnologická" PedF UK Praha (viz třeba "vyvádění" KMDM kolem Hejného metody, které možná "vyneslo" jejího člena až do funkkce předsedy Akademického senátu PedF UK) nebo třeba "dotačně inkluzivisticky aktivistická" PedF UP Olomouc (viz třeba její projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání) předloží přehled o tom, kolik vědeckých prací, diplomových prací atd. na toto téma (Vztah inovací a podfinancovanosti škol v České republice) vypracovaly.

Byl bych opravdu zvědav na seznam toho, jak statečně a "systémově" Pedagogické fakulty vědecky pracovaly na tématu "Vztah inovací a podfinancovanosti škol v České republice". Myslíte, vážení přátelé České školy, že MŠMT o takový seznam Pedf požádá?

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
30. května 2019 22:32  

.. Například tím, že se namísto vytvoření védeckých důkazů o neslučitelnosti podfinancovaného školství s náročnými inovacemi "grantožroutsky" věnovali HLAVNĚ inovacím typu "pohoníme tu hladovou kozu českého školství po dvoře, aby nejen dojila, ale ještě u toho inovačně tancovala"...

tyrjir řekl(a)...
30. května 2019 23:12  

Místo řešení nedostatku učitelů se problém přehrává na torpédování pedagogických fakult. Likvidace posledních základen vědy v pedagogice. Možná nedokonalých, ale stále toho nejlepšího, co v ČR je. Kam jsme to dopracovali.

Tohle myslíte vážně, pane Vaňku? Jaká je podle vás úroveň pedagogické vědy v PedF?

Kdyby Stavební fakulty učily stavby s chatrnými základy,
Kdyby se Lékařské fakulty spojily s léčitelskými šarlatány,
Kdyby Zemědělská fakulta šlechtila kozy, co dojí, tancují a nežerou,

Jak by to s takovými fakultami dopadlo?

Kam jsme to s Pedagogickými fakultami dopracovali? Myslím, že k tomu, že jsme se důslednéji nepodívali do PedF na některé šarlatánské základošidiče, kteří v těch "posledních základnách pedagogické vědy" čerpají "šlechtitelské dotace" tak, že absolventi PedF mnohdy radši do škol ani nenastoupí nebo z nich po nástupu rychle utečou.

mirek vaněk řekl(a)...
31. května 2019 7:33  

Tyrjir. Vážený pane, vůbec nemáte představu, jak to na VŠ, zabývajících se vzděláváním učitelů vypadá. Věřte, že tak, jako všude, jsou tam odborníci na svém místě , ale i političtí a prospěcháři. Spousta z nich léta upozorňuje na problémy českého školství, chce je řešit a jsou umlčováni a spousta se přiživuje na problémech českého kolství. Takže házet všechny do jednoho pytle je nefér.

tyrjir řekl(a)...
31. května 2019 13:22  

KDO SE BOJÍ, SEDÍ V KOUTĚ

Vážený pane, vůbec nemáte představu, jak to na VŠ, zabývajících se vzděláváním učitelů vypadá. Věřte, že tak, jako všude, jsou tam odborníci na svém místě , ale i političtí a prospěcháři. Spousta z nich léta upozorňuje na problémy českého školství, chce je řešit a jsou umlčováni a spousta se přiživuje na problémech českého školství. Takže házet všechny do jednoho pytle je nefér.

Opomenu-li první a poslední, myslím mylné, věty z tohoto komentáře, s jeho zbytkem souhlasím a dodávám:

Má vcelku pestrá zkušenost s PedF trvá od roku 1970. Za tu dobu jsem jako student, učitel, vedoucí zájmových kroužků, účastník didaktického výzkumu, člen metodického kabinetu pro fyziku, autor učebních pomůcek, člen JČMF, volený člen zastupitelských orgánů, organizátor učitelských setkání atd. atd. mj. spolupracoval s učiteli PedF z celé republiky "od Šumavy k Tatrám, později k Beskydům." Za tu dobu jsem byl i zde svědkem několika mocensko aktivistických vln, při kterých docházelo, kromě pokroku, i k jakémusi "raketovému" vzestupu konjunkturalistů různého typu doprovázeného mnohdy i diskriminaci skutečných/nepochybných odborníků. Jádro dobrých učitelů ve všech školách, tedy ani v PedF, nikdy zcela nezaniklo, ale bylo vždy různými konjunkturalisty významně a mnohdy vcelku zbytečně silně oslabováno. Například:

1970 - Doznívání personálních čistek po roce 1968. Jenom někteří odborníci mohli v PedF zůstat (měli škraloup, ale řadovými učiteli mohli zůstat). Nástup generace mladých VŠ učitelů, z nichž mnozí se osvědčili. Jádro dobrých učitelů zcela nezaniklo. Bylo oslabeno a objevovali se postupně noví dobří učitelé.

1980 - Doznívání té nejtužší normalizace a příchod nových módních vln (množinová matematika, elektronizace atd.), na kterých si někteří konjunkturalisté, jak to bývá i jinde, začali leštit "vědecko - politicko - mocenské" frčky i za cenu odstavování skutečných odborníků, kteří v těch oborech léta pracovali a měli zkušenosti i výsledky. Modelovým příkladem takového "akademického frčkoleštičství" či občasného kvákání "množiny akademicko pedagogických žab na prameni", "rachocení krumpáčů akademických zlatokopů" a "akademických lapků" přepadajících z "břichopasné zálohy" typu "Jenom to si užiješ, co si sníš a vypiješ" nejen své kolegy z PedF ale i učitele ZŠ a SŠ už v té době byla, myslím podle některých mých zkušeností, PedF UK. :)

1990 - Náprava některých křivd a nesrovnalostí provázená, jako mnohde jinde, mnohdy i vznikem nových. Situace v některých ohledech analogická předchozímu období. Nástup "aktivistů nového typu". 1997 - Klausovy úsporné balíčky a deziluze učitelů škol všech stupňů od MŠ po VŠ včetně PedF. od 1998 - koncepčně a finančné nepodložený "finsko školský" aktivismus Zemanovy vlády:

2000 - Vznik krajů a "svěření" ZŠ obcím, zrušení pedagogických center s metodickými kabinety. Super natěšenost aktivistů z vládních i nevládních organizací na "čerpání EU dotací" do mizerně koncipovaného, řízeného a hrubě podfinancovaného školství doprovázená umlčováním a odstavováním mnohých, kteři by tomu na vědeckém a odborném základě mohli překážet ... Bílá kniha MŠMT. Od 2004 (Buzková) - Spáchání systému RVP/ŠVP. Odchody (úprk) mnohých učitelů ze ZŠ, SŠ, VŠ (PedF) a úpadek kvality vzdělávání. Zrod a sílení klientelisticky fondočerpačské chobotnice. Od 2008 - mnohočetná důvodná kritika systému RVP a úrovně pedagogické vědy (Piťha, poslanci, Eduin) ...

2010 - Předchozí vývoj pokračuje. Klientelistická chobotnice si v MŠMT i PedF lebedí za přízně médií. Tlak aktivistických inovátorů na školy, umlčování a odstavování mnohých skutečných odborníkú zesiluje. Zrušeny nékteré resortní výzkumné ústavy a vznik fondočerpačského NÚV atd. (Dobeš). Mediálními mluvčími za "školství" se stávají "příslušníci" Eduinu. Připravuje a uskutečňuje se inkluze do podfinancovaného a upadajícího školství a zmetek Kariérního (ne)řádu pro učitele.

tyrjir řekl(a)...
31. května 2019 13:26  

Neházím všechny Pedagogické fakulty a všechny jejich učitele do jednoho pytle. Vidím je pod jednou střechou s názvem PedF. Vím, že tam existuje zdravé jádro, které odvádí dost dobré práce, i když se to třeba někdy někomu nezdá (že, pane Čapku?). Přesto si dovoluji znovu říci:

Není mi známa na vědeckém základě důsledněji (formou důkazu) postavená kritika tohoto zrůdného (zle rozeného, zrozeného a poporodně ošetřeného) vývoje a stavu za cca posledních 20 let ze strany Pedagogických fakult. Mýlím-li se, nechť Pedagogické fakulty doloží, že v těchto věcech se ctí celkově obstály a dostály tím své vědecké odpovědnosti.

Tato kritika není namířena proti "zdravému" vědeckému a odbornému jádru v Pedagogických fakultách". Naopak. Jejím cílem je toto jádro posílit a dodat mu odvahu o věcech otevřeně hovořit a výše popsané problémy účinněji řešit.

Jsem si vědom, že ta frčkařsky břichopasná aktivistická chobotnice s mnoha chapadly je silná. Nedá se nic dělat. Kdo se bojí, sedí v koutě. Tohle platí i pro Pedagogické fakulty a jejich učitele.


J.Týř

Pavel Doležel řekl(a)...
31. května 2019 14:16  

"Kdyby velkovezír Sarkózy o problematice něco věděl, tak by znal i dnes už stařičké, ale stále platné výzkumy, že zvýšení objemu pedagogické praxe NIC nezlepší."

Mohl byste seslat ze svých tribun odkaz na ty výzkumy, Mistře? Já že bych vám vysvětlil, čemu všemu nerozumíte.

"Ta důležitá věc je kvalita rozborů, nácviků, zpětné vazby, přítomnost dobrých didaktiků na praxi, kvalitně učící fakultní učitelé. apod."

No pochopitelně. A kvalitní rozbor vám dodá jen firma Čapek & nikdo, s.r.o.

"Tedy i kdyby peďáky praxi zdvojnásobili, se stejnými lidmi a stejným způsobem se nestane nic."

Drahý Mistře, říká vám něco shoda podmětu s přísudkem? Tuším, že se jedná o učivo páté třídy ZŠ, možná šesté. Jsem ochoten přimhouřit jedno ucho, že jste tak roztomilej, ale takováhle hrubka? Ve vašem věku? Není to trochu ostuda u sedmdesátera sedmera umění doktora a mistra?

tyrjir řekl(a)...
1. června 2019 12:28  

VYVODÍ MŠMT ČR DŮSLEDKY ZE ŠPATNÉ PRÁCE NÚV PŘI REVIZI RVP?

Viz argumentace

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

PROČ MŠMT ČR TOLERUJE NÚVu NEVĚDECKÝ, VĚCNĚ A METODOLOGICKY "DIGITÁLNĚ DEMENTNÍ", CELKOVÝ RÁMEC REVIZE RVP?

Účelnost a účinnost probíhající revize RVP jsou předurčeny schopností realizátorů té revize chápat a aplikovat věci vyplývající z pochopení vztahu teorie a praxe, z pochopení významu triád

VĚDA - TECHNIKA - PRAXE
resp.
VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE

Podívejme se, prosím, jak to s tím pochopením u revizí RVP doopravdy je: ...

http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika


TA METODOLOGICKY A DIDAKTICKY DEMENTNÍ INFOGRAFIKA PRO "CELKOVÝ RÁMEC REVIZÍ" UŽ ZE STRÁBK NÚV ZMIZELA ("STRÁNKA NEBYLA NENALEZENA")

Zmizel i obsah na dalších adresách:

http://www.nuv.cz/t/navrh
http://www.nuv.cz/t/system-procesu-revize-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/celkovy-ramec-revizi-rvp-infografika
http://www.nuv.cz/t/plan
http://www.nuv.cz/t/spolupracovnici-nuv-tema-revizi-rvp

Všude je jen sdělení "STRÁNKA NEBYLA NENALEZENA" a na stránce

http://www.nuv.cz/t/rrvp a na přidružených stránkách zůstaly jen povšechné téměř nic neříkající informace.

Za revizi RVP odpovídá v NÚV především

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek pro řízení Sekce pro všeobecné vzdělávání

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
zástupkyně náměstka Sekce pro všeobecné vzdělávání

To, co tyto odpovědné osoby z Národního ústavu pro vzdělávání (odborníci na svém místě nebo jacísi "národní vzdělávací (ne)umělci"?) prozatím při Revizi RVP vytvořily nebo zadaly k vypracování se tedy zřejmě přepracovává. Není divu, když v tom, co vytvořily jsou/byly zcela elementární chyby. K tomu, aby NÚV neplodil hlouposti, které očividně zplodil, myslím, zadání od MŠMT nepotřebuje.

Revize RVP pokud vím, stojí minimálně 90 mil. Kč a má být hotová za jeden rok (v roce 2021) a dnes, rok před dokončením, o ní nevíme zase prakticky nic konkrétního.
Docela by mne zajímalo, zda ze špatné práce NÚV při Revizi RVP vyvodí MŠMT ČR nějaké důsledky a, pokud ano, jaké.


Viz

MEDODOLOGICKÁ A DIDAKTICKÁ, DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

J.Týř

PS: Zajímá mne i to, zda při Revizi RVP jde o práci financovanou ze státního rozpočtu nebo i z fondů EU. Potom by v označení té demence, možná mohlo či mělo přibýt i slovo FONDOČERPAČSKÁ ...

tyrjir řekl(a)...
1. června 2019 14:00  

EXISTUJE KROMĚ POSLANECKÉ IMUNITY TAKÉ IMUNITA FONDOČERPAČSKÁ?

Poslanci a Senátoři Parlamentu České republiky mají trestně právní imunitu. Dopustí-li se pochybného jednání, mohou být vydáni k trestnímu stíhání jen na základě svolení Parlamentu.

Akademické svobody poskytují vysokým školám volnost k vědeckému bádání. Znamená to ale, že např. vysokoškolští učitelé mají jakousi "akademickou FONDOČERPAČSKOU imunitu"? Že v mnohaset a mnoha miliardových systémových vzdělávacích projektech řízených MŠMT ČR, nebo i třeba v soukromě dotovaných projektech, mohou jen tak lážo plážo spoluvytvářet nebo posvěcovat různé do očí bijící "hlouposti"?

Jaká je kvalita spolupráce Pedagogických fakult například s Národním ústavem pro vzdělávání?

Dostáli ti, kteří se účastnili nebo účastní tzv. systémových projektů přímo formujících české školství své profesní a vědecké odpovědnosti?


tyrjir řekl(a)...
1. června 2019 15:34  

Znamená to ale, že např. vysokoškolští učitelé mají jakousi "akademickou FONDOČERPAČSKOU imunitu"? Že v mnohaset miliónových a v součtu mnoha desítek miliardových systémových vzdělávacích projektech řízených MŠMT ČR, nebo třeba i v soukromě dotovaných projektech, mohou jen tak lážo plážo spoluvytvářet nebo posvěcovat různé do očí bijící "hlouposti"?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.