Petra Mazancová: Pokud budou učitelské platy stále růst tímto pomalým tempem, nikdy nedojde k zásadnější změně.

neděle 6. ledna 2019 ·

„Učitel bude brát 46 tisíc“ zněl titulek článku v MF DNES. Přibližně v polovině textu se sice dozvíme, že jde o vládní plán pro rok 2021, titulek ale nepochybně část čtenářů ovlivnil: Mohou mít pocit, že učitelé jsou placeni více než dobře. Podobně je to s publikováním nových platových tabulek – ve 14 platové třídě jsou tam platy přes 44 tisíc už od letošního ledna. Nicméně je to jen teorie – v této třídě žádní učitelé prostě zařazeni nejsou. Učitelé mají oprávněný dojem, že některá média – byť nezáměrně – informace o platech učitelů zkreslují. Pro Českou školu reaguje Petra Mazancová.


Petra Mazancová (facebook.com)
Nesmíme zapomenout na skutečnost, že se na školách platí za odpracované roky. Kolektivy nejsou nejmladší (věkový průměr českých učitelů je 48 let), tak průměrné platy na školách budou silně poznamenané tímto faktem.

Nejvíc přitom potřebujeme mladé učitele - a tam je rozdíl v platech oproti ostatním vysokoškolsky vzdělaným profesím ještě vyšší. Nárůst by měl být třeba v prvních 5 letech rychlejší.

Bohužel neexistuje standard hodnocení učitele. Takže přidáváme všem stejně a osobní příplatky jsou hezká věc, ale nezáleží jen na tom, jak pracujete, ale taky na tom, zda má ředitel na nadtarify peníze a zda má nastavený nějaký transparentní systém hodnocení.

Graf ukazuje, že nedochází k rozvírání nůžek mezi průměrným platem ve státě a průměrným platem učitelů - nevíme, jak chce ministerstvo dodržet slib 150% průměrného platu v roce 2021.

Je také otázkou, proč se pořád diskutuje o zvyšování platů učitelů, když se jim nakonec přidá stejně jako v ostatních sférách státních zaměstnanců. Veřejnost tak získává dojem, že “učitelům se pořád přidává”, ale skutečnost tomu neodpovídá.

Pokud budou učitelské platy stále růst tímto pomalým tempem, nikdy nedojde k zásadnější změně.

36 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 2:48  

Pak nerozumím tomu, proč nikdo z Učitelské platformy nepodpořil otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, k němuž se připojilo již 3 150 pedagogů. Těch 10 až 20 lidí navíc sice není mnoho, ale každý hlas se počítá...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/aktualni-tema-otevreny-dopis-politikum.html

tyrjir řekl(a)...
6. ledna 2019 v 6:05  

proč nikdo z Učitelské platformy nepodpořil otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, k němuž se připojilo již 3 150 pedagogů. Těch 10 až 20 lidí navíc sice není mnoho, ale každý hlas se počítá...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/aktualni-tema-otevreny-dopis-politikum.html


Ptá se této diskusi pan Radek Sárközi z Pedagogické komory.

Také by mne zajímalo, proč se (údajně) nikdo z Učitelské platformy k rozumným požadavkům Otevřeného dopisu ... nepřipojil:

Návrhy Pedagogické komory na záchranu českého školství

• Navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie
• Zapojit pedagogické pracovníky do přípravy změn ve školství
• Snížit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků
• Provést odbornou revizi inkluze
• Napravit nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků
• Podpořit pedagogy v jejich náročné práci
• Zvýšit platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy


http://www.ceskaskola.cz/2018/12/spolek-pedagogicka-komora-otevreny.html

Rovněž by mne zajímalo, proč Petra Mazancová z Učitelské platformy

- Mluví o požadavku na zvětšení učitelských platů na jinde obvyklou důstojnější úroveň jako o "rozevírání nůžek", tedy jako o nežádoucím (nebezpečném) jevu, který má něco žádoucího ohrožovat "rozstřihnutím". Je to jen vyjadřovací neobratnost nebo záměr?

- Požaduje další zvýhodňování mladých učitelů v prvních pěti létech - tedy zmenšování platového rústu s odpracovanými léty. Myslí si, ze to mladé učitele ve školách udrží, když nebudou mít dobrou vyhlídku na dobrý platový nárůst? Chce snad tím znechucovat ty "48leté" učitele, kteří by pak dostali méně?

laimes řekl(a)...
6. ledna 2019 v 7:10  

český učitel je placen stejně dobře jako ten německý (90% prům mzdy) a silně pochybuji že by při takto nastavených relacích mohl být placen lépe

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 10:52  

Stejně tak se Učitelská platforma nepřipojila např. k otevřenému dopisu Asociace speciálních pedagogů ČR nebo k návrhu Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele a ani k návrhu zvýšit platy pedagogů od roku 2019 o 20 % (https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/10/aktualni-tema-zvyseni-platu-ucitelu-o-20.html). Těžko říct, co reálně pro učitele dělají, když sami žádné změny neinicují a cizí návrhy nepodporují...

Jaroslav Jirásko řekl(a)...
6. ledna 2019 v 11:30  

Paní Mazancová to říká správně. Učitelé měli slíbený nárůst platů od září. Slib byl dodržen až od ledna 2019 a za období září až prosinec průměrná mzda v ČR nepochybně vzrostla (i díky třináctým platům, které letos vyplácel rekordní počet firem a organizací).
Čili od ledna 2019 dojde k "dohnání" tohoto trendu, přičemž se dá očekávat, že průměrná mzda v ČR opět během roku 2019 vzroste. Je k diskuzi, jak navýšení učitelských tarifů prezentovat. Zatímco vláda a média píší o přidávání učitelům (a všimněme si, že platy učitelů a poslanců jsou přetřásány pořád, zatímco když škodovka během roku 3x zvýší mzdy, tak se o tom téměř nepíše), mělo by to být nazýváno spíše slovem "dorovnávání" a objektivně napsat, že navýšení pravěpodobně povede pouze k udržení toho, aby se nůžky mezi učitelskými platy a průměrnou mzdou v ČR ještě více nerozevřely.
Druhou otázkou je, co tento způsob "přidávání" učitelům řeší. Už poněkolikáté vláda přistoupila k "odborářskému" pohledu - spravedlivé je navýšit tarify o 10 %. Ve skutečnosti tím už poněkolikáté přidala nejméně nejmladším učitelům a nejvíce těm nejstarším. Prakticky to znamená, že od ledna 2019 bude mít začínající učitel na výplatní pásce o 2600 Kč hrubého více, učitelé před důchoden o 3400 Kč hrubého. Kdo je na školách přínosnější je k diskuzi, každopádně ideální je pravděpodobně stav, kdy je sborovna věkově vyvážená od nejmladších až po ty nejzkušenější. Jenomže realita je jiná - učitelké sbory (především na ZŠ) jsou přestárlé. Mladí učitelé nejsou a to, že vláda mladým přidává nejméně, rozhodně není podopora mladých kantorů. A zatím se o nějakém systematické opatření na omlazení českého školství neví. To je obrovské riziko a nechť si vláda uvědomí, že do deseti let může školství personálně úplně zkolabovat.
Proto se mi líbí například i nápad paní předsedkyně UP o rychlejším a strmějším platovém postupu mladých.

Petra Mazancová řekl(a)...
6. ledna 2019 v 12:06  

Já věřím, že každá snaha učitelů zajímat se o svou budoucnost a snažit se ji zlepšit, má smysl. Není žádný jediný správný způsob, jak to učitelé mají dělat a já jsem ráda, že žiju v době, kdy hlas učitelů z praxe je slyšet víc a víc... Jedno, zda jsou či nejsou organizovaní, popř. v jaké konkrétní organizaci působí.

tyrjir řekl(a)...
6. ledna 2019 v 13:24  

Já věřím, že každá snaha učitelů zajímat se o svou budoucnost a snažit se ji zlepšit, má smysl. Není žádný jediný správný způsob, jak to učitelé mají dělat a já jsem ráda, že žiju v době, kdy hlas učitelů z praxe je slyšet víc a víc... Jedno, zda jsou či nejsou organizovaní, popř. v jaké konkrétní organizaci působí.

Hm, to he opravdu originální myšlenka. Dodal bych ještě "Hlavně ať je mír a modré nebe o prázdninách."

Robert Čapek řekl(a)...
6. ledna 2019 v 13:51  

Plošné zvýšení platů nepřinese zkvalitnění, jen zakonzervuje bídný stav státních škol. Je to stejná hloupost, jako platové tabulky. Zkvalitnění přinese jen změna myšlení, moderní způsoby výuky, zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči, výměna dobré praxe, síťování dobrých pedagogů apod. - a to lze penězi podpořit úplně jinak: lepším vzděláváním učitelům, podstatným zvýšením nenárokových odměn pro kvalitní učitele, promyšleným investováním do vzdělávacího segmentu, zvýšením odměn pro fakultní učitele a dalšími a dalšími způsoby. Ne tím, že se prachy prostě nasypou do smrduté bažiny našeho školství všem stejně - vlastně ne stejně, protože ti nejstarší učitelé dostanou bůhvíproč mnohem víc než ti mladší...

tyrjir řekl(a)...
6. ledna 2019 v 13:53  

Petra Mazancová říká správně jen to, co řekli mnozí jiní dávno před ní. Přidala k tomu navíc podporu pouze 10 % navýšení tarifů i když se ví, že dokud nebudou tarify na patřičné úrovni, padá těch dalších 5 % dost často do jakési černé díry libovůle (osobní moci) některých ředitelů a dobří učitelé z nich mají mnohdy pramálo. Podobně je to i nelogickým požadavkem dalšího přednostního zvětšení platů je pro mladé učitele. Ten pětiletý "odrazový můstek pro mladé" by i tak mířil ze školy ven. A nejen pro ty mladé učitele.

laimes řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:02  

změnu přinese pouze radikální reforma definice školy státní a soukromé a přímé řízení škol státních školskými úřady,učitel státní školy musí být státním zaměstnancem s jasně danými pravidly pracovních povinností a odměňování,u škol soukromých je to soukromá záležitost,jinak je to ztráta času a peněz a zbytečné žvatlání

tyrjir řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:11  

Zkvalitnění přinese jen změna myšlení, moderní způsoby výuky, zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči, výměna dobré praxe, síťování dobrých pedagogů apod. - a to lze penězi podpořit úplně jinak: lepším vzděláváním učitelům, podstatným zvýšením nenárokových odměn pro kvalitní učitele... Ne tím, že se prachy prostě nasypou do smrduté bažiny našeho školství všem stejně - vlastně ne stejně, protože ti nejstarší učitelé dostanou bůhvíproč mnohem víc než ti mladší...

Tak síťování tedy? A zrovna v zimě? No, proč by vlastně ne? Možná by sítě šly použít i k zasíťování některých od praxe odtržených avšak z některých smrdutých bažin dobře dotovaných vzdělávacích aktivistů před namočením do Vltavy (namísto kdysi používaného košování:).

J.Týř

laimes řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:18  

čeští učitelé mají dva obrovské hendykepy: nevylezli z ulity školského světa(někteří dokonce jedné školy) do reálného života a také nikdy nepracovali v zahraničí (stačilo by sousední německo), a tak žijí ve světě mediálních bajek typu: máme supernízkou nezaměstnanost,všude kolem nás všem stále přidávají peníze,čeští učitelé patří mezi nejhůře honorované na této planetě...
milí zlatí, jde to zde stále stejnou cestou,plynulým tempem do kytek,pouze tým pana babiše používá poslední pětiletku špičkový profesionální politický marktink na rozdíl od svých amatérských předchůdců

E.Kocourek řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:20  

Pane Čapek, případné plošné zvyšování platů učitelů nebude řešit nějaké fiktivní zkvalitnění, ale PERSONÁLNÍ nouzi. Pokud nedojde k tomu zvýšení platů, ŽÁDNÍ další učitelé do škol nepřijdou a značná část těch, co učí, se na to vykašle. Ty peníze budou (pokud vůbec budou) pouhou NUTNOU podmínkou zachování jakž takž fungujícího školství. ////

Co se týče vašich představ, jak způsobit "zkvalitnění", připadají mi diskutabilní. Na "změnu myšlení" jsem alergický. Vy víte, jak docílit zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči? Jak vypadá takové "lepší vzdělávání učitelů"? Že si učitel bude moci vybrat, KDO a CO ho bude vzdělávat? A to "promyšlené investování" bude promýšlet kdo? Ministr? Parlament? Politické neziskovky? ////

Já tvrdím, že "moderní způsoby výuky" NEJSOU apriori lepší, nežli ty nemoderní. Dávám přednost jiným kriteriím, nežli je modernost. ////

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:35  

Nemohl by být součástí článku odkaz na původní článek v MF DNES s uvedeným titulkem?

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:37  

Ptám se proto, že článek s takovým titulkem vidím jen na Aktuálně...

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/odbory-ucitelske-platy-by-trikrat-mely-rust-alespon-o-15-pro/r~b675f4946e9911e6a4100025900fea04/

poste.restante řekl(a)...
6. ledna 2019 v 14:43  

Pane Čapku, právě jste přidal další důvod proč by měli učitelé ze škol odcházet a ti mladí do nich nikdy nenastupovat.
Plošné navýšení platů je naopak základním předpokladem pro změnu našeho školství.
Základním, ale pochopitelně nikoliv jediným a doplněným spoustou dalších opatření, z nichž některé jste uvedl.
Bez toho, aby kdokoliv viděl ve školství platově alespoň alternativu, když už ne příležitost, můžete vyrábět opatření a předpisů klidně i desítky, či stovky.
Dokud si bude muset učitel po odpolednách přivydělávat, aby uživil rodinu, zatímco jinde dostane více, za stejný objem práce, pak se Vám na takové zaměstnání stejně každý vykašle.


To, co jste ale napsal dále mne opravdu nadzvedlo
Označit naše školství za "smrdutou bažinu" může jen arogantní hlupák a považuji to za hrubou urážku všech lidí, kteří v tomto podceňovaném a podfinancovaném segmentu pracují.

Stejně tak větu "protože ti nejstarší učitelé dostanou bůhvíproč mnohem víc než ti mladší..." nelze chápat jinak, nežli jako nepřímou urážku této věkové skupiny.

Mimochodem úvaha, kterou naznačujete, je v přímém rozporu s nedávno publikovanými zjištěními. Jestli v tuto chvíli někdo zvedá kvalitu vzdělávání a je zárukou její alespoň současné úrovně, pak jsou to právě učitelé ve věku 45 a výše.
Nikoliv mladí učitelé jako skupina, protože zde jsou přínosem spíše jednotlivci.

"Změnu myšlení" jste tedy předvedl opravdu ukázkovým způsobem.

Michal Komárek řekl(a)...
6. ledna 2019 v 15:34  

Ten titulek byl v tištěné MF DNES, pane Sárközi. V elektronické podobě má článek na iDNES.cz titulek jiný. A jde o článek z tohoto týdne, nikoli o dva roky starý text, který zmiňujete.

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 18:03  

Děkuji za vysvětlení - zřejmě se jedná o univerzálně platný titulek použitelný napříč médii i dobou. Přesto bych rád požádal o odkaz na celý článek (alespoň o jeho internetovou podobu). Obsah článku je důležitější než titulek. Ten často nepíše novinář, který článek psal, ale editor, který školství nerozumí...

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 18:08  

Obávám se, že článek vůbec nedává smysl...

"Graf ukazuje, že nedochází k rozvírání nůžek mezi průměrným platem ve státě a průměrným platem učitelů - nevíme, jak chce ministerstvo dodržet slib 150% průměrného platu v roce 2021."

Ten graf neukazuje platy učitelů, ale pedagogických pracovníků, což je obrovský rozdíl (jsou v něm i vychovatelky, asistenti pedagoga apod.). A ve vládním prohlášení stojí, že učitelé budou mít 150 % platu z roku 2017, nikoliv průměrné mzdy - nikdo neví, jaká v roce 2019 bude. A procenta se píšou s mezerou...

Psaní nesmyslů nám v očích veřejnosti moc nepomůže...

laimes řekl(a)...
6. ledna 2019 v 19:37  

všichni jste se upnuli na peníze,ale ty s zvýšením kvality a prestiže školství souvisejí pramálo,základy změn jsou jinde :1/ učit mohou pouze učitelé 2/stoprocentní aprobovanost 3/zvýšení produktivity práce (více hodin,méně volna) 4/definitiva po deseti letech a možnost výsluhy let let od 55+

Ivo Mádr řekl(a)...
6. ledna 2019 v 20:05  

" Ne tím, že se prachy prostě nasypou do smrduté bažiny našeho školství všem stejně - vlastně ne stejně, protože ti nejstarší učitelé dostanou bůhvíproč mnohem víc než ti mladší..."

1. 10% na stabilizaci podprůměrných platů + 5% do nadtarifní části. Učení je nejen poslání, ale především zaměstnání.
2. Pan Čapek má evidentně mezigenerační problém, zřejmě se řídí heslem:"Nedůvěřuj nikomu, komu je přes 30 let".
3. Tyto "vrchnostenské rady" nevyřeší problémy českého školství. Jde jen a jen o jeden z tisícovky "alternativních" názorů na reformu školství.
4. Přilákat jakékoliv aprobované učitele lze jedině slušnými platy.

poste.restante řekl(a)...
6. ledna 2019 v 21:04  

všichni jste se upnuli na peníze,ale ty s zvýšením kvality a prestiže školství souvisejí pramálo,
To by byla pravda, kdyby:
a) se platy učitelů svou výškou srovnávaly s jinými vysokoškolskými profesemi a nikoliv třeba s "pokladní v Lídlu". Pokud na gymnaziálního učitele (profesora) před důchodem pohlížejí jeho žáci jako na "socku", pak jsou jakékoliv řeči o tom, že plat nic nevyřeší, prostě trapné a mimo mísu.

b) kdyby si průměrný učitel, tím spíše muž, s patnácti- a více-letou praxí nemusel přivydělávat jen proto, aby zajistil své rodině běžný standard. Jedna věc je makat po odpolednách, když je vám méně než třicet a chcete si vydělat aspoň tolik, aby vám dali hypotéku. Ale jiná věc je, když to musíte dělat i před padesátkou, abyste udržel dítě na vysoké škole. A tu hypotéku ještě nemáte splacenou a auto už příští technickou neprojde.

c) není řeč jen o platech, ale o celkových finančních prostředcích ve školství.
Krucinál, když učitel přijde za účetní, že potřebuje proplatit paragon za knížku, kterou si koupil na školení a musí jí vysvětlovat, proč a nač si ji kupoval, tak asi nejsme tam, kde bychom být měli. Když to srovnám s komercí, kde mne středně velká firma poslala bez mrknutí oka na školení za čtvrt milionu, tak tolik nemá na vzdělávací akce ani celá škola.

základy změn jsou jinde :
1/ učit mohou pouze učitelé

doufám, že tím myslíte i ty, kteří mají jen "pedagogické minimum"

2/stoprocentní aprobovanost
To je ve školách o 300 - 400 žácích nerealizovatelný sen.

3/zvýšení produktivity práce (více hodin,méně volna)
Úplná blbost. Už teď jsme na hranici a lépe by bylo aspoň hodinu, dvě týdně ubrat. Navýšit povinný úvazek znamená zhoršit kvalitu výuky. Den má jen 24 hodin a občas se musí i spát.

4/definitiva po deseti letech a možnost výsluhy let let od 55+
Výsluhu budiž. Ale definitivou si nejsem jist. Nemyslím, že úplně všichni současní kantoři jsou tak skvělí, aby si ji zasloužili. Ale diskutovat by se o tom dalo.
Třeba definitivu po patnácti letech, přičemž do deseti let snadnější možnost propuštění, nežli dnes a od deseti let praxe do patnácti podobný režim jako teď. Aby nedocházelo k účelovému zbavování se kantorů před definitivou.

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 21:15  

Pan Kaderka z EDUinu ten článek Učitelské platformy nějak odfláknul...

Michal Komárek řekl(a)...
6. ledna 2019 v 21:26  

Pane Sárközi, už druhý laciný až trapný útok na kolegy od předsedy učitelského spolku, který hledá "co nás spojuje.., důvěru a spolupráci"?

Radek Sárközi řekl(a)...
6. ledna 2019 v 22:03  

Pan Sotolář trefně tvrdí, že je to AntiUčitelská platforma. Vyjádření UP mu dávají za pravdu...

laimes řekl(a)...
6. ledna 2019 v 22:11  

1/myslím tím absolventy pdf,ff,př,matf....a na sš kngs pedminimem
2/budou zase koly o 700-900 žících a ne o 250
3/v námi obdivovaných zemích jsou úvazky 25-30 hod týdně
4/po osmi-deseti letech se buď stane či nestane zkušeným kantorem (jinak souhlasím že ůroveň většiny dešních učitelů a "učitelů" je nizerná,místy tragická a vžsluha je o tom aby vyhořelá kantor mohl po 50 odejít a měl z čeho do důhodu žít a tím se také zrychlí generační obměna
p.s, slaboduchosti typu učitel s platem lékaře nebo bohatá pokladní z lídlu nekomentuji

poste.restante řekl(a)...
6. ledna 2019 v 23:09  

3/v námi obdivovaných zemích jsou úvazky 25-30 hod týdně
No. Přiznejte, že jen v některých.
Kromě toho, v těchto zemích učitel učí.
Nestará se o "třídní fond", nerozdává "ovoce do škol", nespravuje kabinetní sbírky, neřeší omluvenky žáků, nedrží dozory v jídelně a na chodbách, neorganizuje školní výlety, nepořádá výběrová řízení při nákupu nad 50 tisíc, ...
V některých zemích pak jsou učitelé dva, nebo s asistentem, který připraví učebnu, atd.

Heleďte, já učil na dvou školách paralelně a v součtu to dávalo někdy i 28 hodin týdně, výjimečně i víc.
Dá se to vydržet rok, dva.
Ale pokud máte opravdu poctivě odučit třeba 8 hodin denně, což si při takovém úvazku občas rozvrh vynutí, tak večer už nezvládnete komunikovat ani s batoletem. Natožpak se připravit na druhý vyučovací den.

Nebo taková drobnost. Pokud má být výuka co k čemu, tak by se v chemii, ve fyzice měly dělat pokusy, v češtině a matematice psát písemky častěji, atd. Jenže na přípravu učebny na pokus Vám prostě nestačí pětiminutová přestávka. Opravit slohovku třiceti dítkám nezvládnete za hodinku, natožpak v paralelkách. A s věkem to rychleji nepůjde.
Prostě rozumný počet hodin se pohybuje někde kolem dvaceti. S občasnými suply je to i tak dost.

A když je někdo kolem třiceti aktivista a nabere si k tomu ještě přesčasy a tři kroužky, ať je zaplacen a odměněn za práci navíc.
Když ale vidím kolegu v předdůchodovém věku, jak mu artróza a problémy se srdcem brání stihnout se přesunout z učebny do učebny a představím si, jak mu oznamuji, že má učit o 5 hodin týdně navíc,... Sorry jako, to je fakt blbost.

p.s, slaboduchosti typu učitel s platem lékaře nebo bohatá pokladní z lídlu nekomentuji
Slaboduchosti? Inu možná.
Jenže já nepsal ani o učitelích s platem lékaře, ani o bohatých pokladních.
Jde o to, že se máme bavit například o tom, kolik procent průměrného platu průměrného lékaře má mít průměrný učitel. A nikoliv o tom, jestli má být nástupní či průměrný plat učitele srovnatelný s pokladní, či kopáčem kanálů.
Ale jak myslíte. Dohadovat se nebudu.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. ledna 2019 v 1:55  

"Bohužel neexistuje standard hodnocení učitele."

Naopak: Bohudík, že neexistuje...

laimes řekl(a)...
7. ledna 2019 v 2:50  

1/učitel má pouze učit o tom žádná
2/jeden asistent bývá pro více učtelů
3/řádné přesčasy neexistují
4/odučit 5 hod denně (25) je reálné
5/při dodržováné 100% aprobovanosti pouze na velkých školách bude mít učitel celý úvazek (helsinky,riga) a tudíž i celý plat (např 45 000)
6/ další vzdělávání nebude o přihlouplých školeních ale o studiu druhé,třetí, xté aprobace
7/ ma soukromé škole si můře učitel vyjednat cokoliv

laimes řekl(a)...
7. ledna 2019 v 2:57  

standard hodnocení učitele je prostý,základ dle odsloužených let a doplatek podle výkonnosti žáků,samozřejmě že na soukromé škole to
může být jakkoliv jinak

Hana Jančová řekl(a)...
7. ledna 2019 v 18:08  

laimes: "doplatek podle výkonnosti žáků"
Nechci urazit, ale tyhle bláboly mě vytáčejí na nejvyšší míru. Takže když jsem vloni učila češtinu ve třech devítkách, kde byly v porovnání posledních let celkem slušné (nikoli oslnivé, takové jsem zažila naposledy kolem roku 2000) výsledky, zasloužila bych si vyšší odměnu za výkonnost žáků, než když učím letos jiné tři devítky s výsledky mnohem horšími až zoufalými. Letošní výkonnost, kterou ovlivňuje nízký intelekt, nulová příprava, mizerná docházka, je tedy důvod pro to, abych dostala nižší plat bez ohledu na to, že práce je náročnější, přípravy a opravy stejné a kázeň žáků neporovnatelně horší než vloni?!
A hodnotit mě bude ten, kdo v těch třídách nestál a tyto všechny rozdíly mu unikají?
Vloni jsem byla lepší učitel a letos horší? Nebo se to paušálně zhodnotí za jeden rok na pět let dopředu, takže bude záležet na tom, ve kterém roce se ta výkonnost změří, a když to bude zrovna slabý ročník, tak mám smolíka?
Že to píšou ti odborníci, kteří jakživi neučili, ještě pochopím (i když je to chucpe), ale jak tohle může napsat učitel?

laimes řekl(a)...
7. ledna 2019 v 18:55  

funguje to jednoduše (viz swiss),na začátku roku i na jeho konci se otestují žáci,rozdělí se do tří tříd dle výsledků: dvojkaři,trojkaři,čtyřkaři (rozdílné objemy učiva) ,pokud uděláte z trojkařů dvojkaře máte bonus,pokud obráceně dostanete upozornění,že příště budete mít problém, no a když uděláte z jedničkářů čtyřkaře tak vás rovnou vyhodí

laimes řekl(a)...
7. ledna 2019 v 18:59  

p.s. hodnocení provádí školská inspekce,jest to mimochodem hlavní náplň její práce a schvaluje školská rada

Tajný Učitel řekl(a)...
7. ledna 2019 v 21:42  

Re: "Doplatek podle výkonnosti žáků". Zajímavý koncept.
Něco jako příplatek za počet nasbíraných bedýnek rajčat nad normu v jézédé.

Hana Jančová řekl(a)...
7. ledna 2019 v 22:33  

Pane laimes,
a hraje v tom Vašem bonusovém systému nějakou roli to, že je letos třeba náročnější učivo, na které už žák svými schopnostmi nestačí stejně dobře jako vloni, nebo to, že na to letos na rozdíl od loňska z nějakého důvodu úplně peče? Nebo to, že ho vloni učil někdo jiný s vyššími či nižšími nároky? Pak není nic lepšího, než přijít po nějakém dobrém, náročném učiteli a flákat se a nastavit nároky nízké - klasifikace může vyletět i o dva stupně a budu výborná!
To testování na začátku a konci roku je nějak srovnatelné, když se prověřují znalosti různého učiva (na začátku roku skvěle pravěk a slovní druhy ze šestky, na konci roku blbě středověk a skladba ze sedmičky - zjednodušuju)?
Pořád mi to hlava nebere.

laimes řekl(a)...
8. ledna 2019 v 1:13  

učivo je stále stejné=standardní=standardy ,je dáno kolikdko učiva má zvládnout,neboli jsou závazné osnovy , jako byly kdysi u nás,v dějáku 6. rořník všichni musí probrat husity: v A třídě 12 dat,v B 6 a v C3 (ZJEDNODUŠUJI),to je ucelený systém,vy sama si nic nastavovat nemůžete,vy prostě "jenom" makáte :-).hodnotící systém mají taky faný,12ti stupňové od 1 do 6 (s půlkami).žák má na vysvědčení známku A3 (ve třídě A zvládl učivo na 50%),samozřejně že i v každé úrpvmi jsou procenta zvládnutí učiva,všichni třídy A nezvládnou učivo na 100%,neboli vy to do nich musíte nabouchat,čím víc,tím líp,řáci podle výsledků mohou přecházet mezi ABC třídami,prostě nic super extra novéjo,jste li pamětnice před 89 tak s vzpomeňte na osnovy,procenta zvládnutí učiva,klasifikační řád, takže to není žádné objevování ameriky,jenže u nás se stím počesku fixlovalo a ojebávalo

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.